DRG NYT Februar I dette nummer: millioner kroner klar til iværksættere i Syddanmark. 2. Flere og flere klager hæmmer kommuner og regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRG NYT Februar 2012. I dette nummer: 1. 95 millioner kroner klar til iværksættere i Syddanmark. 2. Flere og flere klager hæmmer kommuner og regioner"

Transkript

1 I dette nummer: millioner kroner klar til iværksættere i Syddanmark 2. Flere og flere klager hæmmer kommuner og regioner i udbud En ny fond med 95 millioner kroner er klar til at investere i iværksættere inden for velfærdsteknologi. Copenhagen Bio Science Park (COBIS) og iværksættermiljøet Symbion skal være med til at løse opgaven. 3. Kommuner og Regioner kræver nytænkning af klagesystem 4. HIT messen fusionerer med Health & Rehab Scandinavia 5. Fælles sønderjysk depot for hjælpemidler 6. Venter otte måneder på en el-scooter 7. Minister: Jeg vil skabe mere vækst! 8. Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp 9. INFO til Rehab-Gruppen: Invitation til samarbejde indenfor velfærdsteknologi 10. Medico-selskaber skal give udstyr væk 11. Partnerskab giver store besparelser i ældreplejen 12. Svar fra Socialministeren 13. Jysk kommune få knap en million tilbage fra virksomhed 14. Lettere adgang for medicinsk udstyr i Tyskland 15. Artikel fra MedWatch med næstformand i brancheorganisationen Dansk Rehab Gruppe: Prispres tvinger rehab til konsolidering og effektivisering 16. Social- og integrationsministeren har modtaget Ældrekommissionens rapport 17. Omkostninger ved udbud er højere end nødvendigt millioner kr. klar til iværksættere i Syddanmark Medico & Rehab: Er du iværksætter i Region Syddanmark, arbejder du inden for velfærdsteknologi, og har du behov for kapital? Fonden for Syddansk Vækstfremme har 95 friske millioner kroner og er klar til de første henvendelser i løbet af marts. Det oplyser Vækstfonden i et nyhedsbrev, hvori det også hedder, at op til 250 arbejdspladser, 12 investeringer i iværksættertalenter og 30 lån til virksomheder og projekter i regionens yderområder er målsætningen for de kommende fem år. Det er Fonden for Syddansk Vækstfremme, der står fonden med 95 mio. kr. i ryggen. Fonden skal investere i velfærdsteknologiske iværksættervirksomheder i Region Syddanmark samt yde lån til mindre og mellemstore virksomheder i udkantsområderne i regionen, hedder det i nyhedsbrevet, hvor det også fremgår, at Fonden for Syddansk Vækstfremme netop har valgt, hvem der skal løse opgaven: Det er et konsortium bestående af Forskerparkerne COBIS og Symbion i samarbejde med Accelerace Management. Den nye fond bliver lanceret under navnet Welfare Tech Invest Syddanmark. Der etableres et sekretariat med to forretningsadresser i Syddanmark: En hovedadresse i Vojens, hvor der indgås et kontorfællesskab med Vækstfonden og et ekstra kontor i Forskerparken i Odense, hvor der vil være et tæt samarbejde med Syddansk Teknologisk Innovation. 2. Flere og flere klager hæmmer kommuner og regioner i udbud Stadigt flere klager og et ufleksibelt og langsommeligt klagenævn for udbud gør, at mere end otte ud af ti kommuner og regioner oplever, det er blevet mere besværligt og ressourcetungt at lave udbud i de seneste år. Det viser ny Momentum-undersøgelse, skriver KL. Samtidig hæmmer bekymringen for en klagesag skabelsen af de mest innovative løsninger. Antallet af klager fra virksomheder til Klagenævnet for Udbud er næsten femdoblet fra 2006 til Samtidig Februar 2012 Side 1

2 viser en opgørelse fra DI, at andelen af udbudssager, der ender i en klagesag, er mere end tredoblet fra 2006 til Udbud af opgaver til private leverandører skal hjælpe til bedre, nemmere og billigere løsninger, men på trods vurderer mere end otte ud af ti af de danske kommuner og regioner i en ny Momentum-undersøgelse, at det er blevet mere besværligt at udbyde opgaver som følge af et stigende antal klagesager, og at de bruger stadig flere ressourcer på at forebygge klager fra tilbudsgivere, som ikke får ordren, skriver KL. 3. Kommuner og Regioner kræver nytænkning af klagesystem Pressemeddelelse fra KL: Klagesystemet i udbudssager medfører spild af tid og ressourcer. Regeringens serviceeftersyn må derfor ikke bare ende med småjusteringer, fastslår KL og Danske Regioner Kommuner og regioner er mildest talt ikke imponerede over, hvordan klagesystemet for udbud er skruet sammen. Som en ny Momentum-undersøgelse viser, oplever et massivt flertal af kommuner og regioner, at et stigende antal klagesager har gjort det mere besværligt og ressourcekrævende at sende opgaver i udbud. De glæder sig derfor også over, at regeringen har bebudet, at den vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan forenkle klagesystemet. Målet er, at det bliver mere tidssvarende, smidigt og effektivt. Både KL og Danske Regioner slår dog fast, at det er altafgørende, at regeringens serviceeftersyn ikke blot ender med småjusteringer af de nuværende regler, men at der også kigges på eventuelle alternativer til det nuværende system.»som det er i dag, er klagesystemet til skade for udviklingen af samarbejdet mellem den offentlige og private sektor. Det medvirker hvert år til et stort samfundsmæssigt ressourcespild, da kommunerne ofte vælger en forsigtig tilgang til udbuddet for at sikre sig mod klager i stedet for at sikre den mest innovative løsning. Der er derfor brug for at nytænke klagesystemet,«siger Jan Trøjborg, formand for KL og til daglig borgmester i Horsens Kommune. Hos Danske Regioner er næstformand Carl Holst, til daglig formand for Region Syddanmark, heller ikke i tvivl om, at klagesagerne står i vejen for en bedre udnyttelse af udbuddene.»der skal selvfølgelig være mulighed for, at kommuner og regioner stilles til ansvar, når der begås forsætlige og grove fejl i forbindelse med udbud. Praksis omkring klagesystemet har dog udviklet sig til, at der fokuseres mere og mere på juridiske spidsfindigheder, hvilket blandt andet bremser den nødvendige dialog mellem den offentlige udbyder og markedet. Sammen med de alt for bureaukratiske regler for EU-udbud er klagesystemet den største barriere for bedre offentlige udbud. Der er derfor behov for gennemgribende forandringer,«siger Carl Holst. 4. HIT messen fusionerer med Health & Rehab Scandinavia I mellem Socialstyrelsen og Dansk Rehab Gruppe er det aftalt, at Dansk Rehab Gruppe overtager messedelen fra HiT messen, og at den integreres i Health& Rehab Scandinavia messen i Bella centeret. I forlængelse heraf vil der blive lavet en fælles udmelding til de potentielle udstillere fra HiT messen om denne ændring, hvor de samtidig får af vide, hvordan de kommer med i den nye kontekst. På sigt er det parternes mål, at vi vil lave aftaler om at kombinere messer fra DRG med faglige konferencer fra Socialstyrelsen, hvilket ikke er muligt i år, p.g.a. Styrelsens personalesituation. Samtidig er det aftalt at Socialstyrelsen skal have en stand på messen, hvor de orienterer om den nye sammenlagte enhed i styrelsen: Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, forkortet ViHS. 5. Fælles sønderjysk depot for hjælpemidler Pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune: Haderslev og Sønderborg Kommuner går nu sammen om at drive et fælles depot for de mange tusinde kommunale hjælpemidler, kommunernes borgere benytter. Februar 2012 Side 2

3 Samarbejdet er det første resultat af et analysearbejde, de fire sønderjyske kommuner - Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa - har gennemført på hjælpemiddelområdet. Arbejdet blev sat i gang for at undersøge, om et samarbejde kunne være en økonomisk og praktisk fordel. De to kommuner bruger tilsammen små 30 mio. kr. på køb af hjælpemidler og drift af depoter. Den udgift forventer Haderslev og Sønderborg Kommuner at kunne nedbringe ved et samarbejde og herunder ved at benytte hinandens hjælpemidler og ekspertiser. - Jeg er meget glad for, at dette første skridt til et øget samarbejde mellem de sønderjyske kommuner nu kan tages, siger Markvard Hovmøller (A), formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune. - Det er mit håb, at samarbejdet kan udbygges til gavn for især de mange borgere, der er afhængige af at kunne få tildelt et hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen nemmere for dem. På sigt vil det også være muligt at udbygge samarbejdet med Aabenraa og Tønder Kommuner, siger han. Markvard Hovmøller oplyser, at der bliver etableret et mellemdepot i Haderslev, hvorfra medarbejdere fra Haderslev Kommune vil køre ud med hjælpemidlerne til de mange borgere. Her vil mindre reparationer af hjælpemidler også kunne udføres. Også i Sønderborg Kommune udtrykker formanden for Socialudvalget, Jørgen Jørgensen (F), glæde over det kommende samarbejde: Jeg er meget glad for, at vi på denne måde kan løse en vigtig kommunal opgave i fællesskab, siger han. Samarbejdet betyder, at Sønderborg Kommune også kommer til at huse Haderslev Kommunes hjælpemidler og til at stå for koordineringen af brugen af de mange hjælpemidler til de to kommuner. Samarbejdet betyder, at der fra 1. september kan bringes hjælpemidler ud hver dag i Haderslev Kommune, og ikke som nu kun to dage om ugen i den østlige del og to dage i den vestlige del af kommunen. Yderligere oplysninger om samarbejdet kan fås hos: Chefkonsulent Willi Weber, Haderslev Kommune tlf Venter otte måneder på en el-scooter I Nyborg Kommune må gangbesværede og andre med behov for hjælpemidler vente stadig længere på at få afgjort deres ansøgninger. I sager hvor borgeren eksempelvis ansøger om en elscooter eller cykel kan der gå op til otte måneder, før kommunen går i gang med behandlingen af ansøgningen. Det skriver DR p 4 Fyn på baggrund af et notat fra socialudvalget i kommunen. Søger borgeren f.eks. en rollator, går der i gennemsnit 6 måneder før kommunen begynder at behandle ansøgningen. Kommunens egen standard siger, at sagerne med rollatorer skal være afgjort inden for to måneder. 7. Minister: Jeg vil skabe mere vækst! Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) vil satse på fem fokusområder, de kommende år. Hør hvilke her: 8. Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp Pressemeddelelse fra Ankestyrelsen: En ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at kommunerne er gode til at træffe afgørelser i sager om tildeling af praktisk hjælp til borgere i aldersgruppen år. God kommunal sagsbehandling - men for få informationer til borgerne Ankestyrelsen har undersøgt i alt 169 sager fra 17 kommuner. 86 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis på området, hvorimod 14 procent ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var påklaget til styrelsen. Undersøgelsen viser, at kommunerne har foretaget en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne i 96 procent af sagerne. Der er dog også områder, hvor kommunerne kan forbedre sig. Dette gælder især i forhold til at oplyse borgeren Februar 2012 Side 3

4 om kontaktperson, erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp. Der er således ikke oplyst om erstatningshjælp og fleksibel hjemmehjælp i over halvdelen af sagerne, mens det ikke er oplyst, hvem der er borgerens kontaktperson i en tredjedel af sagerne. Det er meget positivt, at kommunerne har så godt styr på sagsbehandlingen på dette område, siger ankechef Anette Hummelshøj. Men kommunerne bør sikre, at alle relevante oplysninger tilgår borgeren sammen med afgørelsen om praktisk hjælp. Det er også i kommunernes interesse at give korrekt og let overskuelig information til borgerne, pointerer Anette Hummelshøj. Ensartet metode kan påvirke sagsbehandlingen positivt Flere af kommunerne anvender en ensartet metode i forbindelse med vurderingen af borgerens funktionsniveau. Undersøgelsen viser, at sagsbehandlingen, i de sager hvor der er brugt en ensartet metode, generelt bliver vurderet til at være bedre, end i de sager hvor der ikke benyttes en metode. Dette gælder i særlig grad i forhold til vurderingen af, om kravene til begrundelsen i afgørelsen er opfyldt, i hvilket omfang sagen er oplyst, om det er vurderet hvorvidt borgeren har brug for andre former for hjælp samt om der er taget stilling til om hjælpen er midlertidig eller varig. Vi kan anbefale, at kommunerne benytter en ensartet metode ved vurderingen af funktionsniveauet, idet det er med til at sikre en mere ensartet afgørelsespraksis overfor borgeren, siger ankechef Anette Hummelshøj. 9. INFO til Rehab-Gruppen: Invitation til samarbejde indenfor velfærdsteknologi VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, lærere, pædagoger, sygeplejersker, designteknologer og karakteranimatorer og har derudover en lang række aktiviteter inden for videreuddannelse, kompetenceudvikling, innovation og ny viden. VIA er Danmarks 3. største uddannelsesinstitution med studerende, medarbejdere, 18 Videncentre og 35 videre gående uddannelser. Velfærdsteknologi er et særligt indsatsområde for VIA UC og vi opfordrer derfor interesserede virksomheder i RE- HAB gruppen til at tage kontakt, idet vi tilbyder: VIA UNIVERSITY COLLEGE INVITERER TIL SAMARBEJDE INDENFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Viden om brugerdrevet innovation og hvordan kommende brugere kan inddrages i udviklingen af nye produkter. Praksisnær teknologisk, sundhedsfaglig viden til udvikling af nye produkter og serviceydelser Viden om nye internationale markeder og bæredygtige forretningsmodeller Laboratoriefaciliteter og den nyeste viden og teknologi til udvikling af prototyper VIA UC er Danmarks største professionshøjskole og uddanner bl.a. diplomingeniører (maskin-, IKT og eksport), fysio- og ergoterapeuter samt professionsbachelorer med speciale indenfor internationalt salg, markedsføring og værdikædeoptimering. Vi kan tilbyde vejledning og rådgivning enten på konsulentbasis eller ved sammen at afsøge regionale og nationalt finansierede projektmuligheder. Der er også mulighed for at samarbejde med studerende i forbindelse med deres studieprojekter eller få en studerende i praktik. For yderligere information kontakt Sr. Projektleder Lars Mønsted Nielsen på tlf eller via mail på 10. Medico-selskaber skal give udstyr væk Danske medicovirksomheder skal være med på at forære deres produkter til sygehuse og plejehjem. Til gengæld får virksomhederne besparelsen indtil udstyret er betalt af, lyder forslaget fra ministeren. Tjen penge på det udstyr, der er givet væk. Nogenlunde sådan lyder forslaget fra handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF). Hun vil have de danske virksomheder til at give deres produkter til landets kommuner og regioner, for så til gengæld at få den besparelse institutionen Februar 2012 Side 4

5 opnår ved at bruge produktet. Det sker efter flere danske virksomheder har klaget over, at det er blevet sværere at bruge det danske marked som referencemarked. Det skriver Medwatch. Medicoindustrien kunne eksempelvis gå ind og sige: Vi stiller alle de her hjælpemidler til rådighed, I vil opleve, at jeres vikarbudgetter falder drastisk, men den besparelse vil I ikke selv få, den får vi de næste år, indtil den her investering er afskrevet, siger Pia Olsen Dyhr til MedWatch. At være på hjemmebane er vigtigt for virksomheder, når de skal tiltrække potentielle udenlandske købere. Virksomhederne vil nemlig gerne se produkterne i funktionen før de investerer. Besparelser i det offentlige de seneste år, har dog bremset kommuner og regioner i investeringer til nyt udstyr. Prisen har på grund af krisen haft en mere afgørende rolle end innovation. Det er en af grundene til, at Pia Olsen Dyhr tror på, at virksomhederne vil tage i mod tilbuddet. Firmaet Guldmann A/S i Aarhus leverede loftslifte. Elektrisk eleverbare bade-, toilet- og plejestole kom fra firmaet Borringia A/S, med økonomisk støtte fra ABT-Fonden oplevede kommunerne, at der blev meget mere tid til pleje, når maskinerne tog over. De nye værktøjer blev testet med målet om at organisere arbejdet mere effektivt. I kombination med grundig personale-uddannelse skabte det de gode resultater 12. Svar fra Socialministeren Kære Tommy Jensen og Leif Lytken Tak for jeres henvendelse af 30. december 2011, hvor I udtrykker bekymring for de foreslåede ændringer i forhold til Hjælpemiddelinstituttet (HMI). Ændringerne i Social- og Integrationsministeriet, herunder HMI, er en udmøntning af finansloven for 2012 om effektiv administration i staten. På baggrund af initiativet har Social- og Integrationsministeriet udarbejdet en handlingsplan med effektiviserings- og prioriteringsinitiativer, som realiserer de planlagte driftsbesparelser fra Samlet set bidrager effektiviserings- og prioriteringsinitiativerne til at sikre realisering af følgende generelle driftsbesparelser på finansloven for 2012: 1. BoligJobplan fra maj 2011 (fokusering af statens administration med en besparelse på ca. 2,5 pct. i 2012 stigende til ca. 5 pct. årligt fra 2013). 11. Partnerskab giver store besparelser i ældreplejen Nye hjælpemidler og arbejdsmetoder har givet store gevinster i ældreplejen. Det viser projekter i Odense, Aarhus og Slagelse. 859 fuldtidsstillinger. Så meget tid kan der frigøres ved hjælp af nye hjælpemidler og arbejdsmetoder, det viser projekter i tre forskellige kommuner, skriver NyhedsInformation. Det er Odense, Aarhus og Slagelse kommune, der i samarbejde med to danske hjælpemiddelproducenter og ABT-Fonden har skabt de gode resultater ved hjælp af velfærdsteknologi. 2. Genopretningsaftalen fra maj 2010 (ekstraordinær besparelse, der fuldt indfaset er på ca. 1,8 pct. årligt fra 2013). 3. Omprioriteringsbidrag (årlig driftsrammereduktion på 2 pct.). Udover de generelle driftsbesparelser skal Social- og Integrationsministeriets institutioner realisere en række specifikke driftsbesparelser som eksempelvis konsulentbesparelser og indkøbsbesparelser samt tilpasse til faldende indtægter. Som følge af den økonomiske situation har det været nødvendigt at gennemføre driftsbesparelser ved at foretage en prioritering med fokus på at undgå overlap i opgavevaretagen og sikre de bedst mulige faglige synergier. Februar 2012 Side 5

6 Jeg er helt enig med jer i, at det fortsat er utroligt vigtigt, at HMI s kompetencer anvendes i forhold til at udvikle og formidle viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til at inkludere og skabe bedst mulige vilkår i samfundet for mennesker med funktionsnedsættelser. Den nye sammenlagte enhed i Socialstyrelsen, bestående af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri og HMI, vil fortsat samarbejde med Dansk Rehab Gruppe og andre i hjælpemiddelbranchen om arbejdskraftbesparende teknologier og andre relevante emner i forlængelse af det samarbejde, der hidtil har været i regi af HMI. Endelig vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt for mig at sikre tilstrækkelig viden og de rette tilbud på det specialiserede område. Vi skal fastholde den højt specialiserede viden. Regeringen vil gennemføre en evaluering af kommunalreformen. I den forbindelse vil der blive sat særlig fokus på det specialiserede socialområde. Regeringen vil desuden gennemføre en socialreform, som skal være med til at sikre, at de rigtig mange ressourcer, der anvendes på området, anvendes bedst muligt med fokus på resultaterne af indsatsen og på, at alle ikke har brug for den samme indsats. Med venlig hilsen Karen Hækkerup 13. Jysk kommune få knap en million tilbage fra virksomhed Vejle Kommune kan se frem til en check på kroner fra det sjællandske firma Zealand Care. De har krævet for meget i leje for hjælpemidler, har voldgiften fastslået. Firmaet Zealand Care har ifølge voldgiften opkrævet for meget i leje for hjælpemidler til ældre og handicappede i en aftale fra Derfor kan Vejle kommune passere start og inkassere kroner, skriver Vejle Amts Folkeblad. Tilbage i 2003 var det Egtved og Børkop kommune, der indgik aftalen, men den fulgte med over i den nye storkommune i I den nye sammenlagte kommune undrede man sig over aftalen. Det gjorde de ret i. Lejen var nemlig sat for højt. Firmaet beregnede lejen ud fra en standardpris på anskaffelsen af hjælpemidlet i stedet for den rabatpris, som Zealand Care i virkeligheden betalte. Selvom Vejle kommune havde forlangt 1,6 millioner retur af det samlede lejebeløb på 7,6 millioner, mente voldgiftsretten at kroner inklusiv renter var passende. Kommunen skal dog selv betale sagsomkostninger, og derfor smager sejren ikke så sødt. - Jeg glæder mig over, at vi fik ret, men jeg mener beløbet er lidt for lavt, siger chefjurist Steen Jørgensen fra Vejle Kommune til bladet. Når udgifterne er betalt er der cirka en halv million kroner til kommunekassen. 14. Lettere adgang for medicinsk udstyr i Tyskland Ny tysk lovgivning skal gøre det lettere for virksomheder at få innovativt medicinsk udstyr på markedet. Men som noget nyt indføres en afprøvningsfase. Forsyningsstrukturloven. Det fornemme navn har en ny tysk lovgivning på sundhedsområdet fået. Den vil gøre det nemmere for virksomheder at levere innovative behandlingsmetoder og medicinteknologiske produkter til det tyske sundhedssystem, skriver MedWatch. Det har tidligere været forholdsvist besværligt og langsomligt, at komme igennem med nye innovative produkter på det tyske marked. Ofte har adgangen været begrænset til et vist antal specialklinikker. Den nye procedure indeholder dog en afprøvningsfase, som flere hospitaler og praktiserende speciallæge kan deltage i. Det vil sige, at sundhedssystaemet fremover kun vil betale for metoder, som har en added benefit i forhold til eksisterende terapioptioner. Februar 2012 Side 6

7 15. Artikel fra MedWatch med næstformand i brancheorganisationen Dansk Rehab Gruppe: Prispres tvinger rehab til konsolidering og effektivisering Medico & Rehab: Mange danske rehab-virksomheder konfronteres nu med en virkelighed, hvor de er pressede til at søge samarbejder eller fusioner. Ansvaret for effektivisering og konsolidering ligger hos branchen selv, siger brancheforeningen men politikerne skal også gøre op med sig selv, om de vil undvære de nye intelligente hjælpemidler. Af Henrik Tüchsen Offentliggjort kl. 07:45 Sådan lyder den utvetydige konklusion fra næstformand i brancheorganisationen Dansk Rehab Gruppe, Per Buus, der bl.a. står bag en analyse af branchen. Til daglig er han administrerende direktør i VELA (Vermund Larsen A/S). VELA udvikler, producerer og markedsfører løsninger til det siddende menneske. Baggrunden for budskabet er en udvikling, hvor de offentlige kundegrupper er gået fra 272 kommuner til snart 12 centrale indkøbssamarbejder. Hvor fokus i udbudsrunder primært er på prisen, hvor kommunerne har fået styr på logistikken og derfor kan skære ned på indkøb, og hvor appetitten på genbrug er steget i takt med, at budgetterne falder. Der er ingen tvivl om, og vi de kommende år vil blive presset til at gå sammen i salgsmæssige fællesskaber, så produktudbuddet bliver bredere. Det vil afføde tættere samarbejder, og dermed åbner man også op for en form for konsolidering fremadrettet, og det er helt nødvendigt, siger Per Buus. Udlandet fremme med pungen Han henviser også til, at især udenlandsk ejede virksomheder i Danmark er mere offensive end hidtil i forhold til at spotte potentielle opkøbsemner. Ifølge branchekilder er revisions- og konsulentkoncernen BDO langt fra alene i corporate finance branchen om at øjne forretningsmuligheder i rehab af samme årsag - også flere storbanker har branchen og potentialet for at gøre gode forretninger i kikkerten. En anden faktor, der kan fremme konsolidering er, at langt størstedelen af virksomhederne er etableret for over 20 år siden. Det gør, at flere virksomheder kan stå over for et generationsskifte, konkluderer Gert Jørgensen. Per Buus er enig i, at ganske mange virksomheder kan være modne til generationsskifter, og han fornemmer klart, at der er grøde i branchen : Folk i branchen taler om det, og der kommer formentlig en del fusioner og opkøb de kommende år. Der sker også i øjeblikket det, at kapitalfonde køber store virksomheder, og når de har gjort det, leder de efter mindre firmaer, der kan komplementere deres produkter, gøre dem mere attraktive og skabe vækst. Derfor er de små, innovative virksomheder interessante for de stærke koncerner. Det store dilemma Når hjemmemarkedet er presset, er løsningen for virksomhederne at søge ud på eksportmarkederne, og brancheorganisationen arbejder også intenst på dette med bl.a. stor rejseaktivitet og Nordeuropas største branchemesse Health & Rehab Scandinavia, der finder sted hvert andet år. I 2012 er det i maj måned i Bella Center. Dilemmaet for en del selskaber er imidlertid, at det kan være svært at trænge igennem på udebane eller bibeholde sin position, hvis man ikke er en spiller på hjemmebanen. Og det kan, påpeger Per Buus, være vanskeligt at komme ind på det danske marked, når indkøbene skæres ned til 12 centrale indkøbsfællesskaber, når kommunernes terapeuter ikke har tid til at være en del af selskabernes opsøgende salgsarbejde, og når udbudsmateriale-besvarelsen er så ressourcekrævende, at de små selskaber har svært ved at overkomme det. Eget ansvar Per Buus erkender dog, at det er branchens eget ansvar at sikre den nødvendige, forbedrede effektivitet og konsolidering. Blandt andet ved at søge ind i nye forretningsområder, som VELA gør. Selvfølgelig er det branchens eget ansvar. Jeg har dog den bøn, det budskab til kommunerne, at hvis de ikke forstår, at branchen tjener for lidt til at udvikle de nye Februar 2012 Side 7

8 smarte løsninger, så gør de både os og samfundet en bjørnetjeneste. Derfor skal prisen længere ned på prioriteringslisten, når der er udbud, fremhæver han, og på spørgsmålet om, hvorvidt han ser en mulig politisk holdningsændring, tilføjer han: Politikerne vil gerne have en masse nye innovative produkter, der kan danne rammen om gode eksportløsninger. Men budskabet til kommunerne, der jo er den udførende kraft, er spar, spar, spar. Planer om investeringer Og netop politikerne på Christiansborg har et stort ansvar, mener brancheforeningen. Både i den tidligere og nuværende regerings erhvervspolitiske oplæg er velfærdsteknologiske løsninger inden for bl.a. sundhed et område, hvor Danmark skal udnytte de globale potentialer, som der er. Det skal forstås sådan, at selskaberne skal være smarte og udtænke løsninger, som f.eks. kan reducere dårlige arbejdsprocesser og dermed forbedre arbejdsmiljøet. Når vi lægger til, at vi kan gøre personer med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne, opnås fordelagtige situationer for alle parter. Det er oplagt, at regeringen også her har et ansvar for at gennemføre en politik, som gør, at Danmark og hele rehab-industrien får førertrøjen på globalt. Prispres og konkurrence er sundt, men i det her tilfælde er det i decideret modstrid med for stor fokusering på pris frem for kvalitet og funktion, siger han. Ældrekommissionen blev nedsat i januar 2011 med henblik på at komme med en række anbefalinger til hvordan man kan tilrettelægge livet og arbejdet på landets plejehjem, så de ældres livskvalitet og selvbestemmelse bedst muligt understøttes. LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem I rapporten kommer kommissionen med 43 anbefalinger indenfor områderne: Overgangen til livet på plejehjem, et sundt og aktivt ældreliv, den daglige pleje, mennesker omkring beboeren, den frivillige indsats, den sundhedsfaglige indsats og den bedste afslutning på livet. Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup siger: Ældrekommissionens rapport er et væsentligt bidrag til debatten om, hvordan vores ældre borgere kan få det bedst mulige liv, når de bor på plejehjem. Der er mange helt konkrete anbefalinger til, hvordan kommunerne kan arbejde med at give beboerne mere selvbestemmelse og større livskvalitet. Regeringen vil nu se nærmere på rapporten og drøfte den med relevante parter. Vi har derfor besluttet at sende rapporten i en bred høring. Efterfølgende vil vi komme med forslag til, hvordan de 40 mio. kr., der er afsat med satspuljen for 2012, til opfølgning på Ældrekommissi nens arbejde, skal anvendes. Læs hele Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem 16. Social- og integrationsministeren har modtaget Ældrekommissionens rapport Pressemeddelelse fra Social- og Integrationsministeriet: Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har i dag på Ældrekommissionens pressemøde fået overrakt kommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem med 43 anbefalinger til, hvordan man kan styrke ældre plejehjemsbeboeres livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. 17. Omkostninger ved udbud er højere end nødvendigt I mange tilfælde er omkostningerne ved udbud højere end de burde være. Det viser en analyse fra Udbudsrådet, skriver SCM.dk. En bedre tilrettelæggelse af udbuddene kan give både myndighederne og virksomhederne besparelser i omkostningerne. Samtidig viser analysen, at selvom der er omkostninger ved at udbyde opgaver for myndighederne, kan det stadig betale sig. Februar 2012 Side 8

9 Myndighederne vurderer, i langt størsteparten af de udbud, som indgår i analysen, at gevinsten har været større end omkostningerne. Der er gevinster for både virksomheder og myndigheder ved at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. En krone sparet, er en krone tjent. Derfor er der behov for at både myndigheder og virksomheder arbejder sammen for at nedbringe omkostningerne., siger Jørgen Lindegaard, formand for Udbudsrådet til sitet Udbudsrådet har lavet en vejledning med en række konkrete punkter. Se den her: Henvendelser vedr. DRG Nyt: eller tlf Februar 2012 Side 9

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne

****** (fire ud af seks stjerner) Glem janteloven og nej- sigerne Glem janteloven og nej- sigerne Frugtbare partnerskaber mellem offentlige institutioner og private virksomheder kan skabe innovative forandringer og nye produkter, som kan eksporteres, påstår ny spændende

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center

I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center I N V I T A T I O N Health & Rehab Messe den 9.-11. september 2014 i Bella Center AKPdesign inviterer til 3 inspirerende dage med Mini-Konference, Erfaringsudveksling, Innovative Prototyper, testede Designhjælpemidler

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER

NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER Nr 3. / 11. februar 2009 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø T 35 29 81 00 F 35 29 83 00 www.regioner.dk Økonomi Regioner kan skaffe 3000 arbejdspladser Hvis regeringen

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20.

Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. Hvordan kan vi konkurrere med resten af verden med vores viden om velfærdsteknologi i plejesektoren? Direktør Henrik Kagenow, 20. september 2011 Kunne du tænke dig denne gevinst? 5 % mere tid til direkte

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Formandens beretning juni 2015

Formandens beretning juni 2015 Formandens beretning juni 2015 Så er der igen gået et år siden vi sidst var samlet til Generalforsamling i DRG og igen mener jeg med rette, at kunne sige at der er gået endnu et begivenhedsrigt år i DRG,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE

MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE BUSINESS 5 CASE MØBLER MØBELVIRKSOMHED ER BLEVET ENELEVERANDØR PÅ EN FÆLLESKOMMUNAL INDKØBSAFTALE GRØNNE INDKØB Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav og ikke mindst dokumentationskrav

Læs mere

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige

Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige Den Sociale Kapitalfond vokser og øger start-up indsats: Sociale virksomheder skal være konkurrencedygtige TrygFonden og VELUX FONDEN går nu sammen i en fælles satsning om at modne vækstlaget af sociale

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere