KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: Annette Klausen Sydtoften Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet mindfocus.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. august 2010 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 26. august 2010 uden bilag samt replik af 30. august 2010 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet mindfocus.dk er registreret den 2. december Sagsfremstilling: Klageren har oplyst, at hun siden den 20. oktober 2009 har drevet virksomhed med bl.a. coaching og kommunikation til mellemledere. Det fremgår af bilag 1, at klageren er registreret som erhvervsdrivende i Det Centrale Virksomhedsregister. Klageren har en hjemmeside på adressen jf. bilag 3. Ved opslag herpå den 27. november 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: 1

2 Sekretariatet har konstateret, at domænenavnet mindfocus.nu er registreret den 28. september Som bilag 2 har klageren fremlagt en kopi af en faktura af 30. oktober 2009 vedrørende coaching af en navngiven person, som er udstedt af klageren til en anden virksomhed. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Jeg ønsker at overtage domænenavnet da jeg har [en] virksomhed med navnet Mindfocus. Virksomheden blev oprettet i oktober 09 og da ovenstående domænenavn var optaget måtte jeg tage [...] Jeg har kontaktet Jesper Riff Poulsen som i dag har domænet tilbage i november via telefon. Jeg spurgte om han var villig til at sælge domænenavnet til mig da han ikke selv bruger det, til trods for at han har registreret det i Han ville gerne sælge det for kr. Som nystartet selvstændig havde jeg ikke kr. til et domænenavn hvilket jeg informerede ham om. Hans svar var at hvis jeg tog min virksomhed alvorligt måtte [jeg] kunne betale det det kostede og at han havde solgt flere domænenavne til den pris. Og at han i øvrigt så domænenavne som byggegrunde, der steg i værdi også selv om han ikke har omkostninger forbundet med den påståede værditilvækst. Jeg tilbød ham at betale de omkostninger han havde haft i den periode han havde haft domænet, men han ville kun sælge til kr. 2

3 [...] Idag har jeg domænet som fungerer, men jeg har mange kunder som ringer og fortæller mig at min hjemmeside ikke virker, fordi [de] vælger Jeg kan så informere dem om at det er.nu men når jeg har kunder der ringer [til] mig og fortæller om fejlen er der sikkert mange der bare går forgæves. Så jeg mener at [mit] behov bør vægte tungere end muligheden for at tjene penge på noget man ikke gør noget ved. Og med det mener jeg at jeg har behov for dette domæne da jeg har en virksomhed med navnet. Jesper Riff Poulsen sidder blot på navnet, pga. udsigten til at tjene nemme penge på sådan én som mig. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i svarskriftet: Jeg har modtaget klage over at jeg 2. december 2004 har reg. domænenavnet Mindfocus.dk. Formålet med registreringen har hele tiden været at jeg som har arbejdet med lederkurser i kommunikation og præsentationsteknik og min kone som er uddannet International certificeret Coach, Master Praktitioner NLP at vi sammen skulle oprette Mindfocus i selskabsregi. (Dette blev oplyst til Annette Klausen). Planerne har ikke endnu kunne lade sig gøre grundet en trafikulykke i Planerne er fortsat aktuelle men er afhængige af helbredsforhold. Dette er oplyst Annette Klausen. Videresalg har ikke haft betydning for registreringen, da vi fortsat selv skal bruge navnet. Vi står derfor uforstående overfor klager Annette Klausens frække metode til at [prøve] at få rettigheden til Mindfocus.dk på. Anette Klausen har været i ond tro da hun opretter sit selskab d. 20. oktober Annette Klausen kontaktede os pr. telefon og gjorde på den groveste måde forsøg på at overtage Mindfocus.dk. Hun mente at hun havde ret til domænet da det ikke var blevet brugt. Det var en verbal grim måde at vi blev mødt på og jeg måtte til sidst, og efter mange forsøg afslutte [samtalen] med Annette Klausen. Vi mente ikke at Annette Klausen havde krav på vores domænenavn og vores kommende firmanavn, blot fordi Annette Klausen nu havde fået ideen til at oprette et selskab i vores påtænkte navn. Anette Klausen har herfor krænket vores rettigheder. Hvis man ikke bor i sit hus har andre vel ikke krav på at overtage dette? Vi mener Annette Klausen hele vejen har været i ond tro, hvilket ikke bør belønnes. Vi er meget rystet over at Annette Klausen efter oplysning fra os om at vi påtænkte at benytte Mindfocus som firmanavn har registreret netop dette navn som firmanavn og samtidig Mindfocus.nu som domæne, velvidende at hun krænker vores webadresse samt fremtidige planer. Vi er indehavere af andre webadresse[r], som skal bruges til at markedsføre nye opfindelser og derfor ikke skal oplyses overfor Annette Klausen. Annette Klausen har ikke udvist troværdig adfærd. Vi er ikke p. t. erhvervsdrivende pga. [...] ulykke men har været og bliver igen. Hertil har klageren bl.a. anført følgende i sin replik: 3

4 Først vil jeg lige understrege, at klagen ikke handler om at Jesper Riff Poulsen har registreret domænenavnet mindfocus.dk d. 2 december Klagen handler udelukkende om, at Jesper Riff Poulsen forlanger det høje beløb af kr., for et domænenavn han selv bruger. Det er korrekt at jeg, under telefonsamtalen, blev informeret om at Jespers kone muligvis ville bruge domænenavnet ifb. med evt. coaching virksomhed. At planerne var afhængige af helbredsforhold, mindes jeg ikke at være blevet gjort bekendt med, hvilke[t] jeg i virkeligheden heller ikke ser relevant for sagen! Jeg står undrende overfor Jesper Riff Poulsens argument om at han skal bruge domænenavnet, når han tilbyder at sælge det for kr. Og den samtale Jesper Riff Poulsen henviser til, som værende verbal grim, var helt korrekt lang. Men som jeg husker den, brugte Jesper Riff Poulsen en del tid på, at forklare mig at der var mange der havde betalt ham for gode navne, og hvis jeg ikke ville betale kr. mente han ikke jeg var seriøs omkring min forretning. Et andet argument for den høje pris var, at domænenavne var som byggegrunde, de steg i værdi! Jeg er ikke enig i, at jeg på groveste vis har forsøgt at overtage mindfocus.dk Jeg har ringet til Jesper Riff Poulsen og forhørt mig om han brugte navnet, jeg var en[d]da villig til at købe det af ham, og oplyste ham om at jeg ikke havde kr. som nystartet erhvervsdrivende. Og påstanden om at jeg har handlet i ond tro, ved at registrere min virksomhed kan jeg afvise. Jeg har registreret min virksomhed før samtalen med Jesper Riff Poulsen, hvilket jeg også informerede om. Jeg sagde ovenikøbet at det betød, at når han ikke vil sælge domænenavnet, var jeg nødt til at registrere domænenavnet mindfocus.nu, eller mind-focus.dk, fordi min virksomhed allerede hed mindfocus. Og at jeg fandt det ærge[r]ligt, idet der kunne blive forvirring omkring 2 virksomheder der hedder det samme, og [tilsyneladende] også udbyder næsten identiske produkter. Derfor krænker jeg ingens hverken webadresse eller fremtidige planer. Og jeg krænker da slet ingens rettigheder. Jesper Riff Poulsen har jo dog ikke taget patent på navnet Mindfocus! En ting der undrer mig særdeles meget er, at Jesper Riff Poulsen, var helt villig til at sælge domænenavnet for kr. Når det tilsyneladende er et domænenavn han stadig påtænker at bruge til en virksomhed hvis helbredet tillader det. Hvis [...] domænenavnet var af høj strategisk vigtighed for Jesper Riff Poulsen og hans kone, ville det vel næppe være til salg? Slutteligt vil jeg igen sige at, det undrer mig hvis man kan få lov at registrere domænenavne i flere år uden at bruge dem, hvis andre står med et reelt behov. Udfordringen i denne sag er, at den omtalte samtale ikke kan dokumenteres og derfor er her tale om påstand mod påstand. Jeg er naturligvis ked af, at Jesper Riff Poulsen har oplevet samtalen som han nævner. Jeg husker den dog ikke helt på den måde. Ved opslag på den 19. august 2010 har sekretariatet taget følgende kopi: 4

5 Ved fornyet opslag herpå den 27. november 2010 fremkom en lignende hjemmeside. Ved en søgning i Google den 27. november 2010 på mindfocus blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 68, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Ved sekretariatets gennemgang heraf blev antallet af viste søgeresultater begrænset til 27, idet Google udelod en række søgeresultater, som i meget høj grad lignede de viste. Blandt de viste 27 søgeresultater vedrørte 23 omtale af klageren, mens tre vedrørte domænenavnet mindfocus.dk. Det sidste søgeresultat vedrørte omtale af en udenlandsk virksomhed med navnet Mindfocus Ltd. Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id - JRP49-DK har registreret følgende fem andre domænenavne: aromastop.dk erstatningsrådgiver.dk erstatningsrådgiveren.dk erstatningsrådgiverne.dk erstatningsrådgivning.dk 5

6 Ved sekretariatets opslag den 27. november 2010 fremkom der ingen hjemmeside på aromastop.dk, mens der på de øvrige domænenavne fremkom en hjemmeside af samme type som den, der fremkom ved opslag på mindfocus.dk med meddelelse om, at det pågældende domænenavn er hosted af ScanNet. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren siden den 20. oktober 2009 har drevet virksomhed med bl.a. coaching af mellemledere under navnet Mindfocus, at indklagedes registrering af domænenavnet mindfocus.dk har tvunget klageren til at registrere domænenavnet mindfocus.nu, at mange af klagerens kunder imidlertid fejlagtigt slår op på mindfocus.dk, når de leder efter klageren, at klageren derfor har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet mindfocus.dk, at indklagede ikke har anvendt domænenavnet mindfocus.dk siden dets registrering i 2004, at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet mindfocus.dk til klageren for kr., at indklagede har oplyst over for klageren, at han har solgt andre domænenavne for en tilsvarende pris, at det derfor må antages, at indklagede hovedsageligt opretholder registreringen af domænenavnet med henblik på videresalg heraf for en betydelig overpris, at klageren har etableret sin virksomhed og registreret domænenavnet mindfocus.nu uden kendskab til indklagedes tidligere planer om at etablere en virksomhed under navnet Mindfocus, at klagerens behov for at kunne anvende domænenavnet mindfocus.dk under alle omstændigheder bør veje tungere end indklagedes mulige potentielle interesser i at anvende domænenavnet, og at domænenavnet mindfocus.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet mindfocus.dk blev registreret i 2004 til brug for indklagede og indklagedes hustru, som havde planer om at etablere en virksomhed under navnet Mindfocus, som skulle beskæftige sig med coaching m.v., at disse planer ikke er blevet aktualiseret på grund af en trafikulykke i 2004, at planerne imidlertid ikke er skrinlagt, men er afhængige af helbredsforhold, at muligheden for videresalg ikke har haft betydning for indklagedes registrering af domænenavnet mindfocus.dk, at klageren har været i ond tro om indklagedes registrering af domænenavnet mindfocus.dk, da hun registrerede sin virksomhed i oktober 2009, at klageren har valgt Mindfocus som virksomhedsnavn og registreret domænenavnet mindfocus.nu efter, at klageren var blevet bekendt med indklagedes planer om at etablere en sådan virksomhed, at klagerens registrering og brug af domænenavnet mindfocus.nu således krænker indklagedes rettigheder til domænenavnet og indklagedes fremtidige planer for brug heraf, og 6

7 at indklagede derfor bør frifindes. Nævnets bemærkninger: Klagenævnet finder at kunne lægge til grund, at klageren siden oktober 2009 har drevet virksomhed med coaching og kommunikation ved brug af navnet Mindfocus som kendetegn. Det fremgår desuden af sagens oplysninger, at betegnelsen mindfocus i dag på den dansksprogede del af internettet især forbindes med netop denne virksomhed. Klageren må derfor anses for at have erhvervet en kendetegnsret til betegnelsen mindfocus, som er beskyttet efter markedsføringslovens 18. Denne bestemmelse er sålydende: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Indklagede har oplyst, at domænenavnet mindfocus.dk blev registreret i 2004 til brug for en virksomhed, som indklagede og indklagedes ægtefælle på daværende tidspunkt påtænkte at etablere, og som bl.a. skulle tilbyde coaching. På grund af en ulykke er denne virksomhed aldrig blevet etableret, men indklagede har oplyst, at planerne om etablering af virksomheden ikke er opgivet, og at registreringen af domænenavnet mindfocus.dk derfor opretholdes til dette formål. Klagenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren på tidspunktet for etableringen af sin virksomhed og valg af navnet Mindfocus havde noget kendskab til indklagedes ovennævnte planer om at etablere en virksomhed af samme art eller på anden måde har handlet retsstridigt i forhold til indklagede. Klagenævnet finder endvidere, at indklagedes påtænkte anvendelse af domænenavnet mindfocus.dk for en virksomhed som anført vil indebære en åbenbar risiko for forveksling med klageren, og at en sådan brug derfor vil indebære en overtrædelse af klagerens rettigheder efter markedsførings 18. Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen af domænenavnet mindfocus.dk til brug for den anførte aktivitet. Heroverfor står klagerens legitime interesse i at kunne anvende domænenavnet mindfocus.dk i sin virksomhed. På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagede ved sin nægtelse af at overdrage domænenavnet mindfocus.dk til klageren på rimelige vilkår har overtrådt 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. domænelovens 27, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Jesper Riff Poulsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet mindfocus.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn 7

8 overføres til klageren, Annette Klausen. Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 16. december 2010 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 8

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0002 (tidl. J.nr.: 1738) Klager: FSI FontShop International GmbH Bergmannstr. 102 10961 Berlin Germany Indklagede: Jørn Ole Sloth Nielsen Grundtvigsvej 27A, 3. th. 1864 Frederiksberg C. Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere