Den Blomstrende Landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Blomstrende Landsby"

Transkript

1 Den Blomstrende Landsby Ravsted har en udviklingsplan og denne prydes på forsiden af en regnbue. Denne er valgt, idet den danner en bro og symboliserer sammenhørighed mellem mennesker. Sagnet siger, at for enden af regnbuen ligger skatten og i dette tilfælde er det Ravsteds borgere, deres ressourcer og engagement. Denne skat er grundlag for fællesskabet og livet i Ravsted. For uden denne ville dette projekt Den Blomstrende Landsby ikke være muligt. Endvidere står der i Udviklingsplanen: Når mennesket vil forstå sin nutid, hænger det formodentlig sammen med, at det ønsker at gribe ind i den for at skabe en anden fremtid en vision Det er lige netop, hvad der gør Ravsted til Den Blomstrende Landsby. Ingen kan alt alle kan noget sammen kan vi det hele 1

2 Indholdsfortegnelse Indblik. side 3-5 Udsyn. side 6-7 Netværk & Sammenhold... side 8-10 Foreningsliv.side 11 Organisation side 12 Landsbyens egenvurdering.. side 13 Bilag Skema egenvurdering Visionsplan Grafisk oversigt 2

3 Indblik Ravsted Sogn er et blomstrende landsbysamfund i midten af det Sønderjyske. Sognet består af Ravsted, hvor kirken ligger med de omliggende ejerlav/stednavne: - Korup - Fogderup - Havsted - Høgsholt - Hornse - Hyndingholm - Hynding - Hessel (Hejsel) - Knivsig I 2008 blev Ravsted Årets Landsby i Aabenraa Kommune og på baggrund af dette blev der i 2010 lavet en Visionsplan for Ravsted. I Ravsted er der ca indbyggere i omkring 430 husstande. I Ravsted er et af omdrejningspunkterne Ravsted Børneunivers som er en fællesledet institution bestående af en dagplejeafdeling, en børnehave, en skoleafdeling og en SFO. Fællesinstitutionen har eksisteret siden Ravsted Børneunivers har siden starten i 2008 arbejdet målrettet med at gøre de forskellige skift mellem dagplejen, børnehaven og skolen så nænsomt som muligt for børnene. Det betyder i dag at børnene oplever det som en naturlig ting at skifte fra dagplejen til børnehaven og til skolen. I 2007 indførte Ravsted Børneunivers en ugentlige udeskoledag for alle skolebørn. Det har været en stor succes, og der arbejders på at hele institutionerne får en grøn linje. Den Tyske Skole i Ravsted er under det tyske mindretals privatskoler i Sønderjylland med en børnehave tilknyttet. Den Tyske Børnehave er en del af 3 integrerede Institutioner i Aabenraa kommune med børn i alderen fra 0 til 6 år. I den Tyske Skole er undervisningssproget tysk og dansk undervises på modersmål niveau. Indtil 1970 var Ravsted et selvstændigt sogn tilhørende Slogs Herred, Tønder Amt. 3

4 Fra 1970 til 2007 var Ravsted underlagt Tinglev Kommune, men efter kommunesammenlægningen er Ravsted nu under Aabenraa Kommune. Sognet har gennem tiderne været præget af landbrug, handel og håndværk. De omliggende ejerlav var præget af slægtsgårde og husmandssteder. I Ravsted by var handel og håndværk hjemme. I 50 erne kunne over 60 forretninger og håndværkere tjene til det daglige brød i Ravsted. Mange af disse var familieforetagender, hvor mand og kone stod for driften. Grundet de mange forretninger af forskellig art var sognet næsten selvforsynende. I Ravsted sogn i 50 erne var der dagligt 4 købmænd der holdt åbent i henholdsvis Ravsted, Korup, Fogderup og Havsted. Billedet har på dette område ændret sig markant: nu findes - Mindre virksomheder skaber arbejdsplader i sognet - Lokal Brugsen, Slagterforretningen og Pizzeria/Restauranten - Store landbrugsenheder som præger oplandet Siden genforeningen i 1920 har Ravsted sogn haft et talrigt tysk mindretal. Danske og tyske institutioner og foreninger har gennem tiderne lært at arbejde godt sammen, som har ført til et bredt tilbud til alle børn, unge og ældre i sognet. Vi har mange ildsjæle på forskellige områder som holder liv i dette lille velfungerende samfund. Dette er kendetegnet ved - Mange unge familier med børn holder gang i de danske og de tyske institutioner - Idrætsforeningerne og svømmebadet tilbyder gode muligheder for sport og bevægelse - Velfungerende forsamlingshus til fester og kulturelle tiltag - Lokalhistorien er samlet i Lokalhistorisk Fællesarkiv for Ravsted Sogn - Kunstudvalget med lokale kunstnere som er aktive flere steder i byen - Byens borgere støtter op om vore foreninger så de kan eksistere - God synlighed med fungerende hjemmeside - PR-gruppen Vi er realistiske i Ravsted og ved, at vi ikke kan skabe mange arbejdspladser; men vi har skabt et dejligt sted at slå sig ned og bo midt i det Sønderjyske med aktiviteter, kultur og fremsynet udviklingsstrategi. 4

5 Statistik for deltagelse i byfesten Desværre forligger der ingen tal for 2010,2011 og 2012, men tallene har ikke været nedadgående fredag aften lørdag aften børnefrokost

6 Udsyn Ravsted har et godt kendskab til nabobyerne, som er Bylderup-Bov, Løgumkloster, Bolderslev, Øster Højst, Bedsted og Tinglev Hvad kender vi så disse byer for: - Bylderup-Bov er kendt for Slogsherredshus og et godt idrætsliv - Løgumkloster er kendt for Kloster Mærken og Ravsted føler en naturlig tilknytning til byen som centerby selvom Løgumkloster er beliggende i en anden kommune - Bolderslev er kendt for et godt lokalråd - Øster Højst er kendt for kroen, der laver god mad til billige penge. - Tinglev er kendt for sit årlige Ringeridning og svømmebadet og et velfungerende erhvervsliv Ravsted samarbejder med nabolandsbyerne blandt andet inden for idrætsforeningerne. Ravsted Idrætsforeningen har håndboldhold og fodboldhold sammen med Øster Højst, Bylderup-Bov og Saksborg. Hallen i Bylderup-Bov bruges til indendørstræning ved håndbold og fodbold og yderligere foregår den årlige gymnastikopvisning også i hallen i Bylderup-Bov. Ravsteds løbeklub har et godt samarbejde med BVU i Bolderslev vedrørende løbearrangementer. Den tyske idrætsforening i Ravsted er en sammenslutning med den i Øster Højst. Ravsteds Menighedsråd samarbejder med menighedsrådet i Bylderup-Bov blandt andet i forbindelse med kirkebladet og begge byer har den samme præst. Der er god kontakt til den tyske menighed i Burkal sogn samt Aabenraa provsti. Ravsted Brandværn samarbejder med de øvrige brandværn i Aabenraa Kommune omkring øvelser og kurser. Ravsteds Pensionistforening er med i arrangementskalenderen Ruden i Aabenraa Kommune. Ravsted udveksler erfaringer og ideer med de omkringliggende landsbyer. Ravsted Borgerforening har deltaget i flere møder, hvor Aabenraa Kommune har inviteret alle landsbyerne. Det har de senere år været omkring landsbyudvikling, hvor vi har set på de andre landsbyers udviklingsplaner og hørt om deres erfaringer og ideer. Derudover er 6

7 det mest mand til mand vi kender de andre og i forbindelse med de samarbejdsområder vi har. Ravsted Børneunivers er fødeskole til Bylderup skoles overbygning. Vi samarbejder med de andre landsbyer i forbindelse med forskellige arrangementer, og Ravsted deltager i et netværk af landsbyer i Aabenraa Kommune. Netværket er under opbygning, hvor vi skal mødes, når der er noget som vi synes er relevant, at tale sammen om, dog minimum 4 gange årligt. Dette er koordineret igennem landdistriktscoach Carsten Gram. Ravsted er delvis bekendt med de styrker og planer som de omkringliggende landsbyer har. Vi ved, at Bolderslev har et stærkt lokalråd, som skaber udvikling og sammen hold. Bolderslev har en udviklingsplan som de følger og de tager fat i enkeltsager som for eksempel deres gymnastiksal ved skolen. Vi har også fulgt med i hvad der sket i Holbøl de senere år, hvor de har lavet udviklingsplan og den friskole, hvilket har skabet et godt sammenhold i Holbøl. Landsbyerne på tværs støtter hinanden i deres udviklingsplaner, der er dog lidt en konkurrence på den gode måde byerne imellem, da man gerne se sin landsby som centrum og at man skiller sig lidt ud fra de andre landsbyer. 7

8 Netværk & sammenhold I vores lille lokalsamfund eksisterer der et godt netværk og sammenhold, som har stor betydning for den daglige gang i Ravsted. Ravsted har mange små klubber, som hygger på kryds og tværs af venner og naboer. Her kan blandt andet nævnes væddeklubber, kortklubber, cykelklubber og nytårsklubber som alle har det ene til fælles, nemlig fællesskab, hygge og samvær. Klubberne mødes 1 gang månedlig, hvert halve år eller hvad de enkelte klubber nu lige har besluttet sig for. Det kan være spontane tiltag, så som en væddeklub, hvor taberen laver et arrangement så som en kanotur eller en kortklub, hvor man i stedet for, at spille om penge, giver et fast bidrag som for eksempel skal gå til en Englandstur. Det kunne også være en nytårsklub, hvor man på skift afholder og fejrer det nye år sammen, nogle vælger at invitere i kjole og hvidt hvor andre måske vælger at inviterer til grim tøj fest eller damerne der hver uge fælles kører til bridge på Rebølcenteret og hver måned mødes privat til et slag bridge. Ravsted afholder også hvert år en Høstfest. I den forbindelse opføreres en lille revy. Høstfesten planlægges og arrangeres med alt hvad der hører sig til en fest. Det er en lille gruppe af ildsjæle, der står for dette arrangement, de skriver selv revystykket som opføres af faste gengangere men der sørges hele tiden for, at der kommer nye aktører med så disse også inddrages i fællesskabet. Ved Høstfest og Byfest fester flere generationer og aldersgrupper sammen. Flere har etableret cykelklubber, hvor de mødes en gang ugentligt i sommerhalvåret, for nogens vedkommende nok ikke så meget for at cykle, men for netop at være sammen på en anden måde. Overskriften for alle disse klubber er: Nærvær Fælleskab og Sammenhold. Ravsted arrangerer årligt en bordfodboldturnering, hvilket er et stort tilløbsstykke. Der er stor deltagelse fra de lokale og det meste af Sønderjylland, ung som gammel. I bordfodboldens univers er der en unik mulighed for, at dyrke sammenholdet på en anden måde. Den intense stemning, der hersker rundt om bordene smitter hurtig af på tilskuerne. Der kan til tider herske sydlandsk stemning, når finalerne melder sig. 8

9 I forbindelse med den årlige byfest i Ravsted, afholdes der et crossløb/gåtur, hvor alle de omkringliggende byer i sognet kæmper mod hinanden om, hvem der har løbet/gået flest kilometer. Her får tilflyttere et godt udgangspunkt for at mødes med resten af lokalbefolkningen. Det er ligegyldigt, hvem man løber/går med, det kan være en fra hver by der følges eller man følges med gruppen med trækvognen med forsyninger. Efterfølgende er der fællesspisning og socialt samvær, hvor man sidder i mindre grupper og kommer hinanden ved på tværs af de deltagende byer. I pinsen afholdes Nordeuropas 3. største udendørshåndboldstævne. Stævnet foregår over 2 dage, om lørdagen er børnene i aktion og om søndagen er det voksenholdene. Der er deltagere fra både ind-og udland. Stævnet afvikles i en god atmosfære, er man i kamp, spilles der for at vinde og bagefter er man social med modstanderne. De deltagende hold kan være familiehold, det kan også være efterskolekammeraterne der samler et hold eller hvem der nu måtte have lyst til at være med. Nogle hold mangler måske en enkelt spiller, hvor man så hurtigt finder en spiller eller to blandt publikum. Der knyttes nye venskaber og for andre er det en tradition, som man bare ikke går glip af. Mange børn, forældre og bedsteforældre står på sidelinjen og hepper med. En lille gruppe har skabe et nyt tiltag, nemlig fredagsklubben. De arrangerer temaaftner, hvor man igen har mulighed for, at knytte nye bånd på kryds og tværs. Der har blandt andet været Oktoberfest i festlige tyrolerdragter, vildtaften, vinsmagning og Irsk aften. Alt sammen med tanke for det enkelte tema, men også for deltagerne. En af Ravsteds specielle aktiviteter er loppemarkedet. En lille gruppe af ildsjæle indsamler og opbevarer lopperne. De bruger meget af deres tid på, at gøre tingene i stand, så der kan laves nogle gode handler ved afholdelsen af loppemarkedet. Indtjeningen fra denne aktivitet går til fælles formål i Ravsted Sogn. I løbet af 2 dage er der rigtig mange mennesker, som prutter om prisen og får en god handel. Der er mennesker som går målrettet, andre for at få en god snak. En anden aktivitet er traktortræk, som samler mange fra nær og fjern til vores lille by. Traktortrækket henvender sig nok mere til en begrænset skare, men har samme overordnede formål, nemlig at man mødes og får sig en snak om fælles interesse og overværer traktortræk. Desuden skal nævnes juletræsfesten, Sct. Hans fest, affaldsindsamling, byfesten og lokale gadefester. Ravsted har ligeledes et meget vigtigt service organ. Nemlig Ravsted Sogns PR-gruppe. Denne kan man tilmelde sig og derefter modtaget man mails og sms er med nyheder i sognet. Gruppen sørger for, at alt hvad der er af arrangementer, nyheder, efterlysninger 9

10 og formidling af lejeboliger udsendes. Desuden udsender gruppen advarsler eller opråb. Gruppen kan også efterspørge hjælp til diverse opgaver eller arrangementer eller være behjælpelig med annoncering. Samtidig er gruppen også sognet pressemeddeler, hvor der altid sørges for positiv omtale af Ravsted. Dertil kommer et hav af en lang række nabo fællesskaber, som har de forskelligste motiver og baggrunde og derfor er vanskelige at beskrive. Selskabelige fællesskaber, kortklubber eller andre grupperinger betyder også, at man mødes og emner af interesse for Ravsted Sogn drøftes som en helhed og umiddelbart kan være et vink med en vognstang til aktiv deltagelse i flere sammenhænge. Men fælles for dem alle er, at i Ravsted vil man hinanden! Og hvor er det så lige, at Ravsted skille sig ud i forhold til andre lokalsamfund? - Mulighed for, at dyrke fællesskabet på forskellige niveauer - I Ravsted ser vi muligheder i stedet for begrænsninger - Der bliver ikke kigget skævt efter nogen, hvis de melder fra. - Det er lysten der driver værket. 10

11 Foreningsliv Der er 19 foreninger i Ravsted, som overvejende er bygget op omkring en generalsamling, hvor bestyrelsesmedlemmerne typisk bliver valgt for 2 4 år ad gangen. Der holdes møde i de forskellige foreninger enten efter behov eller ca. 1 gang pr. måned. Foreningerne har aktiviteter, som dækker en bred interessesfære fx ungdomsklub, pensionistforeninger, idrætsforeninger, borgerforening, spejder etc. Af uformelle foreninger kan nævnes Fredagsklubben og Galant Vinklub. Da der bor ca indbyggere i Ravsted sogn og der er 19 foreninger, forholder det sig ofte sådan, at mange er medlem af 2 eller flere foreninger. Foreningerne samarbejder, hvor det er relevant og naturligt, og hvor der er fælles interesse. For eksempel i forbindelse med etableringen af vores byskov, med en kunst og kulturhave. Her har spejderne, menighedsrådet, lokalarkiv og borgerforeningen samarbejdet om at gøre skoven mere spændende og publikumsvenlig. Foreningerne involverer lokalbefolkningen ved, personligt at spørge om hjælp i forbindelse med konkrete opgaver. Endvidere forsøger foreningerne at være lydhøre overfor de ideer, som opstår i lokalbefolkningen. De fleste foreninger rekrutterer bestyrelsesmedlemmer ved personlig henvendelse. Størstedelen af foreningerne har en aktivitetsplan, som er traditionsbundet eller fortløbende, fra år til år. Foreningernes aktiviteter udvikles og tilpasses løbende, efter befolkningens behov og ønsker. I sport og friluftsforeningerne er der stor tradition for træner og lederkurser. I mange af de andre foreninger er kursus- og uddannelses aktiviteter basseret på interesse, behov og økonomi. Foreningerne kommunikerer med medlemmerne og med omverdenen bruges lokalaviserne, Ravstedshjemmeside, Facebook, mail og sms kæder. (Ravsted Sogns pr gruppe) 11

12 Organisation Ravsted sogns borgerforening er sammensat af 7 medlemmer, der vælges ved generalforsamlingen. Det er som regel en blanding af kvinder og mænd med forskellige baggrund og fra forskellige områder i sognet. Borgerforeningen har i gennem mange år taget sig af de praktiske opgaver med at vedligeholde legepladsen, hænge julebelysningen op, diverse bænke, arrangeret Skt. Hansfest, affaldsindsamling osv. De senere år er der kommet opgaver til som drejer sig om udvikling og visioner for Ravsted. Borgerforeningen har et godt samarbejde med foreningslivet, den har for eksempel lavet en god hjemmeside som bruges af alle i Ravsted, især foreninger er aktive og lægger deres arrangementer ind i kalenderen. Der samarbejdes også med kommunen omkring landsbypedelordningen og borgerforeningen har også en repræsentant i kommunens landsbyråd. Borgerforeningen har de senere år gennemført følgende projekter: - PR-gruppen - Hjemmeside - Fornyelse af julelys/relæ - Visionsplan - Der er påbegyndt følgende projekter i 2013: - Stisystem - Byskov - Blomstrende Landsby Fremtidige projekter: - Udvikling af Blomstrende Landsby - Udvikling af stisystem - Evt. udvikling af Foreningernes dag 12

13 Landsbyens egenvurdering Efter endt udarbejdelse af ansøgningen til Blomstrende Landsby, er følgende point afgivet. Indblik Udsyn Netværk Foreningsliv Organisation Totalt 3 point 4 point 5 point 4 point 4 point 20 point 13

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Vi vil vækst bygge og bo.

Vi vil vækst bygge og bo. 1 Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 det grundlæggende niveau Vi vil vækst bygge og bo. Sdr. Rind-Rindsholm et lokalsamfund, hvor vækst og velfærd skal gå hånd i hånd. Ansøgende

Læs mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere

Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere Undløse Ene kan vi meget sammen kan vi endnu mere UNDLØSE LOKALRÅD v/ Paul Johnsen Mobil 52 39 65 46 Mail: paul.johnsen@mail.dk www.undloese-lokal.dk Indhold Taksigelser...2 Blomstrende landsby én blomst,

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve

KURVEKNÆKKERNE. Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve KURVEKNÆKKERNE Seks historier om landsbyer der knækkede en faldende befolkningskurve MP-Analyse Januar 2007 1 belyse muligheder og trusler i forbindelse med kommunalreformen og udviklingen på arbejdsog

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2010 2020 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 1. Infrastruktur... 6 Handling... 6

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling

Avnbøl - Ullerup. Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Avnbøl - Ullerup Lokal Udviklingsplan 2015 2025 Historie Analyse Vision Strategi Handling Forord... 2 Beskrivelse, historie og analyse... 2 Vision... 5 Strategi... 6 Handling... 7 Afslutning... 8 Forord

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO

GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO GELSTED, ET GODT STED AT BO & GRO 2014 Udviklingsplan for Gelsted Gelsted er centralt beliggende i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand. Byen ligger midt mellem Odense og Middelfart på Vestfyn.

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere