Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning"

Transkript

1 Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl Mødet indledes med spisning ca. kl i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende uden afbud: Mødet påbegyndt kl. 18:00 1. Udtræden Jytte Møller har meddelt, at hun ønsker at udtræde af menighedsrådet af private årsager. Menighedsrådet godkendte Jytte Møllers fratræden. Forelægges til menighedsrådets formelle godkendelse. Den socialdemokratiske gruppes 2. stedfortræder Dorthe Ølgaard Lassen er indkaldt til at indtræde i rådet. 2. Meddelelser A. Postliste, vedlagt B. Referat af provstiudvalgsmøde den 22/ ligger til gennemsyn på kirkekontoret. C. Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 4/ ligger til gennemsyn på kirkekontoret. D. Høringsnotat fra høring om Folkekirkens struktur foreligger nu. Notatet er vedlagt. E. Høringssvar om Folkekirkens struktur fra Lise-Lotte Rebel. Høringssvaret er vedlagt. F. Landsforeningens høringssvar / udsendt undersøgelse sammen med Kristeligt Dagblad. Dorte Ølgaard Lassen indtræder i Menighedsrådet og har underskrevet erklæring. Menighedsrådsformanden orienterede om de svar han har afgivet til undersøgelsen.

2 G. Ejnar Larsen vedr. projekt udsugning i køkken H. Vedr. terrassen Kirkegade 12. I. Projekt forpladsen 3. Meddelelser fra personalerepræsentant 4. Valg af formand MR-lovens 8, stk.1 Skriftlig afstemning. Kun valgte medlemmer har stemmeret. Hidtil er Børge Grøn-Iversen valgt 5. Valg af næstformand MR-lovens 8, stk. 2 Skriftlig afstemning. Kun valgte medlemmer har stemmeret. Hidtil er Inge Glarø valgt 6. Valg af kirkeværge MR-lovens 10, stk. 1 Vælges blandt rådsmedlemmerne eller udenfor. Hidtidig honorar pt. kr ,23 pr. måned. Hidtil er Tage Jørgensen valgt. Tage har meddelt, at han ønsker at fratræde posten. Menighedsrådet skal tage stilling til hvem der kan overtage posten som kirkeværge. 7. Valg af kasserer MR-lovens 10, stk. 2 Hidtil er Allan Dalkvist valgt 8. Valg af kontaktperson MR-lovens 10, stk. 5 Udsugning etableres d december. Terrassen i Kirkegade 12 bliver lidt forsinket Landsskabsarkitekt Susanne Wagner har været til møde, og er blevet bedt om at udarbejde et alternativt projekt. Intet til dette punkt. Børge Grøn-Iversen opstillet Der blev afgivet 12 stemmer Børge Grøn-Iversen blev valgt med 12 stemmer. Blev Inger Bistrup opstillet 12 stemmer afgivet. Inger Bistrup blev valgt med 12 stemmer. Stor tak til Tage Jørgensen. Ny kirkeværge valgt, Ole Brunsgård Rasmussen for en 1-årig periode. Allan Dalkvist genvalgt Inge Glarø og Lisbeth Munk Madsen genvalgt Hvervet kan deles mellem et af

3 de valgte medlemmer og en præst. Hidtil er Inge Glarø og Lisbeth Munk Madsen valgt. 9. Valg af bygningskyndig MR-lovens 10, stk. 8 Vælges blandt rådsmedlemmerne eller udenfor. Hidtil er ingeniør Ejner Larsen valgt. Ejner Larsen genvalgt. 10. Valg af underskriftsberettiget MR-lovens 10, stk. 9 Hidtidig praksis har været, at udover formanden er næstformand og kasserer tegningsberettiget således at menighedsrådet i økonomiske forhold tegnes af 2 ud af de Evaluering af sognedag Referat af sognedagen er vedlagt i notatform. Drøftelse og eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper til at arbejde videre med resultatet. Forsættelse af praksis som beskrevet. Valgt: Børge Grøn-Iversen, Inger Bidstrup og Allan Dalkvist Inger Bidstrup kunne have ønsket sig en mere professionel styring og visionerne fik ikke den priotering, som man kunne ønske. Lisbeth Munk Madsen mener, at vi skal gennemtænke hvordan vi laver kirke, hvordan vi bruger huset, og er det den rigtige retning vi er på vej hen imod. Frivillige skal også tænkes igennem, hvordan bruger vi dem er det den rigtige måde de indgår i huset. Forslag om at lave en evaluerings/arbejds-gruppe, Visionsudvalget Valgt: Inger Bidstrup, Flemming Cramer-Larsen, Inge Glarø, Nete Holm Andersen og Sonja Keller. 12. Arrangement for yngre par Thomas påtænker at afholde et arrangement for tidligere brudepar og dåbsforældre i samarbejde med sognepræst Inge Lund fra Avedøre kirke. Arrangementet afvikles i Avedøre kirke i marts Der søges om kr i tilskud til arrangementet. Ansøgning er vedlagt. Thomas Gylnæs Nielsen orienterede om arrangementet. Ansøgning bevilliget.

4 13. Inspirationskursus Kurset afholdes distriktsforeningen for Helsingør stift Sydøst den 31/1 og 1/ Materialet er vedlagt. Tilmelding på MR-mødet eller efter aftale. Tilmeldt: Inger Bidstrup, Inge Glarø, Yvonne Yuric, Børge Grøn- Iversen. Tilmelding senest fredag d. 6.dec. til kordegnekontoret. 14. IT-ansvarlig rådgivning Søren har meddelt, at han stopper som rådgiver og ansvarlig for kirkens og præsteboligernes IT. Der skal findes en løsning på fremtidig rådgivning og assistance vedrørende IT-udstyret. Der skal derfor træffes aftale med en enkeltperson eller et firma til varetagelse af opgaven. Søren har hidtil løst opgaven uden honorar. Fremover må forventes væsentlige udgifter til løsning af opgaven. Stor tak til Søren Lynggaard. Der sigtes mod en kombination mellem Jesper Fosgaard og firma Blue Print. MR kontakter Jesper Fosgaard til en samtale med Søren Lynggaard, formand og kasseren. 15. Fastsættelse af møder for 2014 Det foreslås, at ordinære møder normalt afholdes den sidste torsdag i måneden (bortset fra december og måske juni). Dvs. 30/1 27/2 27/3-24/4 22/5 28/8 25/9 30/10-27/11. Kirkeudvalgsmøder (KU) afholdes normalt 2 uger før mødedagen. 16. Orientering fra udvalg og præster Præsterne Kontaktpersonerne Kirkeudvalget Præstegårdsudvalget Børn og unge udvalget Hverdagskirken Udsmykningsudvalget Halvårskalender er ved at være på plads. Intet til dette punkt Intet Flemming Cramer-Larsen orienterede. Intet Julestuen: foreløbig indkommet Kr., Overskuddet går til Arbejde Adler og Børnefonden ( vi har to børn i Afrika ) Møde 14/1-2014,

5 Udsmykningsudvalget Musikudvalget Ad hoc-udvalg Kirkehøjskolen Skoletjenesten Provstiudvalget 17. Eventuelt Ny udstilling af Annegrethe Pind fra 6/ Der fastlagt to nye koncerter intet Repræsentantskabsmøde 13/1 holdes i Hvidovre. Lone Fatum 5/2 og 19/2, derefter Sørine Godtfredsen og Kaj Mogensen Besøg af skoleklasser noget med Grundtvig. Julegudstjenester med skoleklasser. Konstituerende møde, ny formand Allan Dalkvist. Under nyhed på KM. Den ny skolereform og konfirmationsundervisning i fremtiden. Mødet slut: 21:50, den underskrifter