Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og vi tager det samtidig meget alvorligt."

Transkript

1 Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den 23. oktober I. Indledning Først en tak for invitationen til at være med her i dag. Jeg er glad for at få mulighed for at fortælle, hvordan vi i 3F arbejder med anerkendelse af realkompetencer og medlemmernes kompetenceudvikling. Mens jeg taler, vil jeg godt præsentere jer for nogle af vores medlemmer i typiske arbejdssituationer det kører her bag mig. Det viser spændvidden i 3F og det viser også spændvidden i den opgave, vi har inviteret skolerne til at være med til at løse. I 3F er vi glade for regeringens realkompetenceinitiativ. Vi synes, der er mange gode perspektiver og intentioner i det. For os er det nemlig helt naturligt, at man skal have anerkendelse for sine realkompetencer eller som vi hellere vil sige: man skal anerkendes for det, man kan. Det er jo egentlig meget enkelt og lige til. Man kan også sige, at livets skole, har haft lidt svært ved at finde anerkendelse i uddannelsessystemet. Nu bliver den ligestillet. Og det er jo livets skole, mange af vores medlemmer benytter sig af. Derfor er vi glade for udspillet. Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Det gør vi, fordi virkeligheden og fremtidsudsigterne på arbejdsmarkedet - for mange af vores medlemmer - faktisk maner til alvorlighed. Derfor har vi også i al enkelthed taget et initiativ, der går ud på, at vi vil ud og tale med alle medlemmerne om deres kompetencer og deres fremtid på arbejdsmarkedet. Det vender jeg tilbage til om lidt. Først lidt om baggrunden. II. Baggrunden for 3F s kompetenceafklaringsprojekt I en situation, hvor beskæftigelsen er så høj som nogensinde, hvor ledigheden er rekordlav, og hvor arbejdsgiverne skriger på kvalificeret arbejdskraft, kan det synes paradoksalt, at jeg står og maner til alvorlighed, når det drejer sig om medlemmernes fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Men lad mig komme med et par eksempler til illustration. II.1. Vores medlemmers kompetencer læse/staveproblemer I 3F har vi i mange år arbejdet for at styrke medlemmernes læse- og stavefærdigheder. Og for at forbedre de offentlige tilbud på området. Vi har også gennem årene med tilfredshed kunnet konstatere, at vores ideer stille og roligt vinder indpas. Det kræver lidt knofedt og tålmodighed. Og her vil jeg da godt benytte lejligheden til at fortælle jer, at vi i 3F er meget stolte af, at Ordblindeforeningen i år har besluttet, at give os ordblindeprisen. Vi fik den overrakt i forbindelse med vores kongres for en måneds tid siden. Det er en anerkendelse af den indsats vi gennem årene har lagt på netop dette område. For os er det vigtigt, at alle får muligheder for at udnytte deres evner og muligheder det må ikke begrænses af manglende færdigheder i at læse og stave. Og jeg vil også godt fortælle jer om en undersøgelse fra AKF og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Den viser, at investering i at forbedre læse- og stavefærdighederne er en god forretning. 1

2 En investering på i en FVU-kursist giver personen en forøget livsindkomst på kr. og en samfundsmæssig gevinst på kr. Det er faktisk et ganske godt afkast. Og så er det med til at forbedre livskvaliteten betydeligt for den enkelte. Når netop det emne er så vigtigt for os, så skyldes det, at vi regner med, at omkring 25% af vores medlemmer har behov for at få forbedret deres læse- og stavefærdigheder, hvis de ikke på sigt skal risikere at miste deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en kæmpe stor udfordring for os i 3F og for samfundet i almindelighed. I 3F har vi altså for længst besluttet os for at gøre noget ved det. Men desværre har problemet så stort et omfang, at der stadig er behov for at vi holder fast i fokus. Og det gør vi tvivl ikke på det. II.2. Udviklingen på arbejdsmarkedet Her i foråret fik vi lavet en undersøgelse hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Vi ville godt have et kvalificeret bud på, hvordan 3F ernes arbejdsmarked kunne tænke sig at se ud i Lad mig blot fremhæve et par enkelte træk fra den undersøgelse. Hvis udviklingen fortsætter, uden at der sker afgørende ændringer, så vil vi i 2015 have et overskud af ufaglærte på , og vi vil tilsvarende have et underskud på næsten det samme tal, nemlig faglærte. De tal illustrerer meget godt, hvordan kompetencekravene stille og roligt sættes op overalt på arbejdsmarkedet. Samtidig vil der være sket et skift i efterspørgslen efter arbejdskraft. Den vil fortsat være faldende inden for landbrug og industri, mens vi især skal regne med, at det er serviceerhvervene, der står for stigningen i efterspørgslen. Og arbejdskraft er jo ikke bare arbejdskraft. Det er også mennesker med konkrete personlige og faglige kvalifikationer. For dem betyder udviklingen - at nogle har udsigt til, at deres arbejde forsvinder, og at de bliver nødt til at finde arbejde indenfor andre brancher de bliver nødt til at flytte sig - kompetencemæssigt - at nogle bliver stillet overfor nye og stigende kompetencekrav, hvis de vil fastholde det arbejde de har de bliver også nødt til at flytte sig kompetencemæssigt I begge tilfælde er udfordringen, at det enkelte medlems kompetencer eller det medlemmet kan bliver sat voldsomt under pres. II. 3. Betydningen af uddannelse Som I sikkert har lagt mærke til, så taler vi i 3F om ulighederne i samfundet og vi er meget fokuserede på, hvad der skal gøres, for at de bliver mindre. I den forbindelse er vi meget opmærksomme på, at uddannelse er altafgørende, hvis vi skal have bugt med uligheden. Lad mig bare nævne, at - Dine muligheder for at fastholde dit arbejde hænger sammen med dit uddannelsesniveau - Og hvis du bliver arbejdsløs, er chancen for at få nyt arbejde også afhængigt af dit uddannelsesniveau - Din indkomst hænger sammen med dit uddannelsesniveau - Dine børns chancer for et godt liv hænger sammen med dit uddannelsesniveau - Din levetid er afhængig af dit uddannelsesniveau 2

3 Jeg kunne blive ved, men skal nok spare jer. Men blot disse eksempler for at understrege, hvorfor det er så vigtigt for os i 3F, at sikre, at vores medlemmer også får del i kompetenceløftet får del den uddannelseskage, de jo faktisk endnu ikke har fået så stor del i. Den ulige fordeling af samfundets investeringer i uddannelse er jo faktisk med til at cementere uligheden. Når uddannelse skal være med til at mindske ulighederne, skal den fordeles mere lige. Det er jo ganske indlysende. Det er de udfordringer, vi godt vil hjælpe vores medlemmer med at håndtere. III. Vores kompetenceafklaringsprojekt III.1. Hvad kan 3F gøre Derfor har vi besluttet, at vi i løbet af de næste tre år vil ud til samtlige medlemmer for at drøfte kompetencer og den enkeltes behov for kompetenceudvikling. Vi vil ganske enkelt - med de nye regler i hånden - tilbyde medlemmerne kompetenceafklaring og en uddannelsesplan. For at blive i dagens sprogbrug, så vil vi tilbyde medlemmerne en vurdering af deres realkompetencer. Vi vil give medlemmerne mulighed for at få papir på det de kan og få sat perspektiv på fortsat uddannelse. Vi bruger mulighederne for kompetenceafklaring som en anledning til at tage en snak med medlemmerne og vi bruger kompetenceafklaringen, som en løftestang til at få flere af vores medlemmer til at bruge mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Det er en stor opgave, som vi i al ubeskedenhed er de eneste, der kan løse. Vores struktur er sådan, at vi med udgangspunkt i tillidsmandssystemet, vores 78 afdelinger ud over hele landet og vores overordnede regionale koordinering har en organisering, der betyder, at vi reelt kan nå ud til hvert enkelt medlem. Endelig har vi jo - som I sikkert har hørt - opnået afgørende forbedringer i uddannelsesbestemmelserne ved overenskomstforhandlingerne i foråret. Det betyder, at der reelt er skabt mulighed for, at medlemmerne kan beslutte sig for at blive kompetenceafklaret enten selvstændigt eller som del af et projekt på arbejdspladsen. Rammerne for kompetenceafklaring er skabt i overenskomsterne. III.2. Hvad kan skolerne gøre Lige så skråsikker jeg er på, at vi har en organisering, der sikrer, at vi når ud til alle medlemmerne, lige så sikker er jeg på, at vi ikke kan løse den samlede opgave alene. Vi kommer ud og taler med medlemmerne i øjenhøjde og får en god dialog. Det er vores opgave. Men når det kommer til selve kompetenceafklaringen, så er det skolerne, der træder til. Kompetenceafklaringen jer jo netop deres det er jeres kernekompetence. Og den vil vi gerne gøre brug af. Det er jer, der er gode til at screene for læse- staveproblemer. Det er jer, der er gode til at lave kompetenceafklaring i forhold til en uddannelse eller en jobprofil. Og det er jer, der ved hvordan, man skal strikke en uddannelsesplan sammen, hvis sigtet f.eks. er en faglig uddannelse. Selvom det er jeres kernekompetence, at lave kompetenceafklaring, så vil jeg godt understrege et princip, der ligger os meget på sinde. Det er vigtigt, at den kompetenceafklaring, I laver, sker med et positivt udgangspunkt. Vi vil godt have, at I ser glasset som halvt fuldt ikke halvt tomt. Det er vigtigt, at I tager udgangspunkt i den enkeltes styrker og muligheder frem for at fokusere på manglerne. Hvis I gør det, så er I nemlig med til at motivere gennem den kompetenceafklaring i laver. Og det er jo netop sigtet kompetenceafklaring som løftestang for mere uddannelse. 3

4 I forbindelse med samarbejdet med skolerne, så har vi i øvrigt store forventninger til de kommende voksenvejledningsnetværk, som jo netop kommer til at bestå af de skoler, der er centrale i vores projekt. Og som i øvrigt bliver målt på hvor mange kompetencevurderinger, de laver. III.3. Lokal forankring Jeg sagde, at vi godt vil bruge jeres kernekompetence. Jeg skulle have sagt: Vi er godt i gang med at gøre brug dem. Vi har været i gang i et godt stykke tid nu. I stort set hele landet er der med udgangspunkt i regionerne gang i planlægning og organisering af arbejdet. Der er etableret gode kontakter mellem vores regioner, afdelingerne og uddannelsesinstitutionerne. Vi har ikke tænkt os, at arbejdet kun kan organiseres på en bestemt måde. Det er op til det regionale og lokale samarbejde at blive enige om, hvordan og i hvilken takt det konkrete arbejde planlægges og udføres. Det vigtige for os er ganske enkelt, at der sker noget. At det ender med at der er en fælles forståelse af, hvad opgaven går ud på og at vi så i fællesskab kommer ud over stepperne og får løst den. Og vi er godt i gang. Vi er faktisk så godt i gang, at vi i eftermiddag kan præsentere jer for nogle af de første erfaringer. Det er fra Esbjerg, hvor afdelingen meget hurtigt gav sig i kast med opgaven. Ja vi er godt i gang. Også så godt i gang, at vi er stødt på en udfordring, som vi skal finde en løsning på i fællesskab. Vi får brug lidt smidig problemløsning. Omkring 1/3 af vores medlemmer er berørt af ledighed i løbet af et år. Lidt mindre nu, hvor beskæftigelsessituationen er som den er. Det betyder, at de bliver mødt med et krav om at de skal indtaste deres CV, når de møder op på jobcentret. CV et indeholder jo netop alle de informationer, de lige har fået afdækket ved kompetenceafklaringen og i den uddannelsesplan, de har fået lavet samtidig. Det vores medlemmer ikke kan forstå og jeg deler deres undren det er, at man i disse it-tider ikke kan overføre oplysningerne elektronisk fra den skole, der har stået for kompetenceafklaringen til jobcentret hvis ellers medlemmet er indforstået med det. Det er teknik, det her. Lad os finde en løsning. IV. Det samfundsmæssige perspektiv. Vores primære begrundelse for initiativet er altså det enkelte medlems fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det skal der ikke herske tvivl om. Jeg kan dog ikke lade være med at gøre opmærksom på, at det også er en konstruktiv og positiv måde at tackle arbejdsmarkedets strukturproblemer på. Vi hører dagligt, at der er problemer med mangel på kvalificeret arbejdskraft og at vi derfor bliver nødt til at importere kvalifikationerne. Uddannelse og kompetenceudvikling af dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu, er et andet svar på den udfordring. På den måde er vores projekt med til at sikre, at der er den nødvendige arbejdskraft med de nødvendige kvalifikationer, når der er behov for det. Det synes vi er den bedste løsning. V. Samarbejde er vigtig Jeg nævnte tidligere at det er en stor opgave, vi har kastet os over. Vi har indtil nu kun mødt positiv interesse og stor opbakning. Netop fordi det er en stor opgave - ja, i den skala, har det vel ikke været prøvet før og fordi der kan og sikkert også vil opstå uforudsete udfordringer, så vil jeg godt appellere til, at alle hjælper til med at tackle udfordringerne. Vi har mødt megen positiv vilje til at deltage, men lige netop nu, kan jeg vist godt tillade mig at sige, at vi også har hørt et par skoler sige, at økonomien er være svær, at få til at hænge sammen. Derfor er jeg da glad for, at vi for 1½ uge siden aftalte med regeringen, at AMU-taksterne bliver sat op med ikke mindre end 80 mio. Så regner jeg med, at økonomien kommer til at hænge sammen. 4

5 Men der er jo også andre udfordringer end de økonomiske. Kreativitet, muligheder frem for begrænsninger, smidig problemløsning er nogle af de kodeord, der bliver brug for. Vi ser udfordringer for medlemmerne og beder jer om, at se muligheder frem for begrænsninger og vi opfordrer til smidig problemløsning. Det gælder skoler, arbejdsgivere, ministerier, råd og udvalg og det gælder på overordnet plan, ligesom det gælder på det helt konkrete plan. Med en positiv tilgang til problemløsning og samarbejde, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi sammen kan løse opgaven. Så samtidig med, at jeg beder om jeres positive medvirken, så vil jeg godt give tilsagn om vores. Det er til gavn for vores medlemmer, så lad os komme i gang. Tak for ordet. H:\ALLE\Uddannelsessekretariatet 3F\Frank\3F-RKV-projektet\Konference Sorte Diamant\PESC oplæg 23. okt. 07.doc 5

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til rengøringslederne: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Ti rengøringsledere Pas på dig selv. 10 udfordringer til dit psykiske

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000

NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 NYHEDSMAGASIN FRA DET PERSONALEPOLITISKE FORUM OM ARBEJDSFASTHOLDELSE NR. 1 - APRIL 2000 Fire kommuner og to amter indleder Stafetten, som i det kommende år vil sætte mere fokus på arbejdsfastholdelse

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk

Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner Nr. 9 Kongres 1999 Indhold Læs Udspil fra kongressen Alle kan tegne abonnement på LO s elektroniske kongres-nyhedsbrev ved at skrive sin e-mailadresse på www.lokongres.dk

Læs mere