L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS Ib7. t^rl398 v. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS 39.82. Ib7. t^rl398 v. 7"

Transkript

1

2 L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS Ib7 t^rl398 v. 7

3 The person chargng ths materal s responsble tor ts return to the lbrary from whch t was wthdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutlaton, and underlnng of books are reasons for dscplnary acton and resol» n may dsmssal from the Unversty ^^^nu^sl^^ AT URBANA-CHAMPA.GN A?R MAY JUN ep m MG H 3 l?5 JUL 2 5 «75 OCT 1 DEq JAN 1997 % ;999 APP (76 W APR 3 JUL m (fs 1986 / 1994 L161 O-1096

4

5 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER VII

6

7 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER SYVENDE BIND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) t R Mf. B E S HOGTRVKKER1 1900

8

9 danden. INDHOLD: Bblografske Oplysnnger ved J. B. Halvorsen. Sde.. I-XII En folkefende. Skuespl fem akter 1 V Skuespl fem akter 187

10

11 BIBLIOGRAFISKE OPLYSN1NGER VEL) J. B. HALVORSEN. En Folkefende, hvlket Stykke man, vstnok med Rette, har vllet se Dgterens Svar og Selvforsvar overfor Almenhedens og Krtkens Modtagelse af Gengangere" (se Ibsens Udtalelse et Brev af 3. Jan. 1882, anført G. Brandes' Henrk Ibsen"', S. 117), blev skrevet hurtgere efter det foregaaende Skuespl, end Tlfældet har været med noget Ibsen- Arbejde sden 1877, fra hvlket Tdspunkt der regelmæssg har lgget to Aar mellem hvert nyt Arbejde af Dgteren. Stykket blev paabegyndt Rom og fuldført Gossensass Tyrol første Halvdel Den 28. Novbr. d. A. udkom et Oplag paa 10,000 Exemplarer: En folkefende. Skuespl fem akter. Af Udgaver. Henrk Ibsen. Kbhvn Bl., 219 S. Andet oplag. Kbhvn. [28. Aprl] S. An Enemy of Socety. A Play n fve Acts. Over- (Translated by Mrs. Eleanor Marx-Avelng.) [Trykt S The Camelot Seres, edted by sættelser.

12 II Ernest Ethys". London LS.S.s, sammen med Oversettelsen af Samfundets Støtter" og Gengangere".) An Kmv of the People. Play n fve Acts Translated by Mrs. E. Marx-Avelng. [Trykt S L Vol. II. af Ibsen's Prose Dramas" Authorzed Elnglsh Edton by Wllam Archer. Lon don I Fortalen tl dette Bnd oplyser Ud hveren S. IV.). at den her forelggende Text er meget forskjellg fra den, som udkom Camelo Seres" -Bndet; for alle Ændrnger. enten tl det hedre rler tl det værre, er Udgveren. Archer, alene ansvarlg.] An Enemy of the People. Play n fve Acls. Translated by Mrs. E. Marx-Avelng. London L Bl.. S (Shllng-Udgave Særtryk af forannævnte Prose Dramas", Vol. II.). Un en ne m du peuple. Pece en cnq actes. Traducton Ad. Chenevére et H.Johansen. [Avec une préface des traducteurs.] [Trykt S T. IV. af Théålre d'henrk Ibsen". Pars s Een Vjand des Volks. Tooneelspel n 5 bedrjven. Vertaald ut het Noorsch door Ida Donker. 's Gravenhage S. Un Nemco del Popolo. Dramma n cnqne ått. Mlano Bl S. (0. m. T.:,.Teatro stranero". Fase. 59.) Doktor Stokman. (Volksfend.) Drama v pjat déstvjach. Perevod N. Mrové. K predstavlenju dozvoleno 21 Marta Izdane redakcj zrnala Artst". Moskwa S. (Denne russske Oversættelse er for Textens Vedkommende dentsk med de to nærmest efterfolgende.) Doktor Stokman. Drama v pjat déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt September-Heftet 1891 af Teatralnyj. lnzvkalnyj chudozestvennvj /urna I..Artst". Moskwa.

13 Ill Vrag Naroda (Doktor Stokman). Drama v l>jat déstvjach. Perevod N. Mrovc. Moskw S. 1. [Udgjør Seres 2. Lev. af..tolnoje sobrane dramatcesnch Henrka I h sen a pod red ake ej A. A. Alekseje va".] Vrag Naroda. Drama v 5-t déstvjach. Perevod N. K. [Trykt S T. V. af Sobrane socnenj Henrka Ib sen a. Izdane I. Jurovskago. S. Peterb ] Un enemgo del pueblo. Drama en cnco actos. [Trykt sammen med en spansk Oversættelse af..fruen fra Havet" S vedkommende Bnd af Coleccon de lbros escogdos", udg. af La Espana modema". Madrd (1894). 8. En Volksfend. Schauspel n fnf Aufzgen. Deutsch von Wlhelm Lange. Enzge vom Verfasser autorsrte deutsche Ausgabe. Lepzg L883] S. (O. m. T.: Reclam's Unv.- Bbl. No Senere ogsaa ndlemmet samme Forlæggers..Henrk Ibsen's Gesammelte Werke". Bd. II. Lpz. '[1889].) En Volksfend. Schauspel n fnf Akten. Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wen [1891] S. (0. m. T.: Meyers Volksbcher" No ) En Volksfend. Schauspel n fnf Akten. Deutsch von M. von Borch. Berln S. (Senere ndlemmet de paa S. Fschers Forlag udkomne..nordsche Bblothek herausgegeben von Julus Hoffory", Bd. XIV., og Henrk Ibsens Werke hg. von Julus Hofforv":..Moderne Dramen" ) En Volksfend. Schauspel n fnf Aufzgen. Ans dem Norwegschen bersetzt und engeletet von I. C. Poeston. Halle a. d. S. [1891] Port...

14 Mercure I\ LOO S. (0. m. T.: Hendel's Bblothek der Gesamtltteratur dea ln- und Auslands". No. r>43.) K men- H..heger: Henrk Ibsen (Kbh. L888), S. 270 tarer. 27") : II..heger: Henrk Ibsen Og hans varker (Kra. L892), S. L65 172; G. Brandes : Henrk Ibsen (Kbh. L898), S. L42 145; A. Schack: Qdvklhgsgangen II. I.s Dgtnng (Kbh. 1897), S. L19 137; C. Lunbek: Bdrag tl [bsen-krtken (Kbh. 1899), S. 99- III: [U. v. Feltzen] Realster m-h Idealster af Robnson, 111. (Ups. L885); Nordsk Tdskrft, utg. af Letterstedtske Forenngen, L883, S ; Ny svensk Tdskrfl L883, S af Robnsen [U. v. Feltzen]; Fnsk Tdskrft XV. (Hfors 1883), S at W. Holn: Leo Berg: H. I. und das Germanenthun (Berln lss7. S : Otto Bralnn: Henrk Ibsen (Berln 1887), S ; A. Garde: Der Gruhdgedanke n lbsen's Dchtung (Lpz. 1898), S. fg. ; Ad. von Hansten: Ibsen als Idealst (Lpz. :'>' L897), S ; L. Passarge: Henrk Ibsen (Lpz. L883), S ; E. Rech: Ibsens Dramen (Dresden u. Lp/.. IMM-). S. I " I L66; de Bom: Ibsen en zjn werk (Gent 1893), S ; H. H. Bo\'- sen: A Gommentary on the Wrtngs of Rosen (New York L894), S ; Sr E. R. Russell and P. G. Standng: Ibsen on hs merts (London L897), S. 148 fg. og 160 fg. ; G. B. Shaw: The quntessence of tbsensm (London 1891). S ; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre contemporan (Pars L892), S ; Ch. Sarolea: Henrk Ibsen (Pars L891), S : Laurent Talhade: Conference sur l' En- de Franee Jun- em du peuple" Heftet; G. M. Scalnger: Ibsen (Napol 1895), S. 41. Nyt Tdsskrft (Kra.) I af A. Garborg; Luthersk Ugeskrft 1882, I. 392 fg. [af M. J. Færden]; Dagbladet (Kra. L882, No. 296, 300,

15 302 og 304 [af.1. D. Irgens Hansen]; Morgenbladet (Kra.) L883, No. 13 A og 15 A faf M. J. Monrad]. I Begyndelsen a f lnn3 blev Stykket opført paa 0»førelser. alle Hovedtheatre de nordske Rger, først paa Krstana Theater den 13. Januar (med A. Remers som Dr. Stockmann og H. Klausen som Morten Kl, se Bllede Ny ll. Td. 1883, No. 4 a ); Aarets Løb oplevede Stykket paa dette Theater alt 27 Opførelser. Det overflyttedes 1899 tl Repertoret for Natonaltheatret, hvor Stykket helt ny lud- I studerng hl a. med Fr. Garmann som Dr. Stockmann) 2. Septbr gk som anden Aftens Festforestllng ved Theatrets Indvelse og senere tl Januar 1900 har oplevet alt 17 Opførelser; paa det norske Theater Bergen fandt Forsteopforelsen Sted 24. Januar Paa det - kgl. Theater Kjøbenhavn gk Stykket første Gang 4. Marts 1883 (med Eml Poulsen som Dr. Stockmann, se Bllede af ham med Text af E. Brandes Ude og Hjemme VI. 290 fg.); det oplevede alt 11 Opførelser Sæsonen og har senere kke været gjenoptaget, lgesaaldt som det er blevet spllet Danmarks Provnser. I Sverge var det Goteborgs Theater, som først bragte Stykket tl Opførelse Februar 1883, Oversættelse af Frans Hedberg, medens en Oversættelse af Ernst Lundqvst blev benyttet af Dramatska Teatern Stockholm, da det opførtes her, Iste Gang 3. Marts I Septbr. s. A. optraadte den norske Skuespller A. Remers som Gjæst paa dette Theater Dr. Stockmanns Rolle (se herom bl. a Hellen Lndgrens Recensjon Ur dagens kronka G fg.). Senere blev det gjenoptaget paa Repertoret bl. a. ved en Opførelse 26. Septbr. 1887, ca Dgteren selv var tlstede. - Paa det fnske Theater Helsngfors gk Stykket 1889, med B. Leno Dr. Stockmanns Rolle. - - Det første Theater, som

16 Stockmanns London Kongsberg \ I udcnfor Norden opførte En Folkefende", var Ostend- Theater Berln, hvor del pk "». Marts 1887 ved en tl Forestllnp [ndtaegl for ^Berlner Presse"; senere oplevede det et Snes regulære Opførelser paa samme Theater: de folpende Aar blev Stykket optage paa Repertorel for adskllge andre af Berlns Theatre: Lessng-Theater (August L890), Neues Theater (Mars op Aprl 1.N01-. mn] Sonnenthal som Gjæal Rolle). Sehlle-Theater (Februar 1897) og endelg Kgl. Schauspelhaus Ura 1896 af). Allende 1888 beuvndle Stykket sn Scenepanover det tydske Hpes øvrge Theatre, saaledes nævnte Aar paa Hoftheatret Menngen ( Marts), paa Stadttheatrene (Oktbr.), Hamburg, A Hon a, op er senere paaet vdere tl Stadttheater Bern (1888), Burgtheater Wen (Oktbr og Febr. 1894), Stadttheater Frankfurt a/m. (Oktbr. 1890), Stadttheater Man/. (Marts 1891), Hoftheater Karlsruhe (Derbr. NOl, Hoftheater Munchen ( ), Ramundtheater Wen ( ) Stadttheater Kol. (1898) o. fl. Paa flere af det tyske Sprops Seener er Stykket sden s'.»8 opfort af Dr. Henes saakaldte..ibsen-theate \ der har rejst paa Turné med dette op andre Arbejder af ham Tyskland og Østerrg; paa andre Scener pk det som Festforestllng Anlednng af Dgterens 7<> Aars Fodselsdap I SIKS. hl. a. paa del tyske Landestheater Prap, hvor Forestllngen ndlededes med en dramatsere! Prolop af Henrch Teweles Der Volksfreund" (Prap S), som slutter med at Petra op Stockmann bestemmer s tl at oprette..ene Ibsen-Schule fur de Knder des Vulkes". I opførtes Stykket 1893 paa Ifaymarkel af Beerbohm Trees Selskab, som 1895 pk paa Turné med det tl Amerka. I hollandsk Oversadtel.se blev del spllet Rotterdam

17 VII allerede Februar 1884, talensk Oversættelse har Novells Selskab opført Stykket Italen 1895 og Spanen L896. Dermod blev spanske Anarksters Forseg paa en Opførelse af Stykket paa en af de spanske Provnsscener 1893 forbudt af 1 Øvrgheden. Pars blev Stykket forste Gang bragt paa Scenen af..l'oeuvre" (Dr. Stockmann: Lugne Poé) 9. Novbr. 1893, ndledet med et Foredrag af Laurent Talhade (se ovfr. S. IV), der Forherlgede Dr. Stockmann som en Repræsentant for Anarket, og som fulgtes af larmende poltske Demonstratoner. Den 29. Marts 1898 gaves Stykket som Festforestllng Anlednng af Dgterens 70-Aars dag, af.. I/Oeuvres" Selskab paa Renassance- Theatret, med Demonstratoner tl Gunst for Zola. der nvlg havde optraadt med st Anklageskrft Dreyfussagen. Den 29. Oktbr blev Stykket for forste Gang spllet ved en Aftenforestllng paa Gymnase, hvor Opførelsen af Publkum fulgtes med større Ro og Opmærksomhed end ved de tdlgere Utførelser, blot nu og da afbrudt af et Leve Anarket!" Vldanden, som Dgteren begyndte at skrve Rom og derpaa fuldførte under st Sommerophold Gossensass 1884, udkom Kjøbenhavn og Krstana den 11. Novbr. s. A. et Oplag paa 8,000 Exemplarer, som strax blev udsolgt, saa at der allerede den 1. Decbr. s. A. kom et nyt Oplag. Vldanden. Skuespl fem akter. Af Hen- Udgaver. rk Ibsen. Kbhvn Bl., 244 S. Andet oplag. Kbhvn. fl. Decbr.] Bl S. The wld Duck. Play n fve Acts. Trans- Overlated by Mrs. F. E. Archer. [Trykt S sættelser. Vol; 11. af..ibsens Prose Dramas". Authorzed Englsh Edton. Ed. bv Wllam Archer. London ]

18 I Iden VIII The wld Duck: Play n lv. Acts. Translated l.\ Mrs. F. E. Archer. London 1S97. 8 Bl., S (Shllng-Udgave Særtryk foran oævnte Prose Dramas", Vol. II. Le Canard sauvage. Drame en cnq actes. Tradueton du Norvégen par M. Prozor. [Trykt, med n ndledende Notce sur le Canard sauvage" al Oversætteren, S T. 11 af Theatre d'henrk Ibsen. Pars Bl IV S 326 S. I Bl. L'Antra selvatca. Dramma n 5 ått.mla,,,. 189*. 8. (0. m. T.: Bbloteca Ibsen" No. 9.) Dkaja ulka. Drama v 5-t dest v jach. Perevod L. M. Moskwa Dkaja ulka. Drama v 5-t déstvjach. Perevod 0. Naumova. [Trykt S T. II. at Sobrane socnenj Henrka Ibsena. Izdane I. Jurovskago. S. Peterh. l.slmj. 8.] De Wldente. Schauspel n f V Akten. Deuls.l von M. von Borch. Enzge vom Ver- Fasser autorserte deutsche Aos-ahr Berln S. (Senere [ nyt n. I- Oplag lemme de paa S. Fschers Forlag udkomne Nordsche Bblothek, hg. von Julus HofFory", Bd. VI. og..henrk Ibsens Werke, herausgegeben von Julus Hoffory": Moderne Dramen, Bd. Ill 8 2 Bl 128 S.) Dr W Ir. Schauspel n funf Aufzflgen. Aus dem Norwegschen Qbersetzl von Ernst Brausewetter. Lepzg [1887] S. (0. m. T.: Reclam's Unv.-Bbl. No Senere ogsaa ndlemmel s oe Forlæggers Henrk Ibsen's Gesammelte Werke". Bd. III. Lpz. [1889].) Dr Wldente. Fn Schauspel n fflnf Akten. Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wen [189*]. af

19 JX S. (0. m. T.; «Meyers Volksbflcher" No. 77( ) De Wldente. Schauspel n ftlnf Aufzttgen. Deutsch von 1. Engeroff. Halle a. d. S. [1894.] 8. I Portræt, LOO S. (0. ra. T.: Hendels Bblothek der Gesamtltteratur" No. 808.) Dt' Wldente. Schauspel n fnf Aufzgen. Deutsch von Wlhelm Lange. Berln (0. n. T.:..Henrk Ibsens Dramatsche Werke herausgegeben und bersetzt von Wlhelm Lange". IV. Berln. Verlag von Hugo Bernhler.) H. Jæger: Henrk Ibsen (Kbh. 1888). S. 276 Kummen- 279; H. Jæger: Henrk Ibsen og hans værker (Kra. L892), S ; G. Brandes: Henrk Ibsen (Kbh. L898), S. 145 fg.; A. Schack: Udvklngsgangen H. I.s Dgtnng (Kbh. 1897), S ; C. Lambek: Bdrag tl Ibsen-Krtken (Kbh. 1899). S ; Ny svensk Tdskrft 1885, S af Helene Nyblom. hvortl Imodegaaelse af Claes Lundn Ur Dagens KrOnka 1885, S. 209 fg., jfr. sdstnavnte Tdsskrft S. 109 fg. af Oscar Levertn; Lou Andreas-Salomé: Ibsens Kvndeskkkelser (Overs. Kra. 1893), S ; Leo Berg: H. I. und das Gcrmanenthun (Berln 1887), S.44 47; Otto Brahm: Henrk Ibsen (Berln l.ss7. S. 59 f : g A. Garde: Der Grundgedanke n Ibsen's Dchtung (Lpz. 1898), S. 40 fg.; Ad. von Hansten: Ibsen als Idealst (Lpz. L897), S ; E. Rech: Ibsen's Dramen (Dresden u. Lp/.. IsOl, S ; de Bom: Ibsen en zju werk Kmt 1893), S : H. H. Boyesen: A Comnentarv on the W rtngs of Ibsen (New York L894), S ; G. B. Shaw: The Quntessence of Ibs.nsn (Lond. 1891), S ; A. Ehrhard: [bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S ; R. Doumc: De Scrbe å Ibsen (3. Udg., I 'a rs 1896), S ; Revue d'art dramatque tarer.

20 Paa Berln 1890, 1. Marts, af Ch. de Casanove; Boccard: La donna Dell' opera d II. I. (Mlano 1893), S. 33 fg.; (. M. Scalnger: [bsen (Napol 1895), S. 44 fg. Nyt Tdsskrft (Kra.) III. 616 fg, [af Mathlde SchjøttJ; Ny Svensk Tdskrft 1885, S. 444 fg. af Krstofer I fan. lers; Aftenposten (Kra.) 1884, No. 271 A og 277 A [af B. Morgensterne]; Dagbladet (Kra.) No. <>::, :j. 420, 440. Paroder. [Anstey Guthre:] The Wld Duck" The Pocket Ibsen" by F. Anstey, New Ed. (London 1895), S , overs, Punchs Lomme-Ibsen" (Kra. L893), ; Harald Molander:..Vldankan. vaudevlle lem akter"..ibsen vastlcksformat" (Stbbn. 1895), S En utrykt, men paa Wallnertbealret Marts 1889 opført Parod var..de Mtternachtssonne von Hjalmar Knutson" [Eul!< q Zabell. Opførelser. Det første Theater, hvor Stykket kom tl Opførelse, var det norske Theater Bergen, hvor det,nk 9. Januar To Dage senere fandt Førsteopførelsen Sted paa Krstana Theater. hvor det 16. Marts s. A. gk for sdste (22de) Gan.-. Paa det kgl. Theater Kjøbenhavn blev det spllet Iste Gang 22. Februar 1885 og,uk. mens del var nvt. alt 13 Gange. I Januar 1892 b\e\ det gvet ny Indstuderng, opførtes pa an v Sæsonerne og , alt tl da 30 Opførelser, hvorefter det bragtes frem som Festforestllng Dgterens Nærværelse Maj 1898, da han besøgte Kjøbenhavn Anlednng af sn 70 Aars Fødselsdag. Paa Danmarks Provnsscener har del varet opført 34 Gange af Julus Petersens Selskab og senere af Alb. Ilelsen-reens Selskab Aarhus. Odense o. fl. kgl. Dramatska Teatern Stockholm gk Stykket, oversåt af Fr. Hedberg, første Ganden 30. Januar Den nve Sæson aabnedes

21 XI August s. A. med en Gjenoptagelse a f Stykket, bvor dog Hjalmar Ekdal, som ved de tdlgere Opførelser havde været udførl af August Lndberg, nu blev spllet af Aug. Palme, mens Hedvg nu lgesom ved Førsteopførelsen udførtes af den unge Elev Frk. Lotlen 1 Seelg. Aprl 1889 vste Fru Hennngs sg som Cjæst for Stockholmerne denne Rolle. (Et Kostumebllede af Hedvgs Fremstllernder Krstana: Frk. Lully Krolm, Kjobenhavn: Fru Hennngs og Stockbolm: Frk. Seelg, fndes paa Omslaget af Ernst Bojesens Norden", H. 2.) Paa det svenske Tllater Helsngfors gk Stykket første Gang 16. Januar 1885, paa det fnske Theater sammesteds IS92 I Tyskland fandt Førsteopførelsen af dette Stykke, lgesom af En Folkefende" Aaret Forvejen, Sted ved en Matné tl Indtægt for Berlner Presse" paa Resdenz-Theater Berln den 4. Mars 1888 (med Drektor Lautenburg som Hjalmar Ekdal); Oktbr. s. A. optog Theatret det paa st faste Aftenrepertore, og det gk nu hver Aften flere Uger, og bragtes ogsaa frem som Theatrets Festforestllng under Dgterens Besøg Berln 6. Marts Det var mdlertd ogsaa blevet opfort, men en undertden parodsk Oversættelse, paa Kongstadtsches Theater Berln Aprl 1888; senere ( ) har det været spllet baade paa Deutsches Theater og paa Neues Theater Berln; dette sdstes Skuespllerpersonale har ogsaa opfort Stykket paa Turnéer Lepzg, Dsseldorf, Burgtheater Wen (Aprl 1898), lgesom Dr. Henes Ibsen-Theater" har -pllet det paa sne Turneer 1898 Hamburg o. a. St. 1 Januar 1889 gk Stykket paa Stadttheater Bern, Februar s. A. paa Hoftheater Wesbaden, 8. Jun 8. A., Dgterens Nærvær, paa Theatret Dresden, Marts 1890 paa Hoftheater Roburg. I Sæsonen fandt Opførelser Sted paa Volks-

22 Wen. Frankfurt Februar Maj XII 1896 '.'7 theater paa Burgtheatret sammesteds, hvor Mtterwurzer udmærkede s# som Hjalmar Bkdal lge Det blev I l sn Dod samtdg spllet paa Hoftheater Stuttgart og paa Stadttbeater a M. I Munch en blev det første Gang fremstllet ved en prval <' >forelse 15..Inn 1895 Akademsch-dramatscher Veren" bl. a. med Forfatteren Ernst v. Wolzogen Hjalmar Ekdals og Forfatteren Hans Olden Gregers Werles Roller; paa Schau>pellaus Mnchen begyndte Fru L'Arronge el Gjæstespl som Gna. Januar IN9.N. A.f Opførelscr udenfor Tyskland mærkes Théåtre llcs" Tt r s 27. Aprl 1891 og senere paany Juns. A.; * 1 < - 1 engelske..independent Tln'alre rt s paa Royalty Theatre" London 4. Maj 1894 og ved en ny Hakke Forestllnger sammesteds 1897: Novells talenske Selskabs Opførelser paa Manzon- Thealret Mlano (Septbr. L891), Hom (Januar L892) o. 11. St.; samt endelg Opforelsen nygræsk Oversættelse (med Ttlen Agropapa") ved Truppen Aschylos paa Sommertheatret..Paradset" Athen Jun 1893.

23 EN FOLKEFIENDE HClfRIB IBSEIfS SAMLEDE VÆRKER VU.

24

25 I J PERSONERNE: doktor tomas stockmann, badelæge. FRO stockmann, hans hustru. PETRA, deres datter, lærernde.,:jlif HORTEN <o *n «1 deres sønner, lo og 1(J ar gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror, byfogd og poltmester, formand badebestyrelsen o. s. v. MORTEN kl. garvermester, fru Storkmanns plejefur. BOTSTAD, redaktør af Folkebudet". bllng, medarbejder bladet. SKIBSKAPTEJN HORSTER. HOGTRYKKER ASLAKSEN. deltagere et borgermode, mænd af alle stænder, nogle kvnder og en flok skolegutter. (Handlngen foregår en kystby det sydlge Norge.) 1*

26

27 FØRSTE AKT. (Alten doktorens daglgstue, der er tarvelgt men not udstyret og mebleret. Pa sdevæggen tl højre er to døre, hvoraf den fjerneste fører nd tl forstuen og den nærmeste nd tl doktorens arbejdsværelse. Pa den modsatto va»g, lge over for doren tl forstuen, er en dor tl fanljens vrge værelser. Mdt på samme væg star kakkelovnen, og nærmere mod forgrmden en sofa med spejl over og foran sofaen et ovalt bord med tæppe. På bordet en tændt lampe med skærm. I baggrumlen en åben dor tl 1 spsestuen. hekket aftensbord med lampe på lernde.) (bllng sdder nde ved spsebordet med en servet under hagen, fru STO< kmann slår ved bordet og rækker ham et fad med et stort stykke oksesteg. De øvrge pladse om bordet er forladte, bordtøjet uorden, som efter et endt måltd.) Bllng, FRU Ja, når De kommer en tme for sent, herr så får De ta' tltakke med kold mad. BILLING (spsende). Det srnager aldeles fortræffelgt, ganske udmærket. FRU De ved jo, hvor noje Stockmann holder på sn hestemte spsetd

28 BILLING. Det gør mg slet ngen tng. Jeg synes næsttn det snager bedst, når jeg kan sdde og spse sådan ganske alene og uforstyrret. FRU Ja-ja, når det bare smager Dem, så (lytter mod forstuen.) Der kommer vsst Hovstad også. BILLING. Kanske det. (BYFOGD BTOCKMANN overfrakke med unformshue og stok kommer nd.l BYFOGDEN. Ærbødgst godaften, svgernde. FRU Nej snldt De vlde se op STOCKMANN l^år nd daglgstuen). se, godaften; er det Dem? Det var da tl os. BYFOGDEN. Jeg gk just forb Og så (med el blk mod spsestuen). Å, men De bar nok selskab, lader det tl. FRU STOCKMANN (ldt forlegen I. Nej aldeles kke; det er renl tlfældgt. (hurtgt) Vl De kke gå nd og ta' en bd med? BYFOGDEN. Jeg! Nej. mange tak. Gud bevare mg; varm mad om aftenen; det er kke for mn fordøjelse. FRU A, men for én gangs skyld.

29 BYFOGDEN. Nej nej, Gud velsgne Dem; jeg holder mg tl mt thevand <»g mt smørrebrød. Det er dog sundere længden, og også ldt mere økonomsk. FRU STOCKMANN (smler). De må nu kke tro, at Tomas og jeg er nogen rene odelande heller. BYFOGDEN. Ikke De, svgernde; det være langt fra mg. (peger mod doktorens arbejdsvarelse ) Er han kanske kke hjemme? FRU Nej, han er gat en lden tur efter maden, lan og gutterne. BYFOGDEN. Mon tro, det kan være sundt? (lytter.) Der kommer han nok. FRL' Nej, det er nok kke ham. (det banker.) Vær så god! (h:daktor hovstau kommer fra forstuen.) FRU A, er det herr Hovstad, som? HOVSTAD. Ja, De får undskylde: men jeg blev opholdt nede trykkeret. Godaften, herr byfogd. BYFOGDEN l hlser ldt stvt I. Herr redaktør. Kommer formodentlg forretnng! >r?

30 8 HOVSTAD. Tldels. Der er mget, som.skulde nd bladet. BYFOGDEN. Kan tænkc mg det. Mn bror skal være en særdeles frugtbar forfatter Folkebudet", horer je«. HOVSTAD. Ja, ban tllader sg at skrve..folkebudet", når han har et sandhedens ord at sge om et og andet. FKU (tl Men vl De kke? STOGKMANN HOVSTAD). (peger mod spsestuen.) BYFOGDEN. Bevares vel; jeg fortænker ham sletkke, at han skrver for den læsekreds, hvor han tor vente at tnde mest anklang. For ovrgt har jo jeg personlg ngen grund tl at nære nogen uvlje mod Deres blad, herr Hovstad. HOVSTAD. Nej, det synes jeg også. BYFOGDEN. 1 det hele tåget råder der en smuk fordragelghedens ånd vor by; en rgtg god borgerånd. Og det kommer deraf, at v har et stort fælles anlggende at samle os om, et anlggende, som lge hoj grad vedkommer alle retsndge medborgere - Badeanstalten, ja. HOVSTAD.

31 BYFOGDEN. Netop. V har vor store, nye, prægtge badeanstalt. Pas på! Badet blr byens fornemste lvsbetngelse, berr Hovstad. Utvvlsomt! FRU Det samme sger Tomas også. BYFOGDEN. Hvlket ganske overoverdentlgt opsvng bar kke stedet tåget bare dsse par år! Her er kommet penge mellem folk; lv og rørelse. Bygnnger og grundejendomme stger værd med hver dag. IIOVSTAD. Og arbejdsløsheden tar af. BYFOGDEN. Også det, ja. Fattgbyrden er bleven en glædelg grad formndsket for de besddende klasser og vl bl' det endnu mere, hvs v blot dette år må få en rgtg god sommer; rgtg talrgt besøg af fremmede, brav mange syge, som kan brnge anstalten ry. HOVSTAD. Og det er der jo udsgt tl, borer jeg. BYFOGDEN. Det tegner meget lovende. Hver dag ndlober der foresporgsler om bolger og sådant noget. IIOVSTAD. Nå, da kommer jo doktorens opsats netop tlpas. BYFOGDEN. Har ban nu skrevet noget gen?

32 . II) HOVSTAD. Dette her er aoget, han skrev vnter; en anbefalng for badet, en fremstllng af de gunstge sundhedsforholde her hos os. Men dengang lod jeg opsatsen lgge. BYFOGDEN. ved Aha, der var formodentlg en eller anden hage den? HOVSTAD. Nej, kke det; men jeg syntes, det var hedre at be tl nu udover våren; for nu hegynder jo folk at ruste sg og tænke på sommerophold BYFOGDEN. Meget rglgt; overmåde rgtgt, herr Hovstad. FRU Ja, Tomas er såmænd utrættelg, når det gælder badet. BYFOGDEN. Nå, han står jo også hadets tjeneste HOVSTAD. Ja, og så er det jo også ham, som har skabt del fra først af. BYFOGDEN. Er det ham? Ja sa? Ja, jeg horer jo undertden, at vsse folk er af den menng. Men jeg trode dog rgtgnok, at jeg også havde en heskeden andel dette foretagende. FRU Ja, det slder Tomas altd.

33 11 HOVSTAD. Ja, hvem nægter det, herr byfogd? De har sat sageo gang og førl den ud det praktske lv; det véd v jo alle. Men jeg mente hare, at deen kom fra forst af fra doktoren. HYFOGDEN. Ja, deer har vsselg mn bror havt nok af sn td desvarre. Men nar noget skal sættes værk, så spørges der om andre slags mænd, herr Hovstad. Og jeg trode rgtgnok, at man allermndst her huset FRL" Men. kasre svoger HOVSTAD. Hvor kan dog byfogden FRU Gå så nd og få Dem noget tllvs, herr Hovstad; så kommer vsst mn mand mens. HOVSTAD. Tak: en lden bd kanske. (han gar nd spsestuen.) BYFOGDEN (noget dæm ell. Det er mærkelgt med de folk, som stammer dnkte fra bønder; aldrg kan de lægge taktløsheden af. FRU Men hvad er nu det værd at bry sg om? Kau kke De og Tomas dele æren som brødre?

34 12 HYFOGDEN. Jo. del skulde jo synes sa: men drt <t nok kke alle og enhver, som nojes med at dele. lader det tl. FRU Snak om en tng! De og Tomas kommer jo så udmærket ml af det med hnanden. (lytter.) Der v har ham. tror jeg (hun går hen og åbner doren tl forstuen. I DOKTOR STOCKMANN (ler og stojer derude). Se, her får du en gæst tl, Katrne. Er kk<^ det morsomt; hvad? Vær så god, kaptejn Horster; hæng frakken der på knaggen. Nå så. De går kke med overtråkke, De? Tænk, du, Katrne, jeg fanged ham på gaden; han vlde næsten kke gå op med. KAPTEJN HORSTEH (kommer ndenfor og hlser på fruen). DOKTOR STOCKMANN doren). Ind med jer, gutter. Nu er de skrubsultne gen, du! Kom her, kaptejn Horster; nu skal De få smage en oksesteg (han drver horster nd spsestuen. EJLIF og MORTEN går også dernd.) F HU Men, Tomas, ser du da kke? DOKTOR STOCKMANN (vender sg doren). a A. er det dg, Peler! (går hen og rækker ham hånden.) Nej, det var da nderlg morsomt. n FOCDEX. Je; må desværre gå om el ojehlk

35 :; DOKTOR Snksnak; du kommer snart toddyen pa bordet. Du glemmer vel kke toddyen, Katrne? FRU. Nej vsst: våndet står og koger. lm går nd speost.) BYFOGDEN.! Todly også DOKTOR Ja, slå dg bare ned, så skal v ha' det hyggelgt. BYFOGDEN. Tak; jeg deltager aldrg toddyglder. DOKTOR Men dette her er da kke noget glde. BYFOGDEN. ser Jeg synes dog mod spsestuen). Det er nærkværdgt, at de kan sætte al den mad tllvs. DOKTOR STOCKMANN (gnder hænderne.) Ja, er det kke velsgnet at se unge mennesker spse? Altd madlyst, du! Det er som det skal være. Mad må der (l! Kræfter! Det er de folk, som >k<\\ rode op det gærende fremtds-stof, Peter. BYFOGDEN. Tør jeg spørgé, hvad her skulde være at,,rode op '', som du ud trykker dg? DOKTOR Ja, del lår du spørge ungdommen om når

36 14 tden kommer. V sn- det naturlgvs kke. Selvfølgelg. Slge to gamle stodere, som du og jeg BYFOGDEN. Nå na da! Det er dog en hojst påfaldende benævnelse DOKTOR Ja, du må kke tåge det så nøje med mg. Teler. For jeg er så nderlg glad og fornojet. skal jeg sge dg. Jeg foler mg så ubeskrvelg lykkelg mdt alt dette sprende, sprættende lv. Det er dog en berlg td v lever! Det er som en hel ny verden var opkomst omkrng en. BYFOGDEN. Fnder du vrkelg det? DOKTOR Ja, du kan naturlgvs kke se det så godt som jeg. Du har jo alle dne dage levet med dette Iht: og så sloves ndtrykket. Men jeg, som måtte sdde der nordpå mn afkrog alle dsse mange år, næsten aldrg se et fremmed menneske, som havde - et vækkende ord at sge mg, på mg vrker det, som om jeg var flyttet mdt nd en mylrende verdensby. BYFOGDEN. Hm; verdensby DOKTOR la, jeg véd jo nok, sammenlgnng med mange at forholdene er små andre steder. Men lnr er lv. forjadtelser, en utallghed al' tng at vrke for og strde for; og det er råber. hovedsagen, Katrne, har kke postbudet væref her?

37 15 FlT STOCKMANN ( spaestuen). Nej, her bar ngen været. DOKTOR Og så det gode udkomme, Peter! Det er noget, en Uerer at sætte prs på, når man, stm v, har levet på sulteforng BYFOGDEN. Gud bevares DOKTOR STOCKMANN7. Å jo, du kan vel tænke dg, at det var trangt for os mangen gang deroppe. Og nu at kunne leve som en herremand! Idag, for exempel, havde v oksesteg tl mddag; ja, v har havt af den tl aftens også. Vl du kke smage på et stykke? Eller skal jeg kke vse dg den alfald? Kom her.na, sa kom her da. Ser du, v har fat bordtæppe? BYFOGDEN. Nej, nej, på ngen made DOKTOR. Ja. jeg BYFOGDEN. har hemærket det. DOKTOR Og så har v fat lampeskærm. Ser du? Alt del bar Katrne sparet sammen. Og det gør stuen -a hyggelg. Synes du kke det? Stl dg harr ler; nej, nej, nej; kke så. Sa. ja! Ser du; når lyset falder sådan samlet ned. Jeg tnder at vrkelg, det ser elegant ud. Hvad?

38 .' <; \;\ FOGDEN. Ja, oår man kan tllade sg den slags luxus DOKTOR A jo. m kan jeg nok tllade mg det. Katrne sger, at jeg tjener westen Ige sa meget, senn v bruger. Xjesten, ja DOKTOR BYFOGDEN. Men en vdenskabsmand bor dog leve en smule fornemt. Jeg er vss på, at en almndelg amtmand bruger meget mere om året end jeg. Ja, del tror BYFOGDEN. jeg nok! En amtmand, en over- «vrgbedsperson DOKTOR Nå, så en smpel grosserer da! En slg en bruger mange gange så meget.la. det lgger nu BYFOGDEN. forboldene. DOKTOR For resten oder jeg sandelg kke noget tl unytte. Peler. Men jeg synes da kke jeg kan nægte mg den hjertens glæde at se mennesker bos mg. Jeg treenger tl det. ser du..leg, som bar sddel så længe udestængt, - for mg er det en lvsfornodenhed at være sammen med unge. kække. frejdge mennesker, frsndede mennesker, vrkelystne ; og del er de, alle de, som sdder og spser sa godt dernde. Jeg vlde onske. du kendle ldt tl Ilovstad

39 17 BYFOGDEN..la Ho\stad. det er sandt, lan fortalte mg, at nu vl han trykke en opsats at' dg gen. DOKTOR En opsats al' mg? HYFOGDEN. Ja. nn badet. En opsats, som du havde forlattel vnter. DOKTOR Å den. ja! Nej, men den vl jeg nd nu lor det første. kke ha' BYFOGDEN. Ikke det? Da tnder jeg dog, at det netop nu \ lde være den helejlgste td. DOKTOR.la. det kan du ha' ret ; under almndelge forholde I går henover gulvet.) BYFOGDEN (ser efler ham). Hvad ualmndelgt skulde der da være ved forholdene nu? DOKTOR STOCKMANN (standser). la. Peter, det kan jeg nnsæl kke sge dg for ojeblkket; alfald kke aften. Der kan være mangt meget ualmndelgt ved forholdene; eller også kan>ke slet ngentng. Del kan gerne være, at del hare er en ndhldnng. IIENhIK IBSENS SAMIIhh VÆKKF.R. VII. -

40 hårel 18 BYFOGDEN. Jeg må tlstå, dette klnger 1 1 < > ^ t j gådefuldt. Er der nogel påfærde? Noget, som jeg skal holdes udenfor? Jeg skulde dog formene, al jeg, som badebestyrelsens fonnand DOKTOR Og jeg skuldr formene, at jeg -; nå, lad os kke ryge på hnan<l<>. Poter. BYFOGDEN. Gml bevares vel; del er kke mn vane at ryge håret, som du sger. Men jeg må på del bestemteste forlange, at alle foranstaltnnger Inelfes og afgøres på forretnngsmessg vej og gennen de dertl lovlg ndsatte myndgheder. Jeg kan kke tllade, al der betrædes krogveje og bagveje. DOKTOR Bruger jeg nogensnde al gå krogveje og bagveje! BYFOGDEN. Du har en ndgroet tlbøjelghed tl al gå dne egne veje alfald. Og det er et vel ordnet samfund omtrent lgeså ullstedelgt. Den enkelte får sandelg tnde sg at ndordne sg under det hele, eller, redere sagt, under de myndgheder, som har al våge over del leles vel. DOKTOK Kan uerne være. Man hvad pokker kommer del mg ved? BYFOGDEN. Jo, for del er dette, mn gode Tomas, som du aldrg synes at vlle lære. Men pas på; du kommer

41 I 19 nok engang ll al lndr for det, sent eller tdlgt. Nn har jeg sag! dg <l<l. Farvel. DOKTOR Men er du bndegal? Du er rent på vldspor - uyf(k;de.n. Det plejer jeg dog kke Forøvrgt må jeg frabede mg (hlser ad spsestuen.) Farvel, svgernde. Farvel, mne herrer. la l får.) Gk han? Hl STOCKMANN (kommer ul daglgstuen). HoKTOR ST()CK.\IA>.\. Ja. (I. og del fu Id arrgskah. FRU.Men, kære Tomas, hvad har du da nu gjort ham gen? DOKTOR [agen verdens tng. Han kan da kke forlange, at jeg skal gorr ham regnskab, for tden kommer. FRU Hvad skulde du gøre ham regnskab tor? DOKTOR lm: lad mg om det. Katrne. Det er da besynderlgt, at kke postbudet kommer. (hovstad, bllng og HORSTEn Imr rojal -'- r fra spsebordet nl duglgslne. e..f <> morten kommer ldt etter.) BILLING I -.mekker armene). Al, efter el slg døde mg. som e nyt menneske. '>:-,' kommer måltd toler man sg, Gud

42 20 Det kommer fra maven; han har en dårlg fordojolse. ku HOVSTAD. Byfogden var nok kke det lyse hjørne kveld. DOKTOB HOVSTAD. Del var nok sær os Folkebudet", han kke ule fordøje. FRU STOCKMA.W.!>' kom da tålelg godt ad af det med ham, synes jeg. HOVSTAO. A ja; men det er nu kke andet end en slags våbenstlstand. nu. lm;. Der er det! Def ord udtømmer stuatonen. DOKTOB \ må huske på, at Poter er en enslg mand, stakker. Hau har kke noget hjem. hvor han kan hygge sg; bare forretnnger, forretnnger. Og sa all del fordømte tvnle thevand, som han går og tyller sg. Nå, sa sæt dog stole tl bordet, gul ter! Katrne, får v sa kke toddyen nd? FRU STOCKMANN, (s går 1 spsestuen). Xu kommer je- med den. DOKTOR Og sal Dem sa her sofaen hos mg. kaptejn Horster. En sjelden gæst, som De. Vær sa god; la' plads, mne venner. (Herreroe sætter -_- om bordet, fru stockmann brnger cl bræt, hvorpå kogemaskne, glasse, karafler og øvrg! tlbehør.)

43 RU 21 STOCKM wn. Se så; her er arrak, og dette her er nm: og Uer står kognak. Nu far enhver bjælpe sg selv. DOKTOR STOCKMANN (tar -l glas). Jo dt'l skal v lnk. (mena teddyen blandes.) ( )^ så ugarerne frem. Ejlf, du véd vsst, hvor kassen står. du. Morten, kan la" mn pbe. (guterne går nd >g Isel h.jr, Jeg har en mstanke om, at Ejlf knber en cgar en gang mellem; men jeg lader som ngentng, (raber. Og så mn kalot. Morten! Katrne, kau kk.' du >rr ham. hvor jt'g har lagt den. Nå, lan har den lo! (guterne brnger det forlangte.) Vær sa god, mne venner. Jeg holder mg tl pben, véd I: denne her har gjort mangen uvejrs-tur sammen med mg deroppe Nordland, (koker. Skål! Ah, det er rgtgnok aogel hedre at sdde her trygt og lunt. FRU STOCKMANN (som sdder og strkker). Skal De snart sejle, kaptejn Horster? HOHSTER. I næste uge tænker jeg at bl' faerdg. Og så går De jo, FRU Ja, del er menngen. tl Amerka? HORSTER. BILLING. Men sa kan De jo kke ta" del det nye formandsvalg. HORSTER. Skal In-r være nyt valg?

44 nord. de 11 BILLING. Véd De kke det? H0RS1 ER. Nej, jeg blander mg kke sager. M,!>. bryr Dem da vel om de offentlge anlggender? BILLING. mn stek. Nej, jeg forstar mg kke på slgt. BILLING. Allgevel; <' må være med at stemme alfald. HORSTER. De. som kke skønner sg på det, også? BILLING. Skomrr? -Ta, hvad mener De med «let? Samfundet er som et skb; alle mand må være mrd al styre roret. HORSTEK. Kan hande det er lua' på landjorden; men ombord vlde kke det gå godt. HOVSTAI). Det er underlgt, at de fleste sjøfolk bryr sg så lde! "n landets sager. BILLING. ( ranske mærkelgt. DOKTOfl Sjøfolk er s trækfuglcne; de foler sg hjemme både syd og Men derfor na \ andre vare

45 23 desto vrksommere, herr Hovstad. Kommer der nogel almengavnlgt Folkebudet M morgen? hovstad. Ikke nogel nm byens sager. Men overmorgen lænkte jeg al ta' nd Deres opsats DOKTOR Ja, død (»g plage, opsatsen! Nej, hor. den m De vente med. HOVSTAD. Så? Nu bavde v nelop så god plads, og jeg synes, det var just den belejlgste td DOKTOR Ja ja, det kan De nok ha' ret ; men De må vente allgevel..leg skal sden forklare Dem Ipeta, hal Og kåbe og med en del skrveboger under armen, kommer ( odaften. nd fra forstuen.) DOKTOR PETRA. Godaften, Petra; er du der? Genadge hlsener; petha lægger tøjet og bogerne fra s;,' p; en stol ved deren.) PETRA. >g ber sdder man og gor sg tlgode, mens jeg har været ude og træl Id. DOKTOR Na, sa gør dg tlgode, dn også. BILLING. Skal jeg lave «'t ldet glas tl Dem?

46 hen -1\ IxMMMM PETRA tl bordel \. Tak, vl heller jeg selv; De laver det alttl tor stærkt. Men (let er sandt, far, jeg har et brev tl dlg. (går hen hl slulen, lvor tø.jet Ugger.) DOKTon Et brev! Fra hvem? PETRA (soger kåbelommen). Je^r tk det af postbudet just som jeg gk ud Og sa brnger DOKTOB STOCKMANN (rejser sg og g;r len mod hende.) du det forst nu! PETRA. Jeg havde vrkelg kke td tl at lobe op gen. Værs'god, her er det. DOKTOR STOCKMANN (grber brevet). Lad mg se; lad mg se, barn. (ser på ldskrften.) Jo, ganske rgtgt! FRU Er det det, du bar ventet så på, Tomas? DOKTOR Ja netop; nu må jeg straks nd. Hvor skal jeg fnde et lys, Katrne? Er der nu ngen lampe mt værelse gen! FRU Jo, lampen star og brander pa skrvebordet.

47 25 DOKTOl >lhk\l\n\. Godt, godt. Undskyld et øjeblk (lnn g<r nd værelset tl hejre.) PETRA. Hvad kan del være for noget, mor? FRU Jeg ved kke; de sdste daue har han spurgl så ldt eller postbudet. BILLING. Formodentlg en ndenbys patent PETRA. at be- Stakkers far; lan far snart altfor meget stlle, laver st glas.) Ah, det skal smage! HOVSTAD. Har De læst aftenskolen dag også? PETRA To tmer. (npper tl glussetl. BILLING. Og formddags fre tmer nsttutet PETRA Fem tmer. (setter sg ved døren). FRU Og taften bar du stle at rette, ser jeg. En bel bunke, ja. PETRA.

48 26 llm.v.; del De har mk også fuldl op ;l bestlle, lader tl. PETRA Ja; men det er bra'. En blr. -så dejlg træl bagetter. BILLING. Svf.s De om det? PETKA. I.. for så sover en så godt. MOITEN. Du må være svært syndg, du, Petra. Synd-? PETIA. MOITEN..la. når du arbejder så meget. Herr Rorlund sger, at arbejde er en sla f for vore synder. EJLIF (blæser). Pyh, hvor dum du er, at du tror på slgt noget. FRU Nå, nå, Ejlf! BILLING (ler). Nej, det er udnuerket. IH \ STAD. Vl kke lu gene arbejde så meget. Morten? MORI EN. Nej, det vl jeg kke.

49 21 HOVSTAD. Ja. men hvad vl du da bl' ll verden? Mol! TEN. Jeg vl helst ltl" vkng, jeg. EJLIF..Men så matte «lt jo være hednng da. MORTEN. Ja, sa kunde jeg jo bl' hednng da. BILLING. Det holder jeg med dg, Morten! Jeg sger akkurat del samme. FRU STOCKMANN (gør tegn). Nej vss gør De kke, nej, herr Bllng. BILLING. Jo, Gud dode! mg Jeg er en hednng, og det er jeg stolt af. Pas på, snart blr v hednnger allesammen. MO UTEN. Og kan v da ta lov at gore alt det v vl? BILLING. Ja. ser du, Morten FUL" Nu skal I ga nd med jer, gutter; UOget at hese over tl norgen. har vsst EJLIF. Jeg kunde da gerøe fa ltl' en stund

50 28 FRI Sl 0CKMANN. Ikke du heller; tr; sa het^e to. (Gutttrne sger godnal og går nd r værelset tl venstre.) HOVSTAD. Tror De vrkelg, det kan skade gutterne a høre på slgt? FRU Ja, jeg véd kke; men jeg synes kke om det. PETRA. Ja, men, mor, jeg tror det er rent galt af dg. FRU la, det kan gerne være; men jeg synes kke om det; kke her hjemme. PETRA. Der er sa megen usand led både hjemmet og skolen må skolen. I hjemmet skal der tes, og v stå og lyve for hornene. Må De [yve? HORSTER. PETRA. la, tror De kke, v må foredrage mangt og meget, som v kke selv tror pa? BILLING. Jo. det er nok altfor vsst. PETRA. Havde jeg hare mdler tl det. sa skulde jeg -elv oprette en skole, og ter skulde det gå anderledes tl.

51 29 BILLING. A hval, mdler HORSTER. la. tamker De >a det, fnken Stoekmam. sa.-kal he gene få lokale hos mg. Salg fars gamle store hua star jo næsten tomt; der er en svært stor spsesal neden under 1'ETRA U-n. la. ja. tak skal De ha'; men det blr der nok kke aogel af. UOVSTAD. A nej, frøken Petra går nok heller over tl bladskrverne, ta-nker jeg. Det er sandt, har De fat td tl at se ldt på den engelske fortællng, som De lovte at oversætte for os? 1'ETlA. Nej, rette td. kke endnu; men De skal nok fa den (dok emann kummer fra > t værelse med det åbne brev hånden.) DOKTOR STOCKMANN s\ nger brevet). In. du kan I tro. her skal sportes nyt hven! Nyt? BILLING. FRU Hvad er del for noyel nyt? DOKTOB Ku -lur opdagelse, Katrne!

52 30 Så? FRU HOVSTAD. Sum du har gjort? DOKTOR Ja netop jeg. (gfa frem og tlbage.) Lad dem nu kumme, som de plejer, og sge, at det er grller og gal mands påfund. Men de vogter.sg aok! Haha. de vogter sg, tænker jeg! PETRA. Men, far, så sg da, lvad det er. DOKTOR Ja, ja, gv mg bare td, sa skal I få vde del altsammen. Tænk, om jeg nu havde havt Peler her! la, der ser man, hvorledes v mennesker kan L r a omkrng og domme som de blndeste muldvarper - HOVSTAD. Hvad mener De med det. herr doktor? DOKTOR STOCKMANN (stundser ved bordel. Er det kke den almndelge menng, at vor by er et sundt sted? HOVSTAD. Jo, det forstår sg da vel. DOKTOH Et ganske overordentlg sundt sted endogså, - el sted, som fortjener at anbefales på det varmeste både tor syge og for frske medmennesker l ; l.la men, kære Tomas

53 :; DOKTon STOCKHANN. Og nnhefalet «let og lov >rst det har v da også. Jeg bar skreve! og skrevet både llvv» skrfter Folkebudet tt og tå Nu ja. og sa V BOVSTAD. DOKTOR Denne badeanstalt, som kaldes for byens pulsåre, og byens lvsnerve og og fanden véd, l vad del er for nogel altsammen BILLING. Byens hankende hjerte" har jeg engang en festlg stund tlladt mg at DOKTOR Å ja, det også. Men véd De så, hvad det vrkelgheden er, delte store, prægtge, lovprste badeanlæg. som har kostet så mange penge, véd De, hvad det er? HOVSTAO. Nej, hvad er det da for noget? FRU Ja, bvad er det da? DOKTOR Hele badet er en pesthule. PETRA. Badet, far! FRU STOCKMANN Vort bad! {på summe td).

54 Netop der. HOVSTAD. 32 Ml >\ STAI» (lgeså). Men, herr doktor Aldeles BILLING. utrolgt! DOKTOK Hele badeanstalten er en kalket forgftg grav. sger jeg. Sundhedsfarlg allerhøjeste grad! Alle dsse uhumskhedeme oj) )e Mølledalen, alt dette ler, som lugter sa fælt, det nfcerer våndet spsnngsrørene tl brøndhuset; og dette samme fordømte gftge smnds sver også nd stranden HORSTER. Der. hvor sjøbadene lgger? DOKTOB Hvoraf véd De nu alt dette så vsst, herr doktor? DOKTOR Jeg har undersøgt forholdene så sanvttghedsfuldt, som tænkes kan. A, jeg gk længe og havde en mstanke om noget slgt. Ifjor ndtraf her en del påfaldende sygdomstlfælder blandl hadegæsterne, både tyføse og gastrske tlfælder FRU.la. det gjorde der jo også. DOKTOK Dengang trode v. at de fremmede havde ført smtten med sg; men sden, vnter. kom jeg

55 33 l»; andre tanker: og sa gav jeg mg tl at undersøge randet, så u r olt del lod sg gere. FRO Det t altså det, du har lavl så travlt med! DOKTOR Ja, du kan nok sge jeg har havt travlt, Katrne. Men her mangled jeg jo de fornodne vdenskabelge hjælpemdler ; og sa sendte jeg prover både af drkkevande! og af sjøvande! nd tl unverstetet for at få en exakl analyse af en kemker. HOVSTAD. - 'hu har De nu fat? DOKTOR STOCKMANN vser brevet). Her har jeg den! Der er påvst tlstedeværelsen af forrådnede organske stoffer våndet, nfusorer mængdevs. Det er absolut skadelgt for sundheden, nten del nu bruges ndvortes eller udvortes. dt FRU Det var da en Guds lykke, at du kom efter tdr. DOKTOR.la. det må du nok sge. HOVSTAD. Og hvad agter De nu at gore, DOKTOR herr doktor? Naturlgvs se at fa rettet på sagen. IIO\ STAI). har del sg altså gore? HENRIK IB9EN9 9AMI H>l 7ÆBKEB. VII. 3

56 34 DOKTOH Det må la' sg gøre. Ellers er hele badeanstalten uhrugelg, ødelagt. Men det har ngen nød. Jeg er ganske på det rene med, hvad der na foretages. FRU Men, snlle Tomas, at du har holdt alt dette her sa hemmelgt. DOKTOH Jo, jeg skulde kanske rendt ud byen og snakket om det. før jeg havde fuld vsshed? Ne tak; sf gal er jeg kke. PETRA. Nå, men tl os her hjemme DOKTOR Ikke tl nogen levende sjæl. Men morgen k;m du ohe ndom tl grævlngen" FRU Nej men, Tomas! DOKTOK Nå, nå, tl bedstefar da. Jo, nu skal han få noget at forundre sg over, den gamle; lan tror jo. jeg er forrykt hodet; å ja, der er nok flere, som tror det samme, har jeg mærket. Men nu skal de godtfolk få se nu skal de bare få ; se! (går omkrng og gnder hænderne.) Her blr et slgt opstyr byen. Katrne! Du kan aldrg tænke dg det. Hele vandlednngen må lægges om. HOVSTAD (vj-ser sg). Hele vandlednngen?

57 35 DOKTOR Ja, <l<'l forslr sg. Indtaget lgger for lavt; «I «- 1. flyttes tl el sted meget højere oppe. PET; \. Så lk lu altså dog ret allgevel. DOKTOR Ja, kun du huske det, Petra? jeg skrev mod dem, da de skulde ll at bygge. Men dengang var «Irr ngen, som vlde hore på mg. Nå, I kan tro, jeg gr dem del glatte lag: ja, for jeg har naturlgvs skreve! en fremstllng tl badebestyrelsen; len bar lgget færdg en bel uge; jeg har bare gå'1 og ventet på dette her. (vser brevet) Men nu skal den afsted Straks på tmen, (går ad st værelse og kom r tlbåge med en pakk,' paprer.) Se ber! Hele fre tætskrevne rk! Og brevel skal begges ved. En avs, Katrne! Skaf tl mg noget omslag. Godt; se så; gv del tl tl ; (stamper.) hvad fanden er det nu hun heder? Nå, gv det tl pgen da; sg, hun skal straks brnge det ned tl byfogden. (pmu stockman.n gar n, cl pakken ud gennera spsestuen.) PETRA. Ilvad tror du onkel Peter vl sge. far? DOKTdll Hvad skulde hau vel sge? Han må da vel sagtens bl' glad ved, at en så vgtg sandhed kom-. mer For dagen, véd jeg. HO V.ST Al). Må jeg la lov ll ;t brnge en I den notts om Deres opdagelse..folkebudet" V DOKTOR.I.. del sk.l De rgtg ha' tak for. 8*

58 36 HOVSTAD. Det er j<» ønskelg!, al almenheden får vde besked jo lor jo heller. DOK rob Ja vsst er det så. KUL' STOCKMANN doktor! (kommer tlbage) Nu.k hun med det. BILLING. De blr, Gud døde mg, byens første muml. hen KuKTOR STOCKMANN (går fornøjel omkrng). A hvad; gnmden har jeg jo kke gjort andet end mn plgt. Jeg har været en heldg skattegraver: det er det hele; men allgevel BILLING. Hovstad, synes kke De, at byen burde brnge doktor Stockmann et fanetog? HOVSTAD. Det vl jeg alfald ta' ordet for. BILLING. Og jeg skal snakke med Aslaksen om det. DOKTOR Nej, kaere venner, lad slg gogl fare; jeg vl kke vde af nogen slags tlstelnnger. Og hvs badebestyrelsen skulde falde på at bevlge mg gagetl- I.-l;. s. tar jeg kke mol det. Katrne, del sger e- d-. jeg tar det kke.

59 Han 37 l UV STIICKMANN. \h\ gor du d j, Tomas. I' ET HA Skal, far! (løfter -t glas). IIOVSTAD og BILLING. Skal. skal, herr doktor. HORSTER (kluker med doktoren). Gd De na la hare glædé af dette her. DOKTOR Tak. tak, mne kærc venner! Jeg er så hjertelg glad : a, det er dog velsgnet at vde med sg selv, at en har gjort sg fortjent af sn fodehy og af sne medborgere. Hurra, Katrne! grber hende med begge hænder om halsen o^r snurrer sg rundt med hende, mu stockmann skrger og strtter mod. Latter, håndklap og hurraråb for doktoren. Gutten u-.-.lkker hodel nd jje n dørene.)

60 ANDEN AKT. Doktorena daglgstue. Doren tl spseværelset er lukket. Formddag.),,,,,., I el forseglel brev spseværelset, går FRU STOCKMANN hånden kommer fra ben tl den forreste dor tl højre og kger ml. Er du hjemme, Tomas? DOKTOl! STOCKMANN (ndenl Ja, jeg kom nu netop. (kom r nd -) Er der noget: Fl l" Brev fra dn bror. [rækker ham det) DOKTOH Aha. lad OS se. (åbner slagel og læser:),. Det uversendte manuskrpt remtteres herved -" æser mumlende vdere.) Hll FRU Hvad sger han så?

61 hyens hedste. FRU 39 Duk nm STOCKMANN (stkker pnprerne lommen). Ne, lan skrver bare, at han vl sch komme berop benmod mddag. n n- FRU Sf.) du endelg buske på at holde dg hjemme. DOKTOH.la. de! kan jeg godt; for jeg er herdg med formddagsbesøg. FUf.leg er svært nysgærrg efter at vde, hvorledes han tar det. DOKTOR Du skal se, lan vl kke synes rgtg om, at det er mg og kke ham selv, som har gjort den o[x;ll. r rlse. FRU.la. er kke du også bange for det? DOKTOR Nå, grunden blr han jo glad, kan du skonne. Men allgevel ; Peter er sa forbandet ængstelg for. at andre folk, end han, skal udrette noget tl Men. \('m1 du hvad, Tomas, sa skulde du såre snl og dele æren med ham. Kunde det kke bede sg, at del er ham, som har sat dg pa spor? DOKTOR Jo, det kan det gerne fo mg. Nar jeg bare lar rettet pa Bagen, sa

62 40 G Wll.K MORTEN KIIL (stkker hode nd geonem forsl lon n, ser sg forskend ler nd sandt, vendg og Bpørger poldab Er det er del sandt? Far, er det dg! FRU STOCKMANN mod ham). DOKTOR Nej se, svgerfar; godmorgen godmoren! Hl A. men sa kom da nd. MORTEN KIIL. Ja, hvs det er sandt; for ellers gar jeg gen. Hvad for noget DOKTOH er sandt? MORTEN KIIL. Denne galskahen med vandværket. Er det det? DOKTOR Ja vsst er det sandt. Men hvorledes har De fat vde det? MORTEN KIIL (kummer nd). Petra fløj ndom, da hun gk tl skolen Nej, gjorde DOKTOR hun det? MORTEN KIIL. Jaha; og sa forheller hun. Jeg tænkte hun hare vlde holde mg for na ; men det lgner kke Petra heller.

63 at De vkle drve abespl med Deres egen kodelge bror. DOKTOR < l DOKTOR.\ej, hvor kunde De lanke sl:t! MORTEN KIIL. Å, en skal aldrg lde pf nogén; en kan ll ll gjort DET, for en véd al' lel. Men sa er det altså Bandt allgevel? DOKTOR Ja llforladelg er det så. Sæt Dem nu bare, er det kke en svgerfar. (neder ha -<\ pa sofaen.) Og sand lykke for hyen? Lykke for hyen? MORTEN (kæmper aed KIIL latteren). DOKTOR Ja, at jeg gjorde den opdagelse sa betmelg HORTEN KUL (som l'ol. Jo, jo, jo! Men aldrg havde jeg da tankt. Abespl! FRU Nej men, kære tar MORTEN KIIL (hvler I - 1 n- og hagen pa -^lukk-knappeu og blnker pnluuk ll dukto en). Hvorledes var del du? Var det kke sa, at der kommet nogeo dyr nd vandrerene? var

64 noget nd. DOKTOR 0< IL» D0KT0I1 S I A ja, nfusonsdyr. KMANN. MORTEN KUL. )'j; der skulde jo være kommet mange slge dyr ( dernd. sa' Petra. En nut ustyrtelg mamgde. DOKTOR Ja vel; de kan være der hundrede-tusendvs. MORTEN KIIL. kke Men der er ngen, som kan se dem. var det så? DOKTOR Jo; se dem kan man kke. MORTEN KIIL (med stlle klukkende luller). Dette her er. fan' flytte mg, det bedste, jeg har hort af Dem endnu. DOKTOR Hvorledes, mener De? MORTEN KIIL. Men aldrg verden far De hldt byfogden slgt Nå, det skal v nok få se. MORTEN KIIL. Tror De, han kumle være så gal? DOKTOl; Jeg haber hele hyen vl være så gal.

65 :; MORTEM KIIL. Hele hyen! Ja, de! kan s*gu gerne være. «let. Men del er tlpas for dem: «let har te I god af. De skulde nu være sa meget klogere end v gamle. De hundsvoterte mg ud af Formandskabet. Ja, jeg sger så; for de voterte mg ut som en hund, gjorde de. Men nu lår de det gen. Drv bore abespl med dem. Stockmann. DOKTOR Ja men, svgerfar MORTEM KIIL. Bare abespl, sger jeg. (røyser sg.) Kan De få det tl det, a byfogden og lans venner render med næsen en klutl. så gr jeg straks på tmen hundrede kroner tl de fattge. DOKTOR Se, det var jo snldt af Dem. MORTEN KIIL. Ja, jeg har jo kke stort at rutte med, kan De vde; men får De det tl det, så skal jeg betænke de fattge med halvhundrede kroner tl juleaften. [REDAKTØH BO VSTAD kolmler (Va forstlen.) IIO V.STAD. Godmorgen! (atandser.) A undskyld Nej DOKTOR kom De: kom De. MORTEN KIIL (klukker 'en!. Han! Er han også med pa det?

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Henrik Ibsen. En folkefiende

Henrik Ibsen. En folkefiende En folkefiende PERSONERNE DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge. FRU STOCKMANN, hans hustru. PETRA, deres datter, lærerinde. EJLIF MORTEN deres sønner, 13 og 10 år gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror,

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

EN FOLKEFJENDE. Undervisningsmateriale

EN FOLKEFJENDE. Undervisningsmateriale Kære Undervisere og elever Dette undervisningsmateriale handler om Aalborg Teaters opsætning af Henrik Ibsens klassiker fra 1882 En Folkefjende. Materialet er sammensat af dramaturg Jens Christian Lauenstein

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

Vildanden by Henrik Ibsen

Vildanden by Henrik Ibsen / Xiando's World / Culture / Poetry / Henrik Ibsen / Vildanden by Henrik Ibsen This text is in Norwegian Language 1. FØRSTE AKT. 2. ANDEN AKT. 3. TREDJE AKT. 4. FJERDE AKT. 5. FEMTE AKT. Vildanden by Henrik

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY. ^'^^^ ^^ _^Book Volume. Je 05-lOM ' 'X/^'?'^ UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY ^'^^^ ^^ _^Book Volume Je 05-lOM The person charging this material is responsible for its return to the hbrary from which it was withdrawn on or before the Latest

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

'V- SAMFUNDETS STØTTER. SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N 2 7 1987 KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg.

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ingrid Falkenberg, Mette Witting 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

De unges Forbund. 6. utg.

De unges Forbund. 6. utg. De unges Forbund 1895 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Sigrid Larsson, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK

Læs mere