BioMed Community Slutevaluering 17/ til 28/2-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BioMed Community Slutevaluering 17/8-2007 til 28/2-2012"

Transkript

1 BioMed Community Slutevaluering 17/ til 28/ BioMed Community Slutevaluering / 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME OM BIOMED COMMUNITY Hvorfor sundhedsteknologi? Partnere Finansiering BioMed Communitys organisation EVALUERING, FORMÅL OG METODE Baggrund og formål Metode MILEPÆLE OG AKTIVITETER Aktivitetsmål Milepæle og resultater september februar INDSATSOMRÅDE: FREMME UDVIKLINGEN AF NYE VIRKSOMHEDER Forventede og faktiske aktiviteter Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Fremme udviklingen af nye virksomheder INDSATSOMRÅDE: STYRKE EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER Forventede og faktiske aktiviteter BioMed Community Slutevaluering / 2

3 5.2 Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Styrke eksisterende virksomheder INDSATSOMRÅDE: TILTRÆKKE VIRKSOMHEDER OG INVESTERINGER Forventede og faktiske aktiviteter Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Tiltrække investeringer og virksomheder KLYNGEUDVIKLING Forventede og faktiske aktiviteter Sammenfattende vurdering ANDRE FORHOLD Interessentsynspunkter Sammenfattende vurdering Anbefalinger vedr.: Andre forhold KONKLUSION OG ANBEFALINGER BILAGSLISTE Liste over interviewdeltagere Milepæle Oversigt over samlede events og konferenceaktiviteter Innovationsprojekter Udsagnskema og interviewguide BioMed Community Slutevaluering / 3

4 Resume Det følgende evaluerer BioMed Communitys indsats, udvikling og resultater i perioden 17. august 2007 til 28. februar BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico- og sundhedsteknologi i Nordjylland. Formålet med denne slutevaluering af BioMed Community er at beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført omkring forankring af erfaringer, resultater og information. Evalueringen af BioMed Community giver en indikation af klyngens betydning for opbygning af kompetencer, innovationsevne, produktudviklingstider, opbygning af netværk mv. Desuden kortlægger evalueringen, om BioMed Communitys ydelser medvirker til at professionalisere virksomhederne, hvormed deres muligheder for at skabe positive forretningsresultater og bryde igennem på markedet øges. Evalueringen tjener desuden det formål at fungere som basis for eventuelle tilpasninger af den fremtidige strategi for projektet BioMed Community Nordjysk MedTech klynge, som løber i perioden BioMed Community har overordnet arbejdet inden for tre indsatsområder: 1. Fremme udviklingen af nye virksomheder 2. Styrke eksisterende virksomheder 3. Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen I rapporten er evalueringen af BioMed Community og de tre indsatsområder foretaget med dels en intern evaluering af projektets faktuelle resultater og indsatser set ift. de oprindeligt opsatte milepæle, dels en ekstern udført evaluering baseret på interviews med et udvalg af interessenter ift. projektet. De to evalueringstilgange er herefter vurderet sammenfattende for hvert indsatsområde, og der er tilsvarende for hvert af disse opsat konkrete anbefalinger for aktiviteten i Endvidere er et antal supplerende forhold af mere tværgående karakter behandlet. Evalueringen afsluttes med en generel konklusion i kapitel 9, der bl.a. påpeger den opnåede profilering samt interne sammenhæng i klyngen. Herudover resumeres konklusionerne for de enkelte delområder, og der er sammenstillet de vigtigste anbefalinger for Af konklusionen fremgår det blandt andet, at BioMed Community som projekt overordnet har skabt værdi for virksomhederne. Det er blandt andet områder som netværk, investorsøgning, markeds- og forretnings knowhow samt øvrig viden om regulatoriske forhold, CE-kurser, klinisk test mm., der betones som områder af høj BioMed Community Slutevaluering / 4

5 værdi, hvor BioMed Community har gjort en forskel. Fremadrettet anbefales det bl.a., at der fokuseres på følgende områder: Investorområdet prioriteres endnu højere Mere fokus på internationale markeder Opfølgning på virksomhedernes udvikling Mere synliggørelse af klyngen Udvikle klyngen ved at få virksomhederne til aktivt at bruge hinanden mere. BioMed Community Slutevaluering / 5

6 1 Om BioMed Community BioMed Communitys partnere BioMed Community er en paraplyorganisation, hvis vigtigste opgave er at udvikle erhvervsklyngen inden for medico- og sundhedsteknologi i Nordjylland. Dette gøres ved at arbejde inden for tre indsatsområder: 1. Fremme udviklingen af nye virksomheder 2. Styrke eksisterende virksomheder 3. Tiltrække investeringer og aktiviteter til regionen Desuden har BioMed Community til opgave at synliggøre og markedsføre regionens kompetencer på medicoområdet. BioMed Community netværket tæller 55 virksomheder og 320 personlige medlemmer. BioMed Community eksisterede oprindeligt som et løst organiseret netværk fra omkring år 2002, indtil det officielle Regionalfondsprojekt BioMed Community blev startet op den 17/ Projektet havde bevilling frem til 28/ Hvorfor sundhedsteknologi? Idéen til BioMed Community opstod med inspiration fra elektronik og telekommunikations-området, hvor man formåede at opbygge en kompetenceklynge i Nordjylland. Dette har betydet, at teknologisk forskning og innovation fik en styrket position i Nordjylland i forhold til andre regioner. Denne vidensressource og kompetence er applikérbar inden for det sundhedsteknologiske område, hvor fx telemedicin og neurostimulation, men også en række øvrige medtech devices, har dannet et stærkt erhvervsmæssigt fundament i Nordjylland. Samtidigt har Aalborg Universitet etableret en række stærke uddannelser inden for bl.a. sundhedsteknologi, industriel medicin, lægeuddannelsen, sundhedsinformatik og bioteknologi, som samlet kan betegnes Life Science. Dertil kommer en række life science virksomheder, som allerede er etablerede i Nordjylland, og som således er med til at udgøre fundamentet for udviklingen af erhvervsklyngen. Endvidere vil Danmark i de kommende år opleve en markant stigning i antallet af ældre og personer med livsstilsrelaterede sygdomme. Samtidig er der et ønske om at nedbringe omkostningerne i sundhedsområdet. Derfor vil der fremover være behov for øget fokus på forebyggelse af sygdomme og behandling af patienter i eget hjem. Disse problemstillinger forventes i meget stor grad at kunne afhjælpes ved hjælp af forskning, uddannelse og industri inden for det sundhedsteknologiske område. Signalement af den nordjyske medicoklynge Medicobranchen hører under det samlede begreb Life Science, der udover medico omfatter biotek og pharma. Medicoindustrien i Danmark udgøres af ca. 220 virksomheder, der har direkte fokus på medicoløsninger og -produkter. Dertil kommer ca virksomheder, der i større eller mindre grad arbejder inden for medico, eksempelvis med underleverancer. De seneste tal fra Medicoindustriens BioMed Community Slutevaluering / 6

7 brancheforening er fra 2010, hvor branchen havde en samlet omsætning på 50 mia. kr. og en beskæftigelse i Danmark på ca ansatte. Hertil kommer yderligere ansatte i danske medicovirksomheder i andre lande. (Kilde: Nordjylland huser ca. 10% af den danske medicoindustri. Virksomhedsmassen er kendetegnet ved tilstedeværelsen af produktionsenheder af Oticon, Coloplast og Novo Nordisk. Der er en række virksomheder, der er spin-off fra forskningen på Aalborg Universitet, som fx Neurodan, Judex og Cephalon samt TKS. Enkelte virksomheder har deres afsæt fra Aalborg Sygehus, hvor læger, forskere og andre har knopskudt med nye virksomheder. Dette gælder fx CCBR og Ditens. Virksomheder fra den nordjyske telecom/mobilklynge har i mindst et tilfælde udklækket en medico virksomhed. Dette er Tunstall Healthcare, der er købt af britiske Tunstall. En række iværksættere og innovatører har de seneste år etableret virksomheder. Dette gælder Therm Aid, Medichanical og Nanoko m.fl. Antallet af virksomheder, der producerer løsninger inden for rehabilitering og hjælpemidler er markant og tæller virksomheder som Wolturnus, Vela, Meyland-Smith m.fl. Samlet set tæller den nordjyske biomed klynge 55 virksomheder og beskæftiger ca ansatte. Den samlede virksomhedsliste kan ses på hjemmesiden Udfordringen for den nordjyske bio-medicoklynge Uanset om man ser på kvaliteten af forskning, uddannelsesmulighederne, netværk, klinisk forskning eller innovation, så tegner Nordjylland sig stærkt på sundhedsteknologiske kompetencer. Dér, hvor den store udfordring ligger, er på virksomhedsplanet, hvor antallet af virksomheder, og dermed klyngen, fortsat er under kritisk masse. Det betyder at Nordjylland kun i begrænset omfang kan tilbyde jobmuligheder for de mange kandidater, der udklækkes fra de sundhedsrelaterede uddannelser. De nyuddannede må derfor søge udenfor regionen eller til udlandet for at få det første job. Konsekvensen heraf vil være, at der eksporteres viden og kompetencer i et omfang, der ikke er hensigtsmæssigt. Visionen for BioMed Community har derfor været at medvirke til at styrke den nordjyske medicoindustri med flere virksomheder, flere arbejdspladser og forbedrede forretningskritiske kompetencer. Se desuden figur 1 herunder BioMed Community Slutevaluering / 7

8 Figur 1: Vippen herunder illustrerer de udfordringer som beskrevet ovenfor, hvor der er mange offentlige initiativer, men der mangler en kritisk masse af virksomheder 1.2 Partnere De fire partnere i BioMed Community er Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus, Aalborg Samarbejdet og Aalborg Kommune. Desuden samarbejder BioMed Community med bl.a. Invest in Denmark, Novi samt regionens medico virksomheder. Fælles for partnerne i BioMed Community er, at de stiller ressourcepersoner til rådighed i styregruppen, som udover at styre projektets overordnede retning, også fungerer som sparringspartnere for projektsekretariatet. Aalborg Kommune og Aalborg Erhvervsråd bidrager med kontant medfinansiering, administrative ressourcer og stiller aktiviteter og muligheder til rådighed for regionens virksomheder. Aalborg Samarbejdet er ansøger på vegne af partnerskabet, bidrager med kontant medfinansiering og stiller aktiviteter og muligheder til rådighed for regionens virksomheder. Aalborg Sygehus og Forskningens Hus stiller ressourcepersoner til rådighed i forbindelse med relevante aktiviteter i netværket. Desuden bidrages med medfinansiering i form af arbejdstimer. Aalborg Universitet bidrager med medfinansieringstimer, forskningsmæssige kompetencer i forhold til at opfylde målene for klyngeudviklingen, fungerer som sparringspartner samt bistår i udmøntningen af en række aktiviteter. BioMed Communitys rammer: Ansøger: Aalborg Samarbejdet Ansøger ID: 3549 Bevilling A: Nordjylland: Regionalfonden: Prioritet 1: Innovation og viden Indsatsområde: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Kategori: Rådgivning Regionens medico virksomheder bidrager som mentorer og værter for start-op virksomheder, ved at opbygge kommercielle netværk samt markedsføre regionen. Blandt de associerede partnere findes NOVI, som bidrager med forretningsudvikling og kapital; Invest in Denmark, som markedsfører og laver fremstød i udlandet, samt private interessenter som bistår med rådgivning. BioMed Community Slutevaluering / 8

9 1.3 Finansiering Projektet finansieres af Vækstforum via EU-regionalfonden, Aalborg Samarbejdet, Aalborg Kommune, Aalborg Erhvervsråd og medfinansiering i form af arbejdstimer fra de personer på sygehus og universitet, der udfører opgaver for projektet. EU-Regionalfonden Aalborg Samarbejdet Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Medfinansiering (timer) I alt kr kr kr kr kr kr. BioMed Community Slutevaluering / 9

10 1.4 BioMed Communitys organisation BioMed Community er organiseret i tre enheder: Partnergruppen, Håndværkergruppen og Sekretariat. Partnergruppen er projektets bestyrelse og består af folk fra det private erhvervsliv og offentlige organisationer, som skal sikre implementeringen af BioMed Communitys strategi. Håndværkergruppen udfører beslutningerne truffet af Partnergruppen, mens sekretariatet varetager det daglige arbejde i BioMed Community. Siden projektstart er der sket ændringer i partnergruppens sammensætning. Således er Preben Larsen, direktør, PrebenLarsen.dk, Jesper Nielsen, direktør i Neurodan og Hans Gregersen, forskningschef, Aalborg sygehus trådt ud af partnergruppen. De er imidlertid blevet erstattet af Niels Ole Andersen, Director of Operations, Tunstall Healthcare, Eigil Myrhøj Nielsen, R&D manager, Neurodan og Kjeld Lisby, innovationschef, Aalborg Sygehus. Partnergruppen anno 2012 Niels Ole Andersen Director of operations Tunstall Healthcare A/S Klaus Johansen Direktør Cephalon A/S Partnergruppen Partnergruppen (herefter PG) skal sikre styring, fokus og forpligtelse på de mål og opgaver, som er opstillet i henhold til strategi- og handlingsplan og i forhold til sponsorer/bevillingsgivere. PG skal udstikke de overordnede rammer for mål, økonomi og driften af BioMed Community, herunder opfølgning på aktiviteter og milepæle. PG skal fungere som støtte for projektledelsen og sikre opbakning fra og information til de respektive partner baglande. PG skal bestå af 1 (evt. 2) repræsentant(er) fra hver af partnerne, som disse selv udpeger. Gruppen kan suppleres med en repræsentant for en større virksomhed uden for Nordjylland. PG mødes ca. 4 gange årligt Eigil Myrhøj Nielsen R&D Manager Neurodan A/S Charlotte Villadsen Teknologiformidler Aalborg Universitet Håndværkergruppen Håndværkergruppen er BioMed Communitys arbejdsgruppe, som skal følge de konkrete opgaver og initiativer til dørs, som vedtages af Partnergruppen. Egon Toft Prodekan Aalborg Universitet Håndværkergruppens medlemmer: - Charlotte Villadsen, Teknologiformidler, Aalborg Universitet - Lotte Fuglsang Nielsen, Fuldmægtig, Aalborg Universitet - Pernille Mejer Højholt, Projektleder, Aalborg Sygehus - Theresa Høgenhaug, Regional Project Manager, Invest in Denmark - Finn Allan Larsen, Projektleder, BioMed Community - Helena Peyron, Projektkoordinator, BioMed Community Sekretariat Sekretariatet betjenes af: - Finn Allan Larsen, Projektleder - Helena Peyron, Projektkoordinator Kjeld Lisby Innovationschef Aalborg Sygehus Finn Allan Larsen Projektleder BioMed Community BioMed Community Slutevaluering / 10

11 Derudover har sekretariatet løbende været bemandet af dels en studentermedhjælper, dels en medarbejder med løntilskud, som har bistået det koordinerende projektarbejde samt løftet diverse kommunikationsopgaver. Adresse: BioMed Community sekretariat c/o Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Tel: , 2 Evaluering, formål og metode I dette afsnit vil der blive redegjort for baggrunden for og formålet med slutevalueringen af BioMed Community projektet, samt for den anvendte metode i forbindelse med evalueringen. 2.1 Baggrund og formål Formålet med denne slutevaluering af BioMed Community er at beskrive og vurdere udviklingen af projektforløbet, opfyldelsen af projektets resultatmål og redegøre for, hvilke tiltag der har været gennemført f.s.v.a. forankring af erfaringer, resultater og information. Desuden skal evalueringen klarlægge og beskrive projektets opnåede resultater i bred forstand, herunder også i forhold til de udstukne milepæle ved projektets begyndelse. Evalueringen tjener endvidere det formål at fungere som basis for eventuelle tilpasninger af den fremtidige strategi for projektets nye periode til I figuren herunder illustreres slutevalueringen, set i forhold til projektforløbet. Figur 2.1 Projektforløbet og slutevalueringen Projektstart Opstilling af hensigter og milepæle Projektfase Midtvejsevaluering Projektfase Slutevaluering Slutevalueringen omfatter hele projektperioden fra til Fokus ligger på hvor langt projektet er nået i forhold til opfyldelsen af projektets milepæle samt virksomhedernes og øvrige interessenters udbytte af projektet. BioMed Community Slutevaluering / 11

12 2.2 Metode Slutevalueringen er baseret på to hovedelementer: Intern evaluering BioMed Communitys opgørelse af aktiviteter og evaluering af faktuelle forhold i forhold til opsatte mål m.v. Ekstern evaluering Interviews gennemført med et udvalg af interessenter Den interne evaluering tager udgangspunkt i projektets ansøgning til Vækstforum Nordjylland og EU s Regionalfond, herunder de opstillede milepæle, i forhold til at vurdere, i hvilket omfang milepælene er nået. Den interne evaluering forestås af projektsekretariatet. Den eksterne evaluering har til hensigt at inddrage synspunkter, vurderinger og oplevelser hos projektets interessenter i målgrupperne for derved at få et slutbrugerperspektiv på kvaliteten og relevansen af BioMed Communitys indsats. Fordelen ved inddragelsen af interessenterne er tofoldig. For det første giver det nærværende evaluering validitet, idet projektet evalueres fra flere sider, herunder de vinkler og perspektiver, som interessenterne oplever som relevante, og som den interne evaluering måske ikke belyser. For det andet giver det projektets partnergruppe inspiration og idéer til tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats i den ny projektperiode. Den eksterne evaluering består af kvalitative interviews, som forestås af en ekstern konsulent, John Chr. Aasted, Aasted Consult, Aalborg. Konsulenten er valgt ud fra, at skulle være neutral, dvs. uden specifikke egeninteresser ift. biomedico-området. Desuden har konsulenten ikke udført egentlige opgaver for BioMed Community, men har hidtil alene været involveret i evalueringsaktiviteten ved midtvejsevalueringen. Konsulenten kan derfor betragtes som en objektiv neutral part, der samtidig har særlig mulighed for at relatere observationer, opfølgning og udviklinger siden midtvejsevalueringen frem til nærværende slutevaluering af projektet. Konsulentens arbejde indebærer også at vurdere og konkludere på baggrund af den eksterne evaluering. Dette er med til at styrke pålideligheden af evalueringen, da det således ikke blot er projektsekretariatet, der drager egne konklusioner på baggrund af evalueringen. Den eksterne evaluering er gennemført som kvalitative semistrukturerede interviews suppleret med et udsagnsskema (se bilag 10.5), som den interviewede udfylder i konsulentens nærvær med mulighed for kommentarer til de afgivne vurderinger. Udsagnsskemaet giver i oversigtsform et kvantitativt, indikativt resultat i form af en score, som kompletterer det øvrige udbytte af evalueringsaktiviteten. Det kvalitative interview giver mulighed for en mere dybdegående vurdering, der afdækker både interviewpersonernes holdninger og observationer, men også baggrunden for disse. De semistrukturerede interviews har taget udgangspunkt i fælles spørgeramme med nogle overordnede og retningsgivende spørgsmål, som sikrer, at man kommer omkring de emner, der er af interesse for evalueringen. Samtidigt er der plads til, at interviewpersonerne selv kan komme ind på områder, de finder relevante, men som intervieweren ikke har kunnet forudse. Tilsvarende kan BioMed Community Slutevaluering / 12

13 intervieweren bede om uddybning af svar og af emner, som den interviewede bringer op. Udvælgelsen af gruppen af interviewpersoner er sket af den eksterne konsulent i samråd med projektsekretariatet. Udvalget er fortaget dels med et ønske om kontakt med andre interviewpersoner end ved midtvejsevalueringen (for at få yderligere bredde i den samlede evalueringsindsats), dels under hensynet til behov for passende repræsentation af brugere ift. projektets oprindelige indsatsområder mv. ud fra følgende udvalgskriterier: Brancher / type af virksomhed (kernevirksomhed, underleverandør) Iværksætter/ny virksomhed eller etableret, eksisterende virksomhed Benyttelse af forskellige elementer af projektets tilbud og aktiviteter Investorer Partnere Ingen af de ved slutevalueringen interviewede personer gik igen fra den tidligere midtvejsevaluering, mens der var sammenfald vedr. en enkelt, etableret virksomhed. Samlet er der således interviewet 12 personer som repræsentanter for virksomheder og organisationer mv. relateret til de ovennævnte kriterier, jf. desuden liste i bilag BioMed Community Slutevaluering / 13

14 3 Milepæle og aktiviteter 3.1 Aktivitetsmål I forbindelse med projektansøgningen blev opstillet et antal milepæle for BioMed Community projektet. Milepælene er et antal konkrete aktiviteter, som skal finde sted inden for projektperioden med henblik på at udvikle den nordjyske erhvervsklynge indenfor bio-, nano- og sundhedsteknologi. Nedenfor følger en liste over planlagte milepæle for hele projektperioden. Det bemærkes at projektperioden blev forlænget frem til den 28. februar Dette skyldes bl.a., at BioMed Community ikke har haft mulighed for at iværksætte alle planlagte aktiviteter fra starten på grund af usikkerhed omkring vilkår for støtteberettigede aktiviteter. De nærmere vilkår blev først kendte efter modtagelse af bevillingstilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen den 16. juli 2008 dvs. 11 måneder efter projektstart. 3.2 Milepæle og resultater september februar 2012 Nedenfor fremgår milepælene, som er mål for projektets kvantitative resultater for hele projektperioden. Af hensyn til oversigt er medtaget såvel milepæle som projektets resultatmål. Milepæl Resultat Fremme udviklingen af nye virksomheder Aktiviteter rettet mod studerende 6 8 Etableringer i Forskningens Hus, Novi m.v. 6 - Nye Virksomhedsetableringer Forretningsplaner Styrke eksisterende virksomheder Nye arbejdspladser Faglige møder i netværket Tiltrække virksomheder og investeringer Kontakter til industrien Produktblade 12 Webbaseret Landefremstød/internationale markedsf.aktiviteter 4 16 Nyhedsbreve/direct mails Klyngeudvikling Konferencer 4 6 Initiativer til udvikling af samarbejde 3 10 BioMed Community Slutevaluering / 14

15 4 Indsatsområde: Fremme udviklingen af nye virksomheder 4.1 Forventede og faktiske aktiviteter I projektet er følgende parametre valgt til at måle fremdriften på indsatsen for at fremme udviklingen af nye virksomheder: Aktiviteter rettet mod de studerende på Aalborg Universitet Etableringer i Forskningens Hus, NOVI m.fl. Etableringer af nye virksomheder Initiativer til fremme af innovationsprojekter/kommercialisering Aktiviteter rettet mod studerende Bio-medicobranchen er kendetegnet ved et højt vidensniveau, der bygger på de kompetencer og den viden, som bl.a. studerende oparbejder under deres uddannelse. Aalborg Universitet tilbyder uddannelse inden for bl.a. bio-, nano- og sundhedsteknologi, industriel medicin, idræt, lægeuddannelsen, sundhedsteknologi og klinisk teknologi. BioMed Community har bl.a. til formål at målrette aktiviteter mod disse studerende for at fremme forretningsforståelsen og kontakten til industrien. Konkret har milepælen været at arrangere 6 aktiviteter rettet mod studerende. Målet har bl.a. været at indentificere studenterprojekter med kommercialiseringspotentiale, indgå samarbejdsaftaler med virksomheder om studenterprojekter samt fremme innovations- og iværksætterlysten hos de studerende. De enkelte aktiviteter fremgår af kolonnen til højre. Målet er nået med 8 aktiviteter, men vi kan konstatere, at der har været færre studenterprojekter fra AAU i pipelinen til BioMed Community end forventet ved projektstart. Projektkonkurrencen var et forsøg på at stimulere til kommercialiseringsprojekter og med syv indleverede forslag har konkurrencen været en succes. Vinderprojektet blev indstillet til videre support fra BioMed Community. De studerende har desuden ofte deltaget i BioMed Community aktiviteter som Community Forum og CE-kurser. Det er vanskeligt at vurdere effekten heraf, men der er ikke tvivl om, at det har fremmet kontakten mellem studerende og virksomheder på et tidligt tidspunkt. Faktiske Aktiviteter rettet mod studerende: Samarbejde med SEA på AAU om projekter med kommercielt potentiale fra sundhedsteknologistuderende BioMed fællestur for studerende og virksomheder til DMTS landsmøde i september 2009 BioMed Projektkonkurrence for studerende, i forbindelse med BioMed konference i juni 2009 Opfølning på alle syv projekter fra projektkonkurrencen, bl.a. assistance til udarbejdelse af forretningsplaner Behandling af ansøgning om midler til nyhedsundersøgelse til innovationsprojektet equi af studerende fra AAU Oplæg og præsentation for studerende på Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi. Mentorordning for to studerende fra Atrkitektur og Design ved Aalborg Universitet Behandling af ansøgning fra AAU studerende vedr. projekt Sharp. Etableringer i Forskningens Hus, NOVI m.fl. Ved projektets start var det vigtigt at synliggøre resultaterne af indsatsen ved fysiske etableringer af nye virksomheder. Dette har siden vist sig ikke at være så relevant. Det vigtige er at virksomhederne placerer sig, hvor det er værdiskabende for dem. Der er flere eksempler på virksomheder, som placerer sig i hos andre virksomheder eller i kontorfællesskaber. Som eksempel kan nævnes at Novo Nordisk Biostatistics i 2008 etablerede sig med en afdeling på Cassiopeia på Aalborg Universitet med otte ansatte. Desuden har Forskningens Hus ikke haft plads til flere nye virksomheder siden BioMed Community projektet startede i september Som konsekvens heraf ophæves milepælen om 6 etableringer i Forskningens Hus, Novi m.fl. BioMed Community Slutevaluering / 15

16 Etablering af nye virksomheder Denne parameter omfatter både resultaterne af den direkte indsats, som projektet har udført og tæller også som resultattavle for etableringer samlet i regionen. Den direkte indsats, som BioMed Community kan bidrage med i forhold til at fremme etablering af nye virksomheder omfatter bl.a.: Rådgivning af iværksættere vedr. f.eks. kommercialisering og CE-mærkning Assistance til forretningsplan, investorsøgning og økonomisk støtte til innovationsprojekter. Aktiviteter, hvor networking og erfaringsudveksling indgår Mentorordning Økonomisk tilskud til rådgivning af ovenstående Det er ikke muligt helt konkret at måle f.eks. hvor mange forretningsplaner, projektet har bidraget til. Derudover vil der også være nogle indirekte effekter fra BioMed Communitys aktiviteter, som ikke kan måles, men som på sigt måske har en positiv indflydelse ift. etablering af nye virksomheder. Milepælen var at etablere 12 nye virksomheder. Det vurderes at projektet har bidraget indirekte til etablering af 14 virksomheder. Se virksomhedslisten til højre på denne side. Etablering af nye virksomheder i projektperioden: Therm Aid Medichanical Nanoko Ditens Novo Nordisk Biostatistics Pharmedical Consult Dansk Råmælk Group 4G TREAT Tunstall Healthcare TKS DecuMed Genokey Ideaal Forretningsplaner/Initiativer til fremme af kommercialisering En af de primære opgaver i BioMed Community er at yde kvalificeret assistance til forretningsudvikling. Målsætningen er at medvirke til at realisere gode ideer til nye sundhedsteknologiske produkter og applikationer. BioMed har taget udfordringen op vedr. de særlige problemstillinger, der kendetegner kommercialiseringen af medico produkter. Partnergruppen har besluttet at reservere midler, således at der kan ydes økonomisk tilskud til projekter, der har behov for at få tilført forretningsmæssige kompetencer og faglig viden om f.eks. godkendelsesordninger og afsætning til sundhedsvæsenet. I projektperioden har BioMed Community modtaget 29 projektansøgninger om støtte til innovationsprojekter. Samlet er der blevet ansøgt om kr. Der er i perioden bevilliget midler til 23 forretningsplaner og innovationsprojekter, som samlet har modtaget støtte for kr. Flere af de støttede projekter har resulteret i udviklingen af produkter, som i dag hjælper patienter eller medarbejdere på fx Aalborg Sygehus. I bilag 10.4 fremgår en komplet oversigt over de støttede projekter. Der er ikke foretaget en særskilt evaluering af disse projekter. Dette skyldes at ikke alle projekter er afsluttede og der forligger således ikke afrapportering for alle projekter Da BioMed Community fortsætter i en ny projektperiode vil der løbende blive fulgt op på alle projekterne mhp. på at vurdere den fremtidige indsats. Eksempler på faktiske forretningsplaner/initiativer til fremme af kommercialisering Therm Aid Innovativt termotæppe til redningstjenester Medichanical Innovation Måleinstrument til hofteproteser under hofteoperationer Den patientvenlige urinkolbe Innovativ og ergonomisk urinkolbe til hospitalpatienter Echoclip Måling af gennemstrømning i blodåre i hjertet under bypassoperationer Bilcon innovationsprojekt Mobil klinik til mammografi-screening mm. GI Technology Højteknologiske måleinstrumenter til diagnostisering Desuden har BioMed Community via netværk tilbudt mentorsparring, sparring med sekretariat og investorer og foretaget mange formidlingsmæssige opgaver med henvisning til ekspertise, kontakt til andre virksomheder og kontakt til erhvervsfremmesystemet, herunder de lokale erhvervskontorer, Væksthuset og også DecuMed: Antidecubitus i siddende stilling Sharp: Hjælpeværktøj til afasiramte patienter Se komplet liste i bilag BioMed Community Slutevaluering / 16

17 nationale vidensinstitutioner mv. Milepælen for perioden er 30 forretningsplaner, mens det realiserede antal er 29 projekter. Der var forventet et større indløb af projekter fra universitet. Det har vist sig at mange projekter fra AAU har længere vej til kommercialisering end først antaget. På den anden side er der kommet flere projekter i pipeline fra sygehus end forventet. Dette er bl.a. sket i kraft af etableringen af Forskningens Hus og Idéklinikken. Desuden har antallet af idéer fra iværksættere og eksisterende virksomheder været større en forventningen fra projektets start. Man kan sige af den forskningsdrevne innovation har været mindre, mens den klinisk drevne innovation og den markedsdrevne innovation har været større end oprindeligt forventet. En af de indhøstede erfaringer er, at processen fra idé til færdigt produkt/virksomhed er længere end oprindeligt antaget. Dette vil også betyde, at projekterne er længere undervejs, inden der sker etablering, finansiering, afsætning mv. Derfor er der valgt at betegne aktiviteterne som både forretningsplaner og innovationsprojekter, hvoraf sidstnævnte repræsenterer de udprægede early-stage projekter. For både universitet og sygehus er licensing en væsentlig del af kommercialiseringsstrategien, hvilket repræsenterer en udfordring for BioMed Community, hvor fokus er etablering af virksomheder og arbejdspladser i regionen. Endeligt har de makroøkonomiske konjunkturer med finanskrisen påvirket investeringsklimaet for nye medicovirksomheder og produkter i negativ retning. 4.2 Interessentsynspunkter I denne gruppe er de interviewede virksomheder karakteriseret ved at være iværksættervirksomheder, dvs. unge, relativt nystartede virksomheder, der har de unge virksomheders udfordringer samt iværksætterens vanskeligheder at slås med. I den forbindelse skal tilføjes, at der for flere af disse virksomheder netop er nogle specielle udfordringer, som også i særlig grad og udbredt præger det medicotekniske område. Det drejer sig om langstrakte og krævende godkendelsesprocesser samt kapitalkravet til udvikling, godkendelse og markedsføring. I interviewindsatsen er der lagt fokus på forhold, som supplerer den faktuelle del af evalueringen, og emner, som illustrerer nogle af de vigtige delformål i projektet. Af hensyn til en vis sammenlignelighed på tværs af interessentgrupper er lagt vægt på, at de fælles emner er gennemgående, mens interessenternes forskellige kommentering af disse afspejler gruppens vægt og nuancer ift. emnet. Herudover er der i interviewdialogen lagt vægt på nogle af de forhold, der er særlig relevante for gruppen, herunder forhold som interessenterne selv har fremhævet. Hovedemnerne i denne gruppe har således været: Bidrag til udvikling og fremdrift i de ny virksomheder Værdi af BioMed Communitys aktiviteter Netværk Viden Synliggørelse af virksomheder BioMed Community Slutevaluering / 17

18 Investorkontakt og strategisk skærpelse Assistance fra sekretariat Set ift. det overordnede mål, at fremme udviklingen af nye virksomheder, er der, hos de interviewede blandt iværksætterne og blandt de helt unge virksomheder, bred enighed om, at det faktisk finder sted. I det efterfølgende illustreres de væsentligste af de fremhævede forhold til begrundelse herfor og for, at det opleves, at BioMed Community også bidrager til fremdriften. Som ved midtvejsevalueringen har de denne gang medvirkende og interviewede blandt iværksætterne og de helt unge virksomheder set den primære nytteværdi af BioMed Community ved især skabelsen af og driften af et netværk mellem personer, virksomheder og organisationer. Flere har denne gang tilmed benyttet ordet samlingspunkt, og der nævnes også udbyttet af nyttig guidning til ny informationer og professionelle, som kan hjælpe på forskellige områder. Ellers fremhæves på ny værdien af at kunne høre om andres problemer og lave erfaringsudveksling mellem virksomheder i samme branche. Det bemærkes her, at erfaringsudvekslingen både finder sted mellem iværksættere/unge virksomheder på forskellige udviklingstrin, men nok så vigtigt også mellem disse og mere etablerede virksomheder. Denne mulighed tillægges stor værdi ved arbejdet med virksomhedens problemer og udfordringer, ikke mindst ift. at opnå vækst. Nogle roser også, at der er stor og positiv bredde i BioMed Community deltagerkredsen og ser forskelligheden indenfor branchefællesskabet som en klar styrke. Det næsthøjest prioriterede forhold, der nævnes, er branchemålrettet, relevant og systematisk videnstilførsel gennem BioMed Community møder, kurser og konferencer. Her bliver fremhævet, at kurser om f.eks. CE-mærkning, jura, markedsføring og offentlige indkøb for nogle af virksomhederne har været meget værdifulde og har givet betydeligt vidensløft. Først og fremmest giver behandlingen af emner i BioMed Community regi, med og for branchen, særlige fordele, da aktiviteten og emnerne kan tilrettes til de specifikke behov, og at de anvendte eksempler er relevante. Derudover gavner erfaringsudvekslingen mellem deltagerne undervejs i arrangementsforløbene, hvorved netværket styrkes og udbygges. Det fremhæves også, at synliggørelse af virksomhederne, gennem BioMed Communitys arrangementer mv., er vigtig. Den særskilte og faste præsentation af forskellige deltagervirksomheder ved netværksmøder indgår heri, men særligt fremhæves præsentation ved investorarrangementer og herunder primært projektbørsen Windows of Opportunity, der både satte deltagende enkeltvirksomheder og den nordjyske biomed-klynge i fokus. De fleste lægger netop også meget vægt på investorkontakten, f.eks. ved nævnte arrangement Windows of Opportunity, samt på den strategiske skærpelse, som flere arrangementerne dækker direkte eller som en forberedende aktivitet. I projektet har også indgået aktiviteter med bedømmelse og kommentering af forretningsplaner i panel-form, f.eks. ved arrangerede spring-boards med erfarne erhvervsfolk, der præsenteres for iværksætternes strategier mv. Disse har for de fleste deltagere givet nyttige input, mens enkelte nævner, at der også er behov for fokus på mere lavpraktiske iværksætterforhold, f.eks. ved fokus på temaer herom, og hvor virksomhederne pga. BioMed Community Slutevaluering / 18

19 gensidig tillid og kendskab kan få større udbytte heraf ved diskussionen af oplevede, egne problemer. Der er positive holdninger til oplevelsen af dialogen med og assistance fra BioMed Communitys sekretariat, besøg, vejledning og sparring samt mentorbistand, som har hjulpet i den ellers vanskelige virksomhedsopstartsfase. Flere virksomheder roser muligheden for støtte i form af særlige innovationsmidler til hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner mv. Det kan i øvrigt bemærkes, at også blandt andre interessenter end iværksættere og unge virksomheder, er det udbredt opfattelsen, at BioMed Community har en betydelig positiv effekt og nyttevirkning hos iværksættere og unge virksomheder, uanset at flere nævner, at det pt. er svære tider. Som begrundelse for nytteværdien nævnes overvejende, at de mange tiltag med netværk, viden og synlighed hjælper til at holde modet oppe hos iværksætterne og de unge virksomheder. 4.3 Sammenfattende vurdering BioMed Community har godt fat i og løbende kontakt til de nordjyske iværksættere og de unge virksomheder inden for medicoområdet mv. I projektperioden er det ikke helt lykkes at medvirke til etablering af antal virksomheder og arbejdspladser som forventet. Det er kendetegnende at de virksomheder, der har et færdigt produkt og har fået tilført kapital (især industrikapital og/eller overtaget af udenlandske virksomheder) har klaret sig bedst mht. jobvækst. Den internationale finanskrise, der slog igennem i 2008 har været mærkbar hos BioMed Community. For flere ellers lovende projekter tørrede finansieringsmulighederne ind på kort tid. Investeringsklimaet er ganske vist bedret i 2011 og 2012, man mangler stadig at slå igennem. Vanskeligst er det for rent forsknings- og teknologidrevne projekter. Det viser sig ved, at der er langt til markedet og barrierer i forhold til at tiltrække investorkapital. Årsagen skal i flere tilfælde søges i mangel på kritiske forrentningskompetencer hos innovatører og virksomheder. På den baggrund er det positivt at evalueringen viser, at BioMed Community har en nyttig rolle og funktion ift. at fremme udviklingen af nye virksomheder. Evalueringen bekræfter at samspillet med BioMed Comunity bidrager til at afhjælpe mange af de vanskeligheder, som de stilles overfor bl.a. inden for forretningsudvikling, godkendelsesforhold, finansiering mv. Dette bekræftes hos interview-personerne, hvor der gives eksempler på aktiviteter, der opleves som positive: BioMed som et samlingspunkt på Community-møderne, i netværk, igennem erfaringsudveksling og videnstilførsel, men også gennem sparring og direkte støtte til forretningsudvikling, synliggørelse og investorkontakt. 4.4 Anbefalinger vedr.: Fremme udviklingen af nye virksomheder På baggrund af evalueringen og inputtene fra de interviewede interessenter kan der for dette indsatsområde opsættes følgende anbefalinger: Fasthold og konsolider netværksindsatsen BioMed Community Slutevaluering / 19

20 Fortsæt prioritering af erfaringsudveksling, videnstilførsel og opbygning af yderligere forretningskompetencer Forretningsudvikling er fortsat relevant, også ift. klassiske forretningsudfordringer Se på muligheden for at få iværksætterne/de unge virksomheder til at arbejde mere sammen og dele kritiske ressourcer 5 Indsatsområde: Styrke eksisterende virksomheder 5.1 Forventede og faktiske aktiviteter På samme måde som det er vigtigt at medvirke til etablering af nye virksomheder, er det lige så vigtigt at styrke udviklingen i den eksisterende virksomhedsmasse. Derfor har projektet et særligt indsatsområde, der har fokus på aktiviteter, til gavn for de omkring 55 virksomheder, som tilsammen udgør den nordjyske bio-medicoklynge. I projektet er der valgt at måle fremdriften på indsatsen for at styrke eksisterende virksomheder på følgende parametre: Nye arbejdspladser i virksomheder Faglige møder i netværket (Community Forum) Nye arbejdspladser i virksomheder Formålet med projektet er som nævnt at medvirke til skabelsen af flere virksomheder og arbejdspladser indenfor medico området. I forhold til dette er der i ansøgning til Regionalfonden opstillet en milepæl på 60 nye arbejdspladser i hele projektperioden. Det har siden vist sig at være vanskeligt at beskrive en konsistent sammenhæng mellem projektets aktiviteter og effekter i det omgivende samfund i form af arbejdspladser i virksomheder. Der er ikke tale om et direkte årsags-virkning forhold mellem projektets aktiviteter, som omfatter seminarer om CE-mærkning, støtte til innovationsprojekter og investorbesøg, synliggørelse/ markedsføring, matchmaking, mentorordninger, bestyrelsesnetværk, samarbejdsalliancer mv., og en stigning i antal arbejdspladser. På den anden side må det antages, at det er nyttige og relevante aktiviteter, der fremmer de kommercielle muligheder. Projektets aktiviteter må betragtes som positive indikatorer for at fremme udviklingen i klyngen. Desuden kan det konstateres, at samtidig med en vækst i antal ansatte i de små innovationsvirksomheder, er der sket reduktion i antal ansatte i de større produktionsvirksomheder som eksempelvis Coloplast. I dette tilfælde er konjunkturerne en faktor, særligt finanskrisen. Selv om der således ikke er en direkte sammenhæng mellem aktiviteter i projektet og nye arbejdspladser, så er antallet af arbejdspladser fortsat en milepæl for klyngens udvikling med henblik på skabelsen af nye arbejdspladser i nyetablerede virksomheder og i de eksisterende innovationsvirksomheder. I hele projektperioden BioMed Community Slutevaluering / 20

21 vurderes nettotilvækst at være på omkring 61 arbejdspladser i regionen, eksempelvis: Neurodan A/S, som ejes af tyske Otto Bock, har ansat ni nye medarbejdere i løbet af I perioden december 2010 december 2011 har virksomheden oplevet en positiv tilvækst af medarbejdere qua fjorten nye fastansatte medarbejdere. Treat ApS er en forholdsvis ny virksomhed, som i perioden har haft tilgang af i alt fire nye medarbejdere. Hos Tunstall Healthcare A/S, der som Neurodan også er en del af en international virksomhed, hvor afdelingen i Aalborg desuden er udnævnt til Center of Excellence har i løbet af 2010 og 2011 ansat tretten medarbejdere, så man samlet beskæftiger fireogtyve i alt. For Mermaid Care A/S er tilgangen af medarbejdere uændret med fire ansatte. Hos virksomheden Therm Aid ApS er der en positiv udvikling med oprettelsen af virksomheden med én ansat direktør. Virksomheden har fået tilført kapital og samarbejdspartner til afsætning, og man forventer flere ansatte. Novo Nordisk Biostatistics, Aalborg har ansat otte medarbejdere siden virksomheden blev etableret i TKS har ansat én direktør og Medicanical Innovation ApS har ansat én udviklingsdirektør. Virksomheden Ideaal har ansat tre medarbejdere, Genokey én CEO og DecuMed to medarbejdere. I alt er der etableret 61 nye arbejdspladser i projektperioden aug febr I april 2011 foretog BioMed Community desuden en survey, der spurgte ind til medlemsvirksomhedernes ordretilgang, omsætning, medarbejdertilgang mm. i Ved samme lejlighed undersøgte man også forventninger til virksomheder fra BioMed Community deltog i undersøgelsen, som blev foretaget via elektroniske spørgeskemaer. Af de 24 virksomheder havde 61 % ansat nye medarbejdere i perioden 2010, mens 35 % havde været nødsaget til at afskedige. Forventningerne til 2011 var positive hvor 57 % forventede at ansætte nye medarbejdere, primært inden for udvikling og salg. BioMed Community Forum I hele projektperioden har der været afholdt femten Community Forum møder. Eksempler på temaer er: Afsætning til sygehuset samt Vejen til markedet og licensaftalens udfordringer Investorrelationer Hvordan fremskaffer man kapital til udviklingsprojekter inden for medicobranchen? Tunstall Healthcare Fra idé til international kommercialisering NOVIs muligheder for investeringer i bio-medico virksomheder Sygehusets innovationsstrategi Beskæftigelsen kan kobles med virksomhedernes ordretilgang og omsætning i 2010, hvor 83 % havde en enten højere eller uændret tilgang af ordrer sammenlignet med For omsætningen var det tal 78 %. Apps og forretningsudvikling Fremtidens sundhedsvæsen Forventningerne til fremtiden var meget positive, idet 65 % forventede større ordretilgang og omsætning i Faglige møder i netværket (Community Forum) For at styrke de eksisterende virksomheder har BioMed Community i projektperioden haft fokus på at tilbyde arrangementer, der har en bred appel til virksomhederne i netværket. Der er blevet afholdt bl.a. temamøder i Community Forum, som er mødestedet for netværkets medlemmer. Ved hvert Community Forum holdes et oplæg af fælles interesse for klyngen samt en nordjysk virksomhedspræsentation (elevator pitch). På denne måde tilføres deltagerne både ny viden og får kendskab til andre virksomheder i netværket. Community Forum møderne har været godt besøgt med ca deltagere pr. gang Workshops (5 stk): Der har været afholdt 3 workshops om CE-mærkning af medical devices 1 workshop om klinisk test af medicinsk udstyr og 1 workshop om salg til medicobranchen BioMed Community Slutevaluering / 21

22 fra virksomheder, universitet, sygehus m.v. Temaerne for møderne bestemmes ud fra medlemmernes behov/interesseområder. Der har været afholdt 15 møder i Community Forum siden projektstart, hvilket imødekommer milepælen på dette punkt. Eksempler på temaer ses i højre kolonne. Desuden har BioMed Community afholdt 2 workshops om CE-mærkning af medical devices et område, som er relevant for alle medico virksomheder. Disse workshops blev afholdt i samarbejde med bl.a. Neurodan og Mermaid Care, som stillede mentorer og lokaler til rådighed. Der var deltagere pr. workshop. Endvidere er afholdt 2 workshops om hhv. Klinisk test af medico udstyr og salg til medicobranchen. Der hersker i Nordjylland en pionerånd og en vilje til at trække på samme hammel i forsøget på at opbygge en nordjysk klynge på medico området. Dette ses f.eks. ved, at de etablerede virksomheder uden vederlag stiller deres viden om bl.a. afsætning og CE-mærkning til rådighed for hele netværket på Biomed Community Forum og Workshop møder. Vi er stolte over at kunne konstatere, at siden første møde i BioMed Community Forum i efteråret 2007, er antallet af deltagere steget hver gang. Med en virksomhedsmængde på 55 har BioMed Community formået at tiltrække deltagere til hvert møde i Community Forum. Bilag 10.3 indeholder en samlet oversigt over afviklede arrangementer og konferencer. 5.2 Interessentsynspunkter I gruppen af eksisterende virksomheder finder man virksomheder, der har været i gang i nogen tid og dermed er ovre iværksætterstadiet og de helt unge virksomheders vanskeligheder. Salget er typisk i gang, og videre forretnings- og markedsudvikling fylder meget for disse virksomheder, hvis forretningsområder har en fællesnævner ift. typisk det medicotekniske eller velfærdsområdet. Aktiviteten kan være meget forskellig; lige fra direkte udstyrsproduktion, IT-intensiv analyse, forhandling af produkter/udstyr og til underleverandørarbejde til branchen. I interviewene er der lagt vægt på emner, som supplerer og uddyber den faktuelle del af evalueringen, og emner som illustrerer nogle af de vigtige delformål i projektet. Af hensyn til en vis sammenlignelighed på tværs af interessentgrupper, er det. som nævnt, tilstræbt, at en del fælles emner går igen, mens interessenternes forskellige kommentering af disse afspejler gruppens vægt og nuancer ift. emnet. Herudover er fokus på nogle af forhold, der er særlig relevante for gruppen, herunder også disse, som interessenterne selv har fremhævet. Hovedemnerne i denne gruppe har således været: Nytteværdi af BioMed Community Netværk og samarbejde Viden Synliggørelse af virksomheder Investorkontakt BioMed Community Slutevaluering / 22

23 De eksisterende virksomheder giver udtryk for, at man overvejende oplever, at den primære nytteværdi, for dem, af BioMed Community er opnået ved, at projektet at holder sammen på de nordjyske virksomheder indenfor branchen. Dermed er der opretholdt et fælles og relevant forum, da de fleste af virksomhederne i deres dagligdag ellers ikke har meget med hinanden at gøre. Nogle fremhæver straks herefter de i forummet specifikke, værdiskabende aktiviteter, jf. nedenfor om hhv. netværk, samarbejde og viden. Flertallet af virksomhederne lægger meget vægt på værdien af selve netværket, som bl.a. både giver inspiration og nye kontakter samt giver mulighed at følge udviklingen i den lokale branche. Dette netværk opnås som en sidegevinst i forbindelse med de aktiviteter, som BioMed Community sætter i værk, og hvorved virksomhederne har fået bedre kendskab til hinanden, noget der i enkelte tilfælde har givet grundlag for direkte samarbejde eller mindre, enkeltstående eksempler på hjælp til hinanden. I andre tilfælde har samarbejdet været mere indirekte, idet nogle af medlemsvirksomhederne har deltaget i undervisning af de øvrige virksomheder om særlige emner, f.eks. CE-mærkning. I øvrigt skal det bemærkes, at et flertal af virksomhederne har fornemmet, at der er sket en intensivering og forbedring af netværks- og kursusaktiviteterne i den 2. halvdel af projektperioden, dvs. siden midtvejsevalueringen. Netop viden om emner, der kan hjælpe til virksomhedernes videre udvikling, uanset om det er om salg, marked, offentligt indkøb eller f.eks. CE-mærkning, er noget som alle virksomhederne i gruppen påskønner. Flere har også nævnt, at aktiviteterne under BioMed Sales forløbet som noget, der har indeholdt og givet relevant fokus på salgsaktiviteter for en deltagerkreds, der også kunne få nytte af samværet undervejs. Det skal ikke forstås som, at virksomhederne generelt deltager i alt, hvad BioMed Community tilbyder, men det at der jævnligt er noget relevant for den enkelte virksomhed, betragtes generelt som vellykket. Et par af virksomhederne udtrykte det på den måde, at der var gode varer på hylden, at man kunne plukke af tilbuddene og dermed sikre at bruge sin tid rigtigt og med forskellige udviklings- og erfaringsniveauer i virksomhederne er det jo naturligt, at man ikke har samme fokus, behov og interesser. Flere af virksomhederne understregede det potentiale, der ligger i at gøre yderligere brug af hinanden til vidensudveksling i BioMed Community-regi. Netop de forskellige udviklings- og erfaringsniveauer samt markedsområder gør, at der et særligt grundlag for vidensudveksling, da der altid i gruppen er virksomheder, der er længere fremme end andre på et givet område. Det er hertil blevet fremhævet, at der også i virksomhederne er dygtige mellemledere og nøglepersoner, der kan være relevante oplægsholdere. Endvidere er nævnt ideen om en form for kompetenceoversigt, således at medlemmerne kan tage kontakt med hinanden på områder, hvor der er grundlag for at kunne assistere hinanden det kunne også være emner, der ikke er rent BioMed-relaterede, men måske f.eks. særlige markeds- og sprogkrav mv., og hvor netværket og branchefællesskabet giver grundlag for en mere kvalitativ kontakt. BioMed Community Slutevaluering / 23

24 Virksomhederne giver, som ved Midtvejsevalueringen, udtryk for at lægge vægt på BioMed Community s indsats at synliggøre og indirekte markedsføre BioMedvirksomhederne som en del af en helhed i det nordjyske. Det er opfattelsen, at BioMed Community er lykkedes i rimelig god grad med denne synliggørelse, mest i forhold til det nordjyske, og lidt på nationalt plan, efter nogles mening også til gavn for kvalificeret arbejdskrafts opmærksomhed på området. En del påpeger, at i forhold til det internationale, er det kun er i mindre grad, at der er opnået noget, udover lidt glimtvis synliggørelse. Virksomhederne tilføjer da også typisk, at dette ville kræve markant flere midler, end projektet råder over. Men, at der er sket synliggørelse overfor nogle forskellige potentielle investorer, opfattes som et positivt initiativ, også selvom flere påpeger, at Nordjylland mangler etableringen af en større virksomhed, eller en betydelig filial heraf, i området. Det ville kunne give yderligere dynamik og mulighed for flere forretningsmæssige spinoffs. Men der fremhæves, at arrangementer med investorer, herunder også arrangementet Windows of Opportunity har været en relevant og markant aktivitet, der både har givet opmærksomhed på behovet for strategisk skærpelse som større forståelse for investorers relevante krav for at ville interessere sig nærmere for virksomhederne og udviklingsprojekterne. Langt de fleste af de eksisterende virksomheder sætter stor pris på BioMed Community s kommunikation og herunder nyhedsmails, som af virksomhederne roses for at være meget vellykkede mht. omfang, hyppighed og relevant indhold. Man ser endvidere positivt på at, BioMed Community s assistance og forskellige initiativer bidrager til at hjælpe iværksættere og nye virksomheder i gang, således at klyngen også får mulighed for at vokse på den vis. 5.3 Sammenfattende vurdering De eksisterende virksomheder under BioMed Community har, uanset finanskrisen, samlet set og med variationer, oplevet en fremgang og videre udvikling siden Midtvejsevalueringen. Man betragter aktiviteterne under BioMed Community som værdiskabende, og der fremhæves herunder især, at der via aktiviteterne opnås relevant viden og kendskab, at netværket er godt, virksomhederne holdes sammen ellers var der intet samt at BioMed Community formidler hjælp og samarbejde mellem virksomhederne. På vidensområdet er det bl.a. flere initiativer vedr. specifikke salgskurser, CEmærkning mv., der påskønnes, men også de generelt formidlede, varierende emner ved Community-forums som anerkendes for deres nytteværdi. To andre aspekter er også specifikt fremhævet, nemlig indsatsen for investorkontakt, som respekteres højt, og indsatsen for synliggørelse. Mht. til sidstnævnte rejses dog af flere spørgsmålet om, i hvilket omfang synliggørelsen reelt er nået udover den nordjyske region. Arbejdspladsskabelsen er naturligvis påvirket af finanskrisen, men over en bred kam er der gennemsnitligt fremdrift og milepælene er opnået. Og det forhold, at virksomhederne klart oplever BioMed Communitys aktiviteter som værdiskabende, BioMed Community Slutevaluering / 24

25 må antages at have bidraget til virksomhedsudviklingen, men også til fastholdelse af arbejdspladser. Netværket er styrket yderligere i projektets sidste halvdel, i tråd med anbefalingerne fra midtvejsevalueringen, og aktiviteterne er udvidet til gavn for virksomhedernes og øvrige interessenters nytte af projektet. Samlet set er milepælen for faglige aktiviteter opnået og overgået og med tydelig tilfredshed til følge. 5.4 Anbefalinger vedr.: Styrke eksisterende virksomheder På baggrund af evalueringen og inputtene fra de interviewede interessenter kan der for dette indsatsområde opsættes følgende anbefalinger: Fasthold og konsolider netværksindsatsen De givende gruppeaktiviteter om salg bør fornyes, gerne med mere interaktion mellem virksomheder og arbejde med konkrete, egne udfordringer Generelt kan gøres mere for, at virksomhederne samarbejder og stiller yderligere specialviden og ressourcer til rådighed for hinanden, hvor der ikke er konkurrencemæssige forhold, der begrænser (sjældent!) Stor interesse fortsat for at høre om hinandens virksomheder, f.eks. succeshistorier og håndtering af udfordringer Afklar og specificer realistiske mål og tiltag ift. generel om synliggørelse af klyngen Hold fortsat fokus på at få større virksomheder ind i klyngen BioMed Community Slutevaluering / 25

26 6 Indsatsområde: Tiltrække virksomheder og investeringer 6.1 Forventede og faktiske aktiviteter En af opgaverne for BioMed Community er at synliggøre og markedsføre regionens kompetencer inden for medico og sundhedsteknologi. Klyngeudviklingen skal dels ske ved en organisk vækst indefra og dels ved en indsats for tiltrække investorer, samarbejdspartnere, aktiviteter og virksomheder til Nordjylland. For et medicoteknisk innovationsprojekt er et succeskriterie for den videre udvikling at kunne tiltrække kapital og viden om kommerciel kompetence. I projektet er der valgt at måle fremdriften på indsatsen med at tiltrække virksomheder og investeringer på følgende parametre: Kontakter til industrien Udgivelse af produktblade Landefremstød og international markedsføring Udgivelse af nyhedsbreve og direct mails Faktiske kontakter til industrien Radiometer Medical samarbejde vedr. kandidater fra AAU Coloplast projekter og samarbejde med kandidater fra AAU GE-Healthcare samarbejder med AAU om translational research Investorsøgning i Børsen på vegne af BioMed innovationsvirksomhed Intel Digital Health projekt om applikationer fra BioMed til bærbar læge pc Kontakter til industrien En vigtig katalysator for etableringen af en klynge inden for et område som biomedico, er relationer og samarbejde med den eksisterende industri, både lokalt, nationalt og internationalt. På dette punkt har BioMed Community taget initiativ til eller formidlet en række projekter og samarbejder. Milepælen er 12 kontakter til industrien og resultatet for hele projektperioden er 15. De faktiske kontakter kan ses i højre kolonne. Formålet med at etablere kontakter til industrien er flersidet. Overordnet er det en opgave at synliggøre den nordjyske biomedico klynge overfor medicoindustrien generelt. Et af målene er at store danske eller udenlandske virksomheder investerer i Nordjylland. Dette kan ske på flere måder: 1) ved direkte etablering af afdeling, 2) ved opkøb af mindre innovationsvirksomhed eller 3) ved indgåelse af joint Venture samarbejde af forskellig art med eksisterende virksomheder, forskningsenheder på universitet eller samarbejde med sygehuset. Ved projektets start var der stor fokus på at markedsføre forskningningsprojekter og kompetencer fra universitet, men det har i stigende grad udviklet sig til markedsføring af sygehusets innovationsprojekter og markedsføring af mindre innovationsvirksomheder. I forhold til universitet har interessen især knyttet sig til muligheden for at indgå samarbejde om forskning, Phd. aftaler og studenterprojekter. I forhold til virksomhederne er industriens interesse knyttet til køb af virksomhed for på den måde at få tilført kompetence og rettigheder til innovationer. I takt med opbygning af Idéklinikken på sygehuset har der været en stigende aktivitet med markedsføring og afsætning af den brugerdrevne kliniske innovation. Sahlgrenska Science Park Annual Konference med 320 deltagere. SINTEF norsk forskningsorganisation. B&O Medicom teknologikoncept til BioMed netværket. Inhalationsplatform Britisk investor på besøg hos BioMed virksomheder og AAU. InformiGIS udviklingsprojekt om RFID tracking i hospitalssektoren. Deltagelse på DMTS landsmøde. Besøg af kinesisk virksomhed mhp. samarbejde. Deltagelse på Nordic Venture forum Windows of Opportunity 2011: Præsentation af nordjyske projekter for internationale investorer Neurostimulations-konference 2011 i samarbejde med Neurodan BioMed Community Slutevaluering / 26

27 Produktblade Med henblik på synliggørelse og tiltrækning af virksomheder/investeringer har BioMed Community i begyndelsen af projektperioden udarbejdet og vedligeholdt relevante produktblade. Disse havde fokus på de gode historier, beskrivelse af kompetencer, efterspørgsel efter samarbejdspartnere etc. og findes delvis stadig på hjemmesiden Produktbladene er blevet distribueret til klyngens interessenter i såvel ind- som udland. Det kan f.eks. nævnes, at Invest in Denmark har anvendt BioMed Communitys produktblade overfor internationale potentielle investorer/samarbejdspartnere inden for medicobranchen. I sidste halvdel af projektet er produktbladene blevet afløst af undersider på den opdaterede hjemmeside Fordelen herved er at produktbladene nu bliver løbende opdateret og er let tilgængelige fra hele verden. Eksempler på Landefremstød og international markedsføring Invest in Denmark møde med 120 deltagere, om innovation og udenlandske investeringer, august 2008 BioTech Forum i København, deltagelse af BioMed Community, august 2008 BioMed film produktion og distribution af profilfilm på 8 min Endvidere har BioMed Community udarbejdet en brochure som giver et kort overblik over den nordjyske klynges samlede kompetencer inden for sundhedsteknologi. Landefremstød og international markedsføring Et element i projektet er international markedsføring af regionens bio-medico kompetencer, hvor milepælen er at lave 4 aktiviteter på denne front. Som en del af markedsføringsindsatsen har projektet foretaget dels målrettet fremstød mod enkelte lande og dels generel markedsføring, herunder profilfilmen om klyngens særlige kompetencer. Filmen er markedsført via hjemmesiden og på YouTube. Øvrige aktiviteter omfatter deltagelse i messer, artikler og annoncer i internationale tidsskrifter og samarbejde med Invest in Denmark i forbindelse med fremstød i Japan og Kina. Ligesom afholdelse af projektbørsen Windows of Opportunity fik markedsført klyngens kompetencer i lande som England, Frankrig, Belgien, Holland, Portugal og Finland. Opnået resultat i alt: 16. Eksempler på landefremstød ses i højre kolonne. Artikel i Life Science Cluster Magazine om fremtiden for biosensorer samt annoncering af BioMed konferencen i juni 2009 Besøg af Rhesus Healthcare UK investorvirksomhed, september og december 2009 Landefremstød i Japan AAU og Invest in Denmark på vegne af bl.a. BioMed Community i september 2009 BioMed Community var repræsenteret på HelthcareVan i USA okt Innovation Camp Medica. Fremstød ifm. Medica messetyskland nov-2011 Danish MedTech Week, herunder Windows of Opportunity 2011 Planlægning af Kina delegationsrejse februar 2012 BioMed Community Slutevaluering / 27

Innovation X 29. marts 2012

Innovation X 29. marts 2012 Innovation X 29. marts 2012 Aktiviteter hvad laver vi? Fremme udviklingen af nye virksomheder via: - Kvalificeret assistance til iværksættere og virksomheder - Forretningsudvikling Styrke de eksisterende

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Eir - Empowering Industry & Research

Referat af styregruppemøde i Eir - Empowering Industry & Research Referat af styregruppemøde i Eir - Empowering Industry & Research Dato: Torsdag den 6. februar 2014 Tid: Kl. 14.00 18.00, incl. spisning Sted: Region Nordjylland, Regionsrådssalen, Niels Bohrs Vej 30,

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere