1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning"

Transkript

1 07/01/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 11. december 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Erik Juul Jensen, NettBuss Per Christophersen, Keolis Bus Thor Symonds, Fårup Rute- og Turistfart Jens Martin Christensen, De blaa busser Lars Gaardbo, Keolis Bus Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva Ejner Immersen, Arriva Henrik Larsen, Arriva Bo Daugaard, NettBuss Freddy Jepsen, City-Trafik Finn Madsen, SBU, Aalborg Kommune Helene Birk Sørensen, NT Mette Henriksen, NT Ole Schleemann, NT Jens Otto Størup, NT Heidi Livoni, NT (ref.) Afbud: Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Side 1 af 8

2 Dagsorden 1. Godkendelse af mødereferat, dagsorden og opfølgning på sidste møde 2. Orientering om strategiproces i foråret Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag 4. Meddelelser 5. Mødeplan for Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. Opfølgning fra sidste møde: WIFI WIFI er blevet bestilt og forventes at være tilgængelig til næste møde. Toilettømning på Aalborg Busterminal NT har bedt COWI om at skitsere forskellige løsningsmuligheder for at forbedre tømningsmulighederne på busterminalen. Med disse skitser kan der laves et økonomisk overslag over forskellige løsningsmuligheder og NT vil herefter vurdere, hvad der vil være fornuftigt at sætte i værk. Aftalen med COWI er, at de leverer skitseforslag og økonomioverslag inden Adgangsbrik til Viazonen Der blev på sidste mødet spurgt til, om NT kan give chaufførerne en adgangsbrik til viazonen. I dag er det sådan, at entreprenørerne skal sørge for at købe og kode adgangsbrikken, men chaufførerne oplever, at det er vanskeligt at få en adgangsbrik. NT har drøftet problematikken med Entreprenørudvalget på deres møde den 4/12, og det blev aftalt, at Claus Børsting, Arriva, vil undersøge muligheden for at få installeret Falck Sirius som adgangssystem til viazonen. På den måde kan den brik, som mange chauffører har i forvejen, anvendes som adgangsbrik til Viazonen. Der bliver i øjeblikket indhentet tilbud på installationen. Vognmand, der ikke anvender Falck Sirius, bedes selv sørge for at indkøbe og kode en adgangsbrik til Viazonen (efter tidligere aftalte model). Ulovlig parkering af privatbiler på østsiden af Kennedy Arkaden NT er i dialog med politiet om, hvordan vi kan finde en holdbar løsning på udfordringerne. Side 2 af 8

3 2. Orientering om strategiproces NT s bestyrelse skal i foråret 2015 i gang med en strategiproces, der skal munde ud i en samlet forretningsplan for bus, tog og flextrafik. NT's nye forretningsplan er et strategisk styringsdokument, der har NT's bestyrelse som afsender. Planen skal sætte mål og retning for driften og udviklingen af den kollektive trafik i Nordjylland i perioden Forretningsplanen bliver det strategiske afsæt for den næste trafikplan ( ), som også påtænkes at være en samlet plan for bus, tog og flextrafik. Formålet med forretningsplanen - og den proces som fører til dens vedtagelse - er dels at tegne et billede af de store muligheder og udfordringer, som den kollektive trafik i Nordjylland står over for de kommende 5 år, og dels at fastlægge et ambitionsniveau for NT som trafikselskab. Det helt overordnede spørgsmål, som vil være processens drivkraft, vil være, hvordan NT kan og skal bidrage til en endnu bedre mobilitet for borgere i Nordjylland. Mobilitet skal i denne sammenhæng ses som et bredt begreb, der handler om at tilvejebringe og markedsføre transportløsninger, der let, effektivt og miljøvenligt kan transportere nordjyderne rundt i Nordjylland og ud i den store verden. I den nye forretningsplans levetid står den kollektive trafik overfor følgende store muligheder og udfordringer: Den regionale overtagelse af togdriften i Nordjylland bliver en nyskabelse i Danmark, der giver NT og Nordjyske Jernbaner en gylden mulighed for virkelig at gøre toget til et attraktivt transporttilbud med afsmitning på den busservice, der skal bringe passagerne til og fra togstationen. Sammenhængen mellem den regionale tog- og busdrift og den kommende statslige timemodel, er ligeledes et afgørende element at inddrage i forretningsplanen Kollektiv trafik i landdistrikterne er en vigtig forudsætning for mobilitet i et sammenhængende Nordjylland. Den behovsstyrede kørsel (Flextur) skal sammentænkes og integreres med den øvrige kollektive trafik. I de helt små byer og på landet, skal borgerne have tilslutningsmuligheder til de store transport-korridorer, der bringer dem hurtigt og effektivt frem til rejsemålet. Det er ambitionen, at borgerne skal kunne bestille og betale billetten i én arbejdsgang gennem Rejseplanen og Rejsekortet. Aalborg Letbane planlægges at være etableret, når det nye universitetshospital åbner i det østlige Aalborg i Letbanen bliver et helt nyt transportsystem, der både vil løse trafikale udfordringer i Aalborg by, men også øge passagermængden i den kollektive trafik markant. I forretningsplanes periode forventes der at ligge store anlægs- og planlægningsmæssige opgaver ifm. projektet. Side 3 af 8

4 Med udgangspunkt i de nævnte udfordringer og øvrige trends inden for den kollektive trafik skal processen resultere i konkrete målsætninger, men også sætte fokus på NT's fremtidige rolle og ansvar som trafikselskab; hvilken rolle skal og kan NT spille som en samlende (paraply)organisation for fremtidige brugere af tog, bus, letbane og flextrafik i Nordjylland? Der er mange interessenter omkring den kollektive trafik, som vil være relevante at involvere i processen. Kunsten er at involvere tilstrækkeligt til at få de relevante input til processen og til at skabe ejerskab hos de mest centrale interessenter. NT vil i den forbindelse gøre brug af de formelle samarbejdsfora, som eksisterer i dag i forhold til ejere, entreprenører og chauffører. Jens Otto Størup, NT, præsenterede det kommende arbejde omkring udviklingen af Forretningsplanen for Se mere i slides fra mødet nedenfor: Side 4 af 8

5 3. Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag I foråret 2014 indgik NT en 2-årig aftale med Epinion om gennemførelse af kundeundersøgelser og mystery shopping i NT's busser og lokalbanetog. NT har i en lang årrække fået udført kundeundersøgelser, der bl.a. anvendes som en del af den bonusmodel, som er en del af kontrakten for hovedparten af NT's ruter. Tidligere blev kundeundersøgelsen udført af Jysk Analyse. Efter en proces med indhentning, præsentation og evaluering af tilbud, besluttede en arbejdsgruppe med repræsentanter for NT, entreprenørerne og chaufførerne at fortsætte arbejdet med Epinion. Kundeundersøgelsen bliver udført af interviewere med tablets, og dermed er resultaterne tilgængelige langt hurtigere end tidligere, hvor undersøgelsen blev udføre med papirskemaer, der blev scannet. På mødet præsenterede Jens Otto Størup, NT, det værktøj (kaldet sharepoint), som samler resultaterne fra undersøgelserne. Sharepoint giver mulighed for løbende at udtrække nogle prioriteringskort for bestemte ruter/områder. Prioriteringskortet giver os et billede af, hvordan scoringen af forskellige spørgsmål/emner forholder sig i forhold til kundens tilfredshed og betydningen for kunden. Side 5 af 8

6 Se eksempel: Som det fremgår af prioriteringskortet (her bare et eksempel) kan man få en fornemmelse for, hvilke emner - der ifølge kunden på de forskellige linjer - enten bør prioriteres, fastholdes, overvåges eller tilpasses. Fx indeholder den røde cirkel i billedet ovenfor emner, som har stor betydning for kunderne, men hvor tilfredsheden ved målingstidspunktet er relativ lav. Det giver en god indikator for, hvad vi i fællesskab bør have i fokus. Servicetiltag-forløb I forlængelse af snakken om kundeundersøgelser og kundetilfredshed fortalte Henrik Larsen, Arriva, og Freddy Jepsen, Keolis om det servicetiltag-forløb, som de har gennemført i efteråret Sammen med chaufførerne på linje 16 og linje 17 er der aftalt og afprøvet en række forskellige tiltag med det formål blandt andet at højne kundeservicen og kundetilfredsheden. Det har været nogle spændende forløb, hvor chaufførerne selv har været på banen og været med til at bestemme, hvad deres rute skal være kendt for. Side 6 af 8

7 De to forløb har været gennemført uafhængigt af hinanden: 1. Keolis (City-Trafik) har i perioden oktober til november gennemført en række informationsmøder for alle deres linjer samt klargøring/opstartere. Freddy Jepsen, Keolis, fortalte, at formålet var, at alle linjer/grupper skulle drøfte og formulere en service-kvalitetsaftale, som alle chauffører på linjen kunne bakke op omkring. Ud fra linjens kvalitetsmålinger og sirius-statistikker, gik informationsmødet ud på, at chaufførerne skulle blive enige om, hvad de ville arbejde på at forbedre i forhold til øget kundetilfredshed. 2. Som en del af projektet NT til for dig blev der i efteråret sat yderligere fokus på chaufførens service gennem et mindre servicetiltag-forløb, kaldet Medarbejderdreven serviceinnovation. Henrik Larsen, Arriva, fortalte, hvordan de havde arbejdet med forløbet på linje 16, hvor chaufførerne havde lavet et service-kørekort, som de beskriver de regler, som alle chauffører på linjen skal overholde. Læs mere om de 2 forløb i hhv bilag 2 og bilag 3. Det er den generelle opfattelse, at denne måde at arbejde med service i bussen på, fremadrettet vil være meget givtigt for både chauffører, kunder, entreprenørerne og NT. Det signalerer det hele rette NT til for dig ånd. 4. Meddelelser Under meddelelser blev der orienteret om følgende: Aalborg Letbane Kommunen får 130 mio. støtte fra staten. Det svarer til ca. 47% af anlægsudgifterne. Der skal de næste måneder en masse formalia på plads - og så skal vi forvente en række større trafikale udfordringer ifm anlægningen af Letbanen. Nordjyske Jernbaner overtager DBS's togdrift i Nordjylland Det vil ske om et forsøgsområde på 5 år, hvor staten har givet regionen mulighed for at købe trafik. Den nuværende kontrakt med Nordjyske Jernbaner skal opsiges og der skal indgå en ny kontrakt. Samtidig skal der indkøbes 12 nye tog, hvilket er mere end en fordobling. Indtryk fra bestyrelsens tur til Istanbul Jens Otto fremviste nogle billeder fra bestyrelsens tur til Istanbul i oktober Det medførte naturlig nok et ønske om at gentage en fælles studietur for Entreprenørudvalget og Chaufførkontaktudvalget. Se billederne i bilag 1. Side 7 af 8

8 Vinterdæk tiden nærmer sig NTs holdning til vinterdæk har ikke ændret sig i forhold til sidste år. Der kommer ikke en lov om vinterdæk. NT læner sig op af, hvad Trafikstyrelsen siger. Chaufførundersøgelse i januar I lighed med den chaufførundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2013, vil der i januar blive iværksat en lignende undersøgelse. Undersøgelsen bliver elektronisk og kommer til at foregå på Fra papir til digitale medier Bestyrelsen har besluttet, at regionalkøreplaner ikke længere bliver trykt på papir. Der bliver dog trykt noget til intern brug (chauffører, trafikservice, planlæggere m.fl.) 5. Næste møde Forslag til mødeplan for 2015 blev godkendt. Næste møde er tirsdag den 3. marts kl hos NT. Der er mulighed for formøde for chaufførgruppen fra kl Eventuelt Der fremkom følgende punkter under eventuelt: Bedre belysning Der ønskes en bedre belysning over fodgængerfelt ved udkørslen til Jyllandsgade. Aalborg Kommune følger op herpå. Afgangstavler på Hobro Busterminal Der mangler information til kunderne omkring afgangstider. NT går videre hermed. Varme i rampen Rampen er et af fokuspunkterne i forbindelse med snerydning. Der er ikke længere varme i rampen, og det kommer der heller ikke igen. Side 8 af 8

9 Bilag 1

10 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 11. december 2014

11 Dagsorden 1. Sidste mødereferat, dagsorden og opfølgning 2. Orientering om strategiproces i foråret Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag 4. Meddelelser 5. Mødeplan for Eventuelt

12 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning

13 2. Orientering om strategiproces

14 Oplæg til strategiproces Form og indhold: Regionaltogsdrift 2017 Letbane 2021 Vision for NT Et klart billede af hvor NT vil hen som (paraply)organisation Kun nde Eje r Forretning Ent trepren ør Nogle klare målsætninger for den retning og de mål som NT vil arbejde for i forhold til: Kunder, ejere og entreprenører Vores egen forretning

15 Hvem bliver involveret? Hovedprincipper: Forretningsplanen er bestyrelsens svar på i hvilken retning NT skal udvikle sig og med hvilke målsætninger Udover bestyrelse og suppleanter involveres medarbejdere og eksisterende samarbejdsfora i forhold til ejere, chauffører og entreprenører Kundesyn og behov analyseres ud fra kundetilfredshedsmålinger og ad hoc interviews Eksternt kommunikations og strategi assistance vil blive anvendt.

16 Processen frem til sommer Hovedtidsplan 2015: Januar marts: Marts/april: April/maj: Analysefase: indsamling af inputs og data Strategi seminar for bestyrelsen hvor hovedtræk fra analyse præsenteres og 1. bud på retning og mål drøftes Seminarer med ejere, entreprenører, chauffører og dialog med kunde grupper 27. maj: Drøftelse af 1. udkast til forretningsplan på NT s bestyrelsesmøde 16. juni: Godkendelse af forretningsplan på bestyrelses og repræsentant skabsmøde

17 3. Kundetilfredshed og servicetiltag

18 Kundetilfredshed eds edog mystery y shopping

19 Servicetiltag på udvalgte linjer/ruter Formål: At afprøve nogle nye tiltag og handlinger i forsøget på at understøtte den rette serviceadfærd overfor vores kunder Opnå større kundetilfredshed og få færre kundeklager Hvordan: 5 udvalgte linjer/ruter og NT s kundecenter Idégenerering proces Afprøvningsfase Opsamling i en publikation til tips og tricks til god service Resultater: Klare service regler på linjen Videndeling af ideer til gode service tiltag på tværs af ruter Fælles engagement og ansvar for gode kundeoplevelser

20 4. Meddelelser l Aalborg Letbane Nordjyske Jernbaner overtager DBS's togdrift i Nordjylland Indtryk fra bestyrelsens tur til Istanbul Vinterdæk Chaufførundersøgelse i januar

21 Studietur til Istanbul med NTs bestyrelse, oktober 2014

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Vinterdæk tiden nærmer sig.. Trafikstyrelsens holdning til krav om vinterdæk på busser: I december 2012 og i januar 2014 konkluderer Trafikstyrelsen omkring trafiksikkerhed og vinterdæk: at antallet af trafikulykker er markant lavere i perioder med betydeligt snefald at der sker ikke flere eller alvorligere uheld, når det er vintervejr at uheldsstatistikken peger således ikke på et behov for en regulering af området I samme notater konkluderer de at noget tyder på at vinterdæk kan forbedre fremkommeligheden de dage om året, hvor der forekommet pludseligt og kraftigt snefald. Den samlede konklusion er at det "ikke er hensynet til trafiksikkerheden, der kan begrunde et krav til vinterdæk måske hensynet til fremkommeligheden, dog ingen dokumentation for omfang og effekt." Derudover fremhæves fra en tysk undersøgelse (50 dækfabrikater) at "vinterdæk bremser typisk dårligere end alm. dæk på våd vej hvilket er hyppigt forekommende om vinteren i DK"

32 Vinterdæk tiden nærmer sig.. NTs tilgang: NT er ikke ekspert på dæk til hverken tunge eller lette køretøjer, og bliver det heller ikke. NT læner sig op af de vurderinger og analyser, som Trafikstyrelsen laver med jævne mellemrum. Den seneste opdatering af Trafikstyrelsens notat om vinterdæk, giver ikke anledning til at NT ændrer i de krav vi i dag stiller til vores vognmænd. Det er NTs opfattelse at vognmænd, der kører for NT, er bevidste om de dækvalg, som de laver i samarbejde med deres dækleverandører også i forhold til kørsel i den nordjyske vinter. Valget af egnede dæk afhænger f.eks. af hvilken busrute en bus skal betjene; er der tale om bybus kørsel eller ruter ude på landet. NTs passagerer kan være helt trygge ved at køre med NTs vognmænd i den danske vinter, men naturligvis kan der opstå uregelmæssigheder, når vinteren sætter ind og kørslen skal tilpasses derefter.

33 5. Mødeplan 2015 Tirsdag den 3. marts kl Torsdag den 7. maj kl fælles strategiseminar med Entreprenørudvalget Onsdag den 3. juni kl Tirsdag den 29. september kl Torsdag den 10. december kl inkl. julefrokost

34 6. Eventuelt

35 BILAG 2 1

36 2

37 Ca. 170 medarbejdere igennem på 1 dags seminar Holdt ude i byen men i AMU Regi. På hver kursus dag var der en repræsentant fra vores styregruppe. 3

38 Formål Sætte fokus på de forhold, og vilkår der kendetegner den enkelte rute som f.eks. køretider og kundetyper. at der skabes et kendskab til Falck Sirius systemet e og en give status på rutens kvalitet, herunder kundeservice. At i får en dybere forståelse for, hvilke områder og tiltag der kan styrkes, for at forbedre kvaliteten og kundeservicen på ruten At der sammensættes en plan for, hvordan i kan yde god kvalitet og kundeservice, samt i, kan få støtte i Keolis, Aalborg. Lave en servicekvalitetsaftale indenfor linien, inden dagen er omme.

39 Herefter en del af den type som lå op af det fra August under NT-Til for dig kurset. 5

40 Resultater?? Linje 17 som har været med længst. Færre klager Større engagement g Hjælper hinanden meget mere internt. På de andre hold kan der også spores øget engagement. Der er længere imellem de klager som man tænker hvorfor. Ændringsforslag med løsninger og mere detaljeret.

41

42 På rejse med Linje 16 Bilag 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

43 På rejse med Linje 16 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

44 På rejse med Linje 16 Rejsen startede den 20. og 21. august 2014 Der blev afholdt idé-seminar på AMU Nordjylland Formålet var nye tiltag til afprøvning på udvalgte linjer/ruter i Nordjylland, i NTs kundecenter og NT s kontrollør-gruppe i tidsrummet den 21. august til 20. oktober 2014 Linje 16 Aalborg By Hold 1 drøftede: Info-skærme. Omkørsel og langsommere og flere sprog Kundeundersøgelse -mini form - eksperthjælp og QR-kode Postkasse med forslag fra kunderne om, hvordan vi kan gøre bedre på linie 16, så kunderne får en bedre oplevelse Kundebetjening (ENS kundebehandling) - vi er gode til stabilitet og udvise tillid - vi taler ordentlig til folk - vi har tid i enderne til at smalltalk med kunderne (fru Jensen) - og så har vi øjenkontakt med kunderne Dialog med vintertjenesten 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

45 På rejse med Linje 16 Hold 2 drøftede: Information til kunderne før og under kørslen fx hvis der sker noget uventet i bussen, chaufføren har været nødt til at tage en ekstra pause o.lign., så skal der informeres i bussen enten mikrofon eller bare et råb. Information kan også være om zoner, billettering, rejsegaranti mm. Det handler om at give kunden en forklaring til årsager. Overraskelsesdag fx en person, der deler lækkerier ud i bussen eller en gimmick undervejs på turen Chaufførens attitude smil, venlighed, imødekommende, hjælpsom, tålmodighed Flyer med info om sms-billet, nummer til NT, rejseregler, rejsegaranti Procedure om ren bus skal effektiviseres 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

46 På rejse med Linje 16 Tovholder: Lena Nielsen/(Jesper Maibom) PLAN. På linjemøde (primo september) bliver chaufførerne enige om, hvilke tiltag der skal arbejdes med og igangsættes. Der nedsættes en styregruppe til at følge op på det igangsatte. Det skal ikke kun være i afprøvningsperioden, at der skal arbejdes med serviceoplevelser. Lena sørger for at aflevere rapporteringsark til Heidi. 5 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

47 På rejse med Linje 16 2 september blev der afholdt et linjemøde: Tak for sidst. Her er de punkter, vi besluttede på mødet i går aftes vedr. service/nt projektet. 1. Fælles serviceregler - hilsen -øjenkontakt - Hvis muligt naturlig berøring (minus dem der ikke ønsker det) - hæve/sænke (ved specialbehov) - vente med at igangsætte (ved specialbehov) - blød defensiv kørsel hvis muligt - kundevejledning - skilte "kaffepause" v endestation - pæn/ren bus v endestation 6 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

48 På rejse med Linje 16 Tak selv...servicekørekortet kan jo også "udvides" til at gælde flere linjer, man kunne også forestille sig at "erhverve" det på interne Arriva- eller AMU- kurser. Måske kunne det også bruges som en (god) parameter overfor trafikselskaberne. Internt i Arriva kan hver linje målrette og skrive de oplysninger/krav på, som gælder netop den enkelte linje...og som vi talte om, få nye faste chf. til at acceptere det, hvis de vil ha' en fast plads.. 7 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

49 På rejse med Linje 16 Forsiden af service kørekort Service Kørekort Linje 16 Fælles serviceregler - Hilsen "God morgen, dag og aften med et smil" - øjenkontakt "Se kunden i øjne uden solbriller" - Hvis muligt, naturlig berøring (minus dem der ikke ønsker det) - Sænke bussen "Især ved ældre, barnevogne og ved specialbehov" - Vente med at igangsætte (ved specialbehov) - Blød defensiv kørsel hvis muligt - Kundevejledning - Skilte "Ikke i Rute" ved endestation - Pæn/ren bus ved endestation Navn : Mitzy Fabrisius ch. Nr Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

50 På rejse med Linje 16 Bagsiden af service kørekort Kvalifikation lfk IKA afklaret ü Kundeservice ü Konflikt håndtering ü 13,7 meter kvalifikation ü Billettering og rejsekort Bag busbranchen D/E kørekort Sundhed EU kvalifikation Energi rigtig kørsel Handicap kursus ü ü ü ü ü ü 9 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

51 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

52 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

53 På rejse med Linje Forslagskasse/seddel 3. Overraskelsesdag (gave/reflekser?) Forslag 2 og 3 blev hurtigt lavet om til en kundeundersøgelse Styregruppe blev Mitzy, Lena, Jørn Bo og HL/JB Midlertidigt stoppested opsættes ved Kong Hans Gade/handelsskolen udad (vedr. afgangen 7.32 fra Skalborg) Blev afvist af Aalborg Kommune Forsøgsordning med at køre folk fra Dyrskuepladsen 8.54 til City Syd via Hobrovej, da vi alligevel kører strækningen som tomkørsel. Er startet op og vil blive forsøgt udvidet fra køreplanskiftet 1 2 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

54 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

55 På rejse med Linje 16 Vinderen af 2 biograf billetter. 1 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

56 På rejse med Linje Destinationer kun ikke i rute i Aalborg By Ikke Kaffepause eller andet. 1 5 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

57 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 1. Hvor ofte rejser du med linje 16 Dette er første Flere gange om gang Hver dag ugen Ikke så ofte 81% faste kunder 8 nye kunder hver dag. Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

58 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 2. Hvordan er chaufførens kørsel i dag. Meget god God Mindre god Dårlig Serie Men der er en der ikke burde være buschauffør. Men tit forsinket Meget god - altid Kører super godt 1 7 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

59 På rejse med Linje 16 Hvordan er chaufførerens imødekommenhed i Spørgsmål 3. dag. Meget god God Mindre god Dårlig Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

60 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 4. Hvor stor værdi har vores infoskærme i bussen for dig. Meget stor Stor Lille Ingen Serie De støjer 1 9 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

61 På rejse med Linje 16 Hvor stor betydening vil det have for dig, at linje Spørgsmål kører helt ud til City Syd - også om søndagen. Meget stor Stor Lille Ingen Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Det ville være dejligt Køre næsten aldrig om søndagen. Har bil også Arbejder i storcenteret, så det ville være dejligt. :-)

62 På rejse med Linje 16 Hvor stor betydning vil det have for din rejse, hvis linje 16 Spørgsmål 6. kørte ad Håndværkervej i stedet for Hobrovej. Meget stor Stor Lille Ingen Det ville jeg være ked af. I scheelsminde kvarteret er der ingen indkøbsmulighed og vi tager derfor ofte bussen til Skipperen for at handle, så det ville værre ærgerligt, hvis 16 eren ikke længere kørte den vej. Det ville være skidt. Fortrækker Hobrovej Skulle gerne komme til City Syd Serie1 Intet at gøre på Håndværkervej 20 Rigtig skidt så kan jeg ikke komme af ved sygehus syd Ikke godt. Kan så ikke tage linjen som nu. Min rejsetid vil blive kortere. Jeg ved ikke hvor det er? Kommer an på om ruten ændres, hvis ikke - ingen. 2 1 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

63 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Intet de bedste chauffører Intet - alt er perfekt. Intet Lad den blive som den er. Behold den som den er. :-) Fin tur alt i alt - intet at påpeje :-) Er OK Linje 16 har altid fungeret altid tid rare chauffører. :-) Ingen behov for forbedringer Der er altid venlige smilende og hjælpsomme chauffører. Linje 16 er virkelig god Chauffører er altid venlige og hjælpsomme. Karaktere i top. Bare den forblive som den er. Synes det er meget godt som der er nu. Ingenting Ingenting, det er skønt. Synes 16 eren er fin. :-) Intet. :-) Fint som det er. 110 besvare - 46 synes det er fint som det er. 2 2 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

64 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Køre til tiden Syntes for det meste den kommer et par minutter for sent, så måske lige tjække op på det Hvis bare i holder jer til køreplanen At den kommer til tiden. Større præcition på tiderne, ellers intet. Komme til tiden. Om eftermiddagen er bussen forsinket. Så måske der afsat for lidt tid imellem stoppestederne. Forsinkelsen er tit i sådan en grad, at jeg ikke når næste bus hvis jeg skal skifte. (Om eftermiddagen) Køre til tiden, så man kan nå i skole til kl. 8:10, når man står af ved Annebergs centeret t er den altid forsinket fra Kennedy til Annebergcenteret og det er træls. Men det er så også kun ved nogle chauffører, så jeg ved altid om jeg kommer for sent afhængig af hvem chaufføren er. Være bedre til at komme til tiden på busterminalen, så man kan nå den næste bus. Jeg synes den tit er forsinket. Synes tit bussen er forsinket. 2 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

65 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Flere afgange. Kører oftere Mangler en afgang kl. 23:15 Forskudt køretider i weekenden, uafhængigt af linje 15 Give morgenbrød Ændre til Håndværkervej Flere afgange i timen. Ændre afgangspunktet til 5 minutter senere om morgen. Den skal køre flere gange i timen, så kan jeg ikke kommer for sent på skolen. Kører 5 min. før om morgen. Flere busser sent om aften. Flere busser om morgen. Finde en korter rute. Det fungere fint for mig - men dejligt hvis den kørte til City Syd. Evt. sørge for at temperaturen er tilpas og her til vinter måske have et tæppe så folk ikke glider/falder på gulvet. Sørge for at instruere, at chaufførne ikke må samtale under kørslen. Hvis bussen kørte til City Syd om morgen. 2 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 5 27. maj 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Afbud: Freddy Jepsen, Keolis Aalborg Helene Birk Sørensen, NT Ole Schleemann, NT

Afbud: Freddy Jepsen, Keolis Aalborg Helene Birk Sørensen, NT Ole Schleemann, NT REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 10. marts 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og Turistfart

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

REFERAT GOD SOMMER DAGSORDEN

REFERAT GOD SOMMER DAGSORDEN REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 9. juni 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og Turistfart

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 16. februar 2017 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Side 1 af 5 10. februar 2017 Til medlemmerne

Læs mere

REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden:

REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden: 16/10/2014 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 8. oktober 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 9. juni 2016 1. Dagsorden 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning på sidste møde v/ Ole 2. NT til for dig, version 2 v/ Ole & Erik 3. Lanceringskampagne v/ Mette

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Afbud:

REFERAT. Deltagere: Afbud: REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 16. februar 2017 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Per

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 0-101-2-09 27. november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. november 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden:

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: REFERAT 28/05/2014 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 20. maj 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Arly Nielsen, Hjørring

Læs mere

REFERAT Deltagere: Afbud: DAGSORDEN

REFERAT Deltagere: Afbud: DAGSORDEN REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 29. september 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og

Læs mere

REFERAT 11-12-2015. Dagsorden. 8. Eventuelt. Deltagere:

REFERAT 11-12-2015. Dagsorden. 8. Eventuelt. Deltagere: REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 10. december 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg 11-12-2015 Deltagere: Agnete Krog, Hals

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

REFERAT. Dagsorden 07/10/2015. Side 1 af 9

REFERAT. Dagsorden 07/10/2015. Side 1 af 9 07/10/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 29. september 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb

Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb 1 Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb Front - Office Back - Office Flere kunder Chauffører med fokus på kundeservice NT Kundecenter

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013 Cykelreservation i busserne i Nordjylland 6. November 2013 Projektet kort fortalt Ansøgning til Trafikstyrelsen Arbejdsgruppe bestående af DCF, NT og COWI Fokusgruppe med chauffører Møder med entreprenører

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Mixtur Den sammenhængende rejse

Mixtur Den sammenhængende rejse Mixtur Den sammenhængende rejse Hovedpunkter fra projektforløbet 2010-2012 Britta Indraccolo, Business Developer, Arriva Danmark A/S Formål Et samarbejde mellem Midttrafik og Arriva, hvor formålet er at:

Læs mere

Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg

Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg Fredag den 6. december 2013 Fremmødte: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Erik Juul Jensen, NettBuss Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Per

Læs mere

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen

ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY. Ved Jesper Nygård Kristensen ROSKILDE DANMARKS BEDSTE TRAFIKBY Ved Jesper Nygård Kristensen Trafikbestillerkonferencen 2014 12. juni 2014 ROSKILDE KOMMUNE: DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK ER HØJT PRIORITERET +WAY VISION Politisk besluttet

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0249 Klageren: XX 9000 Aalborg Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning på 581 kr.,

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB

Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB MINISTEREN Til bestyrelsesformænd og administrerende direktører i Movia, Metroselskabet og DSB Dato J. nr. 2010-1762 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transportministeriet

Læs mere

Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet

Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet Opgaven som fagstyrelse, rådgiver og myndighed på dækområdet Trafikstyrelsen Center for Biler og Grøn Transport v/ bilinspektør Victor Hollnagel Dæktemadag onsdag den 24. september 2014 Teknologisk Institut,

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed?

Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? Hvad ved vi om Passagerernes holdninger og tilfredshed? konferencen : Passagerernes stemme i den kollektive trafik, den Christina Hvid, Direktør i Bus & Tog Bus & Tog samarbejdet Består af alle udbyderne

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Politisk dokument med resume

Politisk dokument med resume Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 08 Strategi for Movias trafikinformation - Forslag til initiativplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning.

At bestyrelsen tager orientering om implementering af nye stoppestedstavler på A- bus linjerne pr. 24. marts 2013 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 16 Implementering af nye stoppestedstavler på A-bus linjerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland

udbredelse af NT Live i Region Nordjylland udbredelse af NT Live i Region Nordjylland ansøgning fremkommelighedspuljen resumé Er bussen kørt fra stoppestedet? Er den forsinket? Når jeg mit næste skifte? Usikkerhed og ventetid er nogle af de væsentlige

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail

REJSEGARANTI Oplysninger om rejsegarantien Busser REJSEGARANTI EGARAN Tog Eller via mail REJSEGARANTI REJS GARAN I Her gælder rejsegarantien Rejsegaranti er din sikkerhed for, at du når frem i tide. Rejsegarantien omfatter alle busser i Midttrafiks område og togene på Odderbanen og Lemvigbanen.

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB NVR - Vejle FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB 23.01.14 1 Hvad er vores mål i projektet? At udvikle og forbedre fælles metoder, redskaber og procedurer

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING

FynBus strategi for baserer sig på tre værdier: KUNDEN I CENTRUM SIKKER DRIFT KONTINUERLIG KVALITETSUDVIKLING DET SKAL VÆRE NEMT Det skal være nemt at rejse med FynBus. Det er visionen i FynBus nye strategi for årene 2018-2020. FynBus ledelse har i samarbejde med trafikselskabets mange interessenter og medarbejdere

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Referat fra Fagligt forum 13.05.2014

Referat fra Fagligt forum 13.05.2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. maj 2014 [journalnr.] [sagsbehandler] [mail] [telefonnummer] Referat fra Fagligt forum 13.05.2014 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere [Den 13.05.2014 kl. 9.30

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Mødets dagsorden blev godkendt, dog suppleret med et par spørgsmål tilføjet eventuelt.

Mødets dagsorden blev godkendt, dog suppleret med et par spørgsmål tilføjet eventuelt. REFERAT 18/03/2014 Møde i Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 4. marts 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Thor Symonds, Fårup

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Referat fra chaufførudvalgsmødet

Referat fra chaufførudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. april 2017 1-15-0-75-3-17 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra chaufførudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud Dagsorden 24.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen)

Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse. Nyt EU-projekt om brintbusser (Hydrogen) AKTUELT I REGION NORDJYLLAND V/ UDVALGSFORMAND OTTO KJÆR LARSEN 3 AKTUELLE EMNER I NORDJYLLAND Overtagelse af den regionale togdrift. Diskussion om betaling på 3. Limfjordsforbindelse Nyt EU-projekt om

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere