Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer!"

Transkript

1 Styrk eksporten til Tyskland ved at styrke de interkulturelle kompetencer! Meget tyder på at danske virksomheder ikke udnytter det fulde potentiale på det tyske marked, formodentlig fordi vi tror vi ligner tyskerne mere, end vi faktisk gør. Der er tale om en form for kulturel blindhed, som ses mellem kulturer, der ligger tæt på hinanden. Ved at ignorere kulturforskellene får man ikke åbnet øjnene for de forskelle, der er indlejret i sprog, koder, handlemåder og anskuelser. Når det kommer til høflighed går vi meget let galt af hinanden i kommunikationen med tyskerne. Det har jeg mange gange selv observeret, og der er også videnskabelige undersøgelser, der bekræfter det. Når jeg f.eks. følges med en ellers høflig og venlig dansker, der gør sig umage med at tale det tyske sprog, kan jeg iagttage, at der i en helt dagligdags handling, som f.eks. det at købe ind, meget nemt kan opstå misforståelser. Ofte bruger danskerne ikke høflige verbale udtryk som Bitte schön eller Ich hätte gern. Det betyder, at danskerne set med tyskernes øjne optræder som værende korte for hovedet. Fra det danske sprog er vi ikke vant til den grammatiske høflighedform i konjunktiv. I stedet bruger vi nonverbale udtryk som et smil eller et nik, som tyskerne måske ikke lægger mærke til i situationen. Tyskerne synes til gengæld at vi takker meget. Vi siger også tak for mad, hvilket tyskerne ikke kunne drømme om. Til gengæld indleder de måltidet med et ønske om Guten Appetit. Tiltaleformen er også forskellig. Danske eksportører ved helt givet at man bruger Sie, når man indleder en forretning med en tysker, som man ikke kender. Hvad man skal være opmærksom på er, at man nemt fordi sprogene ligger tæt op af hinanden kan komme til at bruge du i et uopmærksomt øjeblik. For tyskerne har du formen en anden betydning og der kan ske misforståelser, fordi tyskeren, så kan få indtryk af han har fået en særlig privilegeret personlig kontakt til den danske forretningsforbindelse. I Danmark siger vi ikke Herr, Fru eller Doktor til hinanden, men det gør man i Tyskland. At undlade denne tiltale er decideret uhøflig. Når man har opnået den akademiske grad Doktor i Tyskland forventer man, at omgivelserne bruger den i tiltaleformen. I Danmark ville det virke latterligt. Vi bruger ikke vores titler i tiltaleformen, hvilket synes underligt set med tyske øjne. En forklaring herpå kunne en tysker evt. finde i Janteloven, som Danmark er kendt for i udlandet. Det er ikke kun i høflighedskoder, at vi adskiller os fra vores tyske naboer. Der er mange andre kulturelle forskelle på spil. Hofstedes analyser Selv om Geert Hofstedes analyser af nationale kulturforskelle daterer sig tilbage til 1970 og 1980( dog med senere validereinger fra andre analyser), mener jeg, der stadig ligger sandheder gemt i de forskelle, som hans resultater dengang kunne påvise. Ved et træk fra Hofstedes database, som er frit tilgængelig for alle på nettet, fås nedenstående billede, når Danmark stilles ved siden af Tyskland. Hofstede måler på fem dimmensioner: Magtdistance, som udtrykker den grad, hvori mindre magtfulde personer forventer og accepterer at magten er ulige fordelt.

2 Individualisme, defineret som samfund, hvor båndende mellem individer er løse, og enhver sørger for sig selv og nærmeste familie (modpolen er kollektivisme samfund, hvor man fødes ind i en stærk sammenhængende gruppe) Maskulinitet, defineret som et karriere og præstationsorienteret samfund (modpolen er femininitet, defineret som et samarbejdsorienteret samfund med fokus på livskvalitet) Usikkerhedsundgåelse, som angiver den udstrækning, hvori mennesker føler sig truet i usikre og ukendte situationer Langtidsorientering, som står for at fostre dyder, der orienterer sig mod fremtidige belønninger i særlig grad vedholdenhed og sparsommelighed (modpolen står for den kortsigtede orientering) Hofstedes 5 dimensioner på Danmark og Tyskland Danmark Tyskland Værdierne er udtræk fra Hofstedes database, som indeholder data for ialt 76 lande fra alle verdensdele. Dataene er behandlet således, at landenes resultater placerer sig på en scala fra 0 til 110. Størst forskel på Maskulinitet og Usikkerhedsundgåelse Den største forskel finder Hofstede i dimensionen, Maskulinitet, som man også kunne kalde for det præstationsorienterede. Tyskland er med sin score på 66 et maskulint land, hvor præstationer, stræbsomhed og flid vurderes højt. Tyskerne er autoritetstro og resultatorienterede. På danskere kan en

3 tysker i en forhandling virke arrogant og hård. Allerede efter 4. eller 6. klasse (afhængig af delstat) deles børnene i Tyskland i forskellige skoler, der allerede på det tidspunkt afgør om de kommer i gymnasiet. Ledere forventes at være beslutsomme. Status vises ofte, f.eks. via biler. Danmark scorer meget lavt på denne dimension og betegnes derfor som samarbejdsorienteret (feminint i Hofstedes terminologi). Et samfund, hvor man vægter work/life balance. En dygtig leder er støttende og der er stor inolvering af medarbejdere i beslutningstagning. Ledere stræber efter konsensus og folk værdsætter i større grad lighed, solidaritet og kvalitet i deres arbejdsliv. Konflikter løses ved kompromis og forhandling. Ofte foretrækkes belønning i form af fritid og flekstid frem for højere løn. Den næststørste forskel ses på dimensionen, Usikkerhedsundgåelse, hvor Tyskland scorer højt og Danmark lavt. Danskere, der færdes i Tysland, vil ikke have svært ved at finde eksempler til at bekræfte denne forskel. Bare vores udtryk tysk grundighed fortæller at tyskerne vil have styr på tingene. Detaljerne skal være i orden og punktlighed er vigtigt. Det er dårlig stil at aflyse en aftale i sidste øjeblik. I fjerntogene i Tyskland uddeles altid en folder kaldet en Zugbegleiter, så man som passager kan følge ankomsttiderne station for station. Man får også en ordentlig undskyldning, hvis toget er forsinket. I forretningssager oplever danskerne, at tyskerne har store krav til dokumentation, så store at det kan virke overdrevent og irriterende. Alligevel opfattes tyskerne som seriøse og professionelle af danskerne, der til gengæld af tyskerne kan opfattes som værende for slappe med en holdning om at det går nok. Tyskerne er direkte i deres facon og small talk er ikke en del af mødekulturen. Man sætter pris på flid, orden, præcision og pålidelighed. Arbejdet holdes adskilt fra privatlivet også hvad påklædning angår. Tyskerne er som regel mere formelt klædt på jobbet. Udtrykket Erst mach dein Sach, dann trink und lach giver et billede af arbejdsmoralen, som også betyder, at den gode relation opbygges i forlængelse af et veludført professionelt udført arbejde. Danske eksportører oplever at tyskerne ikke føler sig godt tilpas ved at lade samtalen foregå på engelsk, især ikke hvis tyskerne ikke taler det engelske sprog perfekt. Måske spiller usikkerhedsundgåelses faktoren også en rolle, når det kommer til det sproglige. Under alle omstændigheder står danskerne stærkest, hvis de lærer sig tysk. Selv om danskerne ikke taler perfekt tysk, vil de blive venligt modtaget af tyskerne. Denne forskel i usikkerhedsundgåelse er vigtig at være opmærksom på også når danske virksomheder skal markedsføre sig i Tyskland. En undersøgelse af 83 små og mellemstore danske eksportvirksomheders hjemmesider viste, at de danske virksomheder skal gøre mere ud af deres tyske hjemmesider på en hel del forskellige områder (bl.a. forklaring af danske særudtryk, danske certificeringer og fortællinger om tysk eksporterfaring) for at kunne matche det tyske krav om grundighed. I Tyskland står Danmark for natur, tradition, godt håndværk og god kvalitet. Dette bør bruges i markedsføringen som genkendelige tegn for danske varer. En vis forskel på Magtdistance og Langtidsorientering I Danmark har vi nok en idé om, at der er mere hieraki i Tyskland, men nye undersøgelser af tysk ledelsesstil i virksomheder tyder på, at tyskerne ikke lever op til vores stereotypiske opfattelser, idet tyske virksomheder i de senere år også i høj grad er præget af teamledelse og decentralisering. Selv om Tyskland scorer dobbelt så højt som Danmark på Magtdistance ligger Tysland også i den lave ende på denne

4 dimmension. Det er dog ikke længe siden, jeg af en direktør i en stor dansk virksomhed fik fortalt følgende historie: Direktøren havde netop været på nogle dages ophold i et tysk datterselskab, hvorfra han på et tidspunkt skulle til et eksternt møde. Det var regnvejr, og som noget helt selvfølgeligt bad én af de ansatte om at låne hans bilnøgle for at kunne hente bilen så direktøren ikke skulle besvære sig ud i regnvejret og blive våd på vej hen til sin bil. Et par dage efter stod han i præcis samme situation hjemme i Danmark. Det regnede, hans bil var parkeret et stykke fra kontoret, og han skulle til et eksternt møde. På vej ud af døren siger han lige i forbifarten: sikke et regnvejr, hvortil de ansatte svarer: Der står en paraply henne i hjørnet. Med til historien hører at direktøren har flere tusinde mand under sig. På dimensionen langtidsorientering ligger Danmark højest, men begge lande under middel. Det er ikke lykkedes mig at finde eksempler, som kunne underbygge tegn på en sådan forskel. Vi ligner hinanden mest på Individualisme Som det ses ligner vi hinanden mest på Individualisme dimensionen. Man realiserer sig selv og sin kernefamilie groft sagt. Forbehold i forhold til Hofstede Hofstedes resultater skal selvfølgelig tages med et stort gran salt, dels fordi data er af ældre dato, dels fordi man altid skal være forsigtig med at tegne stereotyper. Man vil formodentlig aldrig møde et enkelt individ, som passer ind i de optegnede bokse. Med stereotyper forenkler vi virkeligheden og kompleksiteten, men til gengæld kan de hjælpe os med at finde en måde at tale om kulturforskellene på. De giver os et udgangspunkt. Ligesom der i Danmark er geografiske forskelle på sprog og adfærd, er der det også i det store Tyskland. Der er f.eks. stor forskel på mentaliteten i Bayern og i Berlin, hvor stemningen er mere afslappet og nok mere ligner den danske. Endelig kan man aldrig vide, om den tysker, man møder, er vokset op i USA med en dansk mor og en Hollandsk far, og således sandsynligvis er kodet på helt sin egen måde. Kultur er dynamisk Kultur er dynamisk og det er vigtigt altid at forholde sig nysgerrigt og respektfuldt til den nye kultur, at være opmærksom på koder og spilleregler og sidst men ikke mindst altid at være åben over for at vores måde ikke behøver være den eneste og bedste måde.

5 Man bliver altid klogere af at lære en anden kultur og et andet sprog at kende. Hvorfor ikke gøre os anstrengelser med vores nabo mod syd. Effekten kan meget vel være en øget eksport. Og hvorfor sende vores varer til den anden side af jorden, hvis der er afsætning for dem i Tyskland. Kortere transport bidrager til et mindre CO2 udslip Af Hanne Skov Bertelsen, Cand.merc. i international afsætning og indehaver af kursusvirksomheden, Mehrwissen, der bl.a. udbyder lederkurser i Berlin

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

http://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2013/nr.+6+juni/nord...

http://www.lederne.dk/ledelseidag/artikler/seogeftermndogaar/2013/nr.+6+juni/nord... Side 1 af 6 www.lederne.dk Ledelseidag.dk nr. 6, juni 2013 Indholdsfortegnelse Nordiske ledere er forskellige Ny forskning viser, at vi i Norden ikke er spor ens. Der er betydelige forskelle på nordiske

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES:

(tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: (tt) 03 :: SIDE 52 NYE TENDENSER I HUMAN RESOURCES: Før i tiden mente man, at et højt karaktergennemsnit var en sikker vej til en succesfuld karriere. Sådan er det ikke længere nu kan en høj IQ tværtimod

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

Organisationsforståelse og kulturanalyse

Organisationsforståelse og kulturanalyse Institut for Marketing og Management Underviser: Mette Lund Kristensen Studium: tilvalg i marketing, branding og kommunikation, 5. Semester. Af: Kira Paulin : 05/01-2009 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie

Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie Kulturens Konsekvenser og Scrum: Et litteraturstudie Forfatter: Timmi Søndergaard Cpr: Studium: Cand.Merc.IT Afleveringsdato: 07-06-2012 Vejleder: Jakob Nørbjerg Antal Anslag: 174.680 Timmi Søndergaard

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forbrugstendens: Portræt af the citysumer

Forbrugstendens: Portræt af the citysumer published by pej gruppen / nr. 03 maj 2011 16. årgang T I D & T E N D E N S E R Forbrugstendens: Portræt af the citysumer Seks designfilosofier hvad kan de bruges til? Guide til oplevelsesbutikker HR-tendens:

Læs mere