3x3 Statusrapport 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3x3 Statusrapport 2007"

Transkript

1 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever omfattet af projektet Evt. samarbejdspartnere 3x3 Statusrapport 2007 Verdensborgere for det globale civilsamfund Krogerup Højskole og Silkeborg Højskole Carsten Kolby og Erik Boel / Bjørn Hansen 7/1-07-1/11-07 Pulje Mellemfolkeligt Samvirke (i delprojektet 24-timers camp) Projektets formål Angiv projektets oprindelige formål samt evt. mål og delmål Projektformål & forløb MÅL (fra projektansøgning) 1. At styrke danske unges aktive deltagelse i løsningen af globale problemstillinger og styrke deres globale udsyn. 2. At styrke samarbejdet højskoler i mellem om arbejdet med internationale problemstillinger. 3. At danne unge til demokrati og medborgerskab ved at invitere dem med til afsøgninger af det globale demokratis udfordringer og muligheder. 4. At lade unge være aktører i de nye demokratiske offentligheders tilblivelse - her tænkes konkret på det gryende globale civilsamfund som NGO er og sociale bevægelser verden over er ved at bygge op. 5. At højskolerne bliver dagsordensættende for den offentlige debat om globalt demokrati som en visionær udmøntning af den fornyede formålsbestemmelse for højskolerne. 6. At vise unge de mange dilemmaer, konflikter og valg, der er til skue i forbindelse med de globale topmøder og internationale NGO ers arbejde for udvikling. 7. At lære unge at det nytter at engagere sig i politik og give dem konkrete erfaringer hermed i samspil med de professionelle aktører (politikere, NGO er, IGO er, virksomheder mv.).

2 Målopfyldelse I hvilket omfang er projektets mål opfyldt? Hvorfor/hvorfor ikke? Mål 1,2,3,4, 6 og 7 er opfyldt til stor tilfredsstilledelse. Årsager: - Først og fremmest pædagogik byggende på sammenhæng mellem undervisning og konkrete handlingseksperimenter: Elevprojekter som kampagne for et Verdensparlament og produktion af bæredygtig hurtig mad til unge, samt ikke mindst deltagelse i aktiviteterne omkring G8-topmødet i Tyskland, juni En central udfordring var at indtænke handlingsdimensionen i forhold til store og komplekse problematikker som globalt demokrati og globale løsninger. Der blev intensivt med arbejdsformer som fremtidsværksted, 24 timers camp med elementer af frit drømmeri for at udfordre elevernes globale udsyn og tillid til selv at kunne finde på interessante ideer og løsninger. Mål 5 er ikke opfyldt til fuld tilfredsstillelse. Ganske vist opnåede projektet en betydelig pressedækning omkring turen til G8-topmødet over et par dage (artikler i landsdækkende aviser og radioindslag), men den store mediesatsning blev ikke opfyldt. Den primære årsag er, at projektansøgningen indeholdt ansøgning om et beløb til at invitere store udenlandske navne til en stort anlagt konference et beløb som vi ikke fik, hvorved konferencen som den så ud i ansøgningen ikke blev til noget Til gengæld lavede Krogerup en Majfestival som i mindre skala, men med stor succes for eleverne og med ca. 200 deltagere erstattede den oprindelige ide. Samarbejdet mellem de to højskoler er uden tvivl styrket. Det kan nævnes at: - Silkeborgs forstander blev inviteret til Krogerups medarbejderseminar for at diskutere visioner og erfaringer - Højskolerne arbejdede videre med en ide om en NGOuddannelse. Pga. cambollage med et andet projekt (Multikulturel journalistik-linje) måtte Krogerup dog i første omgang trække sig ud af projektet. - Højskolerne arbejder nu sammen, i fællesskab med Operation Dagsværk, om ideen Globale gymnasier. Projektplan Angiv projektets oprindelige tid- og aktivitetsplan Fra ansøgningen: Januar 2007 Første projektmøde mellem de involverede projektskoler Silkeborg og Krogerup. Yderligere projektansøgninger. Samarbejdsmøder med 3F-Ungdom, PLS, DGS, Operation Dagsværk.

3 Februar Andet projektmøde mellem de involverede projektskoler. Åbning for involvering af yderligere skoler. Projektet præsenteres for eleverne. Marts Koordinerende møde for elevgruppe, som vil deltage i planlægningen af projektet. Første internationale gæst på programmet. April Sidste weekend i april: Kampagne-camp. Maj En lang række aktiviteter planlagt og udført af eleverne sætter spørgsmålet om globalt demokrati og G8-topmødet på den offentlige dagsorden. Globalt Demokrati seminar. Anden internationale gæst på programmet. Juni Af sted til Rostock Projektforløb Hvordan er projektet forløbet? Angiv evt. afvigelser/ ændringer samt baggrunden herfor. Projektet er forløbet som planlagt, med to afvigelser: 1) Seminaret om Globalt demokrati blev erstattet af en Majfestival om globalisering af økonomiske årsager, som angivet ovenfor. 2) Der blev holdt møder 3F-Ungdom, Operation Dagsværk og Mellemfolkeligt Samvirke, mens vi ikke fik kontakt til PLS og DGS. Møderne resulterede i et samarbejde med MS omkring kampagnecampen (24 timers camp), ligesom 3F-Ungdom inviterede deres aktive med ingen fra 3F valgte dog at deltage. Planlagt evaluering Hvilken plan er der for evaluering af projektet? (jvfr. det indsendte evalueringsdesign) Evaluering og dokumentation Evalueringen er gennemført som skitseret i ansøgningen. Ved to aktiviteter: - Et elevarrangement over en weekend. - Et møde mellem interessenter og NGOer. Dette måde blev dog i langt højere grad et møde, der så fremad på baggrund af de to højskolers samarbejde. Mål med evalueringen Elevevalueringen havde to formål

4 Hvad er evalueringens formål? Hvilke spørgsmål skal den besvare? 1) At eleverne reflekterede over deres egen læring i forløbet 2) At undersøge om de læringsmæssige mål for projektet er opfylt 3) At udarbejde nye og fremadrettede ideer til fremtidens (globale) højskole NGO-mødet havde primært som formål at diskutere nye samarbejdsflader, herunder NGO-uddannelse og globale gymnasier. Gennemførelse Hvilke data indgår i Hvem indgår i Afrapportering Hvordan afrapporteres Hvordan dokumenteres projektet i øvrigt? Relevante evalueringsbilag vedlægges statusrapporten Erfaringer Hvad er de vigtigste erfaringer, der er gjort i projektet? Det videre arbejde Hvordan kan erfaringerne bruges i det videre udviklingsarbejde? Skoleformen Hvordan kan erfaringerne bruges til udvikling af skoleformen? Barrierer Har der været barrierer og udfordringer, som har vanskeliggjort projektet? Beskriv hvilke. Evalueringen er afsluttet, undtagen den endelig rapport. Det er primært Krogerups elever, der indgår i evalueringen, da de viste sig nemmere at samle til evalueringsweekenden bl.a. pg.a. geografisk nærhed til København og Krogerup. Der udarbejdes en særlig rapport på baggrund af forårets forløb, men centreret omkring elevernes refleksion omkring egen læring og kompleksiteter i mødet mellem højskolen og det omkringliggende samfund. Det overvejes at trykke denne rapport, som det er foreslået i ansøgningen. Erfaringer og anbefalinger Først og fremmest har vi fået givtige erfaringer i samarbejdet mellem højskoler, som vi nu bærer videre i samarbejdet omkring globale gymnasier. Derudover tyder meget på, at man selv i en kompleks og global verden kan overkomme unges følelse af magtesløshed overfor tidens store issues. Ved en kombination af global undervisning, rejser/ture til fx G8- topmøder, og ikke mindst eksperimenter med at turde tænke i store løsninger og involvere sig praktisk i samfundet udenfor højskolernes rammer med projekter, hvor eleverne opbygger erfaringer og selvtillid. I disse guidelines ligger en vigtig kim til forsat pædagogisk udviklingsarbejde omkring globalisering og handlekompetence på højskolerne. En barriere for samarbejdet mellem to højskoler er uden tvivl den geografiske afstand. Et centralt redskab for at overkomme denne problematik kan være elektronisk kommunikation og net-tv. Desværre havde Krogerups net-tv SuperKrogerup periodiske tekniske problemer i perioden, men i fremtiden bør dette være et godt redskab.

5 Den centrale barriere for projektet har været Undervisningsministeriets regler omkring antal rejsedage i udlandet. Da Krogerup særligt med Verden Brænder forløbet har mange rejsedage viste det sig i praksis umuligt at deltage i den mest interessante del af G8-topmødet, da vi med en sådan dispotion ville kunne fratages tilskud. Vi måtte derfor være tilstede i weekenden op til selve topmødet, hvilket var ok der var mange aktiviteter men ikke optimalt. Da dette var et højdepunkt i projektet var de bureaukratiske regler en klar barriere. Hvis det politiske system ønsker globaliseret uddannelse og højskoler med globalt udsyn bør disse regler ændres. Anbefalinger Hvilke tiltag kan være med til at understøtte fremtidige? 1. Dette projekt 2. Fremtidige projekter i 3x3 Den afgørende anbefaling er nævnt ovenfor: At der etableres mere fleksible regler omkring rejser, da globalisering ikke kan studeres i et klasseværelse processen eller processerne skal også studeres i verdens brændpunkter. Hvem skal gøre hvad, hvis tiltagen skal realiseres? Ideer Har du ideer til: Fremtidige temaseminarier? Fremtidige netværksmøder? Andre aktiviteter?

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008

TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 TAG PÅ HØJSKOLE OG TANK NY ENERGI TIL STUDIET! EVALUERINGSRAPPORT PIT-STOP. NYT UDSYN TIL VIDERE STUDIER 2004-2008 Er hjulene slidt flade eller er tanken tørret ud, så kan et højskoleophold vær det, en

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC Første statusnotat 1 Indhold Forord 3 Konklusion og sammenfatning 5 Om projektet og den gennemførte evaluering 7 Projektets målopfyldelse 10 Rammer

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere