12 # lyd. Må vi få ro! Gode lydforhold betyder alt SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10. Knauf Danogips sætter fokus på lyd. maj 12, 7. ÅRG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 # lyd. Må vi få ro! Gode lydforhold betyder alt SIDE 6 SIDE 8 SIDE 10. Knauf Danogips sætter fokus på lyd. maj 12, 7. ÅRG"

Transkript

1 12 # maj 12, 7. ÅRG lyd Knauf Danogips sætter fokus på lyd Må vi få ro! INSPIRATIONSMAGASIN FRA KNAUF DANOGIPS det er gratis - brug det LØSNING: AAlborg Musikken får et nyt hus med international format. SIDE 8 SIDE 6 OPGAVE: Aarhus Forvandling af en gammel godsbane til trendy kulturcenter. Gode lydforhold betyder alt DELTA, en af landets førende specialister i støjkilder bl.a. i boligbyggeri, fortæller om trinlyd- og luftlydisolation. PROJEKT: grønland 447 tons materialer fra Knauf Danogips sejlet til Nuuk. SIDE 10

2 Lyd, larm og lazaretter Som det efterhånden er blevet en tradition, er også dette nummer af Xpress Magasin dedikeret til enkelte specifikke temaer. Denne gang har vi bl.a. valgt at beskæftige os med lyd, da lyd som en del af indeklima og komfort bliver et større og større tema. Hvad der for nogle er larm eller støj opfattes af andre blot som lyde, måske endda behagelige lyde. Dermed er lyd en subjektiv størrelse, der dog samtidig kan måles ganske objektivt. Med en række af Knauf Danogips løsninger er det muligt at isolere lyden betragteligt og dermed sikre maksimal komfort for brugerne af de bygninger, hvori løsningerne indgår. I dette nummer af Xpress Magasin kan du i forbindelse med lyd, bl.a. blive klogere på følgende af vores systemer og løsninger: Silentboard Etagedæk Gipsplader i hele fire lag Subfloor Jess Gregersen. Desuden lancerer vi vores nye lydsimulator, som kan findes på vores hjemmeside, hvor du på din PC/tablet kan teste lydreduktion ved valg af forskellige vægtyper. I forrige nummer af Xpress Magasin valgte vi at sætte fokus på vores såkaldte Hospital task force. Det er en enhed af dedikerede medarbejdere, der arbejder målrettet med at udbygge deres kompetencer inden for krav, normer, løsninger, materialevalg, logistik osv. i forhold til etableringen af de kommende storsygehuse. Disse byggerier bliver blandt danmarkshistoriens største og dermed nogle enorme udfordringer, som kræver helt særlige kompetencer. Som ansvarlig system- og totalleverandør har vi nu i to år arbejdet målrettet på netop at have de nødvendige kompetencer, så vores samarbejdspartnere er i helt trygge hænder hos Knauf Danogips, når arbejdet med supersygehusene for alvor går løs. Se også: Rigtig god læsning! Jess Gregersen, Salgs- og marketingsdirektør Knauf Danogips A/S Danmark Indhold Knauf Danogips Xpress Nr. 12, 7. årgang Festival udvider sæsonen i Skanderborg Gode lydforhold betyder alt Arkitekturen spiller i Aalborg Gips, gods og god lyd på godsbanen i Aarhus Rekordstort byggeri i Grønland Lydsimulator på hjemmesiden - viden om lyd og gipsplader Musikskole i specielle rammer i Ringsted 14 Funderet på energi i Odense Subfloor gulvsystem fremtidens strøgulv Xpress Kundemagasin fra Knauf Danogips. Udgivet af Knauf Danogips A/S. Oplag 6000 eks. Udkommer To gange årligt. Tekster René Wibholdt, KommunikationsTanken. Fotos Lars Aarø, Uffe Johansen Arkitekturfotograf og Knauf Danogips. Grafisk produktion Berit Kirk, Horisont Grafisk. Papir Luxo Satin 150g/m2. Tryk BB Offset, Bjerringbro

3 Festival udvider sæsonen Walthers Musikcafé er et nyt spillested, som ligger lige i hjertet af Skanderborg. Initiativet sikrer, at der bliver holdt gang i Danmarks Smukkeste Festival året rundt. Skanderborg Festivalklub åbner op til sommerferien et nyt spillested for de unge. Walthers Musikcafe hedder stedet. Musikcafeen vil blive ejet og drevet 100 procent af Skanderborg Festivalklub, som er den organisation, der står bag den populære festival. - Det skal kort fortalt være et sted, hvor fremtidens festivalarrangører og festivalpublikum fødes og mødes. Med Walthers Musikcafé ønsker vi at støtte ungdomskulturen i Skanderborg, siger bestyrer Frej Scherfig. Spillestedet er rykket ind i nogle gamle butikslokaler, som lige nu er ved at blive renoveret. Lofterne er ved at blive isoleret efter alle kunstens regler, da der bor lejere på første sal i byhuset i Adelgade. Derudover skal alle lofter beklædes med Knauf Silentboard, der en relativ ny gipsplade. Senere skal væggene beklædes med tre lag Classic board på stålskelet. Lyddæmpende Silentboard I forhold til traditionelle løsninger med gips giver Knauf Silentboard en 10 db bedre lydreduktion. Som gæst på et spillested svarer reduktionen på 10 db til en halvering af oplevelsen af lydstyrken. Knauf Silentboard er netop målrettet musiklokaler og lydstudier. - Lydforholdene er vores største udfordring, for vi ønsker på ingen måde at genere hverken vores overboer eller naboer, siger Frej Scherfig. For enden af tilbygningen, som vel at mærke kun er i ét plan, skal selve scenen placeres. Her skal der ifølge Frej Scherfig spille omkring 100 bands om året. Walthers Musikcafe, Skanderborg Projekt: Ombygning Bygherre: Skanderborg Festivalklub Totalentreprise: Skanderborg Festivalklub Knauf Danogips har leveret Knauf Silentboard, gips og indvendigt stål til vægge og lofter Konsulent/kontakt Flemming Søndergaard Knauf Silentboard Silentboard har målene 12,5 x 625 x 2500 mm og vejer 17,5 kg/ m 2, hvor en traditionel gipsplade kun vejer 9 kg/m 2. Konstruktionsmæssigt erstatter Silentboard blot den traditionelle gipsplade. Udover pladens høje vægtfylde, som giver den markante lydreduktion, skaber den specielle sammensætning af gipskernen en klangdød effekt. I forhold til en løsning med almindelige gipsplader udmærker en vægkonstruktion med Silentboard sig specielt i det lavfrekvente område mellem Hz, det er fx brumme- og baslyde. Silentboard er tiltænkt bygninger med høje lydkrav, bl.a. musiklokaler, øvelokaler og lydstudier. Glade børn og luftlyd for fuld musik. Knauf Silentboard skruer ned for lyden og giver en 10 db bedre lydreduktion. 2 3

4 Gode lydforhold betyder Test- og rådgivningsvirksomheden DELTA giver sit bud på, hvordan lydforholdene i form af trinlyd- og luftlydisolation har det i dansk byggeri, og hvor de store udfordringer ligger. Den er her og der og alle vegne støjen. Alle, der bor i etagebyggeri, kender den. Tidligere offentliggjorte tal viser, at hver femte beboer i en dansk etageejendom er generet af trinlyd og luftlyd fra naboerne. Forklaringen på trinlyd giver sig selv; fx at overboen går rundt med højhælede sko på. Luftlyd er, når naboen fx skruer højt op for musikken, eller når dine børn larmer inde på værelset. Kravene til såvel trinlyd- som luftlydisolation blev hævet markant med Bygningsreglementet fra 2008, vel at mærke kun gældende for nyopførte etageejendomme. Renovering af etageejendomme er ikke umiddelbart omfattet. - Lydkravene fik et serviceeftersyn og blev mærkbart forbedret. Og det er på sin plads, når vi ved, at gode lydforhold øger både brugsværdi og komfort, siger senior konsulent Dan Hoffmeyer fra DELTA. Hvor kravene til trinlyd før var, at trinlydniveauet ikke måtte overstige 58 db, er kravet nu sat ned til 53 db. Decibel-skalaen er logaritmisk, så 5 db strengere krav svarer til en tydelig hørbar reduktion af støjbelastningen. Også for luftlydisolationen blev kravet strammet op. Hvor væggene før skulle kunne optage 52 db, skal de med skærpelsen nu kunne optage 55 db. For etagedæk er kravet steget fra 53 db til 55 db. Lyd i nye baner - For arkitekter og entreprenører har skærpelsen givet dem en naturlig interesse for at vælge materialer, således at de kan skrue bygningen sammen, så bygningen opfylder lydklasse C, vurderer Dan Hoffmeyer og tilføjer: - Med skærpelsen kan byggeaktørerne ikke længere bare gøre, som de plejer. De er nødt til at tænke i nye baner. Det er ikke nok blot at lægge et bedre gulv på. De er nødt til at tænke i nye konstruktioner og byggematerialer, der bedre kan opfylde lydkravene. Dan Hoffmeyer mener absolut, at der bliver produktudviklet hos de danske producenter af byggematerialer, så der basis for at forbedre lydforholdene. Lydklasse C er minimumskrav og gælder for etageejendomme. Til sammenligning er svenskerne kommet længere og opfører etagebyggeri i deres lydklasse B. God lyd kræver omtanke Ifølge Dan Hoffmeyer tolker danske byggeaktører de lydmæssige krav som minimumskrav, der skal overholdes. - Vi ser fashionable byggerier med flotte lejligheder, hvor man som beboer forventer, at alting er i orden. Luksus køkken, udsøgte trægulve og eksklusive fliser til badeværelset, men lyden er der stort set ingen, der tænker på at forbedre yderligere, erfarer han og peger selv på forklaringen: Stram økonomi. - Derfor oplever vi også i dag, at beboere i nyt etagebyggeri bliver generet af både trinlyd og luftlyd, siger Dan Hoffmeyer. Hvordan lydforholdene kan forbedres, fremgår af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, anvisning 237 Lydisolering mellem boliger - nybyggeri, som Dan Hoffmeyer i øvrigt er medforfatter på. Bedre materialer Akustisk kvalitet i bygningerne er også af afgørende betydning for sundhed, velvære og arbejdsklima i skoler og dagsinstitutioner. Også her er der indført opstramninger på områderne rumakustik og efterklangstid. - Skærpelsen af lydforholdene har betydet, at der nu anvendes flere lydabsorberende materialer fx i lofter og på vægge. Det betyder, at akustikken i en ny daginstitution i dag minder mere om akustikken i stuen derhjemme, forklarer Dan Hoffmeyer. Derudover er der i dag krav til lydisolationen, fx for skillevægge mellem opholdsrum og fællesrum. Det betyder, at børn og personale bliver mindre generet af, hvad der sker andre steder i huset. Lyd på agendaen På erhvervsbyggeri er der ingen konkrete krav. Men Dan Hoffmeyer påpeger, at bygherren i forbindelse med projektering af nyt kontorbyggeri bør opstille lydkrav til fx kontorer, møderum og fællesrum. Forslag til projekteringsværdier kan findes i SBi anvisning Det vigtigste er, at lydforholdene er oppe på agendaen under selve projekteringen. Det er for sent og for dyrt først at tænke i lydforhold, når byggeriet er taget i brug, understreger Dan Hoffmeyer. Et eksempel giver han med lette facadeløsninger. Selvom der benyttes skillevægge med høj luftlydisolation, kan lydforholdene forringes som følge af lydtransmissionen via facaden til nabolokalerne. - Forberedelse betyder alt. Vi ved en masse om lyd og akustik, men vi kan altså bedst hjælpe, hvis vi kommer ind tidligt i byggeprojektet, siger Dan Hoffmeyer. DELTA, Hørsholm DELTA er en teknologisk videnvirksomhed. Grundlagt i 1941 som Lydteknisk Laboratorium. I dag beskæftiger DELTA sig med en bred vifte af forretningsområder, hvoraf lydforhold og akustik er et af dem. Virksomheden tilbyder ekspertrådgivning og test inden for alle områder af bygningsakustik, bl.a. akustisk laboratoriemålinger af bygningselementer, akustik i multifunktionsbygninger, bygningsakustisk rådgivning og målinger af lyd og akustik i bygninger. DELTA har hovedkontor i Hørsholm og beskæftiger ca. 250 medarbejdere. DELTA åbner ny afdeling i Aarhus DELTA har netop taget 2000 kvadratmeter kontor- og testfaciliteter i brug i Skejby udenfor Aarhus. Dermed samler virksomheden sine nuværende afdelinger i Aarhus og i Them ved Silkeborg og flytter dem til det nye domicil ved Agro Food Park i Skejby

5 alt TEMA LYD db 140 Smertegrænsen 120 Rockkoncert 100 MP3 på fuld styrke 80 Trafikeret gade 60 Almindelig tale Fuglekvidren 0 Vidste du?...at der går lige så meget lyd igennem et nøglehul som i 50 m 2 væg. 4 5

6 Arkitekturen spi Musikkens Hus skal løftes op i den internationale top for musik-arrangementer. Musikkens Hus i Aalborg skal være en arkitektonisk perle og åbner næste sommer med en koncertsal i international klasse. Håndværkerne er i fuld gang med at opføre Musikkens Hus i Nordjylland. Byggepladsen ligger et stenkast fra Limfjorden og skal op til sommeren 2013 være forvandlet til et prestigebyggeri, som skal sætte Aalborg på det musikalske verdenskort. Musikhuset er tegnet af østrigske Coop Himmelb(l)au, som Friis & Moltke arbejder som lokal arkitekt for. I øvrigt er det første gang, at Coop Himmelb(l)au bygger i Norden. Arkitekturen får et kubistisk præg med fokus på en stor koncertsal med international format og med plads til ca gæster. Til sammenligning har Operaens hovedscene i København plads til omkring 1400 tilskuere. Byggeriet bliver på etagemeter og får også plads til en uddannelsesdel, som bliver placeret på etage. Her rykker Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatorium samt Institut for Musik ved Aalborg Universitet ind. Musik under jorden Den musikalske bygning er fordelt på seks etager over jorden og tre etager i kælderen, hvor håndværkerne arbejder med tre mindre sale; en klassisk sal, en rytmisk

7 Musikkens Hus i Nordjylland Projekt: Nyt musikhus Bygherre: Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Arkitekt: Coop Himmelb(l)au, Friis & Moltke Totalentreprise: TL Byg Knauf Danogips har leveret Gips og indvendigt stål til vægge og lofter Konsulent/kontakt Jesper Hove Donbæk Vidste du?...at Silentboard er en gipsplade med ekstra gode lyddæmpende egenskaber. sal og en lidt større intimsal med plads til 300 personer og med en loftshøjde på 12 meter. TL Byg har to storentrepriser, som indebærer hovedparten af de indvendige arbejder, bl.a. koncertsalen og de tre mindre sale. TL Byg har travlt med at håndtere de store mængder gips og stål fra Knauf Danogips til vægge og lofter. - Det er en af de største gipsopgaver, vi har haft i firmaet. Selve monteringsarbejdet i de tre sale går godt. Den største udfordring er logistikken, fordi vi arbejder under terræn. Pladsmæssigt kniber det, og vi er afhængige af, at materialler lerne bliver hejst ned til os, forklarer projektleder René Ingemann fra TL Byg. Fire lag gips i lofter mand har TL Byg gående på byggepladsen, hvor de præfabrikerede betonelementer giver en fornemmelse af musikhusets omfang. Loftsarbejdet bliver udført via rullestilladser, som fylder det meste af gulvarealet i de tre sale. Hele fire lag gips monterer tømrersvendene i lofterne. Gipsarbejdet på væggene består af tre lag gips og bliver håndteret fra lifte. Alle gipsplader er leveret af Knauf Danogips og bliver monteret på stålprofiler af forskellige dimensioner. Knauf Danogips har hjulpet med opmåling af materialer herunder beregninger af stålets bæreevne. Dele af stålet er leveret på fixmål. Næste store projekt for TL Byg foregår i den store koncertsal, hvor der arkitektonisk er arbejdet med de kreative linjer. - Det betyder rigtig meget for os at være med i dette prestigebyggeri, som er en god reklame for os. Men fagligt betyder projektet også meget. Det er altid spændende at skulle udføre det arbejde, som arkitekten har tegnet, siger René Ingemann. Jesper Hove Donbæk (tv) i dialog om gipsvægge med René Ingemann. Tømrersvend Casper Flak arbejder med gips i den klassiske sal. Intimsalen får plads til 300 mennesker. Lofterne er beklædt med gips fra Knauf Danogips. 6 7

8 Niels Østergaard har længe ønsket sig et kultursted, som kan samle kunstnerlivet i Aarhus. Gips, gods og god Kulturcenter Godsbanen i Aarhus er kommet godt i gang og har netop været vært for et stort musikarrangement, hvor lydforholdene bestod sin første prøve. Alle lokaler store som små var under SPOT Festivalen omdannet til musikscener. Over tre dage blev der bl.a. spillet rock og pop for fuld musik i den nedlagte godsbanegård, som nu er omdannet til Aarhus nye kulturcenter. Omkring 6000 personer gæstede stedet, som er blevet indviet i dette forår. Lydforholdene var der ingen klager over. Heller ikke fra musikerne. - Der er en rigtig god akustik i lokalerne. De mange bands kunne spille uden at genere hinanden, så lydmæssigt fungerer Godsbanen godt, fortæller teknisk chef Niels Østergaard fra driftsorganisationen bag kulturcentret. Lyddæmpende vægge Godsbanen er med sine kvadratmeter byens nye samlingspunkt for musik, scenekunst, litteratur og billedkunst. Godsbanen består bl.a. af to store, gamle haller hver over 100 meter lange samt en ny pyramidebygning, der binder kulturcentret sammen. I den ene af hallerne er der opført en række lokaler og værksteder, og det er her Knauf Danogips har leveret etagedæk, indervægge og ydervægge: Arkitekterne har leget med lys, rum og konstruktioner

9 Kulturcenter Godsbanen, Aarhus Projekt: Ny kulturinstitution Bygherre: Aarhus Kommune Arkitekt: Exners Tegnestue har i samarbejde med HUJ, 3XN, Nord Arkitekter og Søren Jensen Ingeniører vundet konkurrencen om at skabe Kulturcenter Godsbanen og forestå byudviklingen på godsbanearealerne. Totalentreprise: HUJ Knauf Danogips har leveret 45 tons stål, kvadratmeter gips, herunder Secura Board (brandgips) samt GF Floor Board. Konsulent/kontakt Flemming Søndergaard lyd Ud over værksteder er Godsbanen også indrettet med kontorer kvadratmeter gipsplader og brandgips. Til lydstudierne er der brugt lyddæmpende vægkonstruktioner. Opgjort på stål har Knauf Danogips leveret 0,46 mm indervægsprofiler, 1,50 mm ydervægsstål og C-profiler til etagedæk i alt 45 tons stål leveret på fixmål. Kulturcenteret er tegnet og bygget af Exners Tegnestue, 3XN og Nord Arkitekter sammen med Hans Ulrik Jensen Entreprise (HUJ) og Søren Jensen Ingeniører. er tætpakket med arrangementer. - Vi har fået samlet en masse kunstneriske værksteder og milljøer på én adresse. De faciliteter har Aarhus ikke haft før, og det betyder, at her er gode vilkår for kunstnermiljøet. Og det er fantastisk at være med til at skabe et kulturcenter i sådan en størrelse, siger Niels Østergaard. Vidste du? at hvis væggens luftlydsisolation øges med 6 db opfattes det som en halvering af lydniveauet på den anden side af væggen. Atmosfære i hallerne Godsbanen blev taget i brug i De oprindelige, bærende limtræsbuer tager fortsat ansvar og holder taget og sørger for en fantastisk atmosfære i de på én gang charmerende og rå haller. SPOT Festivalen har pakket sammen og er blevet afløst af en børnefestival. Nu skal der vises scenekunst for de små. Kalenderen Mindre øvelokaler ligger på række her, hvor kvinden i den røde jakke går. Væggene er beklædt med gips fra Knauf Danogips. 8 9

10 Nuuk Center, Grønland Projekt: Nybygning; kontor og butikscenter Bygherre: MT Højgaard Arkitekt: KHR Arkitekter Byggesum: 300 mio. kr. Rekordstort byggeri i Totalentreprenør: MT Højgaard Knauf Danogips har leveret: 447 tons materialer gips og stål. Konsulent/kontakt Per Mosegaard Grønland MT Højgaard arbejder på at færdiggøre Nuuk Centret, som bliver Grønlands største bygningsværk. Alle byggematerialer er blevet fragtet med skib fra Danmark heriblandt 447 tons fra Knauf Danogips. 27. juli åbner Nuuk Centret, Grønlands første butikscenter. Bygningen i beton, stål og glas er på i alt etagemeter og rejser sig 10 etager op i fjeldene. Butiksdelen med plads til omkring 30 butikker er opført i to plan, mens det grønlandske selvstyre flytter ind i højhuset og beslaglægger otte etager. MT Højgaard er både bygherre og totalentreprenør og har fået byggematerialerne sejlet den lange vej fra Danmark. Blandt leverancerne var tons betonelementer og 2000 tons stål. Alene fra Knauf Danogips blev der via havnen i Aalborg fragtet 447 tons materialer heraf 504 pakker gips. Geografisk udfordring Logistik og planlægning er altafgørende med så stor en afstand mellem byggeplads og leverandør. To en halv uge er på disse geografiske kanter kort leveringstid. Byggeleder Henrik Munk Jørgensen fra MT Højgaard har derfor taget imod al den hjælp, han kunne få. - Knauf Danogips har hjulpet med bl.a. opmåling af materialer og har leveret stål på fixmål og gipsplader i to forskellige længder. Det har gjort arbejdet lettere for svendene, som har sluppet for tidskrævende tilskæringer, forklarer han. Også sidegevinsten er værd at nævne. Leveringerne på mål betyder, at der stort set ingen materialespild har været. I forbindelse med at svendene tog hul på pakkerne med stål og gips, havde Henrik Munk Jørgensen forinden taget kontakt til konsulent Per Mosegaard fra Knauf Danogips for at få praktisk input til håndtering og montage. - Det gør jeg altid i forbindelse med opstart af et nyt byggeprojekt. Konsulenterne har som regel en masse gode råd og erfaringer, som vi kan bruge i vores arbejde, siger Henrik Munk Jørgensen. Udstationeret i 10 måneder På et tidspunkt havde Henrik Munk Jørgensen lige knap 20 tømrersvende i gang på byggepladsen i Nuuk, foruden 80 andre håndværkere. Typisk lader tømrersvendene sig udstationere min. tre måneder. Selv snupper Henrik Munk Jørgensen en periode på 10 måneder i Grønland, men så har han også sin familie med. På grund af de barske, klimatiske forhold blev byggematerialerne fra Knauf Danogips leveret og opbevaret i selve bygningen, som på dette tidspunkt lige var blevet lukket af. Også jordarbejdet er anderledes i Grønland. Byggeprocessen startede med et voldsomt sprængningsarbejde i fjeldene for at gøre plads til parkeringskælderen på 6100 kvadratmeter. Vidste du? at Knauf senest med opkøb i Australien nu er repræsenteret i alle verdensdele (med undtagelse af Antarktis) Det nye bygningsværk hedder lokalt Aantuukasik Centeret og bliver det første butikscenter på Grønland, hvor indbyggerne kan shoppe indendørs

11 Hent inspiration til moderne løsninger og se nye muligheder i Let-Byg teknik. Besøg Knauf Danogips nye minisite - - der er målrettet entreprenører og arkitekter, som sidder med projektering til sundhedssektoren. Som led i vores hospitalskampagne har vi netop lanceret et nyt minisite Sitet er målrettet projektering til den danske sundhedssektor. Planlægning og projektering af sygehuse, sundhedscentre, lægepraksiser, plejehjem o.l. er en stor udfordring for arkitekter og entreprenører. For det første stilles der store krav om moderne og æstetisk design, så både personale og patienter føler sig tilpasse. For det andet skal de funktionelle udfordringer som robusthed og hygiejne være opfyldt. Og alt dette skal løses på rekordtid, så projektet kan tages hurtigt i brug. Knauf Danogips hjælper med at få projektet løst konstruktivt og effektivt - ved hjælp af rigtig rådgivning og intelligente systemløsninger. Besøg og læs mere. Her kan også bookes møde med vores hospitals task force. Lydsimulator på hjemmesiden Prøv vores nye lydprogram, hvor vi har fokus på korrekt valg af konstruktion fra start, hvad angår indervægge, ydervægge og etagedæk Gipspladekonstruktioner er velegnede til både isolation mod luftlyd og mod trinlyd. Det skyldes gipspladernes relative høje densitet, en høj indre dæmpning i materialet og muligheden for at anvende dobbeltkonstruktioner. Isolerende bygningsdele En massiv konstruktions lydisolerende evne forbedres, når massen øges. Lydisolationen kan dog også forbedres uden vægtforøgelse, ved at anvende dobbeltkonstruktioner bestående af to tætte konstruktioner adskilt af et lufthulrum. Test af lydreduktion I vores nye lydsimulator giver vi mulighed for test af lydreduktion ved udvalgte vægtyper for både indervægge og ydervægge. Ved etagedæk beskriver vi trinlydsreduktion. I alle tre systemer illustrerer vi, hvilke støjkilder, der kan medføre støjproblemer. Når den ønskede vægtype eller dæktype er valgt er det muligt at finde nærmere information og specifikationer om konstruktionen, idet der linkes over i vores vægtypedatabaser med nærmere oplysninger og principdetaljer. Simulatoren er udelukkende et værktøj til at illustrere, at der er forskelle mellem de enkelte konstruktioner. Dermed ikke et præcist udtryk for konstruktionernes lydisolationsværdi, men blot en vejledning, da der er adskillige faktorer, som kan spille ind i virkelighedens verden. Med lydsimulatoren ønsker vi at sætte fokus på rigtig valg af konstruktion fra start i stedet for udbedring efterfølgende

12 Musikskolen er bygget primært af stål og gips. Musikskole i specielle rammer Ringsted Musik- og Kulturskole er flyttet ind i en af byens nedlagte kasernebygninger, som har gennemgået en radikal forvandling, du vel at mærke ikke kan se udefra. Solen skinner over den nedlagte kaserne i Ringsted. Klokken er lidt over 12 en onsdag sidst i april, foråret er ikke til at stoppe. Xpress udsendte journalist er trådt indenfor i den gamle eksercerhal, hvor soldaterne engang marcherede i takt, 1-2, 1-2. Nu lyder der en anden takt. Det er popklassikeren I Will Survive med Gloria Gaynor, som et band spiller et eller andet sted i den bevaringsværdige bygning. Vi er på Ringsted Musik- og Kulturskole, som blev indviet tidligere på året. Institutionen har fået en splinterny bygning, som er opført inde i den eksisterende bygning. Det vil sige, at den gamle murstensskal med vinduer og tag er bevaret, og at musikskolen er opført indendørs som et hus i huset. Rytterlys i såvel det oprindelige tag som i den nye bygning sikrer, at dagslyset slipper ind. Derudover er ydervæggene dekoreret med skæve vinduer, som også skaber lys. Plads til musikken Stueetagen består af to store sale, mens førstesalen er indrettet med flere mindre øverum, og det er her bandet nu er kommet til et - Arkitektonisk har vi haft frie hænder, siger Allan Kongslev

13 Gips er det gennemgående materiale i byens nye musikskole. andet populært nummer: Kom tilbage nu med Danseorkestret. Ca. 800 kvadratmeter er den nye bygning på. Førstesalen stikker ud over stueetagen og giver bygningen et dynamisk look, som også bliver understreget af en balkon i den ene gavl. Gennemgående materialer er stål og gips. - Det er lidt specielt at bygge et hus i huset. Med de mange skæve vinkler giver huset et udtryk af, at her sker noget anderledes. Gips kan formes. Du kan skære i det, som du har lyst, siger arkitekt Allan Kongslev fra JJW Arkitekter. Gips og lyd - Konstruktionsmæssigt passer alting sammen som et urværk. De forskellige elementer griber ligesom ind i hinanden. Det har været et projekt, hvor vi har fået lov til at gå i detaljer med arbejdet, tilføjer Allan Kongslev og fremhæver, at gipsvægge giver et godt fundament for nogle effektive, lydmæssige løsninger. Besøget i eksercerhallen er ved at være slut. I mellemtiden er flere børn mødt op og har overtaget de små øvelokaler. Fra et af dem lyder klassisk musik spillet på klaver. Den nedlagte kasernebygning summer af liv fra morgen til aften. Ikke længere af ensrettede folk i uniformer, men af en mangfoldighed af mennesker, som har det til fælles, at de er vilde med musik. Ringsted Musik- og Kulturskole Projekt: Ny institution i eksisterende bygning Bygherre: Ringsted Kommune Arkitekt: JJW Arkitekter + Bystrup Arkitekter og Designere Fagentreprise: SB Entreprise Knauf Danogips har leveret 350 m 2 etagedæk med C300-3,0 profiler, 350 m 2 tagdæk med C200-2,5 profiler, bærende og ikke-bærende, indvendige skillevægge samt 5000 m 2 A-1 gipsplader. Konsulent/kontakt Per Mosegaard Vidste du?...at Soundboard er en gipsplade med indbygget højtaler. Musiklivet i Ringsted har efterlyst en musikskole i mange år, nu er den der

14 Funderet Energi Fyn har fået nyt domicil, som er baseret på miljø-venlige energikilder kvadratmeter med fokus på lys, plads og trivsel. To af aktørerne bag Energi Fyns nye hovedsæde i Odense er Creo Arkitekter og totalentreprenør Hansson & Knudsen. De har i fællesskab tegnet og bygget domicilejendommen, som naturligvis har fokus på energirigtige løsninger. Solcelleanlæg på taget, energiøkonomiske lyskilder og ikke mindst et moderne ventilationssystem, som udelukkende fungerer på energien fra solcelleanlægget. Huset er opført i to plan og er indrettet med store og åbne kontormiljøer. Fra kantinen på første sal er der adgang til tagterrassen. Her er der skabt et hyggeligt Alle skillevægge er opført med gips fra Knauf Danogips. Med det nye byggeri har Energi Fyn sat medarb

15 på energi Energi Fyn, Odense Projekt: Nybygning af domicilejendom Bygherre: Energi Fyn A/S Arkitekt: Creo Arkitekter Byggesum: 150 mio. kr. Totalentreprenør: Hansson & Knudsen Knauf Danogips har leveret: Skillevægge og etagedæk, samt Aquapanel Outdoor til facadekonstruktion Konsulent/kontakt Henrik Krogh Jensen Energi Fyn har fået et nyt domicil med stil og udstråling. miljø med havemøbler, terrasseplanker i hårdttræ og voksende græs i afgrænsede felter. Fleksible gipsvægge Flere af kontorerne er opført med skillevægge fra Knauf Danogips. - Skillevæggene er opført i gips og stål, som let og hurtigt kan fjernes og flyttes, hvis virksomheden ønsker organisatoriske ændringer. I dag skal kontorbyggeri være fleksibelt, siger projektleder Lars Larsen fra Hansson & Knudsen i Odense. Første sal stikker med sit markante udhæng ud over stueetagen ved indgangspartiet. Udhænget af bygget på etagedæk og stålkonstruktioner fra Knauf Danogips, som også har levet en facadeløsning til udhænget i form af Aquapanel Outdoor. Let og rummelig løsning Glas præger Energi Fyns nye domicilejendom, der fremstår enkel og elegant. Gips passer perfekt til det lette og rummelige look. Ud over skillevægge er der bl.a. også anvendt gips omkring alle ovenlys. - Gips er generelt et godt materiale at arbejde med. Gipsplader er nemme at bearbejde, de er uorganiske og så giver de sig ikke en tomme, siger Lars Larsen. Bliver du den heldige vinder af en Ipad 2? Deltag i vores Gipsbyggerspil på Trænger du til et lille sjovt pusterum? Prøv vores online spil på vores hjemmeside. Der er sat gode præmier på højkant, bl.a. en Ipad 2. Skynd dig ind og deltag og se om du er bedre end din kollega. Vi finder vindere hver uge og måned i hele 2012, så du kan sagtens nå at være med i konkurrencen. Præmierne har en værdi på mellem kr. 500, ,- Held og lykke! ejdernes trivsel og velvære i centrum

16 Knauf Danogips A/S Kløvermarksvej 6 DK-9500 Hobro Danmark Tlf Fax B Vidste du at Subfloor kan dæmpe trinlyden med op til 25 db? Subfloor gulvsystem fremtidens strøgulv Vidste du, at samtidig forøges etageadskillelsens luftlydsisolation med op til 4 db? Nivelleringselementet har en integreret trinlydsbrik, der medvirker til Subfloor s gode lyddæmpende egenskaber. Knauf Danogips lancerer en ny og fremtidssikker gulvløsning. Undergulv på stålstrøer lever op til de skrappeste krav, der stilles til moderne byggeri. Undergulvssystemet Subfloor er udviklet for at tilgodese ergonomi og arbejdsmiljø. Subfloor kan anvendes overalt, hvor du skal bruge strøgulve. - En af fordelene ved at bruge det nye patenterede system er, at vi bruger uorganiske materialer. Det er stålstrøer og nivelleringselementer i plast, som er modstandsdygtige over for fugt, fortæller konsulent Frank Jensen fra Knauf Danogips A/S i Hobro. Ergonomisk montage Med det nye system matcher montage og ergonomi hinanden. For det første har stålstrøer en meget lavere vægt end træstrøer. For det andet kan samlingen af stålstrøer og nivelleringselementer foregå i oprejst stilling ved et par bukke. Plastdelene klikkes ganske enkelt op i stålprofilerne. - Du samler let og hurtigt undergulvet ved at hjælp af samleelementer ude på underlaget. Opklodsningen er en fast del af strøen, så du slipper for at bruge søm og skruer, og der er ingen risiko for, at opklodsningen skrider, forklarer Frank Jensen. Højden på gulvet bliver justeret stående med skruemaskine ved anvendelse af en 17 mm sekskant nøgle. Gode lydegenskaber Subfloor har gode egenskaber i relation til brand, lyd og belastning. Gulvsystemet kan sagtens konkurrere med andre strøgulvsystemer, ikke mindst på den meget hurtige montagetid men sandelig også på kvalitet, siger Frank Jensen. - Opgjort på spild og logistik er det nye gulvsystem også unikt. Dels kan du bruge de korte afskæringer til næste række, og dels skal du ikke tage hensyn til klima, vejr og vind, når du skal oplagre profilerne eller arbejde med dem, siger han. Renovering af træbjælkelag I ældre bjælkelag er der ofte meget stor afstand mellem bjælkerne, hvorfor det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at montere et nyt gulv. Subfloor giver nemt og enkelt mulighed for at danne det perfekte underlag for det nye gulv samt oprette bjælkerne, som typisk er kommet til at hænge lidt ad åre. I ældre etageejendomme er det muligt at optimere lyd og brandforhold ved at erstatte det eksisterende lerindskud med gipsindskud. Ovenpå strøerne monteres gulvplader som fx GF Floor Board eller spånplade, hvorefter gulvet er klar til den endelige topbelægning. Få demonstreret Subfloor Frank Jensen slutter af med at tilføje, at de første ordrer allerede er i hus. - Vi har fået de første projekter og har bl.a. udført en renoveringsopgave i en ældre etageejendom. Se mere om systemet på www. knaufdanogips.dk eller kontakt Frank Jensen, som gerne kommer og demonstrerer Subfloor systemet. Kontakt Frank Jensen Fordele Anvendes både ved nybyggeri og ved renovering af ældre etageadskillelse med træbjælkelag Uorganiske materialer. Strøer i stål og nivelleringselementer i plast Lav vægt - stålstrøer har en lavere vægt end træstrøer Minimalt spild - selv de korte afskæringer kan anvendes til næste række Hurtig montagetid - samling af stålstrøer og nivelleringselementer foregår i oprejst stilling Mulighed for installationer under gulvet

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge

Biograf / musik. Indervægge / Funktionsvægge. indervægge Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musik Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard er bl.a. velegnet til biografer, musiklokaler

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi

DABYFO, Kastrup, 3. maj Ernst Jan de Place Hansen, SBi Akustisk indeklima Ernst Jan de Place Hansen, SBi Indhold BR10 Lydkrav generelt Hvorfor skærpede krav? Kontrolmålinger Boliger Undervisningsbygninger Daginstitutioner Kontorbyggeri mv. Klassifikation af

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING

LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING I BYGNINGER TEORI OG VURDERING SBI-ANVISNING 245 1. UDGAVE 2014 Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel Lydisolering i bygninger teori og vurdering Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel SBi-anvisning 245 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014

Læs mere

DANSK LYDISOLERING DANSK LYDISOLERING. Private VI DÆMPER STØJEN

DANSK LYDISOLERING DANSK LYDISOLERING. Private VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Private Dansk Lydisolering er en stabilt voksende virksomhed, der er bygget op omkring den erfaring, vi har fået ved at have arbejdet med støj i mange

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj

Sådan dæmper du støj 20 % 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. af beboere er generet af støj Sådan dæmper du støj 3D-modeller viser hvordan tegn videre på gratis AutoCad-stegninger. 20 % af beboere er generet af støj Nabostøj i etageejendomme Mange oplever nabostøj i etageejendomme som et stort

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer

Lydisolering mellem boliger nybyggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Lydisolering mellem boliger

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6543 www.grontmij-carlbro.dk OM LYD CVR-nr. 48233511 God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI 2 LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI KNAUF INTRODUCERER LIGHT BOARD EN NY LETVÆGTSPLADE Med naturen som nærmeste inspirationskilde når Light Board helt

Læs mere

Gulve og akustik Juli 2013

Gulve og akustik Juli 2013 Gulve og akustik Juli 2013 Entreprenører og leverandører i gulvbranchen møder ofte forventninger om at gulvet kan "løse de akustiske" krav der stilles til det moderne byggeri. Begreberne bruges i flæng

Læs mere

KOMMUNE. Løsningen når I som. mangler fleksible lokaler. til kultur, sport og kreative iværksættere. MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

KOMMUNE. Løsningen når I som. mangler fleksible lokaler. til kultur, sport og kreative iværksættere. MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som KOMMUNE mangler fleksible lokaler til kultur, sport og kreative iværksættere MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX

Læs mere

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder

Transmissionen sker: n Direkte gennem adskillende konstruktioner (væg eller etageadskillelse) n Gennem flankerende konstruktioner n Gennem utætheder Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge. Det ergonomiske og effektive valg. Patenteret teknologinyhed!

Gyproc ERGO stål. Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge. Det ergonomiske og effektive valg. Patenteret teknologinyhed! Gyproc ERGO stål Markedets letteste løsning til stålsikre indervægge Patenteret teknologinyhed! Det ergonomiske og effektive valg 2 Gyproc ER og R lægter, Gyproc SK og SKP skinner, og Gyproc AC kantskinner

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen

Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Referat af klubmødet den 9. april 2015 med Ole Lund Christensen Akustik Ole Lund Christensen Ole Lund Christensen holdt et rigtig godt foredrag i torsdags i Storkøbenhavns hi-fi klub. Ole Lund Christensen

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen

Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri. Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning 243 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2014 Titel Lydisolering mellem boliger eksisterende

Læs mere

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge

CASE. Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge CASE Den sikrede Institution Kompasset Nordjyllands første sikrede institution for unge Arkitekt/ designer: Østergaard Arkitekter ApS Bygherre: Region Nordjylland Nordjyllands første sikrede institution

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed.

Lyd. Grænseværdier for trinlydniveau skal have særligt fokus, fx gulve i wc- og baderum kræver særlig opmærksomhed. Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2010 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier, afhængigt af hvilken

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Idéelle rammer for vækst og udvikling v/peter Gath, KPMG Transportøkonomisk forening Flintholm - Optimering af et trafikknudepunkt 1. marts 2012 Det næststørste

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Maj 2008 Kære alle Der er fortsat gode toner fra byggeriet. Arbejdet forløber planmæssigt, og der er synlige fremskridt hele

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag

Teknisk notat. Måling af lydisolation i forsøgsopstilling. Udført for Kuben Byggeadm. A/S. Sagsnr.: K Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Teknisk notat DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Måling af lydisolation i forsøgsopstilling Udført for Kuben Byggeadm. A/S Sagsnr.: K 870152 Side 1 af 6 inkl. 2 bilag Kongsvang Allé 33 DK-8000 Århus

Læs mere

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS

1 HvOrNår BlEv kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: BlEv indviet DEN 30. marts 2012. GODSBANEN youtube kanal. SE mere på GODSBANENS 1 Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? SVAR 1: GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Se mere på godsbanens youtube kanal. 2 Hvad var godsbanen indtil år 2000? Godsbanen var godsbanegård

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger

Rapport. Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rapport Bedre lydisolering i nyrenoverede boliger. Projektfase III: Afprøvning af udvalgte løsningsforslag. Delrapport: Laboratorieafprøvninger Rekvirent: Grundejernes Investeringsfond Side 1 af 71 Udført

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Maison Glissade Blue Mountains, Ontario, Canada

Maison Glissade Blue Mountains, Ontario, Canada CASE LOKATION:. Arkitekt/ designer: AKB atelier kastelic buffey. Et elegant tilflugtssted i åbne plan er skabt i Arkitektfirmaet Atelier Kastelic Buffey i Toronto har designet et elegant dette to-etagers

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

_ S t å l t r a p p e r _ Konstruktioner

_ S t å l t r a p p e r _ Konstruktioner Fyns Smedejerns Trapper A/S www.fst-as.dk _ S t å l t r a p p e r _ Altaner _ Konstruktioner _ Smedearbejde Velkommen til Fyns Smedejerns Trapper A/S Allerede da smedemestrene Jørgen Sneftrup og Henning

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere