Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner. Træner Vejledning"

Transkript

1 Hvem er det for? alle friske piger og drenge med lyst til fodbold, sjov og en masse venner Træner Vejledning

2 FK Sydsjælland 05 Trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Her spiller vi side 4 Etisk regelsæt gældende for FK sydsjælland 05 s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side 6 Kampsedler side 6 Holdkort og indberetning af kampresultater side 7 Ændring af spilletidspunkter side 7 Dommere side 7 Kørsel til udekampe side 8 Reserver (7 og 11-mands hold) side 8 Uddannelse side 8 Trænerhonorar side 8 Nye spillere side 9 Indmeldelser - Udmeldelser side 9 Kontingenter side 9 Forældre / spillermøder side 10 Klubhuset side 10 Målsætninger Målsætning for ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen side 11 Forventninger Forventninger til trænere side 12 Forventninger til holdledere side 13 Forventninger til spillere side 13 Forventninger til forældre side 14 Den røde tråd Generelle retningslinier for træningen side 14 Trænings omfang side 14 U6 U7 side 15 U8 U9 side 16 U10 U11 side 17 U12 U13 side 18 U14 U15 side 19 U17 U18 U19 side 20 LINKS Links side udgave

3 Velkommen som træner i FK sydsjællands fodboldafdeling. Idéen med denne vejledning er at DU, som træner skal have et hjælpemiddel og samtidig et stykke værktøj til brug i den daglige træning og til kamp. Denne vejledning indeholder relevante oplysninger i kamp og trænings øjemed, noget om klubbens forventninger til dig, samt klubbens målsætning med ungdomsafdelingen. Vi anmoder DIG om at nærlæse denne vejledning, og i videst muligt omfang rette sig efter bestemmelserne heri. Det er fodboldafdelingens målsætning, at denne vejledning er et tilbagevendende punkt på det første årlige træneropstartsmøde, og at man som træner henover sæsonen forholder sig til om den aktuelle målsætning for enkelte årgang nåes. Velkommen til fodbold i FK Sydsjælland 05 og god fornøjelse med den kommende sæson. Med sportslig hilsen Træner-Trioen 1. udgave

4 Fodboldudvalget 2013/14 Navn: Tlf.: Pia Nygaard Søren Apel Malene Bonde Jan Gøthler Jan Gøthler Brian Jacobsen Uffe Johansen Ole Hansen Trine Stenbek Uffe Johansen Brian Jacobsen Brian Jacobsen Kate Sørensen Tommy Jonasson Jan Gøthler Tommi Andersen Mail: Udvalgspost: Formand Aktivitetsformand Økonomiformand Supplerende medlem Supplerende medlem Hjemmeside Fodboldskole Fodboldskole Vennetrio Trænertrio Trænertrio Trænertrio Turneringsansvarlig Klubhusbestyrer Materialeforvalter Webmaster Dommertrio 1. udgave

5 Her spiller vi Udendørs På banerne bag Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved På banerne ved FK Sydsjællands klubhus i Lov, Landevejen 4A, 4700 Næstved Indendørs Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje dn sio et Vtil ja ad gp e Byg n Halle Tennisbane 1. udgave

6 Etisk regelsæt vedrørende opførsel i FK sydsjælland 05`s fodboldafdeling Spillere skal spille i rette årgang: Fodboldspillere i FK sydsjælland 05 skal spille, hvor de aldersmæssigt hører til. Kun i særlige tilfælde, kan spillere spille en række højere. En betingelse for at kunne rykke en række op, er at der er tilstrækkelige spillere til det hold, man hører til. Fodboldudvalget SKAL kontaktes og der skal være enighed hos trænerne om holdskifte. Det der lægges vægt på, er om spilleren er fysisk og psykisk klar til at rykke op. Dette SKAL overvejes ved hver sæsonstart. Omkring træning og kampe : Sprog : Træning : - Man møder omklædt til tiden. Gentagne overskridelser medfører, at man ikke deltager i træningen/kampen den pågældende dag. - Det forventes som en selvfølge, at der under såvel træning som kamp, tales et sprog spillerne indbyrdes og spillere/trænere imellem som alle kan acceptere, og vi som klub kan være bekendt. Med andre ord, så TALER MAN PÆNT TIL HINANDEN. - Overskridelser kan medfører hjemsendelse fra træning/kamp - Vi forventer at spillerne udviser den størst mulige koncentration under træning for at lære mest muligt og derved blive så god en fodboldspiller som muligt. Dvs. at privatsnak m.h.t. hvad der er sket i f.eks. i skolen eksempelvis må vente til efter træningen. - Truende adfærd overfor medspillere til både træning/ kamp vil ikke blive tolereret, Kampe : Afbud til træning/kamp : - Enhver fysisk kontakt (som ikke har noget med spillet at gøre) med modstanderen både før, under og efter kampen medfører automatisk, som minimum én spilledags intern karantæne, herefter tager Fodboldudvalget episoden op og finder ud af hvad der så skal ske. - Ved fysisk kontakt menes der, slå, spytte, sparke eller true en modstander/dommer. - Husk at melde afbud til kamp i god tid, dvs. mindst 1 uge før. Afbud til træning aftales individuelt mellem træner og spillere. 1. udgave

7 Bolde til kamp og træning. Bolde findes i containeren ved klubhus i Lov og i boldrummet ved Fladså hallen. Alle bolde er af den standard, at de kan bruges til både kamp og træning. Det holdlederens/trænerens opgave at sørge for at hjørneflag (i materialerummet) og bolde er klar til kampen. Sørg for at samle boldene ind inden kampen starter, da det er her vi ofte mister mange bolde. Vær omhyggelig med at få alle bolde med ind efter træning, og hvis du skulle miste en eller to, så meddel det til materialeudvalget. Boldstørrelser U6 til og med U8 boldstørrelse 3 U9 til og med U15 piger og U14 drenge boldstørrelse 4 U15 drenge og U18 piger og ældre boldstørrelse 5 Spilletøj For alle hold stilles der et sæt spilletøj til rådighed af klubben. Spillesættet består af lyseblå trøjer, sorte bukser og sorte strømper + målmandsbluse, -bukser, - strømper og -handsker. Det påhviler formanden for materialeudvalget, efter sæsonafslutning at registrere og opmagasinere, samtlige sportsrekvisitter, inkl. spilletøj. Andre materialer som kegler, stænger opbevares i materialerummet til fælles afbenyttelse. Kampseddel Træneren, i samråd med holdlederen, har ansvaret for udtagelse af holdet til kampe. Træneren/holdlederen sørger for at spillerne bliver underrettet om de skal møde til kamp. Dette kan foregå med seddel, pr. mail eller SMS, det kan også gøres via vores hjemmeside på holdsiden. Billeder/foto Ved brug af billeder og foto af børnene på eksempelvis en hjemmeside, skal der ligge en aftale med forældrene eller værge i form af en underskrift der bekræfter at vi må gøre brug af billederne. Hvad der sker på sidelinien kan træneren ikke have ansvaret for. Et billede kan og vil blive fjernet af web-masteren, HVIS det ikke findes etisk korrekt med klubbens etik. Bagerst i mappen findes en samtykkeerklæring, der kan tages en kopi af denne til forældrene. 1. udgave

8 Holdkort/indberetning af kampresultater. DBU tilsender holdkort. Det er holdlederens/trænerens opgave, at sørge for at såvel hjemme- som udeholdets holdopstilling påføres holdkortet og at dommeren skriver navn og dommernummer på. Efter kampen påføres resultatet, og holdkortet lægges tilbage i skuffen ved disken i klubhuset. Kampresultater SKAL I SELV indtelefoner senest en time efter spillet kamp. Ellers modtager klubben bøde. Husk at gemme en kopi selv i 6 mdr. TLF. nummer for indtelefonering står på holdkortet. Ændring af spilletidspunkter. Evt. ændringer af spilletidspunkter bedes begrænset. Ved nødvendig ændring SKAL der ændres senest 10 dage før kamp. Alle flytninger af kampe SKAL gå igennem kampfordeleren. Dommere I klubben har vi en dommertrio der tager sig af kampen i ungdoms rækkerne, i tilfælde af ændringer er træneren ansvarlig for at meddele dommeren herom. Dommere er en vigtig del af en fodboldkamp. Det er vores opgave at sikre, at dommerne føler sig godt behandlet, når FK sydsjælland 05 er den ene part i en fodboldkamp. Siden år 2002 har der været automatisk dommerafregning i de afviklede turneringskampe i SBU s centrale 11-mands turnering. Automatisk dommerafregning betyder, at SBU på klubbernes vegne afregner med dommeren/liniedommerne. Klubberne opkræves for dommergodtgørelsen på den månedlige faktura fra SBU. På fakturaen vil de enkelte kampe være specificeret med dato, kamp og beløb. Såfremt en bestilt dommer ikke møder op, har holdene pligt til at vente i mindst 30 minutter, således der skabes mulighed for at fremskaffe en anden dommer. Kampen skal afvikles med den fremskaffede dommer, og denne bør så vidt muligt være neutral. Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter og der kan ikke protesteres, medmindre protesten er nedlagt før kampen. 1. udgave

9 Kørsel til udekampe - generelt Kørsel foregår som udgangspunkt i private biler. Der opfordres til at fordelingen af kørsel planlægges for en halvsæson af gangen. Lav eventuelt en liste til udlevering til samtlige forældre som skal køre, og angiv samtidig at den enkelte forældre herefter selv, er ansvarlig for at finde en afløser, hvis man bliver forhindret den pågældende dag. Træneren skal KUN køre, hvis der ikke er andre muligheder. Følgende regler SKAL overholdes, når der køres med børnehold til kampe: - Alle børn skal have sikkerhedssele på (både på for- og bagsæde) - Overhold fartgrænser og kør kun som vejr og vind tillader det - Kør altid i god tid - Sørg generelt for sikker transport ud og hjem - Ovennævnte skal overholdes det er i alles interesse. - Husk en selepude, hvis barnet er under 135 cm. Reserver på 3-, 5-, 8- og 11-mandshold Det er klubbens holdning, at reserverne er med for at blive brugt. Det bør tilstræbes, at alle spillere får mindst én halvleg på banen. HUSK, det er vigtigt at alle kommer ud at spille!!!! Uddannelse Det vil altid være i klubbens interesse at have gode og veluddannede ledere, trænere og dommere. FK sydsjælland 05 er derfor interesseret i at vore ledere og trænere videreuddanner sig på diverse kurser, faktisk forventer vi at de vil deltage på DBU s Basis uddannelse. Vi har også mulighed for at sende medlemmer (udover nuværende træner og ledere) på kursus, hvis de giver udtryk for, at de på et senere tidspunkt kunne tænke sig at blive træner eller leder i FK sydsjælland 05. Forud for sæsonstarten forår/efterår vil du modtage kursus tilbud. Hvis nogle af disse har vækker din interesse, skal du kontakte trænertrioen. Kursus og opholdudgifter betales af FK sydsjælland 05. Trænerhonorar På hver årgang består trænerstaben af en trio bestående af én cheftræner samt op til to assistenttrænere. Desuden opfordres du til at inddrage forældre til hjælp ved stationstræning. Som træner/hjælper i FK Sydsjælland 05 kan du forvente: Tøjpakke samt omkostningsgodtgørelse på 2000 kr. for cheftræner og 1000 kr. for assistent Hjælp og støtte til træningen i form af personlig vejledning eks. trænertrioen, trænermanual m.m. Holdets egen hjemmeside. En årlige Tak-for-hjælpen-fest, som afholdes hvert år i slutningen af oktober, dette annonceres på fk05 Hjemmeside. 1. udgave

10 Nye spillere. HUSK at nye spillere IKKE må spille en turneringskamp, før vi har spillerens DBU- spillercertifikat, hvis spilleren tidligere har spillet for en anden klub. Hvis spilleren IKKE har spillet i indeværende eller nærmest foregående turnerings år, skal spilleren udfylde en DBU-spilleerklæring. Kontakt da den der er ansvarlig for turneringen for nærmere oplysninger. Indmeldelser Udmeldelser Det er trænerens opgave at sørge for at indmelde nye spillere, dette skal gøres via vores hjemmeside under fanen. (Om FK05). Hurtigst muligt efter sæsonstart skal der, på baggrund af en udskrift fra sidste års medlemsliste, udarbejdes en ajourført liste med både alle gamle og nye medlemmer. Hvis der i løbet af sæsonen er tilgang/afgang af spillere, SKAL Kasseren (kontingenansvarlig) underrettes. Udmeldelser foretages af kasseren gennem vores hjemmesiden via fanen (Om FK05), som; - undersøger status for kontingentbetaling og eventuelle karantæner. - fremsender spillercertifikat, hvis det ønskes. Kontingent Jævnfør klubbens vedtægter opkræves kontingentet to gange årligt følger: I marts måned, med seneste indbetaling 31/3 - for perioden 1/1 til 30/6 I august måned, med seneste indbetaling 31/8 - for perioden 1/7 til 31/12 Nordea reg. nr kontonr HUSK at skrive spillernavn og hold/årgang. Kontingentgruppe U-5 og U-6 kr. 350,00 U-7 til U-18 kr. 475,00 Pr. halvår Seniorer Kr. 650,00 Old Boys / Veteraner Kr. 500,00 Bemærk ungdomsholdene skifter U-nr. efter sommerferien således f.eks. årgang 2007 bliver U8 OBS!!!!! Ved manglende indberetning af spillerliste udbetales der ingen trænerhonorar! 1. udgave

11 Forældre/spillermøder Et samlet forældre/spillermøde afholdes én gang pr. sæson. Det anbefales, at mødet arrangeres ved den første træningsdag. Arrangementet afholdes i FK 05`s klubhus i lov, så alle - både spillere og forældre - føler det naturligt at komme der senere, uanset hvor de ellers træner og spiller kamp. Klubben giver te og kaffe. Evt. invitation til trænerudvalget kan overvejes. Hvad skal der overvejes inden mødet : - Indbydelsen. Hvornår skal den ud og hvad skal der stå i den? Hvilken "stil" vil jeg anlægge? Skal den være seriøs, humoristisk, professionel, venskabelig? - Hvem skal med? Spillere, forældre, trænerkollegaer, forældrerepræsentanten, holdleder, fodboldudvalg etc. - Tid og sted. Husk at undersøge om der er et ledigt mødelokale - check om de andre deltagere er optaget. Hvilken dagsorden skal mødet have? Se forslag nedenfor. Hvem skal gøre hvad? Skal der tages referat? Hvem er mødeleder? Hvilke opgaver vil du foreslå, at forældrene varetager? Hvilke forventninger har du selv til sæsonens forløb? Hvordan vil du planlægge træningen, sætte holdene sammen? Forslag til dagsorden : 1. Velkomst og præsentation af dig selv + andre deltagere. 2. Orientering om klubben (evt. ved trænerudvalget). 3. Den kommende sæson: Hvilke hold, træning, forventninger, kampe, arrangementer, turneringer, specielle forhold. 4. Hvilke opgaver vil du gerne have at forældrene løser? 5. Eventuelt. Klubhuset. På Lov stadion, kan man også bruge klubhuset til sociale arrangementer, dette kan bookes via klubhus bestyreren, Ligeledes skal man hente og leverer klubkassen hos klubhus bestyreren. Det forventes at klubhuset er åbnet ved kamp på stadion, man bør sikre sig at man har en nøgle og kode. Dette er trænerens ansvar at sørge for dette. Oplæring af brug af klubhus kan fås af klubhus bestyreren. 1. udgave

12 Målsætning for ungdomsarbejdet i FK 05 fodboldafd. at, det bliver så attraktivt som muligt at spille fodbold i FK 05. at, spillerne får et naturligt forhold til FK 05. at, de mindste årgange spiller fodbold gennem leg. at, vi har 11-mandshold fra U13 og opefter. at, styrke træningen gennem afholdelse af interne træner- og lederkurser. 1. udgave

13 Forventninger til trænere Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning. Møde til tiden, og have alt klart til træning. Gennemføre træningen i udleveret træningstøj. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Sørge for en tryg og motiverende atmosfære på som uden for banen. Gribe hurtigt og resolut ind ved evt. mobning. Løse op for problemer/konflikter, evt. i samarbejde med fodboldudvalget og forældre. Informere åbent og ærligt med hensyntagen til den enkelte spiller. Have ansvar for børnenes sikkerhed under træning og kamp. Udvikle spillerne sportsligt/socialt ved at deltage i forskellige stævner. Det er trænerens opgave at ajourføre holdets hjemmeside. Opbevare og vedligeholde udleverede materialer, samt aflevere materialer efter sæsonen. Medvirke til at holde orden i materialerummet. Være et godt eksempel for spillerne. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere. PR via kampreferater kan gøres på egen holdside. 1. udgave

14 Forventninger til holdledere/forældrehjælper Virke som praktisk/administrativ leder for holdet - efter nærmere aftale med trænerne - dvs. - have ansvar for det praktiske omkring tøj. - arrangerer vask af kamptøjet, så dette går på skift mellem spillerne. - sørge for lægetaske, væske m.v. i forbindelse med kampe. - udfylde holdkort, indtelefonere resultatet til SBU og aflevere dem i bakken på kontoret, samme dag som kampen spilles. - registrere ind- og udmeldelser, og give det videre til kasseren. - arrangere transport til udekampe. Vi anbefaler kørselsordning fra sæsonstart. - efter alle kampe - både ude og hjemme - sørge for at omklædningsrum er rengjorte og efterlades i samme stand som da holdet ankom. - medvirke til at holde orden i materialerummet. Deltage i relevante møder, kurser m.v. Bidrage aktivt til at skabe god stemning blandt spillere og forældre. Bidrage aktivt til at løse op for problemer og konflikter i samarbejde med træneren. Være et godt forbillede for spillere. Udvise anstændig optræden over for såvel dommer som modstandere. Sørge for information til forældre og spillere Lave PR for holdet. I FK 05 forventes det, at spillerne ; bidrager med god opførsel både på og udenfor banen - overfor både med- og modspillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. tager et medansvar for både træning og kamp. i videst muligt omfang møder op til træning og kamp - eller melder afbud i god tid. tager et medansvar for, at der skabes et godt klubmiljø, hvor alle kan trives. i øvrigt viser hensyn - og er en god kammerat. betale kontingent rettidigt. 1. udgave

15 I FK 05 forventes det, at forældrene ; bidrager med god opførsel udenfor banen - overfor både modstanderens og egne spillere, trænere, ledere, tilskuere og dommere. medvirker til, at der skabes et godt og frugtbart forhold spillere, trænere, ledere og forældre imellem. være behjælpelig med transport og give en hånd med når det er nødvendigt. støtter deres barn i positiv retning - følger med i aktiviteterne og snakker med ham/hende om kampe, træning og kammeratskab. vil hjælpe ved at dømme 3-, 5-mands kampe i de mindste årgange. sørge for rettidigt indbetaling af kontingent. er behjælpelig ved stævner og arragementer. Den røde tråd : Generelle retningslinier for træningen i de enkelte afdelinger (aldersgrupper). Her på de følgende sider følger en kort beskrivelse af, hvad FK 05 fodboldafd. forventer at spillerne på de respektive årgange minimum formår såvel teknisk, taktisk og fysisk. Venligst NÆRLÆS beskrivelsen for den aldersgruppe du træner, men læs også om de andre afdelinger. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fodboldudvalget. Træningens omfang: U6 U9 U10 U12 U13 U19 Sæson længde: April - september Februar - oktober Februar - oktober Træningspas pr. uge: Min Minimum pr. lektion: Min.60 minutter Min. 60 minutter Min.90 minutter Træningskampe: Arrangeres selv Arrangeres selv Arrangeres selv Indendørsfodbold: Oktober - marts Oktober - marts Oktober - marts Ønsker du ikke selv at træne holdet indendørs, har du ansvaret for at finder en kordinator over 18 år. Turnusordning blandt forældre gruppen kan også være en god løsning. 1. udgave

16 U6 og U7 3-mands Generelt: Glæde: Tryghed: - ved træningen skal træneren lægge vægt på tre ting: Glæde, Tryghed og Bevægelse. - børnenes umiddelbare glæde ved spillet, de er meget motiverede, en glæde, som træneren skal bygge videre på. - succesoplevelser, leg og fællesskab - blandt andet omsorgsfuld behandling af børnene (binde støvler, tørre næse og lignende). - træneren skal forstå at vinde børnenes tillid. - ha god tid der er plads til alle. - det skal være sjovt og foregå i trygge rammer - husk små grupper. - gentagelser af kendte træningsøvelser Bevægelse: - fodbolden bruges som leg. - legene/øvelserne skal være: - med få regler. - lette at organisere. - opbygget så alle er aktive. - tilrettelagt med højt aktivitetsniveau. Mål for afdelingen: Der arbejdes på at gøre spilleren "ven med bolden" - d.v.s. at i en træningsenhed foregår træningen med 1 bold pr. spiller i mindst halvdelen af tiden. Teknisk: Taktisk: Fysik: Psykisk: - indøve spark og løb med bolden (driblinger). - indøve at stoppe bolden (tæmninger med fodsål og inderside). - indøve skudformer (vristspark, indersidespark sidst i perioden). - indøve gribeteknik (målmand). - introducere hovedstødsøvelser. - lære at orientere sig (se op - hvor er jeg). - lære " at få god tid ". - placering på banen (sidst i perioden) - ingen speciel fysisk træning, men løbeskoling, koordination, bevægelighed, smidighed og balancetræning. - lære at følge trænerens anvisninger. 1. udgave

17 U8 og U10 5-mands Generelt: Træningen skal tage udgangspunkt i aldersgruppens motoriske udvikling, hvor det indøvede fra U6 U7 videreudvikles. Holdopdeling foretages efter styrke. Evt. 1. hold og efterfølgende hold jævnbyrdige. Teknik 1. del: - lære at behandle en bold med begge ben (sparkeformer/-teknik). - lære at behandle en bold med hovedet (headning). - lære at aflevere en bold: a. ved skud på mål (forsøge at score) b. ved at skille sig hensigtsmæssigt af med bolden (fart, retning og præcision). c. korte / lange afleveringer - lære at modtage en bold: a. uden pres b. under pres c. i form af en retningsbestemt tæmning. - lære at erobre bolde (tackling). - lære driblinger - finter. - udføre et indkast - indledende målmandstræning (udspark, udkast) Teknik 2. del: - lære at drible - vende. - lære at tæmme - drible. - lære at drible - finte. Taktisk, generelt: - lære at placere sig på banen i forhold til: a. medspillere (nærme sig, fjerne sig, løbe i hul) b. modspillere (opdækning, markering) - lære at kende sin plads i helheden. - lære tilbagespil til forsvar/målmand - lære begyndende kendskab til forsvar, midtbane, angreb. - lære begyndende kendskab til forståelse for bredde og dybde i spillet. Taktisk, individuelt: Angrebsmæssigt: - driblinger (dække bolden af - udfordre). - vende, dreje med bolden (ved linier - i pressede situationer). - modtagelse af bold (gå i møde - vende i spilretning). - spil uden bold løbe i position. - skud fra distancen Forsvarsmæssigt: - forsvar overfor driblinger. - placering i.f.t. modstanderens angribere - placering ved dødbolde. Fysik: - smidighed, bevægelighed, løbeskoling og koordinationstræning med og uden bold. - træning i nærkampe (tacklinger, skulderskub) 1. udgave

18 U11 U12 8-mands Generelt: Børn i års alderen kan lære alt med en bold. Derfor har træneren i denne aldersgruppe et stort ansvar med hensyn til uddannelse af spillerne. Mål for U11 og U12: Teknisk: - videreudvikling af grundteknik. - gives introduktion og træning i alle tekniske ting. - stor vægt på fart, retning præcision og hovedvægt på afleveringer i fart samt retningsbestemte tæmninger i fart. - indøve sparkeformer (alle spark - med vægt på hårdhed i indersidespark samt halvtliggende vristspark m.v. (husk begge ben). - videreudvikle driblinger/finter. - videreudvikle hovedstød (med vægt på springkraft). - indøve skud på mål under passende modstand (husk begge ben). - begyndende systematisk specialtræning af målmænd. - indøve de forskellige tæmningsformer (fod, lår, bryst, hoved) Taktisk: - indøve faste opstillinger og lære at kende de forskellige pladser. - begyndende orientering om systemer og taktik (oplæg til kamp) - udbygge forsvars-, midtbane- og angrebsprincipper (opdækning, opbakning, bandespil, overlap, krydsløb og boldovertagelse). - udvikle forståelse for effektiv udnyttelse af hele banen (bredde og dybde). - begyndende træning af dødboldsituationer (målspark, frispark, straffespark, hjørnespark og indkast). - forståelse af off-side reglen. Taktisk, individuel: Angrebsmæssigt: - spil med bold (præcision - timing). - spil uden bold (vinkel - afstand - nærme/fjerne sig - rykke fri). - vende spillet. - afslutninger. - vinde 1:1 (dribling - finte). Forsvarsmæssigt: - vinde 1:1 (komme først - dække på rigtig side - skærme af). - forhindre sammenspil. - placering på banen herunder forståelse af off-side reglen Fysik: Psykisk: - løbeskoling, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. - koncentration, vilje, mod og disciplin, herunder m.h.t. tøj, støvler o. lign. - sørge for at pleje kammeratskabet. - sørge for at spillerne opdrages til at føre en god tone overfor dommere, ledere, med- og modspillere. - evt. individuelle træner-/spillersamtaler. - give spilleren en følelse af at de har støtte fra træneren 1. udgave

19 U12 og U mands Generelt: Aldersklassen år er fodboldens "guldalder", hvorfor træneren i denne aldersgruppe har et stort ansvar med hensyn til uddannelsen af spillere. Gennem den rigtige træning skal detaljerne læres korrekt og gentages, så alt kommer til "at sidde på rygmarven". Mål for afdelingen: Teknisk: - repetition og kvalitetsforbedring af grundteknikken og detaljer i kamplignende situationer og under pres,(alle sparkeformer, halv og helflugtninger, tæmninger, hovedstød, driblinger, finter, tacklinger, afleveringer, skille sig af med bolden, modtage bolden, skud på mål). - øget tempo og intensitet. - indøve afleveringer over lange afstande. - specialtræning af målmænd. - specialtræning af dødboldsituationer (frispark - straffespark ). - der arbejdes med begge ben. Taktisk: - videreudvikling af individuel taktisk træning og påbegyndende gruppeog holdtaktisk træning. Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold (afleveringsteknik). - spil uden bold (bevægelse foran/bagved boldholder - skabe og udnytte plads). - bredde og dybde. - vende spillet. - skabe 2:1 situationer (bandespil - overlap - krydsløb - boldovertagelser. - vinde 1:1 situation (med modstandere i ryggen). - indlæg. - afslutninger. - dødboldsituationer. Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1:1. - pres (individuelt - gruppe). - områdedækning. - markering og opbakning. - samarbejde mellem målmand og forsvar. - samarbejde mellem de 3 zoner. - brug af offside. Fysik: Psykisk: Andet: - løbeteknik, hurtighed, smidighed, bevægelighed, balance, koordination og styrketræning (som forebyggende træning og kun med egen kropsvægt). - koncentration, vilje, mod, ansvar, motivation og pos. psyke (puberteten er en svær tid, som de unge skal hjælpes igennem). - håndhæv disciplin. - definere anførererhvervets forpligtelser 1. udgave

20 U14 og U15-11 mands Generelt: I denne alder skal alle tekniske, taktiske og fysiske grundbegreber være kendte og indøvede. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling og kvalitetsforbedring af alle tekniske færdigheder i komplekse øvelser og kampsituationer - og i højt tempo med større og større belastning/pres. - driblinger/finter (ryk med bolden). - afleveringsteknik (præcist - hurtigt - kort/langt). - sparketeknik (afslutninger). - retningsbestemte tæmninger. - headninger. - nærkampteknik (på jorden og i luften). - udvikling af specialiteter. - der arbejdes med begge ben. - specialtræning af mænd/kvinder. Taktisk: - overblik, perception og kommunikation. - udbygge kendskabet til systemer. - udbygge kendskabet til angrebs- og forsvarsprincipper. Især forståelsen at udnytte frit område og gøre sig spilbar. Taktisk, angrebsmæssigt: - spil med bold. - spil uden bold (modløb/dybdeløb - krydsløb - indløb til indlæg - returbolde). - bredde og dybde. - vende spillet (kort - langt). - hurtigt kombinationsspil (få berøringer). - skabe og udnytte 2 : 1 situationer. - vinde 1 : 1 situationer. - afslutninger. - dødbolde. Taktisk, forsvarsmæssigt: - vinde 1 : 1 situationer. - pres (individuelt - hold). - zone-/områdeopdækning - mandsopdækning. - sideforskydning. - opbakning, dybde og push up. - samarbejde mellem kæderne. - omstilling og fleksibilitet (overtage hinandens pladser). - dødbolde. Fysisk: - forebyggende træning indeholdende smidighed, bevægelighed, balance koordination, løbeskoling og styrketræning med egen kropsvægt - for hele kroppen og med henblik på hurtighed. - hurtighedstræning. - påbegyndende distance og intervaltræning. (evt. springtræning). 1. udgave

21 Psykisk: Andet: - koncentration, vilje, mod, ansvar (selvkritik), levevis, indre motivation (træning og kampe) + psyke, disciplin (selvkontrol) og tålmodighed. - faste spillermøder. - fuldstændig kendskab til fodboldreglerne. U17, U18 og U19 11 mands Generelt: Træning som hos U14 U15 men med mere krævende træning, både teknisk, taktisk og fysisk. Mål for afdelingen: Teknisk: - videreudvikling af de tekniske detaljer under øget modstand og øget tempo. - videreudvikling af specialiteter. - der arbejdes med begge ben. Taktisk: - overblik, perception, kommunikation og tålmodighed. - videreudvikling af de angrebs- og forsvarsmæssige taktiske principper. Fysisk: Psykisk: - distance og intervaltræning. - styrketræning for hele kroppen (gerne med vægt på). - hurtighedstræning. - smidighed, bevægelighed, balance og koordinationstræning. - koncentration, vilje, mod, ansvar, levevis, motivation, disciplin + psyke og accept af rollefordeling, tålmodighed (have realistiske mål). Afslutning: Lad os alle hver især give et lille skub til, at FK sydsjælland 05 s fodboldafdeling udvikler sig i den rigtige retning, som er præget af trivsel og samarbejde, og som vil få alle til at føle sig hjemme i klubben. Lad os sammen arbejde mod gode sportslige resultater, uden at trivslen i vores klub forsømmes. 1. udgave

22 Div. links: FK Sydsjælland 05: Love og regler: DBU Sjælland: Trænings manualer: Trænings manualer: Trænings manualer: Trænings manualer: 1. udgave

23

24 Brug af Region Sjællands tilbud ved tilskadekomst. Region Sjællands tilbud til borgerne er delt op i 3 niveauer. 1. Små skader som slag og deraf følgende ømhed. I dagtiden tages der kontakt til ens egen læge som er forpligtet til at behandle sådanne skader. Efter kl i hverdage samt weekender og helligdage tages der kontakt til Lægevagten på telefon Hvis det er en skade som eksempelvis kraftig forvridning og lignende hvor et skadestuebesøg er ønsket ringes der til Akuttelefonen på telefon Der vil specielt uddannede behandlersygeplejersker vurdere skaden og vejlede om den bedst mulige hjælp. Derudover kan de henvise til det rigtige behandlingssted samt evt. ventetid. Det er ikke længere muligt at tage direkte på skadestuen uden at have en aftale. 3. Ved akut opstået alvorlig sygdom og tilskadekomst kan der ringes Når man ringer kommer man til alarmcentralen som håndteres af politiet dog undtaget København hvor det er Københavns brandvæsen. Alarmoperatøren vil som regel bede om følgende informationer. Hvad der er sket Hvor det er sket Hvornår det er sket Hvilket nummer du ringer fra (også selv om det er teknisk muligt for alarmcentralen at lokalisere opkaldet) Hvor hjælpen skal sendes hen Hvor mange tilskadekomne der er Når alarmoperatøren er sikker på hvor man befinder sig, vil alarmoperatøren omstille kaldet til en sundhedsfaglig visitator. Den sundhedsfaglige visitator vil vurdere skaden og tilse at den rette ressource sendes afsted. Det er her vigtigt at understrege, at selvom at samtalen fortsætter så vil ambulancen være afsendt. Den sundhedsfaglige visitator vil også kunne vejlede i hjertelungeredning og andre livreddende foranstaltninger. En vigtig ting at huske ved rekvirering af ambulance er at stille en person ud til vejen ind til sportsanlægget med videre, så ambulancen hurtigt kan komme det rigtige sted hen.

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... - 3 - Klubbens organisation... - 4 - Faste aktiviteter... - 5 - Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... - 6 - De 10 trænerbud

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen

DEN RØDE TRÅD Med sportslig hilsen Jeg håber den røde tråd kan virke til inspiration for alle eksisterende, såvel som kommende trænere i Foulum IF. Jeg har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellere til, at alle

Læs mere

Trænermappe med øvelser

Trænermappe med øvelser Trænermappe med øvelser Aaif s værdigrundlag Værdigrundlag: Aaif s værdigrundlag - Spillerudvikling. Vi vil holde fokus på barnets spillemæssige udvikling frem for resultater. Leg med bolden skal samtidig

Læs mere

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne.

FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd. Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. FC Roskilde Ungdom Den hvide tråd Dette er en opslagsbog, hvori beskrives, hvordan FC Roskilde arbejder internt samt samarbejder med moderklubberne. Seneste udgave forår 2012 Forord Formålet med FC Roskildes

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Den Limegrønne Fodbold Udvikling

Den Limegrønne Fodbold Udvikling TALENT UDVIKLING Bind 3 Udarbejdet på baggrund af klubudviklingsprojektet 2011 Senest revideret juli 2013 Indhold Talentstrategien... 4 Hvem er omfattet... 5 Talentudvalget... 5 Talentchef-/koordinator...

Læs mere

Jyllinge FC Fodboldpolitik

Jyllinge FC Fodboldpolitik Jyllinge FC Fodboldpolitik Indholdsfortegnelse Side. Indholdsfortegnelse.... Forord. 3 3. Læsevejledning 4 4. Klubbens Organisation.. 5 5. Klubbens Mission, Vision og Værdier 6 6. Generelle informationer.

Læs mere

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011)

Trænermanual. sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI. (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Trænermanual sådan træner vi Mikro- og børnefodbold i HGI (Trænermanual HGI.odt - opdateret februar 2011) Indholdsfortegnelse 1 Holdninger til mikro- og børnefodbold...4 1.1 Selektion...4 2 Trænerrollen...5

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Indhold Formålet med vejledningen... 2

Indhold Formålet med vejledningen... 2 Indhold Formålet med vejledningen... 2 Hvad kendetegner i de enkelte årgange?... 3 Det gode fodboldmiljø:... 6 Idéer til planlægningsfasen:... 6 Hvad er god fodbold?... 6 Fokuser på udvikling:... 7 Kun

Læs mere

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN TRÆNINGSPLAN FOR UNGDOMSAFDELINGEN FORORD Træningsplanen er udarbejdet med henblik på at få en samlet og kontinuerlig beskrivelse af arbejdet i IF 92 s ungdomsafdeling. Træningsplanen er først og fremmest

Læs mere

Trænermanual Skovshoved IF fodbold

Trænermanual Skovshoved IF fodbold Trænermanual Skovshoved IF fodbold Velkommen til Skovshoved IF fodbold. www.skovshoved-fodbold.dk Historisk. Kort historisk blev Skovshoved idrætsforening grundlagt i det lille fiskerleje nord for København

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

fra leg til landshold

fra leg til landshold fra leg til landshold Introduktion Så er tiden heldigvis igen ved at være inde til både sommerferie og Fodboldskoler. DBU afvikler i år 220 Fodboldskoler fordelt over hele landet i folkeskolens sommerferie.

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Den Blå Tråd Januar 2015

Den Blå Tråd Januar 2015 Januar 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Værdier og målsætning... 5 5. Spilsystem og spillestil... 7 6. Væsentlige pladsspecifikke færdigheder

Læs mere