Spørg dit marked. Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørg dit marked. Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014"

Transkript

1 Spørg dit marked Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014

2 Gangen i ecermiddagen 16.45: Oplæg om høstmetoder og generel kogebog 18.00: Pause 18.30: Q&A om omsætning af metoden 4l praksis individuelle kogebøger

3 Slides 4l den næste halvanden 4me TeksRunge og u- powerpointag4ge De skal kunne bruges som hånd/kogebog, når I kommer hjem

4 Hvad ved jeg om det her? Moderator på en masse kvalita4ve undersøgelser: Fokusgrupper, enkelt/duo- interviews og usability- tests Skrevet bogen Spørg Hvorfor sammen med kollega fra Copenhagen Business School (CBS) Louise Harder Fischer Ekstern lektor på CBS + 4lknyRet andre universiteter som underviser og censor Ejer af Orator og partner i Viden Nu

5 Hvorfor spørge markedet?

6

7 Equally valid = lige gyldige. Ikke ligegyldige.

8 Kvalita4ve undersøgelser Viser begrundede holdninger, meninger og synspunkter fordi du ikke kun spørger om noget (på en skala fra 1 5), men fordi du spørger hvorfor? Viser opfarelser (recep4oner) af virkeligheden (modsat kvan4ta4ve undersøgelser, der viser procentvis andel af noget 80% synes xxx)

9 Skal grunde sælges med fokus på sand, strand og vand? Grupperne: Gode børnepasningsforhold og gode, sikre veje 4l ungerne (sand og vand er sekundært) Tak 4l Google for lån af billeder

10 Hvad er vig4gst for vores kunder pris eller kvalitet? 5 x 20 min. telefoninterview med store kunder viser hverken eller. De vil have convenience og fleksibilitet for produktet er underlagt interna4onale sikkerhedsstandarder og er i virkeligheden ikke særligt dyrt

11 Hvordan vil kunderne have deres rundstykker skal sælges? Grupperne siger at de er ligeglade 4l gengæld vil de gerne have lynlåsposer 4l dem (og de er stadig ikke opfundet )

12 Produktudvikling på Facebook Quick & Dirty Er der et behov for en ny type forbrugsmåler? Tradi,onel indfaldsvinkel: Kunne du tænke dig en dims, du sæ;er på din vandmåler, der kan vise, hvor meget vand du bruger i kroner og ører? Hvis nok siger ja, er der nok et behov!

13 Produktudvikling på Facebook Alterna,vt: Hvorfor har jeg så svært ved at ændre min adfærd, så jeg kan spare mere på el- og vand? Kvalita,v undersøgelse med 8 energi- sjuskere i fokusgruppeform, der blev afviklet over 4 dage i en lukket (fokus- )gruppe på Facebook. 1 spørgsmål pr. dag Deltagerne lægger billeder op af deres hjem og reflekterer over deres forbrug

14

15 Energi- sjuskere fortolkning Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige Accelera4on, så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Resultat: Stor og Dimsen, nuanceret der sidder viden på om måleren, adfærdens skal miljøpåvirkninger. Convenience, Det er ikke metaviden nok dræbes eller i fødslen. årsag- virkningsviden Til gengæld blev der mangler. Adfærden affødt af en grundlæggende antagelse Teknologi om at teknologiske og produk4deen raffineret betragteligt. Og det kostede løsninger kun 4 er spørgsmål uundgåelige hen over for 4 at dage få alle 4l 8 ender,l at mødes. Indivdualisering Det skal være nemt pers. at være,l og,l at få opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel Spørgsmål, ny;emaksimeringadfærd der aldrig spurgte direkte 4l er grundlæggende i mennesket og overtrumfer en produktet. adfærd der kunne være bedre for miljøet og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruerer et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder.

16 Hvad er værdi for vores kunder? Enhver succes starter med netop det spørgsmål. Og hvorfor ikke alle spørger om det, fa;er jeg egentlig ikke. Peter F. Drucker, professor og management konsulent

17 Hvad ved jeg om, hvad der er værdi for jer, der er her i dag? To (meget) forskellige indfaldsvinkler/ værdigrundlag 4l markedsanalyse Private virksomheder: Står 4l ansvar for sig selv. Kan lave lige præcis de undersøgelser, I har lyst 4l og mulighed for Offentlige/semi- offentlige: Står 4l ansvar for et fællesskab. I skal (helst) lave undersøgelser, der metodisk holder vand og ocest skal de tjene som dokumenta4on.

18 Det særlige ved oplevelsesindustriens SMV er Man er meget på - næsten al4d sammen med sin kunde 1:1 Oplevelses4den er real 4me Måder at udvikler sin forretning: Meget baseret på mavefornemmelse Kunder møder med store forventninger (prisen taget i betragtning det er dyrere at købe et hus end at leje en kano, men forventningerne 4l kanoturens succes er enorm 4lsvarende skuffelsen, hvis noget går galt)

19 Vi skal alle sammen blive bedre 4l at LyRe højere Grave dybere S4lle flere spørgsmål Være bevidst opmærksomme = Opnå grundlæggende forståelse for kunder og brugeres mindset

20 Fordi. Man skal have en 4lbundsgående viden/fornemmelse om forbrugernes hverdagsliv og man skal ikke mindst arbejde systema4sk med, hvad der kommer 4l at ske hos forbrugerne og markedet i frem4den. Det kan man ikke gøre ved at spørge forbrugerne direkte i spørgeskemaer: Hvis de kendte deres frem4dige behov, ville de jo allerede have behovene nu hvorfor dog udskyde noget 4l i morgen, som jeg kan få i dag?! Kilde: Anne Flemmert Jensen, ph.d., direktør i Panop4con og leder af forskning og analyse på etrans ved Designskolen Kolding, og Hanne Boutrup, direktør i Boutrup Communica4ons

21 Et aktuelt eksempel på nogen der lyrer 4l turister hrp://www.web- strategist.com/blog/

22 Et aktuelt eksempel på nogen der lyrede fra turismesektoren hrp://www.web- strategist.com/blog/

23 Du skal bruge Noget, du mangler viden om (undersøgelsesobjekt) Nogle testpersoner (respondenter) Nogle spørgsmål (en interviewguide) Noget optageudstyr (fx en smartphone) og ører, der sidder fast på et åbent sind

24 Arbejdsgang Planlægningsfasen Find det, der skal undersøges (testobjektet) Vælg metoden Lav interviewguiden RekruRér og book respondenterne Gennemførelsesfasen Tjek dit optageudstyr Lav dine interviews Bearbejdning Lyt/se dine interviews (udskriv, hvis du synes) Fortolk det, de siger Anvendelse Som reminder i processen med at drive virksomheden Som grundlag for nye udviklings- og/eller kommunika4onsvinkler Som belæg for forretningens grundlag 4l interne eller eksterne interessenter

25 Planlægningsfasen: Tiden Det tager al4d længere 4d fra start 4l slut end man tror!

26 Og det koster 4mer! Et slag- på- tasken- budget 4l en Quick & Dirty (Q&D) Planlægningsfasen: 20 4mer finde testobjekt, vælge metode, lave interviewguide, rekrurere respondenter Gennemførelse: 10 4mer 5 interviews af en 4me transport og det løse Bearbejdning: 20 4mer Genlytning/udskrivning og fortolkning = 40 4mer. Implementering: Mange 4mer (men det er et andet foredrag )

27 Planlægningsfasen: Testobjektet Kommunika4on/markedsføring Test af fx hjemmeside? Offline- kommunika4on? Produkt/idé Velsignelse af produkt/idé? Raffinering af produkt/idé?

28 Planlægningsfasen: Testobjektet Kommunika4on/markedsføring Test af hjemmeside? Offline- kommunika4on? Produkt/idé Velsignelse af produkt/idé? Raffinering af produkt/idé? Nu vi har proppen af er ikke al4d den mest hensigtsmæssige måde at hente sine data. Et fokuseret testobjekt der hverken er for åbent eller for lukket - giver langt de bedste data og typisk også fine sideeffekter.

29 Planlægningsfasen: Testobjektet Det fokuserede objekt der hverken er for åbent eller for lukket kan være: Hjemmeside med udvalgte opgaver, der skal løses Ikke: kan du finde? men: Du vil gerne xxx hvad gør du så?) Idéudvikling: Fremlægning af konkret problems4lling (kort!): DrøCelse/interview ud fra struktureret guide. Ikke: Hvad synes du om min forretning? men: Når du køber xx, hvordan gør du så? (osv mere om det under interviewguide)

30 Eksempel på afledt sideeffekt ved godt fokus Opkøb af fin bu4k 1 gruppe om indretning og ønsker 4l sor4ment Tak 4l Google for modelfoto Afledt sideeffekt: Masser af feedback 4l forretningen, der opkøbte, der kunne bruges både 4l gammel og ny bu4k

31 SUMME Med sidemand/sidemænd: Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kunne du tænke dig at lave en undersøgelse om?

32 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Og en masse blandformer fx fokusgrupper på FB og Scheutz Interviewmetode

33 Metoder fingerpeg Produktudvikling: Personlige interviews (single; duo; triade) Gruppeinterviews (6 10 pers) Observa4oner Protokolanalyser Test af kommunika4on/markedsføring Usability- test (test af online materiale) Personlige interviews (single; duo; triade)

34 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest 6 10 personer taler sammen om et emne i 2 4mer 2 eller 3 respondenter drøcer en sag 1 4me 2 personer (der kender hinanden) drøcer 1 4me Én person taler med dig 45 min. 1 4me Du ser folk in ac4on og observerer hvad de gør Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Er en protokalanalyse reret mod online kommunika4on 45 min. pr. næse

35 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Hvilken skal du vælge? 6 10 personer taler sammen om et emne Fokusgruppen: Hvis du slår et stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALDGODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

36 Alle undtagen solo- kan med fordel laves på en lidt udsædvanlig Planlægningsfasen: måde: Du beder dine respondenter om at Metoden vende ryggen 4l dig når de drøcer dine spørgsmål. Så slipper I for at skulle afpasse jeres facework. Der går meget energi med at holde ansigt, når man interviewer for begge parter det slipper man for, hvis de sidder Hvilken med skal du vælge? 6 ryggen 10 personer 4l. Specielt taler sammen men om et emne prøv selv at se, hvor godt det virker (med mindre de tester Fokusgruppen: noget, I skal Hvis kigge du slår på, et selvfølgelig) stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

37 Planlægningsfasen: Metoden - Hos os spiser vi aldrig McDonalds. Det er bare for ulækkert Det passer da ikke Hvilken spiser skal du da vælge? McDonalds hver gang vi er i 6 10 personer taler sammen om et emne Rosengårdscentret Fokusgruppen: Hvis du slår et stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. Fokusgruppen - Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Say- do- problemer: Når man siger ét og gør noget andet. 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

38 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Hvilken skal du vælge? Mystery Shopping 6 10 personer når du taler går sammen under cover om et og emne ligner en, der Fokusgruppen: Hvis handler/gør du slår et det stort man brød gør op i situa4onen, og har bruge men for reelt mange er og ude for at 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede samle data om data. noget. Det er Typisk Rolls noget Royce en. forretninger køber for at se om deres ansare giver den forventede service. Men du kan jo 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par også mystery Interviews: shoppe Når du hos har dine brug konkurrenter for at forskellige bare du gør det synspunkter brydes (fx er uden par især coroncoat, godt 4l say- do skæg og problemer) blå briller. èn person taler med dig Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest

39 Plenum Refleksioner over objekt og metode kan vi kombinere et par ideer 4l undersøgelser med en god metode?

40 Planlægning: Interviewguiden Vælg kun den mængde spørgsmål du kan nå at få svar på i løbet af den 4d du har Tema4sér dine spørgsmål Husk at s4lle dem i en rækkefølge, der måre passe med deres personlige top of mind : Mest om dem og deres vaner/måder først og snævr så ind 4l det, der går mere konkret på dit produkt.

41 Planlægningsfasen: Interviewguiden TYPISK begynderfejl: En bruroliste af spørgsmål der ikke hænger logisk sammen og hvor flere overlapper hinanden. Når der er svaret på det 1. vil der sandsynligvis også være svaret på spørgsmål nr. 7. Generelt og specifikt er rodet sammen i en pærevælling

42 Planlægningsfasen: Interviewguiden Tag ordet guide bogstavligt: En guide guider dig igennem Et par tommelfingerregler: Start generelt og bevæg dig mod det specifikke. Og styr processen, så den ikke skrider ud. Det er derfor det er vig4gt du har en guide. Start med det, som folk har øverst i hukommelsen (det er al4d noget, der har med deres eget liv at gøre næppe det samme som du har øverst i hukommelsen) Inddel interviewguiden i logiske dele: Her vil jeg spørge om dét og her vil jeg spørge om dét. Formuler alle spørgsmål på skric ecerfulgt af hvorfor/hvorfor ikke? så du aldrig glemmer at spørge hvorfor. Det er når folk ikke bare mener noget, men også begrunder hvorfor de mener det, at det interessante sker.

43 Kilde: Spørg Hvorfor s. 136

44 Dejlig spørgsmålstype men husk især her at spørge hvorfor? Er også rig4g god med 3 svarmuligheder: Er det McDonalds, Jensens Bø us eller Hereford Beefstouw? Hvorfor?

45 Pas på med dem her!

46 Planlægning: RekruRering Når vi taler quick and dirty: Gå ecer de lavthængende frugter: RekruRer blandt venner og bekendte som er kendetegnet ved 1) de ved noget om emnet (jeg kan ikke spørges om kardanaksler fx) 2) de er poten4elle købere/brugere (jeg kan ikke teste noget fra fx) 3) de behøver ikke dyre respondentgaver (men derfor kan du jo godt s4lle dem et lille incen4ve i udsigt hvis du laver noget, der kan foræres væk. Det hjælper al4d.)

47 RekruRering er en invita4on Besvar respondents spørgsmål i den rækkefølge de melder sig, når du rekrurerer: Hvorfor lige mig? Hvad skal jeg? Hvor og hvordan foregår det? Hvor lang 4d skal jeg bruge på det? Hvad får jeg for det? Kommer det ud at ligge på neret bagecer? Og selv om det er Q&D, så send en mail, der bekræcer acalen og gentager de svar, de måre have fået mundtligt. For dem har de glemt inden I skal mødes gør det svært for dem at melde fra uden det virker uhøfligt J

48 RekruRering: Hvor mange? A ænger af metoden: Fokusgruppe 6 10 personer Interviews: 5 stk. Som tommelfingerregel Spørg 5 personer. Den 6. og frem vil oye gentage meget af det, de første 5 personer sagde. Arbejdet med at hente flere data står ikke mål med udby;et Jakob Nielsen om tests af hjemmesiders brugervenlighed/ usability

49 RekruRering: Hvor mange? A ænger af metoden: Fokusgruppe 6 10 personer Enkel4nterviews: 5 individuelle interviews. Som tommelfingerregel Al4d hellere stå med et datamateriale du kan og gider overskue end at slå et alt for stort og ambi4øst brød op Derfor: Er du iværksærer og mangler midler (både 4d og penge) så hellere Spørg 5 personer. Den 6. og frem vil spørge 5 end slet ikke spørge nogen. Og hold dig fra fokusgruppen, alligevel gentage meget af det, de med mindre du har en madklub, en netværksgruppe eller et andet første 5 personer sagde forum, du kan re- definere 4l formålet. Jakob Nielsen om tests af hjemmesiders brugervenlighed/ usability

50 RekruRering: Tag ikke viljen for givet! Hvis du gerne vil have folk 4l at bruge deres 4d og viden (som de måske plejer at få penge for) på at produktudvikle, skal du bruge salamiteknik: En skive ad gangen Ring op og lod stemningen Tag hvad du kan få af 4d, send mere info hvis du bliver bedt om det - eller bak ud og ring 4l en anden.

51 Planlægning: Hvor skal det foregå? Guerilla- usability 4l hjemmesider: Gå hen på en café med netadgang, hvor dine kunder/ brugere kunne tænkes at komme. Bed folk teste dit site mod en fadøl eller en kop kaffe Ude hos respondenten (gør det let for din respondent at sige ja- tak) Hjemme hos dig selv (så skal du huske te/ Kaffe/vand + noget 4l blodsukkeret)

52 Planlægning: Optageudstyr Kun lyd: Læg en mobiltelefon foran jer eller lej en diktafon. Det rækker 4l Q&D lydkvalitet er mindre vig4g. Bare du kan høre, hvad der bliver sagt. Lyd og Billede: Er det virkelig nødvendigt? Folk foretrækker at tale ned i en diktafon. Ellers få nogen 4l at holde din mobiltelefon eller netværk dig 4l prof. udstyr (det koster meget i håndkøb/leje). Fokusgrupper skal selvfølgelig filmes, for ellers så bliver det en grød af lyd. Notar: Tag en med, der tager notater. Det er svært og koncentra4onsforstyrrende for alle parter, når du selv tager noter. Sin hukommelse skal man aldrig forlade sig på

53 Gennemførelse Godt forberedt er halvt arbejde og de første interviews man laver er aldrig så gode som de næste. Start al4d med en indgangsbøn, hvor du takker for hjælpen og minder om, at du er ude for at høste begrundede synspunkter, så hvis du spørger hvorfor igen og igen er det ikke fordi de er dårlige 4l at forklare sig, men fordi du har brug for at komme i dybden med deres begrundelser. Mind dem om, at der ikke findes rig4ge og forkerte meninger alle meninger er lige vig4ge og interessante for dig. Respondenten har al4d ret (om ikke andet ret 4l at have sin holdning) Se posi4vt opmuntrende interesseret på din respondent under interviewet; hvis du bliver såret/stødt/fornærmet/fortørnet så fors4l dig og fores4l dig, at du er i et laboratorie og har hvid kirel på: Her er der ikke plads 4l sårede følelser kun konstruk4v nysgerrighed. Du og dit produkt er ikke 4l eksamen eller evaluering. PAS PÅ med ikke at falde i samtalegryden ; glem aldrig, at du interviewer en respondent. Det virker som en samtale, men du er ved at tappe en person for ord og holdninger. Så lad være med at gå i forsvar eller spilde 4d med at forklare, med mindre de direkte beder dig om en forklaring

54 Hvad gør man med sine data? Analysér og fortolk!

55 Hvad gør man med sine data? Analysér og fortolk! Analyse: Blå læber, sorte prikker i øjnene, mærker på halsen Fortolkning: Kvælning

56 Hvad gør man med sine data? For at kunne gå fra analysen ( findings ) 4l fortolkning (og hvad betyder det så?), skal man selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre. Præcis som i eksemplet nedenfor: En diagnose må gerne s4lles af en med forstand på diagnoser J Analysér og fortolk! Analyse: Blå læber, sorte prikker i øjnene, mærker på halsen Fortolkning: Kvælning

57 Bearbejdning af data Udskriv er al4d godt. Men hører ikke ligefrem 4l Quick i Q&D. Udskriv eller lyt/se igennem fx hvis du ikke kan huske hvad de sagde og synes du kan huske, at det var interessant. Med 4l Q&D hører, at du fastholder indtrykket ved at drage nogle konklusioner på undersøgelsens vegne om ikke andet bare lige en hur4g side på Word.

58 Fortolkning af data Når I laver indsamling for jer selv, så er det næppe nødvendigt at afrapportere med mindre fx en bank eller andre, I søger midler hos, vil se et resultat af en undersøgelse. Hvis I er flere i virksomheden, kan det være meget smart at lave en opsamling af findings (dét man vælger at pille ud som det væsentlige).

59 Professionel afrapportering I gamle dage: En laaaaaang rapport (ingen gad læse) I dag: En PowerPoint- præsenta4on med Konklusioner Anbefalinger Udvalgte citater 4l at underbygge anbefalingerne

60 Eksempel: Q&D- fortolkning af energi- sjuskere Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Stor og nuanceret viden om adfærdens miljøpåvirkninger. Det er ikke metaviden eller årsag- virkningsviden der mangler. Adfærden er affødt af en grundlæggende antagelse om at teknologiske løsninger er uundgåelige for at få alle ender,l at mødes. Det skal være nemt at være,l og,l at få opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel ny;emaksimeringadfærd er grundlæggende i mennesket og overtrumfer en adfærd der kunne være bedre for miljøet og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruere et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder. Forslag går på en app, er kan tjekkes lidt ligesom vejret og børsnoteringer. Ingen tror de vil holde øje ved måleren Fordel, hvis de kan bruge målingen på app,l at adfærdsregulere børn og andre i husstanden (ikke dem selv de er angiveligt bevidste, selv om de ikke handler på deres viden)

61 Eksempel: Q&D fortolkning Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Stor og nuanceret viden om adfærdens miljøpåvirkninger. Det er ikke metaviden eller årsag- virkningsviden der mangler. Adfærden er 1. affødt del handler af en grundlæggende om mindset og antagelse om at teknologiske løsninger er uundgåelige megatrends. for Dem få alle kan ender man,l evt. at mødes. bruge Det skal som være en nemt reresnor at være 4l,,l om og det,l at man få laver opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel tapper ny;emaksimeringadfærd sig ind i det, der ser er ud grundlæggende 4l at i mennesket og overtrumfer en adfærd være der det, kunne vi søger være (mega- trend) bedre for miljøet lige nu. og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruere et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder. Forslag går på en app, er kan tjekkes lidt ligesom vejret og børsnoteringer. Ingen tror de vil holde øje ved måleren Fordel, hvis de kan bruge målingen på app,l at adfærdsregulere børn og andre i husstanden (ikke dem selv de er angiveligt bevidste, selv om de ikke handler på deres viden)

62 hrp://www.just- food.com/news/top- ten- global- consumer- trends- include- convenience- and- health_id83437.aspx

63 Lyt og lær Du behøver ikke være enig i det, de siger Du skal tage det ud, som du kan bruge konstruk4vt: Hvis de siger de aldrig kunne finde på at købe/bruge/lave/hente/anvende xx så har du forhåbentlig husket at spørge hvorfor? Så ved du nemlig, hvad modstanden er funderet i og så kan du bruge det fremadreret.

64 Kan I finde findings? Kunde: En udbyder af hav- ak4viteter Objekt: Hvad 4llægger kunderne værdi, når de handler hav- ak4viteter Formål: Hvordan skal forretningen formidles på hjemmesiden 4l kunder, der ikke er vant 4l den slags ak4viteter Metode: Duointerview (far og søn) Med sidemand/sidemænd: Find nogle gode findings 4l kunden nedenfor

65 Fortolkning God reresnor: Hvorfor er de glade, hvis de er det? Hvad begrunder de deres glæde med? Er den funderet i noget, du kan bruge konstruk4vt 4l dine egne bigger, berer, faster, more- bestræbelser (eller er det en ren 4lfældighed?) Hvor har de ligtorne? Kan du gennemskue, hvad de kommer af? Og hvordan kan du evt. overkomme dem i frem4den? Vil du følge deres forslag eller vil du lade det hvile (Ex: er det lynlåsposer, de drømmer om eller slår du på pris og kvalitet, hvor det er noget andet, de leder ecer?)

66 Kogebog Man tager Et emne, man gør 4l en fokuseret problems4lling En metode, der passer 4l situa4onen Nogle relevante spørgsmål, man gør 4l en interviewguide Nogle personer, der er lere at få fat i, som passer 4l emnet og målgruppen Man booker interviews og sender reminder Man gennemfører sine interviews Man lukker sig inde en dag og fortolker sit materiale Man omsærer sin nye viden 4l noget godt for virksomheden

67 Så let er dét!

68 Resten af ecermiddagen Hvem vil arbejde med hvilke analyseformer? Vi jammer og kører en Q&A på jeres Q&D er i fællesskab

69 Mere info Køb bogen og se forskellige eksempler på forskellige typer interviewguides hrp://www.slideshare.net/ida_borch/ usabilityslideshare - kogebog 4l Usability- test

Spørg dit marked. Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013

Spørg dit marked. Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013 Spørg dit marked Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013 Gangen i eftermiddagen 15.00 16.30: Oplæg om høstmetoder og foreløbig kogebog 16.30: Pause 16.45 18.00: Q&A om omsætning af metoden til praksis individuelle

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Dagens program 27.8.12

Dagens program 27.8.12 Dagens program 27.8.12 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/ Kort gennemgang af semestret (plan for undervisningsgangene)

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham

Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham Synlig læring nøglen til læring v/ James Nottingham konference 22.10.14 som led i plan for kompetenceudvikling i Aabenraa kommune www.challenginglearning.com www.jamesnottingham.co.uk www.visiblelearningplus.com

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

7 RÅD, DER GØR DIG BEDRE TIL MESSEN!

7 RÅD, DER GØR DIG BEDRE TIL MESSEN! 7 RÅD, DER GØR DIG BEDRE TIL MESSEN! Messesæsonen er lige op over! Og du skal sikkert også af sted som du plejer! Men hvad nu, hvis du kunne gøre det bare lidt bedre og lidt lettere for dig selv denne

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Mindfulness indre ro trods ydre travlhed

Mindfulness indre ro trods ydre travlhed Mindfulness indre ro trods ydre travlhed Mindfulness vores program Lidt om virkeligheden Hvad er mindfulness Filosofien bag Mindfulness de 4 principper Mindfulness og stress Hvad er medita=on og hvorfor

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

metode på IT-Universitetet

metode på IT-Universitetet Velkommen til Formidling og metode på IT-Universitetet Efterår 2013 Dagens program 26.8.13 Præsentation af kurset samt praktisk info (herunder hjemmeside, køb af bøger, eksamen m.m.) http://formidlingogmetode.wordpress.com/

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 -

Evaluering & indikatorer på god inklusion - Odense 2015 - 11/05/15 Evaluering & indikatorer på god - Odense 2015-1 Program Introduk2on & baggrund 10.15 10.45 Eksempler fra praksis tegn på god i Vordingborg kommune 10.45 11.05 10 minuaers pause Case & refleksion

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Guide: Trin for trin

Guide: Trin for trin Guide: Trin for trin Denne trin for trin guide viser dig de mest grundlæggende funk6oner i Byg og Miljø, når du skal ansøge om miljøgodkendelse, anmelde et maskinværksted, ansøge om 6lslutning af spildevand

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Digitale veje i danskfaget

Digitale veje i danskfaget Digitale veje i danskfaget Birgi&e Therkildsen Danskfaglig konsulent for grundskole og læreruddannelse i Dansklærerforeningens Hus Er det undervisningen læremidlerne eleverne læreren der er/ skal være

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab

Formidling af årsag- virkning i reklamefilm. En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Formidling af årsag- virkning i reklamefilm En kri5sk undersøgelse af konceptuel blending- teori som analy5sk redskab Hvad har jeg undersøgt 1. Teore'sk analyse: Hvordan formår reklamer at kommunikere

Læs mere

Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn

Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn 280609 Erfaringer fra aktiviteter til fremme af gode relationer og positivt samvær og fælles oplevelser for socialt udsatte og deres børn Notat v. Lone Bang-Møller, Forskningsafdelingen, juni 2009 Indhold:

Læs mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere

Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere Eye tracking analyser din kommunikation, og sælg mere 1 2 Skab iøjnefaldende information, og sælg mere Ser dine kunder det du virkelig ønsker at de skal læse på fakturaen, hjemmesiden eller appen? Eller

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge

Guide: Undgå fejlkøb og spar penge Guide: Undgå fejlkøb og spar penge En ny undersøgelse viser, at vi oftest fortryder de køb, vi gør på nettet Af Lisa Rybjerg Pedersen, oktober 2012 03 De fleste fejlkøb foregår på nettet 05 Case: Mine

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sådan slipper du stress. 4 vig&ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al&d

Sådan slipper du stress. 4 vig&ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al&d Velkommen )l workshoppen Sådan slipper du stress. 4 vig&ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al&d Cand. negot. og Coach Mor )l Sebas)an og Oliver Gi= med Morten Specialist i stresshåndtering siden

Læs mere

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer

SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Diposi.oner for skri9lige opgaver SKRIFTLIGE OPGAVER Byggeklodser og genrer Lek.on 5 v/anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Gode bud på PF på bloggen 2. Defini.oner og forståelse af byggeklodserne: Empiri Teori

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d.

Velkommen )l onlineforedraget. Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Velkommen )l onlineforedraget Kuren mod Stress 4 vig1ge trin, der lærer dig at slippe stress. For al1d. Cand. negot. og Coach Mor )l Sebas)an og Oliver Gi< med Morten Specialist i stresshåndtering siden

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Sådan bruger du bedst e-mærket

Sådan bruger du bedst e-mærket 1 Få flere online salg eller leads igennem 2 Beslutningsprocessen i et salg online Hvem styrer hvem? Frederik Bjerring kører en tidlig morgen i efteråret 2009 op langs roskildevej på vej til sit arbejde,

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Noter fra FORUM debatmødet 18/09/12

Noter fra FORUM debatmødet 18/09/12 Noter fra FORUM debatmødet 18/09/12 Ole Ingstrup (Slide kan downloades separat som pdf fil) Det er en umådelig vanskeligt at forbedre tilliden generelt det kan ikke være et projekt. Det er svært at forholde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser

Værtskab i Nationalpark Thy - Vi bygger oven på de første to kurser Vision Vi har en vision om at alle nationalparkens interessenter, herunder frivillige værter med personlig kontakt til gæster i nationalparken arbejder bevidst med værtskab. 1 Værtskab i Nationalpark Thy

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark

Du skønne digitale gymnasieverden. Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Du skønne digitale gymnasieverden Kris%an Jacobsen, rektor Helsingør Gymnasium i Danmark Hvad vil jeg sige noget om? Gymnasiereform 2005. Studieretninger og tværfaglighed, studieretningsprojekt Det virtuelle

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere