Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Jubilæumsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Jubilæumsnummer"

Transkript

1 Pionerbladet Jubilæumsnummer 1984 ~

2 Årets 2009 er jo et specielt år i Pionerernes fagforbunds historie, da foreningen i år kan fejre sølvbryllup. Formanden har været i gang med at producere et jubilæumshæfte med de gamle PF blade igennem tiden. Det bliver spændende at se hvad han har fået ud af det. Jeg må desværre nok sige igen igen, at opbakningen til et PF blad ikke er overvældene, men skal rykke efter alt hvad der skal i bladet, selv dem fra FU udvalget kan ikke overholde deres egne tidsfrister J Man burde måske overveje om det kan svare sig, at der skal bruges tid og energi på at lave et blad, hvor mange læser det mon?? man kan da spørge sig selv, da der jo ikke er den store opbakning til de forskellige aktiviteter. Da jeg ikke synes jeg har tid og overskud til at lave PF bladet mere, ønsker jeg hermed at trække mig som redaktør på PF bladet, og håber der er nogle som har tid og overskud til at lave bladet i fremtiden. Jeg står gerne til rådighed for at hjælpe en ny redaktør. Tak for denne gangj Ulla S. Jensen Indhold: 1. Forsiden 2. Lederne 3. Indbydelse til 25 års jubilæumsfest 4. Formandens beretning 5. Regnskab 6. Budget 7. Kontingent 8. Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter 9. Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter 10. Referat fra generalforsamlingen den 26. april Referat fra generalforsamlingen den 26. april 2008 fortsat 12. Utopia! Arbejdslejr 13. Brom & Blå Jakkerne 14. Brom & Blå Jakkerne fortsat 15. Brom & Blå Jakkerne fortsat 16. Referat fra FU møde d. 25. okt.2008, hos Hans/ Referat fra FU møde d. 25.okt. 2008, hos Hans/648 fortsat 18. Pionerernes Fagforening en Saga blot 19. Diverse aktiviteter i 2009/ Medlemsliste 21. Medlemsliste 22. Medlemsliste 23. Generalforsamlings og arbejdsweekend i

3 Det hele startede på Arresø Spejdercenter i 1984 mellem en flok spejdere som holdt af at smøge ærmerne op, og nu er den her endelig! Efter 25 års venten kan vi nu præsentere Vores højtelskede forbund har nu eksisteret i et kvart århundrede. Efter 25 år med sved på panden og jord under neglene skal jubilæet naturligvis fejres med et ordentligt brag. Og det bliver det! Alle medlemmer inviteres derfor til fest lørdag den 25. april kl Festen vil blive afholdt i forbindelse med den årlige generalforsamling og arbejdsweekend som i år afholdes på Skt. Georgsgildernes spejdercenter Rodbjerggaard. Se indkaldelsen sidst i bladet. Adressen til centeret er: Rodbjerggaard Vorkvej 73 Vork 6040 Egtved Til festen vil vi hygge os med musik og dejlig mad i form af helstegt gris. Der vil således blive gjort alt for at skabe en fest med den hyggelige stemning, som nu har kendetegnet vores arbejdsglade fællesskab i 25 år. Tilmeldingen til weekenden og festen sker via hjemmesiden, senest den 4. april. Af hensyn til planlægningen vil vi stærkt opfordre til at denne dato overholdes. Med pionerhilsen Jubilæumsudvalget 3

4 Formandens beretning for året 2008 Pionerernes fagforbunds blad I foråret havde vi vores generalforsamlingsweekend som bød på et gensyn med Brommecentret, hvor vi fik lavet en masse spændende arbejdsopgaver. Ved generalforsamlingen var der naturligt en masse snak om det forestående jubilæum og hvorledes vores jubilæumskonto skulle anvendes, det var en spændende snak som bragte mange nye ideer og perspektiver på banen. Vi i FU var meget interesseret idet nogle af ideerne kan være med til at skabe bedre lejre for pionerer, andre kan være med til at skabe en større medlemsfastholdelse. Ud over generalforsamlingsweekenden har det forløbne år har været et stille år idet der ikke har været nogen store lejre. Nu er det jo mit andet år som formand for PF, og vi har lige så stille fået ro på en masse ikke fuldendte rokeringer, derfor er der i år vedlagt en ny og opdateret forbundsbog. Vores kasserer er kommet godt ind i arbejdet og også på denne front er der kommet lidt ro på. Sidste år skrev jeg at vi skulle være bedre til at fastholde nye medlemmer, vi har i den forbindelse fået lavet en indmeldelseskasse som indeholder alle nødvendigheder og inkluderer en forklaring så for fremtiden skulle det således være lidt mere tilgængeligt at få PF med på lejre. Fremadrettet har vi jo vores 25års jubilæum, det er en stor ting som jeg personligt glæder mig meget til. Jeg sidder i skrivende stund og arbejder på et hefte/bog med et historisk indblik i PF siden 1984 kom til jubilæummet og se. Jeg håber vi ses til generalforsamlingen, altid sidste weekend i april. Med ønsket om et godt De bedste pionerhilsner Holst 619 Hvem mon sidder i træet?? Formanden, hvem ellersj 4

5 5

6 6

7 Her skriver du dit navn + PF nummer Indbetaling af kontingent og div. OBS: Det skyldige beløb vil fremover være trykt på adresselabels på bagsiden af bladet Kontingentet er for tiden 40, Det er tilladt at skylde for to år. Altså for i år, tilbage til 2006 På generalforsamlingen år 2005 blev det besluttet at indbetale til jubilæet 2009, beløbet blev sat til 25, om året. Såfremt der er indbetalt kontingent frem i tiden, opfordres der til også at betale jubilæumsbeløbet så de to beløb følges ad Adresseændringer sendes til kassereren, eller skrives på indbetalingskortet OBS: Husk altid at skrive medlemsnummeret på indbetalingen Kasserer: 572 Henrik Junge Mortensen 7

8 Referat fra FU møde den 26. april 2008 Bromme Spejdercenter Tilstede: 619 Jan Holst, 547 Anders Nymand, 722 Thomas Marcussen, 648 Hans S Jensen, 003 Per Andersen Fraværende: 822 Chrestina Thomsen, 707 Lisa Oppenlænder, 572 Henrik Mortensen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 547 Anders 2. Valg af referent. Thomas Hvad er der sket siden sidst. Julekort fra pigerne Har udsendt julekort Regnskabet er gjort færdig og overleveres til ny kasserer Der er blevet lavet håndlavet skilte til 2008 Anders og Holst arbejder videre med nye mærker Der er blevet lavet en formandskasse 4. Formanden har ordet kort. Er vældig glad for índførelsen af to do listen 5. Økonomi ved kasseren. (Fremført af 003) på giro her af til jubilæumet 117 kontant 163 medlemmer modtog bladet i har lavet statestik over deltagelse ved generalforsamlingerne i gennem tiderne Kasseren anbefaler at der ikke er ændringer i kontigentet 6. Gennemgang af sidste FU referat. Godkendt 7. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen. Valg af dirigent FU indstiller Thombo eller Henrik. Valg af referent FU indstiller Thomas. Formandendsberetning v. Holst. Økonomi v.003. Bladudvalg v. Ulla. Lov vedtægtsændringer ingen. Indkomne forslag. Jubilæumet ved 547. Valg af bilagskonsulenter. Begge genopstiller. Valg til FU. 619 Genopstiller. 8

9 547 Genopstiller ikke. 003 Genopstiller. 707 Genopstiller. FU indstiller Mikkel og Gunhild. Valg af suppleanter. Det knækkede spadeskaft. Evt. Svalbard ved Anders. Udrulning af fane Niels og Louise. Lyde Motorsav, malelyd og grensaks. Skaf en god ordstyrer. 619 tager kontakt til Henrik eller Thombo. 8. Hvem gør hvad. Rejseudligning ved Hans. Weekendafgift ved Anders. Stempel i PF bogen ved Anders. Stemmetæller Den ordner Anders. 9. Det knækkede spadeskaft. Ingen indstillinger fra FU (Punktet bør udgå fra FU s dagsorden). 10. Referat af weekend. 003 spørger Thombo (Godtaget). 11. Referat af generalforsamlingen. 722 Thomas. 12. Diverse tilbud de næste år. Pionerlejr 2009 i Norge. Evt. Gensyn. 13. Generalforsamlingen næste år Rodbjerggaard Arresø? (Næsby) Moselund? (Thoruphede) Næsby? 2013 Bornholm? 14. Bladet hvordan går det med dem? Hvem skriver hvad. Bladudvalget satser på at være mere opsøgende til bladet Bladudvalget søger nye medlemmer. Bladudvalget undskylder overfor Chrestina. 15. Jubilæum Der vil ved Holst blive udarbejdet et jubilæumsudskrift med alle 25 PF blade bladudvalget laver stadig bladet for

10 16. Evt. Pionerernes fagforbunds blad Døde mail adresser Den ordner bladudvalget. Formanden informere om ha muligvis ikke deltager i generalforsamlingen 2009 pga. optagelse i jægerkorpset. Regnskab: Der er kuk i medlemskontingentet for 2008 Når den enkelte person henvender sig, med kuk I sin kontingent, bliver dette rettet (619). Referat fra generalforsamlingen d. 26. april 2008 på Bromme spejdercenter Udrulning af fane Niels og Louise Lyde: malelyd, trækken af stammer og grensaks Fanesang Mobilafgift er sat til 50 kr. 1. Valg af Dirigent 416 Thombo 2. Valg af Referant 722 Thomas 3. Formandens beretning v. 619 Se PF bladet 2008 Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen 4. Økonomi, budget og kontingent v. 003 Se PF bladet 2008 Alt blev godkendt med nedenstående kommentar og kontingentet forsætter uændret Der er under Balancen for regnskabet 2007 konstateret en ubalance på 10 kr. Dette skyldtes en tastefejl Der er også i budgetet for 2008 konstateret tastefejl Der indstilles fra generalforsamlingen at budget kigges godt efter i sømmene Der indstilles fra generalforsamlingen at budgettet lægges på nettet inden 1. juni 2008 Konklusionen er Det er godt vi har fået en ny kassere. Velkommen til dig Henrik 5. Bladudvalget v. Ulla Ulla ønsker flere med redaktionen Thombo skriver om arbejdsweekenden på Bromme 6. Lov og vedtægtsændringer Ingen ændringsforslag 10

11 7. Indkomne forslag Jubilæum v. 547 Her var en diskusion omkring betaling af jubilæumsafgiften Generalforsamlingen hver enige om at nye medlemmer ikke skal betale op for tidligere år, da de er indmeldt, efter den årlige jubilæumsafgift er blevet indfødt Alle medlemmer skal betale up to date med jubilæumsafgiften for kunne deltage i jubilæumsarrangementet dette er enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen Resten af punktet flyttes til senere på generalforsamling, med accept fra forsamlingen 8. Valg af Bilagskontrollanter 550 Pia Sørensen Ønsker genvalg Valgt 298 Heidi Letting Ønsker genvalg Valgt 9. Valg til FU 547 Anders Nymand Ønsker ikke genvalg 707 Lisa Oppenlænder Ej valgbar 619 Jan Holst Ønsker genvalg 11 Valgt til FU 003 Per Andersen Ønsker genvalg 7 Suppleant til FU 056 Niels ønsker valg Gunhild ønsker valg 8 Valgt ti FU 871 Mikkel ønsker valg 5 Suppleant til FU 382 Nitram ønsker valg Det knækkede spadeskaft 722 indstiller 003 for at igennem flere årtier at have ønsket at komme af med kasserergerningen, hvilket blev bevilget sidste år af generalforsamlingen. Han kan åbenlyst ikke ta sig sammen til at overdrage til ny kasserer, da dette ikke er sket 648 indstiller holst for at hente øl under PF sang 648 indstiller Per og revisoer for ikke at ha set regnefejlen i regnskabet for indstiller Per for forkert budget 648 indstiller Anders for forkert forklaring under punkt indstiller Jannik og Anders for fejl i stemmerne under valg til FU 839 indstiller Janne for krysteragtigt under generalforsamlingen 2007 at indstille et mindreårigt barn 382 indstiller sig selv for at få fingeren i klemme i stemplet 619 indstiller Palle for at havne på skadestuen 684 indstiller Jan for ikke at deltage i pionerlejren fordi han var et skvat Efter flere omvalg mellem Per og Per. Har Per fået spadeskaftet for at igennem flere årtier at have ønsket at komme af med kasserergerningen, hvilket blev bevilget sidste år af generalforsamlingen. Han kan åbenlyst ikke ta sig sammen til at overdrage til ny kasserer, da dette ikke er sket Jubilæet fortsat Der er ikke sket det store i jubilæumsudvalget Generalforsamlingen foreslår udvalget følgende: Blog/ omkring jubilæet Konkrete ønsker til korpsene 11

12 Banner på korpsenes hjemmesider Indlæg i div. korpsblade Fest med lækker mad Jubilæumsudgave med optryk af samtlige blade, samt historien om PF Anekdote fortælling om livet i PF BP Spirit til arrangementet / band / musik / revy / stand up Kontakte gamle medlemmer/ evt. invitere dem med som gæster Træfigur til centeret Søge tilladelse fra centeret til afholdelse af ovenstående FU beder udvalget om at komme med konkrete forslag til efterårets FU møde 11. Eventuelt Svalbard 2008 Tilbuddet lægges på hjemmesiden Der er Pionerlejr i Norge i er torvholder Hvad gør vi for at, der er flere som deltager i vores weekender hvordan holder vi på vores medlemmer Der opfodres til at tage kontakt til de medlemmer, som vi mister Der opfodres til at centrene kommer med nogle rigtige spændende opgaver til vores weekender Der opfodres til massiv medie/hvervekampagne Tilmeldingen til weekenden bør komme tidligere end 14 dage før Bedre tilmelding/beskrivelse af arbejdsweekend generalforsamling SMS tjeneste Louise og Henrik tilbyder hermed sin hjælp til hjemmesiden Hans tager kontakt Gruppe på Facebook for PF Holst Utopia! Arbejdslejr, I Norge 2009 Arbejdslejren starter lørdag d. 20. juni 2009, selve lejren startet d.4. juli Vi er meget velkomne og vi må gerne komme 20 pionere herfra, der skal bruges ca. 100 i det hele Lejrens navn er Utopia! Og ligger i Åndalsnes i Rauma Kommune De vil gerne have tilmeldinger i februar, men det er i orden vi sender en samlet tilmelding først i april Så de første 18 der sender en tilmelding til (Niels Larsen PF nr.56) vil blive skrevet på listen som jeg sender til Norge. 12

13 Brom & Blå Jakkerne Vinterens mørke og kuldeskærende aftner havde bidt sig hårdt fat, og sat sine spor i folket, som boede i det nordlige land kaldet Danmark. Vinterens hårdhed kunne læses af deres øjne, hele deres kropsholdning var lukket og skuddene. Så snart april måned kom, begyndte dette folk at vågne til dåde. Deres indesluttethed blev smit, ved de første varme strejf af solens varme og mildhed. Ved naturens spirende dufte af sødme, og farvernes opvågen fra søvnen. Det Grå og triste blev afløst af farver der langsomt begyndte at stråle, og sanserne blev på ny bombarderet fra alle sider. Foråret var kommet til Danmark. Midt i alt dette var der nogle enkelte mennesker der skilte sig ud. De lignede helt almindelig danskere, som danskere nu så ud i dette nordlige land, men de brød ud af flokken. De brød symfonien af farver, og fandt den samme farvet blå jakke frem, og arbejdshandsker blev også fundet frem. Hvad var denne lille flok ude på, hvad var deres mission, hvor skulle de hen og hvornår? Langsomt som April måned gled på held. Steg aktiviteten mere og mere for denne lille udsøgte flok af danskere. Soveposen blev fundet frem, arbejdsbukser og en lille blå uanseelig bog. Der var ingen tvivl, der skulle ske noget, og det var snart. Spørgsmålet var nu, om denne flok mennesker kunne kalde sige danskere eller de gik under en helt anden betegnelse. Var de et hemmeligt broderskab, som vi havde fået øje på eller hvem er disse mennesker. Dette kunne kun tiden vise! Endelig skete der noget. Fredag den 25. april begyndte de at bevæge på sig. Nogen startede tidligere end andre. Deres bevægelser virkede ikke i starten særlig koordineret, men ingen var i tvivl. Det var nu det skulle ske. Deres rejse begyndte og ikke langtid efter kunne en hver der fulde dette underlige træk. Se, at deres bevægelse gjorde at de ville blive samlet. Dette lille indesluttede broderskab skulle samles et hemmeligt sted i Danmark. Deres kropsholdning på denne rejse var strunkt og heltemodig, som bar de det kostbareste stykke tøj, verden kunne opdrive. Deres humør var lettere løst sluppend. De var på vej til en mission, og det var en mission de ikke så ud til at frygte, men lige frem glæde sig til. Midt på sjælland begynde der nu at udspille sig det mest besynderlige spil. En enkelt af dette broderskab bliver sat af midt ude i en skov, tæt ved et lille hus. Huset kaldes i folkemunde Bromme centeret. Der er her ikke tale om et sted, hvor der kan handles ind. Der var nemlig ikke nogen butikker i mange kilometers afstand. Her på dette center var der, økser, motorsave, hammer og meget andet værktøj. Der var også noget dette broderskab kaldte rafter. Ved nærmere undersøgelser, viste dette sig at være små træer der var blevet afgrenet. Disse stod der en hel del af ved Bromme Centeret. Langsomt som fredagen løb på hæld og det blev aften. Blev flere og flere af broderfolket samlet ved Bromme. Stemningen i dette center blev mere og mere løst sluppen. Hver gang der kom en ny til hytten, blev de modtaget med åbne arme og budt velkommen i centeret. 13

14 Hvad der blev talt om tåler ikke offentlig gengivelse, da vi endnu ikke har fundet udad hvad disse mænd og kvinder i Blå jakker, skal på et center, som ikke har med butikker at gøre. Hvad er deres mission. Jeg skal dog blot for god ordens skyld nævne, at denne ene af blå jakkerne ikke var mødt helt velforberedt op til denne samling. Da han ikke havde haft tid til at være ude forbi en anden brandstation og låne en dremmel maskine. Herefter kunne vi konstatere, at Københavnske Brandfolk kendte lidte mere til fejl brug af Penis ringe i kirugerstål, og hvordan en sådan fjernes med en dremmel maskine, og denne blev så brugt til at fremstille nogle plader til disse blå jakker. I skulle havde været til stede og hørt, hvad der blev talt om. Uhhhh ha da da da da, men de grinte meget disse Blå jakker. Aftenen blev ikke lang, da det tyde på at lørdagen skulle være den dag hvor missionen endelig skulle sættes i gang. Disse 14 mennesker af Blå jakke broderskabet, skulle være friske og klar til missionen dagen efter. Hvad har Bromme, Dremmel maskiner, Københavnsk Brandvæsen og Penis ringe at gøre med Blå Jakkerne og denne mission. Vi er forvirret, men svaret får vi måske i morgen Morgenen kom, langsomt vågnede Blå jakkerne og kom ud fra deres små huler men hvad var nu det. Der kom folk ude fra og ind til disse vores broderskab. Hvad skulle de her. De havde ikke nogen blå jakke på, men alligevel blev de modtaget af Blå jakkerne med åbne arme. Var disse en support til blå jakkerne eller hvad skulle de her. Disse nye mennesker delte sig op, nogen gik ud i køkkenet og begyndte at flytte rundt på gryderne og knivene, andre gik ind i stuen til blå jakkerne. Efter en kort samtale, som indblandet en tavle, rejste Blå jakkerne sig og forlod den lille hytte. Deres færden virkede dog underlig. De gik ikke langt væk fra hytten bromme, men blev hele tiden i nærheden. Det virkede som en patruljering, Der blev kikket, peget og talt sammen. Efter denne korte seance, virkede det nu som om de skulle bygge dette center om til noget andet. Skulle det være et center med butikker i eller skulle det være et skjule sted for Blå Jakkerne. Nu blev der hentet værktøj frem. En skurvogn der stod lige ved siden af hytten blev malet. Nogle borde og bænke rundt om hytten blev repareret. Der blev også ryddet op i krattet rundt om huset, små træer blev fældet og lamper blev malet. Pludselig begyndt en del af disse blå jakker, at klappe på et stort flot birke træ der stod tæt på hytten. Der blev fundet suge rør frem, og øjnene blev blanke i blå jakkernes øjne. De var meget forventningsfulde, som viste de hvad der skulle ske. En af blå jakkerne kravlede op i træet, i mens andre stod og så på med længsels fulde øjne. Halvt oppe i træet fik de endelig bundet et torv fast. Da den enlige blå jakke kom ned igen, begyndt en stor flok af disse blå jakker at hive i træet. Hvad var meningen med dette arbejde, hvad skulle sugerørene bruges til. I mens der blev hevet dukkede nu en blå jakke op med en motorsav og sikkerheds udstyr. Træet skulle fælles, men hvor var deres support gruppe. De var væk. Havde blå jakkerne taget magten og skubbet disse supportere væk eller hvad skete der her. Træet vældede og havde det ikke været for de tov trækkende blå jakker, havde dette 14

15 flotte birke træ svaret igen på fældningen, ved at kvase hjørnet på bromme, men disse blå jakker sikrede at træet ikke fik lov til at forsvare sig. Da træet endelig lå ned, kom de andre blå jakker farende med sugerør og satte ned i træ stubben, og de begyndte at drikke på skift. Nu kom supporterne frem fra hytten med kage og rosende ord. Der blev nu grint og drukket af birke stammens safts. Var det et indvilgelses ritual eller? Disse aktiviteter blev de ved med ind til om aftenen. Der var dog en lille udvalgt flok af disse blå jakker der om eftermiddagen trak sig bort, og sad i et isoleret lokale. Hvad der skete i dette lokale, var der ingen der viste meget om, men de blev betegnet som Forretnings Udvalget. Igen åbner det muligheden for et butikscenter her midt ude i skoven, men aktiviteterne lignede ikke noget der kunne havde et kommercielt sigte. Forvirringen spredte sig. Efter aftensmaden blev alle ledt ud af storstuen af forretnings udvalget og efter et kort stykke tid, fik kun indviet medlemmer adgang til storstuen, mod betaling af et stort guldstykke. Hvad der skulle forgå herinde kan vi kun gisne om, men det blev omtalt som generalforsamlingen. Det vi kan konstatere er, at der blev talt og grinet en masse. Aftenen blev til nat og stille listede blå jakkerne i seng en efter en, trætte men med et stort smil på læberne. Søndagen fortsatte blå jakkerne med de opgaver de ikke var blevet færdige med, samtidig med at luften summede af opbrud. Broderskabet var kommet til enden på denne samling, og de skulle nu tilbage til deres stille normale liv. Det var tydeligt at weekenden havde sat sine spor i dem og sporene vil for altid være printet i deres hukommelse. Vi der har fulgt dem på denne underlige mission, har dog stadig spørgsmål tilbage der ikke er blevet besvaret. Hvem er de? Hvad har Københavns Brandvæsen med en Blå jakkerne at gøre? Skal bromme være et Butikscenter? og er Forretnings Udvalget dem der skal skaffe butikker til centeret? Svarende er simple og lige til, de svæver nærmest i luften hvis man deltager i Blå jakkernes årlige sammenkomst. Kronologisk svar på spørgsmålene må være. Pionerenes fagforbund (PF). Anders brandmand, må helst hellere selv svare på hvad hans arbejdsplads Københavns Brandvæsen har med penis ringe og dremmel boremaskiner at gøre eller også skulle i bare havde været der!!! Nej, Brommecenteret skal ikke være butikscenter, men er et alletiders dejlige center midt på sjælland. Forretnings Udvalget (FU) er vores bestyrelse i PF Jeg vil gerne takke Bromme og de andre 14 fede PF er, der dukkede op til vores arbejdes weekend, for en alle tiders hyggelig og arbejdsom weekend. Vi ses i 2009 til vores jubilæums weekend i april. Thombo PF er nr

16 Referat fra FU møde d. 25. okt. 2008, hos Hans/648 Til stede: Start kl. 15:30 Mangler: Hans /648 Thomas / 722 Holst / 619 Per / 003 Mikkel / 871 Henrik / 572 Gunhild / 956 Chrestina / 822 (Kom senere) 1. Valg af ordstyrer Holst / Valg af referent Hans S. Jensen Vojens, nu Sommersted / (648) 3. Siden sidst Der har været spejderfestival. Planlægningen af spejderfestivallen kom sent i gang, hvorfor de ikke tænke på at indbyde PF. Næste gang forventer vi at være lidt mere offensive. På spejderfestivallen lykkedes det os trods alt at hverve de 15 rover der deltog med at bygge op. De skulle gerne være blevet meldt ind. Henrik har fået indmeldingsblanketterne. 4. Formanden har ordet Det har virket at vi er mere offensive, også selv om ikke alle henvendelser er direkte spejder orienteret. Formand har en vision om at mening medlem, skal kunne sorterer i en medlemsliste, for at kunne tilbyde lokale pf'ere små pioneropgaver i distrikterne. 5. Økonomi/budget ved kasseren Intet nyt er godt nyt. Men finanskrisen skulle ikke havde indvirkninger på vores økonomi. 6. Gennemgang af sidste FU referat Godkendt uden kommentar. 7. Generalforsamling næste år a) Indkaldelse Mikkel / 871 b) Emner til nyt FU Hans/ 648 Genopstiller Thomas / 722 Genopstiller Chrestina / 822 Genopstiller Per / 003 Genopstiller Mikkel / 879 Genopstiller 16

17 c) Emner til Bilags kontrollanter Ved ikke 003 kontakter d) Lov og vedtægts ændringer Ikke modtaget noget e) Indkommende forslag Der holdes jubilæumsfest samme weekend som generalforsamlingen weekenden. Jubilæums udvalgt bliver kontakt person til Rodbjerggård, ved Mikkel / 871 Hans vil hjælpe med tilmelding / hjemmesiden. Holst sender en ansøgning om fonds midler til St. Georg Gilder. Resten af Fundraising sørger Jubilæumsudvalget selv for. 8. Diverse tilbud til næste år Norge, (Niels 056) forventet begrænsning på deltagerantal; 20 pladser PF har desuden fået en del andre (ikke spejderrelaterede) forespørgsler, disse vil blive skrevet i bladet som tilbud. 9. Generalforsamlingen næste år igen Chrestina tager kontakt til center jf. FU møde forår Bladet Efterlyser info til bladet. Kommende jubilæum, Mikkel er rykket. Der er kommunikationsvanskeligheder mellem FU medlem Hans (648) og bladudvalget... Mails bliver ikke videresendt. Ulla har ikke planer om at stoppe som redaktionschef, men der måtte gerne være flere som ville deltage. Gerne nogen som bor tæt på Sommersted. Husk diverse tilbud på en side med kort forklaring, og ekstern kontaktperson. (se pkt 8) 11. Det knækkede spadeskaft Chrestina kom ved en fejl til at sige tjek. Hun havde selv glemt at få sine egne med. (FU møde) 12. Eventuelt Gunhild lukker Facebook siden som hun har oprette (stavet forkert) Holst tager kontakt til kasseren med henblik at skifte fra Girokort til PBS Holst forslag til omstrukturering til PF hjemme side. Der skal oprettes et domæne og bruge eventuelt software wordpress (sharepoint). Tager også kontakt til Mads Rahbek, som har et webhotel, (Rumles storebror) om et uforpligtende tilbud. 17

18 Pionerernes Fagforening en Saga blot Så kom den tid, hvor PF kan fejre sølvbryllup. En tid hvor foreningen har fået sat sit navn i mange sjæle og blandt mange spejdere. En forening der burde strutte af sundhed og fremdrift, men ak og ve. Det er muligt vi på papiret kan tælle over 200 medlemmer, men når vi ser på frem mødet ved vores arbejdsweekender, så virker dette mere som en forening der har fået gigt og alderdomstegn. De sidste 2 gang jeg selv har været med, har der deltaget imellem 14 og 20 personer. Ikke lige frem et tal som imponere. Når jeg tænker på, at vi i vores storhedstid talte imellem 45 og 80 personer til vores arbejdsweekender. Jeg ved godt vi ikke skal skrue forventningerne alt for højt op, men alligevel burde vi som forening med over 200 medlemmer kun mønster et deltager antal på deltagere i vores arbejdsweekend det vil svare til en deltager procent på mellem procent af vores medlemmer. Er PF på sin 25 års dag, blevet en træt gammel mand, som holdes kunstig i live fordi nogle få mennesker stadig ikke vil slippe ham. Så vi af rent medlidenhed burde slukke for denne kunstige holden i live. Eller Er PF bare blevet en sløv forvokset Teenager der skal have et ordentlig los i røven, så futtene kan komme i sving igen og der kan komme liv i ungdomsfænomenet PF. FU har, set fra mit synspunkt, gjort et stort stykke arbejde, men spørgsmålet er hvad vi medlemmer mener og især jer medlemmer der ikke kommer til vores generalforsamling, og ikke har gjort det de sidste mange år. Er det nu vi skal stille det store forslag til generalforsamlingen NEDLÆG PF Jeg synes I alle skulle komme til vores jubilæums weekend og give jeres besyv med i denne debat. Fortæl hvad det er der kan få jer til at komme til en arbejdsweekend, eller hvad det er der gøre at i ikke kommer, men betaler kontingent til PF. Hvis antallet af deltager ikke stiger på vores arbejdsweekender, så vil en kedelig PF er som mig, godt kunne finde på at sende følgende til afstemning på næste generalforsamling. Jeg indgiver herved forslag til generalforsamlingen, om at vi påbegynder nedlæggelsen af PF, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med dette ene punkt på dagsordenen. Nedlæggelse af PF. Med PF hilsen Thombo (Nr. 416) 18

19 Diverse aktiviteter i 2009/10 Pionerernes fagforbunds blad Så er Spejderbakken igen på linien med en forespørgsel, om vi kan bytte nogle gode energiske pionerers indsats med lidt til ganen og maven og en lun sommernat (forhåbentlig)? De grønne pigespejdere har planer om en kombineret kursus og arbejdsweekend for unge grønne pigespejdere den juni Her vil dels indgå et par kursusmoduler á 2 timers varighed (og med lidt luksus som f.eks. svømmehals og saunabesøg) og dels nogle arbejdsmoduler til etablering af natur og oplevelsessti retablering af naturtrapper udtynding af ny skov flisning af samme etablering af bivuakpladser og måske shelters maling af udendørs møbler hækklipning Men vi har brug for nogle stærke kræfter til at svinge en buskrydder og en motorsav og måske en flisskærer. Mon I vil annoncere efter nogle til disse opgaver så betaler vi transport og forplejning samt overnatning? Sted: Spejderbakken, Skrædderbakken 16, Vejle Hilsen Anne Rise Spejderbakken / Hovedbestyrelsen De grønne pigespejdere mobile phone: Skype: riseanne o 0 o Gudenå Distrikt afholder distriktssommerlejr d. 4 til 11 juli med en forpionerlejr juli 2009 Skulle du havde lyst så henvend dig til Jesper Østerholt på mail: Se mere på Gudenå Distrikts hjemmeside Sted: Silkeborg Spejdercenter o 0 o Se også Utopia! Arbejdslejr, I Norge 2009 side 12 19

20 Her er medlemslisten i bladet 20

21 Her er medlemslisten i bladet 21

22 Her er medlemslisten i bladet Generalforsamlings og arbejdsweekend i 2009 I år afholdes generalforsamlingen i Pionerernes Fagforbund på spejdercenteret Rodbjerggaard. Vi ankommer den 24. april kl. 19 og weekenden afsluttes den 26. april kl. 14. Lørdag den 25. april kl. 14. afholdes generalforsamlingen. Lørdag aften afholdes vores jubilæumsfest (se indbydelsen inde i bladet s.3). Resten af weekenden vil traditionen tro gå med alsidige arbejdsopgaver på centeret. Det hele finder sted på: Rodbjerggaard Vorkvej 73 Vork 6040 Egtved Tilmeldingen til weekenden sker på eller på tlf til Hans S. Jensen senest den 4. april. 22

23 Dagsorden til generalforsamling i Pionerernes Fagforbund den 24. april Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/ Holst Bladudvalget v/ Ulla Økonomi, budget og kontingent v/ Henrik Lov og vedtægtsændringer 7. Indkomne forslag 8. Valg af bilagskontrollanter 9. Valg til FU Hans S. Jensen 648 Thomas B. Marcussen 722 Chrestina Thomsen 822 Valg af suppleanter Per Andersen 003 Mikkel S. Petersen 871 Øvrige kandidater kan opstilles på generalforsamlingen 10. Det knækkede spadeskaft 11. Eventuelt Ønsker ikke genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Afs: Ulla & Hans S. Jensen Mosebjergvej Sommersted Danmark 23

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2013 Kalender 2013 25. 29. april Arbejdsweekend og Generalforsamling Arresø Centret 22. juni 5. juli Forpionerlejr norsk landslejr 6. 13. juli Norsk landslejr i Stavanger 14. 21. juli Efterpionerlejr

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede

Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede Referat Generalforsamling i Morbærhaven. Søndag 8/11-09, kl 11.00 16.00 Knudtal: 21-27 (folk kom og gik) + 2 ikke- stemmeberettigede 1. Valg af ordstyrer og referenter Ordstyrer: Poul 4-32 Referenter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere