FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FK Distribution. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter"

Transkript

1 FK Distribution FK Distribution formidler information og tilbud til de danske forbrugere via såvel trykte som online medier. FK Distribution er Danmarks største privatejede distributionsvirksomhed. FK Distribution er Danmarks største private distributionsvirksomhed, der distribuerer gratisaviser og tilbudsaviser for dagligvarekæder, byggecentre, hårde hvidevarer- og elektronikforhandlere samt andre detailhandlende til samtlige danske husstande både på print og elektronisk. Forbrugerne foretrækker husstandsomdelte reklamer Tilbudsaviser er forbrugernes foretrukne medie, når de søger information i forbindelse med indkøb. Flertallet af de danske forbrugere bruger tilbudsavisen aktivt i planlægningen af deres daglige indkøb, hvilket gør tilbudsformen til den mest effektive reklameplatform for detailhandlen. Først og fremmest fordi tilbudsaviserne bibringer relevant og aktuel information om vareudbud og pristilbud, men også fordi tilbudsaviser giver forbrugerne mulighed for selv at bestemme, hvor og hvornår de vil læse reklamerne. Ifølge en rapport udarbejdet af analysefirmaet GfK i marts 2011 giver tilbudsaviser samlet forbrugerne detailhandelsrabatter på mia. kr. årligt eller cirka 750 kr. pr. måned for en gennemsnitlig dansk børnefamilie. Analyser har herudover vist, at tilbudsaviser mere end noget andet reklamemedie er konkurrencefremmende og dermed fremmende for lavere udsalgspriser generelt. Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie FK Distribution servicerer detailhandlens virksomheder, og kundeporteføljen omfatter alt fra mindre dagligvarebutikker til detailhandlens største butikskæder. FK Distribution indgår langvarige samarbejdsrelationer med kunderne, og virksomheden er i markedet kendt for høj kvalitet, fairness, fleksibilitet og en unik kundeservice. Husstandsomdelte reklamer er også detailhandlens foretrukne reklamemedie, fordi effekten er markant højere end andre former for reklamer. De husstandsomdelte reklamer driver således en stor kundestrøm, der kan måles direkte på butikkernes omsætning. Det er årsagen til, at 70 % af dagligvarebutikkernes annoncebudget går til tilbudsaviser, mens kun 3 % af dagligvarehandlens annoncebudget allokeres til internetannoncering. 18 Ledelsesberetning North Media A/S

2 I et forandret marked lancerer FK Distribution morgendagens løsning med NejTak+ Medievalg hos dagligvarebutikkerne (procent af annoncebudget) 3% 5% Det estimeres, at mængden af reklametryksager var på 2,4 mia. stk. i FK Distribution forventer, at mængden af husstandsomdelte reklamer vil falde med i størrelsesordenen 5 til 8 % i 2014 og yderligere falde i de kommende år omend i lavere takt. 14% Tilbudsaviser 3% 5% Dagblade Lokalaviser TV Fakta om FK Distribution Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport: Tilbud i den danske dagligvarehandel FK Distribution vurderer på den baggrund, at den trykte reklame også fremover vil være dagligvarehandlens absolut vigtigste og mest effektive reklamemedie. Ingen andre potentielt substituerende medier såsom lokalaviser, tv eller internet tilbyder tilnærmelsesvis den samme effekt eller omkostningseffektivitet. Stabilisering på et marked i forandring Markedet for husstandsomdelte reklamer stagnerede i 2010 på lidt under 3 mia. stk. og har siden været faldende. I starten af 2013 forventedes et mængdefald på 10 % blandt andet forårsaget af den nye reklameafgift. Implementeringen af reklameafgiften blev udsat, og det var en medvirkende årsag til, at markedet faldt mindre end forventet i 70% Internet Reklamer i butikken PRODUKTER FK Distribution husstandsomdeler adresseløse og adresserede tryksager og gratisaviser til samtlige husstande i Danmark. Omdelingen af tryksagerne foretages af omdelere, der håndterer ruter. FK Distribution er desuden Danmarks største distributør af elektroniske tilbudsaviser til de danske husstande. KUNDER FK Distribution servicerer et stort antal af detailhandlens virksomheder. Kundeporteføljen omfatter alt fra mindre detailbutikker til de største butikskæder. MARKEDSPOSITION Post Danmark og FK Distribution er de to førende aktører på markedet for omdeling af adresseløse forsendelser i Danmark. Ledelsesberetning North Media A/S 19

3 Antal husstande (%) Reklameafgiften forventes nu tidligst indført fra 2. halvår Det vurderes, at detailhandlen allerede i et vist omfang har indstillet sig på reklameafgiften. Alligevel estimeres mængdefaldet at blive lidt højere i 2. halvår sammenlignet med 1. halvår På kort sigt forstærkes volumenfaldet af den generelle stagnation i Danmark og i detailhandelsomsætningen. Endvidere har en stigning i antallet af nej-tak husstande medført et fald i den distribuerede volumen. Derfor lancerede FK Distribution i 2013 den banebrydende ordning NejTak+ på forum.dk. NejTak+ giver de danske forbrugere mulighed for selv at vælge de tilbudsaviser, de vil modtage. Dermed kompenserer NejTak+ for den generelle stigning i antallet af nej-tak husstande samtidig med, at kunderne får mulighed for at nå endnu flere relevante forbrugere med deres tilbudsaviser. Danske forbrugere er tilbudsjægere og vil gerne læse de tilbudsaviser, der har relevans for dem. Analyser gennemført af You Gov i 2012 dokumenterer, at mere end hver tredje nej-tak husstand er positiv over for at modtage tilbudsaviser, hvis de selv kan vælge hvilke Nej-tak udvikling Dette understreges af, at en stor del af de husstande, der tilmelder sig NejTak+, tidligere var nej-tak husstande. Antallet af tilmeldinger følger de planer, der var lagt ved lanceringen. Den konkurrencemæssige situation Som meddelt i selskabsmeddelelse nr af 15. februar 2013 ophævede Højesteret samme dag den afgørelse, som Konkurrencerådet traf i 2004 vedrørende Post Danmark A/S misbrug af sin dominerende stilling. Højesteret frifandt imidlertid ikke Post Danmark A/S for misbrug af sin dominerende stilling. Ophævelsen fandt sted af andre årsager: Schweiz Norge Sverige Danmark Holland Kilde: European Letterbox Marketing Association Danmark har det laveste nej-tak niveau i Skandinavien. I starten af 2013 forventedes en vækst i nej-tak på cirka 5 % - point, mens den realiserede vækst i antallet af nej-tak husstande i Danmark blev 4 % i Nej-tak væksten blev altså lidt mindre end forventet i FK Distribution forventer, at denne stigning vil fortsætte de kommende par år. Tilbudsavisernes succes og effektivitet er således samtidig en udfordring for mediet. Ved Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004 blev det fastslået, at Post Danmark A/S blandt andet havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for adresseløse forsendelser ved at tilbyde Forbruger-Kontakt a-s' (nu FK Distribution A/S) kunder lavere priser end de priser, som Post Danmark A/S tilbød sine egne kunder, og uden at Post Danmark A/S kunne begrunde prisforskellene. I et forandret marked lancerer FK Distribution morgendagens løsning med NejTak+ I det nuværende marked er det centralt for FK Distributions kunder, detailhandlen, at optimere trafikken til deres butikker. Samtidig ønsker et flertal blandt forbrugerne adgang til tilbudsaviser på print, dog med en tendens mod mere segmentering og flere tilbud, der er målrettet den enkelte husstand samt fordelt på flere forskellige medier. Baseret herpå og med udtalte strategiske styrker inden for effektiv pakning og distribution af tilbudsaviser, solide og loyale relationer til detailhandlen samt kontakt med samtlige danske husstande to gange ugentligt, har FK Distribution en unik mulighed for at servicere eksisterende behov og udvikle fremtidens distributionsprodukter. 20 Ledelsesberetning North Media A/S

4 Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 1. juli 2005 og af Østre Landsret ved dom af 21. december I forbindelse med sagens behandling for Højesteret blev der stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen, der i en dom fra 27. marts 2012 udtalte, at der kunne være tale om misbrug, men at det skulle vurderes ved inddragelse af såvel priserne som omkostningerne. FK Distribution (Forbruger-Kontakt a-s) blev i en relateret erstatningssag ved Østre Landsrets dom af 20. maj 2009 tilkendt en erstatning på kr. 75 mio. samt kr. 4 mio. i sagsomkostninger. Østre Landsret fastslog, at der med udgangspunkt i et fastslået misbrug af dominerende stilling også kunne fastslås et ansvarsgrundlag for Post Danmark A/S. Post Danmark A/S indankede erstatningsdommen for Højesteret, hvor sagen har afventet Højesterets dom, som oven for beskrevet blev afsagt den 15. februar 2013 i sagen mellem Post Danmark A/S og Konkurrencerådet. Uanset at Højesteret med dommen af 15. februar 2013 ikke frifandt Post Danmark A/S for at have misbrugt sin dominerende stilling, men imidlertid af andre årsager ophævede Konkurrencerådets afgørelse herom, besluttede North Media A/S at opgive erstatningssagen i Højesteret. Da den af Østre Landsret tilkendte erstatning på 75 mio. kr. ikke har været indtægtsført, havde opgivelsen af erstatningssagen ingen resultatmæssige konsekvenser, bortset fra dækning af sagsomkostninger til Post Danmark. I slutningen af 2013 indgav FK Distribution en klage over Post Danmark A/S til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Baggrunden er, at Post Danmark A/S har reduceret priserne på adresseløse forsendelser drastisk siden 2010 og nu tilbyder FK s kunder priser, der efter FK s vurdering er markant under Post Danmark A/S egne omkostninger, hvilket er i strid med konkurrencelovgivningen. Post Danmark A/S fremsatte tidligere på året en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over FK Distribution med påstand om, at FK Distribution misbruger en påstået dominerende stilling på markedet. FK Distribution mener, at Post Danmark A/S gør det for yderligere at kunne nedsætte deres priser til under omkostningsniveau. FK Distribution afviser af have en dominerende stilling på markedet og er af den opfattelse, at Post Danmark A/S nuværende prissætning repræsenterer en unfair konkurrence på markedet for omdeling af uadresserede tryksager. På trods af de skærpede markedsvilkår, er det lykkedes for FK Distribution at fastholde markedsandelen, og der er i 2013 indgået nye samarbejdsaftaler med flere af selskabets største kunder. Markedsudviklingen, priskonkurrencen samt den stigende andel af nej-tak husstande betød imidlertid, at FK Distributions omsætning faldt i niveauet 8 % fra 2012 til Omsætningsfaldet var lidt mindre end oprindeligt forventet, som konsekvens af at reklameafgiften ikke blev indført. Nedgangen i omsætningen har haft betydelig negativ indvirkning på FK Distributions driftsresultat i 2013, som faldt med et stort tocifret millionbeløb, om end det lykkedes FK Distribution at fastholde en acceptabel overskudsgrad i Ledelsesberetning North Media A/S 21

5 FK Distribution har gennem en årelang og fortsat målrettet indsats nået et meget højt niveau af driftseffektivitet og produktivitet i alle led af værdikæden. Fokus de kommende år vil derfor blive på udvikling af forretningen med henblik på at skabe produkter på tværs af mediekanaler, der understøtter kundernes forretning. Nye forretningsmodeller vil præge det ledelsesmæssige fokus i 2014 I 2014 vil fokus være på at indføre nye forretningsmodeller, der udnytter de synergier, der er på tværs af mediekanalerne til fordel for forbrugerne, kunderne og FK Distribution. I samarbejde med kunderne vil FK Distribution arbejde målrettet på at videreudvikle og forfine NejTak+, således at FK Distribution kan tilbyde en endnu mere effektiv markedsføringskanal med færre tilbudsaviser, men med flere læsere. Det giver tilbudsavisen en betydeligt højere værdi, fordi den bliver mere efterspurgt af forbrugerne. Samtidig får detailhandlen mere effekt for deres markedsføringskroner. Med udgangspunkt i nyligt ombyggede pakkemaskiner og en effektiv distribution, har FK Distribution oparbejdet kompetence og viden i at levere individuelle NejTak+ pakker til den enkelte husstand. Det vil blive brugt som afsæt til at forfine og videreudvikle segmenterede og målrettede produkter til den enkelte husstand. Det er således ambitionen at trænge ind på det adresserede marked med distribution af fagblade, direct mail og magasiner i løbet af Online læsninger er en stadigt stigende faktor i tilbudssøgningen, og mere end hver fjerde forbruger læser en online tilbudsavis hver uge. FK Distribution forventer, at flere og flere tilbudsaviser vil blive læst online i de kommende år. Derfor vil FK Distribution i 2014 lægge MinReklame sammen med NejTak+ under forum.dk og samtidig arbejde på at skabe bedre digitale læsninger på den nye platform. De nye forretningsmodeller, som vil have det primære ledelsesmæssige fokus i 2014, skal sikre en konkurrencedygtig position til FK Distribution med et tæt samspil på tværs af produkter og mediekanaler. Ved at udnytte værdien af tilbudsavisen er det målsætningen at øge adgangen til forbrugerne for FK Distributions kunder. Samlet set er markedet for husstandsomdelte reklamer i hastig forandring. FK Distribution håndterer dette ved tilpasning af forretningsmodellerne i form af blandt andet NejTak+, adresseret distribution og ny platform til digital tilbudslæsning. Optimering af de eksisterende aktiviteter fortsættes. Alt i alt skal strategien sikre FK Distribution en konkurrencedygtig position via et tæt samspil på tværs af produkter og kanaler. 22 Ledelsesberetning North Media A/S

6 Med baggrund i markedsudviklingen i 2013 er der betydelig usikkerhed forbundet med forventningerne til Måden hvorpå og tidspunktet for indførelsen af reklameafgiften er endnu ukendt, ligesom omfanget af påvirkningen på markedsudviklingen fortsat er uvis. Samtidig er det usikkert, om stigningen af nej-tak husstande vil fortsætte, eller om udviklingen flader ud og finder et nyt stabilt niveau. Der er således usikkerhed forbundet med hastigheden, hvormed markedet forandres. Udviklingen i 2013 bekræfter den strategiske kurs, som FK Distribution har sat og sikrer, at FK Distribution også fremover vil være leverandør af de foretrukne markedsføringskanaler til forbrugere og detailhandlen. Det forventes, at FK Distributions omsætning vil falde i niveauet 10 % i 2014 som konsekvens af markedsfald og lavere gennemsnitspriser. Omsætningsfaldet vil påvirke driftsresultatet negativt, ligesom øgede markedsføringsomkostninger til opbygningen af NejTak+ vil reducere indtjeningen. FK Distributions resultat i 2014 forventes således lavere end resultatet i Markedsudvikling og -position Resultat i 2013 Strategi Forventninger til 2014 Volumenfald og prispres Sikre langvarige samarbejdsaftaler Konsolidere markedspositi- fortsatte, men mindre nedgang gennem høj kvalitet, on og styrke produktivitet, end oprindeligt forventet fleksibilitet, kundeservice og så effekt af negativt mar- som følge af udskydelse effekt kedspres reduceres af reklameafgift Produkt- og forretningsudvikling Lancering af banebrydende NejTak+, hvor forbrugere selv kan vælge hvilke tilbudsaviser, de vil have tilsendt, og som øger markedsføringsværdien for annoncører Øge kendskab til NejTak+ og videreudvikle segmenteringsplatform til nye tryksagsmarkeder. Desuden udvikling af nye produkter på tværs af Print og Online Landsdækkende adgang for alle husstande til NejTak+ og væsentlig stigning i antal tilmeldinger. Udvikling af supplerende online tjenester Finans Omsætnings- og indtjeningsfald mindre end forventet fra årets start Begrænse omsætningsfald og nedgang i EBIT i 2014 Ledelsesberetning North Media A/S 23

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet.

Print. Koncernen blev grundlagt i 1965 med distribution af adresseløse tryksager og aviser som hovedaktivitet. Print Koncernens printsegment består af distributionsaktiviteterne i FK Distribution samt aviserne Søndagsavisen, Helsingør Dagblad og Lokalavisen Nordsjælland og endelig selskabet Bekey. Koncernen blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Den 8. maj 2012 Selskabsmeddelelse nr. 06-12 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2012 FOR NORTH MEDIA A/S Koncernens resultat er som forventet tilfredsstillende i 1. kvartal 2012. Helårsforventningerne til

Læs mere

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2007 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I - Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 8 Corporate governance 10 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport Årsrapport 2009

Årsrapport Årsrapport 2009 Årsrapport 20 CVR NR. 66 59 01 19 09 Side 1 Årsrapport for koncernen Side Ledelsesberetning 1 Generelle oplysninger 25 Virksomhedsbeskrivelse 26 Regnskabspåtegninger 31 Koncernregnskab 35 Noteoversigt

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15

Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 HALVÅRSRAPPORT 2015 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15 NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end 440.000 husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1.

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER

HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER Skatteudvalget 2012-13 L 50 Bilag 16 Offentligt HUSSTANDSOMDELTE REKLAMER MEST TIL GAVN 27. SEPTEMBER 2011 Forfatter: Thomas Kabelmann, Frederik Dalgård, Frederik Harhoff, Christian Balthazar Møller og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen

Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen Effekter & virkningsgrader af markedsføring Casestudie af tilbudsaviser i detailhandlen I know half of my advertising is wasted. I just don t know which half. Per Østergaard Jacobsen & Claus Varnes Institut

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs

Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Søndagsavisen a-s Københavns Fondsbørs Direktionssekretariat Nikolaj Plads 6 Gladsaxe Møllevej 28 1067 København K. 2860 Søborg Telefon 39 57 75 00 Telefax 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere