MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf Hjemmeside: Klubhåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORUD IF. Morud Idrætsforening Fodboldafdelingen Idrætsvej 7, DK-5462 Morud Tlf. +45 65 96 43 20 Hjemmeside: www.morud.dk/fodbold Klubhåndbog"

Transkript

1 MORUD IF Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Indledning: Målsætning og værdier: 2.1. Målsætning Værdier Bestyrelsen: 3.1. Bestyrelsen Opgavefordeling i bestyrelsen Klubhus, boldrum og omklædningsrum: 4.1. Generelt Klubhus Samværspolitik - omgang med klubbens børn og unge: Forventninger til de aktive børn/spillere, forældre og Fair play: 6.1. Forventninger til de aktive børn/spillere Forventninger til forældre Fair Play Trænerteams i ungdomsafdelingen: 7.1. Generelt - breddeorienteret Særlige retningslinier for 1`hold Trænerens opgaver og ansvar: 8.1 Generelt Træneren har ansvar for Klubben tilbyder Assistenttrænerens/holdlederens opgaver og ansvar: 9.1 Generelt Hjælpetræneren/holdlederen har ansvaret for Klubben tilbyder Vejledende træningsplan for ungdomsspillere Trænerkurser / uddannelse: FBU inspirationskurser Omkostningsgodtgørelse: 12.1 Generelt Træner, assistenttræner og holdleder Egne dommere Baner og rekvisitter: 13.1 Generelt Boldstørrelse Brug af stadion Omklædning: Mobiltelefonpolitik: 17 Side 2

3 16. Holdtilmelding til FBU s udendørs- og indendørsturnering: 16.1 Generelt Holdtilmelding til udendørs- og indendørsstævner Tilskud ved stævnedeltagelse Kampafvikling: 17.1 Generelt Flytning eller aflysning af kampe Holdkort/resultatmeddelelse Kampdommere Indendørssæsonen: 18.1 Generelt MI julestævne / arrangør af FBU indendørsstævne Stævnearrangør Tidtagerbord Tidtageruret / måltavlen i Langesøhallen Medlemskartotek: 19.1 Generelt Kontingent Indmelding Ændringer Udmelding Genindmelding Restancer Ungdoms sæsonafslutning: 20.1 Generelt Senior sæsonafslutning: 21.1 Generelt Sponsere: 22.1 Generelt Spillertøj Stævnesponsorater Bandereklamer Rabataftaler Sponsoroversigt. 24 Side 3

4 1. Indledning: Morud Idrætsforening s fodboldafdeling har udarbejdet denne håndbog med det formål at give alle i og omkring klubben oplysninger om: Bestyrelsens sammensætning og overordnede opgaver. Holdninger og værdier i fodboldafdelingen. Oplysninger om praktiske forhold til afdelingens trænere. Oplysninger om forhold til afdelingens aktive spillere. Oplysninger til forældre til børn i ungdomsafdelingen. Håndbogen udleveres altid i papirform til nye bestyrelsesmedlemmer og trænere. Håndbogen ajourføres løbende og ligges på fodboldafdelingens hjemmeside. Skulle der være forhold som ikke er afdækket i denne håndbog eller forhold som du mener, burde være anderledes er du velkommen til at indsende dine kommentarer til bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til: DBU s lovbog FBU s håndbog FBU s adressebog Indbydelser til stævner Klubbens hjemmeside Findes på DBU s hjemmeside Findes på FBU s hjemmeside og i klubhuset. Findes på FBU s hjemmeside og i klubhuset. Findes i klubhuset og på klubbens hjemmeside Målsætning og værdier: 2.1 Målsætning. Målet er, at medlemmerne får nogle positive og sunde oplevelser ved at spille fodbold i foreningen. Dette ved at alle har mulighed for at spille fodbold hele året og på et niveau, der passer til den enkelte spillers lyst, indstilling, ambitioner og talent. Såvel top, som bredde skal tilgodeses og respekteres. Målet er endvidere at fremstå som en troværdig forening overfor ledere, trænere, aktive, forældre og øvrige samarbejdspartnere. (Andre klubber, FBU, sponsorer ect.) Side 4

5 2.2 Værdier. Tryghed. Tryghed opnås ved at børn og unge omgives af ansvarlige og troværdige voksne. Ledere og trænere iagttager og udviser situationsfornemmelse. Aftaler overholdes og der handles, når grænser overskrides. Alle uanset køn, nationalitet, og færdigheder behandles med respekt. Alle ledere og trænere for børn og unge kontrolleres i register for pædofile. Åbenhed. Klubbens målsætning og værdier er synlige og velkendte. Tæt dialog og åbenhed mellem bestyrelse, trænere, aktive og forældre. Tæt dialog og åbenhed overfor omgivelser og samarbejdspartnere. Fællesskab. Ledere, trænere, aktive og forældre er alle en del af fællesskabet i foreningen. De sportslige aktiviteter er synlige. Ud over træning og turnering deltager holdene i sociale aktiviteter. (f.eks. stævner) Der arbejdes for hinanden og forældre deltager aktiv i løsning af opgaver. Alle føler glæde ved at deltage i de forskellige aktiviteter og opgaver i klubben. Engagement. Alle møder rettidigt og velforberedt. Man tænker på de næste der skal bruge klubhus, rekvisitter ect. (Man rydder op efter sig) Alle tænker på hinanden og viser imødekommenhed. Igangværende aktiviteter fastholdes og evalueres. Udvikling. Nye ideer og initiativer kommer fra alle niveauer i klubben. Vi videreudvikler for at bevare en dynamisk klub. Ansvarlighed. Der udvises ansvarlighed og respekt i alt adfærd. Bestyrelse og forretningsgangen er synlig og kendt. Alle henvendelser behandles seriøst, og der handles med ansvarlighed og konsekvens. Konflikter fanges i opløbet. Ledere, trænere, aktive, forældre og samarbejdspartnere udtrykker sig positivt om klubben. De offentlige myndigheder kender klubben for gode holdninger og socialt bevidsthed. Side 5

6 3. Bestyrelsen: er en af 6 idrætsgrene som tilbydes under Morud Idrætsforening, som i 2007 havde i alt ca medlemmer. Klubben afholder generalforsamling én gang om året i marts måned. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, som efterfølgende konstituerer sig selv. har ca. 250 medlemmer fordelt fra poder U6 til veteraner. Der har gennem de seneste år været ca. 25 hold tilmeldt FBU s udendørsturnering. 3.1 Bestyrelsen Formand Leif Mortensen / Næstformand Michael Jørgensen / Sekretær Poul S. Thomsen / Kasserer Chris Dement / Ungdomsformand Edvard K. Hansen / Trænere i ungdomsafdelingen. Nico Deconinck xx.xxxxxx / Kamp- og dommerfordeler Lars Månsson / Sponsorer Thomas Birkholm / xxxxxxxx 3.2 Opgavefordeling i bestyrelsen. Formand. Kontakt/møder med hovedbestyrelse og øvrige afdelinger i Morud IF. Kontakt/møder med offentlige myndigheder, FBU og samarbejdsklubber. Kontaktperson til pressen. Kontakt til seniorafdelingens træner, hjælpetræner, holdleder og aktive spillere. Senior FBU holdtilmelding udendørs og indendørs, haltider indendørs ect. Næstformand. Substitut for formand. Indkøbe og fordele trænings- og kamprekvisitter samt trænings- og kamp tøj via sponsorer / Intersport. Opkridtning af trænings- og kampbaner. Klubbens indendørs julestævne. Sekretær. Skrive og distribuerer referat fra bestyrelsesmøder. Klubbens hjemmeside / kontakt til webmaster. Medlemskartotek, holdlister. Kontingentopkrævning. Side 6

7 Kasserer. Udarbejdelse af budgetter og regnskaber samt opfølgning af disse. Betaling af regninger og honorarer. Indkøb og opfyldning af automater. Medlemsindberetning, bevillinger og tilskud i samarbejde med formand. Styring af nøgler til klubhus, omklædningsrum ect. Ungdomsformand. Kontakt til FBU Kontakt/møder med forældre til børn i ungdomsafdelingen. Kontakt/møder med klubbens forældreråd. FBU holdtilmelding ungdomshold udendørs og indendørs. Fordeling af haltider i ungdomsafdelingen. Trænere i ungdomsafdelingen. Kontakt/møder med ungdomsafdelingens trænere, hjælpetrænere og holdledere. Trænerlister og lister vedr. fordeling af baner, omklædning og træningsrekvisitter. Klubbens sommerstævne. Kontakt ifb. med Øens hold. Kamp- og dommerfordeler. Tilmelding af hold i samarbejde med formand og ungdomsformand. Planlægning og opsætning af kampprogrammer. Kontakt til og påsætning af lokale dommere. Flytning af planlagte kampe. Sponsorer. Kontaktperson til fodboldafdelingens sponsorer. Vedligeholdelse af diverse sponsorlister og rabataftaler bl.a. på klubbens hjemmeside. Skaffe sponsorer til trænings- og kamptøj, stævner og bandereklamer. Revisor: Chresten Clemmesen Ansættelse af personale seniortræner, ungdomstræner, hjælpetræner og holdleder samt personer til udførelse af praktiske opgaver bl.a. opkridtning af baner, rengøring af klubhus og omklædningsrum, besluttes i bestyrelsen. Grundlag for bestyrelsens arbejde er klubbens vedtægter. Side 7

8 4. Klubhus, boldrum og omklædningsrum: 4.1 Generelt. Klubben har personer som varetager rengøring af klubhus, boldrum og omklædningsfaciliteter. HUSK ingen adgang med fodboldstøvler på i omklædning og klubhus. Alle trænere og hjælpetrænere får udleveret nøgle til klubhus, boldrum og omklædningsrum som de er ansvarlige for og som skal afleveres ved ophør som træner / hjælpetræner. 4.2 Klubhus. Adresse: Idrætsvej 7, 5462 Morud. Tlf. nr Hjemmeside: Klubhuset er vores samlingssted i sommersæsonen og skal bruges og danne rammen om vores klubliv. Sørg for at bruge det ved alle givne lejligheder, f.eks. Uddeling af kampsedler efter træning Hjemmekampe Mødested inden afgang til udekampe Forældre-/spillermøder Brug klubhuset til træningslejer inden sæsonstart Se landskampe/europacup-kampe sammen med holdet. I klublokalet findes diverse informationsmaterialer, forskellige spil og tv som frit kan benyttes. Kiosk og automater kan benyttes ved betaling iht. de noterede priser. Det er træner og hjælpetrænerens ansvar at kioskvarer afregnes korrekt og at kiosk og klubhus efterlades ryddeligt og aflåst. Betaling af dommerudgift kan ske fra kioskkassen mod aflevering af kvittering. Alle øvrige udgifter kan kun afregnes via kassereren. Side 8

9 5. Samværspolitik - omgang med klubbens børn og unge: Morud Idrætsforening har formuleret en samværspolitik, der skal sikre, at klubbens mange børn og unge kan færdes trygt i klubben. Reglerne er ligeledes et signal til forældre om, at der i klubben gøres en stor indsat for, at overgreb på klubbens børn og unge ikke skal kunne forekommer. Endelig er det regler, der skal beskytte vore mange frivillige trænere og leder, således at de ikke kan havne i situationer, hvor der kan opstå misforståelser og dermed måske mistanke om motiver og intentioner med deres adfærd overfor klubbens børn og unge. Trænere, hjælpetrænere og holdleder ect., der arbejder med børn under 15 år, skal underskrive samtykkeerklæring, hvor man giver hovedbestyrelsens formand fuldmagt til at indhente oplysninger for Det Centrale Kriminalregister. Ingen person, der er tidligere straffet i pædofilisager, kan få job i klubben. I Morud IF behandler og taler vi ordentligt til hinanden og alle respekterer et nej også i leg. Mobiltelefoner skal være slukket i omklædningsrummene. Der må ikke fotograferes i omklædningsrummene og man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.. Ingen voksne trænere ect. må invitere børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret. I forbindelse med stævne/ture skal der altid være mindst 2 voksne med et hold børn. Voksne (træner,hjælpetræner,holdleder ect.) - skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger. Kun berøringer i tilknytning til sporten er tilladt d.v.s. berøringer i forbindelse med instruktion, skadesbehandling, jubel eller trøst. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender deres barn bedst og opdager derfor hurtigt hvid deres barn mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de opserverer eller hører rygter om krænkelser. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagerer omgående. Nedenstående punkter er af orienterende karakter: Skulle der opstå mistanke om tilnærmelse, blufærdighedskrænkelse eller overgreb, har Morud Idrætsforening en beredskabsplan som tages i anvendelse. Det er hovedformanden som tegner foreningen i en sådan sammenhæng med støtte fra et udvalgsmedlem. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person. Konstateres et overgreb eller lignende, skal barnets forældre orienteres herom samt om muligheder for af få hjælp fra det offentlige, bl.a. socialforvaltningen. Hvor klubben finder det bevist eller har en begrundet mistanke om, at der er sket et overgreb eller lignende, vil den pågældende person blive bortvist og sagen vil blive politianmeldt. Når dette er sket, informeres foreningens øvrige medlemmer herom, således der ikke opstår yderligere rygtedannelse. Side 9

10 6. Forventninger til de aktive børn/spillere og forældre: 6.1 Forventninger til de aktive børn/spillere. At de udviser respekt for deres trænerteam og klubben - bl.a ved at overholde aftaler. At de omgås deres trænerteam og holdkammerater på en ordentligt og positiv måde. At de møder op til træning rettidigt og uanset vejret. At de melder afbud til træning og kamp, hvis de er forhindret i at komme. At de er indstillet på at lære at spille fodbold og at de deltager aktivt. At de behandler klubbens udstyr ordentligt og at bolde ect. ikke forsvinder/bliver væk. At de hjælper trænerteam med træningsrekvisitter. At de tager godt imod hold udefra bl.a. til hjemmekampe. At de repræsenterer Morud IF og derfor opfører sig fornuftigt ved hjemme- og udekampe samt ved deltagelse i stævner. 6.2 Forventninger til forældre. Opbakning til trænerteam, børn, holdet og klubben. Det enkelte barn er en del af et hold som skal fungerer. - Dit barn er en del af det fællesskab. Udvis respekt for klubbens holdninger og værdier. Udvis respekt for de mange frivilligt som gør en stor indsats i kluppen til gavn for dit barn. Sørg for korrekt udstyr til dit barn. Kørsel til udekampe. Det er en selvfølge at alle anvender sikkerhedssele. Hjælp til tøjvask efter kampe. Ved kampe at give alle børn opmuntring i både medgang og modgang. Ved kamp at udvise respekt for både modstander og dommer. Vær en god repræsentant for kluppen. Tag initiativ og hjælp trænerteam/kluppen ved div. sociale arrangementer. Kontakt trænerteam eller ungdomsformand hvis du har kritik eller gode ideer. 6.3 Fair play. Fair play handler bl.a. om at vise respekt for hinanden og en god måde at vise det på er ved at give hånd til hinanden både før og efter kampen. De to hold mødes på midten af banen sammen med dommeren. Dommeren signalerer til udeholdets anfører, at udeholdet går hen og hilser på hjemmeholdet, hvorefter hjemmeholdet hilser på dommeren. Til sidst går de to anførere hen til dommeren, der foretager lodtrækning. Efter kampen mødes man omkring midtercirklen til en mere uformel måde at vise respekt for modspillere og dommer ved at sige tak for en god kamp. Udvis altid respekt for en modstander uanset kampens resultat. Alle respekterer, at dommeren er en vigtig del af spillet under afviklingen af en kamp. Side 10

11 7. Trænerteams i Ungdomsafdelingen: 7.1. Generelt - breddeorienteret. Alle hold skal som udgangspunkt have 2 voksne ressourcepersoner tilknyttet i form af 1 træner og 1 hjælpetræner/holdleder. Alle trænerpåsætninger skal godkendes af bestyrelsen. Liste over klubbens trænerteams kan ses på klubbens hjemmeside. Der skelnes mellem retningslinier, som er breddeorienteret samt forhold som relaterer sig direkte til 1. holdene. Der henvises i øvrigt til klubhåndbogens afsnit om Vejledende træningsplan for ungdomsspillere samt Trænerens ansvarsområder. Holdene ledes af 2 voksne ressourcepersoner. Det er frit, om der praktiseres kollektiv ledelse eller træner/hjælpetræner-holdleder, men valget og rollefordelingen skal kommunikeres klart. Det er grundlæggende det enkelte holds ressourcepersoner, som fastlægger holdets regelsæt for sæsonen under hensyn til klubbens retningslinier. Ressourcepersonerne udspringer grundlæggende af egne forældretrænere holdledere som løbende udvikles sportsligt og organisatorisk. Holdets størrelse afpasses det samlede spillerantal. Alle spillere skal have den fornødne spilletid, som fastholder glæden ved fodbold, og som udvikler spilleren. Ved holdopdeling bør holdudtagelsen være så kort og intens som muligt. Det er vigtigt, at holdene grundlæggende er stabilt og trygt sammensat for at sikre spillernes velvære samt forældrenes engagement. I specielt de mindre årgange sker oprykning og nedrykning af spillere altid i dialog mellem trænere, spillere og forældre. Man skal tage såvel sportslige som sociale hensyn Særlige retningslinier for 1. hold ældre end U14. Holdet ledes af 2 voksne trænere, som sikrer den nødvendige dialog, som følger de højere sportslige krav og deraf øget aktivitetsniveau. Holdet bør bestå af 2 årgange, men det beror på en samlet sportslig vurdering. Trænerne har det overordnede ansvar for det sportslige overblik på holdet. Kun i særlige tilfældes indstilles brug af forældretrænere. Side 11

12 8. Trænerens opgaver og ansvar: 8.1. Generelt. Alle børne- og ungdomstrænere skal afgive en fuldmagt til klubbens formand om, at han må indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om pædofili af hensyn til såvel børnenes, forældrenes og egen interesse. Træneren varetager positivt klubbens interesser, holdninger og værdier, og trænergerningen varetages i overensstemmelse med klubbens holdninger og værdier. Træneren skal overfor spillerne foregå som et godt eksempel og som en, spillerne kan se op til. Det er træneren, der har den daglige, tætte kontakt til spillerne og forældrene og derfor ved, hvad der rør sig blandt disse. Udover at de sportslige mål søges opnået skal træneren skal være opmærksom på det sociale. Ved deltagelse i stævner sikre sig, at holdet tilmeldes det rette niveau. Eks. A/B-niveau. Hjælpe med rekruttering af nye trænere og ledere. Ansvarlig for at der altid foreligger en ajourført holdliste, og at denne afleveres til ungdomsformand og kontingentansvarlig senest 1. maj og 1. september. Holdliste vedr. indendørsfodbold senest 15. december. Ansvarlig for holdets træningsplan, kampplan og tildelte økonomi Træneren har ansvar for. Holdets sportslige udvikling og sociale trivsel. Indgå i et fællesskab. Respekt for hinanden uanset færdigheder, herkomst ect. Hjælpe og opmuntre hinanden i medgang og modgang. At lede/træne sit hold iht. klubbens holdninger og værdier. D.v.s. skabe et miljø, der tiltrækker og fastholder børn og unge, samt dygtiggøre den enkelte spiller, både sportsligt og sociale. At afstikke retningslinierne for god opførsel hos spillerne, således at de repræsenterer klubben bedst muligt. Det gælder både på og udenfor banen. Ingen fodboldstøvler i omklædningsrummene og i klubhuset. I sit ordvalg og sin opførsel være et godt eksempel for sine spillere. At tilsige spillerne til kamp i god tid. Medvirke til, at der skabes et positivt forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. Arrangere træningslejre, stævner, forældremøder og andre sociale arrangementer i samarbejde med trænere, holdleder og forældrene Klubben tilbyder. Deltagelse i relevante træner- og lederkurser. Oplevelser med en masse dejlige unger. Fornøden hjælp i opstartsfasen. Du kan være med til at udvikle vores klub, så vi forbliver en attraktiv klub. Her-og-nu redskaber for nye trænere. Træningsstart med bolden i centrum. Inspiration til trænere. Teknisk udvikling af ungdomsspillere. Talentovervågning f.eks. i samarbejde med Øens Hold. Omkostningsgodtgørelse. Rabataftaler. Nye trænere får udleveret træningsdragt. Side 12

13 9. Hjælpetrænerens/holdlederens opgaver og ansvar: Alle hjælpetrænere/holdledere i Ungdomsafdelingen skal afgive en fuldmagt til klubbens formand om, at han må indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om pædofili af hensyn til såvel børnenes, forældrenes og egen interesse. Hjælpetræneren/holdlederen er en støttefunktion til træneren. Medvirke til, at der skabes et godt klubmiljø, så den enkelte spiller og holdet udvikler sig. Deltage i gruppens-, spiller-, forældre-, træner- og ledermøder. Hjælpe med rekruttering af nye trænere og ledere. Indsamle og opbevare holdets mobiltelefoner/værdigenstande under træning og kamp. - For at undgå chikane og mobning med billeder fra mobiltelefoner, udleveres værdigenstande først efter omklædning Er den praktiske og administrative leder for holdet. Kontakt til holdets forældre, udarbejde og udlevering af aktivitetsoversigt, kampprogram ect. Registrering og indmeldelse af nye medlemmer. Medhjælper i forbindelse med ungdomsudvalgets arrangementer. Informationsled til forældre og spillere. Lave PR for holdet. F.eks. i de lokale aviser. Tage billeder af holdet og få dem lagt på MI s hjemmeside. Fremskaffe hjælpere f.eks. i forbindelse med Solsikkefesten Opgaver i forbindelse med afvikling af kampe/stævner. Sørge for det praktiske ved kampe og stævner som f.eks. bolde, vanddunke, lægetaske Sørge for god opførsel før, under og efter kamp / stævne. Fremskaffe forældre til at sidde ved dommerbord i forbindelse med indendørsstævne. Fremskaffe dommere i forbindelse med afvikling af egne indendørs- og udendørsstævner. Betale dommerregning. Udlevere, indsamle og arrangere vask af spilletøj. Udfyldelse af holdkort ved indendørs- og udendørsturnering. Ind telefonering af resultatet af hjemmekampe senest 1 time efter kampens afvikling Klubben tilbyder. Deltagelse i relevante træner- og lederkurser. Oplevelser med en masse dejlige unger. Fornøden hjælp i opstartsfasen. Du kan være med til at udvikle vores klub, så vi forbliver en attraktiv klub. Omkostningsgodtgørelse. Rabataftaler. Nye hjælpetrænere og holdledere får udleveret træningsdragt. Side 13

14 10. Vejledende træningsplan for ungdomsspillere. Signaturforklaring. A = Dødbolde B = Bold i bevægelse C = Kampsituationer Gruppe U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U16 U17-U18 - Teknisk træning: Indersidespark højre-venstre A AB ABC ABC BC BC Lodret vristspark h.-v. A AB ABC ABC BC BC Halvliggende vristspark h.-v. - A AB ABC BC BC Ydersidespark h.-v AB BC BC Helflugtning h.-v. - AB B BC BC C Halvflugtning h.-v B BC C Driblinger B B BC BC C C Finter - B BC BC C C Tæmning m. fodsål - - B BC C C Tæmning m. inderside B B BC BC C C Tæmning m. vrist - - B BC C C Tæmning m. bryst - - B B BC C Tæmning m. hoved - - B B C C Tæmning retningsbestemt - - B B C C Hovedstød stående - B B BC BC C Hovedstød i bevægelse - B B BC BC C Hovedstød retningsbestemt - - B B BC C Taklinger - A AB B BC C Løbe og springteknik Fysisk træning Koordination Bevægelighed Kondition Styrketræning Hurtighed Dødboldsituationer Hjørnespark Frispark straffespark Indkast Taktisk Træning Placering på banen Spilsystem / / ect Specielle spilleropgaver Forsvarsopgaver Side 14

15 Markering Opbakning Angrebsopgaver Løbe i spilbar position Spil i tomt område Bandespil Overlap Temposkift Trænerkurser / uddannelse: For at højne trænerstaben opfordres alle trænere, hjælpetrænere og holdleder i ungdomsafdelingen til at deltage i trænerkurser samt et eller flere af FBU s inspirationskurser FBU inspirationskurser. FBU tilbyder kurser, som du kan læse om på For deltagelse henvender du dig til ungdomsformanden. Ønsker et videregående kursusforløb, skal der ansøges skriftligt hos bestyrelsen. 12. Omkostningsgodtgørelse: Generelt. Satserne er gældende for udendørssæsonen 2009 med udgangspunkt i årgangsopdelingen pr. 1. maj. Deltagelse i kurser betales af klubben. Alle øvrige udgifter afregnes via kassereren ved fremvisning af bilag Trænere, assistenttrænere og holdledere. 1. Der skelnes mellem træner og assistent / holdleder. Ved træner forstås at denne har ansvaret for holdet, og deltager i hovedparten at træning og kampe. Assistent / holdleder hjælper til ved træning og kamp, men har ikke ansvaret for holdet. 2. Klubben honorerer iht. pkt.10. Beløbene er fastsat ud fra max. 1 træner og 1 assistent / holdleder pr. hold, spillernes alder, antal træningspas og kampe pr. sæson. 3. Der påregnes max. 1 træner og 1 assistent / holdleder pr. tilmeldt hold. Ca. 8 spillere 5 mands, ca. 10 spillere 7 mands og ca. 14 spillere 11 mands. 4. Et trænerteam (1 træner og 1 assistent/holdleder) der pga. spillerantal deltager i flere FBU turneringer med f.eks. både A og B hold, tildeles kr ,- udover fastsatte honorarer. 5. Et trænerteam som vælger at deltage i flere årgangsturneringer f.eks. U11 og U12 eller 7 og 9 mands med samme spillere, får ikke tildelt ekstra honorar, men der honoreres efter højeste sats. 6. Alle trænere over 25 år er fritaget for kontingentbetaling såfremt de spiller fodbold i MIF. 7. Trænere under 25 år er ikke kontingentfritaget men får deres kontingent oven i honorar. 8. Alle trænere og assistenter/holdledere skal betale kontingent for eget barn som spiller i MIF. 9. Klubben udbetaler honorar til den enkelte ved sæsonafslutning i oktober måned. Side 15

16 10. Trænere U6 U11 med 1 ugentligt træningspas kr Trænere U6 U11 med 2 ugentlige træningspas kr Trænere U12 U15 med 2 ugentlige træningspas + turnering kr Trænere U16 U18 piger med 2 ugentlige træningspas + turnering kr Trænere U16 U18 drenge kr. Aftales individuel Trænere senior kr. Aftales individuel Assistenttræner / holdledere over 18 år kr Assistenttræner / holdleder under 18 år kr Egne dommere. Pr. kamp udendørs 7 mands kr. 75,- Pr. kamp udendørs 11 mands kr. 100,- Pr. time ved udendørsstævne U6, U7, U8 og U9 kr. 50,- Gratis kontingent ved mere end 15 kampe Gratis kontingent ved mere end 10 udendørsstævner U6, U7, U8, U9 13. Baner og rekvisitter: Generelt. Klubben har personer som varetager opkridtning af baner, rengøring af klubhus, boldrum og omklædningsrum. Klubbens bestyrelse varetager vedligehold af udenomsarealer, rekvisitter og klubhus. Ungdomsformanden sørger for tildeling af træningsbaner, bolde, rekvisitter, omklædningsrum og skabe til bolde og træningsrekvisitter. Udendørs tilstræbes det, at der er en bold pr. spiller. I boldskuret opbevares forskellige rekvisitter, som er til fælles afbenyttelse. Vis derfor hensyn og tag kun det antal, der skal anvendes til træningen, og stil det på plads efter brugen. - Hold venligst orden. Det enkelte trænerteam har ansvaret for de tildelte bolde og rekvisitter, samt for at deres spillere, behandler bolde, rekvisitter, omklædningsrum og klublokaler ordentligt Boldstørrelse. Str. 5: Fra U16 og ældre. Str. 4: Fra U10 til U14 Str. 3: Fra U6 til U9 Boldstørrelserne er ens for piger og drenge Brug af stadion. Tildeling af kampbane foretages af kampfordeler og fremgår af opslagstavlen i klubhuset. For at vi kan have en opvisningsbane (Stadion) af bedst mulig kvalitet, er det nødvendigt, at der er en prioritering af, hvem der må spille der og hvornår. Husk at opvarmning af målmand foregår udenfor mål felterne. Måltavlen kan benyttes af alle der spiller på stadion. Enhed til styring af måltavlen ligger i klubhusets køkken. Husk at sætte den til opladning efter brug. Side 16

17 14. Omklædning: Der er ingen adgang med fodboldstøvler i omklædningsrummene. Alle vores hold og gæstehold klæder om i omklædningsrummene ved hallen. Ved kamp fremgår fordeling af omklædningsrum af opslagstavlen. Træner, hjælpetræner og holdleder har ansvaret for at opslagstavlen er ajourført. Fordeling af træningsbaner og omklædningsrum fremgår af liste på opslagstavlen i klubhuset. 15. Mobiltelefonpolitik: For at undgå chikane og mobning med billeder fra mobiltelefoner f.eks. i forbindelse med omklædning, skal alle spillere slukke deres mobiltelefon eller aflevere deres mobiltelefon til træneren, hjælpetræner eller holdlederen, når man møder til træning eller kamp. Bliver der taget billeder, er det lig med bortvisning af fotografen. 16. Holdtilmelding til FBU s udendørs- og indendørsturnering: Generelt. Til FBU s forårsturnering sker tilmelding af hold i februar/marts måned. Turneringen starter primo april og slutter medio juni. Til FBU s efterårsturnering kan der tilmeldes nye hold og afmeldes igangværende hold ultimo juni. FBU grupperer efterårsturneringen ud fra de placeringer holdene har opnået i foråret og turneringen løber fra medio august til medio oktober. Til FBU s indendørsturnering sker tilmelding af hold ultimo oktober. Turneringen afvikles fra medio november til medio februar. Al tilmelding og afmelding af hold skal ske via ungdomsformanden som koordinerer med FBU. OBS: Vær realistisk, fair og vis ansvarlighed ved at tilmelde hold på rette niveau. Spiller holdet på A- niveau tilmeldes ikke på B-niveau osv. De fastsatte kamptidspunkter findes på klubbens og på FBU hjemmeside Holdtilmelding til udendørs- og indendørsstævner. Det enkelte hold (træner, hjælpetræner, holdleder) sørger selv for tilmelding til div. stævner Tilskud ved stævnedeltagelse: I Morud Idrætsforening finder der en Rejsefond som har til formål at yde støtte til sociale arrangementer og rejseaktiviteter for afdelingernes unge medlemmer under 19 år. Hovedbestyrelsen fastsætter hvert år størrelsen af tilskud til de enkelte afdelinger. Alle ungdomshold har mulighed for at søge tilskud til deltagelse i stævner af mere end 1 dags varighed. Der ansøges hos ungdomsformanden ved at trænerteam/holdet udarbejder et stævnebudget. Bestyrelsen fastsætter holdtilskud ud fra de indkomne ansøgninger og det beløb der er til rådighed. Side 17

18 17. Kampafvikling: 17.1 Generelt. Den arrangerende klub (kampfordeler) indstiller kamptidspunktet til FBU inden turneringsstart. Ved hjemmekampe aftales så vidt muligt med de enkelte trænere forud for turneringsstart. Når kamptidspunktet er fastsat, skal der væsentlige grunde til at ændre dette. HUSK altid at praktiser Fair Play Flytning eller aflysning af kampe. Flytning af 7, 9 og 11-mands kamp, skal meddeles kampfordeler senest 14 dage inden aftalt kamptidspunkt. HUSK aflyses eller flyttes en kamp, skal det altid gå igennem kampfordeler. Endelige spilletider meddeles på opslagstavlen i klubhuset, og såfremt der ændres i disse, vil kampfordeler give meddelelse herom til alle implicerede. Alle kampændringer skal foretages på Internettet via DBU s administrative program Kluboffice2. Fordelen er bl.a. at kampprogrammerne holdes opdateret. Det foregår på den måde at hjemmeholdets kampfordeler opretter en anmodning om at flytte kampen til en dato i kluboffice2. kluboffice2 sender derefter en mail til modstanders kampfordeler, hvori anmodning om kampflytning bedes accepteret eller afvist. Modstanders kampfordeler skal i kluboffice2 acceptere/afvise anmodningen indenfor max 6 dage. Når modstanderen har svaret via kluboffice2, sendes der automatisk en mail til hjemmeholdet og kampen bliver flyttet på FBU. Nogle klubber reagerer hurtigt på ændringerne, andre klubber gør ikke, og derfor skal nedenstående retningslinjer følges. Ved hjemmekampe: Kontakt modstanderen og aftalt et nyt tidspunkt for kampen, undersøg venligst at der er ledige baner og omklædning. Send en mail til kampfordeler, med det ønskede kamptidspunkt, navn på den person I har aftalt ændringen med, telefonnr. og evt. . Kampfordeler opretter ønsket om kampændring i Kluboffice2, og afventer derefter accept fra modstanderen. Bemærk at kampændringen ikke er godkendt før modstanderen har reageret/accepteret. Ved udekampe: Kontakt modstanderen og aftalt et nyt tidspunkt for kampen. Send derefter en mail til kampfordeler, hvori det aftalte kamptidspunkt fremgår, navn på den person I har aftalt ændringen med, telefonnr. og evt. . Når, kampfordeler modtager en anmodning fra Kluboffice2, som stemmer overens med den aftale som I har lavet med modstander, accepteres denne af kampfordeler. Kampfordeler kontakter jer hvis der er uoverensstemmelser. Side 18

19 17.3. Holdkort/resultatmeddelelse. Fra U12 drenge og piger skal kamp-/holdkortet udfyldes af begge klubber inden kampstart. Husk korrekt udfyldelse af kampkort. Senest 1 time efter kampen skal kampresultatet indtelefoneres af hjemmeholdet. Tlf. nr. fremgår af kampkort - følg vejledningen. Holdkortet skal lægges i bakken til udfyldte holdkort i klubhuset. Vi er forpligtet til at opbevare disse i 1 år. FBU kan rekvirere disse efter behov. Overholdes dette ikke, idømmes klubben en bøde. Holdkortene til de enkelte kampe ligger i holdbakkerne i klubhuset. Lad dem ligge i din bakke, så er de der, når du skal bruge dem Kampdommere. Kampfordeler/dommerfordeler bestiller dommere til alle klubbens hjemmekampe i turneringen. Ved træningskampe sørger holdet selv for dommer, og baner reserveres ved at sende mail til alle øvrige trænere. Fra U6 til U9 dømmes alle hjemmekampe så vidt muligt af forældre. Fra U10 dømmes alle klubbens hjemmekampe 7- og 11 mandskampe af lokale dommere. Hvis dommerfordeler ikke kan finde en lokal dommer kontakter han den pågældende træner, som så må få en forælder til at dømme kampen. For at undgå mangel på lokale dommere, er det vigtigt, at vi får nogle forældre til at virke som lokal dommer. Kender du en som gerne vil være lokal dommer, så kontakt dommerfordeler. Betaling af dommerregninger sker fra kioskkassen i klubhuset. Husk at ligge kvittering i kioskkassen. 18. Indendørssæsonen: Generelt. Det er et krav, at der altid skal være en voksen (træner, assistent eller holdleder) tilstede i hallen. Se også Langesøhallens regler, som er opslået i hallen. Efter hver træningstime er trænerteam ansvarlig for oprydning af bolde og andet udstyr. Tilmelding af hold og tildeling af haltider sker via ungdomsformanden omkring d. 1. sept. Det skal meddeles ungdomsformanden såfremt den tildelte haltid ikke anvendes. Det gælder hver uge, i ugerne 42,52,53 og 08 samt i forbindelse med opstart udendørs. Ungdomsformanden informerer såfremt der ikke kan spilles i hallen i en uge/weekend. Der bør tilstræbes stævnedeltagelse i disse uger/weekend. Indbydelse til stævner findes på klubbens hjemmeside. Du kan også søge oplysninger om stævner på FBU s hjemmeside. Som udgangspunkt deltager klubben med min. et hold pr. årgang i FBU-indendørsturneringen og max. et hold pr. årgang i Fyns Stiftstidende indendørsturnering. Bliver et af MI s hold forhindret i at deltage i et tilmeldt stævne, FBU s indendørsturnering eller Fyns Stiftstidende indendørsturnering, er det trænerens / holdlederens ansvar af der meldes afbud i så god tid som muligt Side 19

20 18.2. MI julestævne / arrangør af FBU indendørsstævne. I 2009 afholdes julestævne for piger 1` weekend i december og for drenge 2`weekend i december. Opgaverne i forbindelse med at være arrangør af egen julestævne eller FBU s indendørsturnering varetages af ungdomsformand/trænerne/holdleder, medmindre andet aftales. Den primære opgave er at skaffe forældre til dommerbord samt dommere til afvikling af kampe Stævnearrangør. Sørger for, at stævnerapporter, holdkort, resultatskema er ført. Evt. udeblivelse noteres på stævnerapporten. Stævnerapporten mv. sendes til FBU. Møder i god tid. Min. 15 minutter før. Fremtager bolde i den rigtige størrelse. Fra U16 og ældre str. 5, fra U10 til U14 str. 4 og fra U6 til U9 str. 3 (gælder både drenge og piger) Stiller overtrækstrøjer til rådighed i forskellige farver og størrelser Tidtagerbord. Sørger for, at alle hold får udleveret holdkort, inden første kamp spilles. Husk at alle hold skal aflevere holdkort inden kampstart. Evt. manglende hold annonceres over højtalerne. Stopper tiden og kampen, når de aftalte minutter er gået. Fører måltavlen under kampen. Annoncerer næste kamp. Siger resultatet af kampen i højtalerne og påfører det på stævnerapporten. Udleverer overtrækstrøjer ved tøj lighed til sidstnævnte hold Tidtageruret/måltavlen i Langesøhallen. Tidtageruret/måltavlen indstilles, så den korrekte tid tælles ned og giver signal, når tiden er gået. Når kampen er afsluttet noteres resultat hvorefter der trykkes for at nulstille tidtageruret / måltavlen. Når næste kamp igangsættes af dommer, trykkes for igangsætning af tidtageruret / måltavlen. 19. Medlemskartotek: Generelt. Kontingentsatser se takstblad på klubbens hjemmeside eller få takstblad hos ungdomsformanden Kontingent. Medlemskontingent er s vigtigste indtægtskilde. Ud over selve kontingentet giver registrerede medlemmer under 25 år også tilskud fra kommunen og er basis for tildeling af midler fra diverse fonde m.v. Tildeling af rådighedsbeløb til de enkelte hold er ligeledes baseret på antal registrerede medlemmer. Det er derfor altafgørende for fodboldafdelingens drift, at registreringerne i medlemskartoteket er korrekte og ajourførte. Det er din pligt som træner at sørge for, at din holdliste altid er opdateret. I kontingentsatserne for ungdomsspillere er der indregnet 2 gratis sodavand pr. år fra klubhuset (1 forårssæson og 1 efterårssæson). Husk at skrive seddel med hold og antal sodavand, og ligge den i køknet til klubbens regnskab. Side 20

21 Kontingentperioden udendørs er opdelt i forår og efterår. Foråret går fra 1. januar til 30. juni og efterår går fra 1. juli til 31. december. -- Da ikke alle udendørsspillere ønsker at spille indendørs fodbold, opkræves indendørs separat Indmelding. Når en ny spiller møder op til træning, bør man straks tale med denne og forældrene om praktiske ting i forbindelse med det at spille foldbold i Morud IF. Sørg for at notere navn, adresse, telefonnummer og fødselsdag på holdlisten. Efter spillerens 3. fremmøde indsendes opdateret holdliste til ungdomsformand og kontingentansvarlig. Husk at spørge, om spilleren har spillet i en anden klub tidligere, så skal spilleren/forældrene kontakte den tidligere klub og bede om at få spillerens spillercertifikat tilsendt. Spilleren er først spilleberettiget, når klubbens kontingentansvarlig har modtaget spillercertifikat Ændring. Hvis en spiller ændrer adresse, telefonnummer (mobil), eller andet, opdateres holdlisten og sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig Udmelding. Hvis en spiller ophører med at komme til træning, tager træneren kontant til vedkommende for at få afklaret, om denne er skadet, holder pause eller ikke ønsker at deltage længere. Udmeldinger skal fremgå af opdateret holdliste som sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig, således at alle parter undgår besværet med at udsende opkrævninger (og rykkere) til medlemmer, der for længst er stoppet som aktiv spiller. Skal en spiller have udleveret sit spillercertifikat, skal det fremgå af opdateret holdliste som sendes til ungdomsformanden og kontingentansvarlig. Spillercertifikatet kan kun udleveres, såfremt spilleren ikke er i kontingentrestance Genindmelding. Mange udmeldte spillere dukker op igen efter nogle få måneder. Det er yderst vigtigt at få disse genindmeldt Restancer. Hvis en spiller trods gentagne rykkere ikke har betalt kontingent, vil du få besked om, at denne hverken må træne eller spille kamp, førend gyldig kvittering for indbetaling af kontingent forevises. Side 21

22 20. Ungdoms sæsonafslutning: Generelt. Det er op til det enkelte trænerteams og hold hvordan de ønsker at holde afslutning, dog skal det aftales med ungdomsformand. 21. Senior sæsonafslutning: 21.1 Generelt. Seniorafdeling afklarer selv hvordan de ønsker at holde afslutning. 22. Sponsorer: Generelt. Sponsorudvalget fornemmeste opgave at varetage sponsorernes interesser, og vi vil naturligvis forsøge at gøre vores til at vore sponsorer får værdi for pengene. For at fremme, udvikle samt sikre de bedst mulige forhold for fodboldklubben, søger vi sponsorer som vil være med til at bidrage til at vi når målet - hvert år. Et sponsorat handler ikke kun om penge det handler i lige så høj grad om at opbygge, styrke samt pleje dit kommercielle og sociale netværk, eksponere ens firma i lokalområdet, men også være med til at skabe og udvikle nye talenter i klubben. Sponsorkoncepter Vi opererer med flere typer af sponsorater; enkeltvare sponsorat, hovedsponsorat, passive medlemmer, samt eventsponsorat (kun for hovedsponsorer). Vi er i 2008 startet op med at sætte fokus på enkeltvare sponsoratet bandesponsor rundt om klubbens opvisningsbane. Denne proces er godt i gang og vi ser fortsat mange muligheder i at nå hele vejen rundt. Vi håber at vil i løbet af efteråret 2008, vil påbegynde arbejdet med de andre former for sponsorater. Fælles for alle typer sponsorater er, at alle sponsorer får mulighed for at få et link til din hjemmeside fra som er klubbens officielle hjemmeside. Hvis du er bekendt med potentielle interesserede til at blive sponsor for fodboldafdelingen i Morud IF - hvad enten der tale om et tøj sponsorat, bandereklamer, sponsor til vore stævner sommer og jul eller noget helt fjerde, er du meget velkommen til at skabe en kontakt til vores sponsorudvalg. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger omkring bandereklamer, sponsoraftaler generelt eller måske interesse i at deltage i sponsorudvalget, kontakt venligst Thomas Birkholm på tlf.nr.: , eller send en mail på Side 22

23 22.2 Spillertøj. Vores mål er at samtlige af klubbens hold er klædt ordentligt på i ens klubdragter. Ens klubdragter forstås ens trøjer, bukser samt strømper. Hvis en given sponsor vælger at sponsere i klubben, er dette ensbetydende med at tøjet er klubbens ejendom. Påtrykte navne af holdets spillere på tøjet er ikke tilladt. Kamptøj 7 mands med påtrykt logo/reklame på bryst (til 10 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Kamptøj 11 mands med påtrykt logo/reklame på bryst (til 14 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Ydermere tilbydes også en pakke hvor man kan komme på en årgangs træningstøj. Træningstøj med påtrykt logo/reklame på bryst (til 20 personer) Pris kr ,- årligt inkl. moms Priserne er gældende for sæsonen Stævnesponsorater. Det er en stor glæde, at fodboldklubben hvert år byder velkommen til et julestævne i starten af december måned i Langesø hallen stævnet kaldes frem for Intersport Cup. Langt over 100 hold deltager i stævnet med deltagende hold fra både fynske og jyske klubber. For at stævnet er muligt at gennemføre med de hertil hørende flotte præmier, som deles ud til de bedst placerede hold, skal der findes støtte fra diverse sponsorer. Som et nyt tiltag, arrangeres der endvidere sommerstævne i forbindelse med byens Solsikkefest uge. Stævnet er nystartet i 2008, men målet er at få afviklet et flot arrangement om lørdagen hvor omkring 40 til 60 hold deltager - Solsikke Cuppen har pt. ingen fast hovedsponsor Bandereklamer. Vores nyetablerede opvisningsbane med bandereklamerne vil bl.a. være kampbane for nogle af klubbens ungdomshold samt klubbens bedste seniorer som pt. spiller i serie 1. Med denne enkeltvare sponsorat hos fodboldafdelingen i Morud IF, er sponsoren "med på sidelinjen" hver gang, der spilles kamp. Pris for en bandereklame (3-årig aftale) 1. Bandereklame 3x0,80 metre *Pris kr ,- inkl. moms pr. år Pris for en bandereklame (1-årig aftale) 2. Bandereklame 3x0,80 metre *Pris kr ,- inkl. moms Side 23

24 Engangsudgiften til fremstilling af en 3 meters alufase bandereklame andrager pt kr. plus moms og vil blive pålagt sponsoren (vi samarbejder med firmaet centrumskilte), men opsætningen af banden samt 2 stk. gratis øl/vand billetter til hver hjemmekamp indgår naturligvis som en del af aftalen! 22.5 Rabataftaler. Klubbens hovedsponsor indenfor sportsbeklædning, Intersport (Sport Direct Odense) afholder en klubuge med særligt fokus på Nike fodboldstøvler. Tidspunkt aftales efter behov med vores kontaktperson hos Intersport Tarup Center. Sport Direct Odense tilbyder klubben en speciel klubrabat på 20 % af den vejledende detailhandelspris på alt køb i den pågældende uge. Klub ugerne vil typisk være i forbindelse med opstart forår, efterår eller omkring juletid. Følg med på klubbens hjemmeside eller spørg bestyrelsen for nærmere information omkring afholdelse af klub uge. Fra efteråret 2008, arbejdes der yderligere på at få et samarbejde med andre af klubbens nuværende samt potentielle sponsorer om at indgå rabataftaler med klubbens medlemmer Sponsoroversigt. På klubbens officielle hjemmeside vil det være muligt at se hvilke sponsorer der støtter klubben hvad enten det handler om tøj, bander eller stævner. Side 24

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Vejen SF klubhåndbog. Klubhåndbog

Vejen SF klubhåndbog. Klubhåndbog Klubhåndbog februar 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Vejen SF s målsætning og værdier... 4 2.2 Værdier... 5 2.2.1 Tryghed... 5 2.2.2 Åbenhed... 5 3. Organisation... 6 4. Klublokaler...

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016

Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Udvalg i ny bestyrelsesstruktur i Solbjerg IF Fodbold 2016 Indhold Ny opdeling i udvalg:... 3 Ungdomsudvalg:... 4 Senior / Oldboys udvalg:... 4 Lundbjergvangudvalg:... 5 Multibane udvalg:... 5 Snickers

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Håber, at have vækket jeres interesse.

Håber, at have vækket jeres interesse. Bliv Sponsor i HPTI Er du firmaet der ønsker at have dit navn promoveret gennem fynsk fodbold? Har du brug for at få dit produkt eksponeret gennem en stærk sportsgren? Hvis dette er tilfældet vil et sponsorat

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2011

Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrev Juli 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1487 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere