Skatteudvalget (Omtryk - 24/08/ Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget (Omtryk - 24/08/ Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn Sendt: 24. august :37 Til: Thea Halse Emne: I fortsættelse af Danske Maritimes foretræde Til Skatteudvalget medlemmer, Danske Maritime takker for foretrædet for skatteudvalget, og vil gerne opsummere vore svar på de stillede spørgsmål også på baggrund af Skatteministerens kommentarer. Provenu Ligningslovens 33 A De provenumæssige konsekvenser af forslaget om beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst angives som 260 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, mens det i årene vil give et merprovenu på 415 mio.kr. Dette tyder på, at skatteministeriet forventer at ca. 62% af den nuværende fritagende lønudgift fremtidig bliver beskattet i Danmark, mens de resterende 38% flyttes til udlandet. Tabel 4.1 synes at vise at effekten forventes at slå igennem i løbet af 8 år. De allerfleste af Danske Maritimes berørte medlemmer har tilstedeværelse i udlandet og vi således uden besvær og uden varsel kunne lade opgaver udføre af andre end den danske montør. Skats beregninger er baseret på en gennemsnitlig forventning til hvordan danske virksomheder vil ændre adfærd, og i denne sammenhæng vil de maritime virksomheder kunne reagere hurtigere end gennemsnittet og da de er mere internationalt orienteret end de gennemsnitlige danske virksomheder vil de også formentlig i højere grad varigt kunne omstille deres aktiviteter. Adfærdsændringen er derfor formentlig undervurderet og merprovenuet, hvis der bliver et, er overvurderet. En virksomhed der vælger at udsende udlændinge i stedet for danske montører, vil ikke genansætte danskere, blot fordi man eventuelt ændrer reglen tilbage. For virksomheden er der ikke den store forskel om vidensopbygning sker i Danmark eller i udlandet, blot virksomheden beholder sin markedsandel. Der er således ikke nødvendigvis en mulighed for at se tiden an og følge udviklingen. Ud over den konkrete montør der fyres, vil en flytning af opgaverne til udlandet betyde tab af andre arbejdspladser i Danmark. Alle bør bidrage Skatteministeren anfører at forslaget skal modvirke at en udsendt kan være højtlønnet og have adgang til velfærdssamfundets tilbud og ydelser uden selv at bidrage, og man kan have familie i Danmark, der ligeledes benytter sig af velfærdssamfundets tilbud. Ligningslovens 33 A er ikke en særregel til fordel for højtlønnede. Mange almindelige arbejdere har montør jobs i maritime virksomheder og arbejder i udlandet. Som Danske Maritime forstår reglerne betaler de udstationerede typisk halv skat, og bidrager altså. Hvis familien bor i Danmark, betaler den skat efter helt normale regler. Der er vel ikke noget forkert ved at en der bor i Danmark har fuld adgang til

2 velfærdssamfundets tilbud og ydelser selvom vedkommendes ægtefælle arbejder i udlandet? I forslaget står der : Afskaffelse af den særlige lempelsesregel for lønindkomst sikrer en samlet beskatning på mindst dansk niveau. Det betyder jo at skatten for den udsendte i nogle (måske mange) tilfælde bliver højere end dansk niveau. Hidtil har den, der opholder sig i udlandet og dermed belaster Danmark mindre, også betalt mindre. Efter forslaget skal den der opholder sig i udlandet og dermed belaster Danmark mindre, betale mere. Risikoen for om og hvor meget der skal betales mere, hviler på den ansatte. Beskatning af arbejdsudleje I skatteministerns kommentar står der at det almindelige skibsbygningsarbejde og de processer, der indgår som en del af bygningen af et skib, og som foregår på værftets areal, vil blive omfattet af reglerne om arbejdsudleje. men at F.eks. kan en udenlandsk leverandør af en skibsmotor levere motoren og udføre det fornødne monteringsarbejde, uden at dette omfattes af reglerne om arbejdsudleje. Det er en misforståelse at tro, at der kan identificeres almindeligt skibsbygningsarbejde som ikke overlades underleverandører. Alt det arbejde og alle de processer, der indgår som en del af bygningen eller vedligeholdelse af et skib, og som foregår på værftets areal, udføres i vidt omfang af underleverandører. Nogle af disse leverer blot arbejdskraft og er at sammenligne med vikarbureauer, men andre bærer selv ansvar for gennemførelse, bemanding og resultat. Med motoren som eksempel kan der være tale om så vidt forskellige opgaver som en hovedmotor som kun værftets kraner kan installere, eller et diesel-elektrisk anlæg med flere mindre dieselmotorer der forsyner elmotorer til fremdrift. Skatteministerend eksempel dækker over mange andre situationer, hvoraf nogle i dag bedømmes om arbejdsudleje andre ikke. Værfter må fra opgave til opgave kunne overlade opgaver til både danske og udenlandske underleverandører. Afgrænsningen på basis af det foreslåede kriterium vil næsten kun kunne give anledning til tvivl. Kan en udenlandsk metalvirksomhed f.eks. levere et dækshus og udføre det fornødne monteringsarbejde? Kan en udenlandsk malervirksomhed levere maling og udføre det fornødne påføringsarbejde? Kan en udenlandsk elektriker-virksomhed levere kabler og udføre det fornødne påføringsarbejde? Kan en producent af et ballastvands anlæg indbygge anlægget med rør og tanke og pumper i skibet? Hvis værftets kontrakt i hvert af disse tilfælde i det væsentlige kun omfatter den pågældende opgave vil man da bedømme det som i skatteministerens eksempel? Hvis kontrakten omfatter alle de nævnte opgaver, men ansvar or arbejdsledelse varierer fra underleverandør til underleverandør, vil alle da blive bedømt ens? Da kontrakter om reparation og vedligeholdelse af skibe ofte indgås med kort varsel og udenfor normal arbejdstid, kan det ikke forventes at SKAT i alle tilfælde vil kunne svare på spørgsmål om skatteansvaret inden kontrakten skal indgås.

3 OECD 2010 model tax convention I lovforslaget anføres det at OECD fra og med 2010 har præciseret arbejdsudlejebegrebet i kommentarerne til modeloverenskomsten, og at Af kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 15, punkt 8.13, fremgår det, at der ved afgørelsen af, om der foreligger arbejdsudleje eller entreprise, i første række skal lægges vægt på om de tjenesteydelser, der udføres af den fysiske person, udgør en integreret del af aktiviteterne i den virksomhed, hvor tjenesteydelserne leveres. I THE 2010 UPDATE TO THE MODEL TAX CONVENTION, af 22 juli 2010 er der ændret i artikel 7 men ikke i artikel 15. Der er ændret i kommentaren til artikel 15. Vendingen integreret del af arbejdet er taget fra denne kommentar. Der vedlægges et uddrag af kommentarerne til punkt 8.13 og Danske Maritime forstår ikke teksten som en anbefaling af en simplistisk regel om beskatning af arbejde der udgør en integreret del af aktiviteterne. Det ser for os ud til at være en præcisering der snarere burde gøre vurderingerne individuelle og ikke erstatte en række kriterier med blot et. OECD Kommentaren der blev præciseret var på knap 30 linjer i én paragraf (paragraf 8). Den nye kommentar er på 6 sider omkring 300 liner (paragraf 8 over 8.1 til 8.28) Som Danske Maritime forstår kommentaren er begrebet en integreret del af aktiviteterne centralt, men ikke det eneste og ikke det afgørende element i den vurdering der bør foretages. Danske Maritime ville forvente at de fleste OECD lande følger kommentaren og ikke anlægger den simplistiske vurdering som lovforslaget gør. med venlig hilsen Michael Prehn Underdirektør

4 Skatteudvalget (Omtryk - 24/08/ Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT THE 2010 UPDATE TO THE MODEL TAX CONVENTION 22 July 2010 CENTRE FOR TAX POLICY AND ADMINISTRATION

5 services rendered by an individual may properly be regarded by a State as rendered in an employment relationship rather than as under a contract for services concluded between two enterprises, that State should logically also consider that the individual is not carrying on the business of the enterprise that constitutes that individual s formal employer; this could be relevant, for example, for purposes of determining whether that enterprise has a permanent establishment at the place where the individual performs his activities It will not always be clear, however, whether services rendered by an individual may properly be regarded by a State as rendered in an employment relationship rather than as under a contract for services concluded between two enterprises. Any disagreement between States as to whether this is the case should be solved having regard to the following principles and examples (using, where appropriate, the mutual agreement procedure) The nature of the services rendered by the individual will be an important factor since it is logical to assume that an employee provides services which are an integral part of the business activities carried on by his employer. It will therefore be important to determine whether the services rendered by the individual constitute an integral part of the business of the enterprise to which these services are provided. For that purpose, a key consideration will be which enterprise bears the responsibility or risk for the results produced by the individual s work. Clearly, however, this analysis will only be relevant if the services of an individual are rendered directly to an enterprise. Where, for example, an individual provides services to a contract manufacturer or to an enterprise to which business is outsourced, the services of that individual are not rendered to enterprises that will obtain the products or services in question Where a comparison of the nature of the services rendered by the individual with the business activities carried on by his formal employer and by the enterprise to which the services are provided points to an employment relationship that is different from the formal contractual relationship, the following additional factors may be relevant to determine whether this is really the case: who has the authority to instruct the individual regarding the manner in which the work has to be performed; who controls and has responsibility for the place at which the work is performed; the remuneration of the individual is directly charged by the formal employer to the enterprise to which the services are provided (see paragraph 8.15 below); who puts the tools and materials necessary for the work at the individual s disposal; who determines the number and qualifications of the individuals performing the work; who has the right to select the individual who will perform the work and to terminate the contractual arrangements entered into with that individual for that purpose; who has the right to impose disciplinary sanctions related to the work of that individual; who determines the holidays and work schedule of that individual Where an individual who is formally an employee of one enterprise provides services to another enterprise, the financial arrangements made between the two enterprises will clearly be relevant, although not necessarily conclusive, for the purposes of determining whether the remuneration of the individual is directly charged by the formal employer to the enterprise to which the services are provided. For instance, if the fees charged by the enterprise that 67

6 formally employs the individual represent the remuneration, employment benefits and other employment costs of that individual for the services that he provided to the other enterprise, with no profit element or with a profit element that is computed as a percentage of that remuneration, benefits and other employment costs, this would be indicative that the remuneration of the individual is directly charged by the formal employer to the enterprise to which the services are provided. That should not be considered to be the case, however, if the fee charged for the services bears no relationship to the remuneration of the individual or if that remuneration is only one of many factors taken into account in the fee charged for what is really a contract for services (e.g. where a consulting firm charges a client on the basis of an hourly fee for the time spent by one of its employee to perform a particular contract and that fee takes account of the various costs of the enterprise), provided that this is in conformity with the arm s length principle if the two enterprises are associated. It is important to note, however, that the question of whether the remuneration of the individual is directly charged by the formal employer to the enterprise to which the services are provided is only one of the subsidiary factors that are relevant in determining whether services rendered by that individual may properly be regarded by a State as rendered in an employment relationship rather than as under a contract for services concluded between two enterprises Example 1: Aco, a company resident of State A, concludes a contract with Bco, a company resident of State B, for the provision of training services. Aco is specialised in training people in the use of various computer software and Bco wishes to train its personnel to use recently acquired software. X, an employee of Aco who is a resident of State A, is sent to Bco s offices in State B to provide training courses as part of the contract In that case, State B could not argue that X is in an employment relationship with Bco or that Aco is not the employer of X for purposes of the convention between States A and B. X is formally an employee of Aco whose own services, when viewed in light of the factors in paragraphs 8.13 and 8.14, form an integral part of the business activities of Aco. The services that he renders to Bco are rendered on behalf of Aco under the contract concluded between the two enterprises. Thus, provided that X is not present in State B for more than 183 days during any relevant 12 month period and that Aco does not have in State B a permanent establishment which bears the cost of X s remuneration, the exception of paragraph 2 of Article 15 will apply to X s remuneration Example 2: Cco, a company resident of State C, is the parent company of a group of companies that includes Dco, a company resident of State D. Cco has developed a new worldwide marketing strategy for the products of the group. In order to ensure that the strategy is well understood and followed by Dco, which sells the group s products, Cco sends X, one of its employees who has worked on the development of the strategy, to work in Dco s headquarters for 4 months in order to advise Dco with respect to its marketing and to ensure that Dco s communications department understands and complies with the worldwide marketing strategy In that case, Cco s business includes the management of the world-wide marketing activities of the group and X s own services are an integral part of that business activity. While it could be argued that an employee could have been easily hired by Dco to perform the function of advising the company with respect to its marketing, it is clear that such function is frequently performed by a consultant, especially where specialised knowledge is required for a relatively short period of time. Also, the function of monitoring the compliance with the group s worldwide marketing strategy belongs to the business of Cco rather than to that of Dco. The exception of paragraph 2 of Article 15 should therefore apply provided that the other conditions for that exception are satisfied. 68