Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gudme Raaschou (730) Indehaver: Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1014 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AC-IT (730) Indehaver: AUTOMATIC-CONSULT.EU ApS, Sortbærvej 12B, 6920 Videbæk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: FRIMURERLOGEN SIRIUS, Skolegade 46, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ladegaard, Rasmussen & Partnere I/S, Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 26: Emblemer af ikke ædelmetaller. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder sådanne ydelser udøvet af foreningen og logen overfor dens medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ARCTIC (730) Indehaver: Time In Style GmbH, Baarerstrasse 2, CH-6300 Zug, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 09: Briller, herunder solbriller. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: SELANTEC ApS, Granbakken 8, 3330 Gørløse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Stig Nilsson, Granbakken 8, 3330 Gørløse, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, varmepumper. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed, vedligeholdelse af tekniske installationer; installationsvirksomhed, herunder elinstallatør, installering af køle- og fryseanlæg, installering af varmepumper, installering af aircondition, installering af klimaanlæg, vvs-installatør, installering af ventilationsanlæg; konsulentbistand i forbindelse med alle førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i pantone 541, pantone 354 og pantone

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: brygladen (730) Indehaver: Brygladen ApS, Ibæk Strandvej 11 E, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 07: Bryggerimaskiner, herunder til ølbrygning. (511) Klasse 16: Bøger om ølbrygning. (511) Klasse 30: Råvarer til fremstilling af øl, nemlig ølgær. (511) Klasse 31: Råvarer til fremstilling af øl, nemlig humle, malt og korn. (511) Klasse 32: Øl, præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Arbejdsklar (730) Indehaver: CITROËN DANMARK A/S, Sydhavnsgade 16, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Føniks Computer A/S, Anelystparken 11A, 8381 Tilst, Danmark (511) Klasse 09: PC'er, bærbare computere, audio- og tv-apparater, samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), databehandlingsudstyr. (511) Klasse 35: Detail og engrosshandel med PC'er, databehandlingsudstyr, bærbare computere, audio- og tv-apparater, samt dele og tilbehør dertil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ArealPlan (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jutland Press (730) Indehaver: JUTLAND PRESS A/S, Hennebysvej 7, 6854 Henne, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl, Markedspladsen 25, 6800 Varde, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ArealPlan v/gry Mylov, Granvej 76, Vemmedrup, 4632 Bjæverskov, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DYREKLINIK FELINA/RAIKU SARVIJOKI, Falstersvej 9, 2000 Frederiksberg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; veterinære præparater; kosttilskud til dyr; vitaminpræparater; biologiske præparater til veterinære formål; dyrehalsbånd mod parasitter; fedtstoffer til veterinære formål; lotions til dyr. (511) Klasse 41: Undervisning, uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed; akupunktur; kiropraktorvirksomhed; massage; sundhedspleje i form af hypnose, healing og kostvejledning; fysioterapi; sundheds- og skønhedspleje af dyr. (591) Farvetekst: sort/hvid (730) Indehaver: Vaabenhistorisk Selskab, Bøgevangen 1, 4200 Slagelse, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Torben Gade Espensen, Bøgevangen 1, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 35: Formidling i forbindelse med køb, salg og bytte af våben. (511) Klasse 41: Udgivelse af bøger og tidsskrifter, uddannelses- og undervisningsvirksomhed samt kulturelle arrangementer i form af arrangering af medlemsmøde, foredrag, studiekredse, udstillinger, museumsbesøg og weekendture, information om våben tilvejebragt online via en database. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2154

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALADMASTER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Regal Ware, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1675 Reigle Drive, Kewaskum, Wisconsin 53040, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 08: Hånddrevne kødhakkere, knivsmedevarer; skæreredskaber; bestik, gafler, paletknive. (511) Klasse 11: Elektriske apparater til madlavning (kogning og stegning), elektriske kaffemaskiner og elektriske stegepander. (511) Klasse 21: Bageredskaber; køkkenredskaber; porcelæn; spisestel, glasvarer; kogeredskaber inklusive sauce gryder, sauté gryder/pander, stege gryder/pander, gourmet gryder/pander, omelet pander, bageplader, stegeplader, låg til køkkengrej, damp gryder, indsats til dampgryder, kedler, wok. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ALL REMOVE DANMARK ApS, Toftemarken 35, 3200 Helsinge, Danmark (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel med kemikalier og rengøringsmidler. (511) Klasse 37: Afrensning af graffiti, rengøring af facader, gangarealer og andre overflader. (511) Klasse 40: Imprægnering af facader. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BIOGASOL (730) Indehaver: Union Bancaire Privée, UBP, Rue du Rhône 96-98, CH-1211 Genève 1, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; bank og valutarisk virksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Clean basic women (730) Indehaver: Sune Rauer, Røngård Alle 23, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (730) Indehaver: BIOGASOL IPR ApS, Lautrupvang 2a, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning, ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; additiver til brændstoffer og produkter til forbedring af brændstoffer. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; bioætanolbrændstof; biomassebrændstof; biologiske brændstoffer; gasser til anvendelse som brændstof; faste brændstoffer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; opbevaring af brændstoffer; levering af brændstoffer, distribution af brændstof. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; forbehandling af lignocellulose biomasser; behandling af brændstoffer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning vedrørende samt arrangering og ledelse af konferencer, seminarer, symposier og workshops vedrørende biomassebrændstoffer, fremstilling af biomassebrændstoffer samt drift, styring og optimering af industrielle brændstofanlæg. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; videnskabelig forskning vedrørende og udvikling af brændstoffer, brændstofprodukter og brændstofkomponenter; afprøvning af materialer; analyser vedrørende brændstoffer; design af industrielle brændstofanlæg; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder drift af industrielle brændstofanlæg, styring af industrielle brændstofanlæg, samt optimering af industrielle brændstofanlægs ydeevne. 2155

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOCUS (730) Indehaver: FOCUS MAGAZIN VERLAG GMBH, Arabellastr. 23, D München, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Maskinlæsbare databærere med information og software, der udelukkende sælges med indholdsbaseret materiale vedrørende underholdning og nyhedsrapportering; programmerede floppydiske, ROM-videokassettebånd, CD-er og chipdiske, magnetiske databærere, audiovisuelle skilte. (511) Klasse 16: Tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, plakater, mærkater (klistermærker), kalendere, fotografier, skrivemaskiner og kontorartikler, nemlig ikke-elektrisk kontorudstyr (ikke møbler), skrive redskaber, kuglepenne, fyldepenne, uddannelses- og undervisningsmaterialer (og ikke apparater), herunder også i form af modeller af papir eller pap. (511) Klasse 41: Udgivelse af digitale og analoge optagelsesenheder indeholdende informationer af f.eks. kulturel, videnskabelig, sportslig, industriel eller teknisk karakter, redigering af tekster (dog ikke reklametekster) (511) Klasse 42: Ajourføring af computersoftware, herunder opdatering af CD ROM'er. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sustainable City (730) Indehaver: E.On. Danmark A/S, Nørrelundvej 10, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder i form af implementering af miljø- og energisparende tiltag samt arrangering af netværksmøder og netværksgrupper. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed herunder af affald; distribution af energi. (511) Klasse 40: Destruktion, forbrænding og genbrug af affald; produktion af energi. (511) Klasse 42: Rådgivning og analyse vedrørende miljøbeskyttelse og energibesparelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CamVision (730) Indehaver: CAMVISION A/S, Baldersbuen 15 C, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H.P. Værktøj A/S, Industrivej 67, 7080 Børkop, Danmark (740/750) Fuldmægtig: FOCUS Advokater I/S, Englandsgade 25, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til vandledning og sanitære formål, herunder vandforsyningsinstallationer, dele heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Windtalk (730) Indehaver: SCANTRON A/S, Gammelsø 2, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, mikrofoner, dørstationer (kommunikationsanlæg), dørtelefoner, porttelefoner, mikrofon til dørstationer (kommunikationsanlæg) (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med mikrofoner til dørstationer (kommunikationsanlæg), Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, mikrofoner, dørstationer (kommunikationsanlæg), dørtelefoner, porttelefoner; annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Reparations-, installations- og vedligeholdelsesvirksomhed. 2156

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: stoevsugerposen.dk (730) Indehaver: STØVSUGERPOSEN ApS, Bakkestjernevej 2, 3390 Hundested, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ÅrhusBroen (730) Indehaver: Rudolf Bier, Skodsborgvej 410, 2942 Skodsborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne, Ny Vestergade 1, 1471 København K, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Biolight (730) Indehaver: Biolight v/rune Søgaard Larsen, Lærkevej 2, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, herunder energibesparende belysningsartikler baseret på lys-emitterende dioder; sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Engroshandel med belysningsartikler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RILFUGA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PLYCASP (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RENGLIDRI (730) Indehaver: LTECH A/S, Metalbuen 24, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; elektrikervirksomhed (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RALDAPSI (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (730) Indehaver: Jeppe Sønderby Christensen, Slejpnersgade 2, 5.th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 16: Undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt; brætspil; elektroniske spil (legetøj). (591) Farvetekst: Mærket er udført i grå og koralrød. 2157

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WILPROTA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WILPRODA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REMGLUFA (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug US 77/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SushiStainable (730) Indehaver: STICKS 'N' SUSHI A/S, Nansensgade 49, 1366 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser, spisepinde. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Fisk, skaldyr, fjerkræ, kød og vildt; supper; fonde; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, herunder bønner og ærter; tangekstrakter til brug som næringsmiddel; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Sushi; ris; nudler; tapioka; brød; ingefær; peberrod; wasabi; salatdressinger; saucer (krydrede), herunder sojasovs; eddike, herunder vineddike og riseddike; krydderier; spiseis, herunder sorbetis; petitfour; kaffe, te, kakao; sukker; chokolade. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), sake (japansk alkoholholdig drik). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, restaurationsvirksomhed, herunder restauranter og barer, herunder take-away og catering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: streetwax (730) Indehaver: Jan Nielsen, Koldinggade 5, 1.tv., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler, hårpræparater, nemlig hårvoks, shampoo, geléer, sprays, mousse og balsam til hårstyling og hårpleje, hårlak, hårfarvnings- og håraffarvningspræparater, præparater til permanent bølgning og krølning af hår. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder rådgivning og konsulentbistand vedrørende hårpleje og frisørvirksomhed; dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ScanoVac (730) Indehaver: Gunnar Pedersen, Borgvej 70, 9493 Saltum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicin og veterinærmedicinske præparater, herunder vacciner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLOPIDOCOR (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CLOPIANNE (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk. 2158

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRUERS (730) Indehaver: Struers A/S, Pederstrupvej 84, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Ubehandlet plastik, fenol til industrielt brug, polyester, akryl, ubearbejdet epoxy, alle førnævnte materialer til indstøbning af prøver, afstøbningsmaterialer til industrielt brug, kemiske præparater til videnskabelig og industriel laboratoriebrug - herunder kemiske kølemidler - undtagen til medicinsk eller veterinær brug, imprægneringsfarve, lim til industrielle formål. (511) Klasse 03: Abrasiver og abrasivholdige suspensioner; papir til slibning og polering af materialer; polerlærred; rensemidler, ikke til brug i fabrikationsprocesser eller til medicinsk brug. (511) Klasse 07: Maskiner og apparater til skæring, filtrering, indstøbning, presning, blanding, slibning, polering, dosering, rensning og ætsning, tørremaskiner, vakuum imprægneringsapparater, dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 08: Skiver til skæring, papir til skæring, skiver til slibning, slibesten. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til materialetest, derunder hårdhedsmåling, instrumenter, kameraer og computersoftware til optisk inspektion, kontrol, måling, optagelse og analyse, røntgenapparater, ikke til medicinske formål. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til videndatabaser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; online publikation af kurser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HARTUNG & GROETNER ApS, Lodbrogsvej 5, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; varmeinstallationer; varmluftapparater; ventilationsinstallationer og apparater; luftkonditioneringsinstallationer; luftkøleanlæg; luftrenseapparater og -maskiner; luftsteriliseringsapparater; lufttørreapparater; luftfiltreringsinstallationer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder døre og vinduer; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FarmerDating (730) Indehaver: Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Compact discs, herunder CD-ROM med informations- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 16: Bøger, tryksager, brochurer, informations- (tryksager) og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Information og rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, sekretariatsvirksomhed, rådgivning vedrørende personaleledelse, udarbejdelse af statistiske oplysninger, forretningsundersøgelser, professionel rådgivningsvirksomhed vedrørende forretningsvirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed samt rådgivning og information om forsikringsforhold. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kommunikation via computerskærme, transmission af data, meddelelser formidlet via computer, udsendelse af meddelelser, elektronisk post. (511) Klasse 41: Udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, forlagsvirksomhed, kursusvirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, nyhedsformidling. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (730) Indehaver: FARMERNET ApS, Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 2159

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BIOGASOL IPR ApS, Lautrupvang 2a, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning, ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; additiver til brændstoffer og produkter til forbedring af brændstoffer. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning; bioætanolbrændstof; biomassebrændstof; biologiske brændstoffer; gasser til anvendelse som brændstof; faste brændstoffer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; opbevaring af brændstoffer; levering af brændstoffer, distribution af brændstof. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; forbehandling af lignocellulose biomasser; behandling af brændstoffer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning vedrørende samt arrangering og ledelse af konferencer, seminarer, symposier og workshops vedrørende biomassebrændstoffer, fremstilling af biomassebrændstoffer samt drift, styring og optimering af industrielle brændstofanlæg. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; videnskabelig forskning vedrørende og udvikling af brændstoffer, brændstofprodukter og brændstofkomponenter; afprøvning af materialer; analyser vedrørende brændstoffer; design af industrielle brændstofanlæg; videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, herunder drift af industrielle brændstofanlæg, styring af industrielle brændstofanlæg, samt optimering af industrielle brændstofanlægs ydeevne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOCILLA (730) Indehaver: Nutrexpa, S.L., C/Lepanto, , ES Barcelona, Spanien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYMPHOGEN (730) Indehaver: Symphogen A/S, Bygning 375, Elektrovej, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål, herunder biokemiske produkter, antistoffer, herunder specielt humane, animale, monoklonale samt poyklonaile antistoffer til in vivo eller in vitro videnskabelig forskning og udvikling, herunder videnskabelig forskning i sygdomme, specielt i cancer, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) og andre infektiøse sygdomme, immune og autoimmune sygdomme, Inflammatoriske sygdomme samt kardiovaskulære sygdomme. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder farmaceutiske præparater baseret på antistoffer, herunder humane, animale, monoklonale samt polyklonale antistoffer; diætetiske præparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Lægevidenskabelig forskning, herunder biologisk forskning og specielt forskning i antistoffer, herunder humane, animale, monoklonale samt polyklonale antistoffer og udvikling af lægemidler baseret på antistoffer, herunder humane animale, monoklonale samt polyklonale antistoffer; kemiske analyser, programmering af computere, nemlig programmering af computere til opsamling og behandling af medicinske data i forbindelse med lægevidenskabelig forskning, udvikling og terapi, herunder forskning i, udvikling af, og terapi med antistoffer, herunder humane, animale, monoklonale samt polyklonale antistoffer. (511) Klasse 45: Patentudnyttelse og licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder indenfor lægevidenskaben. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BRANDS4KIDS A/S, Lollandsvej 2, 7400 Herning, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 14: Smykker og ure (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj samt tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CANAL 9 (730) Indehaver: C More Entertainment AB, Tegeluddsvägen 7, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed; musikforlagsvirksomhed; udgivelse af tekster undtagen reklametekster; information om rekreation og forlystelser; udlejning af scenedekorationer og teaterkulisser; produktion af shows og drama; produktion af radio og fjernsynsprogrammer; filmproduktion; produktion af videofilm; fotografering; oversættelsesvirksomhed. 2160

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Økonomicenteret v/helle Swyrtz, Skelagervej 5, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: OTELLO ADVOKATANPARTSSELSKAB, Engdahlsvej 12 A, 1., 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, grønt og gråt. (730) Indehaver: EASY PACK ApS, Baldersbuen 15G, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 29: Spiselige olier, marmelade, syltetøj. (511) Klasse 32: Kidlevand, kulsyreholdige drikke, ikke-alkoholholdige drikke, øl. (511) Klasse 33: Cider (alkoholholdig æblemost) (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Secret Kitchen (730) Indehaver: SECRET KITCHEN, ENGROS ApS, Kompagnistræde 31, 1208 København K, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med delikatessevarer og specialvarer (mad og drikke). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke i form af en delikatesse forretning med sund take-away, smoothies og juice; kaffebar. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUXWELL (730) Indehaver: 7-Eleven, Inc., a corporation of the State of Texas, One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 1000, Dallas, Texas 75201, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Franske kartofler; supper; oden bestående af æg og fisk. (511) Klasse 30: Forretter, nemlig frosne, tilberedte eller færdigpakkede måltider bestående af hovedsagelig ris, nudler og/eller pasta; risboller; boller; sandwich; grillede fødevarer, nemlig tacos; pizzaer; bageriprodukter, nemlig brød; småkager; kager; muffins og donuts; kaffe- og tebaserede drikkevarer; varm chokolade; chips og kiks fremstillet af majs, hvede og korn; salsa; konditorivarer og konfekturevarer; spiseis; krydderier; råis; energibarer baseret på kornprodukter ikke til brug for erstatning for måltider; snackblandinger, hovedsageligt bestående af kiks, saltkringler, kandiserede nødder og/eller tilberedte popcorn, næringsmidler af korn, majskerner, granola (müsli), ris samt hvedebaserede snackprodukter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Dykon A/S, Kongsbjerg 15, 6640 Lunderskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 20: Puder, puder med fyld af fjer og dun samt polyesterfibre, soveposer herunder af dun og fjer, topmadrasser og madrasser. (511) Klasse 24: Dyner, tæpper, vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder dunjakker og dunveste, hovedbeklædning og fodtøj. 2161

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: 1001Perle I/S v/annemette Stevns Djernæs & Marie Due Rantzau Andersen, Gammel Kongevej 74 Gården, Kld., 1850 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 14: Smykker; saml selv smykker, herunder startkit; smykketilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), herunder bl.a. i form af ædelmetal, halvædelstene, træperler, ferskvandsperler, rhinesten, guld, sølv, armringe, akrylperler, emalje, klemmedupper, ferskvandsperler, glasperler mundblæste, jade, kinesiske lykkedyr, koral, metalperler, smykkeperler, stenperler, porcelænsperler, knyttearmbånd, låse, rhinsten, shell perler, kæder, låse, mellemled, vedhæng, øskner, wire, wireklemmer, endestykker (alle dele af eller til smykker); smykker eller dele dertil (ikke indeholdt i andre klasser) udformet i plexiglas, polyester, nylon, gummi, snøre og læder eller i form af uldkugler, elastik; smykkestativer (specielt udformede til smykker); glasperler (smykkevarer); ure; brocher; nøglekæder og nøgleringe [nipsgenstande]; stålringe (smykker); øreringe; smykkevarer i perlemor; perleskåle og perlestave (smykkevarer); æsker af ædle metaller; æsker til ure [fremvisning]; perler [smykkevarer], herunder i æsker. (511) Klasse 18: Læder, uforarbejdet eller halvforarbejdet; poser af læder til emballage; æsker af læder eller af læderpap; imiteret læder; kalveskindsnøre; slangeskind; ruskindssnøre; holder specielt udformet til tasker. (511) Klasse 23: Silketråd; tråd; snøre; bomuldssnøre, plasticsnøre, elastiktråd og garn til brug i tekstiler; organzabånd. 2162

13 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: CARL F INTERNATIONAL A/S, Tempovej 31, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; isenkramvarer af metal; metalrør; herunder dørhåndtag af metal, beslag, greb og hængsler af metal til døre, vinduer af metal; skilte af metal, rørbøjler af metal, dørhamre af metal, dørstoppere af metal, dørslåer af metal, gelændere af metal, låse af metal, undtagen elektriske; knager og knagerækker; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til elektronisk adgangskontrol. (511) Klasse 21: Dispensere af metal til toiletpapir, sæbe og papirservietter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: COMMA (730) Indehaver: Fresh AS, Parkveien 61, N 0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 30: Brød, bagværk og konditorvarer. (511) Klasse 35: Detailhandel med færdiglavede måltider, madvarer, drikkevarer, kaffe, bagværk, batterier, CD-er og DVD-er, telefoner, telefonkort, tidsskrifter og magasiner, bøger, souvenirs, blomster, hygiejneprodukter, rejsebilletter, koncertbilletter, spil, spillekort, tips, nydelses- og næringsmidler, fra en storkiosk. (511) Klasse 43: Beværtning og tilvejebringelse af mad og drikke NO Norge 2163

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LUCAS INDUSTRIES LIMITED, Stratford Road, Solihull, West Midlands B90 4AX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PHOENIX Dichtungstechnik GmbH, Eisenacher Landstrasse 70, D Waltershausen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Anita Malmgren Jørgensen, Postparken 43, 2.th., 2770 Kastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Funch og Harre, Prinsessegade 41, 7000 Fredericia, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sunbeam Products, Inc., a Delaware corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DEMA GAMES ApS, c/o Mark Rees-Andersen, Eskildsgade 18, 1., 1657 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lego Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Demand Media, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1333 Second Street, Suite 100, Santa Monica, CA 90401, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tenyale Industry & Trade Group Co., Ltd, No. 2, Gaofeng Road, Gaoxiang Industrial Zone, Xinqiao, Ouhai, Wenzhou City. Zhejiang Province, Kina (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WHEELER Industrial Company, Ltd., 18, 8th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 407, Taiwan R.O.C, Taiwan (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Corporation, Orionintie 1, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark 2165

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 129. årgang. 2008-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 795 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 125. årgang. 2004-09-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1991 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 130. årgang. 2009-05-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1387 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 130. årgang. 2010-07-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere