E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering 2010-2012)"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afsluttende rapport (Projekt e-aflevering ) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering. April 2013

2 Indholdsfortegnelse Projektet og dets resultater... 4 E- afleveringsprojektet i overblik:... 4 Informationssider til alle... 4 Projektets forløb i overblik... 4 Projektets filosofi: Inddragelse giver bedre løsninger!... 5 Læsevejledning til rapporten... 5 Projektorganisering... 5 Projektets start... 7 Forventede udfordringer... 7 Den totale omlægning af den administrative behandling... 7 Omlægningen af arbejdsgangen for undervisere/censorer... 7 Tekniske udfordringer... 8 Eksamensmedarbejderne inddrages... 8 Information til institutterne... 9 Eksamensmedarbejdernes arbejdsgang... 9 Undervisernes arbejdsgang... 9 Censorernes arbejdsgang Informationsarbejde Oversigt over visninger af informationssiderne Tekniske udfordringer & løsninger Valg af PDF- formatet Absalonsupporten placeres hos HUMITs helpdesk Absalonudfordringer Systemer hos KU centralt Plagiatsystemet E- Bogslæsere (Kindle DX) Vintereksamen i praksis Evaluering af efterårssemesteret Evaluering E2010: Studerende Evaluering E2010: Eksamensmedarbejdere Evaluering E2010: Undervisere Elektronisk læsning og bedømmelse E- Bogslæsere Evaluering E2010: Censorer F2011: Udskydelse & e- aflevering på ToRS Opfølgning på evalueringerne fra E2010 og F Studerende Institutadministratorerne Censorer Undervisere Eksamensmedarbejdere Løsninger på de tekniske udfordringer Forberedelser til E Eksamensmedarbejdernes forberedelser Fildistribution til censorer Scannemuligheder på fakultetet ipads til undervisere Absalon- kaos ved semesterstart Information til studerende Information til censorer

3 IKK Musik Vidensdeling om projekt e- aflevering Evalueringer (2011) Evaluering E2011: Studerende Evalueringsopsamling E2011: Undervisere Evaluering E2011: Censorer Evaluering E2011: Eksamensmedarbejdere Vejledninger IT- systemerne og samarbejde med UIT, KIT osv : Overgang til drift - de sidste justeringer BA- opgavearkiv IKK Musik Ny distribution til censorer Evalueringer F Konklusion Vejledninger og videoer Driftsopgaver fremover De sidste papirafleveringer Digital aflevering og eksamen fremover Stort skridt i digitaliseringen Projektets forløb og samarbejde

4 Projektet og dets resultater E- afleveringsprojektet i overblik: Det Humanistiske Fakultet satte i 2010 gang i et ambitiøst projekt for at afskaffe papirafleveringerne. E-aflevering er ved udgangen af 2012 indført på hele Det Humanistiske Fakultet. Resultatet er at de fleste af de ca hjemmeopgaver, der afleveres pr. semester, nu afleveres gennem E-Læringssystemet Absalon. I løbet af projektet er alle arbejdsgange blevet omlagt, så de studerende afleverer deres opgaver i E-Læringssystemet Absalon, eksamensmedarbejderne distribuerer til censorer og arkiv, og undervisere henter opgaverne i Absalon til bedømmelse. Eneste tilbageværende papirafleveringer er afleveringer med mundtligt forsvar samt specialerne, der afventer en særlig løsning i samarbejder med KB i projektet Diskurs. Informationssider til alle For at understøtte den praktiske afvikling af afleveringerne, er der lavet informationssider til alle deltagere både på dansk og engelsk - og 36 instruktionsvideoer om e-afleveringen og de forskellige programmer, der skal anvendes. E-Aflevering for undervisere (alt materiale findes også på engelsk) E-Aflevering for studerende (alt materiale findes også på engelsk) Informationssider til censorer i censorportalen Informationssider om arbejdsgangene for eksamensmedarbejdere Projektets forløb i overblik Projektet startede i efteråret 2010 med disse formål: Modernisering af afleveringsvilkårene og eksamensafholdelsen på Humaniora, KU. Lettelse af den administrative byrde. Lettere adgang for studerende og undervisere til opgaveaflevering og bedømmelse. Besparelse på porto, sortering mv. Fremme internationalisering, fjernundervisning og mobilitet. På linje med bestræbelserne i Grøncampus: Minimere papirforbruget I efteråret 2010 skulle der e-afleveres mindst én skriftlig aflevering pr. uddannelse, nogle startede med flere, det blev i alt til 128 e-afleveringer (afrapportering 2012 og bilag). I foråret 2011 måtte projektet udskydes grundet tekniske mangler (bl.a. problemerne med Stads-implementeringen og den manglende mulighed for at distribuere filer til censorer), der var dog e-aflevering af alt uden mundtligt forsvar på ToRS - og enkelte opgaver på de andre institutter. Fra efteråret 2011 skete al ud- og aflevering af skriftlige opgaver elektronisk. Undtaget er kun opgaver med noder/lyd på IKK musik (afrapportering 2011). Fra efterårssemesteret 2012 og sker alle afleveringer af skriftlige hjemmeopgaver elektronisk. 4

5 Eneste tilbageværende papirafleveringer er afleveringer med mundtligt forsvar samt specialer. Store lyd og videofiler må også fortsat afleveres på andre medier, grundet tekniske begrænsninger i e-læringssystemet. Projektet lukkes 5. marts 2013 med en officiel afslutning og tak til eksamensmedarbejderne, der har gjort en stor indsats - og denne endelige rapport udarbejdes om projektet, som afløser de tidligere afrapporteringer. Projektets filosofi: Inddragelse giver bedre løsninger! Dette projekt er ikke startet med en færdigpakket løsning og svar på alle spørgsmål: Afleveringer berører alle typer medarbejdere og der er arbejdsgange, der skal ændres hos alle, så det har ikke været nogen let opgave. Filosofien i projektet har været at inddrage alle relevante parter, så meget som muligt i processen - for derved at få lavet de bedst mulige løsninger, så der kan tages højde for særlige forhold på fag og institutter. Målet med projektet var at få lavet gode holdbare løsninger for dem, der skal bruge dem. Så vi har arbejdet hårdt på at finde de bedste og mest fleksible løsninger i samarbejde med fakultetsadministration, institutterne, administrative medarbejdere og undervisere. Projekt E-aflevering har ikke været uden udfordringer. Særligt har omlægning af arbejdsgange både hos undervisere, censorer og eksamensmedarbejdere været en udfordrende proces, men halvårlige evalueringer har vist klare forbedringer og tilfredsheden er gradvist steget hos samtlige involveret. Tekniske udfordringer er løbende opstået, og blevet behandlet derefter, men der har været særlige problemer med e-læringssystemet Absalon og fildistributionen til censorer i KUnet. Denne afsluttende rapport beskriver hele projektets forløb, evalueringer og resultater for hele perioden Læsevejledning til rapporten Denne rapport samler op på hele projektets forløb og erstatter de tidligere afrapporteringer. Dette er gjort for at gøre den mest muligt anvendelig på andre fakulteter eller universiteter/institutioner der står overfor at skulle digitalisere deres afleveringer. Rapporten beskriver derfor detaljeret om udfordringer og løsninger undervejs i processen, i håbet om at det kan hjælpe andre med lignende arbejde men giver i sagens natur en længere rapport. Vil du læse om projektets sidste del i 2012? Er du allerede bekendt med projektets tidligere afrapporteringer, kan du med fordel springe frem til afsnittet 2012: Overgang til drift - de sidste justeringer på side 33 der gennemgår de sidste justeringer og e-afleveringens videre drift og fortsætter med konklusionen på projektet. Spring direkte til konklusionen! Har du kun brug for de afsluttende konklusioner, kan du springe helt frem til rapportens Konklusion på side 36. Projektorganisering Der har i perioden været en fuldstændig udskiftning af fakultetets ledelse, så der har der været mange gode kræfter med i projektet. I 2012 har teamet været: Projektejere: Dekan Ulf Riber Hedetoft og Fakultetsdirektør Kristian Boje Petersen 5

6 Projektleder: E-læringskonsulent Annette Q Pedersen (ITMEDIA) Projektdeltagere: Lars Palmqvist (ITMEDIA) Mette Low Wittrup Sørensen (Fakultetsservice, eksamensteamet) Anne Korsholm Bergenholtz (Eksamensmedarbejder, ToRS) Rune Pedersen (Studentermedhjælp) Andre deltagere der siden starten i 2010 har været medvirkende til projektets succes: Prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen Studiechef Annette Christina Moe Fhv. Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen) Fhv. Prodekan for uddannelse Hanne Løngreen Ziggie Nybo Andersen (Fakultetsservice, eksamensteamet) Emil Nørgaard Munk (Studentermedhjælp) Og ikke mindst fakultetets ca. 25 eksamensmedarbejdere på 6 institutter, hvis arbejdsgange skulle omlægges helt. Det er dem, der har siddet med det praktiske arbejde og de problemer, der er opstået i omlægningsprocesserne og der skal lyde en stor tak for deres store indsats for at hjælpe med at finde gode løsninger og for at hjælpe både studerende, undervisere og censorer godt i gang med e-afleveringen i praksis. 6

7 Projektets start Der har tidligere været pilotprojekter med elektronisk aflevering og eksamen på Det Humanistiske Fakultet. Der er generelt enighed på fakultetet om, at vi bør kunne tilbyde vores studerende bedre og mere moderne afleveringsvilkår og at papiradministrationen i øvrigt er tung, dyr og tidskrævende. Fra politisk side er der samme strømninger - der er i disse år generelt et politisk pres på at få rationaliseret universiteternes administration og digitaliseret processerne - som her i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Senest i 2013 vil det være obligatorisk, at alle stedprøver, opgaver og afhandlinger så vidt muligt afleveres digitalt. 1 Daværende Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen sætter projektet i gang i august 2010 på baggrund af de eksisterende erfaringer med e-eksamen, projektleder er Annette Q Pedersen fra ITMEDIA. Der udarbejdes en foreløbig plan for projektet, der både omfatter e- aflevering (fra E2010) og e-eksamen (fra F2011). Eftersom der er tale om en administrativ ændring af afleveringsformen der godt nok berører alle, men ikke ændrer ved eksamensformerne, er den første plan at gennemføre hele overgangen samtidigt, så alle hjemmeopgaver overgår til e- aflevering med det samme og der ikke skal køre to forskellige administrative arbejdsgange parallelt. Forventede udfordringer Det står fra starten klart, at de største udfordringer i projektet er: Den totale omlægning af den administrative behandling Hele eksamensmedarbejdernes arbejdsproces med at forberede, udlevere spørgsmål, modtage besvarelser, tjekke afleveringerne og videredistribuere besvarelserne skal nu foregå på en ny måde. Processen skal primært foregå i et e-læringssystem, som ingen af dem har brugt før (det er et undervisningssystem, ikke et af de administrative systemer som de allerede bruger). Omlægningen af arbejdsgangen for undervisere/censorer herunder især spørgsmålet om elektronisk læsning / kommentering for undervisere og censorer. Projektets mål er at eliminere papirforbruget så vidt det overhovedet er muligt. Både af hensyn til miljøet (KU har i disse år en særlig Grøn Campus indsats) og også fordi omkostningerne ved at printe samtlige opgaver ville beløbe sig til en udgift på en kvart million pr semester en ny udgift, da de studerende jo tidligere har båret printudgiften, eftersom de afleverede 3 papireksemplarer. Udfordringen har derfor været at hjælpe underviserne i gang med at finde gode, brugbare læsemuligheder. Og for at hjælpe dem, der er nye i genren, i gang med de elektroniske rettemuligheder. 1 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (www.digst.dk/home/digitaliseringsstrategi). 7

8 I forhold til censorerne har det også skullet afklares hvad vores ret og pligt er og hvordan vi får varslet dem på en ordentlig måde og stadig sikrer vores censorer (såvel som vores egen undervisere) rimelige arbejdsvilkår. Tekniske udfordringer Da projektet starter er der ingen mulighed for telefon/personlig support til Absalon, det har tidligere ligget hos en særlig Absalon-helpdesk, der blev nedlagt, da implementeringen af e- læringssystemet var forbi. Opgaven skal placeres, da der vil blive et fornyet behov for personlig og telefonisk support. Det skal afklaring af hvilke filformater, der skal afleveres i og formatet skal kunne håndtere mange tegnsæt, da Det Humanistiske Fakultet underviser i (og modtager opgaver indeholdende) 50+ sprog. Der afleveres mange slags afleveringer: Nogle afleverer flere dokumenter, lyd- og videofiler, websites, nodepapir og sågar uldprøver har vi hørt om. Så er der spørgsmålet om E-læringssystemet robusthed; der performanceproblemer efter indførelsen af ny portal på KU, og vil det gå galt når alle skal aflevere samtidigt, hvad med volumen og lagerplads, når vi modtager ca opgaver pr. semester? Vil vi løbe ind i problemer med brugerrettigheder, den maksimale upload-grænse i opgavefunktionen osv. Det nye plagiatsystem og de tekniske særheder i den forbindelse (fx lavere uploadgrænse, fejludslag ved studerendes genopload efter rettelser) er også en udfordring. Endelig er der test, valg og indkøb af egnede e-bogslæsere der enten kan håndtere de relevante filformater, eller hvor en konvertering ikke giver et omfattende ekstraarbejde. Eksamensmedarbejderne inddrages 3. september 2010 præsenteres projektet for fakultetets eksamensmedarbejdere, der straks gør opmærksom på de mange forskelligartede problematikker en overgang til elektronisk eksamen vil medføre. De mener tidsplanen er for presset: De kan ikke nå at omlægge deres egen arbejdsproces i det allerede startede semester, og mener det er for sent at varsle både studerende og undervisere hvilket vil skabe et voldsomt pres på de lokale eksamensadministrationer (og dette i en periode, hvor der også skal foregå en udskiftning af det administrative system da KU overgår til Stads ved starten af F2011). Herudover påpeger de mange tekniske udfordringer som de ikke føler sig sikre på at fakultetet, e-læringssystemet og ikke mindst alle deltagerne kan håndtere allerede i E2010. Eksamensmedarbejdernes input tages til efterretning af projektgruppen og tidsplanen for projektet justeres, så milepælen alle hjemmeopgaver afleveres elektronisk skubbes til F2011 (naturligvis stadig med mulighed for dispensation, hvor særlige forhold umuliggør elektronisk aflevering). For at sikre at processen startes bredt på fakultetet - bedes institutterne i stedet om at finde minimum 1 aflevering pr. uddannelse. På den måde sikres, at alle institutter og fag kommer i gang og dermed kan være med til at gøre opmærksom på særlige forhold eller tekniske omstændigheder, som der skal tages højde for i udarbejdelsen af de generelle løsninger. På mødet opfordrer flere også til at en eksamensmedarbejder indgår i projektgruppen Anne Korsholm Bergenholtz fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) indgår herefter i projektgruppen som derved styrkes både med praktisk erfaring om den nuværende papirhåndtering på institutterne og ikke mindst med løbende hands-on erfaring og direkte tilbagemeldinger fra andre medarbejdergrupper og studerende undervejs i implementeringsprocessen. 8

9 Information til institutterne Ledelserne informeres og bedes videreformidle på institutterne: Dels via mail til institutledere, studieledere og institutadministratorer. Dels sættes projektet på dagsordenen og diskuteres i HUM-LT, Studielederkredsen, Akademisk råd og FSU. Herefter indberetter institutterne hvilke afleveringer de har valgt til elektronisk afholdelse. Der er mindst én aflevering pr. uddannelse men fx Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) vælger at starte med flere, det bliver til 128 afleveringer i efteråret Eksamensmedarbejdernes arbejdsgang Arbejdet med at finde nye rutiner for eksamensmedarbejderne består i første omgang af workshops med hands-on introduktion til Absalon. Da Absalon er et undervisningssystem har de administrative medarbejdere for de flestes vedkommende aldrig brugt systemet før. Workshoppene holdes institutvis, så særlige forhold fra institutterne kan tages op, og projektgruppen kan arbejde videre med løsninger. Der afholdes således i alt 6 workshops i løbet af september Derudover afholdes et fælles infomøde 12/10, hvor der nu er svar på flere spørgsmål, plagiatsystemet i Absalon demonstreres og der er igen tilbagemeldinger fra eksamensmedarbejdere om forventede/mulige problemstillinger der skal tages højde for i projektet. Herfra står projektgruppen til rådighed med individuel hjælp og rådgivning hvor der opstår behov for det. Det er for størstedelens vedkommende eksamensmedarbejderne der opretter opgaverne i Absalon og selv afgør hvor det fungerer bedst at oprette opgaver i de eksisterende kursusrum, og hvor det giver mening med et særligt afleveringsrum. Institut for medier erkendelse og formidling (MEF) vælger at prøve med alle afleveringer i særlige eksamensrum. Det er også eksamensmedarbejderne, der opslår beskeder til de involverede studerende i deres kursusrum, så de er informeret om at de skal aflevere elektronisk. Undervisernes arbejdsgang De deltagende undervisere tilbydes en hands-on introduktion til hvordan e-afleveringen praktisk skal foregå i Absalon ikke så mange tager imod tilbuddet, men de allerfleste underviserne er i forvejen hjemmevante i e-læringssystemet Absalon, som på Det Humanistiske Fakultet har været i brug i over 3 år. Derfor har det for mange nok været rigeligt at se de 2 instruktionsvideoer om at oprette opgaver og hente besvarelser. Men de fremmødte var glade for hands-on-instruktionen så det varierede udbud gav alle mulighed for at få den relevante information, som det passede dem bedst. 9. november 2010 afholdes infomøde for undervisere og andre interesserede. Fakultetsdirektør Michael Cholewa Madsen præsenterer projektets overordnede formål og projektleder Annette Pedersen fremlagde information om de konkrete planer for semesteret og der var mulighed for at spørge og kommentere en mulighed mange (naturligvis også undervisernes tillidsfolk) benyttede sig af. Oplæggene fra mødet offentliggøres efterfølgende på hjemmesiderne, så dem, der ikke havde mulighed for selv at deltage, stadig kunne få projektinformationen, der kan ses her. Christine Rosenberg fra Uddannelsesservice KU fortalte om Absalons indbyggede plagiatfunktion, denne video kan ses her, og desuden er der lejlighed til at prøve en Kindle DX ebogslæser. 9

10 Op til afleveringerne udsendes mails til de deltagende med mere information og links til alle relevante hjemmesider. Undervisere, der har særligt tunge afleveringer, bedes melde ind og eventuelt få hjælp til at finde bedste løsning, hvad enten det drejer sig om mange besvarelser eller om særlige filformater eller fx aflevering af flere filer pr. studerende. Censorernes arbejdsgang ToRS udsender først en mail til formændene for deres censorkorps om at alt materiale fremover vil blive tilsendt dem elektronisk og beder dem videreformidle dette til alle censorerne. Det er en særligt påtrængende problemstilling på ToRS, der har over 50 afleveringer med i efterårssemesteret 2010, heraf 35 med ekstern censur. På de resterende institutter er der kun 15 afleveringer med ekstern censur. Problematikken er altså ikke udbredt i E2010, men det er vigtigt at få varslet censorkorpsene i så godt tid som muligt i forhold til forårssemesteret 2011, hvor det forventes at gælde alle afleveringer. Formændene for alle censorkorps på fakultetet varsles 11. november 2010 pr. brev (og bedes videreformidle informationen til deres censorer) om at der er enkelte elektroniske afleveringer i E2010 og særligt om, at alt må forventes elektronisk i F2011. Der kommer 4-5 henvendelser fra censorformænd særligt om at lange specialer vil være en belastning at læse elektronisk, samt om andre mulige problematikker som vi skal være opmærksomme på - fx afleveringsformaterne på musik. Vi har desværre ikke fået specificeret i det oprindelige brev, at specialerne ikke er del af e- aflevering (da der er et fælles KU/KB-projekt kaldet Diskurs undervejs til elektronisk håndtering af netop specialer) så vi udsender 26/ et svarbrev til samtlige censorformænd med svar på deres henvendelser - og uddyber bl.a. at det ikke drejer sig om specialer. Informationsarbejde Når man gennemfører en så gennemgribende ændring af den administrative arbejdsgang, er den vigtigste indsats information. Meget af projektgruppens arbejde i efteråret 2010 drejer sig derfor om at lave informationsmateriale til alle involverede grupper og sikre kontakt til de relevante personer. For at sikre alle ansatte og studerende adgang til den relevante information, laves alle informationssider både på dansk og engelsk. Opdatering af hjælpesiderne under: absalon.hum.ku.dk Det eksisterende hjælpesite absalon.hum.ku.dk med FAQer til studerende, undervisere og adm. personale opdateres og der tilføjes (links til) de ca. 20 instruktionsvideoer, der produceres i løbet af semesteret. Projektgruppen producerer (og udvider løbende) informationssider til alle relevante grupper om hvordan de skal forholde sig ved e-aflevering med overordnet information om projektet og konkret hjælp til hvad de selv skal gøre: Studerende: absalon.hum.ku.dk/studerende/eaflevering/ Om hvor og hvordan de skal aflevere (inkl. instruktionsvideo), hvordan man laver en PDF-fil (som er afleveringsformatet), at de skal navngive deres fil med deres brugernavn osv. Undervisere: absalon.hum.ku.dk/underviser/eaflevering/ Om hvordan e-afleveringen skal foregå, om plagiatkontrollen, om at rette/kommentere 10

11 elektronisk (underside: idekatalog over forskellige elektroniske rette- og kommenteringmuligheder) om e-bogslæserne (underside: mere hjælp til Kindle DX), om opgaveoprettelse og hentning i Absalon (inkl. video) Studieadministrativt personale: absalon.hum.ku.dk/studadm/eaflevering/ Om hvor de kan henvise studerende og undervisere/censorer til relevant hjælp for dem, om arbejdsgangene i e-aflevering, om opgaveoprettelser og download I al information om projektet og den kommende e-aflevering til deltagere og studerende linkes der til de relevante hjælpesider. Oversigt over visninger af informationssiderne Statistikken viser antal visninger af informations- og hjælpesiderne til e-aflevering. Der er tale om det samlede antal besøg, ikke antal unikke besøgende. Det er altså ikke et udtryk for hvor mange mennesker, der i alt har brugt siderne, men for hvor mange gange siderne er vist i efteråret Som det fremgår er de generelle informationssider meget velbesøgte med hele 500 visninger i oktober og november. Men også hjælpesiderne er velbesøgte Særligt de studerende har brugt informationen med 600 besøg i november og januar og hele 950 besøg i december. Også de cirka 90 undervisere og omkring 25 eksamensmedarbejderne har brugt informationerne i stor stil. Siderne er produceret i løbet af efteråret, derfor der ikke er visninger på alle siderne før november. Hos ITMEDIA produceres instruktionsvideoer på både dansk og engelsk. Det er skærmoptagelser, hvor man får forklaret hvordan man gør tingene (fx i Absalon), mens man kan se det se et par eksempler her: Opret en opgave - Create an assignment - 11

12 Vi tog også kontakt til fakultetets kommunikationsafdelingen om at få tilknyttet en fast medarbejder på projektet det tog desværre noget tid, men der kom information med ud i HUM-nyt med links til informationssiderne og der kom en artikel i Humanist nr. 7, om projektets mål og indtryk fra informationsmødet for undervisere. Tekniske udfordringer & løsninger Valg af PDF-formatet Det var vigtigt hurtigt i processen at finde det bedst egnede afleveringsformat. Det blev efter nøje overvejelser besluttet at arbejde med afleveringer i PDF-format som er et låst format. Dette af flere grunde: For at sikre de studerendes retssikkerhed, for at gøre det læsbart (uden konvertering) på en e-bogslæser og for at sikre at format og opsætning holdes fx i opgaver med mange billeder. Formatet kan også klare de 50+ tegnsæt humaniora benytter sig af ligesom det er læsbart for modtageren, uanset hvilken version af et program der er brugt til at lave filen (hvilket fx. ofte giver problemer i et redigerbart format som fx. Microsoft Word). Det er stadig muligt at markere og kopiere tekst fx til et andet dokument, ligesom der findes gratis programmer, hvormed man kan overstrege, indsætte noter, kommentere osv. på en PDF. Ligeledes er det uproblematisk for plagiatsystemet at behandle tekstbaserede PDFfiler. For at hjælpe folk, der er uvante i gang med PDF-formatet lavede vi blev lavet vejledninger til de studerende om at konvertere dokumenter til PDF-filer, såvel som et idekatalog til underviserne om de elektroniske rette- og kommenteringsmuligheder bl.a. om, hvordan man kommenterer på en PDF-fil med links til gratis software og videoer om at installere og kommentere med programmet. Absalonsupporten placeres hos HUMITs helpdesk Efter nedlæggelsen af Absalon Ambassadør-ordningen 1/ har der ikke været telefonsupport til Absalon men skal projekt E-Aflevering lykkes er det vigtigt, at der er hjælp til rådighed, også når hjælpesitet ikke slår til, eller man er løbet ind i en decideret fejl. Pr. 1. november 2010 overtog HUMITs helpdesk derfor supporten af Absalon efter en oplæring hos ITMEDIA. Eksamensmedarbejdere og andre administratorer har stadig kunnet henvende sig til ITMEDIA. Absalonudfordringer E-læringssystemet Absalon gav nogle gevaldige udfordringer, idet integrationen med den nye portal (kunet.dk) gav såkaldte performanceproblemer det fik Absalon til at svare meget, meget langsomt (det kunne tage 25 sekunder blot at indlæse en side). Det tog tid hen over efteråret før systemets performance var forbedret, så det fungerede bare rimeligt igen og det tog endnu længere at få forbedret situationen for administratorer hvilket ikke berører studerende eller undervisere, men i høj grad besværliggjorde arbejdet for eksamensmedarbejderne, der har brug for administratorrettigheder til deres arbejde. Dertil kom de deciderede fejl som en blå prik, der burde forsvinde ud for en opgave, når den var afleveret - men så ikke (altid) gjorde det. Opgraderingen af eksamensmedarbejdernes profiler til administratorer, der ikke virkede rigtigt (de havde ikke adgang til de funktioner de burde have adgang til) da vi selv opgraderede dem først da en superadministrator fra UIT opgraderede dem virkede det korrekt. Projektets 2 Humanist nr. 7, 2010 kan læses på: side

13 studentermedhjælp har mistet sine administratorrettigheder af flere omgange uden at systemadministratorerne tilsyneladende kan finde forklaringen på, hvorfor det sker. Endelig er der de manglende eller uhensigtsmæssige funktioner: Vi har vidst på forhånd at distributionen af store (eller mange) filer ikke vil kunne lade sig gøre via og at vi har brug for en løsning til distribution af store filer. Vi har også forudset at formatinformationen i upload-billedet ville kunne forvirre studerende til at tro de måtte aflevere fx word-dokumenter i stedet for PDF (som det også skete) og at mange ville bliver usikre, når de ikke fik en afleveringskvittering. Vi fik uden problemer hævet uploadgrænsen, men fandt så ud af, at dette i praksis ikke var den gældende grænse, da plagiatsystemet viste sig at sætte en lavere uploadgrænse i opgavefunktionen. Denne grænse kan ikke hæves, og vi måtte derfor instruere om, at man ved større afleveringer (og afleveringer af tunge filer) simpelthen var nødt til at slå plagiatfunktionen fra - hvilket jo er ærgerligt da det er en af fordelene for underviserne ved e-aflevering. Endelig skulle det undersøges om man kan aflevere flere dokumenter (det kan man), og hvilke filformater Absalon kan håndtere fx til afleveringer med lyd- og videofiler eller websites. Systemer hos KU centralt Vi har ikke selv mulighed for at løse disse problemer eller lave ændringer, da systemadministrationen ligger hos UddannelsesIT, hvis prioriteter ikke altid er de samme som vores og som ikke nødvendigvis har haft mandskab eller mulighed for at hjælpe os, og endelig har nogle ting skullet løses hos leverandøren It s Learning i Norge noget der tager tid - og mange af UITs kræfter er oven i købet gået med at løse det generelle performanceproblem som naturligt er blevet prioriteret over alt andet. Vi har også indgået samarbejde med US/UIT og KIT angående stresstest af Absalon for en bekymring er naturligvis, hvad der sker, når der kommer besvarelser i en afleveringstermin. KIT har derfor fulgt med på aktiviteten på serverne på nogle af de større afleveringsdage og lovet at der følges op på dette aspekt (der kom dog ingen tilbagemeldinger om sagen). Plagiatsystemet Det nye plagiatsystem havde også et kendt problem: nemlig at den ikke kan referere til kildetekster i sin egen database. Hvis en studerende genoploader sin opgave efter at have lavet rettelser giver det en alarm i plagiatsystemet, men systemet kan ikke fortælle hvor den har set teksten før. Dette problem blev løst med en opdatering i løbet af foråret 2011, men gav forventeligt en del fejludslag i E2010. E-Bogslæsere (Kindle DX) Det besluttes at indkøbe 20 Kindle DX, der er store nok til at PDF er er læsbare i bredformatet. Desuden afprøver vi 4 almindelige Kindles, men skærmen på kun 6 nødvendiggør konvertering af dokumenterne, da PDF er ellers automatisk krympes (og dermed bliver for små til at læse på skærmen) og dette kræver en personlig registrering af apparatet til en Amazonkonto. Det er altså ikke nogen let drag-n-drop-løsning, som den store KindleDX er. Valget faldt på Amazons Kindle, da det var den eneste type, der havde stor skærm og ikke mindst kunne leveres i løbet af semesteret (Sony, der reklamerede med at have en større model, kunne ikke levere dem i Europa, hvis overhovedet). 13

14 Vintereksamen i praksis Generelt kommer der meget få henvendelser, mest fra eksamensmedarbejderne, der har brug for hjælp med de nye procedurer og arbejdsgangene i Absalon (fx brugerstyringen af hvilke studerende, der fik adgang til at tage opgaven studerende der blev meldt ind i rummet efter opgaveoprettelsen skulle også gives adgang til at tage opgaven) - og de allerfleste henvendelser drejer sig om de allerede kendte problemer som skitseret ovenfor. Herunder også de uheldige fejludslag uden kildehenvisning fra plagiatkontrollen, som desværre gav anledning til mistanke om plagiat i tilfælde, hvor den studerende blot havde genoploadet en ny udgave af deres egen tekst inden for tidsfristen. Evaluering af efterårssemesteret 2010 Projektgruppen udarbejdede udførlige spørgeskemaer, der kunne besvares online Dataene skal tages med de forbehold, at vi ikke har kunnet distribuere personlige adgangslinks til de deltagende alle følger derfor samme link til besvarelse af spørgeskemaerne, og hvert hit generer en ny besvarelse. Respondenter der har lukket skemaet halvvejs, for at besvare resten senere kommer således til at generere 2 besvarelser. Der har været enkelte smårettelser i skemaerne, så snart vi blev opmærksomme på det (fx at man ikke skal afkræves et svar på hvordan man gjorde, hvis man lige har sagt nej til at have gjort det). Men generelt har SurveyXact-systemet (som KU i forvejen havde adgang til) fungeret fint til formålet. Brugerne har tydeligvis også været glade for at få mulighed for at give feedback hvad enten de har været positive eller negative; de har lavet meget fyldige besvarelser, med mange kommentarer. Evaluering E2010: Studerende De studerende er overordnet meget glade for e- aflevering: Det skal bemærkes om evalueringen, at nogle efter eget udsagn har besvaret skemaet, selv om de ikke har haft e-aflevering antageligvis fordi de har deltaget i den elektroniske aflevering af pensumlister, som nogle institutter har indført. Men det foregår på præcis samme måde så deres kommentarer er relevante nok. Holdning efter aflevering Respondenter Procent Praktisk ,3% Smart ,6% Besværligt 55 12,0% Stressende 50 10,9% Ingen holdning 30 6,5% Andet 74 16,1% I alt 460 (flere svar tilladt) Pointer fra de studerendes evaluering: De savner en kvittering fra Absalon, så de føler sig sikre på at deres aflevering er modtaget. Endvidere er en del blevet forvirrede af en forklaring i instruktionsvideoen om, at en blå prik vil forsvinde når de har afleveret. Hvilket Absalon så ikke gjorde som den burde. Det har givet en del bekymrede henvendelser både hos institutter, helpdesken og ITMEDIA. 14

15 Nogle studerende har mødt uploadproblemer. De har måttet prøve flere gange, før det lykkedes og også derfor blevet usikre på, om deres besvarelse faktisk var afleveret. PDF-formatet har voldt nogle problemer, selv om 80,3% har afleveret i PDF. Enkelte at de ikke kunne finde ud af at lave en PDF, men mange har fejlagtigt opfattet Absalons infotekst om mulige formater, som frit lejde til at aflevere Word-filer. Eller er blevet bedt om det af deres underviser. Institutternes obligatoriske forsider har ødelagt Word-formatteringen (fx marginer) i de studerendes eget dokument, når de har kopiere forsiden ind. Uploadproblemer med for store PDFer, lyd, billeder og/eller kode. Tvivl om, hvorvidt de kunne aflevere flere filer Bilag i excel kun uploader den forreste fane, så hvis excel-dokumentet havde flere faneblade, kom kun forreste side med. Plagiatsystemet har givet udslag, når samme studerende har uploadet 2 gange og enkelte studerende er derfor uforskyldt blevet anklaget for plagiat. De studerende er glade for vejledninger og videoer om e-afleveringen, men ved ikke hvordan de fx skal forholde sig til formaliakrav som underskrevet litteraturliste. Nogle studerende har været udsat for en kontraordre om OGSÅ at skulle aflevere 2 papirkopier ved siden af! Overordnet er de studerende meget tilfredse med e-aflevering: Kommentarfelterne og valgmuligheden andet er ud over de ovenstående problematikker også brugt til ekstra ros: Det var næsten helt perfekt og mange glade tilkendegivelser om tids- og miljøbesparelser. Så trods de tekniske problemer, der skal løses og enkelte børnesygdomme er det helt klart at de studerende har taget godt imod e-aflevering og værdsætter initiativet. Evaluering E2010: Eksamensmedarbejdere Generelt er det gået det rigtig godt med at få den nye rutine på plads, og der har ikke været de store problemer hos dem selv (ud over den manglende distributionsmulighed fra Absalon) men de har selvfølgelig mærket de tekniske problemer som de studerende og underviserne har haft da det giver henvendelser hos de lokale eksamensadministrationer. De allerfleste af kommentarerne og oplevede tekniske problemer handler således om det studerendes manglende kvittering og underviseres læseforhold, hvad enten det gælder print eller manglende notefunktioner. Blandt eksamensmedarbejderne selv er det altoverskyggende problem distributionen af store/mange filer til censorerne dette SKAL løses inden sommereksamen Nogle udtrykker et brændende ønske om at bevare muligheden for særlige eksamensrum frem for at opgaverne oprettes i de eksisterende kursusrum og det er det ingen plan om at ændre, hvis det fungerer godt for institutterne må de naturligvis fortsat gøre det sådan. Nogle har ønsket klarere retningslinier på institutniveau, hvor man åbenbart har været længe om at få afklaret, hvordan det præcist skulle foregå og derfor har det været svært at informere (de studerende/underviserne) om sene ændringer. Det er gået fint med at få styr på, hvilke studerende, der har afleveret her har det nok været en fordel, at det lykkedes os at få de nye KU-brugernavne med på excel-listerne over 15

16 eksamenstilmeldte. Flere påpeger dog at det ville gå hurtigere, hvis de kunne sortere oversigten over afleveringer i Absalon (den er nu ordnet efter afleveringstidspunkt), det ville spare tid især på afleveringer med mange studerende. Eksamenssekretærerne er naturligvis blevet understøttet særligt grundigt, da deres procedure er helt ændret en arbejdsgang de selv har skullet hjælpe med at udvikle. Deres evalueringer viser at de generelt har følt sig godt hjulpet. Kommentarerne går primært på at få løst problemer for studerende, undervisere og censorer, da problemer hos de andre grupper giver mange frustrerede henvendelser hos eksamensmedarbejderne og bestemt ikke gavner deres psykiske arbejdsmiljø. Men det tyder på at det går godt med at finde en hensigtsmæssig og brugbar arbejdsgang og de har arbejdet hårdt for at få det hele til at lykkes, og havde de ikke gået til opgaven med en vilje til at løse problemerne og forudse de kommende udfordringer, så var dette projekt aldrig lykkedes. Evaluering E2010: Undervisere Besvarelserne er mere blandede hos underviserne der er ca. 50 besvarelser, heraf rapporterer 25 om tekniske problemer (men det drejer sig for 11 af 25 ikke om egne problemer, men om deres studerende havde uploadproblemer, ikke havde afleveret PDF, eller sendte opgaven på mail også, fordi de var i tvivl). Det er således kun 14 prs. der selv oplever problemer, og for de 7 af dem er deres tekniske problem, at E-bogslæserne ikke har en notefunktion til at rette PDF-filer. 43 % (21 prs.) har søgt hjælp, størstedelen på deres eget institut (12 prs.) og heldigvis er kun 4 personer utilfredse eller meget utilfredse med den hjælp de har fået, mens de resterende er neutrale, tilfredse eller meget tilfredse. Underviserne har allerede brugt e-læringssystemet Absalon i små 4 år, så selv om mange nok ikke har brugt opgavefunktionen tidligere, har der ikke de store udfordringer i det praktiske med at hente besvarelserne ned (eller også har instruktionsvideoen dækket informationsbehovet). Halvdelen af underviserne har selv hentet opgaverne i Absalon og heraf har kun 3 har fundet det svært (ingen har svaret meget svært ). Elektronisk læsning og bedømmelse Den største hurdle for underviserne er helt klart den ændring af deres arbejdsrutine, der ligger i at skulle til at læse og bedømme (og evt. kommentere) elektronisk. Og det er jo ingen overraskelse det er en total omlægning af, hvordan de allerfleste er vant til at tilrettelægge den del af deres arbejde. Af samme grund har det givet en del bølgegang: nogle indvendte allerede på forhånd, at det var en helt umulig opgave at læse og bedømme/kommentere, hvis ikke det kunne foregå på papir. Andre var mere positivt indstillede til at prøve at gøre det på en ny måde, men naturligvis var der også her bekymrede stemmer, der var urolige ved tanken om at skulle skærmlæse lange specialer eller afleveringer med 150 besvarelser på 20 sider hver. Og så er der selvfølgelig spørgsmålet om, hvor meget ekstra tid det ville tage med en ny metode og om et eventuelt ekstra tidsforbrug blot ville være i en overgangsfase indtil den nye rutine var på plads. Endelig var der selvfølgelig også nogle, der glædede sig til ikke at skulle håndtere det tunge papir og lettere at kunne tjekke for muligt plagiat med en elektronisk udgave. Da ingen på forhånd kunne vide med sikkerhed, hvordan det ville forløbe, blev det besluttet at få afprøvet nogle af de forskellige muligheder og via evalueringerne få nogle konkrete erfaringer at arbejde videre ud fra. Derfor har det også været særligt spændende at se, hvad besvarelserne var på dette område: 16

17 I udgangspunktet har 60 % af respondenterne har printet (nogle af) besvarelserne ud, mens 40 % har gjort noget andet. Til kommentarer/bedømmelse har 48 % har lavet noter på et papir ved siden af, 22% har noteret på skærm, mens 22 % har printet og skrevet på opgaven. Nogle har gjort flere af tingene. I forhold til forventningerne må det siges at være pænt at kun godt halvdelen (51 %) finder det sværere, og at der trods de mange bekymringer alligevel er 44 %, der synes det er det samme eller ligefrem lettere. Adspurgt om det bliver lettere næste gang svarer 30 % bekræftende og her kan vi jo så håbe på at det er blandt den halvdel, der fandt det sværere denne gang, at de forventer bedring! E-Bogslæsere E-Bogslæserne får blandede anmeldelser. Nogle er meget begejstrede for at læse på dem, mens mange er overraskede og/eller utilfredse med at det ikke er et apparat, der er velegnet til at lave noter. 54 % af respondenterne har haft en e-bogslæser (KindleDX 52%, lille Kindle 39%, Sony 4%, andet 4%) og 36 % har læst hjælpesiden derom. Af 23 respondenter fandt 6 det svært, eller meget svært, mens 17 synes det var okay eller nemt at bruge e-bogslæserne. Tilbagemeldingerne om brug af e-bogslæsere til opgaver med mundtligt forsvar varierer fra mellemfornøjet til utilfredsstillende. Det tager for lang tid at bladre, og e- bogslæsere er gode til kontinuerlig læsning, men ikke til at skaffe sig overblik over en opgave. Og endelig har der været tilfælde, hvor eksaminator havde en e-bogslæser, mens censor sad med en papirudgave hvilket gjorde fælles referencer svære. Evaluering E2010: Censorer Vi har ret få evalueringer fra censorer i dette semester, da mange fag valgte en opgave uden ekstern censur. Der er kun 14 respondenter, heraf er 8 eksterne censorer, mens 6 er interne censorer. Til gengæld har vi i løbet af semesteret været i dialog med forskellige censorformænd især via mail og efter semesteret har nogle censorer også selv skrevet deres evalueringer og overvejelser i kortere eller længere form og sendt dem pr. mail til projektgruppen. Problemstillingen om arbejdsforholdene i forbindelse med læsning, retning og kommentering af opgaver der gælder for KUs egne undervisere, gælder jo i lige så høj grad for censorerne. På sin vis i endnu højere grad da vi ikke havde mulighed for at tilbyde e- bogslæsere til de eksterne censorer, alligevel er bekymringen i forhold til e-aflevering lavere hos censorerne end blandt vores egne undervisere. Det fremgår klart af de kommentarer og evalueringer vi har modtaget, at jo højere en grad af IT-fluency bedømmerne besidder desto lavere er de oplevede problemer ved at modtage besvarelserne elektronisk. Blandt de positive tilbagemeldinger er der nogle steder glæde over at modtage opgaverne til bedømmelse hurtigere, og for nu at kunne kopiere tekststykker og derved have bedre mulighed for at tjekke for plagiat. Censorerne er lige som underviserne en uhomogen gruppe, så også her er der spredning fra oplevelser af at læsning og bedømmelse på skærm tager dobbelt så lang og giver dårligere bedømmelse, fordi det er sværere at bevare et overblik over besvarelsernes helhed til den anden ende af spektret: Jeg har læst opgaverne på min ipad og hentede et gratis program, så man kunne skrive ind i besvarelsen, overstrege, sætte cirkler omkring og skrive gule sedler ind. [ ] Jeg havde under læsningen ved siden af mig papir til mere overordnede iagttagelser og kommentarer. Jeg er vant til at læse på en skærm og måske derfor var det uproblematisk. 17

18 Og begge disse censorer kommer i øvrigt fra samme censorkorps - det er altså ikke fagtraditioner, der gør forskellen. Dermed ikke sagt at bare alle bliver opdateret på IT-fronten er problemet løst for også meget IT-vante censorer/censorkorps påpeger på forhånd, at de ser problemer i at skulle læse mange lange specialer på flere hundrede sider med store bilag på en skærm. Men hvad angår almindelige opgaver og bedømmelsesrutiner og værktøjer er det tydeligt at (dele af) censorkorpsene også er censorer i gymnasieskolen (der er meget længere fremme hvad angår teknologibrug) og derfor er vant til at håndtere og kommentere elektroniske dokumenter. I evalueringen havde 58,3% af respondenterne positive forventninger om at e- aflevering ville være praktisk/smart, 25% havde ingen særlige forventninger, mens kun 16,7% forventede at det ville være besværligt. De samme 16,7% oplevede det også som besværligt. Både forventningerne og oplevelsen af e-aflevering er altså overvejende positiv blandt censorerne hvilket umiddelbart kan virke lidt overraskende, men måske blot afspejler at vores censorer er lidt mere vante med at bruge teknologien og dermed lidt længere fremme i den tekniske udvikling, der først nu sættes i gang på universiteterne. F2011: Udskydelse & e-aflevering på ToRS I forårssemesteret 2011 var det planlagt at projektet skulle skaleres til at omfatte de fleste afleveringer - men både fakultetets, institutternes eksamensafdelinger og administrationer er hårdt presset af mange implementeringsproblemer med det nye administrative system Stads. Stads giver problemer med holdsætning, skemalægning og eksamensplanlægning. Desuden er der stadig visse tekniske udfordringer med fejl, der ikke er rettet i centrale systemer - og det har det stadig ikke været muligt at finde en løsning på, hvordan besvarelserne kan udsendes elektronisk til censorerne. Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen og projektgruppen udskyder derfor e-afleveringen - jf. sagsnotat af 1. april af de 6 institutter udskyder derfor e-afleveringen til E2011. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) er ikke så ramt af de tekniske udfordringer (der er mange små fag, og dermed ikke så store afleveringer). Desuden har ToRS tidligere haft forsøg med elektronisk aflevering - og allerede i E2010 valgte instituttet at modtage en stor del af afleveringerne elektronisk, ikke kun at leve op til minimumskravet om én pr. uddannelse. På den baggrund vurderer ToRS, at de kan fortsætte med e- afleveringerne (frem for at gå tilbage til papir), og i F2011 afleveres alt undtagen specialer og opgaver med mundtligt forsvar på ToRS elektronisk. For at understøtte e-afleveringen på ToRS afholder vi et infomøde om e-aflevering i praksis for interesserede undervisere på ToRS den 2. maj. Evalueringen af e-afleveringen på ToRS for de studerende viser at tilfredsheden stiger, også undervejs i processen. Generelt har de studerende oplevet, at det ikke blev så slemt som forventet. Dog har lidt flere fundet det mere besværligt end forventet. Overordnet er det positivt at hele 70 hhv. 60 % har oplevet e-afleveringen som Praktisk/Smart frem for Besværligt/Stressende (begge 19%). At det samlede antal giver mere end 100 % skyldes, at det har været muligt at angive flere svar - altså kunne man vælge at sætte kryds i fx. Praktisk 18

19 og Stressende, eller både Besværligt og Stressende. Men der er ikke nogen påfaldende mønstre Forventninger Reel oplevelse Praktisk Smart Besværligt Stressende De tekniske vanskeligheder blandt de studerende faldt i kategorierne (fra flest til færrest): Konvertering til pdf-filer Problemer med at lokalisere det rigtige afleveringsrum i Absalon Problemer med forside (fx. formatering, der ændrer eget dokument) Upload-grænse (for store filer) Opfølgning på evalueringerne fra E2010 og F2011 I løbet af forår og sommer 2011 samlede projektgruppen op på de problemer, der dukkede op i evalueringerne fra E2010 og på ToRS i F2011. Studerende De studerende savnede i 2010 en kvittering fra Absalon om at deres opgave var afleveret - det skyldes flere forvirrende signaler. Den blå prik, der burde forsvinde, når opgaven var afleveret forsvandt ikke, dette tekniske problem blev rettet. Når man har afleveret sin opgave i Absalon, var status "Ej rettet", det blev ændret, så status nu er "Afleveret". Den misvisende tæller, der på den studerendes forside opgjorde fx. 13 dage til "en uge" blev helt fjernet. Endelig reviderede vi vores instruktionsvideo til de studerende, så det blev klarere, hvordan de selv kunne tjekke, at de havde afleveret. Yderligere er der på de studerendes hjælpeside lagt et screenshot, der viser hvordan det skal se ud i Absalon, når opgaven er afleveret. Institutadministratorerne Vi havde i E2010 fået tilbagemeldinger fra nogle institutadministratorer, der synes de manglede information om projektet. Projektleder Annette Q Pedersen deltog derfor 27/4 i et møde i Forum for chefer og institutadministratorer (CIA) og fremlagde evalueringen af E2010 samt planerne for projektet i Desuden blev det aftalt, hvordan 19

20 institutadministratorerne kan holdes bedst muligt informeret fremover. Censorer Fakultetets censorportal har fået en side med information om e- aflevering:http://censorportal.hum.ku.dk/eaflevering/ I al kommunikation til censorerne henvises til, at de kan finde al relevant information på denne side (fx. information om hvilket gratis program vi anbefaler til at kommentere PDFfiler). Vi udsendte naturligvis også via censorformændene et informationsbrev om udskydelsen i F2011. Undervisere Underviserne påtalte (ud over deres studerendes problemer) mest af alt de nye arbejdsrutiner med elektronisk retning - og e-bogslæsernes manglende kommentarfunktion. Det var på denne baggrund, projektgruppen foreslog dekanatet at indkøbe ipads, for at se om det kunne afhjælpe denne problematik. Eksamensmedarbejdere Der var ikke så meget feedback om deres eget arbejde i evalueringerne, de fleste af eksamensmedarbejdernes kommentarer gik på, hvilke ting studerende, undervisere og censorer søgte hjælp hos dem om - så disse udfordringer er behandlet under disse grupper. Men vi fortsatte det gode samarbejde og løbende kontakt med eksamensmedarbejderne for at få rettet til. Løsninger på de tekniske udfordringer En del af de problemer, der har været med Absalon løses, da systemet midt på sommeren 2011 flyttes til It's Learnings (systemleverandøren) egne servere i Norge. Dels bliver fejlmeldingen lettere, dels opgraderes systemet til en nyere version. Det løser i stort omfang de performanceproblemer Absalon har lidt under i E alting går nu meget hurtigere for undervisere og studerende (administratordelen har stadig problemer med tempoet, og der arbejdes fortsat på det). Plagiatsystemet er også blevet opgraderet, og det løser problemet fra E at systemet ikke kunne henvise til filer den genkendte fra tidligere aflevering i Absalon. Underviseren kan altså se, hvilken opgave der er overensstemmelse med - og dermed at der ikke er tale om plagiat, blot genaflevering fra den samme studerende. Der blev også fra systemadministratorernes side (UIT) arbejdet med at få styr på eksamensmedarbejdernes rettigheder i Absalon - da deres administratorkonti uden grund mistede rettigheder. Samtlige eksamensmedarbejdere fik en ekstra administratorprofil, hvilket i nogen grad løste problemet. Forberedelser til E2011 For at forberede processen bedst muligt, deltager Annette Pedersen og Lars Palmqvist i HUM-LT-møde (Det Humanistiske Fakultets ledelsesteam) for at orientere om status på projektet, og for at få institutternes input til, hvordan den fulde implementering af e- aflevering i efterårssemesteret kan ske bedst muligt på alle fag. Henover sommeren skifter fakultetets ledelse (både dekanat og fakultetsdirektør), så projektet får ny ejer, nemlig Dekan Ulf Hedetoft - der vælger at fortsætte projektet som planlagt. Det 20

At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser

At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser At arbejde med organisatoriske forandringsprocesser - om implementering af e-aflevering E-Læringskonsulent Annette Q Pedersen ITMEDIA Organisatoriske forandringsprocesser? Skulle vi ikke høre om e-aflevering?

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3.

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. semester) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering.

Læs mere

Implementering af organisatoriske forandringsprocesser

Implementering af organisatoriske forandringsprocesser Implementering af organisatoriske forandringsprocesser ved indførelse af elektronisk aflevering og eksamen Annette Q. Pedersen E Læringskonsulent ved Københavns Universitet og Projektleder for E aflevering,

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011

Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen. Studieledelsens kommentarer til censortilbagemelding vinter samt sommer 2011 DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 07. SEPTEMBER 2011 Vedr.: Sagsbehandler: Opsummering af censorevalueringen for eksamensterminen sommer 2011 Den samlede svarprocent på censortilbagemeldingen

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4.

Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager under punkt 1-4. Dagsorden for møde i undervisningsudvalg, Institut for Geoscience. 3. september 2014 kl. 15.15 17.15 Prodekan for undervisning Tom Vindbæk Madsen og chefkonsulent Maya Jepsen, dekansekretariatet deltager

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

DIGITAL EKSAMEN EVALUERING AF PILOTDRIFT SOMMEREKSAMEN 2015. J e s p e r B j ø r n G o r m P o u l s e n / S t u d i e f o r v a l t n i n g e n

DIGITAL EKSAMEN EVALUERING AF PILOTDRIFT SOMMEREKSAMEN 2015. J e s p e r B j ø r n G o r m P o u l s e n / S t u d i e f o r v a l t n i n g e n DIGITAL EKSAMEN EVALUERING AF PILOTDRIFT SOMMEREKSAMEN 2015 J e s p e r B j ø r n G o r m P o u l s e n / S t u d i e f o r v a l t n i n g e n September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 1. februar 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Dagsorden 1. Indsamling af ønsker til e-dok. Afd bør samle op ift egne kommentarer til e-dok 2. Merete Jensen, tværfaglig e-dok koordinator

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 7. september 2012 D 219 UFU-møde Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Simon Nørby, Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Pernille Munkebo Hussmann Fraværende:

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen. Evalueringsrapport på pilot for digital eksamen sommeren 2015

Indholdsfortegnelse. Notat. Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen. Evalueringsrapport på pilot for digital eksamen sommeren 2015 Notat Angående: Evaluering af pilottest af digital eksamen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fakta om piloten 2 Informationsinitiativer 2 Support 3 Stedprøver 4 Opsamling på spørgeskemaundersøgelsen 5 Konklusioner

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til universitetets studerende AARHUS UNIVERSITET 2 UNDGÅ EKSAMENSSNYD UNDGÅ EKSAMENSSNYD Eksamenssnyd er en forseelse, som universitetet ser med største alvor

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer.

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315

Studierådsmøde torsdag, den 3. december 2015, kl. 13.00-15.30. Rendsburggade 14, 2. sal lok. 4.315 :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Vestre Havnepromenade 5, 1 9000 Aalborg www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Skolesekretær Louise Hartmann lhh@plan.aau.dk

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer)

Vejledning til Opgavesystem (lærer) Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Projektbeskrivelse Informations Teknologi

Projektbeskrivelse Informations Teknologi Projektbeskrivelse Informations Teknologi Upload og indeksering af elev og -projektopgaver i skolemiljøet Indledning: Som nystartet på et gymnasium kan omvæltningen fra elev til påbegyndende studerende

Læs mere

Troværdige digitale eksamener

Troværdige digitale eksamener Nyt om e-læring og digitalisering God brug af e-læring, digitalisering og IT generelt er noget af det,som fakultetet har meget fokus på, dels i uddannelsesudvikling og dels i uddannelsesadministration.

Læs mere

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende

eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende eksamens snyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD En hjælp til Handelshøjskolens studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Handelshøjskolen ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Bedømmere Netprøver.dk Brugervejledning til Bedømmere 8. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal bedømme skriftlige besvarelser... 3 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk...

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Censorformænd. Årsmøde med censorformandskaber. Forum. Mødedato: 23. september Festsalen, 11C.0.08, KUA. Sted:

Censorformænd. Årsmøde med censorformandskaber. Forum. Mødedato: 23. september Festsalen, 11C.0.08, KUA. Sted: D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T KØBE N H A V N S U N I V E R S I T E T Censorformænd M Ø D E I N D K A L D E L S E 21. OKTOBER 2015 Forum Årsmøde med censorformandskaber UDDANNELSE OG STUDERENDE

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere