Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 8. Orientering fra formanden 1 9. Orientering fra forvaltningen Eventansøgninger til dagens møde Ansøgning om støtte til Gourmetoplevelser Han Herred Outdoor events for institutioner-virksomheder Kultur- & Landdistriktsansøgninger til dagens møde Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB-Fitness Duathlon Ansøgning om støtte til Herregårdskoncert på Bratskov Ansøgning om støtte til afvikling af Verdensudstiling for St. Bernhardshunde Ansøgning om støtte til Musik på torvet i Blokhus Ansøgning om støtte til events i Haven i Hune Ansøgning om støtte til Maratonløb i Aabybro Ansøgning om støtte til Europamesterskab i fodboldgolf Støtte til event i Blokhusområdet Ansøgning om støtte til aktivitetsforøgelse i Uge 42 i Blokhusområdet projekt Hyggelige Oktober Ansøgning om støtte til projekt Pandrup Sommerby Ansøgning om støtte til Cykelløb i Aabybro Ansøgning om støtte til Womens Weekend event Ansøgning fra Påskeudstilling på Bratskov Ansøgning fra Vendsyssel Festival Ansøgning om tilskud til Global Gardenparty Ansøgning om tilskud til projekt "Oplev hele verden i Jægerum Søpark" Ansøgning fra Egnssamlingen om tilskud til renovering af Marys Hus i Saltum Ansøgning fra Øster Han Herreds Egnssamling om tilskud til renovering af lokaler Ansøgning om tilskud til Musik i Han Herred Ansøgning om tilskud til Images Festival på Tranum Strandgaard Ansøgning om støtte til opførsel af mindesten ansøgning om støtte til træningsredskaber og ophalebro Ansøgning om støtte til opførelse af fælleshus Støtte til at invitere fodbold hold fra Ajax Amsterdam og Swansea Ansøgning om støtte til famliedag i Gateway Blokhus Ansøgning om støtte til flagning ved trekanten Ansøgning om støtte til "Tranum 2025" Fonden Han Herred Fritidscetner søger om godkendelse af optagelse af lån 85 Punkter på lukket møde: 42. Indstilling om nedrivning og orientering om køb på tvangsauktion

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 43. Indstilling og nedrivning og orientering om køb af 4 ejendomme fra Låsby Svendsens konkursbo Afbud: Peter Jensen (A)

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 8. Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning, og det blev besluttet at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets møde flyttes fra den 16. maj til den 14. maj. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 9. Orientering fra forvaltningen / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen vil bl.a. orientere om: Fællesarrangement for Landdistriktsudvalg og Kulturelt Samvirke. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Eventansøgninger til dagens møde / Noël Mignon Beslutningstema Orientering om af ansøgninger til Jammerbugt Kommunes eventpulje og kriterierne for tildeling af støtte. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har en eventpulje på 1,2 mio kr., og har i den forbindelse besluttet at hovedparten af midlerne skal bruges på større projekter, og at de kr. skal bruges til mindre events. Med Kommunens eventpulje på kr. ønskes at støtte op om nye events, som enten har et kommercielt perspektiv i form af øget omsætning og/eller beskæftigelse eller til at udvikle de kommercielle muligheder i de eksisterende events. Det kommercielle perspektiv kan her både være direkte i virksomhederne eller indirekte i form af tiltrækning af flere overnattende gæster, som skaber øget omsætning. Med beslutningen om puljen på de kr. blev der samtidig vedtaget nogle retningslinier/kriterier for de events, som kan støttes: Der kan søges Direkte tilskud eller underskudsgaranti Udviklingsudgifter Der kan søges om støtte til udgifter i forbindelse med konceptudvikling af den forretningsorienterede del af eventen, der kan medvirke til at skabe større omsætning, bedre kvalitet, nye tilbud, længere varighed, mere forretning, eller nye og måske unikke tilbud. Ved eksisterende events kan der alene gives tilskud til ekstraordinære udviklingsaktiviteter. Støtten kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Aktivitetsudgifter Der kan søges om støtte til ekstraordinære aktiviteter, som kan højne kvalitet eller kvantitet, og som samtidig øger det forretningsmæssige aspekt. Støtten kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Markedsføringsudgifter Der kan søges om støtte til markedsføringsudgifterne. Ved eksisterende events kan der alene gives tilskud til ekstraordinær markedsføring. Støtten

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 7 kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Kriterier for at søge Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Ved prioriteringen vil der blive lagt vægt på at projektet / aktiviteten: Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber større omsætning, bedre kvalitet, nye tilbud, længere varighed, mere forretning, mere indtjening og flere jobs Nye og unikke tilbud Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Der skal være tale om aktiviteter og projekter med offentlig adgang. Desuden vil man omkring det enkelte projekt fokusrere på et eller flere af disse punkter: at det er nyskabende at det er igangsættende og involverende at det har et udviklingspotentiale at det på sit felt repræsenterer kvalitet at det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer at der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted at det understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik at der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Der er indkommet i alt 14 ansøgninger på i alt kr kr. Ansøgninger til eventpulje Titel Ansøger Ansøgt beløb Musik på torvet i Blokhus Blokhus Hune i Udvikling Kultur i Hune Fonden Anne Justs Have Marataonløb i Aabybro DGI huset Aabybro Spar Nord Grand Prix Aalborg Event Company Womens Weekend Erhvervsforening Blokhus Hyggelige Oktober Erhvervsforening Blokhus Verdensudstilling St. Bernhardshunde Saltum Strand Camping Europamesterskab i Fodboldgolf Nordjysk Fodboldgolf

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget meromsætning Blokhus Hune i Udvikling Pandrup Sommerby Pandrup Handelsforening Gourmetoplevelser Han Herred Udvikling Han Herred Fitness Søndag i Skoven PGU Herregårdskoncert Bratskov Brovst Pigegarde Outdoor events for virksomheder PGU I alt Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Fremgår af sagen Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Gourmetoplevelser Han Herred / Noël Mignon Beslutningstema Udvikling Han Herred søger om kr. til projektet Gourmetoplevelser Han Herred, hvilket svarer til 6 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Udvikling Han Herred vil gennem en ny gourmetfestival øge turismen i Han Herred og sætte området på landkortet. De nye tilbud skal tiltrække turister fra Norge, Tyskland og det øvrige Danmark. Gourmetfestivalens optakt er besøg af gæstekokke, og der vil blive udviklet særlige pakketilbud. Målet er at udvikle et af kommunens fyrtårne: Slettestrand, og via massiv markedsføring at tiltrække nye gæster til området. Der estimeres med 500 deltagere til Gourmetfestivalen i Ansøgers målsætning er at sætte fokus på Han Herreds lokale råvarer; vildt, svampe, fisk, bjæsk og øl, grønt, kvæg mv. Det er målet at skabe synergi mellem restauranter, fødevarevirksomheder og det særlige kystnærer område ved Slettestand og Thorup Strand. Konkret skal det ske igennem samarbejde med bla. kendte kokke og anderledes oplevelser, og massiv markedsføring for at sætte området på landkortet. Der forventes et øget antal gæster til området med positiv effekt for belægningsprocenten for overnatningssteder og restauranter. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorar til konsulent Honorar til gæstekokke Leje af telte, plads, musik strøm mv Indkøb af råvarer Markedsføring og pressearbejde Møder Evaluering Revision Søgt Jammerbugt Kommune Deltagergebyr hoteller og fødevarevirk

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 Teltudlejning Entreindtægter Gourmetfestival Lokale sponsorer og fonde Egenfinansiering Udvikling Han Herred Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter LAG Jammerbugt Difference Støtte pct. 6 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Projektets økonomi er afhængig af ansøgninger fra Ministeriet for Bybolig og landdistrikters pulje for forsøgsmidler i landdistrikterne samt LAG- Jammerbugt og øvrige fonde. Der er endnu ingen afklaring af disse ansøgninger og evt. tilsagn. Der forventes at indkomme svar i løbet af marts måned. Projektet kan ses som en konkret indsats der, understøtter kommunens arbejde med at etablere Destination Slettestrand Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget,

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme projektet med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Outdoor events for institutioner-virksomheder / Noël Mignon Beslutningstema PGU Projekt og Eventafdeling Pandrup søger om kr. til projektet Outdoor events for institutioner-virksomheder, hvilket svarer til 16 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger vil tilbyde udendørstræning med en bred vifte af aktiviteter som MTB, Klatring, Skydning, Ridning Løb og Teambuilding i Gateway Blokhus for lokale virksomheder og organisationer i Jammerbugt kommune. Ansøger vil opbygge et koncept, hvor der tilbydes aktiviteter, som har en positiv sundhedseffekt for medarbejdere på arbejdspladser /institutioner i kommunen. Aktiviteterne tænkes udbudt fra februar til og med oktober, hvor vejrliget normalt tillader udendørsaktiviteter. Arbejdspladser og institutioner skal betale for den ydelse som PGU Projekt og Eventafdeling tilbyder. Det er ansøgers mål at opbygningen af outdoor events for arbejdspladser og institutioner på sigt skal blive en overskudsgivende forretning med fastansat personale. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Markedsføring Løn til projektmedarbejder administration Uddannelse instruktører IT-Udstyr Leje af lokaler til adm Rekvisitter Instruktører købte ydelser Div udgifter Søgt Jammerbugt Kommune Deltagerbetaling Fonde-puljer søges

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Difference 0 Støtte pct. 16% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Aktiviteten kan medvirke til at skabe større kendskab til og udnyttelse af området i Gateway Blokhus Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt med en opfordring til at arbejde videre med

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 ansøgningen sammen med kommunens sundhedsafdeling. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Kultur- & Landdistriktsansøgninger til dagens møde / Ulla Tjell Beslutningstema Orientering om ansøgninger til Jammerbugt Kommunes Kultur- & Landdistriktspulje og kriterierne for tildeling af støtte. Sagsbeskrivelse Der er i kr., der kan uddeles til projekter, som er med til at indfri nogle af de visioner og målsætninger, som fremgår af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik og Kultur- og Fritidspolitik, for at kunne opnå støtte. Derudover lægges vægt på følgende forhold: Formål for de projekter, der gives støtte. Projekterne Styrker udviklingen og sammenholdet i vores byer og lokalområder og gør det mere attraktivt at bo der. Skaber kulturelle oplevelser og aktiviteter for borgere i Jammerbugt Kommune og medvirker til at skabe et kulturliv, der er alsidigt, udviklende og spændende for alle aldersgrupper. Støtter op om udviklingen af events, som er med til at sætte Jammerbugt Kommune på landkortet. Støtte skal være medvirkende til, at projektet kan gennemføres. Projekterne skal have lokal forankring og interesse. Hvem kan søge Foreninger, grupper, netværk og i særlige tilfælde enkeltpersoner, kan søge om tilskud. Kriterier for at søge Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser og der skal være offentlig adgang. Ved prioriteringen skal der lægges vægt på at projektet / aktiviteten samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer.

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 styrker mangfoldigheden og skaber kulturelle aktiviteter på såvel det professionelle niveau, som amatørniveau samt indenfor de folkelige fællesskaber med plads til ildsjæle og folkeligt engagement, der er med til at give oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for alle. Desuden fokuseres på et eller flere af disse punkter: at det er nyskabende at det er igangsættende og involverende at det har et udviklingspotentiale at det på sit felt repræsenterer kvalitet at det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer at der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted at det understøtter Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik at det skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo at der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde. Kultur- & Landdistriktsansøgninger, januar 2013 Titel Ansøger Ansøgt beløb Vendsyssel Festival 2013 Vendsyssel Festival Ophalerbro, Ryå, Birkelse Initiativgruppen i Birkelse Bratskov Påskeudstilling Påskeudstilling på Bratskov Mindesten for faldne soldater Lokalhistoriske grupper for Lerup Tranum Nørhalne Cup Nørhalne Cup Flagning i Nr. Halne Nr. halne Borgerforening Projekt Marys Hus Egnssamlingen i Saltum Fælleshus til Skipper Klements Plads Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa Renovering af lade til værksted og Øster Han Herreds Egnssamling udstilling Tranum 2025 Tranum Landsbyråd Musik i Han Herred 2013 Musik i Han Herred Global Garden Party 2013 Eventsammenslutningen i Skovsgaard Familiedag med Sebastian Klein Gateway Blokhusgruppen Oplev hele verden i Jægerum Søpark Udvalget bag Jægerum Søpark Symposium på Tranum Strandgaard Foreningen Tranum Strandgaard I puljen til uddeling - ####### #

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 17 Difference Der er indkommet i alt 16 ansøgninger på i alt kr kr. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Fremgår af sagen Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB- Fitness Duathlon / Noël Mignon Beslutningstema PGU Pandrup søger om kr. til projektet Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB-Fitness Duathlon, hvilket svarer til 24 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse PGU Pandrup vil afvikle 8 søndagsevents med Fitness i Gateway Blokhus. Tanken er at alle skal kunne komme og træne samt opleve fællesskab og socialt samvær med andre omkring fitnessaktiviteterne. Der vil være instruktører og frivillige til stede for instruktion og hjælp. Der forventes op til 75 deltager pr. søndags event og totalt 1100 aktive og gæster i alt over perioden. Fitnesssøndagene skal afvikles i perioden fra 14. april til 9. juni Ansøgers forhåbning er, at denne type arrangement på sigt kan udvikle sig til en overskudsgivende aktivitet. De planlægges en bred vifte af markedsføringstiltag og kommunikation for at gøre opmærksom på Fitness søndag i skoven, primært for fitness interesserede i Nordjylland. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rekvisitter Markedsføring Instruktøromkostninger Løn til projektmedarbejder og sekretær Administration møder mv Frivillige hjælpere forplejning og udstyr Søgt Jammerbugt Kommune Frivillig arbejde administration Deltagergebyr Medlemsskaber 6.000

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Sponsorer Difference 0 Støtte pct. 24% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Aktiviteten kan medvirke til at skabe større kendskab til og udnyttelse af området i Gateway Blokhus En gennemgang af udgiftsbudgettet viser, at det kun er udgifterne til rekvisitter og markedsføring kr., der er eksterne udgifter. Øvrige udgifter er kapitalisering af eget arbejde og/eller aflønning af egne medarbejdere. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt Fraværende: Tilbage til toppen

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Herregårdskoncert på Bratskov / Noël Mignon Beslutningstema Brovst Pigegarde og Brovst musikforsyning søger om tilskud på kr. til projektet Herregårdskoncerter, hvilket svarer til 5 % af de samlede projektudgifter. Alternativt søges der omunderskudsgaranti. Sagsbeskrivelse Ansøger har i 7 år afholdt Herregårdskoncerter på Herregården Bratskov. De seneste 2 år med et underskud på ca kr. De 2 foreninger skal træffe beslutning omkring næste koncert som afholdes 1. juni Ansøger søger om hjælp til videreførelse af Herregårdskoncert Konkret ansøges til engangsudgift til udarbejdelse af salgsmateriale, plakater mv. Der fokuseres på udvikling af markedsføring og samarbejde med virksomheder om sponsorater. Til denne indsats er der indgået aftale med en professionel sælger som bliver tovholder for denne funktion. Udover engangsudgift til salgsmateriale søger Brovst Pigegarde og Brovst musikforsyning om et garantibeløb på kr til reserve for fremtidige Herregårdskoncerter. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Musik og underholdning Scene og lys Materiale og udstyr Udarbejdelse salgsmateriale Annoncer Koda + div Søgt Jammerbugt Kommune Entre billetter og spisning Tilskud sponsorer Difference

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 Støtte pct. 5% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen, da der ikke er tale om nyudvikling af den eksisterende event, men snarere om alm. driftsstøtte. Ved støtte eksisterende event er det alene udgifter til videreudvikling af eventen i en kommerciel retning, der vil være støtteberettigede. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at bevilge kr., og en underskudsgaranti på kr. for arrangementet i 2013 fra landdistriktsmidlerne.

23 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 23 Fraværende: Tilbage til toppen

24 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til afvikling af Verdensudstiling for St. Bernhardshunde / Martin Storgaard Beslutningstema Saltum Strand Camping søger på vegne af WUSB2013 Verdensudstilling for St. Bernhardshunde (non profit forening) om kr. til projektet 40 års jubilæum, Verdensudstilling for St. Bernhardshunde, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter på baggrund af det oplyste. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afholdelse af 40 års jubilæum i verdensudstillingen for St. Bernhardshunde i hele verden. Formålet er, at hundeinteresserede mødes og afvikler kåringer og sociale aktiviteter i forbindelse med eventen. Der er planlagt udflugter rundt i kommunen, samt besøg i Fårup Sommerland, samt en stor festbanket for op til 500 deltagere på Fårup Skovhus. Den årlige Verdensudstillingen placeres forskellige steder i verden og det er lykkedes at få 40 års jubilæet til Danmark, med afvikling på og omkring Saltum Strand Camping i perioden 30. maj til 2. juni Der forventes op til 250 hunde og dobbelt så mange aktive personer til eventen, en stor del fra udlandet. Herudover forventes også et stort antal tilskuere, hvis det lykkes at synliggøre eventen i specielt Nordjylland. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Etablering af udstillingsområde Etablering af el og højtaleranlæg Markedsføring af arrangement Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer

25 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 25 Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen gennemføres kun en gang. Eventen er enkeltstående og unik af sin karakter og vurderes at have en stor PR effekt Eventen kan med fordel assisteres ifht. synlighed og markedsføring. Evt. kan Vækst Jammerbugt erhverv og turisme hjælpe eventen på dette punkt. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget, da ansøger er en privat virksomhed. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

26 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Musik på torvet i Blokhus / Martin Storgaard Beslutningstema Blokhus Hune i Udvikling søger om kr. til projektet Musik på torvet i Blokhus, hvilket svarer til 67 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af musik på torvet i Blokhus bestående af 2 ugentlige, i alt 16 arrangementer, som afvikles i perioden juni, juli og august. De optrædende er nordjyske musikere og kunstner som optræder og underholder mod dækning af forplejning og udgifter til lyd og sceneomkostninger. Musik på torvet har været afviklet i foregående år med tilfredsstillende succes og er tidligere støttet af udvalget. I kraft af etablering af destination Blokhus, er der til den kommende sæson etableret et samarbejde mellem de forskellige aktører i området. Der er indgået aftale med erhvervsforeningen om markedsføringsstøtte, idet de handlende i området nyder godt af de events der foregår i byen med flere gæster og øget handel til følge. Arrangementerne formidles igennem infoskærme, avisannoncer og kampagner i Nordjyske. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Afvikling + forplejning aktører Sceneanlæg, lyd, lydstyring Adm. Porto kørsel Afbudssikring Markedsføring Søgt Jammerbugt Kommune Markedsføring bidrag fra erhvervsforening Difference 0 Støtte pct. 67% Udviklingsafdelingens kommentarer

27 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 27 Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Det vurderes at der opnås meget aktivitet indenfor rammerne af det ansøgte beløb. Der blev i 2011 bevilget kr. til musik på torvet, og i 2012 blev der givet en bevilling på kr. til musikanlæg. De to projekter er gennemført og afsluttet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende:

28 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 28 Tilbage til toppen

29 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til events i Haven i Hune / Martin Storgaard Beslutningstema Fonden bag Anne Justs Have i Hune søger om kr. til projektet Kultur i Hune, hvilket svarer til 33 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af 6 kulturelle arrangementer i Anne Justs Have i Hune i perioden maj september Ansøger ønsker at udbygge de kulturelle udbud i forbindelse med haven i Hune. Der vil være tale om forskellige udstillinger og foredrag og optræden af høj faglig kvalitet. Der er kontakt til bla. Kunsten i Aalborg mht. udlån af kunstværker. Tanken er at initiativet skal medvirke til en fortsat udvikling af Haven i Hune, så Haven og områdets unikke stedbundne kvaliteter er attraktive, så mange besøgende finder vej til området. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Løn og honorar Evaluering og formidling Ophold og forplejning Søgt Jammerbugt Kommune Billetsalg Søgt støtte fra kulturpulje Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 33 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser.

30 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 30 Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Regionens lille kulturpulje har givet tilsagn om støtte til projektet Det vurderes at der opnås meget aktivitet indenfor rammerne af det ansøgte beløb. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

31 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Maratonløb i Aabybro / Martin Storgaard Beslutningstema DGI Huset Aabybro søger om kr. til projektet Maratonløb i Aabybro, hvilket svarer til 37 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af et publikumsvenligt langdistancemotionsløb med distancerne halv og hel maraton (hhv. 21 og 42 km) på en rundstrækning i Aabybro by. Der etableres løbegrupper med træningscoach i foråret frem til afvikling af løbsdagen. Løb er danskernes foretrukne motionsform og formålet med eventen er at få flere til at motionere ved at løbe. Der estimeres med 150 deltagere til motionsløbet. Løbet afvikles med udgangspunkt i start og afslutning ved DGI Huset i Aabybro. Der afvikles børnekonkurrencer og andre aktiviteter under løbet. Til afvikling forventes hjælp fra frivillige samt fra Civilforsvar eller hjemmeværn. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rekvisitter Løbecoach og speaker Forplejning deltagere Søgt Jammerbugt Kommune Deltagergebyr hel maraton Deltagergebyr halv maraton Delgagergebyr løbegruppe Difference 600 Støtte pct. 37% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv

32 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 32 Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke op til kriterierne om et kommercielt fokus. Der er ikke overvejelser i ansøgningen om kommercielt udbytte eller kommercielle udviklingsmuligheder Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt. Der henvises til kommunens "start og udviklingspulje". Fraværende: Tilbage til toppen

33 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Europamesterskab i fodboldgolf / Martin Storgaard Beslutningstema Nordjysk Fodboldgolf i Nørhalne søger om kr. til projektet Europamesterskab i Fodboldgolf, hvilket svarer til 23 % af de samlede projektudgifter på baggrund af det oplyste. Sagsbeskrivelse Nordjysk Fodboldgolf som er privatejet, søger om støtte til afholdelse af Europamesterskab i Fodboldgolf som afholdes i pinsen fra maj Det er 5 gang, der afvikles Europamesterskab i fodboldgolf. Tidligere har Sverige, Tyskland og Spanien dannet ramme om mesterskabet. Der forventes at 150 af Europas bedste spillere stiller op til mesterskabet. Der kåres Europamester i både Herre og damerække samt dobbelt. Udover spillere vil et antal medrejsende og tilskuere komme til eventen. Fodboldgolf henvender sig til en bred interessegruppe fra Bedsteforældre, børn, skoleklasser, turister til fodboldklubber og seriøse idrætsudøvere. Der er indgået aftaler med lokale virksomheder om sponsorater og levering af ydelser til Eventen, bl.a. forplejning, tøj og præmier. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Udgifter til toiletvogn, telt borde stole mv. Pokale, præmier, skilte reklameudgifter Tøj + forplejning af frivillige hjælpere Lukning af bane i 6 dage, mistet indtægt Bespisning spillere og officials Søgt Jammerbugt Kommune Deltagerbebyr Salg øl/vand/pølse Sponsorbidrag I alt Difference 9250

34 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 34 Støtte pct. 23% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke op til kriterierne om et kommercielt fokus, men sigter dog på at tiltrække nye turister. Eventen er enkeltstående og unik af sin karakter og vurderes at have en PR effekt for kommunen. Eventen kan med fordel assisteres ifht. synlighed og markedsføring. Evt. kan Vækst Jammerbugt erhverv og turisme hjælpe eventen. Det er Nordjysk Fodboldgolf, som er privatejet, der står bag ansøgningen. Det er jf. Kommunalfuldmagten ikke tilladt at give støtte til private virksomheder. Det betyder, at en eventuel støtte skal gives til en forening frem for Nordjysk Fodboldgolf. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt.

35 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 35 Fraværende: Tilbage til toppen

36 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Støtte til event i Blokhusområdet / Martin Storgaard Beslutningstema Blokhus Hune i Udvikling søger om kr. til projektet i Blokhus, hvilket svarer til 51 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af et nyt tiltag med udgangspunkt i talemåden , hvor musik, oplevelser, natur og handel skaber opmærksomhed om Blokhusområdet er det overordnede tema for en mulig række arrangementer og tiltag er første lørdag i september i 2013, samtidig er det også en talemåde om noget usikkert og usædvanligt. Aktiviteterne tænkes afviklet i weekenden omkring 7. september Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Markedsføring og annoncering Udøvende kunstnere, hovednavn Diverse Søgt Jammerbugt Kommune Annoncører Værdi digital markedsføring Tilskud fra fonde og foreninger Difference 0 Støtte pct. 51% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed

37 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 37 Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Udviklingsafdelingen vurderer på den ene side, at det er et godt idégrundlag, som er værd at arbejde videre med. Der kan være et interessant kommercielt perspektiv i idéen. På den anden side må det konstateres, at aktørfelt og aktivitetsindhold er ikke konkretiseret så meget, at det kan vurderes, om ansøgningen lever op til kriterierne. Udviklingsafdelingen vil derfor anbefale, at ansøger arbejder videre med ansøgningen, og fokuserer på de kommercielle muligheder i ansøgningen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen på det foreliggende grundlag. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

38 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til aktivitetsforøgelse i Uge 42 i Blokhusområdet projekt Hyggelige Oktober / Martin Storgaard Beslutningstema Erhvervsforeningen destination Blokhus søger om kr. til projektet Hyggelig Oktober, som afvikles i efterårsferien 2013 i Blokhusområdet hvilket svarer til 31 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Gennem de sidste 2 år har Blokhus området udviklet en god og spændende efterårsferie med mange forskellige aktiviteter og et stort antal gæster. I 2013 holder Faarup Sommerland for første gang åbent i uge 42. Samtidig afvikles hundefestival for 2. gang. Der ønskes yderligere at udvide aktivitetsniveauet og markedsføringen for at få endnu flere gæster til området med henblik på øget overnatning og omsætning. Ansøger søger om støtte til yderligere aktivitetsafvikling i samarbejde med øvrige aktører i området, bla. i kraft af et høstmarked, børneklub, samt øget markedsføring for tiltrækning af flere gæster og besøgende. En målsætning er, at flere besøgende og gæster oplever Blokhusområdet som et hyggeligt efterårsfamilieferiested for hele Danmark, Norge og Nord Tyskland. Der forventes op til gæster i Blokhusområdet i løbet af uge 42. For at opnå dette besøgstal er det nødvendigt med øget markedsføring og yderlige aktivitetsudvidelse. Overnatningsvirksomhederne som Hoteller, campingpladser, feriecentre og feriehusudlejere involveres med henblik på at få øget gæsteovernatning i forbindelse med eventen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Udsmykning af byen til Høstmarked Leje af telt Markedsføring i Nordjyske Aktivitetsomkostninger herunder musik Indtægter

39 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 39 Diverse omkostninger Søgt Jammerbugt Kommune Egenbetaling fra Destination Blokhus Difference 0 Støtte pct. 31% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Det vurderes, at der i projektet er synergi blandt aktører og eksisterende aktiviteter i området, samt fælles mål om øget fokus på markedsføring og aktivitetsudvidelse. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag:

40 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 40 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Lokale 77, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 10. Ansøgning om støtte til Maratonløb

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 142. Orientering fra formanden

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 1. februar kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 KURSUS I BRUG AF FACEBOOK... 3 3 KALENDER FOR 2016... 4 4 NY RESSOURCE I VÆKST... 5 5 PRIORITERING

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag LDR 19. oktober 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 141 Ansøgning fra Gjøl - en by i udvikling - film 3 142 Ansøgning fra Øster H.H. Egnssamling om tilskud til terrasse, projektor og

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune

Referat. Landdistriktsrådet. 4. februar 2014 kl. 19:00. Brovst Rådhus. Jammerbugt Kommune Referat Landdistriktsrådet 4. februar 2014 kl. 19:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsordenspunkter 1. Tilskud til lokalsamfund... 3 2. Valg til Landdistriktsrådet... 5 Af stående skema fremgår Landdistriktsrådet

Læs mere

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro

Referat Landdistriktsrådet. Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet Den 29. september kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 INTERNAT... 2 3 DET FREMTIDIGE ARBEJDE I LANDDISTRIKTSRÅDET... 3 4 OPLÆG FRA BONDERUP OG

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 2015 kl. 19:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 2015 kl. 19:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 2. februar 205 kl. 9:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 3. Ansøgning om støtte til afholdelse af koncert i Gøttrup Grusgrav 04.2.00-G0-2-5/ Ulla Tjell Beslutningstema

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl.

Referat. Landdistriktsrådet. 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro. Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. Referat Landdistriktsrådet 1. juni kl. 17:00 - Rådhuset Aabybro Afbud bedes meddelt lah@jammerbugt.dk senest den 1. juni kl. 12:00 Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 2 2 BEHANDLING AF ANSØGNINGER TIL

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren.

Referat. Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00. Rådhuset Aabybro. Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Referat Landdistriktsrådet 2. februar kl. 19:00 Rådhuset Aabybro Afbud; Carl Stefan Bauditz, Christian Hem & Anne Ringgren. Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 FORSLAG OM KURSUS FOR ILDSJÆLE OG KVARTALSMØDER...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Bilag LDR 1. juni 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag LDR 1. juni 2015 kl. 17:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag LDR. juni 205 kl. 7:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 84 Ansøgning om tilskud til præmier ved kaninudstilling på Vendsyssel Landbrugsmesse 85 Ansøgning om tilskud til folder

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Ugekalender for Jammerbugten

Ugekalender for Jammerbugten Ugekalender for Jammerbugten Fra fredag den 10. juli - søndag den 19. juli udgives hver uge af Jammerbugt Turistbureau Redaktør: Anitta Olesen. Mail: aol@jammerbugt.dk Dato/tid Fredag den 10. juli - søndag

Læs mere

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016

FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 FESTIVAL VED GATEWAY BLOKHUS 2 + 3 + 4 JUNI 2016 KUNSTNERE FRA HELE VERDEN VISER LAND ART FOR BØRN & VOKSNE + MASSER AF WORKSHOPS + OMFATTENEDE SYMPOSIUMPROGRAM + MASSER AF FERNISERINGER + STORT FOLKEKØKKEN

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 274. Ansøgning fra arrangørklubberne til

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 87 Ansøgninger maj 2014 88 89 90 91 92 93 94 Ansøgning fra Vesterhavsrock 2014 om underskudsgaranti Ansøgning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner.

Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Til KULTURUDVALGENE i Svendborg, Faaborg-Midtfyn Langeland og Ærø kommuner. Svendborg d. 6. januar 2009 Hermed ansøges om tilskud til Den 11. Internationale Klovnefestival i Svendborg - og Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 13. juni 2016 kl. 17:00 Jammerbugt Kommune 110. Ansøgning om tilskud til dokumentarfilmen Stationsbyfotografen 20.00.00-G01-12-16/ Ulla Tjell Beslutningstema Fotograf Jørgen Vestergaard,

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

1 of 8. Eventstrategi Udkast til eventstrategi for Syddjurs Kommune

1 of 8. Eventstrategi Udkast til eventstrategi for Syddjurs Kommune 1 of 8 Udkast til eventstrategi for Syddjurs Kommune 11-12-2014 2 of 8 Forord Syddjurs Kommune er en kommune, der får mange henvendelser angående større og mindre events, fordi kommunen indeholder mange

Læs mere

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler

Udskriv ansøgning. De frie kulturmidler Gem en kopi Udskriv ansøgning,---..-"' ASSENS KOMMUNE Ansøgningen sendes til: Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritid@assens.dk Dato: 15. maj 2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AKTIVITETER

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Ildsjæle gør forskellen

Ildsjæle gør forskellen Ildsjæle gør forskellen Lokalt engagement og stolthed på jammerbugtsk Strategi for kultur, fritid og landdistrikter Indhold Forord... 1 Ildsjæle gør forskellen... 2 Vision... 3 Mål... 3 Strategiske spor...

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 04. september 2013 Mødetidspunkt 00.00 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 00.00

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 16:00 Nordstjernen Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 39. Budgetlægning 2009-2012 1 40. Status på forøgelse af bosætning/branding

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen

Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Eksempel på ansøgning til Forsøg- og Udviklingspuljen Forening: Firmaidræt Slagelse Formål med projektet: Rekruttering af nye ledere til Firmaidræt Slagelses fodboldafdeling via fodboldstævne Målgruppe

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Evaluering - Integrationsrådets feriekoloni 2013

Evaluering - Integrationsrådets feriekoloni 2013 Click here to enter text. Evaluering - Integrationsrådets feriekoloni 2013 Til Kopi til Fra Integrationsrådet m.fl. Jane Tange Mathiasen 11. december 2013 Init.: JTM Sagsnr./Dok.nr. 2013-15087 / 2013-399080

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 18.15 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel Eriksen

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro

Referat. Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00. Rådhuset Aabybro Referat Landdistriktsrådet 13. juni kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 ANSØGNINGER... 3 3 MØDER I LOKALOMRÅDERNE... 4 4 NY LANDDISTRIKTSPOLITIK... 5 5 BOSÆTNING... 6 6

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat tillægsdagsorden Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 kl. 17:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget 04.02.2010 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 9. Ansøgning

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere