Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Jubilæumsnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Jubilæumsnummer"

Transkript

1 Pionerbladet Jubilæumsnummer 1984 ~

2 Årets 2009 er jo et specielt år i Pionerernes fagforbunds historie, da foreningen i år kan fejre sølvbryllup. Formanden har været i gang med at producere et jubilæumshæfte med de gamle PF blade igennem tiden. Det bliver spændende at se hvad han har fået ud af det. Jeg må desværre nok sige igen igen, at opbakningen til et PF blad ikke er overvældene, men skal rykke efter alt hvad der skal i bladet, selv dem fra FU udvalget kan ikke overholde deres egne tidsfrister J Man burde måske overveje om det kan svare sig, at der skal bruges tid og energi på at lave et blad, hvor mange læser det mon?? man kan da spørge sig selv, da der jo ikke er den store opbakning til de forskellige aktiviteter. Da jeg ikke synes jeg har tid og overskud til at lave PF bladet mere, ønsker jeg hermed at trække mig som redaktør på PF bladet, og håber der er nogle som har tid og overskud til at lave bladet i fremtiden. Jeg står gerne til rådighed for at hjælpe en ny redaktør. Tak for denne gangj Ulla S. Jensen Indhold: 1. Forsiden 2. Lederne 3. Indbydelse til 25 års jubilæumsfest 4. Formandens beretning 5. Regnskab 6. Budget 7. Kontingent 8. Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter 9. Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter 10. Referat fra generalforsamlingen den 26. april Referat fra generalforsamlingen den 26. april 2008 fortsat 12. Utopia! Arbejdslejr 13. Brom & Blå Jakkerne 14. Brom & Blå Jakkerne fortsat 15. Brom & Blå Jakkerne fortsat 16. Referat fra FU møde d. 25. okt.2008, hos Hans/ Referat fra FU møde d. 25.okt. 2008, hos Hans/648 fortsat 18. Pionerernes Fagforening en Saga blot 19. Diverse aktiviteter i 2009/ Medlemsliste 21. Medlemsliste 22. Medlemsliste 23. Generalforsamlings og arbejdsweekend i

3 Det hele startede på Arresø Spejdercenter i 1984 mellem en flok spejdere som holdt af at smøge ærmerne op, og nu er den her endelig! Efter 25 års venten kan vi nu præsentere Vores højtelskede forbund har nu eksisteret i et kvart århundrede. Efter 25 år med sved på panden og jord under neglene skal jubilæet naturligvis fejres med et ordentligt brag. Og det bliver det! Alle medlemmer inviteres derfor til fest lørdag den 25. april kl Festen vil blive afholdt i forbindelse med den årlige generalforsamling og arbejdsweekend som i år afholdes på Skt. Georgsgildernes spejdercenter Rodbjerggaard. Se indkaldelsen sidst i bladet. Adressen til centeret er: Rodbjerggaard Vorkvej 73 Vork 6040 Egtved Til festen vil vi hygge os med musik og dejlig mad i form af helstegt gris. Der vil således blive gjort alt for at skabe en fest med den hyggelige stemning, som nu har kendetegnet vores arbejdsglade fællesskab i 25 år. Tilmeldingen til weekenden og festen sker via hjemmesiden, senest den 4. april. Af hensyn til planlægningen vil vi stærkt opfordre til at denne dato overholdes. Med pionerhilsen Jubilæumsudvalget 3

4 Formandens beretning for året 2008 Pionerernes fagforbunds blad I foråret havde vi vores generalforsamlingsweekend som bød på et gensyn med Brommecentret, hvor vi fik lavet en masse spændende arbejdsopgaver. Ved generalforsamlingen var der naturligt en masse snak om det forestående jubilæum og hvorledes vores jubilæumskonto skulle anvendes, det var en spændende snak som bragte mange nye ideer og perspektiver på banen. Vi i FU var meget interesseret idet nogle af ideerne kan være med til at skabe bedre lejre for pionerer, andre kan være med til at skabe en større medlemsfastholdelse. Ud over generalforsamlingsweekenden har det forløbne år har været et stille år idet der ikke har været nogen store lejre. Nu er det jo mit andet år som formand for PF, og vi har lige så stille fået ro på en masse ikke fuldendte rokeringer, derfor er der i år vedlagt en ny og opdateret forbundsbog. Vores kasserer er kommet godt ind i arbejdet og også på denne front er der kommet lidt ro på. Sidste år skrev jeg at vi skulle være bedre til at fastholde nye medlemmer, vi har i den forbindelse fået lavet en indmeldelseskasse som indeholder alle nødvendigheder og inkluderer en forklaring så for fremtiden skulle det således være lidt mere tilgængeligt at få PF med på lejre. Fremadrettet har vi jo vores 25års jubilæum, det er en stor ting som jeg personligt glæder mig meget til. Jeg sidder i skrivende stund og arbejder på et hefte/bog med et historisk indblik i PF siden 1984 kom til jubilæummet og se. Jeg håber vi ses til generalforsamlingen, altid sidste weekend i april. Med ønsket om et godt De bedste pionerhilsner Holst 619 Hvem mon sidder i træet?? Formanden, hvem ellersj 4

5 5

6 6

7 Her skriver du dit navn + PF nummer Indbetaling af kontingent og div. OBS: Det skyldige beløb vil fremover være trykt på adresselabels på bagsiden af bladet Kontingentet er for tiden 40, Det er tilladt at skylde for to år. Altså for i år, tilbage til 2006 På generalforsamlingen år 2005 blev det besluttet at indbetale til jubilæet 2009, beløbet blev sat til 25, om året. Såfremt der er indbetalt kontingent frem i tiden, opfordres der til også at betale jubilæumsbeløbet så de to beløb følges ad Adresseændringer sendes til kassereren, eller skrives på indbetalingskortet OBS: Husk altid at skrive medlemsnummeret på indbetalingen Kasserer: 572 Henrik Junge Mortensen 7

8 Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter Tilstede: 619 Jan Holst, 547 Anders Nymand, 722 Thomas Marcussen, 648 Hans S Jensen, 003 Per Andersen Fraværende: 822 Chrestina Thomsen, 707 Lisa Oppenlænder, 572 Henrik Mortensen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 547 Anders 2. Valg af referent. Thomas Hvad er der sket siden sidst. Julekort fra pigerne Har udsendt julekort Regnskabet er gjort færdig og overleveres til ny kasserer Der er blevet lavet håndlavet skilte til 2008 Anders og Holst arbejder videre med nye mærker Der er blevet lavet en formandskasse 4. Formanden har ordet kort. Er vældig glad for índførelsen af to do listen 5. Økonomi ved kasseren. (Fremført af 003) på giro her af til jubilæumet 117 kontant 163 medlemmer modtog bladet i har lavet statestik over deltagelse ved generalforsamlingerne i gennem tiderne Kasseren anbefaler at der ikke er ændringer i kontigentet 6. Gennemgang af sidste FU referat. Godkendt 7. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen. Valg af dirigent FU indstiller Thombo eller Henrik. Valg af referent FU indstiller Thomas. Formandendsberetning v. Holst. Økonomi v.003. Bladudvalg v. Ulla. Lov vedtægtsændringer ingen. Indkomne forslag. Jubilæumet ved 547. Valg af bilagskonsulenter. Begge genopstiller. Valg til FU. 619 Genopstiller. 8

9 547 Genopstiller ikke. 003 Genopstiller. 707 Genopstiller. FU indstiller Mikkel og Gunhild. Valg af suppleanter. Det knækkede spadeskaft. Evt. Svalbard ved Anders. Udrulning af fane Niels og Louise. Lyde Motorsav, malelyd og grensaks. Skaf en god ordstyrer. 619 tager kontakt til Henrik eller Thombo. 8. Hvem gør hvad. Rejseudligning ved Hans. Weekendafgift ved Anders. Stempel i PF bogen ved Anders. Stemmetæller Den ordner Anders. 9. Det knækkede spadeskaft. Ingen indstillinger fra FU (Punktet bør udgå fra FU s dagsorden). 10. Referat af weekend. 003 spørger Thombo (Godtaget). 11. Referat af generalforsamlingen. 722 Thomas. 12. Diverse tilbud de næste år. Pionerlejr 2009 i Norge. Evt. Gensyn. 13. Generalforsamlingen næste år Rodbjerggaard Arresø? (Næsby) Moselund? (Thoruphede) Næsby? 2013 Bornholm? 14. Bladet hvordan går det med dem? Hvem skriver hvad. Bladudvalget satser på at være mere opsøgende til bladet Bladudvalget søger nye medlemmer. Bladudvalget undskylder overfor Chrestina. 15. Jubilæum Der vil ved Holst blive udarbejdet et jubilæumsudskrift med alle 25 PF blade bladudvalget laver stadig bladet for

10 16. Evt. Pionerernes fagforbunds blad Døde mail adresser Den ordner bladudvalget. Formanden informere om ha muligvis ikke deltager i generalforsamlingen 2009 pga. optagelse i jægerkorpset. Regnskab: Der er kuk i medlemskontingentet for 2008 Når den enkelte person henvender sig, med kuk I sin kontingent, bliver dette rettet (619). Referat fra generalforsamlingen d. 26. april 2008 på Bromme spejdercenter Udrulning af fane Niels og Louise Lyde: malelyd, trækken af stammer og grensaks Fanesang Mobilafgift er sat til 50 kr. 1. Valg af Dirigent 416 Thombo 2. Valg af Referant 722 Thomas 3. Formandens beretning v. 619 Se PF bladet 2008 Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen 4. Økonomi, budget og kontingent v. 003 Se PF bladet 2008 Alt blev godkendt med nedenstående kommentar og kontingentet forsætter uændret Der er under Balancen for regnskabet 2007 konstateret en ubalance på 10 kr. Dette skyldtes en tastefejl Der er også i budgetet for 2008 konstateret tastefejl Der indstilles fra generalforsamlingen at budget kigges godt efter i sømmene Der indstilles fra generalforsamlingen at budgettet lægges på nettet inden 1. juni 2008 Konklusionen er Det er godt vi har fået en ny kassere. Velkommen til dig Henrik 5. Bladudvalget v. Ulla Ulla ønsker flere med redaktionen Thombo skriver om arbejdsweekenden på Bromme 6. Lov og vedtægtsændringer Ingen ændringsforslag 10

11 7. Indkomne forslag Jubilæum v. 547 Her var en diskusion omkring betaling af jubilæumsafgiften Generalforsamlingen hver enige om at nye medlemmer ikke skal betale op for tidligere år, da de er indmeldt, efter den årlige jubilæumsafgift er blevet indfødt Alle medlemmer skal betale up to date med jubilæumsafgiften for kunne deltage i jubilæumsarrangementet dette er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen Resten af punktet flyttes til senere på generalforsamling, med accept fra forsamlingen 8. Valg af Bilagskontrollanter 550 Pia Sørensen Ønsker genvalg Valgt 298 Heidi Letting Ønsker genvalg Valgt 9. Valg til FU 547 Anders Nymand Ønsker ikke genvalg 707 Lisa Oppenlænder Ej valgbar 619 Jan Holst Ønsker genvalg 11 Valgt til FU 003 Per Andersen Ønsker genvalg 7 Suppleant til FU 056 Niels ønsker valg Gunhild ønsker valg 8 Valgt ti FU 871 Mikkel ønsker valg 5 Suppleant til FU 382 Nitram ønsker valg Det knækkede spadeskaft 722 indstiller 003 for at igennem flere årtier at have ønsket at komme af med kasserergerningen, hvilket blev bevilget sidste år af generalforsamlingen. Han kan åbenlyst ikke ta sig sammen til at overdrage til ny kasserer, da dette ikke er sket 648 indstiller holst for at hente øl under PF sang 648 indstiller Per og revisoer for ikke at ha set regnefejlen i regnskabet for indstiller Per for forkert budget 648 indstiller Anders for forkert forklaring under punkt indstiller Jannik og Anders for fejl i stemmerne under valg til FU 839 indstiller Janne for krysteragtigt under generalforsamlingen 2007 at indstille et mindreårigt barn 382 indstiller sig selv for at få fingeren i klemme i stemplet 619 indstiller Palle for at havne på skadestuen 684 indstiller Jan for ikke at deltage i pionerlejren fordi han var et skvat Efter flere omvalg mellem Per og Per. Har Per fået spadeskaftet for at igennem flere årtier at have ønsket at komme af med kasserergerningen, hvilket blev bevilget sidste år af generalforsamlingen. Han kan åbenlyst ikke ta sig sammen til at overdrage til ny kasserer, da dette ikke er sket Jubilæet fortsat Der er ikke sket det store i jubilæumsudvalget Generalforsamlingen foreslår udvalget følgende: Blog/ omkring jubilæet Konkrete ønsker til korpsene 11

12 Banner på korpsenes hjemmesider Indlæg i div. korpsblade Fest med lækker mad Jubilæumsudgave med optryk af samtlige blade, samt historien om PF Anekdote fortælling om livet i PF BP Spirit til arrangementet / band / musik / revy / stand up Kontakte gamle medlemmer/ evt. invitere dem med som gæster Træfigur til centeret Søge tilladelse fra centeret til afholdelse af ovenstående FU beder udvalget om at komme med konkrete forslag til efterårets FU møde 11. Eventuelt Svalbard 2008 Tilbuddet lægges på hjemmesiden Der er Pionerlejr i Norge i er torvholder Hvad gør vi for at, der er flere som deltager i vores weekender hvordan holder vi på vores medlemmer Der opfodres til at tage kontakt til de medlemmer, som vi mister Der opfodres til at centrene kommer med nogle rigtige spændende opgaver til vores weekender Der opfodres til massiv medie/hvervekampagne Tilmeldingen til weekenden bør komme tidligere end 14 dage før Bedre tilmelding/beskrivelse af arbejdsweekend generalforsamling SMS tjeneste Louise og Henrik tilbyder hermed sin hjælp til hjemmesiden Hans tager kontakt Gruppe på Facebook for PF Holst Utopia! Arbejdslejr, I Norge 2009 Arbejdslejren starter lørdag d. 20. juni 2009, selve lejren startet d.4. juli Vi er meget velkomne og vi må gerne komme 20 pionere herfra, der skal bruges ca. 100 i det hele Lejrens navn er Utopia! Og ligger i Åndalsnes i Rauma Kommune De vil gerne have tilmeldinger i februar, men det er i orden vi sender en samlet tilmelding først i april Så de første 18 der sender en tilmelding til (Niels Larsen PF nr.56) vil blive skrevet på listen som jeg sender til Norge. 12

13 Brom & Blå Jakkerne Vinterens mørke og kuldeskærende aftner havde bidt sig hårdt fat, og sat sine spor i folket, som boede i det nordlige land kaldet Danmark. Vinterens hårdhed kunne læses af deres øjne, hele deres kropsholdning var lukket og skuddene. Så snart april måned kom, begyndte dette folk at vågne til dåde. Deres indesluttethed blev smit, ved de første varme strejf af solens varme og mildhed. Ved naturens spirende dufte af sødme, og farvernes opvågen fra søvnen. Det Grå og triste blev afløst af farver der langsomt begyndte at stråle, og sanserne blev på ny bombarderet fra alle sider. Foråret var kommet til Danmark. Midt i alt dette var der nogle enkelte mennesker der skilte sig ud. De lignede helt almindelig danskere, som danskere nu så ud i dette nordlige land, men de brød ud af flokken. De brød symfonien af farver, og fandt den samme farvet blå jakke frem, og arbejdshandsker blev også fundet frem. Hvad var denne lille flok ude på, hvad var deres mission, hvor skulle de hen og hvornår? Langsomt som April måned gled på held. Steg aktiviteten mere og mere for denne lille udsøgte flok af danskere. Soveposen blev fundet frem, arbejdsbukser og en lille blå uanseelig bog. Der var ingen tvivl, der skulle ske noget, og det var snart. Spørgsmålet var nu, om denne flok mennesker kunne kalde sige danskere eller de gik under en helt anden betegnelse. Var de et hemmeligt broderskab, som vi havde fået øje på eller hvem er disse mennesker. Dette kunne kun tiden vise! Endelig skete der noget. Fredag den 25. april begyndte de at bevæge på sig. Nogen startede tidligere end andre. Deres bevægelser virkede ikke i starten særlig koordineret, men ingen var i tvivl. Det var nu det skulle ske. Deres rejse begyndte og ikke langtid efter kunne en hver der fulde dette underlige træk. Se, at deres bevægelse gjorde at de ville blive samlet. Dette lille indesluttede broderskab skulle samles et hemmeligt sted i Danmark. Deres kropsholdning på denne rejse var strunkt og heltemodig, som bar de det kostbareste stykke tøj, verden kunne opdrive. Deres humør var lettere løst sluppend. De var på vej til en mission, og det var en mission de ikke så ud til at frygte, men lige frem glæde sig til. Midt på sjælland begynde der nu at udspille sig det mest besynderlige spil. En enkelt af dette broderskab bliver sat af midt ude i en skov, tæt ved et lille hus. Huset kaldes i folkemunde Bromme centeret. Der er her ikke tale om et sted, hvor der kan handles ind. Der var nemlig ikke nogen butikker i mange kilometers afstand. Her på dette center var der, økser, motorsave, hammer og meget andet værktøj. Der var også noget dette broderskab kaldte rafter. Ved nærmere undersøgelser, viste dette sig at være små træer der var blevet afgrenet. Disse stod der en hel del af ved Bromme Centeret. Langsomt som fredagen løb på hæld og det blev aften. Blev flere og flere af broderfolket samlet ved Bromme. Stemningen i dette center blev mere og mere løst sluppen. Hver gang der kom en ny til hytten, blev de modtaget med åbne arme og budt velkommen i centeret. 13

14 Hvad der blev talt om tåler ikke offentlig gengivelse, da vi endnu ikke har fundet udad hvad disse mænd og kvinder i Blå jakker, skal på et center, som ikke har med butikker at gøre. Hvad er deres mission. Jeg skal dog blot for god ordens skyld nævne, at denne ene af blå jakkerne ikke var mødt helt velforberedt op til denne samling. Da han ikke havde haft tid til at være ude forbi en anden brandstation og låne en dremmel maskine. Herefter kunne vi konstatere, at Københavnske Brandfolk kendte lidte mere til fejl brug af Penis ringe i kirugerstål, og hvordan en sådan fjernes med en dremmel maskine, og denne blev så brugt til at fremstille nogle plader til disse blå jakker. I skulle havde været til stede og hørt, hvad der blev talt om. Uhhhh ha da da da da, men de grinte meget disse Blå jakker. Aftenen blev ikke lang, da det tyde på at lørdagen skulle være den dag hvor missionen endelig skulle sættes i gang. Disse 14 mennesker af Blå jakke broderskabet, skulle være friske og klar til missionen dagen efter. Hvad har Bromme, Dremmel maskiner, Københavnsk Brandvæsen og Penis ringe at gøre med Blå Jakkerne og denne mission. Vi er forvirret, men svaret får vi måske i morgen Morgenen kom, langsomt vågnede Blå jakkerne og kom ud fra deres små huler men hvad var nu det. Der kom folk ude fra og ind til disse vores broderskab. Hvad skulle de her. De havde ikke nogen blå jakke på, men alligevel blev de modtaget af Blå jakkerne med åbne arme. Var disse en support til blå jakkerne eller hvad skulle de her. Disse nye mennesker delte sig op, nogen gik ud i køkkenet og begyndte at flytte rundt på gryderne og knivene, andre gik ind i stuen til blå jakkerne. Efter en kort samtale, som indblandet en tavle, rejste Blå jakkerne sig og forlod den lille hytte. Deres færden virkede dog underlig. De gik ikke langt væk fra hytten bromme, men blev hele tiden i nærheden. Det virkede som en patruljering, Der blev kikket, peget og talt sammen. Efter denne korte seance, virkede det nu som om de skulle bygge dette center om til noget andet. Skulle det være et center med butikker i eller skulle det være et skjule sted for Blå Jakkerne. Nu blev der hentet værktøj frem. En skurvogn der stod lige ved siden af hytten blev malet. Nogle borde og bænke rundt om hytten blev repareret. Der blev også ryddet op i krattet rundt om huset, små træer blev fældet og lamper blev malet. Pludselig begyndt en del af disse blå jakker, at klappe på et stort flot birke træ der stod tæt på hytten. Der blev fundet suge rør frem, og øjnene blev blanke i blå jakkernes øjne. De var meget forventningsfulde, som viste de hvad der skulle ske. En af blå jakkerne kravlede op i træet, i mens andre stod og så på med længsels fulde øjne. Halvt oppe i træet fik de endelig bundet et torv fast. Da den enlige blå jakke kom ned igen, begyndt en stor flok af disse blå jakker at hive i træet. Hvad var meningen med dette arbejde, hvad skulle sugerørene bruges til. I mens der blev hevet dukkede nu en blå jakke op med en motorsav og sikkerheds udstyr. Træet skulle fælles, men hvor var deres support gruppe. De var væk. Havde blå jakkerne taget magten og skubbet disse supportere væk eller hvad skete der her. Træet vældede og havde det ikke været for de tov trækkende blå jakker, havde dette 14

15 flotte birke træ svaret igen på fældningen, ved at kvase hjørnet på bromme, men disse blå jakker sikrede at træet ikke fik lov til at forsvare sig. Da træet endelig lå ned, kom de andre blå jakker farende med sugerør og satte ned i træ stubben, og de begyndte at drikke på skift. Nu kom supporterne frem fra hytten med kage og rosende ord. Der blev nu grint og drukket af birke stammens safts. Var det et indvilgelses ritual eller? Disse aktiviteter blev de ved med ind til om aftenen. Der var dog en lille udvalgt flok af disse blå jakker der om eftermiddagen trak sig bort, og sad i et isoleret lokale. Hvad der skete i dette lokale, var der ingen der viste meget om, men de blev betegnet som Forretnings Udvalget. Igen åbner det muligheden for et butikscenter her midt ude i skoven, men aktiviteterne lignede ikke noget der kunne havde et kommercielt sigte. Forvirringen spredte sig. Efter aftensmaden blev alle ledt ud af storstuen af forretnings udvalget og efter et kort stykke tid, fik kun indviet medlemmer adgang til storstuen, mod betaling af et stort guldstykke. Hvad der skulle forgå herinde kan vi kun gisne om, men det blev omtalt som generalforsamlingen. Det vi kan konstatere er, at der blev talt og grinet en masse. Aftenen blev til nat og stille listede blå jakkerne i seng en efter en, trætte men med et stort smil på læberne. Søndagen fortsatte blå jakkerne med de opgaver de ikke var blevet færdige med, samtidig med at luften summede af opbrud. Broderskabet var kommet til enden på denne samling, og de skulle nu tilbage til deres stille normale liv. Det var tydeligt at weekenden havde sat sine spor i dem og sporene vil for altid være printet i deres hukommelse. Vi der har fulgt dem på denne underlige mission, har dog stadig spørgsmål tilbage der ikke er blevet besvaret. Hvem er de? Hvad har Københavns Brandvæsen med en Blå jakkerne at gøre? Skal bromme være et Butikscenter? og er Forretnings Udvalget dem der skal skaffe butikker til centeret? Svarende er simple og lige til, de svæver nærmest i luften hvis man deltager i Blå jakkernes årlige sammenkomst. Kronologisk svar på spørgsmålene må være. Pionerenes fagforbund (PF). Anders brandmand, må helst hellere selv svare på hvad hans arbejdsplads Københavns Brandvæsen har med penis ringe og dremmel boremaskiner at gøre eller også skulle i bare havde været der!!! Nej, Brommecenteret skal ikke være butikscenter, men er et alletiders dejlige center midt på sjælland. Forretnings Udvalget (FU) er vores bestyrelse i PF Jeg vil gerne takke Bromme og de andre 14 fede PF er, der dukkede op til vores arbejdes weekend, for en alle tiders hyggelig og arbejdsom weekend. Vi ses i 2009 til vores jubilæums weekend i april. Thombo PF er nr

16 Referat fra FU møde d. 25. okt. 2008, hos Hans/648 Til stede: Start kl. 15:30 Mangler: Hans /648 Thomas / 722 Holst / 619 Per / 003 Mikkel / 871 Henrik / 572 Gunhild / 956 Chrestina / 822 (Kom senere) 1. Valg af ordstyrer Holst / Valg af referent Hans S. Jensen Vojens, nu Sommersted / (648) 3. Siden sidst Der har været spejderfestival. Planlægningen af spejderfestivallen kom sent i gang, hvorfor de ikke tænke på at indbyde PF. Næste gang forventer vi at være lidt mere offensive. På spejderfestivallen lykkedes det os trods alt at hverve de 15 rover der deltog med at bygge op. De skulle gerne være blevet meldt ind. Henrik har fået indmeldingsblanketterne. 4. Formanden har ordet Det har virket at vi er mere offensive, også selv om ikke alle henvendelser er direkte spejder orienteret. Formand har en vision om at mening medlem, skal kunne sorterer i en medlemsliste, for at kunne tilbyde lokale pf'ere små pioneropgaver i distrikterne. 5. Økonomi/budget ved kasseren Intet nyt er godt nyt. Men finanskrisen skulle ikke havde indvirkninger på vores økonomi. 6. Gennemgang af sidste FU referat Godkendt uden kommentar. 7. Generalforsamling næste år a) Indkaldelse Mikkel / 871 b) Emner til nyt FU Hans/ 648 Genopstiller Thomas / 722 Genopstiller Chrestina / 822 Genopstiller Per / 003 Genopstiller Mikkel / 879 Genopstiller 16

17 c) Emner til Bilags kontrollanter Ved ikke 003 kontakter d) Lov og vedtægts ændringer Ikke modtaget noget e) Indkommende forslag Der holdes jubilæumsfest samme weekend som generalforsamlingen weekenden. Jubilæums udvalgt bliver kontakt person til Rodbjerggård, ved Mikkel / 871 Hans vil hjælpe med tilmelding / hjemmesiden. Holst sender en ansøgning om fonds midler til St. Georg Gilder. Resten af Fundraising sørger Jubilæumsudvalget selv for. 8. Diverse tilbud til næste år Norge, (Niels 056) forventet begrænsning på deltagerantal; 20 pladser PF har desuden fået en del andre (ikke spejderrelaterede) forespørgsler, disse vil blive skrevet i bladet som tilbud. 9. Generalforsamlingen næste år igen Chrestina tager kontakt til center jf. FU møde forår Bladet Efterlyser info til bladet. Kommende jubilæum, Mikkel er rykket. Der er kommunikationsvanskeligheder mellem FU medlem Hans (648) og bladudvalget... Mails bliver ikke videresendt. Ulla har ikke planer om at stoppe som redaktionschef, men der måtte gerne være flere som ville deltage. Gerne nogen som bor tæt på Sommersted. Husk diverse tilbud på en side med kort forklaring, og ekstern kontaktperson. (se pkt 8) 11. Det knækkede spadeskaft Chrestina kom ved en fejl til at sige tjek. Hun havde selv glemt at få sine egne med. (FU møde) 12. Eventuelt Gunhild lukker Facebook siden som hun har oprette (stavet forkert) Holst tager kontakt til kasseren med henblik at skifte fra Girokort til PBS Holst forslag til omstrukturering til PF hjemme side. Der skal oprettes et domæne og bruge eventuelt software wordpress (sharepoint). Tager også kontakt til Mads Rahbek, som har et webhotel, (Rumles storebror) om et uforpligtende tilbud. 17

18 Pionerernes Fagforening en Saga blot Så kom den tid, hvor PF kan fejre sølvbryllup. En tid hvor foreningen har fået sat sit navn i mange sjæle og blandt mange spejdere. En forening der burde strutte af sundhed og fremdrift, men ak og ve. Det er muligt vi på papiret kan tælle over 200 medlemmer, men når vi ser på frem mødet ved vores arbejdsweekender, så virker dette mere som en forening der har fået gigt og alderdomstegn. De sidste 2 gang jeg selv har været med, har der deltaget imellem 14 og 20 personer. Ikke lige frem et tal som imponere. Når jeg tænker på, at vi i vores storhedstid talte imellem 45 og 80 personer til vores arbejdsweekender. Jeg ved godt vi ikke skal skrue forventningerne alt for højt op, men alligevel burde vi som forening med over 200 medlemmer kun mønster et deltager antal på deltagere i vores arbejdsweekend det vil svare til en deltager procent på mellem procent af vores medlemmer. Er PF på sin 25 års dag, blevet en træt gammel mand, som holdes kunstig i live fordi nogle få mennesker stadig ikke vil slippe ham. Så vi af rent medlidenhed burde slukke for denne kunstige holden i live. Eller Er PF bare blevet en sløv forvokset Teenager der skal have et ordentlig los i røven, så futtene kan komme i sving igen og der kan komme liv i ungdomsfænomenet PF. FU har, set fra mit synspunkt, gjort et stort stykke arbejde, men spørgsmålet er hvad vi medlemmer mener og især jer medlemmer der ikke kommer til vores generalforsamling, og ikke har gjort det de sidste mange år. Er det nu vi skal stille det store forslag til generalforsamlingen NEDLÆG PF Jeg synes I alle skulle komme til vores jubilæums weekend og give jeres besyv med i denne debat. Fortæl hvad det er der kan få jer til at komme til en arbejdsweekend, eller hvad det er der gøre at i ikke kommer, men betaler kontingent til PF. Hvis antallet af deltager ikke stiger på vores arbejdsweekender, så vil en kedelig PF er som mig, godt kunne finde på at sende følgende til afstemning på næste generalforsamling. Jeg indgiver herved forslag til generalforsamlingen, om at vi påbegynder nedlæggelsen af PF, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen. Nedlæggelse af PF. Med PF hilsen Thombo (Nr. 416) 18

19 Diverse aktiviteter i 2009/10 Pionerernes fagforbunds blad Så er Spejderbakken igen på linien med en forespørgsel, om vi kan bytte nogle gode energiske pionerers indsats med lidt til ganen og maven og en lun sommernat (forhåbentlig)? De grønne pigespejdere har planer om en kombineret kursus og arbejdsweekend for unge grønne pigespejdere den juni Her vil dels indgå et par kursusmoduler á 2 timers varighed (og med lidt luksus som f.eks. svømmehals og saunabesøg) og dels nogle arbejdsmoduler til etablering af natur og oplevelsessti retablering af naturtrapper udtynding af ny skov flisning af samme etablering af bivuakpladser og måske shelters maling af udendørs møbler hækklipning Men vi har brug for nogle stærke kræfter til at svinge en buskrydder og en motorsav og måske en flisskærer. Mon I vil annoncere efter nogle til disse opgaver så betaler vi transport og forplejning samt overnatning? Sted: Spejderbakken, Skrædderbakken 16, Vejle Hilsen Anne Rise Spejderbakken / Hovedbestyrelsen De grønne pigespejdere mobile phone: Skype: riseanne o 0 o Gudenå Distrikt afholder distriktssommerlejr d. 4 til 11 juli med en forpionerlejr juli 2009 Skulle du havde lyst så henvend dig til Jesper Østerholt på mail: Se mere på Gudenå Distrikts hjemmeside Sted: Silkeborg Spejdercenter o 0 o Se også Utopia! Arbejdslejr, I Norge 2009 side 12 19

20 Her er medlemslisten i bladet 20

21 Her er medlemslisten i bladet 21

22 Her er medlemslisten i bladet Generalforsamlings og arbejdsweekend i 2009 I år afholdes generalforsamlingen i Pionerernes Fagforbund på spejdercenteret Rodbjerggaard. Vi ankommer den 24. april kl. 19 og weekenden afsluttes den 26. april kl. 14. Lørdag den 25. april kl. 14. afholdes generalforsamlingen. Lørdag aften afholdes vores jubilæumsfest (se indbydelsen inde i bladet s.3). Resten af weekenden vil traditionen tro gå med alsidige arbejdsopgaver på centeret. Det hele finder sted på: Rodbjerggaard Vorkvej 73 Vork 6040 Egtved Tilmeldingen til weekenden sker på eller på tlf til Hans S. Jensen senest den 4. april. 22

23 Dagsorden til generalforsamling i Pionerernes Fagforbund den 24. april Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/ Holst Bladudvalget v/ Ulla Økonomi, budget og kontingent v/ Henrik Lov og vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg af bilagskontrollanter 9. Valg til FU Hans S. Jensen 648 Thomas B. Marcussen 722 Chrestina Thomsen 822 Valg af suppleanter Per Andersen 003 Mikkel S. Petersen 871 Øvrige kandidater kan opstilles på generalforsamlingen 10. Det knækkede spadeskaft 11. Eventuelt Ønsker ikke genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Afs: Ulla & Hans S. Jensen Mosebjergvej Sommersted Danmark 23

Pionerernes fagforbunds blad

Pionerernes fagforbunds blad Pionerernes fagforbunds blad 2015 Indholdsfortegnelse Hvad der er sket i årets løb... 3 Arbejdsweekend Trævæld den 11.- 13. april... 4 Generalforsamling Spejderbakken den 25.- 27. april... 6 Referat fra

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2013 Kalender 2013 25. 29. april Arbejdsweekend og Generalforsamling Arresø Centret 22. juni 5. juli Forpionerlejr norsk landslejr 6. 13. juli Norsk landslejr i Stavanger 14. 21. juli Efterpionerlejr

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 1-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elevskrift nr. 1-2005 Galleri efterår 2004 Indhold Forsidebillede: Parken en efterårsdag IHS Elevskrift Side 14-15: Værdifuldt fjumreår Af Michael

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT AF TROAS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Dirigent: Daniel Larsen. Referent: Kåre M. Kjær. 2: VALG AF STEMMEUDVALG Stemmeudvalg:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012

Seniornyt. Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2012 Seniornyt Nr. 2 Maj 2012 28. årgang Der sidder gode lunger på en senior..:-) Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, maj 2012, 28. årg. Udkommer 4

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

Juni 2008. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen Juni 2008 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Seminar 2008...2 Muasteni-arbejdsgruppen...2 Aftalepapir forslag til nyt...3 Myastenigruppens organisation...4 Ungdomsgruppen informerer...4

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

DUCATI EKSPRESSEN. SDK side 18. GF 2014 Side 5. Teknik side 29. Romantik. Gade & Bane. CHGP side 14. PP Banedag side 11. Classic TT side 10

DUCATI EKSPRESSEN. SDK side 18. GF 2014 Side 5. Teknik side 29. Romantik. Gade & Bane. CHGP side 14. PP Banedag side 11. Classic TT side 10 DUCATI EKSPRESSEN Medlemsblad nr.103 OKTOBER 2014 FOTO: NIELS HORSKJÆR GF 2014 Side 5 PP Banedag side 11 Classic TT side 10 CHGP side 14 SDK side 18 Gade & Bane side 22 Romantik side 26 Teknik side 29

Læs mere