! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! Forelæsning 1: Om modeller og modellering. ! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde. ! Forelæsning 2: Modelleringseksempler"

Transkript

1 Projektenhedskursus (PE): Studiets metoder (SME) Informatik og datateknik (IT & ED) Mm 2: Modellering Indhold:! Forelæsning 1: Om og ing! Gruppeopgave: Modeller i jeres projektarbejde! Forelæsning 2: Modelleringseksempler Kursusholder: Lars Peter Jensen Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 1 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 2 HVAD er en model?! En model er en afbildning af et system! Modellen afbilder systemet med en vis nøjagtighed indenfor et vist gyldighedsområde! Modellen er ikke virkeligheden!! men HVAD er så et system???? Et system er en afgrænset del af virkeligheden. et vekselvirker med omverden via in- og output. et afbildes i en systemmodel - omverden i en omverdensmodel Afbilding Omverden Omverdens -model -input -output -model Modelinput Modeloutput Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 3 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 4 Et par systemeksempler Modeltyper 1: Hus + have 2: Brændeovnen! Modeller kan klassificeres efter forskellige principper: Begrebs Begrebs Fysiske Fysiske Repræs. Repræs. Omverden Teoretiske Teoretiske Generelle Generelle Erfarings Erfarings Datamater Datamater Ikketeoretsike Ikketeoretsike Papir Papir Datamat Datamat Specielle Specielle Formal Formal Analoge Analoge Modellovs Modellovs Analogregnere Analogregnere Skematiske Skematiske Grafiske Hybridanlæg Hybridanlæg Verbale Verbale Formaliserede Formaliserede Uformelle Uformellebaserede baserede Grafiske Databaser Databaser systemafgrænsning Geometrisk Geometrisk Funktionelt Funktionelt Simulering Simulering Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 5 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 6 1

2 Modellers formål og anvendelse! To formål:! At tilvejebringe viden! At formidle viden! Anvendelse:! Overblik! Forklaring! Forudsigelse! Problemløsning Modellering - begrebs! En metode med 5 faser: 1. Afgrænse systemet fra omverden 2. Udvælge væsentlige elementer 3. Udvælge relationer mellem elementer 4. Afbilde de udvalgte elementer med de udvalgte relationer i modellen 5. Teste om modellen tjener formålet Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 7 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 8 Modelleringssekvens Teknisk analyse med ingssekvens! Teknisk analyse foregår ofte som en ingssekvens: Problem erkendes Spørgsmål/hypotese formuleres Ikke-teoretisk model opstilles! Begrebsmodel! Teoretisk model (og evt. fysisk model)! Matematisk model Matematisk analyse foretages Matematisk model opstilles Teoretisk model opstilles! Den matematiske model anvendes til forudsigende beregning Konklusion formuleres Verifikation af svar foretages Svar på spørgsmål/ hypotese formuleres Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 9 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 10 Fejlkilder i ing! 3 typer af fejlkilder:! Antagelser = (mere eller mindre kvalificeret) gæt! Tilnærmelse = en bevidst indført unøjagtighed! Idealisering = afbildning af systemelementer på teoribegreber Repræsentations eksempel: Rige billeder Hvad?! En tegning uden formelle symboler og regler! Der fokuseres på væsentlige forhold i situationen! Problematiske områder fremhæves Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 11 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E

3 Rige billeder - indhold Rige billeder - symboler! Mennesker! Fysiske objekter! Steder! Organisationer! Roller og opgaver Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 13 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 14 Rige billeder - vurderingskriterier Rige billeder - eksempel! Rige billeder skal indeholde meget information og være åbne for fortolkning! Der bør være en velafbalanceret og sammenhængende mængde af processer og strukturer! Der bør være mindst ét problematisk område! Billederne skal være rige, men ikke kaotiske! Billederne skal tilsammen belyse alle forhold, der er relevante for at forstå og skabe indlevelse i situationen Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 15 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 16 Gruppeopgave : Modeller i projektet! Diskutér hvordan jeres projekt relaterer sig til semesterets tema: Virkelighed og! Identificér én eller flere muligheder/behov for at benytte i jeres projekt og overvej (for hver model) følgende:! Formål med modellen! Type af model! Modellens gyldighedsområde! De antagelser, tilnærmelser og idealiseringer I har gjort i forbindelse med ingen! To grupper fremlægger deres resultater kl. 11:00 Fremlæggelse af gruppeopgave 1. Gr. Bxxx 2. Gr. Cxxx Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 17 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E

4 og nu en række ingseksempler fra IT-verdenen Dataflowdiagram! Dataflowdiagram! Illustrative skitsetegninger! Flowdiagram! Klassediagram! Hændelsesforløb Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 19 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 20 Illustrativ skitsetegning Illustrativ skitsetegning Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 21 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 22 Flowdiagram Klassediagram Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 23 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E

5 Hændelsesforløb..det var alt for i dag! Tek-Nat BÅ - IT&ED - E04 25 Tek-Nat BÅ - IT&ED - E