BioMed Community Slutevaluering 17/ til 28/2-2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BioMed Community Slutevaluering 17/8-2007 til 28/2-2012"

Transkript

1 BioMed Community Slutevaluering 17/ til 28/ BioMed Community Slutevaluering / 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME OM BIOMED COMMUNITY Hvorfor sundhedsteknologi? Partnere Finansiering BioMed Communitys organisation EVALUERING, FORMÅL OG METODE Baggrund og formål Metode MILEPÆLE OG AKTIVITETER Aktivitetsmål Milepæle og resultater september februar INDSATSOMRÅDE: FREMME UDVIKLINGEN AF NYE VIRKSOMHEDER Forventede og faktiske aktiviteter Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Fremme udviklingen af nye virksomheder INDSATSOMRÅDE: STYRKE EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER Forventede og faktiske aktiviteter BioMed Community Slutevaluering / 2

3 5.2 Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Styrke eksisterende virksomheder INDSATSOMRÅDE: TILTRÆKKE VIRKSOMHEDER OG INVESTERINGER Forventede og faktiske aktiviteter Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Tiltrække investeringer og virksomheder KLYNGEUDVIKLING Forventede og faktiske aktiviteter Sammenfattende vurdering ANDRE FORHOLD Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Andre forhold KONKLUSION OG ANBEFALINGER BILAGSLISTE Liste over interviewdeltagere Milepæle Oversigt over samlede events og konferenceaktiviteter Innovationsprojekter Udsagnskema og interviewguide BioMed Community Slutevaluering / 3

4 Resume Det følgende evaluerer BioMed Communitys indsats, udvikling og resultater i perioden 17. august 2007 til 28. februar BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico- og sundhedsteknologi i Nordjylland. Formålet med denne slutevaluering af BioMed Community er at beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført omkring forankring af erfaringer, resultater og information. Evalueringen af BioMed Community giver en indikation af klyngens betydning for opbygning af kompetencer, innovationsevne, produktudviklingstider, opbygning af netværk mv. Desuden kortlægger evalueringen, om BioMed Communitys ydelser medvirker til at professionalisere virksomhederne, hvormed deres muligheder for at skabe positive forretningsresultater og bryde igennem på markedet øges. Evalueringen tjener desuden det formål at fungere som basis for eventuelle tilpasninger af den fremtidige strategi for projektet BioMed Community Nordjysk MedTech klynge, som løber i perioden BioMed Community har overordnet arbejdet inden for tre indsatsområder: 1. Fremme udviklingen af nye virksomheder 2. Styrke eksisterende virksomheder 3. Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen I rapporten er evalueringen af BioMed Community og de tre indsatsområder foretaget med dels en intern evaluering af projektets faktuelle resultater og indsatser set ift. de oprindeligt opsatte milepæle, dels en ekstern udført evaluering baseret på interviews med et udvalg af interessenter ift. projektet. De to evalueringstilgange er herefter vurderet sammenfattende for hvert indsatsområde, og der er tilsvarende for hvert af disse opsat konkrete anbefalinger for aktiviteten i Endvidere er et antal supplerende forhold af mere tværgående karakter behandlet. Evalueringen afsluttes med en generel konklusion i kapitel 9, der bl.a. påpeger den opnåede profilering samt interne sammenhæng i klyngen. Herudover resumeres konklusionerne for de enkelte delområder, og der er sammenstillet de vigtigste anbefalinger for Af konklusionen fremgår det blandt andet, at BioMed Community som projekt overordnet har skabt værdi for virksomhederne. Det er blandt andet områder som netværk, investorsøgning, markeds- og forretnings knowhow samt øvrig viden om regulatoriske forhold, CE-kurser, klinisk test mm., der betones som områder af høj BioMed Community Slutevaluering / 4

5 værdi, hvor BioMed Community har gjort en forskel. Fremadrettet anbefales det bl.a., at der fokuseres på følgende områder: Investorområdet prioriteres endnu højere Mere fokus på internationale markeder Opfølgning på virksomhedernes udvikling Mere synliggørelse af klyngen Udvikle klyngen ved at få virksomhederne til aktivt at bruge hinanden mere. BioMed Community Slutevaluering / 5

6 1 Om BioMed Community BioMed Communitys partnere BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico- og sundhedsteknologi i Nordjylland. Dette gøres ved at arbejde inden for tre indsatsområder: 1. Fremme udviklingen af nye virksomheder 2. Styrke eksisterende virksomheder 3. Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen Desuden har BioMed Community til opgave at synliggøre og markedsføre regionens kompetencer på medicoområdet. BioMed Community netværket tæller 55 virksomheder og 320 personlige medlemmer. BioMed Community eksisterede oprindeligt som et løst organiseret netværk fra omkring år 2002, indtil det officielle Regionalfondsprojekt BioMed Community blev startet op den 17/ Projektet havde bevilling frem til 28/ Hvorfor sundhedsteknologi? Idéen til BioMed Community opstod med inspiration fra elektronik og telekommunikations-området, hvor man formåede at opbygge en kompetenceklynge i Nordjylland. Dette har betydet, at teknologisk forskning og innovation fik en styrket position i Nordjylland i forhold til andre regioner. Denne vidensressource og kompetence er applikérbar inden for det sundhedsteknologiske område, hvor fx telemedicin og neurostimulation, men også en række øvrige medtech devices, har dannet et stærkt erhvervsmæssigt fundament i Nordjylland. Samtidigt har Aalborg Universitet etableret en række stærke uddannelser inden for bl.a. sundhedsteknologi, industriel medicin, lægeuddannelsen, sundhedsinformatik og bioteknologi, som samlet kan betegnes Life Science. Dertil kommer en række life science virksomheder, som allerede er etablerede i Nordjylland, og som således er med til at udgøre fundamentet for udviklingen af erhvervsklyngen. Endvidere vil Danmark i de kommende år opleve en markant stigning i antallet af ældre og personer med livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig er der et ønske om at nedbringe omkostningerne i sundhedsområdet. Derfor vil der fremover være behov for øget fokus på forebyggelse af sygdomme og behandling af patienter i eget hjem. Disse problemstillinger forventes i meget stor grad at kunne afhjælpes ved hjælp af forskning, uddannelse og industri inden for det sundhedsteknologiske område. Signalement af den nordjyske medicoklynge Medicobranchen hører under det samlede begreb Life Science, der udover medico omfatter biotek og pharma. Medicoindustrien i Danmark udgøres af ca. 220 virksomheder, der har direkte fokus på medicoløsninger og -produkter. Dertil kommer ca virksomheder, der i større eller mindre grad arbejder inden for medico, eksempelvis med underleverancer. De seneste tal fra Medicoindustriens BioMed Community Slutevaluering / 6

7 brancheforening er fra 2010, hvor branchen havde en samlet omsætning på 50 mia. kr. og en beskæftigelse i Danmark på ca ansatte. Hertil kommer yderligere ansatte i danske medicovirksomheder i andre lande. (Kilde: Nordjylland huser ca. 10% af den danske medicoindustri. Virksomhedsmassen er kendetegnet ved tilstedeværelsen af produktionsenheder af Oticon, Coloplast og Novo Nordisk. Der er en række virksomheder, der er spin-off fra forskningen på Aalborg Universitet, som fx Neurodan, Judex og Cephalon samt TKS. Enkelte virksomheder har deres afsæt fra Aalborg Sygehus, hvor læger, forskere og andre har knopskudt med nye virksomheder. Dette gælder fx CCBR og Ditens. Virksomheder fra den nordjyske telecom/mobilklynge har i mindst et tilfælde udklækket en medico virksomhed. Dette er Tunstall Healthcare, der er købt af britiske Tunstall. En række iværksættere og innovatører har de seneste år etableret virksomheder. Dette gælder Therm Aid, Medichanical og Nanoko m.fl. Antallet af virksomheder, der producerer løsninger inden for rehabilitering og hjælpemidler er markant og tæller virksomheder som Wolturnus, Vela, Meyland-Smith m.fl. Samlet set tæller den nordjyske biomed klynge 55 virksomheder og beskæftiger ca ansatte. Den samlede virksomhedsliste kan ses på hjemmesiden Udfordringen for den nordjyske bio-medicoklynge Uanset om man ser på kvaliteten af forskning, uddannelsesmulighederne, netværk, klinisk forskning eller innovation, så tegner Nordjylland sig stærkt på sundhedsteknologiske kompetencer. Dér, hvor den store udfordring ligger, er på virksomhedsplanet, hvor antallet af virksomheder, og dermed klyngen, fortsat er under kritisk masse. Det betyder at Nordjylland kun i begrænset omfang kan tilbyde jobmuligheder for de mange kandidater, der udklækkes fra de sundhedsrelaterede uddannelser. De nyuddannede må derfor søge udenfor regionen eller til udlandet for at få det første job. Konsekvensen heraf vil være, at der eksporteres viden og kompetencer i et omfang, der ikke er hensigtsmæssigt. Visionen for BioMed Community har derfor været at medvirke til at styrke den nordjyske medicoindustri med flere virksomheder, flere arbejdspladser og forbedrede forretningskritiske kompetencer. Se desuden figur 1 herunder BioMed Community Slutevaluering / 7

8 Figur 1: Vippen herunder illustrerer de udfordringer som beskrevet ovenfor, hvor der er mange offentlige initiativer, men der mangler en kritisk masse af virksomheder 1.2 Partnere De fire partnere i BioMed Community er Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus, Aalborg Samarbejdet og Aalborg Kommune. Desuden samarbejder BioMed Community med bl.a. Invest in Denmark, Novi samt regionens medico virksomheder. Fælles for partnerne i BioMed Community er, at de stiller ressourcepersoner til rådighed i styregruppen, som udover at styre projektets overordnede retning, også fungerer som sparringspartnere for projektsekretariatet. Aalborg Kommune og Aalborg Erhvervsråd bidrager med kontant medfinansiering, administrative ressourcer og stiller aktiviteter og muligheder til rådighed for regionens virksomheder. Aalborg Samarbejdet er ansøger på vegne af partnerskabet, bidrager med kontant medfinansiering og stiller aktiviteter og muligheder til rådighed for regionens virksomheder. Aalborg Sygehus og Forskningens Hus stiller ressourcepersoner til rådighed i forbindelse med relevante aktiviteter i netværket. Desuden bidrages med medfinansiering i form af arbejdstimer. Aalborg Universitet bidrager med medfinansieringstimer, forskningsmæssige kompetencer i forhold til at opfylde målene for klyngeudviklingen, fungerer som sparringspartner samt bistår i udmøntningen af en række aktiviteter. BioMed Communitys rammer: Ansøger: Aalborg Samarbejdet Ansøger ID: 3549 Bevilling A: Nordjylland: Regionalfonden: Prioritet 1: Innovation og viden Indsatsområde: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Kategori: Rådgivning Regionens medico virksomheder bidrager som mentorer og værter for start-op virksomheder, ved at opbygge kommercielle netværk samt markedsføre regionen. Blandt de associerede partnere findes NOVI, som bidrager med forretningsudvikling og kapital; Invest in Denmark, som markedsfører og laver fremstød i udlandet, samt private interessenter som bistår med rådgivning. BioMed Community Slutevaluering / 8

9 1.3 Finansiering Projektet finansieres af Vækstforum via EU-regionalfonden, Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune, Aalborg Erhvervsråd og medfinansiering i form af arbejdstimer fra de personer på sygehus og universitet, der udfører opgaver for projektet. EU-Regionalfonden Aalborg Samarbejdet Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Medfinansiering (timer) I alt kr kr kr kr kr kr. BioMed Community Slutevaluering / 9

10 1.4 BioMed Communitys organisation BioMed Community er organiseret i tre enheder: Partnergruppen, Håndværkergruppen og Sekretariat. Partnergruppen er projektets bestyrelse og består af folk fra det private erhvervsliv og offentlige organisationer, som skal sikre implementeringen af BioMed Communitys strategi. Håndværkergruppen udfører beslutningerne truffet af Partnergruppen, mens sekretariatet varetager det daglige arbejde i BioMed Community. Siden projektstart er der sket ændringer i partnergruppens sammensætning. Således er Preben Larsen, direktør, PrebenLarsen.dk, Jesper Nielsen, direktør i Neurodan og Hans Gregersen, forskningschef, Aalborg sygehus trådt ud af partnergruppen. De er imidlertid blevet erstattet af Niels Ole Andersen, Director of Operations, Tunstall Healthcare, Eigil Myrhøj Nielsen, R&D manager, Neurodan og Kjeld Lisby, innovationschef, Aalborg Sygehus. Partnergruppen anno 2012 Niels Ole Andersen Director of operations Tunstall Healthcare A/S Klaus Johansen Direktør Cephalon A/S Partnergruppen Partnergruppen (herefter PG) skal sikre styring, fokus og forpligtelse på de mål og opgaver, som er opstillet i henhold til strategi- og handlingsplan og i forhold til sponsorer/bevillingsgivere. PG skal udstikke de overordnede rammer for mål, økonomi og driften af BioMed Community, herunder opfølgning på aktiviteter og milepæle. PG skal fungere som støtte for projektledelsen og sikre opbakning fra og information til de respektive partner baglande. PG skal bestå af 1 (evt. 2) repræsentant(er) fra hver af partnerne, som disse selv udpeger. Gruppen kan suppleres med en repræsentant for en større virksomhed uden for Nordjylland. PG mødes ca. 4 gange årligt Eigil Myrhøj Nielsen R&D Manager Neurodan A/S Charlotte Villadsen Teknologiformidler Aalborg Universitet Håndværkergruppen Håndværkergruppen er BioMed Communitys arbejdsgruppe, som skal følge de konkrete opgaver og initiativer til dørs, som vedtages af Partnergruppen. Egon Toft Prodekan Aalborg Universitet Håndværkergruppens medlemmer: - Charlotte Villadsen, Teknologiformidler, Aalborg Universitet - Lotte Fuglsang Nielsen, Fuldmægtig, Aalborg Universitet - Pernille Mejer Højholt, Projektleder, Aalborg Sygehus - Theresa Høgenhaug, Regional Project Manager, Invest in Denmark - Finn Allan Larsen, Projektleder, BioMed Community - Helena Peyron, Projektkoordinator, BioMed Community Sekretariat Sekretariatet betjenes af: - Finn Allan Larsen, Projektleder - Helena Peyron, Projektkoordinator Kjeld Lisby Innovationschef Aalborg Sygehus Finn Allan Larsen Projektleder BioMed Community BioMed Community Slutevaluering / 10

11 Derudover har sekretariatet løbende været bemandet af dels en studentermedhjælper, dels en medarbejder med løntilskud, som har bistået det koordinerende projektarbejde samt løftet diverse kommunikationsopgaver. Adresse: BioMed Community sekretariat c/o Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Tel: , 2 Evaluering, formål og metode I dette afsnit vil der blive redegjort for baggrunden for og formålet med slutevalueringen af BioMed Community projektet, samt for den anvendte metode i forbindelse med evalueringen. 2.1 Baggrund og formål Formålet med denne slutevaluering af BioMed Community er at beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført f.s.v.a. forankring af erfaringer, resultater og information. Desuden skal evalueringen klarlægge og beskrive projektets opnåede resultater i bred forstand, herunder også i forhold til de udstukne milepæle ved projektets begyndelse. Evalueringen tjener endvidere det formål at fungere som basis for eventuelle tilpasninger af den fremtidige strategi for projektets nye periode til I figuren herunder illustreres slutevalueringen, set i forhold til projektforløbet. Figur 2.1 Projektforløbet og slutevalueringen Projektstart Opstilling af hensigter og milepæle Projektfase Midtvejsevaluering Projektfase Slutevaluering Slutevalueringen omfatter hele projektperioden fra til Fokus ligger på hvor langt projektet er nået i forhold til opfyldelsen af projektets milepæle samt virksomhedernes og øvrige interessenters udbytte af projektet. BioMed Community Slutevaluering / 11

12 2.2 Metode Slutevalueringen er baseret på to hovedelementer: Intern evaluering BioMed Communitys opgørelse af aktiviteter og evaluering af faktuelle forhold i forhold til opsatte mål m.v. Ekstern evaluering Interviews gennemført med et udvalg af interessenter Den interne evaluering tager udgangspunkt i projektets ansøgning til Vækstforum Nordjylland og EU s Regionalfond, herunder de opstillede milepæle, i forhold til at vurdere, i hvilket omfang milepælene er nået. Den interne evaluering forestås af projektsekretariatet. Den eksterne evaluering har til hensigt at inddrage synspunkter, vurderinger og oplevelser hos projektets interessenter i målgrupperne for derved at få et slutbrugerperspektiv på kvaliteten og relevansen af BioMed Communitys indsats. Fordelen ved inddragelsen af interessenterne er tofoldig. For det første giver det nærværende evaluering validitet, idet projektet evalueres fra flere sider, herunder de vinkler og perspektiver, som interessenterne oplever som relevante, og som den interne evaluering måske ikke belyser. For det andet giver det projektets partnergruppe inspiration og idéer til tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats i den ny projektperiode. Den eksterne evaluering består af kvalitative interviews, som forestås af en ekstern konsulent, John Chr. Aasted, Aasted Consult, Aalborg. Konsulenten er valgt ud fra, at skulle være neutral, dvs. uden specifikke egeninteresser ift. biomedico-området. Desuden har konsulenten ikke udført egentlige opgaver for BioMed Community, men har hidtil alene været involveret i evalueringsaktiviteten ved midtvejsevalueringen. Konsulenten kan derfor betragtes som en objektiv neutral part, der samtidig har særlig mulighed for at relatere observationer, opfølgning og udviklinger siden midtvejsevalueringen frem til nærværende slutevaluering af projektet. Konsulentens arbejde indebærer også at vurdere og konkludere på baggrund af den eksterne evaluering. Dette er med til at styrke pålideligheden af evalueringen, da det således ikke blot er projektsekretariatet, der drager egne konklusioner på baggrund af evalueringen. Den eksterne evaluering er gennemført som kvalitative semistrukturerede interviews suppleret med et udsagnsskema (se bilag 10.5), som den interviewede udfylder i konsulentens nærvær med mulighed for kommentarer til de afgivne vurderinger. Udsagnsskemaet giver i oversigtsform et kvantitativt, indikativt resultat i form af en score, som kompletterer det øvrige udbytte af evalueringsaktiviteten. Det kvalitative interview giver mulighed for en mere dybdegående vurdering, der afdækker både interviewpersonernes holdninger og observationer, men også baggrunden for disse. De semistrukturerede interviews har taget udgangspunkt i fælles spørgeramme med nogle overordnede og retningsgivende spørgsmål, som sikrer, at man kommer omkring de emner, der er af interesse for evalueringen. Samtidigt er der plads til, at interviewpersonerne selv kan komme ind på områder, de finder relevante, men som intervieweren ikke har kunnet forudse. Tilsvarende kan BioMed Community Slutevaluering / 12

13 intervieweren bede om uddybning af svar og af emner, som den interviewede bringer op. Udvælgelsen af gruppen af interviewpersoner er sket af den eksterne konsulent i samråd med projektsekretariatet. Udvalget er fortaget dels med et ønske om kontakt med andre interviewpersoner end ved midtvejsevalueringen (for at få yderligere bredde i den samlede evalueringsindsats), dels under hensynet til behov for passende repræsentation af brugere ift. projektets oprindelige indsatsområder mv. ud fra følgende udvalgskriterier: Brancher / type af virksomhed (kernevirksomhed, underleverandør) Iværksætter/ny virksomhed eller etableret, eksisterende virksomhed Benyttelse af forskellige elementer af projektets tilbud og aktiviteter Investorer Partnere Ingen af de ved slutevalueringen interviewede personer gik igen fra den tidligere midtvejsevaluering, mens der var sammenfald vedr. en enkelt, etableret virksomhed. Samlet er der således interviewet 12 personer som repræsentanter for virksomheder og organisationer mv. relateret til de ovennævnte kriterier, jf. desuden liste i bilag BioMed Community Slutevaluering / 13

14 3 Milepæle og aktiviteter 3.1 Aktivitetsmål I forbindelse med projektansøgningen blev opstillet et antal milepæle for BioMed Community projektet. Milepælene er et antal konkrete aktiviteter, som skal finde sted inden for projektperioden med henblik på at udvikle den nordjyske erhvervsklynge indenfor bio-, nano- og sundhedsteknologi. Nedenfor følger en liste over planlagte milepæle for hele projektperioden. Det bemærkes at projektperioden blev forlænget frem til den 28. februar Dette skyldes bl.a., at BioMed Community ikke har haft mulighed for at iværksætte alle planlagte aktiviteter fra starten på grund af usikkerhed omkring vilkår for støtteberettigede aktiviteter. De nærmere vilkår blev først kendte efter modtagelse af bevillingstilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen den 16. juli 2008 dvs. 11 måneder efter projektstart. 3.2 Milepæle og resultater september februar 2012 Nedenfor fremgår milepælene, som er mål for projektets kvantitative resultater for hele projektperioden. Af hensyn til oversigt er medtaget såvel milepæle som projektets resultatmål. Milepæl Resultat Fremme udviklingen af nye virksomheder Aktiviteter rettet mod studerende 6 8 Etableringer i Forskningens Hus, Novi m.v. 6 - Nye Virksomhedsetableringer Forretningsplaner Styrke eksisterende virksomheder Nye arbejdspladser Faglige møder i netværket Tiltrække virksomheder og investeringer Kontakter til industrien Produktblade 12 Webbaseret Landefremstød/internationale markedsf.aktiviteter 4 16 Nyhedsbreve/direct mails Klyngeudvikling Konferencer 4 6 Initiativer til udvikling af samarbejde 3 10 BioMed Community Slutevaluering / 14

15 4 Indsatsområde: Fremme udviklingen af nye virksomheder 4.1 Forventede og faktiske aktiviteter I projektet er følgende parametre valgt til at måle fremdriften på indsatsen for at fremme udviklingen af nye virksomheder: Aktiviteter rettet mod de studerende på Aalborg Universitet Etableringer i Forskningens Hus, NOVI m.fl. Etableringer af nye virksomheder Initiativer til fremme af innovationsprojekter/kommercialisering Aktiviteter rettet mod studerende Bio-medicobranchen er kendetegnet ved et højt vidensniveau, der bygger på de kompetencer og den viden, som bl.a. studerende oparbejder under deres uddannelse. Aalborg Universitet tilbyder uddannelse inden for bl.a. bio-, nano- og sundhedsteknologi, industriel medicin, idræt, lægeuddannelsen, sundhedsteknologi og klinisk teknologi. BioMed Community har bl.a. til formål at målrette aktiviteter mod disse studerende for at fremme forretningsforståelsen og kontakten til industrien. Konkret har milepælen været at arrangere 6 aktiviteter rettet mod studerende. Målet har bl.a. været at indentificere studenterprojekter med kommercialiseringspotentiale, indgå samarbejdsaftaler med virksomheder om studenterprojekter samt fremme innovations- og iværksætterlysten hos de studerende. De enkelte aktiviteter fremgår af kolonnen til højre. Målet er nået med 8 aktiviteter, men vi kan konstatere, at der har været færre studenterprojekter fra AAU i pipelinen til BioMed Community end forventet ved projektstart. Projektkonkurrencen var et forsøg på at stimulere til kommercialiseringsprojekter og med syv indleverede forslag har konkurrencen været en succes. Vinderprojektet blev indstillet til videre support fra BioMed Community. De studerende har desuden ofte deltaget i BioMed Community aktiviteter som Community Forum og CE-kurser. Det er vanskeligt at vurdere effekten heraf, men der er ikke tvivl om, at det har fremmet kontakten mellem studerende og virksomheder på et tidligt tidspunkt. Faktiske Aktiviteter rettet mod studerende: Samarbejde med SEA på AAU om projekter med kommercielt potentiale fra sundhedsteknologistuderende BioMed fællestur for studerende og virksomheder til DMTS landsmøde i september 2009 BioMed Projektkonkurrence for studerende, i forbindelse med BioMed konference i juni 2009 Opfølning på alle syv projekter fra projektkonkurrencen, bl.a. assistance til udarbejdelse af forretningsplaner Behandling af ansøgning om midler til nyhedsundersøgelse til innovationsprojektet equi af studerende fra AAU Oplæg og præsentation for studerende på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi. Mentorordning for to studerende fra Atrkitektur og Design ved Aalborg Universitet Behandling af ansøgning fra AAU studerende vedr. projekt Sharp. Etableringer i Forskningens Hus, NOVI m.fl. Ved projektets start var det vigtigt at synliggøre resultaterne af indsatsen ved fysiske etableringer af nye virksomheder. Dette har siden vist sig ikke at være så relevant. Det vigtige er at virksomhederne placerer sig, hvor det er værdiskabende for dem. Der er flere eksempler på virksomheder, som placerer sig i hos andre virksomheder eller i kontorfællesskaber. Som eksempel kan nævnes at Novo Nordisk Biostatistics i 2008 etablerede sig med en afdeling på Cassiopeia på Aalborg Universitet med otte ansatte. Desuden har Forskningens Hus ikke haft plads til flere nye virksomheder siden BioMed Community projektet startede i september Som konsekvens heraf ophæves milepælen om 6 etableringer i Forskningens Hus, Novi m.fl. BioMed Community Slutevaluering / 15

16 Etablering af nye virksomheder Denne parameter omfatter både resultaterne af den direkte indsats, som projektet har udført og tæller også som resultattavle for etableringer samlet i regionen. Den direkte indsats, som BioMed Community kan bidrage med i forhold til at fremme etablering af nye virksomheder omfatter bl.a.: Rådgivning af iværksættere vedr. f.eks. kommercialisering og CE-mærkning Assistance til forretningsplan, investorsøgning og økonomisk støtte til innovationsprojekter. Aktiviteter, hvor networking og erfaringsudveksling indgår Mentorordning Økonomisk tilskud til rådgivning af ovenstående Det er ikke muligt helt konkret at måle f.eks. hvor mange forretningsplaner, projektet har bidraget til. Derudover vil der også være nogle indirekte effekter fra BioMed Communitys aktiviteter, som ikke kan måles, men som på sigt måske har en positiv indflydelse ift. etablering af nye virksomheder. Milepælen var at etablere 12 nye virksomheder. Det vurderes at projektet har bidraget indirekte til etablering af 14 virksomheder. Se virksomhedslisten til højre på denne side. Etablering af nye virksomheder i projektperioden: Therm Aid Medichanical Nanoko Ditens Novo Nordisk Biostatistics Pharmedical Consult Dansk Råmælk Group 4G TREAT Tunstall Healthcare TKS DecuMed Genokey Ideaal Forretningsplaner/Initiativer til fremme af kommercialisering En af de primære opgaver i BioMed Community er at yde kvalificeret assistance til forretningsudvikling. Målsætningen er at medvirke til at realisere gode ideer til nye sundhedsteknologiske produkter og applikationer. BioMed har taget udfordringen op vedr. de særlige problemstillinger, der kendetegner kommercialiseringen af medico produkter. Partnergruppen har besluttet at reservere midler, således at der kan ydes økonomisk tilskud til projekter, der har behov for at få tilført forretningsmæssige kompetencer og faglig viden om f.eks. godkendelsesordninger og afsætning til sundhedsvæsenet. I projektperioden har BioMed Community modtaget 29 projektansøgninger om støtte til innovationsprojekter. Samlet er der blevet ansøgt om kr. Der er i perioden bevilliget midler til 23 forretningsplaner og innovationsprojekter, som samlet har modtaget støtte for kr. Flere af de støttede projekter har resulteret i udviklingen af produkter, som i dag hjælper patienter eller medarbejdere på fx Aalborg Sygehus. I bilag 10.4 fremgår en komplet oversigt over de støttede projekter. Der er ikke foretaget en særskilt evaluering af disse projekter. Dette skyldes at ikke alle projekter er afsluttede og der forligger således ikke afrapportering for alle projekter Da BioMed Community fortsætter i en ny projektperiode vil der løbende blive fulgt op på alle projekterne mhp. på at vurdere den fremtidige indsats. Eksempler på faktiske forretningsplaner/initiativer til fremme af kommercialisering Therm Aid Innovativt termotæppe til redningstjenester Medichanical Innovation Måleinstrument til hofteproteser under hofteoperationer Den patientvenlige urinkolbe Innovativ og ergonomisk urinkolbe til hospitalpatienter Echoclip Måling af gennemstrømning i blodåre i hjertet under bypassoperationer Bilcon innovationsprojekt Mobil klinik til mammografi-screening mm. GI Technology Højteknologiske måleinstrumenter til diagnostisering Desuden har BioMed Community via netværk tilbudt mentorsparring, sparring med sekretariat og investorer og foretaget mange formidlingsmæssige opgaver med henvisning til ekspertise, kontakt til andre virksomheder og kontakt til erhvervsfremmesystemet, herunder de lokale erhvervskontorer, Væksthuset og også DecuMed: Antidecubitus i siddende stilling Sharp: Hjælpeværktøj til afasiramte patienter Se komplet liste i bilag BioMed Community Slutevaluering / 16

17 nationale vidensinstitutioner mv. Milepælen for perioden er 30 forretningsplaner, mens det realiserede antal er 29 projekter. Der var forventet et større indløb af projekter fra universitet. Det har vist sig at mange projekter fra AAU har længere vej til kommercialisering end først antaget. På den anden side er der kommet flere projekter i pipeline fra sygehus end forventet. Dette er bl.a. sket i kraft af etableringen af Forskningens Hus og Idéklinikken. Desuden har antallet af idéer fra iværksættere og eksisterende virksomheder været større en forventningen fra projektets start. Man kan sige af den forskningsdrevne innovation har været mindre, mens den klinisk drevne innovation og den markedsdrevne innovation har været større end oprindeligt forventet. En af de indhøstede erfaringer er, at processen fra idé til færdigt produkt/virksomhed er længere end oprindeligt antaget. Dette vil også betyde, at projekterne er længere undervejs, inden der sker etablering, finansiering, afsætning mv. Derfor er der valgt at betegne aktiviteterne som både forretningsplaner og innovationsprojekter, hvoraf sidstnævnte repræsenterer de udprægede early-stage projekter. For både universitet og sygehus er licensing en væsentlig del af kommercialiseringsstrategien, hvilket repræsenterer en udfordring for BioMed Community, hvor fokus er etablering af virksomheder og arbejdspladser i regionen. Endeligt har de makroøkonomiske konjunkturer med finanskrisen påvirket investeringsklimaet for nye medicovirksomheder og produkter i negativ retning. 4.2 Interessentsynspunkter I denne gruppe er de interviewede virksomheder karakteriseret ved at være iværksættervirksomheder, dvs. unge, relativt nystartede virksomheder, der har de unge virksomheders udfordringer samt iværksætterens vanskeligheder at slås med. I den forbindelse skal tilføjes, at der for flere af disse virksomheder netop er nogle specielle udfordringer, som også i særlig grad og udbredt præger det medicotekniske område. Det drejer sig om langstrakte og krævende godkendelsesprocesser samt kapitalkravet til udvikling, godkendelse og markedsføring. I interviewindsatsen er der lagt fokus på forhold, som supplerer den faktuelle del af evalueringen, og emner, som illustrerer nogle af de vigtige delformål i projektet. Af hensyn til en vis sammenlignelighed på tværs af interessentgrupper er lagt vægt på, at de fælles emner er gennemgående, mens interessenternes forskellige kommentering af disse afspejler gruppens vægt og nuancer ift. emnet. Herudover er der i interviewdialogen lagt vægt på nogle af de forhold, der er særlig relevante for gruppen, herunder forhold som interessenterne selv har fremhævet. Hovedemnerne i denne gruppe har således været: Bidrag til udvikling og fremdrift i de ny virksomheder Værdi af BioMed Communitys aktiviteter Netværk Viden Synliggørelse af virksomheder BioMed Community Slutevaluering / 17

18 Investorkontakt og strategisk skærpelse Assistance fra sekretariat Set ift. det overordnede mål, at fremme udviklingen af nye virksomheder, er der, hos de interviewede blandt iværksætterne og blandt de helt unge virksomheder, bred enighed om, at det faktisk finder sted. I det efterfølgende illustreres de væsentligste af de fremhævede forhold til begrundelse herfor og for, at det opleves, at BioMed Community også bidrager til fremdriften. Som ved midtvejsevalueringen har de denne gang medvirkende og interviewede blandt iværksætterne og de helt unge virksomheder set den primære nytteværdi af BioMed Community ved især skabelsen af og driften af et netværk mellem personer, virksomheder og organisationer. Flere har denne gang tilmed benyttet ordet samlingspunkt, og der nævnes også udbyttet af nyttig guidning til ny informationer og professionelle, som kan hjælpe på forskellige områder. Ellers fremhæves på ny værdien af at kunne høre om andres problemer og lave erfaringsudveksling mellem virksomheder i samme branche. Det bemærkes her, at erfaringsudvekslingen både finder sted mellem iværksættere/unge virksomheder på forskellige udviklingstrin, men nok så vigtigt også mellem disse og mere etablerede virksomheder. Denne mulighed tillægges stor værdi ved arbejdet med virksomhedens problemer og udfordringer, ikke mindst ift. at opnå vækst. Nogle roser også, at der er stor og positiv bredde i BioMed Community deltagerkredsen og ser forskelligheden indenfor branchefællesskabet som en klar styrke. Det næsthøjest prioriterede forhold, der nævnes, er branchemålrettet, relevant og systematisk videnstilførsel gennem BioMed Community møder, kurser og konferencer. Her bliver fremhævet, at kurser om f.eks. CE-mærkning, jura, markedsføring og offentlige indkøb for nogle af virksomhederne har været meget værdifulde og har givet betydeligt vidensløft. Først og fremmest giver behandlingen af emner i BioMed Community regi, med og for branchen, særlige fordele, da aktiviteten og emnerne kan tilrettes til de specifikke behov, og at de anvendte eksempler er relevante. Derudover gavner erfaringsudvekslingen mellem deltagerne undervejs i arrangementsforløbene, hvorved netværket styrkes og udbygges. Det fremhæves også, at synliggørelse af virksomhederne, gennem BioMed Communitys arrangementer mv., er vigtig. Den særskilte og faste præsentation af forskellige deltagervirksomheder ved netværksmøder indgår heri, men særligt fremhæves præsentation ved investorarrangementer og herunder primært projektbørsen Windows of Opportunity, der både satte deltagende enkeltvirksomheder og den nordjyske biomed-klynge i fokus. De fleste lægger netop også meget vægt på investorkontakten, f.eks. ved nævnte arrangement Windows of Opportunity, samt på den strategiske skærpelse, som flere arrangementerne dækker direkte eller som en forberedende aktivitet. I projektet har også indgået aktiviteter med bedømmelse og kommentering af forretningsplaner i panel-form, f.eks. ved arrangerede spring-boards med erfarne erhvervsfolk, der præsenteres for iværksætternes strategier mv. Disse har for de fleste deltagere givet nyttige input, mens enkelte nævner, at der også er behov for fokus på mere lavpraktiske iværksætterforhold, f.eks. ved fokus på temaer herom, og hvor virksomhederne pga. BioMed Community Slutevaluering / 18

19 gensidig tillid og kendskab kan få større udbytte heraf ved diskussionen af oplevede, egne problemer. Der er positive holdninger til oplevelsen af dialogen med og assistance fra BioMed Communitys sekretariat, besøg, vejledning og sparring samt mentorbistand, som har hjulpet i den ellers vanskelige virksomhedsopstartsfase. Flere virksomheder roser muligheden for støtte i form af særlige innovationsmidler til hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner mv. Det kan i øvrigt bemærkes, at også blandt andre interessenter end iværksættere og unge virksomheder, er det udbredt opfattelsen, at BioMed Community har en betydelig positiv effekt og nyttevirkning hos iværksættere og unge virksomheder, uanset at flere nævner, at det pt. er svære tider. Som begrundelse for nytteværdien nævnes overvejende, at de mange tiltag med netværk, viden og synlighed hjælper til at holde modet oppe hos iværksætterne og de unge virksomheder. 4.3 Sammenfattende vurdering BioMed Community har godt fat i og løbende kontakt til de nordjyske iværksættere og de unge virksomheder inden for medicoområdet mv. I projektperioden er det ikke helt lykkes at medvirke til etablering af antal virksomheder og arbejdspladser som forventet. Det er kendetegnende at de virksomheder, der har et færdigt produkt og har fået tilført kapital (især industrikapital og/eller overtaget af udenlandske virksomheder) har klaret sig bedst mht. jobvækst. Den internationale finanskrise, der slog igennem i 2008 har været mærkbar hos BioMed Community. For flere ellers lovende projekter tørrede finansieringsmulighederne ind på kort tid. Investeringsklimaet er ganske vist bedret i 2011 og 2012, man mangler stadig at slå igennem. Vanskeligst er det for rent forsknings- og teknologidrevne projekter. Det viser sig ved, at der er langt til markedet og barrierer i forhold til at tiltrække investorkapital. Årsagen skal i flere tilfælde søges i mangel på kritiske forrentningskompetencer hos innovatører og virksomheder. På den baggrund er det positivt at evalueringen viser, at BioMed Community har en nyttig rolle og funktion ift. at fremme udviklingen af nye virksomheder. Evalueringen bekræfter at samspillet med BioMed Comunity bidrager til at afhjælpe mange af de vanskeligheder, som de stilles overfor bl.a. inden for forretningsudvikling, godkendelsesforhold, finansiering mv. Dette bekræftes hos interview-personerne, hvor der gives eksempler på aktiviteter, der opleves som positive: BioMed som et samlingspunkt på Community-møderne, i netværk, igennem erfaringsudveksling og videnstilførsel, men også gennem sparring og direkte støtte til forretningsudvikling, synliggørelse og investorkontakt. 4.4 Anbefalinger vedr.: Fremme udviklingen af nye virksomheder På baggrund af evalueringen og inputtene fra de interviewede interessenter kan der for dette indsatsområde opsættes følgende anbefalinger: Fasthold og konsolider netværksindsatsen BioMed Community Slutevaluering / 19

20 Fortsæt prioritering af erfaringsudveksling, videnstilførsel og opbygning af yderligere forretningskompetencer Forretningsudvikling er fortsat relevant, også ift. klassiske forretningsudfordringer Se på muligheden for at få iværksætterne/de unge virksomheder til at arbejde mere sammen og dele kritiske ressourcer 5 Indsatsområde: Styrke eksisterende virksomheder 5.1 Forventede og faktiske aktiviteter På samme måde som det er vigtigt at medvirke til etablering af nye virksomheder, er det lige så vigtigt at styrke udviklingen i den eksisterende virksomhedsmasse. Derfor har projektet et særligt indsatsområde, der har fokus på aktiviteter, til gavn for de omkring 55 virksomheder, som tilsammen udgør den nordjyske bio-medicoklynge. I projektet er der valgt at måle fremdriften på indsatsen for at styrke eksisterende virksomheder på følgende parametre: Nye arbejdspladser i virksomheder Faglige møder i netværket (Community Forum) Nye arbejdspladser i virksomheder Formålet med projektet er som nævnt at medvirke til skabelsen af flere virksomheder og arbejdspladser indenfor medico området. I forhold til dette er der i ansøgning til Regionalfonden opstillet en milepæl på 60 nye arbejdspladser i hele projektperioden. Det har siden vist sig at være vanskeligt at beskrive en konsistent sammenhæng mellem projektets aktiviteter og effekter i det omgivende samfund i form af arbejdspladser i virksomheder. Der er ikke tale om et direkte årsags-virkning forhold mellem projektets aktiviteter, som omfatter seminarer om CE-mærkning, støtte til innovationsprojekter og investorbesøg, synliggørelse/ markedsføring, matchmaking, mentorordninger, bestyrelsesnetværk, samarbejdsalliancer mv., og en stigning i antal arbejdspladser. På den anden side må det antages, at det er nyttige og relevante aktiviteter, der fremmer de kommercielle muligheder. Projektets aktiviteter må betragtes som positive indikatorer for at fremme udviklingen i klyngen. Desuden kan det konstateres, at samtidig med en vækst i antal ansatte i de små innovationsvirksomheder, er der sket reduktion i antal ansatte i de større produktionsvirksomheder som eksempelvis Coloplast. I dette tilfælde er konjunkturerne en faktor, særligt finanskrisen. Selv om der således ikke er en direkte sammenhæng mellem aktiviteter i projektet og nye arbejdspladser, så er antallet af arbejdspladser fortsat en milepæl for klyngens udvikling med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser i nyetablerede virksomheder og i de eksisterende innovationsvirksomheder. I hele projektperioden BioMed Community Slutevaluering / 20

21 vurderes nettotilvækst at være på omkring 61 arbejdspladser i regionen, eksempelvis: Neurodan A/S, som ejes af tyske Otto Bock, har ansat ni nye medarbejdere i løbet af I perioden december 2010 december 2011 har virksomheden oplevet en positiv tilvækst af medarbejdere qua fjorten nye fastansatte medarbejdere. Treat ApS er en forholdsvis ny virksomhed, som i perioden har haft tilgang af i alt fire nye medarbejdere. Hos Tunstall Healthcare A/S, der som Neurodan også er en del af en international virksomhed, hvor afdelingen i Aalborg desuden er udnævnt til Center of Excellence har i løbet af 2010 og 2011 ansat tretten medarbejdere, så man samlet beskæftiger fireogtyve i alt. For Mermaid Care A/S er tilgangen af medarbejdere uændret med fire ansatte. Hos virksomheden Therm Aid ApS er der en positiv udvikling med oprettelsen af virksomheden med én ansat direktør. Virksomheden har fået tilført kapital og samarbejdspartner til afsætning, og man forventer flere ansatte. Novo Nordisk Biostatistics, Aalborg har ansat otte medarbejdere siden virksomheden blev etableret i TKS har ansat én direktør og Medicanical Innovation ApS har ansat én udviklingsdirektør. Virksomheden Ideaal har ansat tre medarbejdere, Genokey én CEO og DecuMed to medarbejdere. I alt er der etableret 61 nye arbejdspladser i projektperioden aug febr I april 2011 foretog BioMed Community desuden en survey, der spurgte ind til medlemsvirksomhedernes ordretilgang, omsætning, medarbejdertilgang mm. i Ved samme lejlighed undersøgte man også forventninger til virksomheder fra BioMed Community deltog i undersøgelsen, som blev foretaget via elektroniske spørgeskemaer. Af de 24 virksomheder havde 61 % ansat nye medarbejdere i perioden 2010, mens 35 % havde været nødsaget til at afskedige. Forventningerne til 2011 var positive hvor 57 % forventede at ansætte nye medarbejdere, primært inden for udvikling og salg. BioMed Community Forum I hele projektperioden har der været afholdt femten Community Forum møder. Eksempler på temaer er: Afsætning til sygehuset samt Vejen til markedet og licensaftalens udfordringer Investorrelationer Hvordan fremskaffer man kapital til udviklingsprojekter inden for medicobranchen? Tunstall Healthcare Fra idé til international kommercialisering NOVIs muligheder for investeringer i bio-medico virksomheder Sygehusets innovationsstrategi Beskæftigelsen kan kobles med virksomhedernes ordretilgang og omsætning i 2010, hvor 83 % havde en enten højere eller uændret tilgang af ordrer sammenlignet med For omsætningen var det tal 78 %. Apps og forretningsudvikling Fremtidens sundhedsvæsen Forventningerne til fremtiden var meget positive, idet 65 % forventede større ordretilgang og omsætning i Faglige møder i netværket (Community Forum) For at styrke de eksisterende virksomheder har BioMed Community i projektperioden haft fokus på at tilbyde arrangementer, der har en bred appel til virksomhederne i netværket. Der er blevet afholdt bl.a. temamøder i Community Forum, som er mødestedet for netværkets medlemmer. Ved hvert Community Forum holdes et oplæg af fælles interesse for klyngen samt en nordjysk virksomhedspræsentation (elevator pitch). På denne måde tilføres deltagerne både ny viden og får kendskab til andre virksomheder i netværket. Community Forum møderne har været godt besøgt med ca deltagere pr. gang Workshops (5 stk): Der har været afholdt 3 workshops om CE-mærkning af medical devices 1 workshop om klinisk test af medicinsk udstyr og 1 workshop om salg til medicobranchen BioMed Community Slutevaluering / 21

22 fra virksomheder, universitet, sygehus m.v. Temaerne for møderne bestemmes ud fra medlemmernes behov/interesseområder. Der har været afholdt 15 møder i Community Forum siden projektstart, hvilket imødekommer milepælen på dette punkt. Eksempler på temaer ses i højre kolonne. Desuden har BioMed Community afholdt 2 workshops om CE-mærkning af medical devices et område, som er relevant for alle medico virksomheder. Disse workshops blev afholdt i samarbejde med bl.a. Neurodan og Mermaid Care, som stillede mentorer og lokaler til rådighed. Der var deltagere pr. workshop. Endvidere er afholdt 2 workshops om hhv. Klinisk test af medico udstyr og salg til medicobranchen. Der hersker i Nordjylland en pionerånd og en vilje til at trække på samme hammel i forsøget på at opbygge en nordjysk klynge på medico området. Dette ses f.eks. ved, at de etablerede virksomheder uden vederlag stiller deres viden om bl.a. afsætning og CE-mærkning til rådighed for hele netværket på Biomed Community Forum og Workshop møder. Vi er stolte over at kunne konstatere, at siden første møde i BioMed Community Forum i efteråret 2007, er antallet af deltagere steget hver gang. Med en virksomhedsmængde på 55 har BioMed Community formået at tiltrække deltagere til hvert møde i Community Forum. Bilag 10.3 indeholder en samlet oversigt over afviklede arrangementer og konferencer. 5.2 Interessentsynspunkter I gruppen af eksisterende virksomheder finder man virksomheder, der har været i gang i nogen tid og dermed er ovre iværksætterstadiet og de helt unge virksomheders vanskeligheder. Salget er typisk i gang, og videre forretnings- og markedsudvikling fylder meget for disse virksomheder, hvis forretningsområder har en fællesnævner ift. typisk det medicotekniske eller velfærdsområdet. Aktiviteten kan være meget forskellig; lige fra direkte udstyrsproduktion, IT-intensiv analyse, forhandling af produkter/udstyr og til underleverandørarbejde til branchen. I interviewene er der lagt vægt på emner, som supplerer og uddyber den faktuelle del af evalueringen, og emner som illustrerer nogle af de vigtige delformål i projektet. Af hensyn til en vis sammenlignelighed på tværs af interessentgrupper, er det. som nævnt, tilstræbt, at en del fælles emner går igen, mens interessenternes forskellige kommentering af disse afspejler gruppens vægt og nuancer ift. emnet. Herudover er fokus på nogle af forhold, der er særlig relevante for gruppen, herunder også disse, som interessenterne selv har fremhævet. Hovedemnerne i denne gruppe har således været: Nytteværdi af BioMed Community Netværk og samarbejde Viden Synliggørelse af virksomheder Investorkontakt BioMed Community Slutevaluering / 22

23 De eksisterende virksomheder giver udtryk for, at man overvejende oplever, at den primære nytteværdi, for dem, af BioMed Community er opnået ved, at projektet at holder sammen på de nordjyske virksomheder indenfor branchen. Dermed er der opretholdt et fælles og relevant forum, da de fleste af virksomhederne i deres dagligdag ellers ikke har meget med hinanden at gøre. Nogle fremhæver straks herefter de i forummet specifikke, værdiskabende aktiviteter, jf. nedenfor om hhv. netværk, samarbejde og viden. Flertallet af virksomhederne lægger meget vægt på værdien af selve netværket, som bl.a. både giver inspiration og nye kontakter samt giver mulighed at følge udviklingen i den lokale branche. Dette netværk opnås som en sidegevinst i forbindelse med de aktiviteter, som BioMed Community sætter i værk, og hvorved virksomhederne har fået bedre kendskab til hinanden, noget der i enkelte tilfælde har givet grundlag for direkte samarbejde eller mindre, enkeltstående eksempler på hjælp til hinanden. I andre tilfælde har samarbejdet været mere indirekte, idet nogle af medlemsvirksomhederne har deltaget i undervisning af de øvrige virksomheder om særlige emner, f.eks. CE-mærkning. I øvrigt skal det bemærkes, at et flertal af virksomhederne har fornemmet, at der er sket en intensivering og forbedring af netværks- og kursusaktiviteterne i den 2. halvdel af projektperioden, dvs. siden midtvejsevalueringen. Netop viden om emner, der kan hjælpe til virksomhedernes videre udvikling, uanset om det er om salg, marked, offentligt indkøb eller f.eks. CE-mærkning, er noget som alle virksomhederne i gruppen påskønner. Flere har også nævnt, at aktiviteterne under BioMed Sales forløbet som noget, der har indeholdt og givet relevant fokus på salgsaktiviteter for en deltagerkreds, der også kunne få nytte af samværet undervejs. Det skal ikke forstås som, at virksomhederne generelt deltager i alt, hvad BioMed Community tilbyder, men det at der jævnligt er noget relevant for den enkelte virksomhed, betragtes generelt som vellykket. Et par af virksomhederne udtrykte det på den måde, at der var gode varer på hylden, at man kunne plukke af tilbuddene og dermed sikre at bruge sin tid rigtigt og med forskellige udviklings- og erfaringsniveauer i virksomhederne er det jo naturligt, at man ikke har samme fokus, behov og interesser. Flere af virksomhederne understregede det potentiale, der ligger i at gøre yderligere brug af hinanden til vidensudveksling i BioMed Community-regi. Netop de forskellige udviklings- og erfaringsniveauer samt markedsområder gør, at der et særligt grundlag for vidensudveksling, da der altid i gruppen er virksomheder, der er længere fremme end andre på et givet område. Det er hertil blevet fremhævet, at der også i virksomhederne er dygtige mellemledere og nøglepersoner, der kan være relevante oplægsholdere. Endvidere er nævnt ideen om en form for kompetenceoversigt, således at medlemmerne kan tage kontakt med hinanden på områder, hvor der er grundlag for at kunne assistere hinanden det kunne også være emner, der ikke er rent BioMed-relaterede, men måske f.eks. særlige markeds- og sprogkrav mv., og hvor netværket og branchefællesskabet giver grundlag for en mere kvalitativ kontakt. BioMed Community Slutevaluering / 23

24 Virksomhederne giver, som ved Midtvejsevalueringen, udtryk for at lægge vægt på BioMed Community s indsats at synliggøre og indirekte markedsføre BioMedvirksomhederne som en del af en helhed i det nordjyske. Det er opfattelsen, at BioMed Community er lykkedes i rimelig god grad med denne synliggørelse, mest i forhold til det nordjyske, og lidt på nationalt plan, efter nogles mening også til gavn for kvalificeret arbejdskrafts opmærksomhed på området. En del påpeger, at i forhold til det internationale, er det kun er i mindre grad, at der er opnået noget, udover lidt glimtvis synliggørelse. Virksomhederne tilføjer da også typisk, at dette ville kræve markant flere midler, end projektet råder over. Men, at der er sket synliggørelse overfor nogle forskellige potentielle investorer, opfattes som et positivt initiativ, også selvom flere påpeger, at Nordjylland mangler etableringen af en større virksomhed, eller en betydelig filial heraf, i området. Det ville kunne give yderligere dynamik og mulighed for flere forretningsmæssige spinoffs. Men der fremhæves, at arrangementer med investorer, herunder også arrangementet Windows of Opportunity har været en relevant og markant aktivitet, der både har givet opmærksomhed på behovet for strategisk skærpelse som større forståelse for investorers relevante krav for at ville interessere sig nærmere for virksomhederne og udviklingsprojekterne. Langt de fleste af de eksisterende virksomheder sætter stor pris på BioMed Community s kommunikation og herunder nyhedsmails, som af virksomhederne roses for at være meget vellykkede mht. omfang, hyppighed og relevant indhold. Man ser endvidere positivt på at, BioMed Community s assistance og forskellige initiativer bidrager til at hjælpe iværksættere og nye virksomheder i gang, således at klyngen også får mulighed for at vokse på den vis. 5.3 Sammenfattende vurdering De eksisterende virksomheder under BioMed Community har, uanset finanskrisen, samlet set og med variationer, oplevet en fremgang og videre udvikling siden Midtvejsevalueringen. Man betragter aktiviteterne under BioMed Community som værdiskabende, og der fremhæves herunder især, at der via aktiviteterne opnås relevant viden og kendskab, at netværket er godt, virksomhederne holdes sammen ellers var der intet samt at BioMed Community formidler hjælp og samarbejde mellem virksomhederne. På vidensområdet er det bl.a. flere initiativer vedr. specifikke salgskurser, CEmærkning mv., der påskønnes, men også de generelt formidlede, varierende emner ved Community-forums som anerkendes for deres nytteværdi. To andre aspekter er også specifikt fremhævet, nemlig indsatsen for investorkontakt, som respekteres højt, og indsatsen for synliggørelse. Mht. til sidstnævnte rejses dog af flere spørgsmålet om, i hvilket omfang synliggørelsen reelt er nået udover den nordjyske region. Arbejdspladsskabelsen er naturligvis påvirket af finanskrisen, men over en bred kam er der gennemsnitligt fremdrift og milepælene er opnået. Og det forhold, at virksomhederne klart oplever BioMed Communitys aktiviteter som værdiskabende, BioMed Community Slutevaluering / 24

25 må antages at have bidraget til virksomhedsudviklingen, men også til fastholdelse af arbejdspladser. Netværket er styrket yderligere i projektets sidste halvdel, i tråd med anbefalingerne fra midtvejsevalueringen, og aktiviteterne er udvidet til gavn for virksomhedernes og øvrige interessenters nytte af projektet. Samlet set er milepælen for faglige aktiviteter opnået og overgået og med tydelig tilfredshed til følge. 5.4 Anbefalinger vedr.: Styrke eksisterende virksomheder På baggrund af evalueringen og inputtene fra de interviewede interessenter kan der for dette indsatsområde opsættes følgende anbefalinger: Fasthold og konsolider netværksindsatsen De givende gruppeaktiviteter om salg bør fornyes, gerne med mere interaktion mellem virksomheder og arbejde med konkrete, egne udfordringer Generelt kan gøres mere for, at virksomhederne samarbejder og stiller yderligere specialviden og ressourcer til rådighed for hinanden, hvor der ikke er konkurrencemæssige forhold, der begrænser (sjældent!) Stor interesse fortsat for at høre om hinandens virksomheder, f.eks. succeshistorier og håndtering af udfordringer Afklar og specificer realistiske mål og tiltag ift. generel om synliggørelse af klyngen Hold fortsat fokus på at få større virksomheder ind i klyngen BioMed Community Slutevaluering / 25

26 6 Indsatsområde: Tiltrække virksomheder og investeringer 6.1 Forventede og faktiske aktiviteter En af opgaverne for BioMed Community er at synliggøre og markedsføre regionens kompetencer inden for medico og sundhedsteknologi. Klyngeudviklingen skal dels ske ved en organisk vækst indefra og dels ved en indsats for tiltrække investorer, samarbejdspartnere, aktiviteter og virksomheder til Nordjylland. For et medicoteknisk innovationsprojekt er et succeskriterie for den videre udvikling at kunne tiltrække kapital og viden om kommerciel kompetence. I projektet er der valgt at måle fremdriften på indsatsen med at tiltrække virksomheder og investeringer på følgende parametre: Kontakter til industrien Udgivelse af produktblade Landefremstød og international markedsføring Udgivelse af nyhedsbreve og direct mails Faktiske kontakter til industrien Radiometer Medical samarbejde vedr. kandidater fra AAU Coloplast projekter og samarbejde med kandidater fra AAU GE-Healthcare samarbejder med AAU om translational research Investorsøgning i Børsen på vegne af BioMed innovationsvirksomhed Intel Digital Health projekt om applikationer fra BioMed til bærbar læge pc Kontakter til industrien En vigtig katalysator for etableringen af en klynge inden for et område som biomedico, er relationer og samarbejde med den eksisterende industri, både lokalt, nationalt og internationalt. På dette punkt har BioMed Community taget initiativ til eller formidlet en række projekter og samarbejder. Milepælen er 12 kontakter til industrien og resultatet for hele projektperioden er 15. De faktiske kontakter kan ses i højre kolonne. Formålet med at etablere kontakter til industrien er flersidet. Overordnet er det en opgave at synliggøre den nordjyske biomedico klynge overfor medicoindustrien generelt. Et af målene er at store danske eller udenlandske virksomheder investerer i Nordjylland. Dette kan ske på flere måder: 1) ved direkte etablering af afdeling, 2) ved opkøb af mindre innovationsvirksomhed eller 3) ved indgåelse af joint Venture samarbejde af forskellig art med eksisterende virksomheder, forskningsenheder på universitet eller samarbejde med sygehuset. Ved projektets start var der stor fokus på at markedsføre forskningningsprojekter og kompetencer fra universitet, men det har i stigende grad udviklet sig til markedsføring af sygehusets innovationsprojekter og markedsføring af mindre innovationsvirksomheder. I forhold til universitet har interessen især knyttet sig til muligheden for at indgå samarbejde om forskning, Phd. aftaler og studenterprojekter. I forhold til virksomhederne er industriens interesse knyttet til køb af virksomhed for på den måde at få tilført kompetence og rettigheder til innovationer. I takt med opbygning af Idéklinikken på sygehuset har der været en stigende aktivitet med markedsføring og afsætning af den brugerdrevne kliniske innovation. Sahlgrenska Science Park Annual Konference med 320 deltagere. SINTEF norsk forskningsorganisation. B&O Medicom teknologikoncept til BioMed netværket. Inhalationsplatform Britisk investor på besøg hos BioMed virksomheder og AAU. InformiGIS udviklingsprojekt om RFID tracking i hospitalssektoren. Deltagelse på DMTS landsmøde. Besøg af kinesisk virksomhed mhp. samarbejde. Deltagelse på Nordic Venture forum Windows of Opportunity 2011: Præsentation af nordjyske projekter for internationale investorer Neurostimulations-konference 2011 i samarbejde med Neurodan BioMed Community Slutevaluering / 26

27 Produktblade Med henblik på synliggørelse og tiltrækning af virksomheder/investeringer har BioMed Community i begyndelsen af projektperioden udarbejdet og vedligeholdt relevante produktblade. Disse havde fokus på de gode historier, beskrivelse af kompetencer, efterspørgsel efter samarbejdspartnere etc. og findes delvis stadig på hjemmesiden Produktbladene er blevet distribueret til klyngens interessenter i såvel ind- som udland. Det kan f.eks. nævnes, at Invest in Denmark har anvendt BioMed Communitys produktblade overfor internationale potentielle investorer/samarbejdspartnere inden for medicobranchen. I sidste halvdel af projektet er produktbladene blevet afløst af undersider på den opdaterede hjemmeside Fordelen herved er at produktbladene nu bliver løbende opdateret og er let tilgængelige fra hele verden. Eksempler på Landefremstød og international markedsføring Invest in Denmark møde med 120 deltagere, om innovation og udenlandske investeringer, august 2008 BioTech Forum i København, deltagelse af BioMed Community, august 2008 BioMed film produktion og distribution af profilfilm på 8 min Endvidere har BioMed Community udarbejdet en brochure som giver et kort overblik over den nordjyske klynges samlede kompetencer inden for sundhedsteknologi. Landefremstød og international markedsføring Et element i projektet er international markedsføring af regionens bio-medico kompetencer, hvor milepælen er at lave 4 aktiviteter på denne front. Som en del af markedsføringsindsatsen har projektet foretaget dels målrettet fremstød mod enkelte lande og dels generel markedsføring, herunder profilfilmen om klyngens særlige kompetencer. Filmen er markedsført via hjemmesiden og på YouTube. Øvrige aktiviteter omfatter deltagelse i messer, artikler og annoncer i internationale tidsskrifter og samarbejde med Invest in Denmark i forbindelse med fremstød i Japan og Kina. Ligesom afholdelse af projektbørsen Windows of Opportunity fik markedsført klyngens kompetencer i lande som England, Frankrig, Belgien, Holland, Portugal og Finland. Opnået resultat i alt: 16. Eksempler på landefremstød ses i højre kolonne. Artikel i Life Science Cluster Magazine om fremtiden for biosensorer samt annoncering af BioMed konferencen i juni 2009 Besøg af Rhesus Healthcare UK investorvirksomhed, september og december 2009 Landefremstød i Japan AAU og Invest in Denmark på vegne af bl.a. BioMed Community i september 2009 BioMed Community var repræsenteret på HelthcareVan i USA okt Innovation Camp Medica. Fremstød ifm. Medica messetyskland nov-2011 Danish MedTech Week, herunder Windows of Opportunity 2011 Planlægning af Kina delegationsrejse februar 2012 BioMed Community Slutevaluering / 27

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13

Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13 Vækstforum Hovedstaden Bilag 3.1 Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13 November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 2.1 KORT OM VÆKSTFORUMS

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Strategi for Markedsmodningsfonden

Strategi for Markedsmodningsfonden Strategi for Markedsmodningsfonden FEBRUAR 2014 2 Strategi for Markedsmodningsfonden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 1. Fondens baggrund... 4 2. Fondens formål... 5 2.1 Fondens markedstilgang...

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni 2002. Udarbejdet af Oxford Research A/S for:

DDN-Mapping. En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland. Juni 2002. Udarbejdet af Oxford Research A/S for: DDN-Mapping En kortlægning af projekterne under Det Digitale Nordjylland Juni 2002 Udarbejdet af Oxford Research A/S for: Fyrtårnscentret Ministeriet for Videnskab, Center for Det Digitale Nordjylland

Læs mere