MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf Hjemmeside: Klubhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog"

Transkript

1 MORUD IF Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Indledning: Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning Værdier Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen Opgavefordeling i bestyrelsen Klubhus, boldrum og omklædningsrum: 4.1. Generelt Klubhus Samværspolitik - omgang med klubbens børn og unge: Forventninger til de aktive børn/spillere, forældre og Fair play: 6.1. Forventninger til de aktive børn/spillere Forventninger til forældre Fair Play Trænerteams i ungdomsafdelingen: 7.1. Generelt - breddeorienteret Særlige retningslinier for 1`hold Trænerens opgaver og ansvar: 8.1 Generelt Træneren har ansvar for Klubben tilbyder Assistenttrænerens/holdlederens opgaver og ansvar: 9.1 Generelt Hjælpetræneren/holdlederen har ansvaret for Klubben tilbyder Vejledende træningsplan for ungdomsspillere Trænerkurser / uddannelse: FBU inspirationskurser Omkostningsgodtgørelse: 12.1 Generelt Træner, assistenttræner og holdleder Egne dommere Baner og rekvisitter: 13.1 Generelt Boldstørrelse Brug af stadion Omklædning: Mobiltelefonpolitik: 17 Side 2

3 16. Holdtilmelding til FBU s udendørs- og indendørsturnering: 16.1 Generelt Holdtilmelding til udendørs- og indendørsstævner Tilskud ved stævnedeltagelse Kampafvikling: 17.1 Generelt Flytning eller aflysning af kampe Holdkort/resultatmeddelelse Kampdommere Indendørssæsonen: 18.1 Generelt MI julestævne / arrangør af FBU indendørsstævne Stævnearrangør Tidtagerbord Tidtageruret / måltavlen i Langesøhallen Medlemskartotek: 19.1 Generelt Kontingent Indmelding Ændringer Udmelding Genindmelding Restancer Ungdoms sæsonafslutning: 20.1 Generelt Senior sæsonafslutning: 21.1 Generelt Sponsere: 22.1 Generelt Spillertøj Stævnesponsorater Bandereklamer Rabataftaler Sponsoroversigt. 24 Side 3

4 1. Indledning: Morud Idrætsforening s fodboldafdeling har udarbejdet denne håndbog med det formål at give alle i og omkring klubben oplysninger om: Bestyrelsens sammensætning og overordnede opgaver. Holdninger og værdier i fodboldafdelingen. Oplysninger om praktiske forhold til afdelingens trænere. Oplysninger om forhold til afdelingens aktive spillere. Oplysninger til forældre til børn i ungdomsafdelingen. Håndbogen udleveres altid i papirform til nye bestyrelsesmedlemmer og trænere. Håndbogen ajourføres løbende og ligges på fodboldafdelingens hjemmeside. Skulle der være forhold som ikke er afdækket i denne håndbog eller forhold som du mener, burde være anderledes er du velkommen til at indsende dine kommentarer til bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til: DBU s lovbog FBU s håndbog FBU s adressebog Indbydelser til stævner Klubbens hjemmeside Findes på DBU s hjemmeside Findes på FBU s hjemmeside og i klubhuset. Findes på FBU s hjemmeside og i klubhuset. Findes i klubhuset og på klubbens hjemmeside. 2. Målsætning og værdier: 2.1 Målsætning. Målet er, at medlemmerne får nogle positive og sunde oplevelser ved at spille fodbold i foreningen. Dette ved at alle har mulighed for at spille fodbold hele året og på et niveau, der passer til den enkelte spillers lyst, indstilling, ambitioner og talent. Såvel top, som bredde skal tilgodeses og respekteres. Målet er endvidere at fremstå som en troværdig forening overfor ledere, trænere, aktive, forældre og øvrige samarbejdspartnere. (Andre klubber, FBU, sponsorer ect.) Side 4

5 2.2 Værdier. Tryghed. Tryghed opnås ved at børn og unge omgives af ansvarlige og troværdige voksne. Ledere og trænere iagttager og udviser situationsfornemmelse. Aftaler overholdes og der handles, når grænser overskrides. Alle uanset køn, nationalitet, og færdigheder behandles med respekt. Alle ledere og trænere for børn og unge kontrolleres i register for pædofile. Åbenhed. Klubbens målsætning og værdier er synlige og velkendte. Tæt dialog og åbenhed mellem bestyrelse, trænere, aktive og forældre. Tæt dialog og åbenhed overfor omgivelser og samarbejdspartnere. Fællesskab. Ledere, trænere, aktive og forældre er alle en del af fællesskabet i foreningen. De sportslige aktiviteter er synlige. Ud over træning og turnering deltager holdene i sociale aktiviteter. (f.eks. stævner) Der arbejdes for hinanden og forældre deltager aktiv i løsning af opgaver. Alle føler glæde ved at deltage i de forskellige aktiviteter og opgaver i klubben. Engagement. Alle møder rettidigt og velforberedt. Man tænker på de næste der skal bruge klubhus, rekvisitter ect. (Man rydder op efter sig) Alle tænker på hinanden og viser imødekommenhed. Igangværende aktiviteter fastholdes og evalueres. Udvikling. Nye ideer og initiativer kommer fra alle niveauer i klubben. Vi videreudvikler for at bevare en dynamisk klub. Ansvarlighed. Der udvises ansvarlighed og respekt i alt adfærd. Bestyrelse og forretningsgangen er synlig og kendt. Alle henvendelser behandles seriøst, og der handles med ansvarlighed og konsekvens. Konflikter fanges i opløbet. Ledere, trænere, aktive, forældre og samarbejdspartnere udtrykker sig positivt om klubben. De offentlige myndigheder kender klubben for gode holdninger og socialt bevidsthed. Side 5

6 3. Bestyrelsen: er en af 6 idrætsgrene som tilbydes under Morud Idrætsforening, som i 2007 havde i alt ca medlemmer. Klubben afholder generalforsamling én gang om året i marts måned. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som efterfølgende konstituerer sig selv. har ca. 250 medlemmer fordelt fra poder U6 til veteraner. Der har gennem de seneste år været ca. 25 hold tilmeldt FBU s udendørsturnering. 3.1 Bestyrelsen Formand Leif Mortensen / Næstformand Michael Jørgensen / Sekretær Poul S. Thomsen / Kasserer Chris Dement / Ungdomsformand Edvard K. Hansen / Trænere i ungdomsafdelingen. Nico Deconinck xx.xxxxxx / Kamp- og dommerfordeler Lars Månsson / Sponsorer Thomas Birkholm / xxxxxxxx 3.2 Opgavefordeling i bestyrelsen. Formand. Kontakt/møder med hovedbestyrelse og øvrige afdelinger i Morud IF. Kontakt/møder med offentlige myndigheder, FBU og samarbejdsklubber. Kontaktperson til pressen. Kontakt til seniorafdelingens træner, hjælpetræner, holdleder og aktive spillere. Senior FBU holdtilmelding udendørs og indendørs, haltider indendørs ect. Næstformand. Substitut for formand. Indkøbe og fordele trænings- og kamprekvisitter samt trænings- og kamp tøj via sponsorer / Intersport. Opkridtning af trænings- og kampbaner. Klubbens indendørs julestævne. Sekretær. Skrive og distribuerer referat fra bestyrelsesmøder. Klubbens hjemmeside / kontakt til webmaster. Medlemskartotek, holdlister. Kontingentopkrævning. Side 6

7 Kasserer. Udarbejdelse af budgetter og regnskaber samt opfølgning af disse. Betaling af regninger og honorarer. Indkøb og opfyldning af automater. Medlemsindberetning, bevillinger og tilskud i samarbejde med formand. Styring af nøgler til klubhus, omklædningsrum ect. Ungdomsformand. Kontakt til FBU Kontakt/møder med forældre til børn i ungdomsafdelingen. Kontakt/møder med klubbens forældreråd. FBU holdtilmelding ungdomshold udendørs og indendørs. Fordeling af haltider i ungdomsafdelingen. Trænere i ungdomsafdelingen. Kontakt/møder med ungdomsafdelingens trænere, hjælpetrænere og holdledere. Trænerlister og lister vedr. fordeling af baner, omklædning og træningsrekvisitter. Klubbens sommerstævne. Kontakt ifb. med Øens hold. Kamp- og dommerfordeler. Tilmelding af hold i samarbejde med formand og ungdomsformand. Planlægning og opsætning af kampprogrammer. Kontakt til og påsætning af lokale dommere. Flytning af planlagte kampe. Sponsorer. Kontaktperson til fodboldafdelingens sponsorer. Vedligeholdelse af diverse sponsorlister og rabataftaler bl.a. på klubbens hjemmeside. Skaffe sponsorer til trænings- og kamptøj, stævner og bandereklamer. Revisor: Chresten Clemmesen Ansættelse af personale seniortræner, ungdomstræner, hjælpetræner og holdleder samt personer til udførelse af praktiske opgaver bl.a. opkridtning af baner, rengøring af klubhus og omklædningsrum, besluttes i bestyrelsen. Grundlag for bestyrelsens arbejde er klubbens vedtægter. Side 7

8 4. Klubhus, boldrum og omklædningsrum: 4.1 Generelt. Klubben har personer som varetager rengøring af klubhus, boldrum og omklædningsfaciliteter. HUSK ingen adgang med fodboldstøvler på i omklædning og klubhus. Alle trænere og hjælpetrænere får udleveret nøgle til klubhus, boldrum og omklædningsrum som de er ansvarlige for og som skal afleveres ved ophør som træner / hjælpetræner. 4.2 Klubhus. Adresse: Idrætsvej 7, 5462 Morud. Tlf. nr Hjemmeside: Klubhuset er vores samlingssted i sommersæsonen og skal bruges og danne rammen om vores klubliv. Sørg for at bruge det ved alle givne lejligheder, f.eks. Uddeling af kampsedler efter træning Hjemmekampe Mødested inden afgang til udekampe Forældre-/spillermøder Brug klubhuset til træningslejer inden sæsonstart Se landskampe/europacup-kampe sammen med holdet. I klublokalet findes diverse informationsmaterialer, forskellige spil og tv som frit kan benyttes. Kiosk og automater kan benyttes ved betaling iht. de noterede priser. Det er træner og hjælpetrænerens ansvar at kioskvarer afregnes korrekt og at kiosk og klubhus efterlades ryddeligt og aflåst. Betaling af dommerudgift kan ske fra kioskkassen mod aflevering af kvittering. Alle øvrige udgifter kan kun afregnes via kassereren. Side 8

9 5. Samværspolitik - omgang med klubbens børn og unge: Morud Idrætsforening har formuleret en samværspolitik, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Reglerne er ligeledes et signal til forældre om, at der i klubben gøres en stor indsat for, at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal kunne forekommer. Endelig er det regler, der skal beskytte vore mange frivillige trænere og leder, således at de ikke kan havne i situationer, hvor der kan opstå misforståelser og dermed måske mistanke om motiver og intentioner med deres adfærd overfor klubbens børn og unge. Trænere, hjælpetrænere og holdleder ect., der arbejder med børn under 15 år, skal underskrive samtykkeerklæring, hvor man giver hovedbestyrelsens formand fuldmagt til at indhente oplysninger for Det Centrale Kriminalregister. Ingen person, der er tidligere straffet i pædofilisager, kan få job i klubben. I Morud IF behandler og taler vi ordentligt til hinanden og alle respekterer et nej også i leg. Mobiltelefoner skal være slukket i omklædningsrummene. Der må ikke fotograferes i omklædningsrummene og man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.. Ingen voksne trænere ect. må invitere børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret. I forbindelse med stævne/ture skal der altid være mindst 2 voksne med et hold børn. Voksne (træner,hjælpetræner,holdleder ect.) - skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger. Kun berøringer i tilknytning til sporten er tilladt d.v.s. berøringer i forbindelse med instruktion, skadesbehandling, jubel eller trøst. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender deres barn bedst og opdager derfor hurtigt hvid deres barn mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de opserverer eller hører rygter om krænkelser. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagerer omgående. Nedenstående punkter er af orienterende karakter: Skulle der opstå mistanke om tilnærmelse, blufærdighedskrænkelse eller overgreb, har Morud Idrætsforening en beredskabsplan som tages i anvendelse. Det er hovedformanden som tegner foreningen i en sådan sammenhæng med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person. Konstateres et overgreb eller lignende, skal barnets forældre orienteres herom samt om muligheder for af få hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Hvor klubben finder det bevist eller har en begrundet mistanke om, at der er sket et overgreb eller lignende, vil den pågældende person blive bortvist og sagen vil blive politianmeldt. Når dette er sket, informeres foreningens øvrige medlemmer herom, således der ikke opstår yderligere rygtedannelse. Side 9

10 6. Forventninger til de aktive børn/spillere og forældre: 6.1 Forventninger til de aktive børn/spillere. At de udviser respekt for deres trænerteam og klubben - bl.a ved at overholde aftaler. At de omgås deres trænerteam og holdkammerater på en ordentligt og positiv måde. At de møder op til træning rettidigt og uanset vejret. At de melder afbud til træning og kamp, hvis de er forhindret i at komme. At de er indstillet på at lære at spille fodbold og at de deltager aktivt. At de behandler klubbens udstyr ordentligt og at bolde ect. ikke forsvinder/bliver væk. At de hjælper trænerteam med træningsrekvisitter. At de tager godt imod hold udefra bl.a. til hjemmekampe. At de repræsenterer Morud IF og derfor opfører sig fornuftigt ved hjemme- og udekampe samt ved deltagelse i stævner. 6.2 Forventninger til forældre. Opbakning til trænerteam, børn, holdet og klubben. Det enkelte barn er en del af et hold som skal fungerer. - Dit barn er en del af det fællesskab. Udvis respekt for klubbens holdninger og værdier. Udvis respekt for de mange frivilligt som gør en stor indsats i kluppen til gavn for dit barn. Sørg for korrekt udstyr til dit barn. Kørsel til udekampe. Det er en selvfølge at alle anvender sikkerhedssele. Hjælp til tøjvask efter kampe. Ved kampe at give alle børn opmuntring i både medgang og modgang. Ved kamp at udvise respekt for både modstander og dommer. Vær en god repræsentant for kluppen. Tag initiativ og hjælp trænerteam/kluppen ved div. sociale arrangementer. Kontakt trænerteam eller ungdomsformand hvis du har kritik eller gode ideer. 6.3 Fair play. Fair play handler bl.a. om at vise respekt for hinanden og en god måde at vise det på er ved at give hånd til hinanden både før og efter kampen. De to hold mødes på midten af banen sammen med dommeren. Dommeren signalerer til udeholdets anfører, at udeholdet går hen og hilser på hjemmeholdet, hvorefter hjemmeholdet hilser på dommeren. Til sidst går de to anførere hen til dommeren, der foretager lodtrækning. Efter kampen mødes man omkring midtercirklen til en mere uformel måde at vise respekt for modspillere og dommer ved at sige tak for en god kamp. Udvis altid respekt for en modstander uanset kampens resultat. Alle respekterer, at dommeren er en vigtig del af spillet under afviklingen af en kamp. Side 10

11 7. Trænerteams i Ungdomsafdelingen: 7.1. Generelt - breddeorienteret. Alle hold skal som udgangspunkt have 2 voksne ressourcepersoner tilknyttet i form af 1 træner og 1 hjælpetræner/holdleder. Alle trænerpåsætninger skal godkendes af bestyrelsen. Liste over klubbens trænerteams kan ses på klubbens hjemmeside. Der skelnes mellem retningslinier, som er breddeorienteret samt forhold som relaterer sig direkte til 1. holdene. Der henvises i øvrigt til klubhåndbogens afsnit om Vejledende træningsplan for ungdomsspillere samt Trænerens ansvarsområder. Holdene ledes af 2 voksne ressourcepersoner. Det er frit, om der praktiseres kollektiv ledelse eller træner/hjælpetræner-holdleder, men valget og rollefordelingen skal kommunikeres klart. Det er grundlæggende det enkelte holds ressourcepersoner, som fastlægger holdets regelsæt for sæsonen under hensyn til klubbens retningslinier. Ressourcepersonerne udspringer grundlæggende af egne forældretrænere holdledere som løbende udvikles sportsligt og organisatorisk. Holdets størrelse afpasses det samlede spillerantal. Alle spillere skal have den fornødne spilletid, som fastholder glæden ved fodbold, og som udvikler spilleren. Ved holdopdeling bør holdudtagelsen være så kort og intens som muligt. Det er vigtigt, at holdene grundlæggende er stabilt og trygt sammensat for at sikre spillernes velvære samt forældrenes engagement. I specielt de mindre årgange sker oprykning og nedrykning af spillere altid i dialog mellem trænere, spillere og forældre. Man skal tage såvel sportslige som sociale hensyn Særlige retningslinier for 1. hold ældre end U14. Holdet ledes af 2 voksne trænere, som sikrer den nødvendige dialog, som følger de højere sportslige krav og deraf øget aktivitetsniveau. Holdet bør bestå af 2 årgange, men det beror på en samlet sportslig vurdering. Trænerne har det overordnede ansvar for det sportslige overblik på holdet. Kun i særlige tilfældes indstilles brug af forældretrænere. Side 11

12 8. Trænerens opgaver og ansvar: 8.1. Generelt. Alle børne- og ungdomstrænere skal afgive en fuldmagt til klubbens formand om, at han må indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om pædofili af hensyn til såvel børnenes, forældrenes og egen interesse. Træneren varetager positivt klubbens interesser, holdninger og værdier, og trænergerningen varetages i overensstemmelse med klubbens holdninger og værdier. Træneren skal overfor spillerne foregå som et godt eksempel og som en, spillerne kan se op til. Det er træneren, der har den daglige, tætte kontakt til spillerne og forældrene og derfor ved, hvad der rør sig blandt disse. Udover at de sportslige mål søges opnået skal træneren skal være opmærksom på det sociale. Ved deltagelse i stævner sikre sig, at holdet tilmeldes det rette niveau. Eks. A/B-niveau. Hjælpe med rekruttering af nye trænere og ledere. Ansvarlig for at der altid foreligger en ajourført holdliste, og at denne afleveres til ungdomsformand og kontingentansvarlig senest 1. maj og 1. september. Holdliste vedr. indendørsfodbold senest 15. december. Ansvarlig for holdets træningsplan, kampplan og tildelte økonomi Træneren har ansvar for. Holdets sportslige udvikling og sociale trivsel. Indgå i et fællesskab. Respekt for hinanden uanset færdigheder, herkomst ect. Hjælpe og opmuntre hinanden i medgang og modgang. At lede/træne sit hold iht. klubbens holdninger og værdier. D.v.s. skabe et miljø, der tiltrækker og fastholder børn og unge, samt dygtiggøre den enkelte spiller, både sportsligt og sociale. At afstikke retningslinierne for god opførsel hos spillerne, således at de repræsenterer klubben bedst muligt. Det gælder både på og udenfor banen. Ingen fodboldstøvler i omklædningsrummene og i klubhuset. I sit ordvalg og sin opførsel være et godt eksempel for sine spillere. At tilsige spillerne til kamp i god tid. Medvirke til, at der skabes et positivt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. Arrangere træningslejre, stævner, forældremøder og andre sociale arrangementer i samarbejde med trænere, holdleder og forældrene Klubben tilbyder. Deltagelse i relevante træner- og lederkurser. Oplevelser med en masse dejlige unger. Fornøden hjælp i opstartsfasen. Du kan være med til at udvikle vores klub, så vi forbliver en attraktiv klub. Her-og-nu redskaber for nye trænere. Træningsstart med bolden i centrum. Inspiration til trænere. Teknisk udvikling af ungdomsspillere. Talentovervågning f.eks. i samarbejde med Øens Hold. Omkostningsgodtgørelse. Rabataftaler. Nye trænere får udleveret træningsdragt. Side 12

13 9. Hjælpetrænerens/holdlederens opgaver og ansvar: Alle hjælpetrænere/holdledere i Ungdomsafdelingen skal afgive en fuldmagt til klubbens formand om, at han må indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om pædofili af hensyn til såvel børnenes, forældrenes og egen interesse. Hjælpetræneren/holdlederen er en støttefunktion til træneren. Medvirke til, at der skabes et godt klubmiljø, så den enkelte spiller og holdet udvikler sig. Deltage i gruppens-, spiller-, forældre-, træner- og ledermøder. Hjælpe med rekruttering af nye trænere og ledere. Indsamle og opbevare holdets mobiltelefoner/værdigenstande under træning og kamp. - For at undgå chikane og mobning med billeder fra mobiltelefoner, udleveres værdigenstande først efter omklædning Er den praktiske og administrative leder for holdet. Kontakt til holdets forældre, udarbejde og udlevering af aktivitetsoversigt, kampprogram ect. Registrering og indmeldelse af nye medlemmer. Medhjælper i forbindelse med ungdomsudvalgets arrangementer. Informationsled til forældre og spillere. Lave PR for holdet. F.eks. i de lokale aviser. Tage billeder af holdet og få dem lagt på MI s hjemmeside. Fremskaffe hjælpere f.eks. i forbindelse med Solsikkefesten Opgaver i forbindelse med afvikling af kampe/stævner. Sørge for det praktiske ved kampe og stævner som f.eks. bolde, vanddunke, lægetaske Sørge for god opførsel før, under og efter kamp / stævne. Fremskaffe forældre til at sidde ved dommerbord i forbindelse med indendørsstævne. Fremskaffe dommere i forbindelse med afvikling af egne indendørs- og udendørsstævner. Betale dommerregning. Udlevere, indsamle og arrangere vask af spilletøj. Udfyldelse af holdkort ved indendørs- og udendørsturnering. Ind telefonering af resultatet af hjemmekampe senest 1 time efter kampens afvikling Klubben tilbyder. Deltagelse i relevante træner- og lederkurser. Oplevelser med en masse dejlige unger. Fornøden hjælp i opstartsfasen. Du kan være med til at udvikle vores klub, så vi forbliver en attraktiv klub. Omkostningsgodtgørelse. Rabataftaler. Nye hjælpetrænere og holdledere får udleveret træningsdragt. Side 13

14 10. Vejledende træningsplan for ungdomsspillere. Signaturforklaring. A = Dødbolde B = Bold i bevægelse C = Kampsituationer Gruppe U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U16 U17-U18 - Teknisk træning: Indersidespark højre-venstre A AB ABC ABC BC BC Lodret vristspark h.-v. A AB ABC ABC BC BC Halvliggende vristspark h.-v. - A AB ABC BC BC Ydersidespark h.-v AB BC BC Helflugtning h.-v. - AB B BC BC C Halvflugtning h.-v B BC C Driblinger B B BC BC C C Finter - B BC BC C C Tæmning m. fodsål - - B BC C C Tæmning m. inderside B B BC BC C C Tæmning m. vrist - - B BC C C Tæmning m. bryst - - B B BC C Tæmning m. hoved - - B B C C Tæmning retningsbestemt - - B B C C Hovedstød stående - B B BC BC C Hovedstød i bevægelse - B B BC BC C Hovedstød retningsbestemt - - B B BC C Taklinger - A AB B BC C Løbe og springteknik Fysisk træning Koordination Bevægelighed Kondition Styrketræning Hurtighed Dødboldsituationer Hjørnespark Frispark straffespark Indkast Taktisk Træning Placering på banen Spilsystem / / ect Specielle spilleropgaver Forsvarsopgaver Side 14

15 Markering Opbakning Angrebsopgaver Løbe i spilbar position Spil i tomt område Bandespil Overlap Temposkift Trænerkurser / uddannelse: For at højne trænerstaben opfordres alle trænere, hjælpetrænere og holdleder i ungdomsafdelingen til at deltage i trænerkurser samt et eller flere af FBU s inspirationskurser FBU inspirationskurser. FBU tilbyder kurser, som du kan læse om på For deltagelse henvender du dig til ungdomsformanden. Ønsker et videregående kursusforløb, skal der ansøges skriftligt hos bestyrelsen. 12. Omkostningsgodtgørelse: Generelt. Satserne er gældende for udendørssæsonen 2009 med udgangspunkt i årgangsopdelingen pr. 1. maj. Deltagelse i kurser betales af klubben. Alle øvrige udgifter afregnes via kassereren ved fremvisning af bilag Trænere, assistenttrænere og holdledere. 1. Der skelnes mellem træner og assistent / holdleder. Ved træner forstås at denne har ansvaret for holdet, og deltager i hovedparten at træning og kampe. Assistent / holdleder hjælper til ved træning og kamp, men har ikke ansvaret for holdet. 2. Klubben honorerer iht. pkt.10. Beløbene er fastsat ud fra max. 1 træner og 1 assistent / holdleder pr. hold, spillernes alder, antal træningspas og kampe pr. sæson. 3. Der påregnes max. 1 træner og 1 assistent / holdleder pr. tilmeldt hold. Ca. 8 spillere 5 mands, ca. 10 spillere 7 mands og ca. 14 spillere 11 mands. 4. Et trænerteam (1 træner og 1 assistent/holdleder) der pga. spillerantal deltager i flere FBU turneringer med f.eks. både A og B hold, tildeles kr ,- udover fastsatte honorarer. 5. Et trænerteam som vælger at deltage i flere årgangsturneringer f.eks. U11 og U12 eller 7 og 9 mands med samme spillere, får ikke tildelt ekstra honorar, men der honoreres efter højeste sats. 6. Alle trænere over 25 år er fritaget for kontingentbetaling såfremt de spiller fodbold i MIF. 7. Trænere under 25 år er ikke kontingentfritaget men får deres kontingent oven i honorar. 8. Alle trænere og assistenter/holdledere skal betale kontingent for eget barn som spiller i MIF. 9. Klubben udbetaler honorar til den enkelte ved sæsonafslutning i oktober måned. Side 15

16 10. Trænere U6 U11 med 1 ugentligt træningspas kr Trænere U6 U11 med 2 ugentlige træningspas kr Trænere U12 U15 med 2 ugentlige træningspas + turnering kr Trænere U16 U18 piger med 2 ugentlige træningspas + turnering kr Trænere U16 U18 drenge kr. Aftales individuel Trænere senior kr. Aftales individuel Assistenttræner / holdledere over 18 år kr Assistenttræner / holdleder under 18 år kr Egne dommere. Pr. kamp udendørs 7 mands kr. 75,- Pr. kamp udendørs 11 mands kr. 100,- Pr. time ved udendørsstævne U6, U7, U8 og U9 kr. 50,- Gratis kontingent ved mere end 15 kampe Gratis kontingent ved mere end 10 udendørsstævner U6, U7, U8, U9 13. Baner og rekvisitter: Generelt. Klubben har personer som varetager opkridtning af baner, rengøring af klubhus, boldrum og omklædningsrum. Klubbens bestyrelse varetager vedligehold af udenomsarealer, rekvisitter og klubhus. Ungdomsformanden sørger for tildeling af træningsbaner, bolde, rekvisitter, omklædningsrum og skabe til bolde og træningsrekvisitter. Udendørs tilstræbes det, at der er en bold pr. spiller. I boldskuret opbevares forskellige rekvisitter, som er til fælles afbenyttelse. Vis derfor hensyn og tag kun det antal, der skal anvendes til træningen, og stil det på plads efter brugen. - Hold venligst orden. Det enkelte trænerteam har ansvaret for de tildelte bolde og rekvisitter, samt for at deres spillere, behandler bolde, rekvisitter, omklædningsrum og klublokaler ordentligt Boldstørrelse. Str. 5: Fra U16 og ældre. Str. 4: Fra U10 til U14 Str. 3: Fra U6 til U9 Boldstørrelserne er ens for piger og drenge Brug af stadion. Tildeling af kampbane foretages af kampfordeler og fremgår af opslagstavlen i klubhuset. For at vi kan have en opvisningsbane (Stadion) af bedst mulig kvalitet, er det nødvendigt, at der er en prioritering af, hvem der må spille der og hvornår. Husk at opvarmning af målmand foregår udenfor mål felterne. Måltavlen kan benyttes af alle der spiller på stadion. Enhed til styring af måltavlen ligger i klubhusets køkken. Husk at sætte den til opladning efter brug. Side 16

17 14. Omklædning: Der er ingen adgang med fodboldstøvler i omklædningsrummene. Alle vores hold og gæstehold klæder om i omklædningsrummene ved hallen. Ved kamp fremgår fordeling af omklædningsrum af opslagstavlen. Træner, hjælpetræner og holdleder har ansvaret for at opslagstavlen er ajourført. Fordeling af træningsbaner og omklædningsrum fremgår af liste på opslagstavlen i klubhuset. 15. Mobiltelefonpolitik: For at undgå chikane og mobning med billeder fra mobiltelefoner f.eks. i forbindelse med omklædning, skal alle spillere slukke deres mobiltelefon eller aflevere deres mobiltelefon til træneren, hjælpetræner eller holdlederen, når man møder til træning eller kamp. Bliver der taget billeder, er det lig med bortvisning af fotografen. 16. Holdtilmelding til FBU s udendørs- og indendørsturnering: Generelt. Til FBU s forårsturnering sker tilmelding af hold i februar/marts måned. Turneringen starter primo april og slutter medio juni. Til FBU s efterårsturnering kan der tilmeldes nye hold og afmeldes igangværende hold ultimo juni. FBU grupperer efterårsturneringen ud fra de placeringer holdene har opnået i foråret og turneringen løber fra medio august til medio oktober. Til FBU s indendørsturnering sker tilmelding af hold ultimo oktober. Turneringen afvikles fra medio november til medio februar. Al tilmelding og afmelding af hold skal ske via ungdomsformanden som koordinerer med FBU. OBS: Vær realistisk, fair og vis ansvarlighed ved at tilmelde hold på rette niveau. Spiller holdet på A- niveau tilmeldes ikke på B-niveau osv. De fastsatte kamptidspunkter findes på klubbens og på FBU hjemmeside Holdtilmelding til udendørs- og indendørsstævner. Det enkelte hold (træner, hjælpetræner, holdleder) sørger selv for tilmelding til div. stævner Tilskud ved stævnedeltagelse: I Morud Idrætsforening finder der en Rejsefond som har til formål at yde støtte til sociale arrangementer og rejseaktiviteter for afdelingernes unge medlemmer under 19 år. Hovedbestyrelsen fastsætter hvert år størrelsen af tilskud til de enkelte afdelinger. Alle ungdomshold har mulighed for at søge tilskud til deltagelse i stævner af mere end 1 dags varighed. Der ansøges hos ungdomsformanden ved at trænerteam/holdet udarbejder et stævnebudget. Bestyrelsen fastsætter holdtilskud ud fra de indkomne ansøgninger og det beløb der er til rådighed. Side 17

18 17. Kampafvikling: 17.1 Generelt. Den arrangerende klub (kampfordeler) indstiller kamptidspunktet til FBU inden turneringsstart. Ved hjemmekampe aftales så vidt muligt med de enkelte trænere forud for turneringsstart. Når kamptidspunktet er fastsat, skal der væsentlige grunde til at ændre dette. HUSK altid at praktiser Fair Play Flytning eller aflysning af kampe. Flytning af 7, 9 og 11-mands kamp, skal meddeles kampfordeler senest 14 dage inden aftalt kamptidspunkt. HUSK aflyses eller flyttes en kamp, skal det altid gå igennem kampfordeler. Endelige spilletider meddeles på opslagstavlen i klubhuset, og såfremt der ændres i disse, vil kampfordeler give meddelelse herom til alle implicerede. Alle kampændringer skal foretages på Internettet via DBU s administrative program Kluboffice2. Fordelen er bl.a. at kampprogrammerne holdes opdateret. Det foregår på den måde at hjemmeholdets kampfordeler opretter en anmodning om at flytte kampen til en dato i kluboffice2. kluboffice2 sender derefter en mail til modstanders kampfordeler, hvori anmodning om kampflytning bedes accepteret eller afvist. Modstanders kampfordeler skal i kluboffice2 acceptere/afvise anmodningen indenfor max 6 dage. Når modstanderen har svaret via kluboffice2, sendes der automatisk en mail til hjemmeholdet og kampen bliver flyttet på FBU. Nogle klubber reagerer hurtigt på ændringerne, andre klubber gør ikke, og derfor skal nedenstående retningslinjer følges. Ved hjemmekampe: Kontakt modstanderen og aftalt et nyt tidspunkt for kampen, undersøg venligst at der er ledige baner og omklædning. Send en mail til kampfordeler, med det ønskede kamptidspunkt, navn på den person I har aftalt ændringen med, telefonnr. og evt. . Kampfordeler opretter ønsket om kampændring i Kluboffice2, og afventer derefter accept fra modstanderen. Bemærk at kampændringen ikke er godkendt før modstanderen har reageret/accepteret. Ved udekampe: Kontakt modstanderen og aftalt et nyt tidspunkt for kampen. Send derefter en mail til kampfordeler, hvori det aftalte kamptidspunkt fremgår, navn på den person I har aftalt ændringen med, telefonnr. og evt. . Når, kampfordeler modtager en anmodning fra Kluboffice2, som stemmer overens med den aftale som I har lavet med modstander, accepteres denne af kampfordeler. Kampfordeler kontakter jer hvis der er uoverensstemmelser. Side 18

19 17.3. Holdkort/resultatmeddelelse. Fra U12 drenge og piger skal kamp-/holdkortet udfyldes af begge klubber inden kampstart. Husk korrekt udfyldelse af kampkort. Senest 1 time efter kampen skal kampresultatet indtelefoneres af hjemmeholdet. Tlf. nr. fremgår af kampkort - følg vejledningen. Holdkortet skal lægges i bakken til udfyldte holdkort i klubhuset. Vi er forpligtet til at opbevare disse i 1 år. FBU kan rekvirere disse efter behov. Overholdes dette ikke, idømmes klubben en bøde. Holdkortene til de enkelte kampe ligger i holdbakkerne i klubhuset. Lad dem ligge i din bakke, så er de der, når du skal bruge dem Kampdommere. Kampfordeler/dommerfordeler bestiller dommere til alle klubbens hjemmekampe i turneringen. Ved træningskampe sørger holdet selv for dommer, og baner reserveres ved at sende mail til alle øvrige trænere. Fra U6 til U9 dømmes alle hjemmekampe så vidt muligt af forældre. Fra U10 dømmes alle klubbens hjemmekampe 7- og 11 mandskampe af lokale dommere. Hvis dommerfordeler ikke kan finde en lokal dommer kontakter han den pågældende træner, som så må få en forælder til at dømme kampen. For at undgå mangel på lokale dommere, er det vigtigt, at vi får nogle forældre til at virke som lokal dommer. Kender du en som gerne vil være lokal dommer, så kontakt dommerfordeler. Betaling af dommerregninger sker fra kioskkassen i klubhuset. Husk at ligge kvittering i kioskkassen. 18. Indendørssæsonen: Generelt. Det er et krav, at der altid skal være en voksen (træner, assistent eller holdleder) tilstede i hallen. Se også Langesøhallens regler, som er opslået i hallen. Efter hver træningstime er trænerteam ansvarlig for oprydning af bolde og andet udstyr. Tilmelding af hold og tildeling af haltider sker via ungdomsformanden omkring d. 1. sept. Det skal meddeles ungdomsformanden såfremt den tildelte haltid ikke anvendes. Det gælder hver uge, i ugerne 42,52,53 og 08 samt i forbindelse med opstart udendørs. Ungdomsformanden informerer såfremt der ikke kan spilles i hallen i en uge/weekend. Der bør tilstræbes stævnedeltagelse i disse uger/weekend. Indbydelse til stævner findes på klubbens hjemmeside. Du kan også søge oplysninger om stævner på FBU s hjemmeside. Som udgangspunkt deltager klubben med min. et hold pr. årgang i FBU-indendørsturneringen og max. et hold pr. årgang i Fyns Stiftstidende indendørsturnering. Bliver et af MI s hold forhindret i at deltage i et tilmeldt stævne, FBU s indendørsturnering eller Fyns Stiftstidende indendørsturnering, er det trænerens / holdlederens ansvar af der meldes afbud i så god tid som muligt Side 19

20 18.2. MI julestævne / arrangør af FBU indendørsstævne. I 2009 afholdes julestævne for piger 1` weekend i december og for drenge 2`weekend i december. Opgaverne i forbindelse med at være arrangør af egen julestævne eller FBU s indendørsturnering varetages af ungdomsformand/trænerne/holdleder, medmindre andet aftales. Den primære opgave er at skaffe forældre til dommerbord samt dommere til afvikling af kampe Stævnearrangør. Sørger for, at stævnerapporter, holdkort, resultatskema er ført. Evt. udeblivelse noteres på stævnerapporten. Stævnerapporten mv. sendes til FBU. Møder i god tid. Min. 15 minutter før. Fremtager bolde i den rigtige størrelse. Fra U16 og ældre str. 5, fra U10 til U14 str. 4 og fra U6 til U9 str. 3 (gælder både drenge og piger) Stiller overtrækstrøjer til rådighed i forskellige farver og størrelser Tidtagerbord. Sørger for, at alle hold får udleveret holdkort, inden første kamp spilles. Husk at alle hold skal aflevere holdkort inden kampstart. Evt. manglende hold annonceres over højtalerne. Stopper tiden og kampen, når de aftalte minutter er gået. Fører måltavlen under kampen. Annoncerer næste kamp. Siger resultatet af kampen i højtalerne og påfører det på stævnerapporten. Udleverer overtrækstrøjer ved tøj lighed til sidstnævnte hold Tidtageruret/måltavlen i Langesøhallen. Tidtageruret/måltavlen indstilles, så den korrekte tid tælles ned og giver signal, når tiden er gået. Når kampen er afsluttet noteres resultat hvorefter der trykkes for at nulstille tidtageruret / måltavlen. Når næste kamp igangsættes af dommer, trykkes for igangsætning af tidtageruret / måltavlen. 19. Medlemskartotek: Generelt. Kontingentsatser se takstblad på klubbens hjemmeside eller få takstblad hos ungdomsformanden Kontingent. Medlemskontingent er s vigtigste indtægtskilde. Ud over selve kontingentet giver registrerede medlemmer under 25 år også tilskud fra kommunen og er basis for tildeling af midler fra diverse fonde m.v. Tildeling af rådighedsbeløb til de enkelte hold er ligeledes baseret på antal registrerede medlemmer. Det er derfor altafgørende for fodboldafdelingens drift, at registreringerne i medlemskartoteket er korrekte og ajourførte. Det er din pligt som træner at sørge for, at din holdliste altid er opdateret. I kontingentsatserne for ungdomsspillere er der indregnet 2 gratis sodavand pr. år fra klubhuset (1 forårssæson og 1 efterårssæson). Husk at skrive seddel med hold og antal sodavand, og ligge den i køknet til klubbens regnskab. Side 20

21 Kontingentperioden udendørs er opdelt i forår og efterår. Foråret går fra 1. januar til 30. juni og efterår går fra 1. juli til 31. december. -- Da ikke alle udendørsspillere ønsker at spille indendørs fodbold, opkræves indendørs separat Indmelding. Når en ny spiller møder op til træning, bør man straks tale med denne og forældrene om praktiske ting i forbindelse med det at spille foldbold i Morud IF. Sørg for at notere navn, adresse, telefonnummer og fødselsdag på holdlisten. Efter spillerens 3. fremmøde indsendes opdateret holdliste til ungdomsformand og kontingentansvarlig. Husk at spørge, om spilleren har spillet i en anden klub tidligere, så skal spilleren/forældrene kontakte den tidligere klub og bede om at få spillerens spillercertifikat tilsendt. Spilleren er først spilleberettiget, når klubbens kontingentansvarlig har modtaget spillercertifikat Ændring. Hvis en spiller ændrer adresse, telefonnummer (mobil), eller andet, opdateres holdlisten og sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig Udmelding. Hvis en spiller ophører med at komme til træning, tager træneren kontant til vedkommende for at få afklaret, om denne er skadet, holder pause eller ikke ønsker at deltage længere. Udmeldinger skal fremgå af opdateret holdliste som sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig, således at alle parter undgår besværet med at udsende opkrævninger (og rykkere) til medlemmer, der for længst er stoppet som aktiv spiller. Skal en spiller have udleveret sit spillercertifikat, skal det fremgå af opdateret holdliste som sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig. Spillercertifikatet kan kun udleveres, såfremt spilleren ikke er i kontingentrestance Genindmelding. Mange udmeldte spillere dukker op igen efter nogle få måneder. Det er yderst vigtigt at få disse genindmeldt Restancer. Hvis en spiller trods gentagne rykkere ikke har betalt kontingent, vil du få besked om, at denne hverken må træne eller spille kamp, førend gyldig kvittering for indbetaling af kontingent forevises. Side 21

22 20. Ungdoms sæsonafslutning: Generelt. Det er op til det enkelte trænerteams og hold hvordan de ønsker at holde afslutning, dog skal det aftales med ungdomsformand. 21. Senior sæsonafslutning: 21.1 Generelt. Seniorafdeling afklarer selv hvordan de ønsker at holde afslutning. 22. Sponsorer: Generelt. Sponsorudvalget fornemmeste opgave at varetage sponsorernes interesser, og vi vil naturligvis forsøge at gøre vores til at vore sponsorer får værdi for pengene. For at fremme, udvikle samt sikre de bedst mulige forhold for fodboldklubben, søger vi sponsorer som vil være med til at bidrage til at vi når målet - hvert år. Et sponsorat handler ikke kun om penge det handler i lige så høj grad om at opbygge, styrke samt pleje dit kommercielle og sociale netværk, eksponere ens firma i lokalområdet, men også være med til at skabe og udvikle nye talenter i klubben. Sponsorkoncepter Vi opererer med flere typer af sponsorater; enkeltvare sponsorat, hovedsponsorat, passive medlemmer, samt eventsponsorat (kun for hovedsponsorer). Vi er i 2008 startet op med at sætte fokus på enkeltvare sponsoratet bandesponsor rundt om klubbens opvisningsbane. Denne proces er godt i gang og vi ser fortsat mange muligheder i at nå hele vejen rundt. Vi håber at vil i løbet af efteråret 2008, vil påbegynde arbejdet med de andre former for sponsorater. Fælles for alle typer sponsorater er, at alle sponsorer får mulighed for at få et link til din hjemmeside fra som er klubbens officielle hjemmeside. Hvis du er bekendt med potentielle interesserede til at blive sponsor for fodboldafdelingen i Morud IF - hvad enten der tale om et tøj sponsorat, bandereklamer, sponsor til vore stævner sommer og jul eller noget helt fjerde, er du meget velkommen til at skabe en kontakt til vores sponsorudvalg. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger omkring bandereklamer, sponsoraftaler generelt eller måske interesse i at deltage i sponsorudvalget, kontakt venligst Thomas Birkholm på tlf.nr.: , eller send en mail på Side 22

23 22.2 Spillertøj. Vores mål er at samtlige af klubbens hold er klædt ordentligt på i ens klubdragter. Ens klubdragter forstås ens trøjer, bukser samt strømper. Hvis en given sponsor vælger at sponsere i klubben, er dette ensbetydende med at tøjet er klubbens ejendom. Påtrykte navne af holdets spillere på tøjet er ikke tilladt. Kamptøj 7 mands med påtrykt logo/reklame på bryst (til 10 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Kamptøj 11 mands med påtrykt logo/reklame på bryst (til 14 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Ydermere tilbydes også en pakke hvor man kan komme på en årgangs træningstøj. Træningstøj med påtrykt logo/reklame på bryst (til 20 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Priserne er gældende for sæsonen Stævnesponsorater. Det er en stor glæde, at fodboldklubben hvert år byder velkommen til et julestævne i starten af december måned i Langesø hallen stævnet kaldes frem for Intersport Cup. Langt over 100 hold deltager i stævnet med deltagende hold fra både fynske og jyske klubber. For at stævnet er muligt at gennemføre med de hertil hørende flotte præmier, som deles ud til de bedst placerede hold, skal der findes støtte fra diverse sponsorer. Som et nyt tiltag, arrangeres der endvidere sommerstævne i forbindelse med byens Solsikkefest uge. Stævnet er nystartet i 2008, men målet er at få afviklet et flot arrangement om lørdagen hvor omkring 40 til 60 hold deltager - Solsikke Cuppen har pt. ingen fast hovedsponsor Bandereklamer. Vores nyetablerede opvisningsbane med bandereklamerne vil bl.a. være kampbane for nogle af klubbens ungdomshold samt klubbens bedste seniorer som pt. spiller i serie 1. Med denne enkeltvare sponsorat hos fodboldafdelingen i Morud IF, er sponsoren "med på sidelinjen" hver gang, der spilles kamp. Pris for en bandereklame (3-årig aftale) 1. Bandereklame 3x0,80 metre *Pris kr ,- inkl. moms pr. år Pris for en bandereklame (1-årig aftale) 2. Bandereklame 3x0,80 metre *Pris kr ,- inkl. moms Side 23

24 Engangsudgiften til fremstilling af en 3 meters alufase bandereklame andrager pt kr. plus moms og vil blive pålagt sponsoren (vi samarbejder med firmaet centrumskilte), men opsætningen af banden samt 2 stk. gratis øl/vand billetter til hver hjemmekamp indgår naturligvis som en del af aftalen! 22.5 Rabataftaler. Klubbens hovedsponsor indenfor sportsbeklædning, Intersport (Sport Direct Odense) afholder en klubuge med særligt fokus på Nike fodboldstøvler. Tidspunkt aftales efter behov med vores kontaktperson hos Intersport Tarup Center. Sport Direct Odense tilbyder klubben en speciel klubrabat på 20 % af den vejledende detailhandelspris på alt køb i den pågældende uge. Klub ugerne vil typisk være i forbindelse med opstart forår, efterår eller omkring juletid. Følg med på klubbens hjemmeside eller spørg bestyrelsen for nærmere information omkring afholdelse af klub uge. Fra efteråret 2008, arbejdes der yderligere på at få et samarbejde med andre af klubbens nuværende samt potentielle sponsorer om at indgå rabataftaler med klubbens medlemmer Sponsoroversigt. På klubbens officielle hjemmeside vil det være muligt at se hvilke sponsorer der støtter klubben hvad enten det handler om tøj, bander eller stævner. Side 24

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Håndbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Håndbold November 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Klubbens formål, missionen... 4 Visionen... 4 Randers Freja Håndbold skal være kendt for:... 4 Værdierne...

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Baner... 6 Baneoversigt... 6 Baneadgang... 6 Banefordeling... 6 Sommerhalvåret... 7 Vinterhalvåret... 7 Baneklargøring... 7 Regler

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening

Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening Håndbog for Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening www.guisport.dk Udgave nr. 4, januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vedtægter se www.guisport.dk 3. Organisation 4. Adfærd, holdninger og handlinger

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere