Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning... 3. Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indhold Ledelsesberetning Kunder og borgerkontakt Spil Dansk på Skrald Åbent værksted og legetøjsmarked Sommerrundvisning AVVs brugerundersøgelse Miljø Risikovurdering Fornyelse af miljøcertifikatet Arbejdsmiljøcertifi cering Sundhed i virksomheden Udvikling Affaldsvarme til Hirtshals Ny ovnlinje undervejs Ny aftale om biomasse Affaldscenter Dronninglund Læsø-affald til AVV Udviklingsplan for genbrugspladserne Miljøcenter Århus kom på besøg Ny deponeringsbekendtgørelse - nye krav Administrativt Affaldsplanlægning Forsikringsforhold Ny organisering af affaldssektoren Viden Vi fi k ny viden Forsknings- og udviklingsaktiviteter Organisation Bestyrelse og beslutninger Medarbejdere hos AVV Hoved- og nøgletal Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Afdelingsregnskaber Noter AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - er et interessentskab ejet af Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune AVV varetager de opgaver på affalds- og genanvendelsesområdet, der er pålagt interessentkommunerne i miljø beskyttelsesloven. Interessentskabets gældende vedtægt er godkendt af Statsforvaltningen Nordjylland den 29. november AVVs opgaver er defineret i en over dragelsesaftale som et bilag til vedtægten. Overdragelsesaftalen kan revideres løbende og omfatter ultimo december 2009 følgende: Administrationsopgaver Driftsopgaver Indsamlingsopgaver Opgaver for andre kommuner Kontaktoplysninger: AVV I/S Mandøvej 4, 9800 Hjørring Tlf.nr Fax nr Bankforbindelse: Spar Nord Bank A/S CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 1988 Hjemsted: Hjørring Regnskabsår: 1. januar december 2

3 Ledelsesberetning Nu også med certificeret arbejdsmiljø AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S var i 1998 blandt de første danske affaldsselskaber, der blev certificeret efter den internationale standard ISO14001 for miljøledelse og samtidig blev godkendt efter EU s EMAS-miljøforordning. En væsentlig grund til, at vi valgte at blive certificeret efter ISO14001/ EMAS var, at vi til stadighed gerne vil vedligeholde og videreudvikle vores miljøledelsessystem og samtidig give offentligheden den bedst mulige indsigt i vores affaldsbehandling gennem de årlige EMASmiljøredegørelser. I 2009 valgte vi så at udvide vore certificeringer til også at omfatte den internationale standard OHSAS18001 for arbejdsmiljø. Gennem certificeringen af vores interne arbejdsmiljø sikrer vi, at affaldsselskabet løbende vedligeholder og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne, således at risikoen ved at arbejde med affaldet bliver mindst mulig. Samtidig kræver certificeringen, at vi til stadighed er opmærksomme på potentielle risici indenfor virksomheden, inden der opstår arbejdsulykker - de såkaldte nærved-ulykker. Det er væsentligt for en miljøvirksomhed som AVV I/S, at vi hele tiden sikrer, at vores affaldsbehandling er bedst mulig, både i forhold til det eksterne miljø og det interne arbejdsmiljø. Hertil mener vi, at de internationale standarder for miljøledelse og arbejdsmiljø er de fremmeste værktøjer at tage i anvendelse, så vi fortsat kan dokumentere overfor brugerne, at vi behandler deres affald på en miljømæssigt korrekt og sikker måde. Læs om dette og meget mere i vores Årsrapport Med venlig hilsen 3

4 Kunder og borgerkontakt Spil Dansk på Skrald Hvert år i efteråret afholdes der rundt i landet en række musikarrangementer med Spil Dansk som tema. I 2009 deltog AVV med et arrangement på forbrændingsanlægget. Musikskoleelever samt to skoleklasser spillede på ovnen, gelændere, hjelme og skrald på Spil Dansk-dagen i november. Det store orkester blev dirigeret af Thomas Hamilton Møller fra Aalborg Symfoniorkester. Arrangementet blev endvidere vist på landsdækkende fjernsyn. Åbent værksted og legetøjsmarked Når skoleklasser kommer på rundvisning hos AVV, kan de vælge en tur i vores affaldsværksted i forbindelse med besøget. Onsdag i efterårsferien åbnede vi dørene for alle interesserede børn og deres forældre. Mere end 60 energiske børn og forældre eller bedsteforældre foldede sig ud i værkstedet med skruetrækker eller limpistol. Der blev skilt kasserede computere ad i metaller, ledninger, plast, spoler osv. Der blev lavet fantastiske små kunstværker af emballager, tøjrester og andre kasserede materialer. Samtidig med åbent værksted blev der i genbrugscenteret afholdt et stort legetøjsmarked. 35 børn havde fået en bod, hvor de kunne sælge eller købe brugt legetøj. Mange børn fik nyt legetøj til meget billige penge og til mange timers fornøjelse. 4

5 Sommerrundvisning AVV har i de sidste 10 år i sommerferien åbnet dørene for borgere og turister, således at de kan se, hvordan en moderne affaldsvirksomhed sørger for genanvendelse, forbrænding og specialbehandling af affaldet. Den 6. august var mere end 150 gæster på rundvisning i besøgscenter, genbrugscenter, forbrændingsanlæg og modtagestationen for farligt affald. De fleste gæster var lokale folk og heraf mange bedsteforældre, der havde deres børnebørn med på en rundvisning i affaldets forunderlige verden. Et godt arrangement, der altid bliver fulgt af en masse positive spørgsmål og kommentarer. AVVs brugerundersøgelse AVV har gennem de sidste 10 år lavet flere undersøgelser om borgernes holdning til de eksisterende affaldsordninger samt bedt borgerne om at komme med forslag og synspunkter til fremtidens affaldshåndtering. I forbindelse med udsendelse af Affaldshåndbogen i 2009 blev den seneste brugerundersøgelse foretaget. Spørgsmålene drejede sig primært om bobleordningen og genbrugspladser borgere svarede på spørgeskemaet. Der er stor tilfredshed med antallet af bobler. Med hensyn til renholdelse omkring boblerne varierer tilfredsheden fra mindre til rimelig. Information om boblerne vurderes til at være rimelig. Genbrugspladsernes åbningstider vurderer borgerne til at være rimelige. Der er stor tilfredshed med pladsmandens service. Med hensyn til pladsernes indretning er der ligeledes stor tilfredshed, dog er borgere i den tidligere Dronninglund Kommune mindre tilfredse. Til spørgsmålet om der er rent og pænt på pladserne, er der meget stor tilfredshed, ligesom der er stor tilfredshed med informationen om genbrugspladserne. Det sidste spørgsmål drejer sig om borgernes vægtning af økonomi (renovationsgebyr), miljø og deres mulighed for at vælge affaldsordning (valgfrihed). Størst vægt tillægger borgerne miljøet og lavest vægt økonomien. Næsten halvdelen af svarene indeholder kommentarer. Mange af disse forslag til forbedringer af bobleordningen og genbrugspladserne vil AVV søge indarbejdet i de fremtidige planer og projekter. 5

6 Miljø Risikovurdering AVVs miljøledelsessystem har til formål at kortlægge, reducere og styre miljøpåvirkningerne fra vores arbejde. Vores anlæg giver, som alle andre virksomheder i drift, anledning til påvirkning af miljøet. Påvirkningerne opgøres i vores milljøredegørelse. Vi har vurderet, at driften af vores miljøanlæg/deponier kunne medføre en øget miljørisiko. Derfor har vi valgt at få rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S til at udarbejde en risikovurdering. Miljørisikovurderingen fastslår, at der ikke er nogen risiko på vores behandlingsanlæg, udover den der eksisterer for almindelige virksomheder i drift. Sundhed i virksomheden Der er i tiden stor fokus på sundhed. Hos AVV indførte vi sidste år en frugtordning, og vi opsatte vandkølere; forhold som er blevet meget positivt modtaget. Vi ønsker fortsat at have fokus på sundhedsfremme og arbejder med fl ere forslag bl.a. tilbud om sundhedstjek. Fornyelse af miljøcertifikatet AVV og Modtagestation Vendsyssel har arbejdet aktivt med miljøledelse i mere end 10 år. I 1998 dokumenterede vi for første gang vores miljøindsats i en EMAS-redegørelse. Vi udbyggede løbende vores miljøledelsessystem, og i 2002 var samtlige vores anlæg omfattet af systemet. Vi beskriver hvert år vores miljøforhold i en redegørelse, som sendes til Miljøstyrelsen. For at opretholde vores EMAS-verifikation og ISO certifi cering gennemgår Det Norske Veritas Danmark A/S årligt vores miljøledelsessystem 2009 var ingen undtagelse. Arbejdsmiljøcertificering Efter bortfaldet af den obligatoriske deltagelse i BST BedriftsSundhedsTjenesten har vi besluttet fortsat at styrke arbejdet omkring arbejdsmiljøet. Derfor har vi indarbejdet arbejdsmiljø i vores miljøledersystem og blev i 2009 certificeret efter arbejdsmiljøstandarden OHSAS

7 Udvikling Affaldsvarme til Hirtshals Det store miljøprojekt med at erstatte naturgas med affaldsvarme hos Hirtshals Fjernvarmes forbrugere blev godkendt af varmeplanmyndighederne i slutningen af 2008, og detailplanlægningen blev straks påbegyndt i Det drejer sig om en årlig levering af MWh affaldsvarme fra AVVs forbrændingsanlæg i Hjørring til fjernvarmeforbrugerne i Hirtshals og Tornby. Miljømæssigt vil overgangen fra naturgas til affaldsvarme medføre en betydeligt reduceret CO 2 -emission i Hirtshals og Tornby på over tons/år. Transmissionsledningen fra Hjørring til Hirtshals er 19 km lang og berører 49 lodsejere. Dimensionen er ø630 mm twin-rør med indbygget 2 x ø200 mm frem- og returløb. Vi afholdt EU-licitation på ledningsarbejderne den 26. august 2009, og der blev på grundlag heraf indgået entreprisekontrakter med de økonomisk mest fordelagtige tilbudsgivere, fordelt på i alt 6 entrepriser. Sideløbende hermed førte vi ekspropriationsforhandlinger med de berørte lodsejere, og med undtagelse af en, lykkedes det at indgå frivillige forlig med alle lodsejere. Der gennemføres i løbet af 2010 taksationsforretning på erstatningen til den enlige lodsejer uden forlig uden opsættende virkning på selve anlægsarbejdet. Det samlede overslag for transmissionsledningen er på 49,3 mill. kr. ekskl. moms. Arbejdet blev påbegyndt i marken den 18. november 2009, og efter tidsplanen skal affaldsvarmen strømme i transmissionsledningen fra den 1. oktober

8 Udvikling Ny ovnlinje undervejs I 1986 byggede AVV to ovne til at brænde affald. Ovn 1 blev skrottet i 1997 og erstattet af en ny ovn 3. Ovn 2 er fortsat i drift og nærmer sig nu sølvbryllups-alderen. Ovn 2 står for en udskiftning. For at sikre forbrændingskapaciteten i de næste år skal en ny ovn 4 have en kapacitet, der svarer til 10 tons affald i timen. I begyndelsen af 2008 fremsendte AVV ansøgninger om at bygge en ny ovn 4 til diverse myndigheder. Det var forventet, at myndighedsbehandlingen ville tage cirka et år. Nu er der gået godt to år, og den eneste godkendelse, der pt. er givet, er et mindre tillæg til den eksisterende affaldsplan. Miljøcenter Århus skal give en miljøgodkendelse og udarbejde en VVM-redegørelse. Hjørring Kommune skal godkende anlægget i henhold til varmeforsyningsloven samt udarbejde en lokalplan for området. Disse myndigheder venter givetvis på, at Energiministeriet godkender projektet for at sikre, at affaldsgrundlaget er til stede. Hos AVV er vi optimister, og det er meget svært at se, hvorfor diverse myndighedsgodkendelser ikke skulle gives senest primo Vi får så håbe, at ovn 2 klarer yderligere 2-3 år, inden en ny ovn 4 kan tages i drift. Ny aftale om biomasse Som følge af den økonomiske afmatning har der været et fald i mængden af affald, især affald fra bygge- og anlægsindustrien. For at udnytte forbrændingsanlæggets kapacitet fuldt ud er der indgået aftale mellem Hjørring Varmeforsyning og AVV om at supplere op med afbrænding af biobrændsler. Begge parter har stor glæde af aftalen: Hjørring Varmeforsyning modtager billig varme, og AVVs kapacitet udnyttes. Hjørring Varmeforsyning står for indkøb af biobrændsler. Forbrændingsanlægget producerer varme ved afbrænding af biobrændsler og modtager betaling herfor. Til gengæld modtager Hjørring Varmeforsyning den producerede varme. I løbet af efteråret 2009 blev der brændt ca ton biobrændsler. 8

9 Affaldscenter Dronninglund Fredag d. 9. oktober 2009 var en stor dag for borgere og erhvervsdrivende i Dronninglund og omegn. Denne dag kunne AVV officielt byde alle velkommen til åbent hus i det nye Affaldscenter Dronninglund. Borgere og erhvervsdrivende i Dronninglund havde ventet tålmodigt på en ny genbrugsplads, siden den gamle genbrugsplads på Kirkevej i Dronninglund blev lukket i foråret Efter de officielle taler kunne de mange fremmødte besigtige den store plads og de mange faciliteter. Udover at se faciliteterne kunne man se en udstilling af kunst, som 4. klasse på Dronninglund Skole havde lavet af affald. Efter de mange indtryk kunne man få stillet sulten ved den opstillede pølsevogn. Da dagen var omme, havde over 500 personer været inde på pladsen, og AVVs erfaring er, at både borgere og erhverv har taget godt imod pladsen, der nu er en integreret del af samfundet i Dronninglund. Læsø-affald til AVV Den 1. marts 2009 indgik vi aftale med Læsø Kommune om levering af affald til forbrænding og deponering på AVVs behandlingsanlæg i Hjørring. Aftalen supplerer den tidligere aftale om benyttelse af AVVs genbrugssystem for glas og papir på Læsø. Læsø Kommune sørger selv for at transportere det genanvendelige affald til AVVs genbrugscenter og det forbrændingsegnede affald til forbrændingsanlægget i Hjørring. Deponeringsaffaldet leveres til AVV-Miljøanlæg Rønnovsdal ved Harken. Aftalen er foreløbig indgået for en 4-årig periode. Da AVV i december 2008 endelig kunne indgå aftale med Brønderslev Kommune om køb af et areal, gik det stærkt. I februar 2009 afholdt vi licitation på byggeriet, og i april gik entreprenørmaskinerne igang. Mandskab og maskiner arbejdede på højtryk for at etablere det m 2 store Affaldscenter, som ud over genbrugsplads også indeholder genbrugsbutik og genbrugsplads for erhverv. Helt efter tidsplanen kunne AVV overtage plads og bygninger i september Efter to uger med indretning af pladsen var vi klar til at tage imod kunder i Affaldscenter Dronninglund. Helt efter traditionen bød AVVs daværende bestyrelsesformand Birthe Andersen de ca. 300 børn og voksne velkommen. Efterfølgende blev ordet givet videre til daværende næstformand i AVVs bestyrelse Jens Fjendbo Jensen, som holdt den officielle indvielsestale med efterfølgende klipning af bånd for at markere åbningen. 9

10 Udvikling Udviklingsplan for genbrugspladserne Genbrugspladserne er en hjørnesten i AVV. De skal altid stå i befolkningens bevidsthed som stedet, hvor man afleverer sit affald til miljømæssigt korrekt behandling. Derfor vil vi fortsat have fokus på, at vores genbrugspladser skal være indbydende, tidssvarende og kapable. AVV har allerede i en årrække haft åbent for erhverv på genbrugspladserne, og vi forholder os til de særlige krav, det stiller til os. Den 1. januar 2010 fik virksomhederne fri adgang til genbrugspladserne, og det giver tydeligvis en stor stigning i besøgstallet og affaldsmængden. Derfor har vi også tænkt denne faktor ind i vores udviklingsplan for genbrugspladserne. Vores mål er at udvikle genbrugspladserne så der altid er én lige i nærheden de er godt indrettet de har plads til de fraktioner, vi ønsker affaldet sorteret i der er gode faciliteter for både brugere og personale de er blandt de bedste genbrugspladser i landet Konkret er vi i gang med at realisere disse mål med bl.a. en del store anlægsprojekter: Vi bygger en ny og topmoderne genbrugsplads på Miljøvej i Hjørring til erstatning for den på Mandøvej. Vi udvider og Vores nye topmoderne genbrugsplads på Miljøvej under opførelse. Der bliver god plads, og den får bl.a. nedsænkede og brugervenlige containere. bygger ny bygning på genbrugspladserne i Bindslev og Brønderslev Øst. Vi bygger nye genbrugspladser i Løkken-, Bjergby- og Asaa-området, og de øvrige får et grundigt eftersyn, så vi får højnet og ensrettet standarden. Desuden er det vigtigt for os, at der også er et godt arbejdsmiljø på genbrugspladserne - både for brugere og personale. Derfor skal vores medarbejdere løbende videreuddannes, og de nødvendige hjælpemidler skal være til stede. Vi vil desuden lytte til brugernes forslag og ønsker. Derfor skal vi bl.a. se på, om åbningstiderne kan ændres for at tilfredsstille særligt virksomhederne bedre. Ny deponeringsbekendtgørelse - nye krav AVV råder over tre deponeringsanlæg, hvoraf to betragtes som kontrollerede lossepladser og den tredje som fyldplads. Vi har fra det daværende Nordjyllands Amt modtaget overgangsplaner med godkendelse til fortsat drift af alle tre anlæg efter 16. juli Der deponeres ca ton affald hvert år på vores tre anlæg, som er placeret i Harken ved Hjørring, Trynbakke ved Bindslev og Stadevej ved Brønderslev. Derudover har anlæggene aktiviteter som mellemlager af brændbare og genanvendelige materialer, slaggesortering samt kompostering af haveaffald. I foråret 2009 trådte en ny deponeringsbekendtgørelse i kraft. Heri opdeles alt deponiaffald i fire kategorier: Inert affald, mineralsk affald, blandet affald og farligt affald. Grundet skærpede krav i den nye bekendtgørelse kan AVV derfor efter sommeren 2009 alene modtage inert affald. AVV vil fortsat gerne kunne tilbyde deponering af så mange forskellige affaldstyper som muligt. Derfor søgte vi i februar 2009 Hjørring Kommune om en miljøgodkendelse til at udvide deponeringsanlægget på Miljøanlæg Trynbakke. Ansøgningen omfatter en udvidelse med to nye enheder til deponering af henholdsvis forurenet jord og blandet affald. Hjørring Kommune udarbejder indledningsvist en VVM-screening af anlægget. Vi forventer at gå i gang med anlægsarbejdet straks efter, vi har modtaget godkendelsen. AVVs miljøanlæg står over for en udvidelse, så vi fortsat kan følge med udviklingen i affaldsmængder og miljøkravene til deponering. Miljøcenter Århus kom på besøg Vi samarbejder med Hjørring Kommune som godkendelsesmyndighed og Miljøcenter Århus som tilsynsmyndighed og afventer klassificering i henhold til bekendtgørelsen. I 2009 har Miljøcenter Århus været på tilsynsbesøg på Miljøanlæg Rønnovsdal og Trynbakke. På tilsynene drøftede vi bl.a. den kommende regulering af anlæggene i forhold til den nye deponeringsbekendtgørelse samt udvidelsen på Trynbakke. Miljøcenter Århus s besøg gav ikke anledning til påbud. 10

11 Administrativt Affaldsplanlægning Hvert fjerde år skal kommunerne lave en affaldsplan med forslag til fremtidens affaldssortering og affaldsordninger overfor borgere og virksomheder. Det er nu femte affaldsplan, som kommunerne skal udarbejde. I lighed med de tidligere affaldsplaner har en teknikergruppe, bestået af medarbejdere fra kommunerne og AVV, udarbejdet et forslag til affaldsplan. Affaldsplanen bygger videre på de affaldsordninger, som allerede findes i kommunerne og indeholder udover plandelen en kortlægning af affaldsstrømme. Der er ikke i planen radikale brud på tidligere målsætninger og initiativer, men en videreudvikling og koordinering med kommunens øvrige aktiviteter vedrørende klima, miljø og energi. Forslag til affaldsplan forventes vedtaget i de to kommuner i foråret 2010, hvorefter forslaget sendes i offentlig høring inden endelig godkendelse og iværksættelse. Forsikringsforhold Alle AVVs forsikringer har i 2009 været i EU-udbud. Til driftstabs- og bygningsforsikringer på Forbrændingsanlægget benyttes forsikringsmæglerne MARCH A/S og til de øvrige forsikringer benyttes Bækmark & Kvist Forsikringsrådgivning A/S. Der indkom 7 tilbud til driftstabs- og bygningsforsikringen på Forbrændingsanlægget og 2 tilbud på de øvrige forsikringer. Vores forsikringsmæglere har evalueret de indkomne tilbud, og bestyrelsen besluttede på møde den 16. november 2009 at benytte Allianz Forsikring til driftstabs- og bygningsforsikringer på Forbrændingsanlægget og Gjensidige Forsikring til alle øvrige forsikringer. Ny organisering af affaldssektoren - mere konkurrence og frit valg Organiseringen af den danske affaldssektor har været drøftet på regeringspolitisk plan siden I juni 2007 blev der så indgået en bred politisk aftale om emnet på Christiansborg. Aftalen er i høj grad koncentreret omkring det genanvendelige erhvervsaffald, hvor man ønsker mere konkurrence og frit valg for erhvervsvirksomhederne. En politisk aftale som vi fra AVVs side har hilst velkommen, idet vi i AVV-området altid har haft fri konkurrence og frit valg med hensyn til, hvilke godkendte private eller offentlige indsamlere og behandlere erhvervsvirksomhederne ønsker at aflevere deres genanvendelige erhvervsaffald til. Aftalen indebærer også, at erhvervsvirksomhederne fra 1. januar 2010 får adgang til at benytte genbrugspladserne til deres erhvervsaffald. Til gengæld skal erhvervsvirksomhederne årligt betale et centralt fastsat gebyr, som er afhængig af virksomhedens art og størrelse. Også denne del af den politiske aftale hilses velkommen af AVV. Hidtil har erhvervsvirksomhederne haft adgang til vores genbrugspladser mod direkte betaling med boner, men der er ingen tvivl om, at det nye system vil være meget smidigere at håndtere i praksis. Både for erhvervsvirksomhederne og for vores pladsfolk. I løbet af 2009 er vi derfor gået i gang med at forberede alle vores genbrugspladser til også at modtage erhvervsaffald, så de fra den 1. januar 2010 er klar til at give erhvervsvirksomhederne fri adgang på lige fod med de private husstande. 11

12 Viden AVV formidler viden og erfaring til andre. Men en væsentlig forudsætning for vores formidling er naturligvis, at vores personale er opdateret med hensyn til udviklingen inden for fagområdet. Derfor prioriterer vi deltagelse i kurser og erfaringsudveksling højt, ligesom det interne samarbejde omkring vores miljøstyringssystem er en vigtig kilde til fælles udvikling og viden. AVVs medarbejdere fik ny viden i 2009 Deltagelse i bestyrelser DAKOFA bestyrelsesmedlem IDA-Kommunal/Chef - bestyrelsesmedlem Deltagelse i kurser og efteruddannelse Affaldets jura A-Z E-fakturering Effektfuldt aktivt arbejdsliv Kvalitets- og miljømedarbejderens personlige udvikling Sharepoint-kursus Kursus for driftsledere beskæftiget på deponeringsanlæg Betjening af rendegravere CoachCrew, lederuddannelse Grafisk design for ikke grafikere LAUS lavspænding, arbejde under spænding Prøveudtagning af jord Arbejdsmiljøuddannelsen Førstehjælp og brandbekæmpelse Stigeseminar Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning ( 26-kursus) Deltagelse i seminarer Ledelsesseminar (intern) Personaleseminar, Add Focus (om personlighedstyper) Erfa-seminar, Vølund IT-seminarer, Windows 7, Toolpack til Navision, VDI med Citrix DMsave backup workshop Posefiltre Deltagelse i konferencer Ingeniørforeningen Det danske elmarked Dakofa, Klimakonference i København Dakofa-konference om affaldssektorens organisering Dakofa-konference om affaldsplanlægning Dakofa-konference om ny affaldsbekendtgørelse Renosams affaldsdage Kedelrensning Deltagelse i arbejds- og ERFA-grupper Renosam, formandsgruppen Renosam, temaudvalg for farligt affald, formand Renosam, arbejdsgruppe for kurser og konferencer Renosam, gruppe om forbrænding Renosam, gruppe om affaldsplanlægning Renosam, gruppe om genanvendelse Renosam, gruppe om deponering Renosam, gruppe for genbrugspladser Renosam, gruppe for affaldskonsulenter Renosam, gruppe for miljø, arbejdsmiljø og grønne regnskaber Renosam, gruppe for IT Renosam, gruppe for Navision Renosam, gruppe for affaldsdataregistrering Miljø- og kvalitetsansvarlige i Nordjylland Erfa-udveksling med forbrændingsanlæg i Norge, Sverige og DK Arbejdsgruppe for sorteringer på genbrugspladser (AVV-kommuner) Dafonet (Danske forbrændingsanlægs netværk) Forbrændingsanlæg i Nordjylland Affaldsplanlægning i Nordjylland KL s idégruppe om affaldsplanlægning Eniva s gruppe om affaldsplanlægning Erfamøde om fakturaflow Renosam, erfamøde om nye afgifter Renosam, erfamøde i energigruppe Deltagelse i møder Renosams årsmøde Dakofas årsmøde Dakofa, grønne regnskaber Erfamøde, Vølund Risikovurdering af maskiner og anlæg BDO-Scanrevision, temamøde om moms og afgifter KPMG, møde om nye afgifter og CO2-afgiftsgodtgørelse Danfiber/Danbørs, emnedag om plastgenvinding Horten, EU-udbud IM Soft, erfamøde Erfamøde om miljøgodkendelser SAF årsmøde Rockwell Automation University Industri- og automationsmesse 12

13 Forsknings- og udviklingsaktiviteter Miljøkonference hos 3F Skagerak AVV deltog i en miljøkonference hos 3F Skagerak i Hjørring den 14. marts 2009, hvor hovedtemaet var det eksterne miljø og det interne arbejdsmiljø. Udover AVV var folketingsmedlemmerne Birgitte Josefsen fra Venstre og Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokraterne inviteret til konferencen, som havde cirka 100 deltagere fra 3F-afdelingerne i Nordjylland. AVVs indlæg på konferencen handlede om den praktiske gennemførelse af de mange nye lovtiltag på affalds- og miljøområdet, og sluttede med en rundvisning på affaldsselskabets anlæg på Mandøvej i Hjørring, hvor deltagerne fik en større indsigt i moderne affaldsbehandling. Miljøministeren på besøg I forbindelse med kommunalvalget var miljøminister Troels Lund Poulsen den 27. august 2009 på besøg hos AVV. Udover ministeren var lokale politikere og erhvervsfolk også med ved besøget. Miljøministeren fi k en grundig orientering om affaldsselskabet og et godt indblik i, hvordan vi rent praktisk gennemfører lovbestemmelserne på affaldsog miljøområdet. Troels Lund Poulsen Det var specielt vores besøgscenter og genbrugscenter, som havde miljøministerens interesse. I denne forbindelse blev de nye bestemmelser om genanvendeligt erhvervsaffald også diskuteret. Fra AVVs side gjorde vi gældende, at der i AVV-området altid har været frit valg for virksomhederne med hensyn til, hvilke godkendte genanvendelsesanlæg de vil benytte til deres erhvervsaffald - både blandt de private og de offentlige genanvendelsesanlæg. Ministeren gjorde gældende, at han principielt foretrak de private genanvendelsesanlæg, men at han på den anden side havde meget respekt for den måde, som AVVs genbrugsordninger fungerede på, og at han ikke ønskede en konfrontation imellem private og offentlige behandlere af genanvendeligt erhvervsaffald. De lokale erhvervsfolk bemærkede hertil, at man lagde mest vægt på, hvem der kunne behandle affaldet bedst og billigst og mindre på, om ejerskabet var privat eller offentligt. Kompost til strøelse Siden 2007 har AVV lavet forsøg med afsætning af neddelt haveaffald til at strø ud direkte på landbrugsjord til forbedring af jordstrukturen. Sammen med Rådet for Agroindustri har vi i 2008 og 2009 også lavet forsøg med at anvende kompost og neddelt haveaffald til strøelse til kreaturer, som alternativ i stedet for anvendelse af halm og savsmuld. Slutrapporten er sendt ind til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. AVV har imidlertid valgt at lade forsøgene fortsætte i 2010, hvor vi bl.a. vil hygiejnisere neddelt haveaffald for at afprøve, om vi kan levere et velegnet strøelsesprodukt uden risiko for indhold af sygdomsfremkaldende bakterier. 13

14 Organisation Bestyrelse og beslutninger Affaldsselskabets øverste ledelse er en bestyrelse på fire medlemmer, der vælges af og blandt interessentkommunernes byråd. Bestyrelsesperioden følger den kommunale valglov. Kommunalvalg og ny bestyrelse Efter kommunalvalget den 17. november 2009 blev der udpeget bestyrelsesmedlemmer til affaldsselskabet fra de to interessentkommuner Brønderslev og Hjørring for perioden 1. januar 2010 til 31. december Brønderslev Kommune bliver repræsenteret i AVV-bestyrelsen af byrådsmedlem Ole Bruun (A), og Hjørring Kommune bliver repræsenteret af byrådsmedlem Birthe Andersen (V), byrådsmedlem Henning Sigsgaard (T) og byrådsmedlem Ole Ørnbøl (A). Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Ole Ørnbøl som formand og Ole Bruun som næstformand. Bestyrelsesformand Ole Ørnbøl Hjørring Kommune Bestyrelsesnæstformand Ole Bruun Brønderslev Kommune Bestyrelsesmedlem Birthe Andersen Hjørring Kommune Bestyrelsesmedlem Henning Sigsgaard Hjørring Kommune I 2009 blev der holdt ni møder ialt: Den 12. januar: om bl.a. budgetforslag 2009 og indledende drøftelser vedrørende budgetforslag Den 19. februar: Den 24. februar: Den 16. marts: Miljøanlæg Rønnovsdal Deponietape 5 gammel lergrav. Aftaler med vognmænd om containerkørsel. om bl.a. affaldsvarme til Hirtshals Fjernvarme, revision af miljøpolitik, forsikringsudbud og budgetforslag Den 20. april: om bl.a. Årsrapport 2008, Affaldscenter Dronninglund og Brugerundersøgelse Den 22. juni: Den 21. september: Den 16. november: Den 21. december: om bl.a. Lovforslag om ny organisering af affaldssektoren, ny ovnlinie 4 på forbrændingsanlægget, flytning af genbrugsplads ved Mandøvej, nye genbrugspladser i Løkken og Bjergby, og biomasseaftale med Hjørring Varmeforsyning. om bl.a. ændring af vedtægt, diverse anlægsregnskaber og vognmandskontrakter. om bl.a. udkast til ny bekendtgørelse om affald, anlægsbevilling til sorterings- og mellemlagringsafsnit, Miljøanlæg Rønnovsdal, opgradering af genbrugsplads Bindslev og ny genbrugsplads i Bjergby samt Lokalplan Miljøanlæg Rønnovsdal Nordøst. om bl.a. lukning af de små containerpladser i den tidligere Dronninglund Kommune, rev. budgetforslag 2010 og afgift på olieforurenet jord. 14

15 Medarbejdere hos AVV (pr. 31. december 2009) Daglig ledelse: Direktør, Poul Berg Administrationschef, Niels O. Larsen Teknisk chef, Torben Nørgaard (stedfortræder for direktør) Ledelsessekretær, Ingelise Christensen Teknisk afdeling: Affaldskonsulent, Lisbeth Sanderhoff Affaldskonsulent, Jette Tømmerup Informationsmedarbejder, Lene Høg Affaldskonsulent, Dorte Mailandt Nielsen Affaldskonsulent, Thomas Norman Thomsen Udviklingsingeniør, Niels Jørgen Kræmmergård Affaldskonsulent Morten S. Henriksen * Administration: Overassistent, Solveig Nielsen Assistent (bogholderi) Lis Nørgaard IT-medarbejder, Jane Gram Hansen Bogholder, Esther Færch Assistent, Jette Ehlers Korsgaard Kontorelev, Trine Barkholt Bjerg Assistent, Irene M. Mikkelsen Genbrugscenter: Driftsleder, Kjeld Hansen Specialarbejder, Hanne Veirum Specialarbejder Jytte D. Jensen * Specialarbejder, Helga Bang Specialarbejder, Orla Lund Nielsen Specialarbejder, Kim Andersen Specialarbejder, Bo Larsen Specialarbejder, Jette Nielsen Specialarbejder, Tommy Wæhrens Specialarbejder, Lene Kortegaard Specialarbejder, Tommy Pedersen Specialarbejder, Tom Ejgild Jensen Specialarbejder Karina Christiansen Specialarbejder, Anne Marie Mailund Pedersen Specialarbejder, Ib Justesen Genbrugspladser: Driftsleder, Thomas N. Thomsen Specialarbejder, Bo Christensen Specialarbejder, Johnny G. Jensen Specialarbejder, Arne Hansen Specialarbejder, Johnny Haslund Specialarbejder, Kurt Nyeng Larsen Specialarbejder, Per E. Jensen Specialarbejder, Karin G. V. Jensen Specialarbejder, Frede Andersen Specialarbejder, Tommy Christiansen Specialarbejder, Arne Møller Christensen Specialarbejder, Ulrik S. Larsen Specialarbejder, John U. Andersen Specialarbejder, Alex Larsen Specialarbejder, Christian Jensen Specialarbejder, Svend Andreasen Specialarbejder, Karl Erik Sinding Specialarbejder, Børge Christensen Specialarbejder, Rasmus Papendick Specialarbejder, Jørgen Christensen Kørselsafdeling: Driftsleder Peter L. Kristensen Specialarbejder, Knud Eskesen Specialarbejder, Brian Veirum Assistent Dorte Nørgaard Specialarbejder, Bent Sørensen Specialarbejder, Michael Kragh Nielsen Specialarbejder, Jens-Boye B. Pedersen Specialarbejder, Henrik Braun Specialarbejder, Henrik Nielsen Specialarbejder, Martin Wulff Specialarbejder, Finn Jørgensen * Chaufførelev, Michael Larsen Specialarbejder, Bo Jensen Specialarbejder, Christian F. Rasmussen * Specialarbejder, Steve Sørensen Specialarbejder, Peter Andersen Forbrændingsanlæg: Driftsleder, Michael Bering Driftsassistent, Torben Skoven Operatør, Peter Filholm Miljøtekniker, Berit Andersen Håndværker, Henning Pedersen Operatør, Niels H. Jensen Operatør, John Brian Hansen Operatør, Søren Hylager Operatør, Preben Frydkjær Operatør, John Kirkegaard Operatør, Morten Kortegaard Operatør, Johnny Worsøe Operatør, Kim Nilsson Operatør, Erling Pedersen Kleinsmed-elev, Niels J. Jensen Operatør, John Fl. Pedersen Operatør, Henrik S. Larsen EL-Tekniker, Benjamin Jensen Miljøanlæg: Driftsleder, Niels Jørgen Kræmmergård Assistent, Ellen Abildgaard Jensen Specialarbejder, Finn T. Frederiksen Specialarbejder, Kalle Jørgensen Specialarbejder, Tonny Jensen * ansat i

16 Hoved- og nøgletal kr Nettoomsætning Resultat før afskrivninger Resultat før finansielle poster Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster Årets resultat Balancesum Samlede gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Afdelingsresultat forbrændingsanlæg Afdelingsresultat miljøanlæg Afdelingsresultat genbrug*): Genbrugscenter Kørselsafdeling Genbrugspladser Øvrige kommunale ordninger Investeringer forbrændingsanlæg Investeringer miljøanlæg Investeringer genbrug*): Genbrugscenter... 9 Kørselsafdeling Genbrugspladser Samlede investeringer Indekstal Omsætning forbrænding Omsætning miljøanlæg Omsætning genbrug Omsætning total Omkostninger forbrænding Omkostninger miljøanlæg Omkostninger genbrug Omkostninger total *) Før 2009 blev genbrugscenter, kørselsafdeling, genbrugspladser og øvrige kommunale ordninger opgjort samlet som genbrug 16

17 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsrapport for 2009 for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til godkendelse på interessentskabets bestyrelsesmøde. Hjørring, den 22. juni 2010 Poul Berg Direktør BESTYRELSE: Ole Ørnbøl Formand Ole Bruun Næstformand Birthe Andersen Henning Sigsgaard 17

18 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for AVV I/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKAB Vi har revideret årsregnskabet for AVV I/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, segmentresultater og noter. Revisionen omfatter ikke budgettal i segmentoplysninger. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetning Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af AVV I/S s årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af selskabet. Ledelsens ansvar for forvaltningen Interessentskabets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved interessentskabets forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende for selskabets virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om AVV I/S har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hen- 18

19 Den uafhængige revisors påtegning sigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i rapporteringen om resultater ikke er dokumenterede og dækkende for selskabets virksomhed i Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra interessentkommunernes side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på interessentskabets egne og vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen. Hjørring, den 22. juni 2010 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Claus Muhlig, Statsautoriseret revisor Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i henhold til regnskabsbestemmelserne for mellemstore virksomheder (klasse C) i årsregnskabsloven med de tilretninger, der følger af, at interessentskabet er en offentlig virksomhed. Tilretninger vedrører opstilling af resultatopgørelsen og de supplerende afdelingsregnskaber, hvor årsregnskabslovens skemakrav er fraveget. Interessentskabet drives efter driftsøkonomiske principper med den målsætning, at virksomheden over en periode skal hvile i sig selv. Der tilstræbes derfor balance på de forskellige behandlingsområder, genbrugsordninger, forbrændingsanlæg og miljøanlæg (deponering), over tid. Resultatopgørelserne for afdelingerne indeholder intern handel afdelingerne imellem, da disse resultatopgørelser også tjener det formål at sammenligne med det bevilgede budget for året. Den interne omsætning er derimod ikke medregnet i den samlede resultatopgørelse. Der er ikke ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå interessentskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, som eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, der udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Periodisering Der er foretaget periodisering, så indtægter og omkostninger, der vedrører regnskabsåret, indgår i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 19

20 Anvendt regnskabspraksis med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, indeksering og amortisering af realkreditlån. Fordeling af fælles administrationsomkostninger Fordeling af fælles administrationsomkostninger foretages i henhold til interessentskabets vedtægt i forhold til de enkelte afdelingers faktiske omkostninger ekskl. statslige afgifter. De enkelte afdelingers andel fremgår af afdelingsregnskaberne. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Interne administrationsomkostninger er indeholdt i kostpris. Der afskrives ikke på grunde. Der afskrives for alle anlægsaktiver efter den lineære metode over forventede brugstider og restværdier, som for de forskellige typer af anlægsaktiver udgør: Brugstid Restværdi Bygninger år 0% Tekniske installationer år 0% Inventar... 5 år 0% Kørende materiel... 8 år 0% Løsøre år 0% Nyanskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Ved større sammenhængende anlægsprojekter aktiveres hele anlægssummen inkl. administration og eventuelle rådgiverhonorarer. Anskaffelser over den nævnte beløbsgrænse aktiveres og afskrives over den forventede brugstid. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som gevinst hhv. tab ved salg af aktiver. Hensatte forpligtelser Hensættelse til reetablering af deponier indregnes i henhold til et skøn over årets stigning i omkostninger hertil, på tidspunktet for ophør med anvendelsen af anlæggene. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris. Indeksering af prioritetsgæld betragtes som renteomkostning, som indregnes i resultatopgørelsen. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser interessentskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af egenkapital, optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt eventuelle kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Kortfristet indlån fra Modtagestation Vendsyssel I/S fragår i likvide midler. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsprisen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Værdien af ubehandlet affald er ikke opgjort, ligesom der ikke er opgjort en værdi af reservedele og driftsmidler. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab foretaget udfra individuel vurdering. 20

21 Resultatopgørelse 2009 Note: Omsætning Regnskab 2009 Regnskab 2008 kr. kr. Behandlingsindtægter Salg af energi og varer Statsafgifter Betaling fra deltagende kommuner Omsætning i alt Omkostninger 2 Personale Driftsomkostninger Administration Tab og forventet tab på debitorer Statsafgifter Hensættelse til retablering af deponi Omkostninger i alt Resultat før afskrivning Afskrivning Avance ved salg af aktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat efter finansielle poster Årets resultat Resultatdisponering Overført til opsamlet driftsoverskud Årets resultat

22 Balance pr. 31. december 2009 Note: Aktiver Regnskab 2009 Regnskab 2008 kr. kr. 5 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver 6 Egenkapital ultimo Hensættelse til reetablering Langfristede gældsforpligtelser Kommunekredit lån Langfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser 8 Kommunekreditlån Leasingforpligtelser Modtagestation Vendsyssel I/S Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig løn Feriepenge- og FF-forpligtelse Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere