Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars"

Transkript

1 Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard Aars

2 Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Budgetopfølgning pr Beskæftigelsesudvalget Orientering om nøgletal Orientering vedrørende kommunekvoter for flygtninge i Vesthimmerlands Kommune Orientering om artikel i Ugebrevet A4 - Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse Status på asylcenter i Ranum Godkendelse af suppleant fra DH til LBR Politisk mødekalender Eventuelt 184 2

3 Medlemmer Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 090. Orientering fra formanden Sagsnr.: 12/1372 Bilag: Sagsbehandler: Hanne Madsen. Orientering fra formanden. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 4

5 091. Orientering fra administrationen Sagsnr.: 12/1375 Bilag: Sagsbehandler: hanne Madsen. Orientering fra administrationen. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 5

6 092. Budgetopfølgning pr Beskæftigelsesudvalget Sagsnr.: 12/1378 Bilag: /12Åben Budgetopfølgning pr Beskæftigelsesudvalget /12Åben Mængde pr Arbejdsnotat Sagsbehandler: Hanne Madsen Budgetopfølgningen pr er vedhæftet som bilag. Forventede afvigelser til forhold til korrigeret budget 2012 fordeler sig som følger: - Forsikrede ledige (under beskæftigelsestilskud): mindreudgifter på kr. - Øvrige områder (uden for beskæftigelsestilskud): merudgift på kr. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi - at orienteringen tages til efterretning. Orientering taget til efterretning. 6

7 093. Orientering om nøgletal Sagsnr.: 12/1384 Bilag: /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Målgrupper.pdf /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Aktivering.pdf /12Åben Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland - Øvrige nøgletal.pdf Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen I det følgende vil de væsentligste fokuspunkter i nøgletallene være fremhævet. Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Målgrupper: A-dagpenge: Antallet af A-dagpengemodtagere er faldet med 12,5% fra 1037 personer i september 2011 til 907 personer i september Kontanthjælp: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 9,5% fra 837 personer i februar 2012 til 757 personer i september Dermed ligger antallet af kontanthjælpsmodtagere i september 2012 under nivauet i september 2011 og der har været et konstant fald i antallet kontanthjælpsmodtagere i de seneste 6 måneder. Ledighedsydelse: Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er faldet med 21,5% fra 51 personer i januar 2012 til 40 personer i september Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengemodtagere, som har modtaget sygedagpenge i mere end 52 uger, er faldet med 27,6% fra 87 personer i januar 2012 til 62 personer i september Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Aktivering: Grøn Aktiv: I de første 9 måneder har der i alt været 335 unge kontanthjælpsmodtagere i straksaktivering på Grøn Aktiv, hvilket svarer til et snit pr. måned på 40 personer. Nøgletal Jobcenter Vesthimmerland Øvrige nøgletal: Ledighedsudviklingen: I august 2012 lå ledighedsprocenten på 4,5% for de jobklare ledige, hvilket er 0,5 procentpoint lavere end august Ledighedsprocenten i Vesthimmerland er ligeledes 0,9 procentpoint og 1 procentpoint lavere end henholdsvis Region Nordjylland og hele landet. Akutpakken: 7

8 Alle de ledige ledige a-dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge inden udgangen af 1. halvår 2013 er omfattet af akutpakken. I den forbindelse skal alle a-kasserne sende et brev til alle ledige i risikogruppen, hvori den ledige opfordres til at henvende sig, med henblik på for at få hjælp til at komme i arbejde. Antallet af udsendte breve bliver opgjort på jobindsats.dk på ugebasis med start fra uge 37. I de første 3 uger har 136 ledige i Vesthimmerlands Kommune modtaget et brev og heraf har 57 ledige fra 3F, 25 ledige fra Krifa og 14 ledige fra HK modtaget et brev, hvilket svarer til 70% af den samlede gruppe af ledige. Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi: Udgiftsneutral - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 8

9 094. Orientering vedrørende kommunekvoter for flygtninge i Vesthimmerlands Kommune 2013 Sagsnr.: 12/30204 Bilag: Sagsbehandler: Hanne Madsen. Udlændingeservice har for 2013 fastsat den forventede flygtningekvote. Kommunerne i Nordjylland modtager 435 flygtninge til boligplacering i For 2012 var tallet 466. Udlændingestyrelsen kan endnu ikke oplyse, hvilke nationaliteter flygtningene har, eller om der er uledsagede børn og unge, enlige voksne eller familier. KKR Nordjylland har på sit møde den 14. juni 2012 drøftet fordeling af flygtninge for KKR Nordjylland besluttede sidste år at iværksætte et udredningsarbejde med henblik på at få uddybet kriterierne for fordelings-modellen samt at analysere de økonomiske konsekvenser ved at modtage flygtninge. KKR Nordjylland besluttede på sit møde den 14. juni 2012 med udgangspunkt i udredningsarbejdet at fastholde den nuværende model for fordeling af flygtninge samt at udarbejde et brev til regeringen og KL med henblik på at sikre, at der fremover bliver stillet tilstrækkeligt med ressourcer til rådighed for kommunernes integrationsarbejde. Den regionale fordeling sker derfor også for 2013 med udgangspunkt i: At der over en 3-årig periode, så vidt muligt, sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge / indvandrere. 9 At kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2012 vil dette kun være Aalborg. Endvidere friholdes Læsø. Konkret anbefaler KKR Nordjylland til at fordele de 435 flygtninge som angivet i tabellen nedenfor: Kommune Forslag til frivillig aftale 2013 Brønderslev 68 Frederikshavn 86

10 Læsø 0 Hjørring 75 Jammerbugt 40 Aalborg 0 Vesthimmerland 46 Rebild 20 Mariagerfjord 50 Morsø 10 Thisted 40 Nordjylland i alt 435 Det kan oplyses, at Vesthimmerlands kommune i 2012 er varslet 50 kvoteflygtninge, hvoraf kommunen pr. 30. september har modtaget 16 personer. Integrationsteamet har lige fået udmelding på 10 personer mere ultimo oktober / primo november. Lovgrundlag Sagen afgøres i Socialudvalget/Beskæftigelsesudvalget. Økonomi - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering. Orienteringen taget til efterretning. 10

11 095. Orientering om artikel i Ugebrevet A4 - Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse Sagsnr.: 12/30521 Bilag: /12Åben Oversigt over andel ledige 3F er, der får uddannelse i kommunerne.pdf /12Åben Artikel i Ugebrevet A4 - Postnummeret afgør om ledige får uddannelse.pdf Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen Ugebrevet A4 offentliggjorde tirsdag d. 2. oktober artiklen "Postnummeret afgør om ledige ufaglærte får uddannelse" Artiklen bygger på en analyse, som Ugebrevet A4 har gennemført ud fra tal for, i hvor høj grad kommunerne bevilger uddannelse til arbejdsløse medlemmer af fagforbundet 3F, som typisk er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Analysen viser, at i gennemsnit får 16,7% af de ledige 3F er tilbudt uddannelse som aktivering i deres jobcenter. 25 kommuner ligger over gennemsnittet og 73 kommuner ligger under gennemsnittet. I Vesthimmerlands Kommune får 11,6% af de ledige 3F er tilbudt uddannelse som aktivering i jobcentret, hvilket er under gennemsnittet. Det er ikke ensbetydende med, at jobcentret ikke har skabt resultater. I perioden fra juli 2011 til juli 2012 er antallet af langtidsledige i Vesthimmerlands Kommune faldet med 28%, hvilket blandt andet skyldes en massiv satsning på jobrotation og privat løntilskud. Derudover har Vesthimmerlands Kommune haft et fald i ledigheden på 8,7% fra august 2011 til august 2012 og august 2012 lå ledigheden på 4,5% i Vesthimmerlands Kommune. Aalborg Kommune ligger i toppen af undersøgelsen og i artiklen bliver det fremhævet, at Aalborg Kommune har et godt samarbejde med VEU-centre, AMU-centre og erhvervsskole om at tage imod alle de ufaglærte, som Jobcenter Aalborg sender i uddannelse. Jobcenter Vesthimmerland har pr. 1. oktober 2012 indgået en kontrakt med VEU-center Aalborg/Himmerland om et 4-ugers brobygningsforløb målrettet ufaglærte ledige, hvilket der er de selv samme forløb, som Jobcenter Aalborg anvender. Brobygningsforløbene skal medvirke til, at de ufaglærte ledige kommer i gang med en kompetencegivende uddannelse indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. 11

12 Lovgrundlag: Ingen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi: Udgiftsneutral - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 12

13 096. Status på asylcenter i Ranum Sagsnr.: 12/29198 Bilag: Sagsbehandler: Hanne Madsen. Der gives en orientering om status på Asylcenteret i Ranum. Lovgrundlag Sagen afgøres i Økonomi - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. 13

14 097. Godkendelse af suppleant fra DH til LBR Sagsnr.: 12/29847 Bilag: Sagsbehandler: Anders Kallestrup Mortensen Byrådet udpeger de medlemmer og deres suppleanter, som sidder i det lokale beskæftigelsesråd (LBR) på baggrund af indstillinger fra organistationerne. Danske Handicaporganisationer (DH) har udpeget Hans Jørgen Lau Jeppesen som ny suppleant til LBR. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi: Udgiftsneutral - at Hans Jørgen Lau Jeppesen godkendes som suppleant for DH i LBR Administrationens indstilling godkendes. 14

15 098. Politisk mødekalender 2013 Sagsnr.: 12/24223 Bilag: /12Åben Mødekalender 2013 POLITISK (af 27. august 2012) Sagsbehandler: Eva Bach Administrationen har udarbejdet forslag til kalender for Byrådets, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder i Mødekalenderen er godkendt af forvaltningscheferne i chefmøde den 10. august Forslag til mødekalender 2013 er vedlagt. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. - at mødekalenderen godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at budgetseminaret flyttes til september Beslutning i Byrådet den Godkendt med følgende ændringer: Økonomiudvalgsmødet i november den 20. november 2012, blev flyttet fra onsdag den 20. november 2013 til onsdag den 13. november Fagudvalgsmøderne i november 2013 flyttes derefter fra uge 46 til uge 45. Palle Jensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012

17 Beslutning i Sundhedsudvalget den Punktet udsat. Beslutning i Socialudvalget den Mødekalenderen blev taget til efterretning. Administrationens indstilling godkendes. 17

18 099. Eventuelt Sagsnr.: 12/1385 Bilag: Sagsbehandler: Hanne Madsen. Eventuelt. Lovgrundlag Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Økonomi Udgiftsneutral. - at orienteringen tages til efterretning. Der udarbejdes samlet status på frikommuneforsøg til næste møde i Beskæftigelsesudvalget. 18

19 Underskrifter Hans-Jørgen Kastberg Klavs Bojsen Morten Mejdahl Doris Lauritzen Berit Byg 19

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 08. juni 2011 kl. 14:00 i Lokale SDP, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 050. Formanden orienterer 68 051. Orientering fra administrationen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. AUGUST 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 61 Orientering om antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere