REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden:"

Transkript

1 16/10/2014 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 8. oktober 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Erik Juul Jensen, NettBuss Per Christophersen, Keolis Bus Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Thor Symonds, Fårup Rute og Turistfart Jens Martin Christensen, De bla busser Jesper Christensen, Arriva Ejner Immersen, Arriva Lars Gaardbo, Keolis Bus Leif Fynshave i stedet for Arly Nielsen, Hjørring Citybus Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Henrik Larsen, Arriva Bo Daugaard, NettBuss Freddy Jepsen, City Trafik Finn Madsen, SBU, Aalborg Kommune Helene Birk Sørensen, NT Heidi Livoni, NT (ref.) Mette Henriksen, NT Ole Schleemann, NT Jens Otto Størup, NT Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning 2. Roadshow Model for valg af udvalgets repræsentanter 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling 5. Meddelelser 6. Næste møde 7. Eventuelt Side 1 af 6

2 1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning Jens Otto bød velkommen til nye udvalgsmedlemmer, og der var en kort præsentationrunde. Der var ingen bemærkninger til mødets dagsorden eller sidste mødereferat Opfølgingen på sidste møder: Betjeningen af Jomfru Ane Gade. Pt betjener basisbusserne Jomfru Ane Gade, mens natbusserne ikke gør. Bør det være ensartet? Udvalget havde en drøftelse heraf og der fremkom forskellige holdninger hertil. Det må være NT/Aalborg Kommune, der i samarbejde med entreprenørerne afgør, om Jomfru Ane Gade skal betjenes. WIFI. Er det muligt, at NT kan tilbyde WIFI på 3. sal, som kanbenyttes ifm. møder. Jens Otto Størup vil følge op herpå. 2. Roadshow Jens Otto gav en status på, hvordan det går med afviklingen af vores chaufførmøder. Der har overvejende været en positiv stemning og opbakning til møderne. NT har afholdt 10 møder og et enkelt blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Mange gode tilbagemeldinger og inputs. Jf. endvidere bilag A. Chaufførgruppens indtryk af det, som de har hørt: Gode tilbagemeldinger. Ingen negativ respons. Både for og imod. Nogle siger, det var spild af tid det havde været bedre, at vi havde besøgt de store anlæg. Men ingen utilfredshed. Det er godt, at NT kommer ud og er synlige. Måske skulle entreprenøren stå for sådanne møder og invitere NT ud! Blandet tilbagemeldinger nogle synes, det var godt. Nogle synes, det var spild af tid. Godt med en goddiebag. Mange havde forberedt sig inden med gode spørgsmål Små dagligdagsproblemer blev drøftet og taget hånd om Dejligt at møde chauffører fra andre selskaber. Godt med videndeling. 2 timer er måske lige lidt nok. 3 timer er nok bedre. NT overejer at lave et opsamlingsheat med et ekstra møde i Aalborg for dem, der ikke lige nåede det i første omgang. 3. Model for valg af repræsentanter Udvalgets sammensætning blev drøftet grundet samlægningen af City trafik og Nettbuss. Side 2 af 6

3 Følgende forslag blev drøftet: Chaufførgruppen består af med 1 repræsentant for hver A kontrakt, men udvides med 1 chauffør fra Aalborg By således det matcher antallet af repræsentanter fra Keolis. Der sker ingen ænringer iforhold til antallet af repræsentant fra 3F, som forbliver med 3 personer. Entreprenørgruppen udvides med 2 repræsentanter 1 mere fra Arriva By og 1 mere udenfor AAlborg. Disse vælges på næstkommende entreprenørudvalgsmøde. Forslaget vil blive taget med næste entreprenørudvalgsmøde den 24/10 14, hvor der skal vælges 6 repræsentanter fra entrepnreørudvalget. 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling I de seneste år har NT i samarbejde med entreprenørerne og AMU Nordjylland udviklet og afprøvet forskellige uddannelsesaktiviteter for buschauffører gennem projektet NT til for dig. De nye uddannelsestilbud og forløb har medført et behov for, at vi sammen drøfter, hvilke krav der bør stilles til entreprenørerne omkring chaufføreruddannelse og løbende kompetenceudvikling. Jens Otto introducerede workshoppen, der havde til hensigt at give NT nogle inputs til, hvad NT i fremtidens i deres kontrakter kan og bør stille af krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Mødets inputs vil NT tage med i det videre arbejde med fremtidige krav, ligesom NT vil tage et opfølgende møde med en uddannelsessekretær fra 3F i forhold til de overenskomstmæssige krav. Inspirationsoplæg fra Bo Daugaard, Keolis: Ca. 80 % på IKA Ca. 35 % på service efteruddannelse Større ønske fra chaufførerne om at komme på merituddannelse Den økonomiske bonus er større i dag, men der mangler gulerod fx ved udbud Chaufførernes holdning er ændret den er blevet mere positiv særlig overfor uddannelse. Hvordan bliver der fulgt op på uddannelseskrav? Skal der være et vist % antal af meritchauffører på en A kontrakt? Skal alle chauffører på en service efteruddannelse? Manglende opfølgning på uddannelseskrav der skal være en plan for, hvordan der bliver fulgt op! Sanktioner vedr. manglende opfyldelse af kontraktkrav vedr. uddannelse Inspirationsoplæg fra Ole Schleemann, NT NTs Service charter fortæller, hvad vores kunder kan forvente men har vi chauffører, der lever op til det Vi leverer en god kundeservice vi har få klager kundetilfredsheden er høj Fokus på chaufførens kompetencer faglige, personlige og viden om branchen (roller, ansvar, samarbejde) Men også fokus på entreprenørens kompetencer faglige, personlige og viden om branchen (roller, ansvar, samarbejde) men i høj grad også ledelsesmæssige kompetencer Side 3 af 6

4 Fra form til indhold: Fra krav om 2,5 dag til fokus på grundlæggende kompetencer, genopfriskning/flere kompetencer, tjek, genopfriskning/flere kompetencer Dilemmaer vedr. udbud: Præcise, målbare krav vs. hårde og bløde kompetencer Rosenrøde beskrivelser vs. muligheden for at gøre det bedre Nye bydere vs. kendte bydere Virksomhedsoverdragelse vs. søge sit eget job? Dilemmer vedr. kontrakt: Præcise, målbare krav vs. bløde kompetencer Målrettet (efter)uddannelse vs. kapacitet på udd.steder Tjek af kompetencer vs. jobsikkerhed Dokumentation vs. administrativt helvede Vedkommer NT vs. vedkommer virksomheden Se endvidere bilag A Inputs fra gruppearbejde: Gruppe 1: Chaufføren skal kunne forstå, tale og læse dansk. IKA skal ske indenfor det 1. år efter chaufføren er startet herefter skal laves en uddannelsesplan for vedkommende og der skal følges op på planen. Løbende certificeringer af alle chauffører og det administrative personale trin 1 kan være første NTcertificering men der skal følges op herpå! Hvis ikke bestået, hvad så! Vedr. deltagelse på uddannelse skal NT lave en fordelingsnøgle ud fra entreprenørens størrelse m.m.. De almene kompetencer (dansk og regning og måske engelsk) skal være i orden. Bonus. Opfylder man mere end kravene, får man en bonus. Opfylder man ikke kravene, får man en bod. Skal man have bonus for at leve op til kravene! Gruppe 2: NT skal fremover stille krav til entreprenørerne om, hvad de vil med deres kontrakter. Der skal være et krav fra NT om, at chaufførernes SKAL have en uddannelse. Det skal ske via gulerods metoden. Kravene er kendt. Der skal laves en tilskudsmodel til de entreprenører, hvor det er svært at sende chauffører på uddannelse. Nye chauffører skal have en 8 ugers grunduddannelse, eller lignende krav, hvis man ikke kommer fra AMU. Gruppe 3: Chaufførens kompetencer (NT specifikke) er: skal have et godt kundekendskab, rutekendskab, produktkendskab og chaufføren skal kunne konfliktafværge. Kravene skal måles ved hjælp af en IKA. Side 4 af 6

5 Entreprenørens kompetencer (NT specifikke) er: skal kunne lave en klar og entydig oplæringsplan, skal være faglig kompetent ift. bussens materiel, sikre kunne lave individuelle uddannelsesplaner, skal sikre opfølgning af NT krav (fx via viazonen.dk), skal have den fornødne viden omkring driftsovervågning (forståelse og aktion). Indarbejdelse i bonusmodellen: der skal være en entreprenørbod ved manglende opfyldelse af uddannelseskrav (kontraktbrud). Boden skal gå til dem, der opfylder kravene. Bod giver mer bonus til andre. Bonus kan beregnes ud fra kpl.timer (ligesom i dag). 5. Meddelelser Budget 2015 Budgettet er godkendt af NTs bestyrelse. Der er ikke planlagt de store reduktioner hos regionen. Kommunerne har godkendt budgetterne med forbehold for, at der kan komme ændringer i forhold til folkeskolerne. Det er håbet, at der i Aalborg Kommune vil blive afsat flere midler til anlæg og mere køretid. Aalborg Letbane Aalborg kommune har lavet et udredningsarbejdet omkring forskellige typer af Letbaner. Rapporten kan findes på Jf. bilag B vedr. typerne og Letbanens ruteforløb. Aalborg Kommune går efter en Letbane løsning. Staten betaler ca. ½ halvdelen af anlægningsudgifterne. Nordjyske Jernbaner overtager DSB s kørsel i Nordjylland NT, Regionen, Nordjyske Jernbaner og DSB har samarbejdet omkring overtagelse af kørslen på strækningen Skørping Frederikshavn fra december Vi er tæt på en aftale herom. Det giver nogle bedre muligheder for flere afgange ml. Skørping Alborg og Aalborg Frederikshavn og en bedre koordinering af korrespondance ml. tog og bus. Toilettømning på Aalborg Busterminal X busserne (og andre busser) anvender i dag afløbet på terminalen til tømning af bussens toiletspande. Det giver nogle meget ulækre gener for chaufførerne m.fl. NT afventer i øjeblikket planerne for renoveringen af busterminalen og i den forbindelse skal der findes en løsning. Indvielse af Gasbusser Fredag den 21. november kl i Frederikshavn og kl på Aalborg Busterminal kører de første gasbusser og i forbindelse inviteres alle intereserede til et lille arrangement med taler m.m. Hold øje med invitationen. 6. Næste møde Næste møde er torsdag den 11. december, hvor vi traditionen tro vil slutte af med julebuffet på Papegøjehaven. I forhold til udarbejdelse af dagsorden vil NT meget gerne, at chaufførgruppen kommer med inputs Side 5 af 6

6 til emner og måske står for en del af mødet måske ved at præsentere nogle emner, som kunne være relevante for NT at høre noget mere om, eller som oplæg til en yderligere drøftelse. Lars Gaardbo foreslår, at vi drøfter sammenblanding af bilister og cykler på terminaler. Der er kommet nye undersøgelser, som viser, at det netop ikke mod tidligere er hensigtsmæssigt at der færdes både fodgængere, billister og cyklister på samme arealer. Et andet emne kunne være at være en kundeinfo kampagne, der fortæller kunderne om fordelene ved at køre med bus og hvordan de med fordele bør agere under rejsen. 7. Eventuelt Adgangsbrik til Viazonen Kan NT give chaufførerne en adgangbrik til viazonen? I dag er det sådan, at entreprenørerne skal sørge for at købe og kode adgangsbrikken, men chaufførerne oplever, at det er vanskeligt at få en adgangsbrik. NT følger op på, om de kan/vil sørge for det. Ingen lys ved skråparkeringen på Aalborg Busterminal Ved en fejl har nogle elektrikerne fået klippet et kabel over. Lyset er på vej igen. Tidshorisont dog ukendt. Ulovlig parkering af privatbiler på østsiden af Aalborg Busterminal Særlig fredag eftermiddag holder der rigtig mange biler ulovligt parkeret i østlige side af busterminalen. Det er megen sene og utryghed for chaufførerne. Der er sat skilte op med standsning og parkering forbudt med det hjælper ikke. På skiltet står der ærinde tilladt og det betyder, at politiet ikke vil gør noget. Kan NT gør noget? NT følger op herpå. Kritik af interviewerne, der foretager kundeundersøgelser Kunderne når ikke sætte sig ned, før de så bliver de overfaldet af spørgsmål. Interviewerne lægger ord i munden på kunderne. Det er vigtigt, at hvis I oplever sådanne ting, så vil NT (Birgitte Peters, gerne have info omkring busnr. og afgang hurtigst muligt, således vi har mulighed for helt præcist at følge op på det med den rigtige interviewer. Side 6 af 6

7 Chaufførkontaktudvalgsmøde Onsdag den 8. oktober 2014

8 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning 2. Roadshow Model for valg af udvalgets repræsentanter 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling 5. Meddelelser 6. Næste møde 7. Eventuelt

9 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning

10 2. Roadshow 2014

11 Hvor og hvornår: 11/9: Restaurant Bramslev Bakker, Hobro 15/9 : Gigantium, Aalborg 22/9: Hjørring Kro 30/9: Møllehuset, Frederikshavn 6/10: Tylstrup Kro 9/10: Fjerritslev Kro 23/10: Års Hotel 28/10: Vildsund Stand, Thy/Mors Status: Vi har afholdt 10 møder 1 enkelt aflyst Vi har mødt ca. 325 chauffører m.fl. indtil nu Mellem 7 60 deltagere pr. møde Ca. 375 elektroniske tilmeldinger Vi har planlagt 6 møder mere

12 Antal tilmeldinger fordelt på entreprenør: Arriva 142 Bdr. Davidsen 1 De blaa busser 6 Fjerritslev Busserne 2 Flemming Hollen, Løgstør 1 Fårup Rute og Turistfart 1 Hals Rute ogturistfart 7 Hjørring Citybus 32 Hørby 1 Jørns Busrejser 11 Keolis 160 Midtbus Jylland 10 Olesens Busser 1 Solsidens Turistfart 3 Stoltze Rute og Turistfart 8 Terndrup Rute og Turistfart 1 Thykjær 12 Vesløs 1

13 Vores indtryk: Generel en positiv stemning Ønsket om en fast tradition med sådanne møder Godt besøgt i særlig rejsekort og billetteringsstanden Mange gode inputs til kommende tiltag og kampagner Flere vigtige tilbagemeldinger til NT omkring bl.a. køreplaner, stoppesteder, interviewere etc. Hvad har I oplevet og hørt???

14 3. Model for valg af udvalgets repræsentanter

15 4 W k h 4. Workshop Inputs til krav til uddannelse og kompetenceudvikling

16 Gruppearbejde Hver gruppe bedes drøfte og komme med inputs til følgende: 1. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en buschaufførs kompetencer 2. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en entreprenørs kompetencer 3. Drøft hvordan kompetenceudvikling kan indarbejdes i NTs bonusmodel Hver gruppe finder én person, der fremlægger gruppens drøftelserne og inputs til krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Max. 10 min. pr. gruppe. Der er sat 1 time til gruppearbejdet. Fremlæggelsen foregår i mødelokale1.

17 Inspirationsoplæg

18 Kompetencer set med NTs briller

19 Vores kunder kan altid forvente NTs forventninger til kompetencer Som kunde vil duopleve en høflig, imødekommende d og i det hele taget en smilende betjening. Vores medarbejdere sætter en ære i at behandle vores kunder som gæster Der er plads til alle i den kollektive trafik, og vi behandler vores kunder ens under hensyn til deres forskellighed Vores chauffører har den fornødne autoritet til at sikre, at bussen er et rart sted at færdes for alle. Dette understøttes af, at vores chauffører altid optræder i præsentable uniformer Vores medarbejdere kan svare på alle spørgsmål vedrørende den kollektive trafik, eller kan henvise til alternative informationskanaler Chaufførerudførersikkerogmiljøvenlig kørsel, der samtidig medføre, at kørslen opleves som behagelig og komfortabel ligesom vores busser gennemgår daglig rengøring NTs busser er rettidige, og der ydes kompensation til passageren, hvis vi ikke holder, hvad vi lover jf. NTs rejsegaranti NT har et højt informationsniveau så du før, under og efter busturen er velinformeret om væsentlige forhold i forhold til din rejse NT gør en positiv forskel. En oplevelse, en hjælpende hånd eller bare starten eller afslutningen på en god dag.

20 NTs forventninger til kompetencer Udbud Kontrakt Opfølgning Chauffører Faglige kompetencer Servicekompetencer Viden om branchen, roller og samarbejde Entreprenøren Faglige kompetencer Servicekompetencer Lederkompetencer Viden om branchen, roller og samarbejde

21 Fra form mod indhold Form (i dag) Grunduddannelse Genopfriskningskursus (inden 1. år) 2 uger: Produktkendskab mv. (inden 3 år) 2½ dages efteruddannelse om året (efter 3 år) Indhold (fremtid?) Grundlæggende kompetencer Genopfriskning i og flere kompetencer Tjek, genopfriskning og nye kompetencer

22 Udbud afgrænset øvelse Præcise (målbare) krav Rosenrøde beskrivelser Nye bydere Virksomhedsoverdragelse Hårde og bløde kompetencer Muligheden for at gøre det bedre Kendte bydere Søge sit eget job?

23 Kontrakt det daglige arbejde Præcise (målbare) krav Målrettet (efter)uddannelse Tjek af kompetencer Dokumentation Vedkommer NT Bløde kompetencer Kapacitet på uddannelsessteder Jobsikkerhed Administrativt helvede Vedkommer virksomheden

24 Gruppearbejde Hver gruppe bedes drøfte og komme med inputs til følgende: 1. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en buschaufførs kompetencer 2. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en entreprenørs kompetencer 3. Drøft hvordan kompetenceudvikling kan indarbejdes i NTs bonusmodel Hver gruppe finder én person, der fremlægger gruppens drøftelserne og inputs til krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Max. 10 min. pr. gruppe. Der er sat 1 time til gruppearbejdet. Fremlæggelsen foregår i mødelokale1.

25 5. Meddelelser l Budget 2015 Aalborg Letbane Nordjyske Jernbaner overtager DSBs kørsel i Nordjylland Toilettømning på Aalborg Busterminal

26 6. Næste møde Torsdag den 11. december 2014 inkl. julefrokost på Papegøjehaven På næste møde fastlægges mødeplanen for 2015

27 7. Eventuelt

28 Aalborg Letbane / BRT Udredningsrapport September 2014

29 Alternativer Letbane BRT Bybus Moderne sporvogn Højklasset bussystem Nuværende løsning Primært eget tracé Spor Holder i sporet El-drift m eller mere Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært eget tracé Busbaner evt. guidede Holder i sporet Diesel/CNG/hybrid/trolley m ledbus Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært i blandet trafik Vejnettet Holder i buslomme Diesel/hybrid Alm ,5 m busser Billettering i busser Ind foran og ud bag i bussen

30 Linjeføringen Letbane/BRT 2,3 km 24 stoppesteder Eget tracé i øst Delt tracé i Midtbyen og Vestbyen Øvrig særligt tracé

31 Den kollektive trafik Busnettet Tilpasning af bybuslinjer Regionalbusser fortsat til centrum Letbane/BRT 35 min. rejsetid 10 afgange/time i myldretid 8 afgange/time i dagtimer 4 afgange/time aften og weekends 3 parker og rejs anlæg

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Landsdækkende Pendlertræf 2012

Landsdækkende Pendlertræf 2012 Landsdækkende Pendlertræf 2012 Deltagerliste, Pendlertræf 2012 Anne Kjellerup, Korsør København Bror Arnfast, Skive Aarhus Danny W. Pedersen, Roskilde København Elsa Munk Rasmussen, Holbæk København Helge

Læs mere

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 0 Referat fra debatmøde Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 4 Chauffører... 5 Bemanding af stationer... 5 Indretning af busser... 6 En fancy bus...

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1 Chaufføren i Centrum Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december December 2011 2011 Side 1 Indhold Baggrund for seminaret 4 SWOT - uddannelse 6 Kommentarer til SWOT - uddannelse 11 Brainstorm - uddannelse

Læs mere

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5

I LIKE. Ny ros/bonusordning. Midttrafik BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. September 2014. side 2-3. Chaufførkurser næste 9 måneder side 4-5 September 2014 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE I LIKE Ny ros/bonusordning fra Midttrafik side 2-3 Chaufførkurser de næste 9 måneder side 4-5 Nu starter Projekt Skader side 8 / Stort BAAS-overskud retur til

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 23. juni 2014/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 17. juni 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum K O L L E K T I V T R A F I K TEMANUMMER JANUAR 2012 S I D E 1 TEMANUMMER JANUAR 2012 23.01.2012 Deadline for indlæg til næste nummer 01.02.2012 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation

Læs mere

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj

12.56 12.57 12.58 13.0 11.56 11.0. Zone. 78 Ø. Brønderslev Skole. 78 Hollensted 79 Hallund 77 Jerslev Skole. 78 Hvilshøj H 11 11.37 11.38 11.39 11.54 11.39 11.56 12.38 12.39 12.54 12.39 12.56 12.57 12.58 13 13.54 13.39 13.56 13.57 13.58 13.59 14.45 14.56 14.57 14.58 14.59 15.00 15.01 15.02 15.56 15.57 15.58 15.59 16.00 16.01

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 3 oktober 2010 58. år gang INDHOLD Leder s. 3 Kære Chauffører s. 5 Beretning s. 6 Ønskeseddel s. 9 Vogn 502 s. 10 Pensionister s. 11 Positive Tanker s. 12 Overvægt s. 14

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB Det Blå Blad Nr 1. 2013 NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a! Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere