Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Aabybro Rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 8. Orientering fra formanden 1 9. Orientering fra forvaltningen Eventansøgninger til dagens møde Ansøgning om støtte til Gourmetoplevelser Han Herred Outdoor events for institutioner-virksomheder Kultur- & Landdistriktsansøgninger til dagens møde Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB-Fitness Duathlon Ansøgning om støtte til Herregårdskoncert på Bratskov Ansøgning om støtte til afvikling af Verdensudstiling for St. Bernhardshunde Ansøgning om støtte til Musik på torvet i Blokhus Ansøgning om støtte til events i Haven i Hune Ansøgning om støtte til Maratonløb i Aabybro Ansøgning om støtte til Europamesterskab i fodboldgolf Støtte til event i Blokhusområdet Ansøgning om støtte til aktivitetsforøgelse i Uge 42 i Blokhusområdet projekt Hyggelige Oktober Ansøgning om støtte til projekt Pandrup Sommerby Ansøgning om støtte til Cykelløb i Aabybro Ansøgning om støtte til Womens Weekend event Ansøgning fra Påskeudstilling på Bratskov Ansøgning fra Vendsyssel Festival Ansøgning om tilskud til Global Gardenparty Ansøgning om tilskud til projekt "Oplev hele verden i Jægerum Søpark" Ansøgning fra Egnssamlingen om tilskud til renovering af Marys Hus i Saltum Ansøgning fra Øster Han Herreds Egnssamling om tilskud til renovering af lokaler Ansøgning om tilskud til Musik i Han Herred Ansøgning om tilskud til Images Festival på Tranum Strandgaard Ansøgning om støtte til opførsel af mindesten ansøgning om støtte til træningsredskaber og ophalebro Ansøgning om støtte til opførelse af fælleshus Støtte til at invitere fodbold hold fra Ajax Amsterdam og Swansea Ansøgning om støtte til famliedag i Gateway Blokhus Ansøgning om støtte til flagning ved trekanten Ansøgning om støtte til "Tranum 2025" Fonden Han Herred Fritidscetner søger om godkendelse af optagelse af lån 85 Punkter på lukket møde: 42. Indstilling om nedrivning og orientering om køb på tvangsauktion

3 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 43. Indstilling og nedrivning og orientering om køb af 4 ejendomme fra Låsby Svendsens konkursbo Afbud: Peter Jensen (A)

4 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 4 8. Orientering fra formanden / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra formanden. Sagsbeskrivelse Formanden vil bl.a. orientere om: Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning, og det blev besluttet at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalgets møde flyttes fra den 16. maj til den 14. maj. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 5 9. Orientering fra forvaltningen / Noël Mignon Beslutningstema Orientering fra forvaltningen. Sagsbeskrivelse Forvaltningen vil bl.a. orientere om: Fællesarrangement for Landdistriktsudvalg og Kulturelt Samvirke. Indstilling Udviklingschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

6 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Eventansøgninger til dagens møde / Noël Mignon Beslutningstema Orientering om af ansøgninger til Jammerbugt Kommunes eventpulje og kriterierne for tildeling af støtte. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har en eventpulje på 1,2 mio kr., og har i den forbindelse besluttet at hovedparten af midlerne skal bruges på større projekter, og at de kr. skal bruges til mindre events. Med Kommunens eventpulje på kr. ønskes at støtte op om nye events, som enten har et kommercielt perspektiv i form af øget omsætning og/eller beskæftigelse eller til at udvikle de kommercielle muligheder i de eksisterende events. Det kommercielle perspektiv kan her både være direkte i virksomhederne eller indirekte i form af tiltrækning af flere overnattende gæster, som skaber øget omsætning. Med beslutningen om puljen på de kr. blev der samtidig vedtaget nogle retningslinier/kriterier for de events, som kan støttes: Der kan søges Direkte tilskud eller underskudsgaranti Udviklingsudgifter Der kan søges om støtte til udgifter i forbindelse med konceptudvikling af den forretningsorienterede del af eventen, der kan medvirke til at skabe større omsætning, bedre kvalitet, nye tilbud, længere varighed, mere forretning, eller nye og måske unikke tilbud. Ved eksisterende events kan der alene gives tilskud til ekstraordinære udviklingsaktiviteter. Støtten kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Aktivitetsudgifter Der kan søges om støtte til ekstraordinære aktiviteter, som kan højne kvalitet eller kvantitet, og som samtidig øger det forretningsmæssige aspekt. Støtten kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Markedsføringsudgifter Der kan søges om støtte til markedsføringsudgifterne. Ved eksisterende events kan der alene gives tilskud til ekstraordinær markedsføring. Støtten

7 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 7 kan maksimalt udgøre 50% af de støtteberettigede udgifter. Kriterier for at søge Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Ved prioriteringen vil der blive lagt vægt på at projektet / aktiviteten: Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber større omsætning, bedre kvalitet, nye tilbud, længere varighed, mere forretning, mere indtjening og flere jobs Nye og unikke tilbud Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Der skal være tale om aktiviteter og projekter med offentlig adgang. Desuden vil man omkring det enkelte projekt fokusrere på et eller flere af disse punkter: at det er nyskabende at det er igangsættende og involverende at det har et udviklingspotentiale at det på sit felt repræsenterer kvalitet at det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer at der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted at det understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik at der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Der er indkommet i alt 14 ansøgninger på i alt kr kr. Ansøgninger til eventpulje Titel Ansøger Ansøgt beløb Musik på torvet i Blokhus Blokhus Hune i Udvikling Kultur i Hune Fonden Anne Justs Have Marataonløb i Aabybro DGI huset Aabybro Spar Nord Grand Prix Aalborg Event Company Womens Weekend Erhvervsforening Blokhus Hyggelige Oktober Erhvervsforening Blokhus Verdensudstilling St. Bernhardshunde Saltum Strand Camping Europamesterskab i Fodboldgolf Nordjysk Fodboldgolf

8 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget meromsætning Blokhus Hune i Udvikling Pandrup Sommerby Pandrup Handelsforening Gourmetoplevelser Han Herred Udvikling Han Herred Fitness Søndag i Skoven PGU Herregårdskoncert Bratskov Brovst Pigegarde Outdoor events for virksomheder PGU I alt Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Fremgår af sagen Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen blev taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

9 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Gourmetoplevelser Han Herred / Noël Mignon Beslutningstema Udvikling Han Herred søger om kr. til projektet Gourmetoplevelser Han Herred, hvilket svarer til 6 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Udvikling Han Herred vil gennem en ny gourmetfestival øge turismen i Han Herred og sætte området på landkortet. De nye tilbud skal tiltrække turister fra Norge, Tyskland og det øvrige Danmark. Gourmetfestivalens optakt er besøg af gæstekokke, og der vil blive udviklet særlige pakketilbud. Målet er at udvikle et af kommunens fyrtårne: Slettestrand, og via massiv markedsføring at tiltrække nye gæster til området. Der estimeres med 500 deltagere til Gourmetfestivalen i Ansøgers målsætning er at sætte fokus på Han Herreds lokale råvarer; vildt, svampe, fisk, bjæsk og øl, grønt, kvæg mv. Det er målet at skabe synergi mellem restauranter, fødevarevirksomheder og det særlige kystnærer område ved Slettestand og Thorup Strand. Konkret skal det ske igennem samarbejde med bla. kendte kokke og anderledes oplevelser, og massiv markedsføring for at sætte området på landkortet. Der forventes et øget antal gæster til området med positiv effekt for belægningsprocenten for overnatningssteder og restauranter. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Honorar til konsulent Honorar til gæstekokke Leje af telte, plads, musik strøm mv Indkøb af råvarer Markedsføring og pressearbejde Møder Evaluering Revision Søgt Jammerbugt Kommune Deltagergebyr hoteller og fødevarevirk

10 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 10 Teltudlejning Entreindtægter Gourmetfestival Lokale sponsorer og fonde Egenfinansiering Udvikling Han Herred Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter LAG Jammerbugt Difference Støtte pct. 6 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Projektets økonomi er afhængig af ansøgninger fra Ministeriet for Bybolig og landdistrikters pulje for forsøgsmidler i landdistrikterne samt LAG- Jammerbugt og øvrige fonde. Der er endnu ingen afklaring af disse ansøgninger og evt. tilsagn. Der forventes at indkomme svar i løbet af marts måned. Projektet kan ses som en konkret indsats der, understøtter kommunens arbejde med at etablere Destination Slettestrand Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget,

11 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 11 beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme projektet med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Outdoor events for institutioner-virksomheder / Noël Mignon Beslutningstema PGU Projekt og Eventafdeling Pandrup søger om kr. til projektet Outdoor events for institutioner-virksomheder, hvilket svarer til 16 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger vil tilbyde udendørstræning med en bred vifte af aktiviteter som MTB, Klatring, Skydning, Ridning Løb og Teambuilding i Gateway Blokhus for lokale virksomheder og organisationer i Jammerbugt kommune. Ansøger vil opbygge et koncept, hvor der tilbydes aktiviteter, som har en positiv sundhedseffekt for medarbejdere på arbejdspladser /institutioner i kommunen. Aktiviteterne tænkes udbudt fra februar til og med oktober, hvor vejrliget normalt tillader udendørsaktiviteter. Arbejdspladser og institutioner skal betale for den ydelse som PGU Projekt og Eventafdeling tilbyder. Det er ansøgers mål at opbygningen af outdoor events for arbejdspladser og institutioner på sigt skal blive en overskudsgivende forretning med fastansat personale. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Markedsføring Løn til projektmedarbejder administration Uddannelse instruktører IT-Udstyr Leje af lokaler til adm Rekvisitter Instruktører købte ydelser Div udgifter Søgt Jammerbugt Kommune Deltagerbetaling Fonde-puljer søges

13 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Difference 0 Støtte pct. 16% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Aktiviteten kan medvirke til at skabe større kendskab til og udnyttelse af området i Gateway Blokhus Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt med en opfordring til at arbejde videre med

14 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 14 ansøgningen sammen med kommunens sundhedsafdeling. Fraværende: Tilbage til toppen

15 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Kultur- & Landdistriktsansøgninger til dagens møde / Ulla Tjell Beslutningstema Orientering om ansøgninger til Jammerbugt Kommunes Kultur- & Landdistriktspulje og kriterierne for tildeling af støtte. Sagsbeskrivelse Der er i kr., der kan uddeles til projekter, som er med til at indfri nogle af de visioner og målsætninger, som fremgår af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik og Kultur- og Fritidspolitik, for at kunne opnå støtte. Derudover lægges vægt på følgende forhold: Formål for de projekter, der gives støtte. Projekterne Styrker udviklingen og sammenholdet i vores byer og lokalområder og gør det mere attraktivt at bo der. Skaber kulturelle oplevelser og aktiviteter for borgere i Jammerbugt Kommune og medvirker til at skabe et kulturliv, der er alsidigt, udviklende og spændende for alle aldersgrupper. Støtter op om udviklingen af events, som er med til at sætte Jammerbugt Kommune på landkortet. Støtte skal være medvirkende til, at projektet kan gennemføres. Projekterne skal have lokal forankring og interesse. Hvem kan søge Foreninger, grupper, netværk og i særlige tilfælde enkeltpersoner, kan søge om tilskud. Kriterier for at søge Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser og der skal være offentlig adgang. Ved prioriteringen skal der lægges vægt på at projektet / aktiviteten samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer.

16 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 16 styrker mangfoldigheden og skaber kulturelle aktiviteter på såvel det professionelle niveau, som amatørniveau samt indenfor de folkelige fællesskaber med plads til ildsjæle og folkeligt engagement, der er med til at give oplevelses- og udfoldelsesmuligheder for alle. Desuden fokuseres på et eller flere af disse punkter: at det er nyskabende at det er igangsættende og involverende at det har et udviklingspotentiale at det på sit felt repræsenterer kvalitet at det involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer at der er stor opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted at det understøtter Jammerbugt Kommunes landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik at det skaber grobund for, at de enkelte byer og lokalsamfund er attraktive steder at bo at der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering, evt. i form af eget arbejde. Kultur- & Landdistriktsansøgninger, januar 2013 Titel Ansøger Ansøgt beløb Vendsyssel Festival 2013 Vendsyssel Festival Ophalerbro, Ryå, Birkelse Initiativgruppen i Birkelse Bratskov Påskeudstilling Påskeudstilling på Bratskov Mindesten for faldne soldater Lokalhistoriske grupper for Lerup Tranum Nørhalne Cup Nørhalne Cup Flagning i Nr. Halne Nr. halne Borgerforening Projekt Marys Hus Egnssamlingen i Saltum Fælleshus til Skipper Klements Plads Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa Renovering af lade til værksted og Øster Han Herreds Egnssamling udstilling Tranum 2025 Tranum Landsbyråd Musik i Han Herred 2013 Musik i Han Herred Global Garden Party 2013 Eventsammenslutningen i Skovsgaard Familiedag med Sebastian Klein Gateway Blokhusgruppen Oplev hele verden i Jægerum Søpark Udvalget bag Jægerum Søpark Symposium på Tranum Strandgaard Foreningen Tranum Strandgaard I puljen til uddeling - ####### #

17 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 17 Difference Der er indkommet i alt 16 ansøgninger på i alt kr kr. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi og finansiering Fremgår af sagen Høring/borger- og brugerinvolvering - Indstilling Udviklingschefen indstiller, at Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB- Fitness Duathlon / Noël Mignon Beslutningstema PGU Pandrup søger om kr. til projektet Fitness Søndag i Skoven med afsluttende MTB-Fitness Duathlon, hvilket svarer til 24 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse PGU Pandrup vil afvikle 8 søndagsevents med Fitness i Gateway Blokhus. Tanken er at alle skal kunne komme og træne samt opleve fællesskab og socialt samvær med andre omkring fitnessaktiviteterne. Der vil være instruktører og frivillige til stede for instruktion og hjælp. Der forventes op til 75 deltager pr. søndags event og totalt 1100 aktive og gæster i alt over perioden. Fitnesssøndagene skal afvikles i perioden fra 14. april til 9. juni Ansøgers forhåbning er, at denne type arrangement på sigt kan udvikle sig til en overskudsgivende aktivitet. De planlægges en bred vifte af markedsføringstiltag og kommunikation for at gøre opmærksom på Fitness søndag i skoven, primært for fitness interesserede i Nordjylland. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rekvisitter Markedsføring Instruktøromkostninger Løn til projektmedarbejder og sekretær Administration møder mv Frivillige hjælpere forplejning og udstyr Søgt Jammerbugt Kommune Frivillig arbejde administration Deltagergebyr Medlemsskaber 6.000

19 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 19 Sponsorer Difference 0 Støtte pct. 24% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Aktiviteten kan medvirke til at skabe større kendskab til og udnyttelse af området i Gateway Blokhus En gennemgang af udgiftsbudgettet viser, at det kun er udgifterne til rekvisitter og markedsføring kr., der er eksterne udgifter. Øvrige udgifter er kapitalisering af eget arbejde og/eller aflønning af egne medarbejdere. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget

20 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 20 Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt Fraværende: Tilbage til toppen

21 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Herregårdskoncert på Bratskov / Noël Mignon Beslutningstema Brovst Pigegarde og Brovst musikforsyning søger om tilskud på kr. til projektet Herregårdskoncerter, hvilket svarer til 5 % af de samlede projektudgifter. Alternativt søges der omunderskudsgaranti. Sagsbeskrivelse Ansøger har i 7 år afholdt Herregårdskoncerter på Herregården Bratskov. De seneste 2 år med et underskud på ca kr. De 2 foreninger skal træffe beslutning omkring næste koncert som afholdes 1. juni Ansøger søger om hjælp til videreførelse af Herregårdskoncert Konkret ansøges til engangsudgift til udarbejdelse af salgsmateriale, plakater mv. Der fokuseres på udvikling af markedsføring og samarbejde med virksomheder om sponsorater. Til denne indsats er der indgået aftale med en professionel sælger som bliver tovholder for denne funktion. Udover engangsudgift til salgsmateriale søger Brovst Pigegarde og Brovst musikforsyning om et garantibeløb på kr til reserve for fremtidige Herregårdskoncerter. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Musik og underholdning Scene og lys Materiale og udstyr Udarbejdelse salgsmateriale Annoncer Koda + div Søgt Jammerbugt Kommune Entre billetter og spisning Tilskud sponsorer Difference

22 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 22 Støtte pct. 5% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen, da der ikke er tale om nyudvikling af den eksisterende event, men snarere om alm. driftsstøtte. Ved støtte eksisterende event er det alene udgifter til videreudvikling af eventen i en kommerciel retning, der vil være støtteberettigede. Der er i ansøgningen ikke kommercielle overvejelser ud over foreningens egen økonomi Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at bevilge kr., og en underskudsgaranti på kr. for arrangementet i 2013 fra landdistriktsmidlerne.

23 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 23 Fraværende: Tilbage til toppen

24 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til afvikling af Verdensudstiling for St. Bernhardshunde / Martin Storgaard Beslutningstema Saltum Strand Camping søger på vegne af WUSB2013 Verdensudstilling for St. Bernhardshunde (non profit forening) om kr. til projektet 40 års jubilæum, Verdensudstilling for St. Bernhardshunde, hvilket svarer til 100 % af de samlede projektudgifter på baggrund af det oplyste. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afholdelse af 40 års jubilæum i verdensudstillingen for St. Bernhardshunde i hele verden. Formålet er, at hundeinteresserede mødes og afvikler kåringer og sociale aktiviteter i forbindelse med eventen. Der er planlagt udflugter rundt i kommunen, samt besøg i Fårup Sommerland, samt en stor festbanket for op til 500 deltagere på Fårup Skovhus. Den årlige Verdensudstillingen placeres forskellige steder i verden og det er lykkedes at få 40 års jubilæet til Danmark, med afvikling på og omkring Saltum Strand Camping i perioden 30. maj til 2. juni Der forventes op til 250 hunde og dobbelt så mange aktive personer til eventen, en stor del fra udlandet. Herudover forventes også et stort antal tilskuere, hvis det lykkes at synliggøre eventen i specielt Nordjylland. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Etablering af udstillingsområde Etablering af el og højtaleranlæg Markedsføring af arrangement Søgt Jammerbugt Kommune Difference 0 Støtte pct. 100 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer

25 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 25 Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen gennemføres kun en gang. Eventen er enkeltstående og unik af sin karakter og vurderes at have en stor PR effekt Eventen kan med fordel assisteres ifht. synlighed og markedsføring. Evt. kan Vækst Jammerbugt erhverv og turisme hjælpe eventen på dette punkt. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget, da ansøger er en privat virksomhed. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

26 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Musik på torvet i Blokhus / Martin Storgaard Beslutningstema Blokhus Hune i Udvikling søger om kr. til projektet Musik på torvet i Blokhus, hvilket svarer til 67 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af musik på torvet i Blokhus bestående af 2 ugentlige, i alt 16 arrangementer, som afvikles i perioden juni, juli og august. De optrædende er nordjyske musikere og kunstner som optræder og underholder mod dækning af forplejning og udgifter til lyd og sceneomkostninger. Musik på torvet har været afviklet i foregående år med tilfredsstillende succes og er tidligere støttet af udvalget. I kraft af etablering af destination Blokhus, er der til den kommende sæson etableret et samarbejde mellem de forskellige aktører i området. Der er indgået aftale med erhvervsforeningen om markedsføringsstøtte, idet de handlende i området nyder godt af de events der foregår i byen med flere gæster og øget handel til følge. Arrangementerne formidles igennem infoskærme, avisannoncer og kampagner i Nordjyske. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Afvikling + forplejning aktører Sceneanlæg, lyd, lydstyring Adm. Porto kørsel Afbudssikring Markedsføring Søgt Jammerbugt Kommune Markedsføring bidrag fra erhvervsforening Difference 0 Støtte pct. 67% Udviklingsafdelingens kommentarer

27 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 27 Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Det vurderes at der opnås meget aktivitet indenfor rammerne af det ansøgte beløb. Der blev i 2011 bevilget kr. til musik på torvet, og i 2012 blev der givet en bevilling på kr. til musikanlæg. De to projekter er gennemført og afsluttet. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende:

28 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 28 Tilbage til toppen

29 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til events i Haven i Hune / Martin Storgaard Beslutningstema Fonden bag Anne Justs Have i Hune søger om kr. til projektet Kultur i Hune, hvilket svarer til 33 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af 6 kulturelle arrangementer i Anne Justs Have i Hune i perioden maj september Ansøger ønsker at udbygge de kulturelle udbud i forbindelse med haven i Hune. Der vil være tale om forskellige udstillinger og foredrag og optræden af høj faglig kvalitet. Der er kontakt til bla. Kunsten i Aalborg mht. udlån af kunstværker. Tanken er at initiativet skal medvirke til en fortsat udvikling af Haven i Hune, så Haven og områdets unikke stedbundne kvaliteter er attraktive, så mange besøgende finder vej til området. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Løn og honorar Evaluering og formidling Ophold og forplejning Søgt Jammerbugt Kommune Billetsalg Søgt støtte fra kulturpulje Egenfinansiering Difference 0 Støtte pct. 33 % Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser.

30 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 30 Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Regionens lille kulturpulje har givet tilsagn om støtte til projektet Det vurderes at der opnås meget aktivitet indenfor rammerne af det ansøgte beløb. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

31 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Maratonløb i Aabybro / Martin Storgaard Beslutningstema DGI Huset Aabybro søger om kr. til projektet Maratonløb i Aabybro, hvilket svarer til 37 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af et publikumsvenligt langdistancemotionsløb med distancerne halv og hel maraton (hhv. 21 og 42 km) på en rundstrækning i Aabybro by. Der etableres løbegrupper med træningscoach i foråret frem til afvikling af løbsdagen. Løb er danskernes foretrukne motionsform og formålet med eventen er at få flere til at motionere ved at løbe. Der estimeres med 150 deltagere til motionsløbet. Løbet afvikles med udgangspunkt i start og afslutning ved DGI Huset i Aabybro. Der afvikles børnekonkurrencer og andre aktiviteter under løbet. Til afvikling forventes hjælp fra frivillige samt fra Civilforsvar eller hjemmeværn. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Rekvisitter Løbecoach og speaker Forplejning deltagere Søgt Jammerbugt Kommune Deltagergebyr hel maraton Deltagergebyr halv maraton Delgagergebyr løbegruppe Difference 600 Støtte pct. 37% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv

32 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 32 Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke op til kriterierne om et kommercielt fokus. Der er ikke overvejelser i ansøgningen om kommercielt udbytte eller kommercielle udviklingsmuligheder Eventen lever ikke på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen, da projektet ikke jf. kriterierne til eventpuljen er støtteberettiget. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt. Der henvises til kommunens "start og udviklingspulje". Fraværende: Tilbage til toppen

33 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til Europamesterskab i fodboldgolf / Martin Storgaard Beslutningstema Nordjysk Fodboldgolf i Nørhalne søger om kr. til projektet Europamesterskab i Fodboldgolf, hvilket svarer til 23 % af de samlede projektudgifter på baggrund af det oplyste. Sagsbeskrivelse Nordjysk Fodboldgolf som er privatejet, søger om støtte til afholdelse af Europamesterskab i Fodboldgolf som afholdes i pinsen fra maj Det er 5 gang, der afvikles Europamesterskab i fodboldgolf. Tidligere har Sverige, Tyskland og Spanien dannet ramme om mesterskabet. Der forventes at 150 af Europas bedste spillere stiller op til mesterskabet. Der kåres Europamester i både Herre og damerække samt dobbelt. Udover spillere vil et antal medrejsende og tilskuere komme til eventen. Fodboldgolf henvender sig til en bred interessegruppe fra Bedsteforældre, børn, skoleklasser, turister til fodboldklubber og seriøse idrætsudøvere. Der er indgået aftaler med lokale virksomheder om sponsorater og levering af ydelser til Eventen, bl.a. forplejning, tøj og præmier. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Udgifter til toiletvogn, telt borde stole mv. Pokale, præmier, skilte reklameudgifter Tøj + forplejning af frivillige hjælpere Lukning af bane i 6 dage, mistet indtægt Bespisning spillere og officials Søgt Jammerbugt Kommune Deltagerbebyr Salg øl/vand/pølse Sponsorbidrag I alt Difference 9250

34 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 34 Støtte pct. 23% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever ikke op til kriterierne om et kommercielt fokus, men sigter dog på at tiltrække nye turister. Eventen er enkeltstående og unik af sin karakter og vurderes at have en PR effekt for kommunen. Eventen kan med fordel assisteres ifht. synlighed og markedsføring. Evt. kan Vækst Jammerbugt erhverv og turisme hjælpe eventen. Det er Nordjysk Fodboldgolf, som er privatejet, der står bag ansøgningen. Det er jf. Kommunalfuldmagten ikke tilladt at give støtte til private virksomheder. Det betyder, at en eventuel støtte skal gives til en forening frem for Nordjysk Fodboldgolf. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i Landdistriktsrådets prioritering beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt.

35 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 35 Fraværende: Tilbage til toppen

36 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Støtte til event i Blokhusområdet / Martin Storgaard Beslutningstema Blokhus Hune i Udvikling søger om kr. til projektet i Blokhus, hvilket svarer til 51 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Ansøger søger om støtte til afvikling af et nyt tiltag med udgangspunkt i talemåden , hvor musik, oplevelser, natur og handel skaber opmærksomhed om Blokhusområdet er det overordnede tema for en mulig række arrangementer og tiltag er første lørdag i september i 2013, samtidig er det også en talemåde om noget usikkert og usædvanligt. Aktiviteterne tænkes afviklet i weekenden omkring 7. september Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Indtægter Markedsføring og annoncering Udøvende kunstnere, hovednavn Diverse Søgt Jammerbugt Kommune Annoncører Værdi digital markedsføring Tilskud fra fonde og foreninger Difference 0 Støtte pct. 51% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed

37 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 37 Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Udviklingsafdelingen vurderer på den ene side, at det er et godt idégrundlag, som er værd at arbejde videre med. Der kan være et interessant kommercielt perspektiv i idéen. På den anden side må det konstateres, at aktørfelt og aktivitetsindhold er ikke konkretiseret så meget, at det kan vurderes, om ansøgningen lever op til kriterierne. Udviklingsafdelingen vil derfor anbefale, at ansøger arbejder videre med ansøgningen, og fokuserer på de kommercielle muligheder i ansøgningen. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, ikke imødekommer ansøgningen på det foreliggende grundlag. Bilag: Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Indstillingen godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

38 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Ansøgning om støtte til aktivitetsforøgelse i Uge 42 i Blokhusområdet projekt Hyggelige Oktober / Martin Storgaard Beslutningstema Erhvervsforeningen destination Blokhus søger om kr. til projektet Hyggelig Oktober, som afvikles i efterårsferien 2013 i Blokhusområdet hvilket svarer til 31 % af de samlede projektudgifter. Sagsbeskrivelse Gennem de sidste 2 år har Blokhus området udviklet en god og spændende efterårsferie med mange forskellige aktiviteter og et stort antal gæster. I 2013 holder Faarup Sommerland for første gang åbent i uge 42. Samtidig afvikles hundefestival for 2. gang. Der ønskes yderligere at udvide aktivitetsniveauet og markedsføringen for at få endnu flere gæster til området med henblik på øget overnatning og omsætning. Ansøger søger om støtte til yderligere aktivitetsafvikling i samarbejde med øvrige aktører i området, bla. i kraft af et høstmarked, børneklub, samt øget markedsføring for tiltrækning af flere gæster og besøgende. En målsætning er, at flere besøgende og gæster oplever Blokhusområdet som et hyggeligt efterårsfamilieferiested for hele Danmark, Norge og Nord Tyskland. Der forventes op til gæster i Blokhusområdet i løbet af uge 42. For at opnå dette besøgstal er det nødvendigt med øget markedsføring og yderlige aktivitetsudvidelse. Overnatningsvirksomhederne som Hoteller, campingpladser, feriecentre og feriehusudlejere involveres med henblik på at få øget gæsteovernatning i forbindelse med eventen. Økonomi og finansiering Budget for projektet Udgifter Udsmykning af byen til Høstmarked Leje af telt Markedsføring i Nordjyske Aktivitetsomkostninger herunder musik Indtægter

39 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 39 Diverse omkostninger Søgt Jammerbugt Kommune Egenbetaling fra Destination Blokhus Difference 0 Støtte pct. 31% Udviklingsafdelingens kommentarer Udviklingsafdelingens vurdering af projekt i forhold til retningslinjer Aktiviteten har et kommercielt perspektiv Aktiviteten skal foregå inden for Jammerbugt Kommunes grænser. Der skal være offentlig adgang, og der kan være gratis adgang eller entre. Medvirker til flere deltagere og besøgende i kommunen Skaber bedre kvalitet, længere varighed Ny, unik eller ekstraordinær aktivitet Medvirker til større omsætning, mere indtjening og flere jobs Samler byen / lokalsamfundet, således at borgerne føler ejerskab og engagement i forhold til de lokale aktiviteter, der planlægges og gennemføres, ud fra tanken om, at det at være sammen om noget, skaber og udvikler sammenhænge, sammenhold, værdier, traditioner og livsformer. Nyskabende Igangsættende og involverende Har et udviklingspotentiale På sit felt repræsenterer kvalitet Involverer forskellige grupper af aktører og medvirker til at skabe nye alliancer Der er opbakning til projektet i det område, hvor aktiviteten skal finde sted Understøtter Jammerbugt Kommunes erhvervs, oplevelse og turistpolitik Der er tale om en medfinansiering eller anden finansiering. Sætter Jammerbugt Kommune på landkortet Eventen lever på tilfredsstillende vis op til kriterierne for støtte fra Eventpuljen. Det vurderes, at der i projektet er synergi blandt aktører og eksisterende aktiviteter i området, samt fælles mål om øget fokus på markedsføring og aktivitetsudvidelse. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb. Bilag:

40 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 40 Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget, den Det blev besluttet at imødekomme ansøgningen med kr. Fraværende: Tilbage til toppen

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistritksrådet 2. juni 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 87 Ansøgninger maj 2014 88 89 90 91 92 93 94 Ansøgning fra Vesterhavsrock 2014 om underskudsgaranti Ansøgning

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 14:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 47. Orientering fra formanden...

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Bonderup Forsamlingshus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 152. Orientering fra formanden 1

Læs mere

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune

Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Bilag Landdistriktsrådet 29. september 2014 kl. 19:00 Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune 148 Ansøgning om tilskud til Rotary sanseskov 149 Ansøgning om tilskud til Multibane i Tranum 150 Ansøgning om støtte

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 134. Orientering fra formanden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn

Natur- og Kulturcafé. på Gjøl Havn Natur- og Kulturcafé på Gjøl Havn et sted der summer af liv på tværs af alder og interesser et bredt folkeligt lokalt forankret initiativ naturformidling kulturformidling limfjordsturisme naturaktiviteter

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. marts 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Afbud: Lulle Zahle (F) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Marts...2

Læs mere