REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT 16/10/2014. Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva. Dagsorden:"

Transkript

1 16/10/2014 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 8. oktober 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Erik Juul Jensen, NettBuss Per Christophersen, Keolis Bus Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Thor Symonds, Fårup Rute og Turistfart Jens Martin Christensen, De bla busser Jesper Christensen, Arriva Ejner Immersen, Arriva Lars Gaardbo, Keolis Bus Leif Fynshave i stedet for Arly Nielsen, Hjørring Citybus Jens Ole Thomsen, Hjørring Citybus Henrik Larsen, Arriva Bo Daugaard, NettBuss Freddy Jepsen, City Trafik Finn Madsen, SBU, Aalborg Kommune Helene Birk Sørensen, NT Heidi Livoni, NT (ref.) Mette Henriksen, NT Ole Schleemann, NT Jens Otto Størup, NT Afbud: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Claus Børsting, Arriva Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning 2. Roadshow Model for valg af udvalgets repræsentanter 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling 5. Meddelelser 6. Næste møde 7. Eventuelt Side 1 af 6

2 1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning Jens Otto bød velkommen til nye udvalgsmedlemmer, og der var en kort præsentationrunde. Der var ingen bemærkninger til mødets dagsorden eller sidste mødereferat Opfølgingen på sidste møder: Betjeningen af Jomfru Ane Gade. Pt betjener basisbusserne Jomfru Ane Gade, mens natbusserne ikke gør. Bør det være ensartet? Udvalget havde en drøftelse heraf og der fremkom forskellige holdninger hertil. Det må være NT/Aalborg Kommune, der i samarbejde med entreprenørerne afgør, om Jomfru Ane Gade skal betjenes. WIFI. Er det muligt, at NT kan tilbyde WIFI på 3. sal, som kanbenyttes ifm. møder. Jens Otto Størup vil følge op herpå. 2. Roadshow Jens Otto gav en status på, hvordan det går med afviklingen af vores chaufførmøder. Der har overvejende været en positiv stemning og opbakning til møderne. NT har afholdt 10 møder og et enkelt blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Mange gode tilbagemeldinger og inputs. Jf. endvidere bilag A. Chaufførgruppens indtryk af det, som de har hørt: Gode tilbagemeldinger. Ingen negativ respons. Både for og imod. Nogle siger, det var spild af tid det havde været bedre, at vi havde besøgt de store anlæg. Men ingen utilfredshed. Det er godt, at NT kommer ud og er synlige. Måske skulle entreprenøren stå for sådanne møder og invitere NT ud! Blandet tilbagemeldinger nogle synes, det var godt. Nogle synes, det var spild af tid. Godt med en goddiebag. Mange havde forberedt sig inden med gode spørgsmål Små dagligdagsproblemer blev drøftet og taget hånd om Dejligt at møde chauffører fra andre selskaber. Godt med videndeling. 2 timer er måske lige lidt nok. 3 timer er nok bedre. NT overejer at lave et opsamlingsheat med et ekstra møde i Aalborg for dem, der ikke lige nåede det i første omgang. 3. Model for valg af repræsentanter Udvalgets sammensætning blev drøftet grundet samlægningen af City trafik og Nettbuss. Side 2 af 6

3 Følgende forslag blev drøftet: Chaufførgruppen består af med 1 repræsentant for hver A kontrakt, men udvides med 1 chauffør fra Aalborg By således det matcher antallet af repræsentanter fra Keolis. Der sker ingen ænringer iforhold til antallet af repræsentant fra 3F, som forbliver med 3 personer. Entreprenørgruppen udvides med 2 repræsentanter 1 mere fra Arriva By og 1 mere udenfor AAlborg. Disse vælges på næstkommende entreprenørudvalgsmøde. Forslaget vil blive taget med næste entreprenørudvalgsmøde den 24/10 14, hvor der skal vælges 6 repræsentanter fra entrepnreørudvalget. 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling I de seneste år har NT i samarbejde med entreprenørerne og AMU Nordjylland udviklet og afprøvet forskellige uddannelsesaktiviteter for buschauffører gennem projektet NT til for dig. De nye uddannelsestilbud og forløb har medført et behov for, at vi sammen drøfter, hvilke krav der bør stilles til entreprenørerne omkring chaufføreruddannelse og løbende kompetenceudvikling. Jens Otto introducerede workshoppen, der havde til hensigt at give NT nogle inputs til, hvad NT i fremtidens i deres kontrakter kan og bør stille af krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Mødets inputs vil NT tage med i det videre arbejde med fremtidige krav, ligesom NT vil tage et opfølgende møde med en uddannelsessekretær fra 3F i forhold til de overenskomstmæssige krav. Inspirationsoplæg fra Bo Daugaard, Keolis: Ca. 80 % på IKA Ca. 35 % på service efteruddannelse Større ønske fra chaufførerne om at komme på merituddannelse Den økonomiske bonus er større i dag, men der mangler gulerod fx ved udbud Chaufførernes holdning er ændret den er blevet mere positiv særlig overfor uddannelse. Hvordan bliver der fulgt op på uddannelseskrav? Skal der være et vist % antal af meritchauffører på en A kontrakt? Skal alle chauffører på en service efteruddannelse? Manglende opfølgning på uddannelseskrav der skal være en plan for, hvordan der bliver fulgt op! Sanktioner vedr. manglende opfyldelse af kontraktkrav vedr. uddannelse Inspirationsoplæg fra Ole Schleemann, NT NTs Service charter fortæller, hvad vores kunder kan forvente men har vi chauffører, der lever op til det Vi leverer en god kundeservice vi har få klager kundetilfredsheden er høj Fokus på chaufførens kompetencer faglige, personlige og viden om branchen (roller, ansvar, samarbejde) Men også fokus på entreprenørens kompetencer faglige, personlige og viden om branchen (roller, ansvar, samarbejde) men i høj grad også ledelsesmæssige kompetencer Side 3 af 6

4 Fra form til indhold: Fra krav om 2,5 dag til fokus på grundlæggende kompetencer, genopfriskning/flere kompetencer, tjek, genopfriskning/flere kompetencer Dilemmaer vedr. udbud: Præcise, målbare krav vs. hårde og bløde kompetencer Rosenrøde beskrivelser vs. muligheden for at gøre det bedre Nye bydere vs. kendte bydere Virksomhedsoverdragelse vs. søge sit eget job? Dilemmer vedr. kontrakt: Præcise, målbare krav vs. bløde kompetencer Målrettet (efter)uddannelse vs. kapacitet på udd.steder Tjek af kompetencer vs. jobsikkerhed Dokumentation vs. administrativt helvede Vedkommer NT vs. vedkommer virksomheden Se endvidere bilag A Inputs fra gruppearbejde: Gruppe 1: Chaufføren skal kunne forstå, tale og læse dansk. IKA skal ske indenfor det 1. år efter chaufføren er startet herefter skal laves en uddannelsesplan for vedkommende og der skal følges op på planen. Løbende certificeringer af alle chauffører og det administrative personale trin 1 kan være første NTcertificering men der skal følges op herpå! Hvis ikke bestået, hvad så! Vedr. deltagelse på uddannelse skal NT lave en fordelingsnøgle ud fra entreprenørens størrelse m.m.. De almene kompetencer (dansk og regning og måske engelsk) skal være i orden. Bonus. Opfylder man mere end kravene, får man en bonus. Opfylder man ikke kravene, får man en bod. Skal man have bonus for at leve op til kravene! Gruppe 2: NT skal fremover stille krav til entreprenørerne om, hvad de vil med deres kontrakter. Der skal være et krav fra NT om, at chaufførernes SKAL have en uddannelse. Det skal ske via gulerods metoden. Kravene er kendt. Der skal laves en tilskudsmodel til de entreprenører, hvor det er svært at sende chauffører på uddannelse. Nye chauffører skal have en 8 ugers grunduddannelse, eller lignende krav, hvis man ikke kommer fra AMU. Gruppe 3: Chaufførens kompetencer (NT specifikke) er: skal have et godt kundekendskab, rutekendskab, produktkendskab og chaufføren skal kunne konfliktafværge. Kravene skal måles ved hjælp af en IKA. Side 4 af 6

5 Entreprenørens kompetencer (NT specifikke) er: skal kunne lave en klar og entydig oplæringsplan, skal være faglig kompetent ift. bussens materiel, sikre kunne lave individuelle uddannelsesplaner, skal sikre opfølgning af NT krav (fx via viazonen.dk), skal have den fornødne viden omkring driftsovervågning (forståelse og aktion). Indarbejdelse i bonusmodellen: der skal være en entreprenørbod ved manglende opfyldelse af uddannelseskrav (kontraktbrud). Boden skal gå til dem, der opfylder kravene. Bod giver mer bonus til andre. Bonus kan beregnes ud fra kpl.timer (ligesom i dag). 5. Meddelelser Budget 2015 Budgettet er godkendt af NTs bestyrelse. Der er ikke planlagt de store reduktioner hos regionen. Kommunerne har godkendt budgetterne med forbehold for, at der kan komme ændringer i forhold til folkeskolerne. Det er håbet, at der i Aalborg Kommune vil blive afsat flere midler til anlæg og mere køretid. Aalborg Letbane Aalborg kommune har lavet et udredningsarbejdet omkring forskellige typer af Letbaner. Rapporten kan findes på Jf. bilag B vedr. typerne og Letbanens ruteforløb. Aalborg Kommune går efter en Letbane løsning. Staten betaler ca. ½ halvdelen af anlægningsudgifterne. Nordjyske Jernbaner overtager DSB s kørsel i Nordjylland NT, Regionen, Nordjyske Jernbaner og DSB har samarbejdet omkring overtagelse af kørslen på strækningen Skørping Frederikshavn fra december Vi er tæt på en aftale herom. Det giver nogle bedre muligheder for flere afgange ml. Skørping Alborg og Aalborg Frederikshavn og en bedre koordinering af korrespondance ml. tog og bus. Toilettømning på Aalborg Busterminal X busserne (og andre busser) anvender i dag afløbet på terminalen til tømning af bussens toiletspande. Det giver nogle meget ulækre gener for chaufførerne m.fl. NT afventer i øjeblikket planerne for renoveringen af busterminalen og i den forbindelse skal der findes en løsning. Indvielse af Gasbusser Fredag den 21. november kl i Frederikshavn og kl på Aalborg Busterminal kører de første gasbusser og i forbindelse inviteres alle intereserede til et lille arrangement med taler m.m. Hold øje med invitationen. 6. Næste møde Næste møde er torsdag den 11. december, hvor vi traditionen tro vil slutte af med julebuffet på Papegøjehaven. I forhold til udarbejdelse af dagsorden vil NT meget gerne, at chaufførgruppen kommer med inputs Side 5 af 6

6 til emner og måske står for en del af mødet måske ved at præsentere nogle emner, som kunne være relevante for NT at høre noget mere om, eller som oplæg til en yderligere drøftelse. Lars Gaardbo foreslår, at vi drøfter sammenblanding af bilister og cykler på terminaler. Der er kommet nye undersøgelser, som viser, at det netop ikke mod tidligere er hensigtsmæssigt at der færdes både fodgængere, billister og cyklister på samme arealer. Et andet emne kunne være at være en kundeinfo kampagne, der fortæller kunderne om fordelene ved at køre med bus og hvordan de med fordele bør agere under rejsen. 7. Eventuelt Adgangsbrik til Viazonen Kan NT give chaufførerne en adgangbrik til viazonen? I dag er det sådan, at entreprenørerne skal sørge for at købe og kode adgangsbrikken, men chaufførerne oplever, at det er vanskeligt at få en adgangsbrik. NT følger op på, om de kan/vil sørge for det. Ingen lys ved skråparkeringen på Aalborg Busterminal Ved en fejl har nogle elektrikerne fået klippet et kabel over. Lyset er på vej igen. Tidshorisont dog ukendt. Ulovlig parkering af privatbiler på østsiden af Aalborg Busterminal Særlig fredag eftermiddag holder der rigtig mange biler ulovligt parkeret i østlige side af busterminalen. Det er megen sene og utryghed for chaufførerne. Der er sat skilte op med standsning og parkering forbudt med det hjælper ikke. På skiltet står der ærinde tilladt og det betyder, at politiet ikke vil gør noget. Kan NT gør noget? NT følger op herpå. Kritik af interviewerne, der foretager kundeundersøgelser Kunderne når ikke sætte sig ned, før de så bliver de overfaldet af spørgsmål. Interviewerne lægger ord i munden på kunderne. Det er vigtigt, at hvis I oplever sådanne ting, så vil NT (Birgitte Peters, gerne have info omkring busnr. og afgang hurtigst muligt, således vi har mulighed for helt præcist at følge op på det med den rigtige interviewer. Side 6 af 6

7 Chaufførkontaktudvalgsmøde Onsdag den 8. oktober 2014

8 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden, mødereferat samt opfølgning 2. Roadshow Model for valg af udvalgets repræsentanter 4. Workshop. Krav til uddannelse og kompetenceudvikling 5. Meddelelser 6. Næste møde 7. Eventuelt

9 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning

10 2. Roadshow 2014

11 Hvor og hvornår: 11/9: Restaurant Bramslev Bakker, Hobro 15/9 : Gigantium, Aalborg 22/9: Hjørring Kro 30/9: Møllehuset, Frederikshavn 6/10: Tylstrup Kro 9/10: Fjerritslev Kro 23/10: Års Hotel 28/10: Vildsund Stand, Thy/Mors Status: Vi har afholdt 10 møder 1 enkelt aflyst Vi har mødt ca. 325 chauffører m.fl. indtil nu Mellem 7 60 deltagere pr. møde Ca. 375 elektroniske tilmeldinger Vi har planlagt 6 møder mere

12 Antal tilmeldinger fordelt på entreprenør: Arriva 142 Bdr. Davidsen 1 De blaa busser 6 Fjerritslev Busserne 2 Flemming Hollen, Løgstør 1 Fårup Rute og Turistfart 1 Hals Rute ogturistfart 7 Hjørring Citybus 32 Hørby 1 Jørns Busrejser 11 Keolis 160 Midtbus Jylland 10 Olesens Busser 1 Solsidens Turistfart 3 Stoltze Rute og Turistfart 8 Terndrup Rute og Turistfart 1 Thykjær 12 Vesløs 1

13 Vores indtryk: Generel en positiv stemning Ønsket om en fast tradition med sådanne møder Godt besøgt i særlig rejsekort og billetteringsstanden Mange gode inputs til kommende tiltag og kampagner Flere vigtige tilbagemeldinger til NT omkring bl.a. køreplaner, stoppesteder, interviewere etc. Hvad har I oplevet og hørt???

14 3. Model for valg af udvalgets repræsentanter

15 4 W k h 4. Workshop Inputs til krav til uddannelse og kompetenceudvikling

16 Gruppearbejde Hver gruppe bedes drøfte og komme med inputs til følgende: 1. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en buschaufførs kompetencer 2. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en entreprenørs kompetencer 3. Drøft hvordan kompetenceudvikling kan indarbejdes i NTs bonusmodel Hver gruppe finder én person, der fremlægger gruppens drøftelserne og inputs til krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Max. 10 min. pr. gruppe. Der er sat 1 time til gruppearbejdet. Fremlæggelsen foregår i mødelokale1.

17 Inspirationsoplæg

18 Kompetencer set med NTs briller

19 Vores kunder kan altid forvente NTs forventninger til kompetencer Som kunde vil duopleve en høflig, imødekommende d og i det hele taget en smilende betjening. Vores medarbejdere sætter en ære i at behandle vores kunder som gæster Der er plads til alle i den kollektive trafik, og vi behandler vores kunder ens under hensyn til deres forskellighed Vores chauffører har den fornødne autoritet til at sikre, at bussen er et rart sted at færdes for alle. Dette understøttes af, at vores chauffører altid optræder i præsentable uniformer Vores medarbejdere kan svare på alle spørgsmål vedrørende den kollektive trafik, eller kan henvise til alternative informationskanaler Chaufførerudførersikkerogmiljøvenlig kørsel, der samtidig medføre, at kørslen opleves som behagelig og komfortabel ligesom vores busser gennemgår daglig rengøring NTs busser er rettidige, og der ydes kompensation til passageren, hvis vi ikke holder, hvad vi lover jf. NTs rejsegaranti NT har et højt informationsniveau så du før, under og efter busturen er velinformeret om væsentlige forhold i forhold til din rejse NT gør en positiv forskel. En oplevelse, en hjælpende hånd eller bare starten eller afslutningen på en god dag.

20 NTs forventninger til kompetencer Udbud Kontrakt Opfølgning Chauffører Faglige kompetencer Servicekompetencer Viden om branchen, roller og samarbejde Entreprenøren Faglige kompetencer Servicekompetencer Lederkompetencer Viden om branchen, roller og samarbejde

21 Fra form mod indhold Form (i dag) Grunduddannelse Genopfriskningskursus (inden 1. år) 2 uger: Produktkendskab mv. (inden 3 år) 2½ dages efteruddannelse om året (efter 3 år) Indhold (fremtid?) Grundlæggende kompetencer Genopfriskning i og flere kompetencer Tjek, genopfriskning og nye kompetencer

22 Udbud afgrænset øvelse Præcise (målbare) krav Rosenrøde beskrivelser Nye bydere Virksomhedsoverdragelse Hårde og bløde kompetencer Muligheden for at gøre det bedre Kendte bydere Søge sit eget job?

23 Kontrakt det daglige arbejde Præcise (målbare) krav Målrettet (efter)uddannelse Tjek af kompetencer Dokumentation Vedkommer NT Bløde kompetencer Kapacitet på uddannelsessteder Jobsikkerhed Administrativt helvede Vedkommer virksomheden

24 Gruppearbejde Hver gruppe bedes drøfte og komme med inputs til følgende: 1. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en buschaufførs kompetencer 2. Drøft hvilke konkrete krav NT bør stille til en entreprenørs kompetencer 3. Drøft hvordan kompetenceudvikling kan indarbejdes i NTs bonusmodel Hver gruppe finder én person, der fremlægger gruppens drøftelserne og inputs til krav til chaufføruddannelse og kompetenceudvikling. Max. 10 min. pr. gruppe. Der er sat 1 time til gruppearbejdet. Fremlæggelsen foregår i mødelokale1.

25 5. Meddelelser l Budget 2015 Aalborg Letbane Nordjyske Jernbaner overtager DSBs kørsel i Nordjylland Toilettømning på Aalborg Busterminal

26 6. Næste møde Torsdag den 11. december 2014 inkl. julefrokost på Papegøjehaven På næste møde fastlægges mødeplanen for 2015

27 7. Eventuelt

28 Aalborg Letbane / BRT Udredningsrapport September 2014

29 Alternativer Letbane BRT Bybus Moderne sporvogn Højklasset bussystem Nuværende løsning Primært eget tracé Spor Holder i sporet El-drift m eller mere Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært eget tracé Busbaner evt. guidede Holder i sporet Diesel/CNG/hybrid/trolley m ledbus Forud billettering Ind og ud af alle døre Primært i blandet trafik Vejnettet Holder i buslomme Diesel/hybrid Alm ,5 m busser Billettering i busser Ind foran og ud bag i bussen

30 Linjeføringen Letbane/BRT 2,3 km 24 stoppesteder Eget tracé i øst Delt tracé i Midtbyen og Vestbyen Øvrig særligt tracé

31 Den kollektive trafik Busnettet Tilpasning af bybuslinjer Regionalbusser fortsat til centrum Letbane/BRT 35 min. rejsetid 10 afgange/time i myldretid 8 afgange/time i dagtimer 4 afgange/time aften og weekends 3 parker og rejs anlæg

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT

REFERAT. Afbud: Vagn Pedersen, Solsidens Turistfart Henrik Larsen, Arriva Finn Madsen, Aalborg Kommune Heidi Livoni, NT Mette Henriksen, NT REFERAT 04/03/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Afbud: Freddy Jepsen, Keolis Aalborg Helene Birk Sørensen, NT Ole Schleemann, NT

Afbud: Freddy Jepsen, Keolis Aalborg Helene Birk Sørensen, NT Ole Schleemann, NT REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 10. marts 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og Turistfart

Læs mere

REFERAT GOD SOMMER DAGSORDEN

REFERAT GOD SOMMER DAGSORDEN REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 9. juni 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og Turistfart

Læs mere

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. REFERAT 15/06/2015 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Onsdag den 3. juni 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 5 27. maj 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden:

REFERAT Møde: Mødedato & tid: Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: REFERAT 28/05/2014 Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 20. maj 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Arly Nielsen, Hjørring

Læs mere

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016

Chaufførkontaktudvalgsmøde. Torsdag den 9. juni 2016 Chaufførkontaktudvalgsmøde Torsdag den 9. juni 2016 1. Dagsorden 1. Dagsorden, mødereferat og opfølgning på sidste møde v/ Ole 2. NT til for dig, version 2 v/ Ole & Erik 3. Lanceringskampagne v/ Mette

Læs mere

REFERAT Deltagere: Afbud: DAGSORDEN

REFERAT Deltagere: Afbud: DAGSORDEN REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 29. september 2016 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals Rute- og

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Afbud:

REFERAT. Deltagere: Afbud: REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 16. februar 2017 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen, Arriva Per

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 16. februar 2017 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Side 1 af 5 10. februar 2017 Til medlemmerne

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

REFERAT 11-12-2015. Dagsorden. 8. Eventuelt. Deltagere:

REFERAT 11-12-2015. Dagsorden. 8. Eventuelt. Deltagere: REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 10. december 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg 11-12-2015 Deltagere: Agnete Krog, Hals

Læs mere

REFERAT. Dagsorden 07/10/2015. Side 1 af 9

REFERAT. Dagsorden 07/10/2015. Side 1 af 9 07/10/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 29. september 2015 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Agnete Krog, Hals

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning

1. Godkendelse af dagsorden/referat samt opfølgning 07/01/2015 REFERAT Møde: Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Torsdag den 11. december 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Torben Poulsen,

Læs mere

Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg

Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg Referat af møde i Chaufførkontaktudvalg Fredag den 6. december 2013 Fremmødte: Arly Nielsen, Hjørring Citybus Erik Juul Jensen, NettBuss Jørn H. Jeppesen, Hjørring CityBus Jesper Christensen, Arriva Per

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. november 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 1. november 2010

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien

Taxaregning på 581 kr., som ønskes godtgjort i helhold til rejsetidsgarantien AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0249 Klageren: XX 9000 Aalborg Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning på 581 kr.,

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik

Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Kollektiv Trafik Konference 2013 TØF s 30. årskonference om regional og lokal kollektiv trafik Chaufføruddannelse - et rotationsprojekt hos City Trafik i Aalborg Indlæg ved Virksomhedskonsulent Erik Nielsen

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.03.2014, Fremtidens Plejehjem 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Godkendelse af referat... 3 3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr.... 4 4. Køreplanindstilling

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb

Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb 1 Vi har taget udgangspunkt i vores tidligere erfaringer! - og etableret et ganske særligt udviklingsforløb Front - Office Back - Office Flere kunder Chauffører med fokus på kundeservice NT Kundecenter

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013

Cykelreservation i busserne i Nordjylland. 6. November 2013 Cykelreservation i busserne i Nordjylland 6. November 2013 Projektet kort fortalt Ansøgning til Trafikstyrelsen Arbejdsgruppe bestående af DCF, NT og COWI Fokusgruppe med chauffører Møder med entreprenører

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 2. runde 23. april 2014 Der er i 2. runde udmøntet for 26,4 mio. kr. til 11 projekter. I pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Køreplanindstilling 2014/15.

Køreplanindstilling 2014/15. Punkt 11. Køreplanindstilling 2014/15. 2014-8137. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag

Læs mere

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB

FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB NVR - Vejle FØR-FASEN - EN INTEGRERET DEL AF IKV I AMU DE PRAKTISKE EKSEMPLER FRA ET UDVIKLINGSFORLØB 23.01.14 1 Hvad er vores mål i projektet? At udvikle og forbedre fælles metoder, redskaber og procedurer

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal;

Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Forprojekt, Frederikshavn Busterminal; Resumé Fremtidens omdrejningspunkt for den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Det er i dag ikke morsomt at være bruger

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Nordjyllands Trafikselskab 26. februar 2015 / AF Skolekørsel fra august 2015 Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Frydenstrandskolen serviceres fremover af bybuslinje 4. Nordstjerneskolen serviceres

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg

Rejsekortet. Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Rejsekortet Oplæg på møde i kvalitetsudvalget 7. juni 2012 v/michael Steinberg Hvad og hvorfor rejsekort? Elektronisk billet og betalingskort til busser og tog i hele landet. Rabatkort billigst for de

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde

Tilsagnsnotat. Passagerpuljen 6. runde Tilsagnsnotat Passagerpuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 37,1 mio. kr. til 10 projekter. Desuden er der overflyttet 28,5 mio. kr. til Fremkommelighedspuljen.

Læs mere

Chaufførkontaktudvalg. Tirsdag den 26. september 2017

Chaufførkontaktudvalg. Tirsdag den 26. september 2017 Chaufførkontaktudvalg Tirsdag den 26. september 2017 Velkomst og indledning Velkommen til nye medlemmer - og præsentationsrunde afbud fra Jens Otto, Claus, Ib, Ejner, Michael Godkendelse af dagsorden 1.

Læs mere

42 Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15

42 Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15 ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 14-01-2015Kl. 11.25 Side: 1 (Udtræksperiode: 60950.CE) Køreplan / 60950.CE Tursæt i Primær retning Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - (Luneborg) Kun gyldig 28.06.15-12.12.15

Læs mere

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009

Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Nordjyllands Trafikselskab Møde i bestiller-arbejdsgruppe - referat af møde 28. april 2009 Jørn K. Kristensen Brønderslev Kommune jorn.k.kristensen@99454545.dk Orla Pedersen Frederikshavn Kommune orpe@frederikshavn.dk

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015

Passagerpulsen. Mette Boye TØF 1.10 2015 Passagerpulsen Mette Boye TØF 1.10 2015 Formål: Konkrete forbedringer for passagererne i den kollektive transport tager udgangspunkt i passagerernes behov og ønsker fokus på passagerernes samlede rejse

Læs mere

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk

Effekter ved afsluttede puljeprojekter Sine Amelung, sam@trafikstyrelsen.dk Henrik Severin Hansen, hsh@trafikstyrelsen.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. januar 2010 1-15-0-75-2-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 19. januar 2010 Midttrafik

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Referat fra chaufførudvalgsmødet

Referat fra chaufførudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. september 2016 1-15-0-75-3-16 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra chaufførudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 15. september 2016

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Mødets dagsorden blev godkendt, dog suppleret med et par spørgsmål tilføjet eventuelt.

Mødets dagsorden blev godkendt, dog suppleret med et par spørgsmål tilføjet eventuelt. REFERAT 18/03/2014 Møde i Chaufførkontaktudvalg Mødedato & tid: Tirsdag den 4. marts 2014 Sted: Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, 9000 Aalborg Deltagere: Thor Symonds, Fårup

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr.

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0230 Klageren: XX 9000 Ålborg Indklagede: FynBus CVRnummer: 29979944 Klagen vedrører: Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde

Læs mere

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 Jacob Deichmann, Rambøll By & Trafik, sekretær for Vejregelgruppen Kollektiv Trafik på veje I november 2011 blev et nyt forslag til Vejregelhåndbog

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere