Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1."

Transkript

1 Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den september 2003 * 4. Ansøgning fra FDF Måløv om tilskud fra Vækstpuljen * 5. Skovlunde Harmonika Venner - ansøgning om godkendelse * 6. Ansøgning fra Triton om godkendelse af kursus * 7. Evaluering af børnetræner og -lederkurser * 8. Eventuelt * 1. Meddelelser a) Anne Lindhardt søger om orlov fra udvalget fra august til og med december b) Refer fra møde i Idrætsrådet den 12. juni 2003 Refer fra møde i idrætsrådet (udsendes) c) Artikel om nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalg

2 Kopi af artikel i Ungdom og Idræt (udsendes) d) Erfaringer med Ballerup Kommunes pulje til aktiviteter for handicappede børn og unge Kulturforvaltningens not af 28. juli 2003 (udsendes) e) Meddelelser fra Kultur- og Fritidsudvalgets augustmøde (afholdt den 5. august 2003) f) Forbrug på udvalgets konti pr Forbrug pr (udsendes) s møde 19. august 2003 Punkt 1: Til efterretning Folkeoplysningsloven med bemærkninger blev uddelt på mødet Punkt d) optages som punkt på september mødet 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers Ballerup Wildhorse Linedancers har fremsendt ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Aktiviteten i foreningen er Line Dance og Country Western Dance. Foreningen har 55 medlemmer, hvoraf 40 er bosiddende i Ballerup Kommune. Ballerup Wildhorse Linedancers benytter Stenladen i Lautrup til deres aktiviteter. Ifølge bekendtgørelse nr. 990 af 3. november 2000 skal en folkeoplysende forenings vedtægt indeholde oplysninger om:

3 1) Foreningens formål 2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 4) Foreningens hjemsted 5) Betingelser for medlemskab 6) Tegningsret for foreningen 7) Procedure for vedtægtsændringer 8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Foreningens vedtægter er gennemgået af forvaltningen og overholder ovenstående krav. Udvalget skal ud fra en samlet vurdering afgøre om foreningen kan godkendes. Ansøgning fra Ballerup Wildhorse Linedancers (udsendes) Vedtægter fra Ballerup Wildhorse Linedancers (udsendes) soplæg Ballerup Wildhorse Linedancers godkendes s møde 19. august 2003 Punkt 2: Godkendt 3. Udvalgets konference den september den 22. april 2003, pkt. 5

4 Resumé Udvalgets konference afholdes på Hotel Søfryd i Jyllinge. Der er meddelt afbud fra Erik Hansen. Der er udestående tilbagemelding fra Freddy Wiingaard. Der forelægges et foreløbigt program, hvoraf det fremgår, konferencen begynder kl fredag og afsluttes lørdag med frokost ca. kl Endeligt program og deltagerliste vil blive udsendt efter mødet. Forslag til program (udsendes) soplæg programmet godkendes s møde 19. august 2003 Punkt 3: Godkendt 4. Ansøgning fra FDF Måløv om tilskud fra Vækstpuljen Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2004 s forslag om oprettelse af en vækstpulje. Puljen skal efter ansøgning uddeles til aktiviteter, der i bred forstand fremmer foreningslivets engagement og fællesfølelse overfor det omgivende samfund. Tilskudsmidlerne skal fungere som gødningen, der får fællesskaber små som store, idrætslige som kulturelle, blandt børn såvel som voksne eller på tværs af alle skel til gro for skabe aktive fællesskaber. Det er et krav for ansøgninger til puljen, projektet er forankret i en af kommunens godkendte folkeoplysende foreninger herunder oplysningsforbund. Vækstpuljen kan anvende til støtte af nye initiiver med folkeoplysende formål og udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amørkulturelle arrangementer,

5 folkeoplysende tilbud til børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud, samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål og virksomhed af tværgående karakter. Tilskud ydet af vækstpuljen må betragtes som risikovillig kapital, der ingen garantier er for projekterne gennemføres med det forventede result. FDF Måløv har fremsendt ansøgning om tilskud på kr. til indkøb af klre- og sikringsudstyr. Udstyret skal bruges i forbindelse med et større projekt med opstart i august 2003 for 20 kommende konfirmander fra Måløv. Deltagerne skal gennem én sæson planlægge og gennemføre det egentlige projekt, der løber af stablen i sommeren Der skal deltagerne bygge en plform i søen i Måløv Nurpark. Deltagerne skal bo på plformen i maksimalt 6 uger. Ud over ansøgningen til Vækstpuljen er der søgt om kr. fra FDFs hovedbestyrelse. Ansøger vil endvidere søge DUFs initiivpulje om tilskud til projektet. Der foreligger p.t. ingen oplysninger om der er givet tilsagn fra nogen af ovenstående. Ansøgning med bilag fra FDF Måløv (udsendes) soplæg ansøgningen behandles s møde 19. august 2003 Punkt 4: Bevilget kr. under forudsætning af, der opnås tilladelse til projektet fra Teknisk Forvaltning 5. Skovlunde Harmonika Venner - ansøgning om godkendelse

6 Resumé Skovlunde Harmonika Venner har eksisteret siden 1988, men har først nu søgt om få anvist lokaler af. Derfor har foreningen ikke tidligere søgt om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening. Ifølge bekendtgørelse nr. 990 af 3. november 2000 skal en folkeoplysende forenings vedtægt indeholde oplysninger om : 1) Foreningens formål 2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 3) Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor 4) Foreningens hjemsted 5) Betingelser for medlemskab 6) Tegningsret for foreningen 7) Procedure for vedtægtsændringer 8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør Foreningens vedtægter indeholder ikke oplysning om tegningsret, valg af revisorer samt hvad der sker med foreningens midler ved en eventuel nedlæggelse af foreningen. Bestyrelsen har derfor udarbejdet forslag til vedtægtsændring som vil blive forelagt på næste ordinære generalforsamling i foråret Forvaltningen mener, foreningen i øvrigt opfylder lovens krav til godkendelse. Ansøgning fra Skovlunde Harmonika Venner (udsendes) Vedtægter for Skovlunde Harmonika Venner (udsendes) Brev af 11. august 2003 fra Skovlunde Harmonika Venner (udsendes) soplæg foreningen godkendes

7 s møde 19. august 2003 Punkt 5: Godkendt 6. Ansøgning fra Triton om godkendelse af kursus Resumé I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til aktiviteter for børn og unge m.fl., skal interne kurser, for udløse uddannelsestilskud forinden afholdelse, godkendes af Svømmeklubben Triton har fremsendt ansøgning om godkendelse af et førstehjælpskursus med bassinprøve for klubbens trænere. Falck står for afholdelse af kurset den 6. september 2003 i Tritons klubhus og East Kilbride Badet. skal tage stilling til om kurset opfylder betingelserne for ydelse af normalt uddannelsestilskud i henhold til førnævnte retningslinier. Ansøgning fra Triton (udsendes) soplæg ansøgningen behandles s møde 19. august 2003 Punkt 6: Godkendt Kurser købt som "færdigpakker" hos Falck forelægges ikke fremover for udvalget, men behandles administrivt

8 7. Evaluering af børnetræner og -lederkurser den 17. december 2002, pkt. 5 Resumé vedtog i december 2002 betale for et kursusforløb udviklet og gennemført af Ballerup Kommune i samarbejde med Institut for Idræt. En forudsætning var, de generelle tilskudsregler blev overholdt. Målgruppen var de ledere, der beskæftiger sig med børn i foreningerne. På det indholdsmæssige plan har kursusrækken været en succes. - Vi har oplevet stor faglig indsigt og god formidling - Vi har konsteret stor deltagelse og engagement blandt kursisterne - Vi har oplevet udpræget vilje til dele sin viden og sine erfaringer Til gengæld er det kun en begrænset del af de foreninger, der har børne og ungdomsarbejde, der har reageret på invitionen. Muligvis fordi der er "filtre" i foreningerne, der afgør, hvad andre synes er interessant. En anden mulig årsag er kurserne retter sig mod en mindre gruppe af ledere, hvor den store gruppe i højere grad efterspørger "værktøjskurser". Der har endvidere været et uacceptabelt antal afbud og udeblivelser til kurserne. En væsentlig årsag hertil er, kurserne er gris og det derfor er omkostningsfrit udeblive. Der er ingen tvivl om, foreningsledere gerne vil uddannes, men det foreslås, eventuelle kommende kurser ændres til enkeltstående afsluttede emner. Det vil også være nurligt fokusere på kurser med et mere konkret indhold som kassererkurser m.v. Kulturforvaltningens not af 14. august 2003 (udsendes)

9 soplæg evalueringen drøftes s møde 19. august 2003 Punkt 7: Til efterretning Tages op med foreningerne på foreningsmødet den 24. september Eventuelt PR-initiiver i forhold til nærværende dagsorden s møde 19. august 2003 Punkt 8: PR omkring punkt 4 afventer Teknisk Forvaltnings godkendelse af projektet Afbud til septembermødet fra John Gervin-Andersen Fraværende med afbud: Ley Plum, Marianna Hesselholt, Rene Almind, Kirsten Dyregaard Fraværende: Freddy Wiingaard Mødet sluttet kl.: Mødet omfter siderne 1 10 (punkterne 1 8) Sign.: Tom Nielsen, Inger Christensen, John Gervin-Andersen, Helge Friis, Bent Jensen, Erik Hansen, Leo Andersen, Vagn Henriksen, Gry Andersen

10

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Støtteguide. Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Støtteguide Folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 4 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere