1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning"

Transkript

1 07/01/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 11. december 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Erik Juul Jensen, NettBuss Per Christophersen, Keolis Bus Thor Symonds, Fårup Rute- og Turistfart Jens Martin Christensen, De blaa busser Lars Gaardbo, Keolis Bus Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva Ejner Immersen, Arriva Henrik Larsen, Arriva Bo Daugaard, NettBuss Freddy Jepsen, City-Trafik Finn Madsen, SBU, Aalborg Kommune Helene Birk Sørensen, NT Mette Henriksen, NT Ole Schleemann, NT Jens Otto Størup, NT Heidi Livoni, NT (ref.) Afbud: Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Side 1 af 8

2 Dagsorden 1. Godkendelse af mødereferat, dagsorden og opfølgning på sidste møde 2. Orientering om strategiproces i foråret Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag 4. Meddelelser 5. Mødeplan for Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. Opfølgning fra sidste møde: WIFI WIFI er blevet bestilt og forventes at være tilgængelig til næste møde. Toilettømning på Aalborg Busterminal NT har bedt COWI om at skitsere forskellige løsningsmuligheder for at forbedre tømningsmulighederne på busterminalen. Med disse skitser kan der laves et økonomisk overslag over forskellige løsningsmuligheder og NT vil herefter vurdere, hvad der vil være fornuftigt at sætte i værk. Aftalen med COWI er, at de leverer skitseforslag og økonomioverslag inden Adgangsbrik til Viazonen Der blev på sidste mødet spurgt til, om NT kan give chaufførerne en adgangsbrik til viazonen. I dag er det sådan, at entreprenørerne skal sørge for at købe og kode adgangsbrikken, men chaufførerne oplever, at det er vanskeligt at få en adgangsbrik. NT har drøftet problematikken med Entreprenørudvalget på deres møde den 4/12, og det blev aftalt, at Claus Børsting, Arriva, vil undersøge muligheden for at få installeret Falck Sirius som adgangssystem til viazonen. På den måde kan den brik, som mange chauffører har i forvejen, anvendes som adgangsbrik til Viazonen. Der bliver i øjeblikket indhentet tilbud på installationen. Vognmand, der ikke anvender Falck Sirius, bedes selv sørge for at indkøbe og kode en adgangsbrik til Viazonen (efter tidligere aftalte model). Ulovlig parkering af privatbiler på østsiden af Kennedy Arkaden NT er i dialog med politiet om, hvordan vi kan finde en holdbar løsning på udfordringerne. Side 2 af 8

3 2. Orientering om strategiproces NT s bestyrelse skal i foråret 2015 i gang med en strategiproces, der skal munde ud i en samlet forretningsplan for bus, tog og flextrafik. NT's nye forretningsplan er et strategisk styringsdokument, der har NT's bestyrelse som afsender. Planen skal sætte mål og retning for driften og udviklingen af den kollektive trafik i Nordjylland i perioden Forretningsplanen bliver det strategiske afsæt for den næste trafikplan ( ), som også påtænkes at være en samlet plan for bus, tog og flextrafik. Formålet med forretningsplanen - og den proces som fører til dens vedtagelse - er dels at tegne et billede af de store muligheder og udfordringer, som den kollektive trafik i Nordjylland står over for de kommende 5 år, og dels at fastlægge et ambitionsniveau for NT som trafikselskab. Det helt overordnede spørgsmål, som vil være processens drivkraft, vil være, hvordan NT kan og skal bidrage til en endnu bedre mobilitet for borgere i Nordjylland. Mobilitet skal i denne sammenhæng ses som et bredt begreb, der handler om at tilvejebringe og markedsføre transportløsninger, der let, effektivt og miljøvenligt kan transportere nordjyderne rundt i Nordjylland og ud i den store verden. I den nye forretningsplans levetid står den kollektive trafik overfor følgende store muligheder og udfordringer: Den regionale overtagelse af togdriften i Nordjylland bliver en nyskabelse i Danmark, der giver NT og Nordjyske Jernbaner en gylden mulighed for virkelig at gøre toget til et attraktivt transporttilbud med afsmitning på den busservice, der skal bringe passagerne til og fra togstationen. Sammenhængen mellem den regionale tog- og busdrift og den kommende statslige timemodel, er ligeledes et afgørende element at inddrage i forretningsplanen Kollektiv trafik i landdistrikterne er en vigtig forudsætning for mobilitet i et sammenhængende Nordjylland. Den behovsstyrede kørsel (Flextur) skal sammentænkes og integreres med den øvrige kollektive trafik. I de helt små byer og på landet, skal borgerne have tilslutningsmuligheder til de store transport-korridorer, der bringer dem hurtigt og effektivt frem til rejsemålet. Det er ambitionen, at borgerne skal kunne bestille og betale billetten i én arbejdsgang gennem Rejseplanen og Rejsekortet. Aalborg Letbane planlægges at være etableret, når det nye universitetshospital åbner i det østlige Aalborg i Letbanen bliver et helt nyt transportsystem, der både vil løse trafikale udfordringer i Aalborg by, men også øge passagermængden i den kollektive trafik markant. I forretningsplanes periode forventes der at ligge store anlægs- og planlægningsmæssige opgaver ifm. projektet. Side 3 af 8

4 Med udgangspunkt i de nævnte udfordringer og øvrige trends inden for den kollektive trafik skal processen resultere i konkrete målsætninger, men også sætte fokus på NT's fremtidige rolle og ansvar som trafikselskab; hvilken rolle skal og kan NT spille som en samlende (paraply)organisation for fremtidige brugere af tog, bus, letbane og flextrafik i Nordjylland? Der er mange interessenter omkring den kollektive trafik, som vil være relevante at involvere i processen. Kunsten er at involvere tilstrækkeligt til at få de relevante input til processen og til at skabe ejerskab hos de mest centrale interessenter. NT vil i den forbindelse gøre brug af de formelle samarbejdsfora, som eksisterer i dag i forhold til ejere, entreprenører og chauffører. Jens Otto Størup, NT, præsenterede det kommende arbejde omkring udviklingen af Forretningsplanen for Se mere i slides fra mødet nedenfor: Side 4 af 8

5 3. Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag I foråret 2014 indgik NT en 2-årig aftale med Epinion om gennemførelse af kundeundersøgelser og mystery shopping i NT's busser og lokalbanetog. NT har i en lang årrække fået udført kundeundersøgelser, der bl.a. anvendes som en del af den bonusmodel, som er en del af kontrakten for hovedparten af NT's ruter. Tidligere blev kundeundersøgelsen udført af Jysk Analyse. Efter en proces med indhentning, præsentation og evaluering af tilbud, besluttede en arbejdsgruppe med repræsentanter for NT, entreprenørerne og chaufførerne at fortsætte arbejdet med Epinion. Kundeundersøgelsen bliver udført af interviewere med tablets, og dermed er resultaterne tilgængelige langt hurtigere end tidligere, hvor undersøgelsen blev udføre med papirskemaer, der blev scannet. På mødet præsenterede Jens Otto Størup, NT, det værktøj (kaldet sharepoint), som samler resultaterne fra undersøgelserne. Sharepoint giver mulighed for løbende at udtrække nogle prioriteringskort for bestemte ruter/områder. Prioriteringskortet giver os et billede af, hvordan scoringen af forskellige spørgsmål/emner forholder sig i forhold til kundens tilfredshed og betydningen for kunden. Side 5 af 8

6 Se eksempel: Som det fremgår af prioriteringskortet (her bare et eksempel) kan man få en fornemmelse for, hvilke emner - der ifølge kunden på de forskellige linjer - enten bør prioriteres, fastholdes, overvåges eller tilpasses. Fx indeholder den røde cirkel i billedet ovenfor emner, som har stor betydning for kunderne, men hvor tilfredsheden ved målingstidspunktet er relativ lav. Det giver en god indikator for, hvad vi i fællesskab bør have i fokus. Servicetiltag-forløb I forlængelse af snakken om kundeundersøgelser og kundetilfredshed fortalte Henrik Larsen, Arriva, og Freddy Jepsen, Keolis om det servicetiltag-forløb, som de har gennemført i efteråret Sammen med chaufførerne på linje 16 og linje 17 er der aftalt og afprøvet en række forskellige tiltag med det formål blandt andet at højne kundeservicen og kundetilfredsheden. Det har været nogle spændende forløb, hvor chaufførerne selv har været på banen og været med til at bestemme, hvad deres rute skal være kendt for. Side 6 af 8

7 De to forløb har været gennemført uafhængigt af hinanden: 1. Keolis (City-Trafik) har i perioden oktober til november gennemført en række informationsmøder for alle deres linjer samt klargøring/opstartere. Freddy Jepsen, Keolis, fortalte, at formålet var, at alle linjer/grupper skulle drøfte og formulere en service-kvalitetsaftale, som alle chauffører på linjen kunne bakke op omkring. Ud fra linjens kvalitetsmålinger og sirius-statistikker, gik informationsmødet ud på, at chaufførerne skulle blive enige om, hvad de ville arbejde på at forbedre i forhold til øget kundetilfredshed. 2. Som en del af projektet NT til for dig blev der i efteråret sat yderligere fokus på chaufførens service gennem et mindre servicetiltag-forløb, kaldet Medarbejderdreven serviceinnovation. Henrik Larsen, Arriva, fortalte, hvordan de havde arbejdet med forløbet på linje 16, hvor chaufførerne havde lavet et service-kørekort, som de beskriver de regler, som alle chauffører på linjen skal overholde. Læs mere om de 2 forløb i hhv bilag 2 og bilag 3. Det er den generelle opfattelse, at denne måde at arbejde med service i bussen på, fremadrettet vil være meget givtigt for både chauffører, kunder, entreprenørerne og NT. Det signalerer det hele rette NT til for dig ånd. 4. Meddelelser Under meddelelser blev der orienteret om følgende: Aalborg Letbane Kommunen får 130 mio. støtte fra staten. Det svarer til ca. 47% af anlægsudgifterne. Der skal de næste måneder en masse formalia på plads - og så skal vi forvente en række større trafikale udfordringer ifm anlægningen af Letbanen. Nordjyske Jernbaner overtager DBS's togdrift i Nordjylland Det vil ske om et forsøgsområde på 5 år, hvor staten har givet regionen mulighed for at købe trafik. Den nuværende kontrakt med Nordjyske Jernbaner skal opsiges og der skal indgå en ny kontrakt. Samtidig skal der indkøbes 12 nye tog, hvilket er mere end en fordobling. Indtryk fra bestyrelsens tur til Istanbul Jens Otto fremviste nogle billeder fra bestyrelsens tur til Istanbul i oktober Det medførte naturlig nok et ønske om at gentage en fælles studietur for Entreprenørudvalget og Chaufførkontaktudvalget. Se billederne i bilag 1. Side 7 af 8

8 Vinterdæk tiden nærmer sig NTs holdning til vinterdæk har ikke ændret sig i forhold til sidste år. Der kommer ikke en lov om vinterdæk. NT læner sig op af, hvad Trafikstyrelsen siger. Chaufførundersøgelse i januar I lighed med den chaufførundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2013, vil der i januar blive iværksat en lignende undersøgelse. Undersøgelsen bliver elektronisk og kommer til at foregå på Fra papir til digitale medier Bestyrelsen har besluttet, at regionalkøreplaner ikke længere bliver trykt på papir. Der bliver dog trykt noget til intern brug (chauffører, trafikservice, planlæggere m.fl.) 5. Næste møde Forslag til mødeplan for 2015 blev godkendt. Næste møde er tirsdag den 3. marts kl hos NT. Der er mulighed for formøde for chaufførgruppen fra kl Eventuelt Der fremkom følgende punkter under eventuelt: Bedre belysning Der ønskes en bedre belysning over fodgængerfelt ved udkørslen til Jyllandsgade. Aalborg Kommune følger op herpå. Afgangstavler på Hobro Busterminal Der mangler information til kunderne omkring afgangstider. NT går videre hermed. Varme i rampen Rampen er et af fokuspunkterne i forbindelse med snerydning. Der er ikke længere varme i rampen, og det kommer der heller ikke igen. Side 8 af 8

9 Bilag 1

10 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 11. december 2014

11 Dagsorden 1. Sidste mødereferat, dagsorden og opfølgning 2. Orientering om strategiproces i foråret Tema: Kundetilfredshed og fokus på servicetiltag 4. Meddelelser 5. Mødeplan for Eventuelt

12 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning

13 2. Orientering om strategiproces

14 Oplæg til strategiproces Form og indhold: Regionaltogsdrift 2017 Letbane 2021 Vision for NT Et klart billede af hvor NT vil hen som (paraply)organisation Kun nde Eje r Forretning Ent trepren ør Nogle klare målsætninger for den retning og de mål som NT vil arbejde for i forhold til: Kunder, ejere og entreprenører Vores egen forretning

15 Hvem bliver involveret? Hovedprincipper: Forretningsplanen er bestyrelsens svar på i hvilken retning NT skal udvikle sig og med hvilke målsætninger Udover bestyrelse og suppleanter involveres medarbejdere og eksisterende samarbejdsfora i forhold til ejere, chauffører og entreprenører Kundesyn og behov analyseres ud fra kundetilfredshedsmålinger og ad hoc interviews Eksternt kommunikations og strategi assistance vil blive anvendt.

16 Processen frem til sommer Hovedtidsplan 2015: Januar marts: Marts/april: April/maj: Analysefase: indsamling af inputs og data Strategi seminar for bestyrelsen hvor hovedtræk fra analyse præsenteres og 1. bud på retning og mål drøftes Seminarer med ejere, entreprenører, chauffører og dialog med kunde grupper 27. maj: Drøftelse af 1. udkast til forretningsplan på NT s bestyrelsesmøde 16. juni: Godkendelse af forretningsplan på bestyrelses og repræsentant skabsmøde

17 3. Kundetilfredshed og servicetiltag

18 Kundetilfredshed eds edog mystery y shopping

19 Servicetiltag på udvalgte linjer/ruter Formål: At afprøve nogle nye tiltag og handlinger i forsøget på at understøtte den rette serviceadfærd overfor vores kunder Opnå større kundetilfredshed og få færre kundeklager Hvordan: 5 udvalgte linjer/ruter og NT s kundecenter Idégenerering proces Afprøvningsfase Opsamling i en publikation til tips og tricks til god service Resultater: Klare service regler på linjen Videndeling af ideer til gode service tiltag på tværs af ruter Fælles engagement og ansvar for gode kundeoplevelser

20 4. Meddelelser l Aalborg Letbane Nordjyske Jernbaner overtager DBS's togdrift i Nordjylland Indtryk fra bestyrelsens tur til Istanbul Vinterdæk Chaufførundersøgelse i januar

21 Studietur til Istanbul med NTs bestyrelse, oktober 2014

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Vinterdæk tiden nærmer sig.. Trafikstyrelsens holdning til krav om vinterdæk på busser: I december 2012 og i januar 2014 konkluderer Trafikstyrelsen omkring trafiksikkerhed og vinterdæk: at antallet af trafikulykker er markant lavere i perioder med betydeligt snefald at der sker ikke flere eller alvorligere uheld, når det er vintervejr at uheldsstatistikken peger således ikke på et behov for en regulering af området I samme notater konkluderer de at noget tyder på at vinterdæk kan forbedre fremkommeligheden de dage om året, hvor der forekommet pludseligt og kraftigt snefald. Den samlede konklusion er at det "ikke er hensynet til trafiksikkerheden, der kan begrunde et krav til vinterdæk måske hensynet til fremkommeligheden, dog ingen dokumentation for omfang og effekt." Derudover fremhæves fra en tysk undersøgelse (50 dækfabrikater) at "vinterdæk bremser typisk dårligere end alm. dæk på våd vej hvilket er hyppigt forekommende om vinteren i DK"

32 Vinterdæk tiden nærmer sig.. NTs tilgang: NT er ikke ekspert på dæk til hverken tunge eller lette køretøjer, og bliver det heller ikke. NT læner sig op af de vurderinger og analyser, som Trafikstyrelsen laver med jævne mellemrum. Den seneste opdatering af Trafikstyrelsens notat om vinterdæk, giver ikke anledning til at NT ændrer i de krav vi i dag stiller til vores vognmænd. Det er NTs opfattelse at vognmænd, der kører for NT, er bevidste om de dækvalg, som de laver i samarbejde med deres dækleverandører også i forhold til kørsel i den nordjyske vinter. Valget af egnede dæk afhænger f.eks. af hvilken busrute en bus skal betjene; er der tale om bybus kørsel eller ruter ude på landet. NTs passagerer kan være helt trygge ved at køre med NTs vognmænd i den danske vinter, men naturligvis kan der opstå uregelmæssigheder, når vinteren sætter ind og kørslen skal tilpasses derefter.

33 5. Mødeplan 2015 Tirsdag den 3. marts kl Torsdag den 7. maj kl fælles strategiseminar med Entreprenørudvalget Onsdag den 3. juni kl Tirsdag den 29. september kl Torsdag den 10. december kl inkl. julefrokost

34 6. Eventuelt

35 BILAG 2 1

36 2

37 Ca. 170 medarbejdere igennem på 1 dags seminar Holdt ude i byen men i AMU Regi. På hver kursus dag var der en repræsentant fra vores styregruppe. 3

38 Formål Sætte fokus på de forhold, og vilkår der kendetegner den enkelte rute som f.eks. køretider og kundetyper. at der skabes et kendskab til Falck Sirius systemet e og en give status på rutens kvalitet, herunder kundeservice. At i får en dybere forståelse for, hvilke områder og tiltag der kan styrkes, for at forbedre kvaliteten og kundeservicen på ruten At der sammensættes en plan for, hvordan i kan yde god kvalitet og kundeservice, samt i, kan få støtte i Keolis, Aalborg. Lave en servicekvalitetsaftale indenfor linien, inden dagen er omme.

39 Herefter en del af den type som lå op af det fra August under NT-Til for dig kurset. 5

40 Resultater?? Linje 17 som har været med længst. Færre klager Større engagement g Hjælper hinanden meget mere internt. På de andre hold kan der også spores øget engagement. Der er længere imellem de klager som man tænker hvorfor. Ændringsforslag med løsninger og mere detaljeret.

41

42 På rejse med Linje 16 Bilag 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

43 På rejse med Linje 16 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

44 På rejse med Linje 16 Rejsen startede den 20. og 21. august 2014 Der blev afholdt idé-seminar på AMU Nordjylland Formålet var nye tiltag til afprøvning på udvalgte linjer/ruter i Nordjylland, i NTs kundecenter og NT s kontrollør-gruppe i tidsrummet den 21. august til 20. oktober 2014 Linje 16 Aalborg By Hold 1 drøftede: Info-skærme. Omkørsel og langsommere og flere sprog Kundeundersøgelse -mini form - eksperthjælp og QR-kode Postkasse med forslag fra kunderne om, hvordan vi kan gøre bedre på linie 16, så kunderne får en bedre oplevelse Kundebetjening (ENS kundebehandling) - vi er gode til stabilitet og udvise tillid - vi taler ordentlig til folk - vi har tid i enderne til at smalltalk med kunderne (fru Jensen) - og så har vi øjenkontakt med kunderne Dialog med vintertjenesten 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

45 På rejse med Linje 16 Hold 2 drøftede: Information til kunderne før og under kørslen fx hvis der sker noget uventet i bussen, chaufføren har været nødt til at tage en ekstra pause o.lign., så skal der informeres i bussen enten mikrofon eller bare et råb. Information kan også være om zoner, billettering, rejsegaranti mm. Det handler om at give kunden en forklaring til årsager. Overraskelsesdag fx en person, der deler lækkerier ud i bussen eller en gimmick undervejs på turen Chaufførens attitude smil, venlighed, imødekommende, hjælpsom, tålmodighed Flyer med info om sms-billet, nummer til NT, rejseregler, rejsegaranti Procedure om ren bus skal effektiviseres 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

46 På rejse med Linje 16 Tovholder: Lena Nielsen/(Jesper Maibom) PLAN. På linjemøde (primo september) bliver chaufførerne enige om, hvilke tiltag der skal arbejdes med og igangsættes. Der nedsættes en styregruppe til at følge op på det igangsatte. Det skal ikke kun være i afprøvningsperioden, at der skal arbejdes med serviceoplevelser. Lena sørger for at aflevere rapporteringsark til Heidi. 5 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

47 På rejse med Linje 16 2 september blev der afholdt et linjemøde: Tak for sidst. Her er de punkter, vi besluttede på mødet i går aftes vedr. service/nt projektet. 1. Fælles serviceregler - hilsen -øjenkontakt - Hvis muligt naturlig berøring (minus dem der ikke ønsker det) - hæve/sænke (ved specialbehov) - vente med at igangsætte (ved specialbehov) - blød defensiv kørsel hvis muligt - kundevejledning - skilte "kaffepause" v endestation - pæn/ren bus v endestation 6 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

48 På rejse med Linje 16 Tak selv...servicekørekortet kan jo også "udvides" til at gælde flere linjer, man kunne også forestille sig at "erhverve" det på interne Arriva- eller AMU- kurser. Måske kunne det også bruges som en (god) parameter overfor trafikselskaberne. Internt i Arriva kan hver linje målrette og skrive de oplysninger/krav på, som gælder netop den enkelte linje...og som vi talte om, få nye faste chf. til at acceptere det, hvis de vil ha' en fast plads.. 7 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

49 På rejse med Linje 16 Forsiden af service kørekort Service Kørekort Linje 16 Fælles serviceregler - Hilsen "God morgen, dag og aften med et smil" - øjenkontakt "Se kunden i øjne uden solbriller" - Hvis muligt, naturlig berøring (minus dem der ikke ønsker det) - Sænke bussen "Især ved ældre, barnevogne og ved specialbehov" - Vente med at igangsætte (ved specialbehov) - Blød defensiv kørsel hvis muligt - Kundevejledning - Skilte "Ikke i Rute" ved endestation - Pæn/ren bus ved endestation Navn : Mitzy Fabrisius ch. Nr Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

50 På rejse med Linje 16 Bagsiden af service kørekort Kvalifikation lfk IKA afklaret ü Kundeservice ü Konflikt håndtering ü 13,7 meter kvalifikation ü Billettering og rejsekort Bag busbranchen D/E kørekort Sundhed EU kvalifikation Energi rigtig kørsel Handicap kursus ü ü ü ü ü ü 9 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

51 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

52 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

53 På rejse med Linje Forslagskasse/seddel 3. Overraskelsesdag (gave/reflekser?) Forslag 2 og 3 blev hurtigt lavet om til en kundeundersøgelse Styregruppe blev Mitzy, Lena, Jørn Bo og HL/JB Midlertidigt stoppested opsættes ved Kong Hans Gade/handelsskolen udad (vedr. afgangen 7.32 fra Skalborg) Blev afvist af Aalborg Kommune Forsøgsordning med at køre folk fra Dyrskuepladsen 8.54 til City Syd via Hobrovej, da vi alligevel kører strækningen som tomkørsel. Er startet op og vil blive forsøgt udvidet fra køreplanskiftet 1 2 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

54 På rejse med Linje Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

55 På rejse med Linje 16 Vinderen af 2 biograf billetter. 1 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

56 På rejse med Linje Destinationer kun ikke i rute i Aalborg By Ikke Kaffepause eller andet. 1 5 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

57 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 1. Hvor ofte rejser du med linje 16 Dette er første Flere gange om gang Hver dag ugen Ikke så ofte 81% faste kunder 8 nye kunder hver dag. Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

58 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 2. Hvordan er chaufførens kørsel i dag. Meget god God Mindre god Dårlig Serie Men der er en der ikke burde være buschauffør. Men tit forsinket Meget god - altid Kører super godt 1 7 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

59 På rejse med Linje 16 Hvordan er chaufførerens imødekommenhed i Spørgsmål 3. dag. Meget god God Mindre god Dårlig Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

60 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 4. Hvor stor værdi har vores infoskærme i bussen for dig. Meget stor Stor Lille Ingen Serie De støjer 1 9 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

61 På rejse med Linje 16 Hvor stor betydening vil det have for dig, at linje Spørgsmål kører helt ud til City Syd - også om søndagen. Meget stor Stor Lille Ingen Serie Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik Det ville være dejligt Køre næsten aldrig om søndagen. Har bil også Arbejder i storcenteret, så det ville være dejligt. :-)

62 På rejse med Linje 16 Hvor stor betydning vil det have for din rejse, hvis linje 16 Spørgsmål 6. kørte ad Håndværkervej i stedet for Hobrovej. Meget stor Stor Lille Ingen Det ville jeg være ked af. I scheelsminde kvarteret er der ingen indkøbsmulighed og vi tager derfor ofte bussen til Skipperen for at handle, så det ville værre ærgerligt, hvis 16 eren ikke længere kørte den vej. Det ville være skidt. Fortrækker Hobrovej Skulle gerne komme til City Syd Serie1 Intet at gøre på Håndværkervej 20 Rigtig skidt så kan jeg ikke komme af ved sygehus syd Ikke godt. Kan så ikke tage linjen som nu. Min rejsetid vil blive kortere. Jeg ved ikke hvor det er? Kommer an på om ruten ændres, hvis ikke - ingen. 2 1 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

63 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Intet de bedste chauffører Intet - alt er perfekt. Intet Lad den blive som den er. Behold den som den er. :-) Fin tur alt i alt - intet at påpeje :-) Er OK Linje 16 har altid fungeret altid tid rare chauffører. :-) Ingen behov for forbedringer Der er altid venlige smilende og hjælpsomme chauffører. Linje 16 er virkelig god Chauffører er altid venlige og hjælpsomme. Karaktere i top. Bare den forblive som den er. Synes det er meget godt som der er nu. Ingenting Ingenting, det er skønt. Synes 16 eren er fin. :-) Intet. :-) Fint som det er. 110 besvare - 46 synes det er fint som det er. 2 2 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

64 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Køre til tiden Syntes for det meste den kommer et par minutter for sent, så måske lige tjække op på det Hvis bare i holder jer til køreplanen At den kommer til tiden. Større præcition på tiderne, ellers intet. Komme til tiden. Om eftermiddagen er bussen forsinket. Så måske der afsat for lidt tid imellem stoppestederne. Forsinkelsen er tit i sådan en grad, at jeg ikke når næste bus hvis jeg skal skifte. (Om eftermiddagen) Køre til tiden, så man kan nå i skole til kl. 8:10, når man står af ved Annebergs centeret t er den altid forsinket fra Kennedy til Annebergcenteret og det er træls. Men det er så også kun ved nogle chauffører, så jeg ved altid om jeg kommer for sent afhængig af hvem chaufføren er. Være bedre til at komme til tiden på busterminalen, så man kan nå den næste bus. Jeg synes den tit er forsinket. Synes tit bussen er forsinket. 2 3 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

65 På rejse med Linje 16 Spørgsmål 7. Hvad kan vi gøre for at forbedre din rejse på linje 16? Flere afgange. Kører oftere Mangler en afgang kl. 23:15 Forskudt køretider i weekenden, uafhængigt af linje 15 Give morgenbrød Ændre til Håndværkervej Flere afgange i timen. Ændre afgangspunktet til 5 minutter senere om morgen. Den skal køre flere gange i timen, så kan jeg ikke kommer for sent på skolen. Kører 5 min. før om morgen. Flere busser sent om aften. Flere busser om morgen. Finde en korter rute. Det fungere fint for mig - men dejligt hvis den kørte til City Syd. Evt. sørge for at temperaturen er tilpas og her til vinter måske have et tæppe så folk ikke glider/falder på gulvet. Sørge for at instruere, at chaufførne ikke må samtale under kørslen. Hvis bussen kørte til City Syd om morgen. 2 4 Arriva Danmark de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1 Chaufføren i Centrum Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december December 2011 2011 Side 1 Indhold Baggrund for seminaret 4 SWOT - uddannelse 6 Kommentarer til SWOT - uddannelse 11 Brainstorm - uddannelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum K O L L E K T I V T R A F I K TEMANUMMER JANUAR 2012 S I D E 1 TEMANUMMER JANUAR 2012 23.01.2012 Deadline for indlæg til næste nummer 01.02.2012 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 27. november 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik

Flere passagerer. Visioner. for den regionale og lokale kollektive trafik KOLLEKTIV TRAFIK Flere passagerer MINDRE TRÆNGSEL BEDRE MILJØ Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Visioner for den regionale og lokale kollektive trafik Danske Regioner, KL, Trafikselskaberne

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere