Spørg dit marked. Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørg dit marked. Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014"

Transkript

1 Spørg dit marked Ida Borch Frem4dsfabrikken/Naturturisme 24. april 2014

2 Gangen i ecermiddagen 16.45: Oplæg om høstmetoder og generel kogebog 18.00: Pause 18.30: Q&A om omsætning af metoden 4l praksis individuelle kogebøger

3 Slides 4l den næste halvanden 4me TeksRunge og u- powerpointag4ge De skal kunne bruges som hånd/kogebog, når I kommer hjem

4 Hvad ved jeg om det her? Moderator på en masse kvalita4ve undersøgelser: Fokusgrupper, enkelt/duo- interviews og usability- tests Skrevet bogen Spørg Hvorfor sammen med kollega fra Copenhagen Business School (CBS) Louise Harder Fischer Ekstern lektor på CBS + 4lknyRet andre universiteter som underviser og censor Ejer af Orator og partner i Viden Nu

5 Hvorfor spørge markedet?

6

7 Equally valid = lige gyldige. Ikke ligegyldige.

8 Kvalita4ve undersøgelser Viser begrundede holdninger, meninger og synspunkter fordi du ikke kun spørger om noget (på en skala fra 1 5), men fordi du spørger hvorfor? Viser opfarelser (recep4oner) af virkeligheden (modsat kvan4ta4ve undersøgelser, der viser procentvis andel af noget 80% synes xxx)

9 Skal grunde sælges med fokus på sand, strand og vand? Grupperne: Gode børnepasningsforhold og gode, sikre veje 4l ungerne (sand og vand er sekundært) Tak 4l Google for lån af billeder

10 Hvad er vig4gst for vores kunder pris eller kvalitet? 5 x 20 min. telefoninterview med store kunder viser hverken eller. De vil have convenience og fleksibilitet for produktet er underlagt interna4onale sikkerhedsstandarder og er i virkeligheden ikke særligt dyrt

11 Hvordan vil kunderne have deres rundstykker skal sælges? Grupperne siger at de er ligeglade 4l gengæld vil de gerne have lynlåsposer 4l dem (og de er stadig ikke opfundet )

12 Produktudvikling på Facebook Quick & Dirty Er der et behov for en ny type forbrugsmåler? Tradi,onel indfaldsvinkel: Kunne du tænke dig en dims, du sæ;er på din vandmåler, der kan vise, hvor meget vand du bruger i kroner og ører? Hvis nok siger ja, er der nok et behov!

13 Produktudvikling på Facebook Alterna,vt: Hvorfor har jeg så svært ved at ændre min adfærd, så jeg kan spare mere på el- og vand? Kvalita,v undersøgelse med 8 energi- sjuskere i fokusgruppeform, der blev afviklet over 4 dage i en lukket (fokus- )gruppe på Facebook. 1 spørgsmål pr. dag Deltagerne lægger billeder op af deres hjem og reflekterer over deres forbrug

14

15 Energi- sjuskere fortolkning Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige Accelera4on, så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Resultat: Stor og Dimsen, nuanceret der sidder viden på om måleren, adfærdens skal miljøpåvirkninger. Convenience, Det er ikke metaviden nok dræbes eller i fødslen. årsag- virkningsviden Til gengæld blev der mangler. Adfærden affødt af en grundlæggende antagelse Teknologi om at teknologiske og produk4deen raffineret betragteligt. Og det kostede løsninger kun 4 er spørgsmål uundgåelige hen over for 4 at dage få alle 4l 8 ender,l at mødes. Indivdualisering Det skal være nemt pers. at være,l og,l at få opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel Spørgsmål, ny;emaksimeringadfærd der aldrig spurgte direkte 4l er grundlæggende i mennesket og overtrumfer en produktet. adfærd der kunne være bedre for miljøet og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruerer et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder.

16 Hvad er værdi for vores kunder? Enhver succes starter med netop det spørgsmål. Og hvorfor ikke alle spørger om det, fa;er jeg egentlig ikke. Peter F. Drucker, professor og management konsulent

17 Hvad ved jeg om, hvad der er værdi for jer, der er her i dag? To (meget) forskellige indfaldsvinkler/ værdigrundlag 4l markedsanalyse Private virksomheder: Står 4l ansvar for sig selv. Kan lave lige præcis de undersøgelser, I har lyst 4l og mulighed for Offentlige/semi- offentlige: Står 4l ansvar for et fællesskab. I skal (helst) lave undersøgelser, der metodisk holder vand og ocest skal de tjene som dokumenta4on.

18 Det særlige ved oplevelsesindustriens SMV er Man er meget på - næsten al4d sammen med sin kunde 1:1 Oplevelses4den er real 4me Måder at udvikler sin forretning: Meget baseret på mavefornemmelse Kunder møder med store forventninger (prisen taget i betragtning det er dyrere at købe et hus end at leje en kano, men forventningerne 4l kanoturens succes er enorm 4lsvarende skuffelsen, hvis noget går galt)

19 Vi skal alle sammen blive bedre 4l at LyRe højere Grave dybere S4lle flere spørgsmål Være bevidst opmærksomme = Opnå grundlæggende forståelse for kunder og brugeres mindset

20 Fordi. Man skal have en 4lbundsgående viden/fornemmelse om forbrugernes hverdagsliv og man skal ikke mindst arbejde systema4sk med, hvad der kommer 4l at ske hos forbrugerne og markedet i frem4den. Det kan man ikke gøre ved at spørge forbrugerne direkte i spørgeskemaer: Hvis de kendte deres frem4dige behov, ville de jo allerede have behovene nu hvorfor dog udskyde noget 4l i morgen, som jeg kan få i dag?! Kilde: Anne Flemmert Jensen, ph.d., direktør i Panop4con og leder af forskning og analyse på etrans ved Designskolen Kolding, og Hanne Boutrup, direktør i Boutrup Communica4ons

21 Et aktuelt eksempel på nogen der lyrer 4l turister hrp://www.web- strategist.com/blog/

22 Et aktuelt eksempel på nogen der lyrede fra turismesektoren hrp://www.web- strategist.com/blog/

23 Du skal bruge Noget, du mangler viden om (undersøgelsesobjekt) Nogle testpersoner (respondenter) Nogle spørgsmål (en interviewguide) Noget optageudstyr (fx en smartphone) og ører, der sidder fast på et åbent sind

24 Arbejdsgang Planlægningsfasen Find det, der skal undersøges (testobjektet) Vælg metoden Lav interviewguiden RekruRér og book respondenterne Gennemførelsesfasen Tjek dit optageudstyr Lav dine interviews Bearbejdning Lyt/se dine interviews (udskriv, hvis du synes) Fortolk det, de siger Anvendelse Som reminder i processen med at drive virksomheden Som grundlag for nye udviklings- og/eller kommunika4onsvinkler Som belæg for forretningens grundlag 4l interne eller eksterne interessenter

25 Planlægningsfasen: Tiden Det tager al4d længere 4d fra start 4l slut end man tror!

26 Og det koster 4mer! Et slag- på- tasken- budget 4l en Quick & Dirty (Q&D) Planlægningsfasen: 20 4mer finde testobjekt, vælge metode, lave interviewguide, rekrurere respondenter Gennemførelse: 10 4mer 5 interviews af en 4me transport og det løse Bearbejdning: 20 4mer Genlytning/udskrivning og fortolkning = 40 4mer. Implementering: Mange 4mer (men det er et andet foredrag )

27 Planlægningsfasen: Testobjektet Kommunika4on/markedsføring Test af fx hjemmeside? Offline- kommunika4on? Produkt/idé Velsignelse af produkt/idé? Raffinering af produkt/idé?

28 Planlægningsfasen: Testobjektet Kommunika4on/markedsføring Test af hjemmeside? Offline- kommunika4on? Produkt/idé Velsignelse af produkt/idé? Raffinering af produkt/idé? Nu vi har proppen af er ikke al4d den mest hensigtsmæssige måde at hente sine data. Et fokuseret testobjekt der hverken er for åbent eller for lukket - giver langt de bedste data og typisk også fine sideeffekter.

29 Planlægningsfasen: Testobjektet Det fokuserede objekt der hverken er for åbent eller for lukket kan være: Hjemmeside med udvalgte opgaver, der skal løses Ikke: kan du finde? men: Du vil gerne xxx hvad gør du så?) Idéudvikling: Fremlægning af konkret problems4lling (kort!): DrøCelse/interview ud fra struktureret guide. Ikke: Hvad synes du om min forretning? men: Når du køber xx, hvordan gør du så? (osv mere om det under interviewguide)

30 Eksempel på afledt sideeffekt ved godt fokus Opkøb af fin bu4k 1 gruppe om indretning og ønsker 4l sor4ment Tak 4l Google for modelfoto Afledt sideeffekt: Masser af feedback 4l forretningen, der opkøbte, der kunne bruges både 4l gammel og ny bu4k

31 SUMME Med sidemand/sidemænd: Hvad vil du gerne vide noget om? Hvad kunne du tænke dig at lave en undersøgelse om?

32 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Og en masse blandformer fx fokusgrupper på FB og Scheutz Interviewmetode

33 Metoder fingerpeg Produktudvikling: Personlige interviews (single; duo; triade) Gruppeinterviews (6 10 pers) Observa4oner Protokolanalyser Test af kommunika4on/markedsføring Usability- test (test af online materiale) Personlige interviews (single; duo; triade)

34 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest 6 10 personer taler sammen om et emne i 2 4mer 2 eller 3 respondenter drøcer en sag 1 4me 2 personer (der kender hinanden) drøcer 1 4me Én person taler med dig 45 min. 1 4me Du ser folk in ac4on og observerer hvad de gør Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Er en protokalanalyse reret mod online kommunika4on 45 min. pr. næse

35 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Hvilken skal du vælge? 6 10 personer taler sammen om et emne Fokusgruppen: Hvis du slår et stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALDGODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

36 Alle undtagen solo- kan med fordel laves på en lidt udsædvanlig Planlægningsfasen: måde: Du beder dine respondenter om at Metoden vende ryggen 4l dig når de drøcer dine spørgsmål. Så slipper I for at skulle afpasse jeres facework. Der går meget energi med at holde ansigt, når man interviewer for begge parter det slipper man for, hvis de sidder Hvilken med skal du vælge? 6 ryggen 10 personer 4l. Specielt taler sammen men om et emne prøv selv at se, hvor godt det virker (med mindre de tester Fokusgruppen: noget, I skal Hvis kigge du slår på, et selvfølgelig) stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. Fokusgruppen Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

37 Planlægningsfasen: Metoden - Hos os spiser vi aldrig McDonalds. Det er bare for ulækkert Det passer da ikke Hvilken spiser skal du da vælge? McDonalds hver gang vi er i 6 10 personer taler sammen om et emne Rosengårdscentret Fokusgruppen: Hvis du slår et stort brød op og har bruge for mange og 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede data. Det er Rolls Royce en. Fokusgruppen - Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest Say- do- problemer: Når man siger ét og gør noget andet. 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par Interviews: Når du har brug for at forskellige synspunkter brydes (fx er par især godt 4l say- do problemer) èn person taler med dig Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on

38 Planlægningsfasen: Metoden Fokusgruppen Hvilken skal du vælge? Mystery Shopping 6 10 personer når du taler går sammen under cover om et og emne ligner en, der Fokusgruppen: Hvis handler/gør du slår et det stort man brød gør op i situa4onen, og har bruge men for reelt mange er og ude for at 2 eller 3 respondenter drøcer en sag nuancerede samle data om data. noget. Det er Typisk Rolls noget Royce en. forretninger køber for at se om deres ansare giver den forventede service. Men du kan jo 2 personer (der kender hinanden) drøcer Dyade/triade/par også mystery Interviews: shoppe Når du hos har dine brug konkurrenter for at forskellige bare du gør det synspunkter brydes (fx er uden par især coroncoat, godt 4l say- do skæg og problemer) blå briller. èn person taler med dig Dyade/triade- interviews Par- interviews Solo- interviews Observa4oner: Når du har brug for at se, hvordan folk gør, når de gør det, du har noget at gøre Du med ser folk (etnologisk in ac4on metode: og observerer stå på afstand hvad de og gør se på uden at spørge. Kan også laves som mystery shopping ) Tænke højt- test (observa4on med refleksion) Protokol/usability: Tænke- højt- analyser. KNALD GODE, hvis du kan få respondenten 4l at tale mens Er han en protokalanalyse handler= ser på webside reret mod eller online gør hvad han nu gør. kommunika4on Observa4on Protokolanalyse Usabilitytest

39 Plenum Refleksioner over objekt og metode kan vi kombinere et par ideer 4l undersøgelser med en god metode?

40 Planlægning: Interviewguiden Vælg kun den mængde spørgsmål du kan nå at få svar på i løbet af den 4d du har Tema4sér dine spørgsmål Husk at s4lle dem i en rækkefølge, der måre passe med deres personlige top of mind : Mest om dem og deres vaner/måder først og snævr så ind 4l det, der går mere konkret på dit produkt.

41 Planlægningsfasen: Interviewguiden TYPISK begynderfejl: En bruroliste af spørgsmål der ikke hænger logisk sammen og hvor flere overlapper hinanden. Når der er svaret på det 1. vil der sandsynligvis også være svaret på spørgsmål nr. 7. Generelt og specifikt er rodet sammen i en pærevælling

42 Planlægningsfasen: Interviewguiden Tag ordet guide bogstavligt: En guide guider dig igennem Et par tommelfingerregler: Start generelt og bevæg dig mod det specifikke. Og styr processen, så den ikke skrider ud. Det er derfor det er vig4gt du har en guide. Start med det, som folk har øverst i hukommelsen (det er al4d noget, der har med deres eget liv at gøre næppe det samme som du har øverst i hukommelsen) Inddel interviewguiden i logiske dele: Her vil jeg spørge om dét og her vil jeg spørge om dét. Formuler alle spørgsmål på skric ecerfulgt af hvorfor/hvorfor ikke? så du aldrig glemmer at spørge hvorfor. Det er når folk ikke bare mener noget, men også begrunder hvorfor de mener det, at det interessante sker.

43 Kilde: Spørg Hvorfor s. 136

44 Dejlig spørgsmålstype men husk især her at spørge hvorfor? Er også rig4g god med 3 svarmuligheder: Er det McDonalds, Jensens Bø us eller Hereford Beefstouw? Hvorfor?

45 Pas på med dem her!

46 Planlægning: RekruRering Når vi taler quick and dirty: Gå ecer de lavthængende frugter: RekruRer blandt venner og bekendte som er kendetegnet ved 1) de ved noget om emnet (jeg kan ikke spørges om kardanaksler fx) 2) de er poten4elle købere/brugere (jeg kan ikke teste noget fra fx) 3) de behøver ikke dyre respondentgaver (men derfor kan du jo godt s4lle dem et lille incen4ve i udsigt hvis du laver noget, der kan foræres væk. Det hjælper al4d.)

47 RekruRering er en invita4on Besvar respondents spørgsmål i den rækkefølge de melder sig, når du rekrurerer: Hvorfor lige mig? Hvad skal jeg? Hvor og hvordan foregår det? Hvor lang 4d skal jeg bruge på det? Hvad får jeg for det? Kommer det ud at ligge på neret bagecer? Og selv om det er Q&D, så send en mail, der bekræcer acalen og gentager de svar, de måre have fået mundtligt. For dem har de glemt inden I skal mødes gør det svært for dem at melde fra uden det virker uhøfligt J

48 RekruRering: Hvor mange? A ænger af metoden: Fokusgruppe 6 10 personer Interviews: 5 stk. Som tommelfingerregel Spørg 5 personer. Den 6. og frem vil oye gentage meget af det, de første 5 personer sagde. Arbejdet med at hente flere data står ikke mål med udby;et Jakob Nielsen om tests af hjemmesiders brugervenlighed/ usability

49 RekruRering: Hvor mange? A ænger af metoden: Fokusgruppe 6 10 personer Enkel4nterviews: 5 individuelle interviews. Som tommelfingerregel Al4d hellere stå med et datamateriale du kan og gider overskue end at slå et alt for stort og ambi4øst brød op Derfor: Er du iværksærer og mangler midler (både 4d og penge) så hellere Spørg 5 personer. Den 6. og frem vil spørge 5 end slet ikke spørge nogen. Og hold dig fra fokusgruppen, alligevel gentage meget af det, de med mindre du har en madklub, en netværksgruppe eller et andet første 5 personer sagde forum, du kan re- definere 4l formålet. Jakob Nielsen om tests af hjemmesiders brugervenlighed/ usability

50 RekruRering: Tag ikke viljen for givet! Hvis du gerne vil have folk 4l at bruge deres 4d og viden (som de måske plejer at få penge for) på at produktudvikle, skal du bruge salamiteknik: En skive ad gangen Ring op og lod stemningen Tag hvad du kan få af 4d, send mere info hvis du bliver bedt om det - eller bak ud og ring 4l en anden.

51 Planlægning: Hvor skal det foregå? Guerilla- usability 4l hjemmesider: Gå hen på en café med netadgang, hvor dine kunder/ brugere kunne tænkes at komme. Bed folk teste dit site mod en fadøl eller en kop kaffe Ude hos respondenten (gør det let for din respondent at sige ja- tak) Hjemme hos dig selv (så skal du huske te/ Kaffe/vand + noget 4l blodsukkeret)

52 Planlægning: Optageudstyr Kun lyd: Læg en mobiltelefon foran jer eller lej en diktafon. Det rækker 4l Q&D lydkvalitet er mindre vig4g. Bare du kan høre, hvad der bliver sagt. Lyd og Billede: Er det virkelig nødvendigt? Folk foretrækker at tale ned i en diktafon. Ellers få nogen 4l at holde din mobiltelefon eller netværk dig 4l prof. udstyr (det koster meget i håndkøb/leje). Fokusgrupper skal selvfølgelig filmes, for ellers så bliver det en grød af lyd. Notar: Tag en med, der tager notater. Det er svært og koncentra4onsforstyrrende for alle parter, når du selv tager noter. Sin hukommelse skal man aldrig forlade sig på

53 Gennemførelse Godt forberedt er halvt arbejde og de første interviews man laver er aldrig så gode som de næste. Start al4d med en indgangsbøn, hvor du takker for hjælpen og minder om, at du er ude for at høste begrundede synspunkter, så hvis du spørger hvorfor igen og igen er det ikke fordi de er dårlige 4l at forklare sig, men fordi du har brug for at komme i dybden med deres begrundelser. Mind dem om, at der ikke findes rig4ge og forkerte meninger alle meninger er lige vig4ge og interessante for dig. Respondenten har al4d ret (om ikke andet ret 4l at have sin holdning) Se posi4vt opmuntrende interesseret på din respondent under interviewet; hvis du bliver såret/stødt/fornærmet/fortørnet så fors4l dig og fores4l dig, at du er i et laboratorie og har hvid kirel på: Her er der ikke plads 4l sårede følelser kun konstruk4v nysgerrighed. Du og dit produkt er ikke 4l eksamen eller evaluering. PAS PÅ med ikke at falde i samtalegryden ; glem aldrig, at du interviewer en respondent. Det virker som en samtale, men du er ved at tappe en person for ord og holdninger. Så lad være med at gå i forsvar eller spilde 4d med at forklare, med mindre de direkte beder dig om en forklaring

54 Hvad gør man med sine data? Analysér og fortolk!

55 Hvad gør man med sine data? Analysér og fortolk! Analyse: Blå læber, sorte prikker i øjnene, mærker på halsen Fortolkning: Kvælning

56 Hvad gør man med sine data? For at kunne gå fra analysen ( findings ) 4l fortolkning (og hvad betyder det så?), skal man selvfølgelig vide, hvad man har med at gøre. Præcis som i eksemplet nedenfor: En diagnose må gerne s4lles af en med forstand på diagnoser J Analysér og fortolk! Analyse: Blå læber, sorte prikker i øjnene, mærker på halsen Fortolkning: Kvælning

57 Bearbejdning af data Udskriv er al4d godt. Men hører ikke ligefrem 4l Quick i Q&D. Udskriv eller lyt/se igennem fx hvis du ikke kan huske hvad de sagde og synes du kan huske, at det var interessant. Med 4l Q&D hører, at du fastholder indtrykket ved at drage nogle konklusioner på undersøgelsens vegne om ikke andet bare lige en hur4g side på Word.

58 Fortolkning af data Når I laver indsamling for jer selv, så er det næppe nødvendigt at afrapportere med mindre fx en bank eller andre, I søger midler hos, vil se et resultat af en undersøgelse. Hvis I er flere i virksomheden, kan det være meget smart at lave en opsamling af findings (dét man vælger at pille ud som det væsentlige).

59 Professionel afrapportering I gamle dage: En laaaaaang rapport (ingen gad læse) I dag: En PowerPoint- præsenta4on med Konklusioner Anbefalinger Udvalgte citater 4l at underbygge anbefalingerne

60 Eksempel: Q&D- fortolkning af energi- sjuskere Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Stor og nuanceret viden om adfærdens miljøpåvirkninger. Det er ikke metaviden eller årsag- virkningsviden der mangler. Adfærden er affødt af en grundlæggende antagelse om at teknologiske løsninger er uundgåelige for at få alle ender,l at mødes. Det skal være nemt at være,l og,l at få opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel ny;emaksimeringadfærd er grundlæggende i mennesket og overtrumfer en adfærd der kunne være bedre for miljøet og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruere et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder. Forslag går på en app, er kan tjekkes lidt ligesom vejret og børsnoteringer. Ingen tror de vil holde øje ved måleren Fordel, hvis de kan bruge målingen på app,l at adfærdsregulere børn og andre i husstanden (ikke dem selv de er angiveligt bevidste, selv om de ikke handler på deres viden)

61 Eksempel: Q&D fortolkning Travl hverdag med arbejde, børn, fri,dsak,viteter og massere af teknologiske hjælpemidler, der bruger energi. At spare penge eller være miljøvenlig er ikke lige så top- of- mind som at spare,d i situa,onen Stor og nuanceret viden om adfærdens miljøpåvirkninger. Det er ikke metaviden eller årsag- virkningsviden der mangler. Adfærden er 1. affødt del handler af en grundlæggende om mindset og antagelse om at teknologiske løsninger er uundgåelige megatrends. for Dem få alle kan ender man,l evt. at mødes. bruge Det skal som være en nemt reresnor at være 4l,,l om og det,l at man få laver opfyldt sine behov lige nu og her. Individuel tapper ny;emaksimeringadfærd sig ind i det, der ser er ud grundlæggende 4l at i mennesket og overtrumfer en adfærd være der det, kunne vi søger være (mega- trend) bedre for miljøet lige nu. og dermed fællesskabet. En udbredt holdning,l at det teknologisk må være muligt at konstruere et hjælpemiddel, der gør det nemt, hur,gt at spare i hverdagen indenfor relevante områder. Forslag går på en app, er kan tjekkes lidt ligesom vejret og børsnoteringer. Ingen tror de vil holde øje ved måleren Fordel, hvis de kan bruge målingen på app,l at adfærdsregulere børn og andre i husstanden (ikke dem selv de er angiveligt bevidste, selv om de ikke handler på deres viden)

62 hrp://www.just- food.com/news/top- ten- global- consumer- trends- include- convenience- and- health_id83437.aspx

63 Lyt og lær Du behøver ikke være enig i det, de siger Du skal tage det ud, som du kan bruge konstruk4vt: Hvis de siger de aldrig kunne finde på at købe/bruge/lave/hente/anvende xx så har du forhåbentlig husket at spørge hvorfor? Så ved du nemlig, hvad modstanden er funderet i og så kan du bruge det fremadreret.

64 Kan I finde findings? Kunde: En udbyder af hav- ak4viteter Objekt: Hvad 4llægger kunderne værdi, når de handler hav- ak4viteter Formål: Hvordan skal forretningen formidles på hjemmesiden 4l kunder, der ikke er vant 4l den slags ak4viteter Metode: Duointerview (far og søn) Med sidemand/sidemænd: Find nogle gode findings 4l kunden nedenfor

65 Fortolkning God reresnor: Hvorfor er de glade, hvis de er det? Hvad begrunder de deres glæde med? Er den funderet i noget, du kan bruge konstruk4vt 4l dine egne bigger, berer, faster, more- bestræbelser (eller er det en ren 4lfældighed?) Hvor har de ligtorne? Kan du gennemskue, hvad de kommer af? Og hvordan kan du evt. overkomme dem i frem4den? Vil du følge deres forslag eller vil du lade det hvile (Ex: er det lynlåsposer, de drømmer om eller slår du på pris og kvalitet, hvor det er noget andet, de leder ecer?)

66 Kogebog Man tager Et emne, man gør 4l en fokuseret problems4lling En metode, der passer 4l situa4onen Nogle relevante spørgsmål, man gør 4l en interviewguide Nogle personer, der er lere at få fat i, som passer 4l emnet og målgruppen Man booker interviews og sender reminder Man gennemfører sine interviews Man lukker sig inde en dag og fortolker sit materiale Man omsærer sin nye viden 4l noget godt for virksomheden

67 Så let er dét!

68 Resten af ecermiddagen Hvem vil arbejde med hvilke analyseformer? Vi jammer og kører en Q&A på jeres Q&D er i fællesskab

69 Mere info Køb bogen og se forskellige eksempler på forskellige typer interviewguides hrp://www.slideshare.net/ida_borch/ usabilityslideshare - kogebog 4l Usability- test

Spørg dit marked. Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013

Spørg dit marked. Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013 Spørg dit marked Ida Borch Boost Sydfyn 10. april 2013 Gangen i eftermiddagen 15.00 16.30: Oplæg om høstmetoder og foreløbig kogebog 16.30: Pause 16.45 18.00: Q&A om omsætning af metoden til praksis individuelle

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning

Bilagsmateriale. Involvering. - Kommunikation og kompleksitet i praksis. Helle Herlev Roesbjerg. Lis Hartmann Schmidt. Marie-Louise Rønning Bilagsmateriale Involvering - Kommunikation og kompleksitet i praksis Helle Herlev Roesbjerg Lis Hartmann Schmidt Marie-Louise Rønning Sus Thorsen Tina Tving Stauning Master i Professionel Kommunikation

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter.

Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forfatter. Sælg (meget) mere med nyhedsbreve Majbritt Lund 2014 1. udgave 2014 ISBN: 978-87-996803-0-6 Denne bogs tekst og billeder er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

1-2-2011 FORRETNINGS DESIGN BUSINESSCOACH. En Guide Til Succesfuld Forretnings Udvikling

1-2-2011 FORRETNINGS DESIGN BUSINESSCOACH. En Guide Til Succesfuld Forretnings Udvikling 1-2-2011 BUSINESSCOACH FORRETNINGS DESIGN En Guide Til Succesfuld Forretnings Udvikling Forretnings Design En Guide Til Succesfuld Forretnings Udvikling Af Marlene Kristensen, BusinessCoach Jan 2011 Marlene

Læs mere

Få den perfekte forretningsidé

Få den perfekte forretningsidé www.jobmagnet.dk Få den perfekte forretningsidé Et nemt tilgængeligt og overskueligt IDÈgenereringssystem, der hjælper dig med at få forretningsidéer, som kan føres ud i livet, og skabe dit eget job. Skrevet

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere