12 # lyd. Må vi få ro! Gode lydforhold betyder alt SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10. Knauf Danogips sætter fokus på lyd. maj 12, 7. ÅRG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 # lyd. Må vi få ro! Gode lydforhold betyder alt SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10. Knauf Danogips sætter fokus på lyd. maj 12, 7. ÅRG"

Transkript

1 12 # maj 12, 7. ÅRG lyd Knauf Danogips sætter fokus på lyd Må vi få ro! INSPIRATIONSMAGASIN FRA KNAUF DANOGIPS det er gratis - brug det LØSNING: AAlborg Musikken får et nyt hus med international format. SIDE 8 SIDE 6 OPGAVE: Aarhus Forvandling af en gammel godsbane til trendy kulturcenter. Gode lydforhold betyder alt DELTA, en af landets førende specialister i støjkilder bl.a. i boligbyggeri, fortæller om trinlyd- og luftlydisolation. PROJEKT: grønland 447 tons materialer fra Knauf Danogips sejlet til Nuuk. SIDE 10

2 Lyd, larm og lazaretter Som det efterhånden er blevet en tradition, er også dette nummer af Xpress Magasin dedikeret til enkelte specifikke temaer. Denne gang har vi bl.a. valgt at beskæftige os med lyd, da lyd som en del af indeklima og komfort bliver et større og større tema. Hvad der for nogle er larm eller støj opfattes af andre blot som lyde, måske endda behagelige lyde. Dermed er lyd en subjektiv størrelse, der dog samtidig kan måles ganske objektivt. Med en række af Knauf Danogips løsninger er det muligt at isolere lyden betragteligt og dermed sikre maksimal komfort for brugerne af de bygninger, hvori løsningerne indgår. I dette nummer af Xpress Magasin kan du i forbindelse med lyd, bl.a. blive klogere på følgende af vores systemer og løsninger: Silentboard Etagedæk Gipsplader i hele fire lag Subfloor Jess Gregersen. Desuden lancerer vi vores nye lydsimulator, som kan findes på vores hjemmeside, hvor du på din PC/tablet kan teste lydreduktion ved valg af forskellige vægtyper. I forrige nummer af Xpress Magasin valgte vi at sætte fokus på vores såkaldte Hospital task force. Det er en enhed af dedikerede medarbejdere, der arbejder målrettet med at udbygge deres kompetencer inden for krav, normer, løsninger, materialevalg, logistik osv. i forhold til etableringen af de kommende storsygehuse. Disse byggerier bliver blandt danmarkshistoriens største og dermed nogle enorme udfordringer, som kræver helt særlige kompetencer. Som ansvarlig system- og totalleverandør har vi nu i to år arbejdet målrettet på netop at have de nødvendige kompetencer, så vores samarbejdspartnere er i helt trygge hænder hos Knauf Danogips, når arbejdet med supersygehusene for alvor går løs. Se også: Rigtig god læsning! Jess Gregersen, Salgs- og marketingsdirektør Knauf Danogips A/S Danmark Indhold Knauf Danogips Xpress Nr. 12, 7. årgang Festival udvider sæsonen i Skanderborg Gode lydforhold betyder alt Arkitekturen spiller i Aalborg Gips, gods og god lyd på godsbanen i Aarhus Rekordstort byggeri i Grønland Lydsimulator på hjemmesiden - viden om lyd og gipsplader Musikskole i specielle rammer i Ringsted 14 Funderet på energi i Odense Subfloor gulvsystem fremtidens strøgulv Xpress Kundemagasin fra Knauf Danogips. Udgivet af Knauf Danogips A/S. Oplag 6000 eks. Udkommer To gange årligt. Tekster René Wibholdt, KommunikationsTanken. Fotos Lars Aarø, Uffe Johansen Arkitekturfotograf og Knauf Danogips. Grafisk produktion Berit Kirk, Horisont Grafisk. Papir Luxo Satin 150g/m2. Tryk BB Offset, Bjerringbro

3 Festival udvider sæsonen Walthers Musikcafé er et nyt spillested, som ligger lige i hjertet af Skanderborg. Initiativet sikrer, at der bliver holdt gang i Danmarks Smukkeste Festival året rundt. Skanderborg Festivalklub åbner op til sommerferien et nyt spillested for de unge. Walthers Musikcafe hedder stedet. Musikcafeen vil blive ejet og drevet 100 procent af Skanderborg Festivalklub, som er den organisation, der står bag den populære festival. - Det skal kort fortalt være et sted, hvor fremtidens festivalarrangører og festivalpublikum fødes og mødes. Med Walthers Musikcafé ønsker vi at støtte ungdomskulturen i Skanderborg, siger bestyrer Frej Scherfig. Spillestedet er rykket ind i nogle gamle butikslokaler, som lige nu er ved at blive renoveret. Lofterne er ved at blive isoleret efter alle kunstens regler, da der bor lejere på første sal i byhuset i Adelgade. Derudover skal alle lofter beklædes med Knauf Silentboard, der en relativ ny gipsplade. Senere skal væggene beklædes med tre lag Classic board på stålskelet. Lyddæmpende Silentboard I forhold til traditionelle løsninger med gips giver Knauf Silentboard en 10 db bedre lydreduktion. Som gæst på et spillested svarer reduktionen på 10 db til en halvering af oplevelsen af lydstyrken. Knauf Silentboard er netop målrettet musiklokaler og lydstudier. - Lydforholdene er vores største udfordring, for vi ønsker på ingen måde at genere hverken vores overboer eller naboer, siger Frej Scherfig. For enden af tilbygningen, som vel at mærke kun er i ét plan, skal selve scenen placeres. Her skal der ifølge Frej Scherfig spille omkring 100 bands om året. Walthers Musikcafe, Skanderborg Projekt: Ombygning Bygherre: Skanderborg Festivalklub Totalentreprise: Skanderborg Festivalklub Knauf Danogips har leveret Knauf Silentboard, gips og indvendigt stål til vægge og lofter Konsulent/kontakt Flemming Søndergaard Knauf Silentboard Silentboard har målene 12,5 x 625 x 2500 mm og vejer 17,5 kg/ m 2, hvor en traditionel gipsplade kun vejer 9 kg/m 2. Konstruktionsmæssigt erstatter Silentboard blot den traditionelle gipsplade. Udover pladens høje vægtfylde, som giver den markante lydreduktion, skaber den specielle sammensætning af gipskernen en klangdød effekt. I forhold til en løsning med almindelige gipsplader udmærker en vægkonstruktion med Silentboard sig specielt i det lavfrekvente område mellem Hz, det er fx brumme- og baslyde. Silentboard er tiltænkt bygninger med høje lydkrav, bl.a. musiklokaler, øvelokaler og lydstudier. Glade børn og luftlyd for fuld musik. Knauf Silentboard skruer ned for lyden og giver en 10 db bedre lydreduktion. 2 3

4 Gode lydforhold betyder Test- og rådgivningsvirksomheden DELTA giver sit bud på, hvordan lydforholdene i form af trinlyd- og luftlydisolation har det i dansk byggeri, og hvor de store udfordringer ligger. Den er her og der og alle vegne støjen. Alle, der bor i etagebyggeri, kender den. Tidligere offentliggjorte tal viser, at hver femte beboer i en dansk etageejendom er generet af trinlyd og luftlyd fra naboerne. Forklaringen på trinlyd giver sig selv; fx at overboen går rundt med højhælede sko på. Luftlyd er, når naboen fx skruer højt op for musikken, eller når dine børn larmer inde på værelset. Kravene til såvel trinlyd- som luftlydisolation blev hævet markant med Bygningsreglementet fra 2008, vel at mærke kun gældende for nyopførte etageejendomme. Renovering af etageejendomme er ikke umiddelbart omfattet. - Lydkravene fik et serviceeftersyn og blev mærkbart forbedret. Og det er på sin plads, når vi ved, at gode lydforhold øger både brugsværdi og komfort, siger senior konsulent Dan Hoffmeyer fra DELTA. Hvor kravene til trinlyd før var, at trinlydniveauet ikke måtte overstige 58 db, er kravet nu sat ned til 53 db. Decibel-skalaen er logaritmisk, så 5 db strengere krav svarer til en tydelig hørbar reduktion af støjbelastningen. Også for luftlydisolationen blev kravet strammet op. Hvor væggene før skulle kunne optage 52 db, skal de med skærpelsen nu kunne optage 55 db. For etagedæk er kravet steget fra 53 db til 55 db. Lyd i nye baner - For arkitekter og entreprenører har skærpelsen givet dem en naturlig interesse for at vælge materialer, således at de kan skrue bygningen sammen, så bygningen opfylder lydklasse C, vurderer Dan Hoffmeyer og tilføjer: - Med skærpelsen kan byggeaktørerne ikke længere bare gøre, som de plejer. De er nødt til at tænke i nye baner. Det er ikke nok blot at lægge et bedre gulv på. De er nødt til at tænke i nye konstruktioner og byggematerialer, der bedre kan opfylde lydkravene. Dan Hoffmeyer mener absolut, at der bliver produktudviklet hos de danske producenter af byggematerialer, så der basis for at forbedre lydforholdene. Lydklasse C er minimumskrav og gælder for etageejendomme. Til sammenligning er svenskerne kommet længere og opfører etagebyggeri i deres lydklasse B. God lyd kræver omtanke Ifølge Dan Hoffmeyer tolker danske byggeaktører de lydmæssige krav som minimumskrav, der skal overholdes. - Vi ser fashionable byggerier med flotte lejligheder, hvor man som beboer forventer, at alting er i orden. Luksus køkken, udsøgte trægulve og eksklusive fliser til badeværelset, men lyden er der stort set ingen, der tænker på at forbedre yderligere, erfarer han og peger selv på forklaringen: Stram økonomi. - Derfor oplever vi også i dag, at beboere i nyt etagebyggeri bliver generet af både trinlyd og luftlyd, siger Dan Hoffmeyer. Hvordan lydforholdene kan forbedres, fremgår af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, anvisning 237 Lydisolering mellem boliger - nybyggeri, som Dan Hoffmeyer i øvrigt er medforfatter på. Bedre materialer Akustisk kvalitet i bygningerne er også af afgørende betydning for sundhed, velvære og arbejdsklima i skoler og dagsinstitutioner. Også her er der indført opstramninger på områderne rumakustik og efterklangstid. - Skærpelsen af lydforholdene har betydet, at der nu anvendes flere lydabsorberende materialer fx i lofter og på vægge. Det betyder, at akustikken i en ny daginstitution i dag minder mere om akustikken i stuen derhjemme, forklarer Dan Hoffmeyer. Derudover er der i dag krav til lydisolationen, fx for skillevægge mellem opholdsrum og fællesrum. Det betyder, at børn og personale bliver mindre generet af, hvad der sker andre steder i huset. Lyd på agendaen På erhvervsbyggeri er der ingen konkrete krav. Men Dan Hoffmeyer påpeger, at bygherren i forbindelse med projektering af nyt kontorbyggeri bør opstille lydkrav til fx kontorer, møderum og fællesrum. Forslag til projekteringsværdier kan findes i SBi anvisning Det vigtigste er, at lydforholdene er oppe på agendaen under selve projekteringen. Det er for sent og for dyrt først at tænke i lydforhold, når byggeriet er taget i brug, understreger Dan Hoffmeyer. Et eksempel giver han med lette facadeløsninger. Selvom der benyttes skillevægge med høj luftlydisolation, kan lydforholdene forringes som følge af lydtransmissionen via facaden til nabolokalerne. - Forberedelse betyder alt. Vi ved en masse om lyd og akustik, men vi kan altså bedst hjælpe, hvis vi kommer ind tidligt i byggeprojektet, siger Dan Hoffmeyer. DELTA, Hørsholm DELTA er en teknologisk videnvirksomhed. Grundlagt i 1941 som Lydteknisk Laboratorium. I dag beskæftiger DELTA sig med en bred vifte af forretningsområder, hvoraf lydforhold og akustik er et af dem. Virksomheden tilbyder ekspertrådgivning og test inden for alle områder af bygningsakustik, bl.a. akustisk laboratoriemålinger af bygningselementer, akustik i multifunktionsbygninger, bygningsakustisk rådgivning og målinger af lyd og akustik i bygninger. DELTA har hovedkontor i Hørsholm og beskæftiger ca. 250 medarbejdere. DELTA åbner ny afdeling i Aarhus DELTA har netop taget 2000 kvadratmeter kontor- og testfaciliteter i brug i Skejby udenfor Aarhus. Dermed samler virksomheden sine nuværende afdelinger i Aarhus og i Them ved Silkeborg og flytter dem til det nye domicil ved Agro Food Park i Skejby

5 alt TEMA LYD db 140 Smertegrænsen 120 Rockkoncert 100 MP3 på fuld styrke 80 Trafikeret gade 60 Almindelig tale Fuglekvidren 0 Vidste du?...at der går lige så meget lyd igennem et nøglehul som i 50 m 2 væg. 4 5

6 Arkitekturen spi Musikkens Hus skal løftes op i den internationale top for musik-arrangementer. Musikkens Hus i Aalborg skal være en arkitektonisk perle og åbner næste sommer med en koncertsal i international klasse. Håndværkerne er i fuld gang med at opføre Musikkens Hus i Nordjylland. Byggepladsen ligger et stenkast fra Limfjorden og skal op til sommeren 2013 være forvandlet til et prestigebyggeri, som skal sætte Aalborg på det musikalske verdenskort. Musikhuset er tegnet af østrigske Coop Himmelb(l)au, som Friis & Moltke arbejder som lokal arkitekt for. I øvrigt er det første gang, at Coop Himmelb(l)au bygger i Norden. Arkitekturen får et kubistisk præg med fokus på en stor koncertsal med international format og med plads til ca gæster. Til sammenligning har Operaens hovedscene i København plads til omkring 1400 tilskuere. Byggeriet bliver på etagemeter og får også plads til en uddannelsesdel, som bliver placeret på etage. Her rykker Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium samt Institut for Musik ved Aalborg Universitet ind. Musik under jorden Den musikalske bygning er fordelt på seks etager over jorden og tre etager i kælderen, hvor håndværkerne arbejder med tre mindre sale; en klassisk sal, en rytmisk

7 Musikkens Hus i Nordjylland Projekt: Nyt musikhus Bygherre: Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Arkitekt: Coop Himmelb(l)au, Friis & Moltke Totalentreprise: TL Byg Knauf Danogips har leveret Gips og indvendigt stål til vægge og lofter Konsulent/kontakt Jesper Hove Donbæk Vidste du?...at Silentboard er en gipsplade med ekstra gode lyddæmpende egenskaber. sal og en lidt større intimsal med plads til 300 personer og med en loftshøjde på 12 meter. TL Byg har to storentrepriser, som indebærer hovedparten af de indvendige arbejder, bl.a. koncertsalen og de tre mindre sale. TL Byg har travlt med at håndtere de store mængder gips og stål fra Knauf Danogips til vægge og lofter. - Det er en af de største gipsopgaver, vi har haft i firmaet. Selve monteringsarbejdet i de tre sale går godt. Den største udfordring er logistikken, fordi vi arbejder under terræn. Pladsmæssigt kniber det, og vi er afhængige af, at materialler lerne bliver hejst ned til os, forklarer projektleder René Ingemann fra TL Byg. Fire lag gips i lofter mand har TL Byg gående på byggepladsen, hvor de præfabrikerede betonelementer giver en fornemmelse af musikhusets omfang. Loftsarbejdet bliver udført via rullestilladser, som fylder det meste af gulvarealet i de tre sale. Hele fire lag gips monterer tømrersvendene i lofterne. Gipsarbejdet på væggene består af tre lag gips og bliver håndteret fra lifte. Alle gipsplader er leveret af Knauf Danogips og bliver monteret på stålprofiler af forskellige dimensioner. Knauf Danogips har hjulpet med opmåling af materialer herunder beregninger af stålets bæreevne. Dele af stålet er leveret på fixmål. Næste store projekt for TL Byg foregår i den store koncertsal, hvor der arkitektonisk er arbejdet med de kreative linjer. - Det betyder rigtig meget for os at være med i dette prestigebyggeri, som er en god reklame for os. Men fagligt betyder projektet også meget. Det er altid spændende at skulle udføre det arbejde, som arkitekten har tegnet, siger René Ingemann. Jesper Hove Donbæk (tv) i dialog om gipsvægge med René Ingemann. Tømrersvend Casper Flak arbejder med gips i den klassiske sal. Intimsalen får plads til 300 mennesker. Lofterne er beklædt med gips fra Knauf Danogips. 6 7

8 Niels Østergaard har længe ønsket sig et kultursted, som kan samle kunstnerlivet i Aarhus. Gips, gods og god Kulturcenter Godsbanen i Aarhus er kommet godt i gang og har netop været vært for et stort musikarrangement, hvor lydforholdene bestod sin første prøve. Alle lokaler store som små var under SPOT Festivalen omdannet til musikscener. Over tre dage blev der bl.a. spillet rock og pop for fuld musik i den nedlagte godsbanegård, som nu er omdannet til Aarhus nye kulturcenter. Omkring 6000 personer gæstede stedet, som er blevet indviet i dette forår. Lydforholdene var der ingen klager over. Heller ikke fra musikerne. - Der er en rigtig god akustik i lokalerne. De mange bands kunne spille uden at genere hinanden, så lydmæssigt fungerer Godsbanen godt, fortæller teknisk chef Niels Østergaard fra driftsorganisationen bag kulturcentret. Lyddæmpende vægge Godsbanen er med sine kvadratmeter byens nye samlingspunkt for musik, scenekunst, litteratur og billedkunst. Godsbanen består bl.a. af to store, gamle haller hver over 100 meter lange samt en ny pyramidebygning, der binder kulturcentret sammen. I den ene af hallerne er der opført en række lokaler og værksteder, og det er her Knauf Danogips har leveret etagedæk, indervægge og ydervægge: Arkitekterne har leget med lys, rum og konstruktioner

9 Kulturcenter Godsbanen, Aarhus Projekt: Ny kulturinstitution Bygherre: Aarhus Kommune Arkitekt: Exners Tegnestue har i samarbejde med HUJ, 3XN, Nord Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører vundet konkurrencen om at skabe Kulturcenter Godsbanen og forestå byudviklingen på godsbanearealerne. Totalentreprise: HUJ Knauf Danogips har leveret 45 tons stål, kvadratmeter gips, herunder Secura Board (brandgips) samt GF Floor Board. Konsulent/kontakt Flemming Søndergaard lyd Ud over værksteder er Godsbanen også indrettet med kontorer kvadratmeter gipsplader og brandgips. Til lydstudierne er der brugt lyddæmpende vægkonstruktioner. Opgjort på stål har Knauf Danogips leveret 0,46 mm indervægsprofiler, 1,50 mm ydervægsstål og C-profiler til etagedæk i alt 45 tons stål leveret på fixmål. Kulturcenteret er tegnet og bygget af Exners Tegnestue, 3XN og Nord Arkitekter sammen med Hans Ulrik Jensen Entreprise (HUJ) og Søren Jensen Ingeniører. er tætpakket med arrangementer. - Vi har fået samlet en masse kunstneriske værksteder og milljøer på én adresse. De faciliteter har Aarhus ikke haft før, og det betyder, at her er gode vilkår for kunstnermiljøet. Og det er fantastisk at være med til at skabe et kulturcenter i sådan en størrelse, siger Niels Østergaard. Vidste du? at hvis væggens luftlydsisolation øges med 6 db opfattes det som en halvering af lydniveauet på den anden side af væggen. Atmosfære i hallerne Godsbanen blev taget i brug i De oprindelige, bærende limtræsbuer tager fortsat ansvar og holder taget og sørger for en fantastisk atmosfære i de på én gang charmerende og rå haller. SPOT Festivalen har pakket sammen og er blevet afløst af en børnefestival. Nu skal der vises scenekunst for de små. Kalenderen Mindre øvelokaler ligger på række her, hvor kvinden i den røde jakke går. Væggene er beklædt med gips fra Knauf Danogips. 8 9

10 Nuuk Center, Grønland Projekt: Nybygning; kontor og butikscenter Bygherre: MT Højgaard Arkitekt: KHR Arkitekter Byggesum: 300 mio. kr. Rekordstort byggeri i Totalentreprenør: MT Højgaard Knauf Danogips har leveret: 447 tons materialer gips og stål. Konsulent/kontakt Per Mosegaard Grønland MT Højgaard arbejder på at færdiggøre Nuuk Centret, som bliver Grønlands største bygningsværk. Alle byggematerialer er blevet fragtet med skib fra Danmark heriblandt 447 tons fra Knauf Danogips. 27. juli åbner Nuuk Centret, Grønlands første butikscenter. Bygningen i beton, stål og glas er på i alt etagemeter og rejser sig 10 etager op i fjeldene. Butiksdelen med plads til omkring 30 butikker er opført i to plan, mens det grønlandske selvstyre flytter ind i højhuset og beslaglægger otte etager. MT Højgaard er både bygherre og totalentreprenør og har fået byggematerialerne sejlet den lange vej fra Danmark. Blandt leverancerne var tons betonelementer og 2000 tons stål. Alene fra Knauf Danogips blev der via havnen i Aalborg fragtet 447 tons materialer heraf 504 pakker gips. Geografisk udfordring Logistik og planlægning er altafgørende med så stor en afstand mellem byggeplads og leverandør. To en halv uge er på disse geografiske kanter kort leveringstid. Byggeleder Henrik Munk Jørgensen fra MT Højgaard har derfor taget imod al den hjælp, han kunne få. - Knauf Danogips har hjulpet med bl.a. opmåling af materialer og har leveret stål på fixmål og gipsplader i to forskellige længder. Det har gjort arbejdet lettere for svendene, som har sluppet for tidskrævende tilskæringer, forklarer han. Også sidegevinsten er værd at nævne. Leveringerne på mål betyder, at der stort set ingen materialespild har været. I forbindelse med at svendene tog hul på pakkerne med stål og gips, havde Henrik Munk Jørgensen forinden taget kontakt til konsulent Per Mosegaard fra Knauf Danogips for at få praktisk input til håndtering og montage. - Det gør jeg altid i forbindelse med opstart af et nyt byggeprojekt. Konsulenterne har som regel en masse gode råd og erfaringer, som vi kan bruge i vores arbejde, siger Henrik Munk Jørgensen. Udstationeret i 10 måneder På et tidspunkt havde Henrik Munk Jørgensen lige knap 20 tømrersvende i gang på byggepladsen i Nuuk, foruden 80 andre håndværkere. Typisk lader tømrersvendene sig udstationere min. tre måneder. Selv snupper Henrik Munk Jørgensen en periode på 10 måneder i Grønland, men så har han også sin familie med. På grund af de barske, klimatiske forhold blev byggematerialerne fra Knauf Danogips leveret og opbevaret i selve bygningen, som på dette tidspunkt lige var blevet lukket af. Også jordarbejdet er anderledes i Grønland. Byggeprocessen startede med et voldsomt sprængningsarbejde i fjeldene for at gøre plads til parkeringskælderen på 6100 kvadratmeter. Vidste du? at Knauf senest med opkøb i Australien nu er repræsenteret i alle verdensdele (med undtagelse af Antarktis) Det nye bygningsværk hedder lokalt Aantuukasik Centeret og bliver det første butikscenter på Grønland, hvor indbyggerne kan shoppe indendørs

11 Hent inspiration til moderne løsninger og se nye muligheder i Let-Byg teknik. Besøg Knauf Danogips nye minisite - - der er målrettet entreprenører og arkitekter, som sidder med projektering til sundhedssektoren. Som led i vores hospitalskampagne har vi netop lanceret et nyt minisite Sitet er målrettet projektering til den danske sundhedssektor. Planlægning og projektering af sygehuse, sundhedscentre, lægepraksiser, plejehjem o.l. er en stor udfordring for arkitekter og entreprenører. For det første stilles der store krav om moderne og æstetisk design, så både personale og patienter føler sig tilpasse. For det andet skal de funktionelle udfordringer som robusthed og hygiejne være opfyldt. Og alt dette skal løses på rekordtid, så projektet kan tages hurtigt i brug. Knauf Danogips hjælper med at få projektet løst konstruktivt og effektivt - ved hjælp af rigtig rådgivning og intelligente systemløsninger. Besøg og læs mere. Her kan også bookes møde med vores hospitals task force. Lydsimulator på hjemmesiden Prøv vores nye lydprogram, hvor vi har fokus på korrekt valg af konstruktion fra start, hvad angår indervægge, ydervægge og etagedæk Gipspladekonstruktioner er velegnede til både isolation mod luftlyd og mod trinlyd. Det skyldes gipspladernes relative høje densitet, en høj indre dæmpning i materialet og muligheden for at anvende dobbeltkonstruktioner. Isolerende bygningsdele En massiv konstruktions lydisolerende evne forbedres, når massen øges. Lydisolationen kan dog også forbedres uden vægtforøgelse, ved at anvende dobbeltkonstruktioner bestående af to tætte konstruktioner adskilt af et lufthulrum. Test af lydreduktion I vores nye lydsimulator giver vi mulighed for test af lydreduktion ved udvalgte vægtyper for både indervægge og ydervægge. Ved etagedæk beskriver vi trinlydsreduktion. I alle tre systemer illustrerer vi, hvilke støjkilder, der kan medføre støjproblemer. Når den ønskede vægtype eller dæktype er valgt er det muligt at finde nærmere information og specifikationer om konstruktionen, idet der linkes over i vores vægtypedatabaser med nærmere oplysninger og principdetaljer. Simulatoren er udelukkende et værktøj til at illustrere, at der er forskelle mellem de enkelte konstruktioner. Dermed ikke et præcist udtryk for konstruktionernes lydisolationsværdi, men blot en vejledning, da der er adskillige faktorer, som kan spille ind i virkelighedens verden. Med lydsimulatoren ønsker vi at sætte fokus på rigtig valg af konstruktion fra start i stedet for udbedring efterfølgende

12 Musikskolen er bygget primært af stål og gips. Musikskole i specielle rammer Ringsted Musik- og Kulturskole er flyttet ind i en af byens nedlagte kasernebygninger, som har gennemgået en radikal forvandling, du vel at mærke ikke kan se udefra. Solen skinner over den nedlagte kaserne i Ringsted. Klokken er lidt over 12 en onsdag sidst i april, foråret er ikke til at stoppe. Xpress udsendte journalist er trådt indenfor i den gamle eksercerhal, hvor soldaterne engang marcherede i takt, 1-2, 1-2. Nu lyder der en anden takt. Det er popklassikeren I Will Survive med Gloria Gaynor, som et band spiller et eller andet sted i den bevaringsværdige bygning. Vi er på Ringsted Musik- og Kulturskole, som blev indviet tidligere på året. Institutionen har fået en splinterny bygning, som er opført inde i den eksisterende bygning. Det vil sige, at den gamle murstensskal med vinduer og tag er bevaret, og at musikskolen er opført indendørs som et hus i huset. Rytterlys i såvel det oprindelige tag som i den nye bygning sikrer, at dagslyset slipper ind. Derudover er ydervæggene dekoreret med skæve vinduer, som også skaber lys. Plads til musikken Stueetagen består af to store sale, mens førstesalen er indrettet med flere mindre øverum, og det er her bandet nu er kommet til et - Arkitektonisk har vi haft frie hænder, siger Allan Kongslev

13 Gips er det gennemgående materiale i byens nye musikskole. andet populært nummer: Kom tilbage nu med Danseorkestret. Ca. 800 kvadratmeter er den nye bygning på. Førstesalen stikker ud over stueetagen og giver bygningen et dynamisk look, som også bliver understreget af en balkon i den ene gavl. Gennemgående materialer er stål og gips. - Det er lidt specielt at bygge et hus i huset. Med de mange skæve vinkler giver huset et udtryk af, at her sker noget anderledes. Gips kan formes. Du kan skære i det, som du har lyst, siger arkitekt Allan Kongslev fra JJW Arkitekter. Gips og lyd - Konstruktionsmæssigt passer alting sammen som et urværk. De forskellige elementer griber ligesom ind i hinanden. Det har været et projekt, hvor vi har fået lov til at gå i detaljer med arbejdet, tilføjer Allan Kongslev og fremhæver, at gipsvægge giver et godt fundament for nogle effektive, lydmæssige løsninger. Besøget i eksercerhallen er ved at være slut. I mellemtiden er flere børn mødt op og har overtaget de små øvelokaler. Fra et af dem lyder klassisk musik spillet på klaver. Den nedlagte kasernebygning summer af liv fra morgen til aften. Ikke længere af ensrettede folk i uniformer, men af en mangfoldighed af mennesker, som har det til fælles, at de er vilde med musik. Ringsted Musik- og Kulturskole Projekt: Ny institution i eksisterende bygning Bygherre: Ringsted Kommune Arkitekt: JJW Arkitekter + Bystrup Arkitekter og Designere Fagentreprise: SB Entreprise Knauf Danogips har leveret 350 m 2 etagedæk med C300-3,0 profiler, 350 m 2 tagdæk med C200-2,5 profiler, bærende og ikke-bærende, indvendige skillevægge samt 5000 m 2 A-1 gipsplader. Konsulent/kontakt Per Mosegaard Vidste du?...at Soundboard er en gipsplade med indbygget højtaler. Musiklivet i Ringsted har efterlyst en musikskole i mange år, nu er den der

14 Funderet Energi Fyn har fået nyt domicil, som er baseret på miljø-venlige energikilder kvadratmeter med fokus på lys, plads og trivsel. To af aktørerne bag Energi Fyns nye hovedsæde i Odense er Creo Arkitekter og totalentreprenør Hansson & Knudsen. De har i fællesskab tegnet og bygget domicilejendommen, som naturligvis har fokus på energirigtige løsninger. Solcelleanlæg på taget, energiøkonomiske lyskilder og ikke mindst et moderne ventilationssystem, som udelukkende fungerer på energien fra solcelleanlægget. Huset er opført i to plan og er indrettet med store og åbne kontormiljøer. Fra kantinen på første sal er der adgang til tagterrassen. Her er der skabt et hyggeligt Alle skillevægge er opført med gips fra Knauf Danogips. Med det nye byggeri har Energi Fyn sat medarb

15 på energi Energi Fyn, Odense Projekt: Nybygning af domicilejendom Bygherre: Energi Fyn A/S Arkitekt: Creo Arkitekter Byggesum: 150 mio. kr. Totalentreprenør: Hansson & Knudsen Knauf Danogips har leveret: Skillevægge og etagedæk, samt Aquapanel Outdoor til facadekonstruktion Konsulent/kontakt Henrik Krogh Jensen Energi Fyn har fået et nyt domicil med stil og udstråling. miljø med havemøbler, terrasseplanker i hårdttræ og voksende græs i afgrænsede felter. Fleksible gipsvægge Flere af kontorerne er opført med skillevægge fra Knauf Danogips. - Skillevæggene er opført i gips og stål, som let og hurtigt kan fjernes og flyttes, hvis virksomheden ønsker organisatoriske ændringer. I dag skal kontorbyggeri være fleksibelt, siger projektleder Lars Larsen fra Hansson & Knudsen i Odense. Første sal stikker med sit markante udhæng ud over stueetagen ved indgangspartiet. Udhænget af bygget på etagedæk og stålkonstruktioner fra Knauf Danogips, som også har levet en facadeløsning til udhænget i form af Aquapanel Outdoor. Let og rummelig løsning Glas præger Energi Fyns nye domicilejendom, der fremstår enkel og elegant. Gips passer perfekt til det lette og rummelige look. Ud over skillevægge er der bl.a. også anvendt gips omkring alle ovenlys. - Gips er generelt et godt materiale at arbejde med. Gipsplader er nemme at bearbejde, de er uorganiske og så giver de sig ikke en tomme, siger Lars Larsen. Bliver du den heldige vinder af en Ipad 2? Deltag i vores Gipsbyggerspil på Trænger du til et lille sjovt pusterum? Prøv vores online spil på vores hjemmeside. Der er sat gode præmier på højkant, bl.a. en Ipad 2. Skynd dig ind og deltag og se om du er bedre end din kollega. Vi finder vindere hver uge og måned i hele 2012, så du kan sagtens nå at være med i konkurrencen. Præmierne har en værdi på mellem kr. 500, ,- Held og lykke! ejdernes trivsel og velvære i centrum

16 Knauf Danogips A/S Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro Danmark Tlf Fax B Vidste du at Subfloor kan dæmpe trinlyden med op til 25 db? Subfloor gulvsystem fremtidens strøgulv Vidste du, at samtidig forøges etageadskillelsens luftlydsisolation med op til 4 db? Nivelleringselementet har en integreret trinlydsbrik, der medvirker til Subfloor s gode lyddæmpende egenskaber. Knauf Danogips lancerer en ny og fremtidssikker gulvløsning. Undergulv på stålstrøer lever op til de skrappeste krav, der stilles til moderne byggeri. Undergulvssystemet Subfloor er udviklet for at tilgodese ergonomi og arbejdsmiljø. Subfloor kan anvendes overalt, hvor du skal bruge strøgulve. - En af fordelene ved at bruge det nye patenterede system er, at vi bruger uorganiske materialer. Det er stålstrøer og nivelleringselementer i plast, som er modstandsdygtige over for fugt, fortæller konsulent Frank Jensen fra Knauf Danogips A/S i Hobro. Ergonomisk montage Med det nye system matcher montage og ergonomi hinanden. For det første har stålstrøer en meget lavere vægt end træstrøer. For det andet kan samlingen af stålstrøer og nivelleringselementer foregå i oprejst stilling ved et par bukke. Plastdelene klikkes ganske enkelt op i stålprofilerne. - Du samler let og hurtigt undergulvet ved at hjælp af samleelementer ude på underlaget. Opklodsningen er en fast del af strøen, så du slipper for at bruge søm og skruer, og der er ingen risiko for, at opklodsningen skrider, forklarer Frank Jensen. Højden på gulvet bliver justeret stående med skruemaskine ved anvendelse af en 17 mm sekskant nøgle. Gode lydegenskaber Subfloor har gode egenskaber i relation til brand, lyd og belastning. Gulvsystemet kan sagtens konkurrere med andre strøgulvsystemer, ikke mindst på den meget hurtige montagetid men sandelig også på kvalitet, siger Frank Jensen. - Opgjort på spild og logistik er det nye gulvsystem også unikt. Dels kan du bruge de korte afskæringer til næste række, og dels skal du ikke tage hensyn til klima, vejr og vind, når du skal oplagre profilerne eller arbejde med dem, siger han. Renovering af træbjælkelag I ældre bjælkelag er der ofte meget stor afstand mellem bjælkerne, hvorfor det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at montere et nyt gulv. Subfloor giver nemt og enkelt mulighed for at danne det perfekte underlag for det nye gulv samt oprette bjælkerne, som typisk er kommet til at hænge lidt ad åre. I ældre etageejendomme er det muligt at optimere lyd og brandforhold ved at erstatte det eksisterende lerindskud med gipsindskud. Ovenpå strøerne monteres gulvplader som fx GF Floor Board eller spånplade, hvorefter gulvet er klar til den endelige topbelægning. Få demonstreret Subfloor Frank Jensen slutter af med at tilføje, at de første ordrer allerede er i hus. - Vi har fået de første projekter og har bl.a. udført en renoveringsopgave i en ældre etageejendom. Se mere om systemet på www. knaufdanogips.dk eller kontakt Frank Jensen, som gerne kommer og demonstrerer Subfloor systemet. Kontakt Frank Jensen Fordele Anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre etageadskillelse med træbjælkelag Uorganiske materialer. Strøer i stål og nivelleringselementer i plast Lav vægt - stålstrøer har en lavere vægt end træstrøer Minimalt spild - selv de korte afskæringer kan anvendes til næste række Hurtig montagetid - samling af stålstrøer og nivelleringselementer foregår i oprejst stilling Mulighed for installationer under gulvet

11 # Knauf sætter standarden SYGEHUSE SIDE 10. OPGAVE: FAVRholm Moderne arkitektur integreret med gårdens gamle byggestil.

11 # Knauf sætter standarden SYGEHUSE SIDE 10. OPGAVE: FAVRholm Moderne arkitektur integreret med gårdens gamle byggestil. 11 # NOV 11 SYGEHUSE Læs om Knauf Danogips task force gruppe, MIFAM på Fyn og fremtidens hospitalsbyggeri INSPIRATIONSMAGASIN FRA KNAUF DANOGIPS det er gratis - brug det SIDE 10 OPGAVE: FAVRholm Moderne

Læs mere

Nr. 10. Inspirationsmagasin. Rigtig rådgivning til 3F. Læs også: TEMA kompetencer. til lette systemløsninger i gips og stål

Nr. 10. Inspirationsmagasin. Rigtig rådgivning til 3F. Læs også: TEMA kompetencer. til lette systemløsninger i gips og stål Nr. 10 6. årgang Inspirationsmagasin til lette systemløsninger i gips og stål TEMA kompetencer Rigtig rådgivning til 3F Dong Energy valgte hulrumsgulv Godsbanen under forvandling Læs også: Fra sukkerfabrik

Læs mere

19 Rigtig god læsning! Jess Gregersen, salgs- og marketingdirektør Knauf A/S Danmark.

19 Rigtig god læsning! Jess Gregersen, salgs- og marketingdirektør Knauf A/S Danmark. 13 # juni 13, 8. ÅRG knauf samler styrkerne! INSPIRATIONSMAGASIN FRA KNAUF det er gratis - brug det SIDE 6 SIDE 10 LØSNING: Aarhus Bygningskomplekset Navitas er klar til nye uddannelser på havnefronten.

Læs mere

Nr. 9. Inspirationsmagasin. Gæstfrihed i topklasse. Læs også: TEMA Safeboard. til lette systemløsninger i gips og stål

Nr. 9. Inspirationsmagasin. Gæstfrihed i topklasse. Læs også: TEMA Safeboard. til lette systemløsninger i gips og stål Nr. 9 5. årgang Inspirationsmagasin til lette systemløsninger i gips og stål TEMA Safeboard Gæstfrihed i topklasse Et kulturelt flagskib i Helsingør Moderne ny bykerne i Varde Læs også: Boliger med magneteffekt

Læs mere

Nr. 7. Inspirationsmagasin. TEMA Renovering. Læs også: Hulrumsløsning i Ferringhuset. til lette systemløsninger i gips og stål. Streetkultur under tag

Nr. 7. Inspirationsmagasin. TEMA Renovering. Læs også: Hulrumsløsning i Ferringhuset. til lette systemløsninger i gips og stål. Streetkultur under tag Nr. 7 4. årgang Inspirationsmagasin til lette systemløsninger i gips og stål Streetkultur under tag TEMA Renovering Hulrumsløsning i Ferringhuset Kongeligt projekt til Læs også: Flere systemløsninger i

Læs mere

Promenadebyen det største danske Aquapanelprojekt TEMA. Knauf. Specialplader i konkrete projekter. Velkommen til Knauf Insulation i DK

Promenadebyen det største danske Aquapanelprojekt TEMA. Knauf. Specialplader i konkrete projekter. Velkommen til Knauf Insulation i DK Nr. 1 2009 Inspirationsmagasin til lette systemløsninger i gips og stål Promenadebyen det største danske Aquapanelprojekt TEMA Knauf specialplader Knauf Specialplader i konkrete projekter Velkommen til

Læs mere

Banebrydende bølger i Vejle

Banebrydende bølger i Vejle Nr. 2 2008 Banebrydende bølger i Vejle TEMA arkitektur K U N D E I N F O R M A T I O N F R A K N A U F D A N O G I P S Samarbejde af guld! Operaen på Holmen ny nationalscene 4 6 VM viser ny boligarkitektur

Læs mere

Nr. 2 2007. Inspirationsmagasin. rejse. Læs også: VIND. God akustik i Vejles diamant. til lette systemløsninger i gips og stål

Nr. 2 2007. Inspirationsmagasin. rejse. Læs også: VIND. God akustik i Vejles diamant. til lette systemløsninger i gips og stål Nr. 2 2007 Inspirationsmagasin til lette systemløsninger i gips og stål VIND rejse God akustik i Vejles diamant Højen Huse optimerer typehuse og får flere m 2 Helikopter på taget af Rigshospitalet redder

Læs mere

Tema facader. Nr. 1 2006. Aquapanel gav farver i Lund. Læs også: Få inspiration til lette systemløsninger. matcher de nyeste energikrav.

Tema facader. Nr. 1 2006. Aquapanel gav farver i Lund. Læs også: Få inspiration til lette systemløsninger. matcher de nyeste energikrav. Nr. 1 2006 Tema facader Få inspiration til lette systemløsninger i gips og stål, der matcher de nyeste energikrav. Idræts- og kulturhus med fleksible løsninger Aquapanel gav farver i Lund Hurtigt byggeri

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel

Søren Kristiansen har efterhånden godt 18 års Fra 3 etager under jorden og op i 10 etagers højde rejser DGI Parken med tilhørende hotel Kulturhus, mediehus, lejligheder med udsigt og hotel med luksus og velvære skyder op i hjertet af Og så har DGI Parken meget mere end vand at tilbyde. Det nye byggeri i Østergade er også base for DGI,

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

Spar på energien med beton hver dag

Spar på energien med beton hver dag # 7:2013 Spar på energien med beton hver dag Beton er fremtidens byggemateriale og kan bidrage til at spare 15 % af det daglige energiforbrug i nybyggerier. Beton er som skræddersyet til kravene i bygningsreglementet

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

INTERBUILD. Utzon i limtræ. magasinet. nr. 4 december 2007. Kundeinformation fra: Palsgaard. Lilleheden. UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen INTERBUILD nr. 4 december 2007 magasinet Utzon i limtræ Kundeinformation fra: Palsgaard Lilleheden Plus UDSYN af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen Høeg Hagen 1 Byggeriet i fremtiden det går ned og op Af

Læs mere

NR. 2 FREMTIDENS MUSEUM SP34 ET HOTEL MED SJÆL 10 GODE RÅD TIL RENOVERING EFTERÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // i n g

NR. 2 FREMTIDENS MUSEUM SP34 ET HOTEL MED SJÆL 10 GODE RÅD TIL RENOVERING EFTERÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // i n g NR. 2 EFTERÅR 2014 i n g n // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // SP34 ET HOTEL MED SJÆL Gennemgribende renovering fornyede boutiquehotellet i hjertet af København 6 10 GODE RÅD TIL RENOVERING En

Læs mere

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design //

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // i vinduer for Livet nr. 1 Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // e n e r g 8 Et godt bytte Halvrådne og utætte vinduer er skiftet ud med VELFAC Ribo i Boligforeningen VIBO s afdeling

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

GULVET SKABER DEN HELT RIGTIGE STEMNING

GULVET SKABER DEN HELT RIGTIGE STEMNING UDGIVER: MOLAND GRUPPEN NUMMER #02: Højkantsparket Moland lancerer en ny type højkantsparket, der er lige så hurtig at For fulde sejl Limfjorden Rundt er blandt de største træskibssejladser i Europa. Nye

Læs mere

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk BYG ROUST med :: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: Energi Nytænkning Koncept Løsning DESIGNJOB Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK Arkitekttegnet og økonomisk FRA A TIL

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Forsk 25 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Marts 2008 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45 86

Læs mere

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk

GULV! magasinet. Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med. Et tillæg til Byggeplads.dk magasinet GULV! Nr. 1, marts 2012 udgivet i samarbejde med God akustik er noget man bygger sig til 4 / DM i Gulv 18 / Reportager fra årets Domotex-messe 22 / Arkitektens ønskemesse 26 / Guide til Kina

Læs mere