L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS Ib7. t^rl398 v. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS 39.82. Ib7. t^rl398 v. 7"

Transkript

1

2 L I B RA R.Y OF THE U N I Y F. R.SITY OF 1LLI NOIS Ib7 t^rl398 v. 7

3 The person chargng ths materal s responsble tor ts return to the lbrary from whch t was wthdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutlaton, and underlnng of books are reasons for dscplnary acton and resol» n may dsmssal from the Unversty ^^^nu^sl^^ AT URBANA-CHAMPA.GN A?R MAY JUN ep m MG H 3 l?5 JUL 2 5 «75 OCT 1 DEq JAN 1997 % ;999 APP (76 W APR 3 JUL m (fs 1986 / 1994 L161 O-1096

4

5 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER VII

6

7 HENRIK IBSEN SAMLEDE VÆRKER SYVENDE BIND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F. HEGEL & SØN) t R Mf. B E S HOGTRVKKER1 1900

8

9 danden. INDHOLD: Bblografske Oplysnnger ved J. B. Halvorsen. Sde.. I-XII En folkefende. Skuespl fem akter 1 V Skuespl fem akter 187

10

11 BIBLIOGRAFISKE OPLYSN1NGER VEL) J. B. HALVORSEN. En Folkefende, hvlket Stykke man, vstnok med Rette, har vllet se Dgterens Svar og Selvforsvar overfor Almenhedens og Krtkens Modtagelse af Gengangere" (se Ibsens Udtalelse et Brev af 3. Jan. 1882, anført G. Brandes' Henrk Ibsen"', S. 117), blev skrevet hurtgere efter det foregaaende Skuespl, end Tlfældet har været med noget Ibsen- Arbejde sden 1877, fra hvlket Tdspunkt der regelmæssg har lgget to Aar mellem hvert nyt Arbejde af Dgteren. Stykket blev paabegyndt Rom og fuldført Gossensass Tyrol første Halvdel Den 28. Novbr. d. A. udkom et Oplag paa 10,000 Exemplarer: En folkefende. Skuespl fem akter. Af Udgaver. Henrk Ibsen. Kbhvn Bl., 219 S. Andet oplag. Kbhvn. [28. Aprl] S. An Enemy of Socety. A Play n fve Acts. Over- (Translated by Mrs. Eleanor Marx-Avelng.) [Trykt S The Camelot Seres, edted by sættelser.

12 II Ernest Ethys". London LS.S.s, sammen med Oversettelsen af Samfundets Støtter" og Gengangere".) An Kmv of the People. Play n fve Acts Translated by Mrs. E. Marx-Avelng. [Trykt S L Vol. II. af Ibsen's Prose Dramas" Authorzed Elnglsh Edton by Wllam Archer. Lon don I Fortalen tl dette Bnd oplyser Ud hveren S. IV.). at den her forelggende Text er meget forskjellg fra den, som udkom Camelo Seres" -Bndet; for alle Ændrnger. enten tl det hedre rler tl det værre, er Udgveren. Archer, alene ansvarlg.] An Enemy of the People. Play n fve Acls. Translated by Mrs. E. Marx-Avelng. London L Bl.. S (Shllng-Udgave Særtryk af forannævnte Prose Dramas", Vol. II.). Un en ne m du peuple. Pece en cnq actes. Traducton Ad. Chenevére et H.Johansen. [Avec une préface des traducteurs.] [Trykt S T. IV. af Théålre d'henrk Ibsen". Pars s Een Vjand des Volks. Tooneelspel n 5 bedrjven. Vertaald ut het Noorsch door Ida Donker. 's Gravenhage S. Un Nemco del Popolo. Dramma n cnqne ått. Mlano Bl S. (0. m. T.:,.Teatro stranero". Fase. 59.) Doktor Stokman. (Volksfend.) Drama v pjat déstvjach. Perevod N. Mrové. K predstavlenju dozvoleno 21 Marta Izdane redakcj zrnala Artst". Moskwa S. (Denne russske Oversættelse er for Textens Vedkommende dentsk med de to nærmest efterfolgende.) Doktor Stokman. Drama v pjat déstvjach. Perevod N. Mrové. [Trykt September-Heftet 1891 af Teatralnyj. lnzvkalnyj chudozestvennvj /urna I..Artst". Moskwa.

13 Ill Vrag Naroda (Doktor Stokman). Drama v l>jat déstvjach. Perevod N. Mrovc. Moskw S. 1. [Udgjør Seres 2. Lev. af..tolnoje sobrane dramatcesnch Henrka I h sen a pod red ake ej A. A. Alekseje va".] Vrag Naroda. Drama v 5-t déstvjach. Perevod N. K. [Trykt S T. V. af Sobrane socnenj Henrka Ib sen a. Izdane I. Jurovskago. S. Peterb ] Un enemgo del pueblo. Drama en cnco actos. [Trykt sammen med en spansk Oversættelse af..fruen fra Havet" S vedkommende Bnd af Coleccon de lbros escogdos", udg. af La Espana modema". Madrd (1894). 8. En Volksfend. Schauspel n fnf Aufzgen. Deutsch von Wlhelm Lange. Enzge vom Verfasser autorsrte deutsche Ausgabe. Lepzg L883] S. (O. m. T.: Reclam's Unv.- Bbl. No Senere ogsaa ndlemmet samme Forlæggers..Henrk Ibsen's Gesammelte Werke". Bd. II. Lpz. '[1889].) En Volksfend. Schauspel n fnf Akten. Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wen [1891] S. (0. m. T.: Meyers Volksbcher" No ) En Volksfend. Schauspel n fnf Akten. Deutsch von M. von Borch. Berln S. (Senere ndlemmet de paa S. Fschers Forlag udkomne..nordsche Bblothek herausgegeben von Julus Hoffory", Bd. XIV., og Henrk Ibsens Werke hg. von Julus Hofforv":..Moderne Dramen" ) En Volksfend. Schauspel n fnf Aufzgen. Ans dem Norwegschen bersetzt und engeletet von I. C. Poeston. Halle a. d. S. [1891] Port...

14 Mercure I\ LOO S. (0. m. T.: Hendel's Bblothek der Gesamtltteratur dea ln- und Auslands". No. r>43.) K men- H..heger: Henrk Ibsen (Kbh. L888), S. 270 tarer. 27") : II..heger: Henrk Ibsen Og hans varker (Kra. L892), S. L65 172; G. Brandes : Henrk Ibsen (Kbh. L898), S. L42 145; A. Schack: Qdvklhgsgangen II. I.s Dgtnng (Kbh. 1897), S. L19 137; C. Lunbek: Bdrag tl [bsen-krtken (Kbh. 1899), S. 99- III: [U. v. Feltzen] Realster m-h Idealster af Robnson, 111. (Ups. L885); Nordsk Tdskrft, utg. af Letterstedtske Forenngen, L883, S ; Ny svensk Tdskrfl L883, S af Robnsen [U. v. Feltzen]; Fnsk Tdskrft XV. (Hfors 1883), S at W. Holn: Leo Berg: H. I. und das Germanenthun (Berln lss7. S : Otto Bralnn: Henrk Ibsen (Berln 1887), S ; A. Garde: Der Gruhdgedanke n lbsen's Dchtung (Lpz. 1898), S. fg. ; Ad. von Hansten: Ibsen als Idealst (Lpz. :'>' L897), S ; L. Passarge: Henrk Ibsen (Lpz. L883), S ; E. Rech: Ibsens Dramen (Dresden u. Lp/.. IMM-). S. I " I L66; de Bom: Ibsen en zjn werk (Gent 1893), S ; H. H. Bo\'- sen: A Gommentary on the Wrtngs of Rosen (New York L894), S ; Sr E. R. Russell and P. G. Standng: Ibsen on hs merts (London L897), S. 148 fg. og 160 fg. ; G. B. Shaw: The quntessence of tbsensm (London 1891). S ; A. Ehrhard: Ibsen et le Theatre contemporan (Pars L892), S ; Ch. Sarolea: Henrk Ibsen (Pars L891), S : Laurent Talhade: Conference sur l' En- de Franee Jun- em du peuple" Heftet; G. M. Scalnger: Ibsen (Napol 1895), S. 41. Nyt Tdsskrft (Kra.) I af A. Garborg; Luthersk Ugeskrft 1882, I. 392 fg. [af M. J. Færden]; Dagbladet (Kra. L882, No. 296, 300,

15 302 og 304 [af.1. D. Irgens Hansen]; Morgenbladet (Kra.) L883, No. 13 A og 15 A faf M. J. Monrad]. I Begyndelsen a f lnn3 blev Stykket opført paa 0»førelser. alle Hovedtheatre de nordske Rger, først paa Krstana Theater den 13. Januar (med A. Remers som Dr. Stockmann og H. Klausen som Morten Kl, se Bllede Ny ll. Td. 1883, No. 4 a ); Aarets Løb oplevede Stykket paa dette Theater alt 27 Opførelser. Det overflyttedes 1899 tl Repertoret for Natonaltheatret, hvor Stykket helt ny lud- I studerng hl a. med Fr. Garmann som Dr. Stockmann) 2. Septbr gk som anden Aftens Festforestllng ved Theatrets Indvelse og senere tl Januar 1900 har oplevet alt 17 Opførelser; paa det norske Theater Bergen fandt Forsteopforelsen Sted 24. Januar Paa det - kgl. Theater Kjøbenhavn gk Stykket første Gang 4. Marts 1883 (med Eml Poulsen som Dr. Stockmann, se Bllede af ham med Text af E. Brandes Ude og Hjemme VI. 290 fg.); det oplevede alt 11 Opførelser Sæsonen og har senere kke været gjenoptaget, lgesaaldt som det er blevet spllet Danmarks Provnser. I Sverge var det Goteborgs Theater, som først bragte Stykket tl Opførelse Februar 1883, Oversættelse af Frans Hedberg, medens en Oversættelse af Ernst Lundqvst blev benyttet af Dramatska Teatern Stockholm, da det opførtes her, Iste Gang 3. Marts I Septbr. s. A. optraadte den norske Skuespller A. Remers som Gjæst paa dette Theater Dr. Stockmanns Rolle (se herom bl. a Hellen Lndgrens Recensjon Ur dagens kronka G fg.). Senere blev det gjenoptaget paa Repertoret bl. a. ved en Opførelse 26. Septbr. 1887, ca Dgteren selv var tlstede. - Paa det fnske Theater Helsngfors gk Stykket 1889, med B. Leno Dr. Stockmanns Rolle. - - Det første Theater, som

16 Stockmanns London Kongsberg \ I udcnfor Norden opførte En Folkefende", var Ostend- Theater Berln, hvor del pk "». Marts 1887 ved en tl Forestllnp [ndtaegl for ^Berlner Presse"; senere oplevede det et Snes regulære Opførelser paa samme Theater: de folpende Aar blev Stykket optage paa Repertorel for adskllge andre af Berlns Theatre: Lessng-Theater (August L890), Neues Theater (Mars op Aprl 1.N01-. mn] Sonnenthal som Gjæal Rolle). Sehlle-Theater (Februar 1897) og endelg Kgl. Schauspelhaus Ura 1896 af). Allende 1888 beuvndle Stykket sn Scenepanover det tydske Hpes øvrge Theatre, saaledes nævnte Aar paa Hoftheatret Menngen ( Marts), paa Stadttheatrene (Oktbr.), Hamburg, A Hon a, op er senere paaet vdere tl Stadttheater Bern (1888), Burgtheater Wen (Oktbr og Febr. 1894), Stadttheater Frankfurt a/m. (Oktbr. 1890), Stadttheater Man/. (Marts 1891), Hoftheater Karlsruhe (Derbr. NOl, Hoftheater Munchen ( ), Ramundtheater Wen ( ) Stadttheater Kol. (1898) o. fl. Paa flere af det tyske Sprops Seener er Stykket sden s'.»8 opfort af Dr. Henes saakaldte..ibsen-theate \ der har rejst paa Turné med dette op andre Arbejder af ham Tyskland og Østerrg; paa andre Scener pk det som Festforestllng Anlednng af Dgterens 7<> Aars Fodselsdap I SIKS. hl. a. paa del tyske Landestheater Prap, hvor Forestllngen ndlededes med en dramatsere! Prolop af Henrch Teweles Der Volksfreund" (Prap S), som slutter med at Petra op Stockmann bestemmer s tl at oprette..ene Ibsen-Schule fur de Knder des Vulkes". I opførtes Stykket 1893 paa Ifaymarkel af Beerbohm Trees Selskab, som 1895 pk paa Turné med det tl Amerka. I hollandsk Oversadtel.se blev del spllet Rotterdam

17 VII allerede Februar 1884, talensk Oversættelse har Novells Selskab opført Stykket Italen 1895 og Spanen L896. Dermod blev spanske Anarksters Forseg paa en Opførelse af Stykket paa en af de spanske Provnsscener 1893 forbudt af 1 Øvrgheden. Pars blev Stykket forste Gang bragt paa Scenen af..l'oeuvre" (Dr. Stockmann: Lugne Poé) 9. Novbr. 1893, ndledet med et Foredrag af Laurent Talhade (se ovfr. S. IV), der Forherlgede Dr. Stockmann som en Repræsentant for Anarket, og som fulgtes af larmende poltske Demonstratoner. Den 29. Marts 1898 gaves Stykket som Festforestllng Anlednng af Dgterens 70-Aars dag, af.. I/Oeuvres" Selskab paa Renassance- Theatret, med Demonstratoner tl Gunst for Zola. der nvlg havde optraadt med st Anklageskrft Dreyfussagen. Den 29. Oktbr blev Stykket for forste Gang spllet ved en Aftenforestllng paa Gymnase, hvor Opførelsen af Publkum fulgtes med større Ro og Opmærksomhed end ved de tdlgere Utførelser, blot nu og da afbrudt af et Leve Anarket!" Vldanden, som Dgteren begyndte at skrve Rom og derpaa fuldførte under st Sommerophold Gossensass 1884, udkom Kjøbenhavn og Krstana den 11. Novbr. s. A. et Oplag paa 8,000 Exemplarer, som strax blev udsolgt, saa at der allerede den 1. Decbr. s. A. kom et nyt Oplag. Vldanden. Skuespl fem akter. Af Hen- Udgaver. rk Ibsen. Kbhvn Bl., 244 S. Andet oplag. Kbhvn. fl. Decbr.] Bl S. The wld Duck. Play n fve Acts. Trans- Overlated by Mrs. F. E. Archer. [Trykt S sættelser. Vol; 11. af..ibsens Prose Dramas". Authorzed Englsh Edton. Ed. bv Wllam Archer. London ]

18 I Iden VIII The wld Duck: Play n lv. Acts. Translated l.\ Mrs. F. E. Archer. London 1S97. 8 Bl., S (Shllng-Udgave Særtryk foran oævnte Prose Dramas", Vol. II. Le Canard sauvage. Drame en cnq actes. Tradueton du Norvégen par M. Prozor. [Trykt, med n ndledende Notce sur le Canard sauvage" al Oversætteren, S T. 11 af Theatre d'henrk Ibsen. Pars Bl IV S 326 S. I Bl. L'Antra selvatca. Dramma n 5 ått.mla,,,. 189*. 8. (0. m. T.: Bbloteca Ibsen" No. 9.) Dkaja ulka. Drama v 5-t dest v jach. Perevod L. M. Moskwa Dkaja ulka. Drama v 5-t déstvjach. Perevod 0. Naumova. [Trykt S T. II. at Sobrane socnenj Henrka Ibsena. Izdane I. Jurovskago. S. Peterh. l.slmj. 8.] De Wldente. Schauspel n f V Akten. Deuls.l von M. von Borch. Enzge vom Ver- Fasser autorserte deutsche Aos-ahr Berln S. (Senere [ nyt n. I- Oplag lemme de paa S. Fschers Forlag udkomne Nordsche Bblothek, hg. von Julus HofFory", Bd. VI. og..henrk Ibsens Werke, herausgegeben von Julus Hoffory": Moderne Dramen, Bd. Ill 8 2 Bl 128 S.) Dr W Ir. Schauspel n funf Aufzflgen. Aus dem Norwegschen Qbersetzl von Ernst Brausewetter. Lepzg [1887] S. (0. m. T.: Reclam's Unv.-Bbl. No Senere ogsaa ndlemmel s oe Forlæggers Henrk Ibsen's Gesammelte Werke". Bd. III. Lpz. [1889].) Dr Wldente. Fn Schauspel n fflnf Akten. Deutsch von G. Morgenstern. Lpz. u. Wen [189*]. af

19 JX S. (0. m. T.; «Meyers Volksbflcher" No. 77( ) De Wldente. Schauspel n ftlnf Aufzttgen. Deutsch von 1. Engeroff. Halle a. d. S. [1894.] 8. I Portræt, LOO S. (0. ra. T.: Hendels Bblothek der Gesamtltteratur" No. 808.) Dt' Wldente. Schauspel n fnf Aufzgen. Deutsch von Wlhelm Lange. Berln (0. n. T.:..Henrk Ibsens Dramatsche Werke herausgegeben und bersetzt von Wlhelm Lange". IV. Berln. Verlag von Hugo Bernhler.) H. Jæger: Henrk Ibsen (Kbh. 1888). S. 276 Kummen- 279; H. Jæger: Henrk Ibsen og hans værker (Kra. L892), S ; G. Brandes: Henrk Ibsen (Kbh. L898), S. 145 fg.; A. Schack: Udvklngsgangen H. I.s Dgtnng (Kbh. 1897), S ; C. Lambek: Bdrag tl Ibsen-Krtken (Kbh. 1899). S ; Ny svensk Tdskrft 1885, S af Helene Nyblom. hvortl Imodegaaelse af Claes Lundn Ur Dagens KrOnka 1885, S. 209 fg., jfr. sdstnavnte Tdsskrft S. 109 fg. af Oscar Levertn; Lou Andreas-Salomé: Ibsens Kvndeskkkelser (Overs. Kra. 1893), S ; Leo Berg: H. I. und das Gcrmanenthun (Berln 1887), S.44 47; Otto Brahm: Henrk Ibsen (Berln l.ss7. S. 59 f : g A. Garde: Der Grundgedanke n Ibsen's Dchtung (Lpz. 1898), S. 40 fg.; Ad. von Hansten: Ibsen als Idealst (Lpz. L897), S ; E. Rech: Ibsen's Dramen (Dresden u. Lp/.. IsOl, S ; de Bom: Ibsen en zju werk Kmt 1893), S : H. H. Boyesen: A Comnentarv on the W rtngs of Ibsen (New York L894), S ; G. B. Shaw: The Quntessence of Ibs.nsn (Lond. 1891), S ; A. Ehrhard: [bsen et le Theatre contemporan (Pars 1892), S ; R. Doumc: De Scrbe å Ibsen (3. Udg., I 'a rs 1896), S ; Revue d'art dramatque tarer.

20 Paa Berln 1890, 1. Marts, af Ch. de Casanove; Boccard: La donna Dell' opera d II. I. (Mlano 1893), S. 33 fg.; (. M. Scalnger: [bsen (Napol 1895), S. 44 fg. Nyt Tdsskrft (Kra.) III. 616 fg, [af Mathlde SchjøttJ; Ny Svensk Tdskrft 1885, S. 444 fg. af Krstofer I fan. lers; Aftenposten (Kra.) 1884, No. 271 A og 277 A [af B. Morgensterne]; Dagbladet (Kra.) No. <>::, :j. 420, 440. Paroder. [Anstey Guthre:] The Wld Duck" The Pocket Ibsen" by F. Anstey, New Ed. (London 1895), S , overs, Punchs Lomme-Ibsen" (Kra. L893), ; Harald Molander:..Vldankan. vaudevlle lem akter"..ibsen vastlcksformat" (Stbbn. 1895), S En utrykt, men paa Wallnertbealret Marts 1889 opført Parod var..de Mtternachtssonne von Hjalmar Knutson" [Eul!< q Zabell. Opførelser. Det første Theater, hvor Stykket kom tl Opførelse, var det norske Theater Bergen, hvor det,nk 9. Januar To Dage senere fandt Førsteopførelsen Sted paa Krstana Theater. hvor det 16. Marts s. A. gk for sdste (22de) Gan.-. Paa det kgl. Theater Kjøbenhavn blev det spllet Iste Gang 22. Februar 1885 og,uk. mens del var nvt. alt 13 Gange. I Januar 1892 b\e\ det gvet ny Indstuderng, opførtes pa an v Sæsonerne og , alt tl da 30 Opførelser, hvorefter det bragtes frem som Festforestllng Dgterens Nærværelse Maj 1898, da han besøgte Kjøbenhavn Anlednng af sn 70 Aars Fødselsdag. Paa Danmarks Provnsscener har del varet opført 34 Gange af Julus Petersens Selskab og senere af Alb. Ilelsen-reens Selskab Aarhus. Odense o. fl. kgl. Dramatska Teatern Stockholm gk Stykket, oversåt af Fr. Hedberg, første Ganden 30. Januar Den nve Sæson aabnedes

21 XI August s. A. med en Gjenoptagelse a f Stykket, bvor dog Hjalmar Ekdal, som ved de tdlgere Opførelser havde været udførl af August Lndberg, nu blev spllet af Aug. Palme, mens Hedvg nu lgesom ved Førsteopførelsen udførtes af den unge Elev Frk. Lotlen 1 Seelg. Aprl 1889 vste Fru Hennngs sg som Cjæst for Stockholmerne denne Rolle. (Et Kostumebllede af Hedvgs Fremstllernder Krstana: Frk. Lully Krolm, Kjobenhavn: Fru Hennngs og Stockbolm: Frk. Seelg, fndes paa Omslaget af Ernst Bojesens Norden", H. 2.) Paa det svenske Tllater Helsngfors gk Stykket første Gang 16. Januar 1885, paa det fnske Theater sammesteds IS92 I Tyskland fandt Førsteopførelsen af dette Stykke, lgesom af En Folkefende" Aaret Forvejen, Sted ved en Matné tl Indtægt for Berlner Presse" paa Resdenz-Theater Berln den 4. Mars 1888 (med Drektor Lautenburg som Hjalmar Ekdal); Oktbr. s. A. optog Theatret det paa st faste Aftenrepertore, og det gk nu hver Aften flere Uger, og bragtes ogsaa frem som Theatrets Festforestllng under Dgterens Besøg Berln 6. Marts Det var mdlertd ogsaa blevet opfort, men en undertden parodsk Oversættelse, paa Kongstadtsches Theater Berln Aprl 1888; senere ( ) har det været spllet baade paa Deutsches Theater og paa Neues Theater Berln; dette sdstes Skuespllerpersonale har ogsaa opfort Stykket paa Turnéer Lepzg, Dsseldorf, Burgtheater Wen (Aprl 1898), lgesom Dr. Henes Ibsen-Theater" har -pllet det paa sne Turneer 1898 Hamburg o. a. St. 1 Januar 1889 gk Stykket paa Stadttheater Bern, Februar s. A. paa Hoftheater Wesbaden, 8. Jun 8. A., Dgterens Nærvær, paa Theatret Dresden, Marts 1890 paa Hoftheater Roburg. I Sæsonen fandt Opførelser Sted paa Volks-

22 Wen. Frankfurt Februar Maj XII 1896 '.'7 theater paa Burgtheatret sammesteds, hvor Mtterwurzer udmærkede s# som Hjalmar Bkdal lge Det blev I l sn Dod samtdg spllet paa Hoftheater Stuttgart og paa Stadttbeater a M. I Munch en blev det første Gang fremstllet ved en prval <' >forelse 15..Inn 1895 Akademsch-dramatscher Veren" bl. a. med Forfatteren Ernst v. Wolzogen Hjalmar Ekdals og Forfatteren Hans Olden Gregers Werles Roller; paa Schau>pellaus Mnchen begyndte Fru L'Arronge el Gjæstespl som Gna. Januar IN9.N. A.f Opførelscr udenfor Tyskland mærkes Théåtre llcs" Tt r s 27. Aprl 1891 og senere paany Juns. A.; * 1 < - 1 engelske..independent Tln'alre rt s paa Royalty Theatre" London 4. Maj 1894 og ved en ny Hakke Forestllnger sammesteds 1897: Novells talenske Selskabs Opførelser paa Manzon- Thealret Mlano (Septbr. L891), Hom (Januar L892) o. 11. St.; samt endelg Opforelsen nygræsk Oversættelse (med Ttlen Agropapa") ved Truppen Aschylos paa Sommertheatret..Paradset" Athen Jun 1893.

23 EN FOLKEFIENDE HClfRIB IBSEIfS SAMLEDE VÆRKER VU.

24

25 I J PERSONERNE: doktor tomas stockmann, badelæge. FRO stockmann, hans hustru. PETRA, deres datter, lærernde.,:jlif HORTEN <o *n «1 deres sønner, lo og 1(J ar gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror, byfogd og poltmester, formand badebestyrelsen o. s. v. MORTEN kl. garvermester, fru Storkmanns plejefur. BOTSTAD, redaktør af Folkebudet". bllng, medarbejder bladet. SKIBSKAPTEJN HORSTER. HOGTRYKKER ASLAKSEN. deltagere et borgermode, mænd af alle stænder, nogle kvnder og en flok skolegutter. (Handlngen foregår en kystby det sydlge Norge.) 1*

26

27 FØRSTE AKT. (Alten doktorens daglgstue, der er tarvelgt men not udstyret og mebleret. Pa sdevæggen tl højre er to døre, hvoraf den fjerneste fører nd tl forstuen og den nærmeste nd tl doktorens arbejdsværelse. Pa den modsatto va»g, lge over for doren tl forstuen, er en dor tl fanljens vrge værelser. Mdt på samme væg star kakkelovnen, og nærmere mod forgrmden en sofa med spejl over og foran sofaen et ovalt bord med tæppe. På bordet en tændt lampe med skærm. I baggrumlen en åben dor tl 1 spsestuen. hekket aftensbord med lampe på lernde.) (bllng sdder nde ved spsebordet med en servet under hagen, fru STO< kmann slår ved bordet og rækker ham et fad med et stort stykke oksesteg. De øvrge pladse om bordet er forladte, bordtøjet uorden, som efter et endt måltd.) Bllng, FRU Ja, når De kommer en tme for sent, herr så får De ta' tltakke med kold mad. BILLING (spsende). Det srnager aldeles fortræffelgt, ganske udmærket. FRU De ved jo, hvor noje Stockmann holder på sn hestemte spsetd

28 BILLING. Det gør mg slet ngen tng. Jeg synes næsttn det snager bedst, når jeg kan sdde og spse sådan ganske alene og uforstyrret. FRU Ja-ja, når det bare smager Dem, så (lytter mod forstuen.) Der kommer vsst Hovstad også. BILLING. Kanske det. (BYFOGD BTOCKMANN overfrakke med unformshue og stok kommer nd.l BYFOGDEN. Ærbødgst godaften, svgernde. FRU Nej snldt De vlde se op STOCKMANN l^år nd daglgstuen). se, godaften; er det Dem? Det var da tl os. BYFOGDEN. Jeg gk just forb Og så (med el blk mod spsestuen). Å, men De bar nok selskab, lader det tl. FRU STOCKMANN (ldt forlegen I. Nej aldeles kke; det er renl tlfældgt. (hurtgt) Vl De kke gå nd og ta' en bd med? BYFOGDEN. Jeg! Nej. mange tak. Gud bevare mg; varm mad om aftenen; det er kke for mn fordøjelse. FRU A, men for én gangs skyld.

29 BYFOGDEN. Nej nej, Gud velsgne Dem; jeg holder mg tl mt thevand <»g mt smørrebrød. Det er dog sundere længden, og også ldt mere økonomsk. FRU STOCKMANN (smler). De må nu kke tro, at Tomas og jeg er nogen rene odelande heller. BYFOGDEN. Ikke De, svgernde; det være langt fra mg. (peger mod doktorens arbejdsvarelse ) Er han kanske kke hjemme? FRU Nej, han er gat en lden tur efter maden, lan og gutterne. BYFOGDEN. Mon tro, det kan være sundt? (lytter.) Der kommer han nok. FRL' Nej, det er nok kke ham. (det banker.) Vær så god! (h:daktor hovstau kommer fra forstuen.) FRU A, er det herr Hovstad, som? HOVSTAD. Ja, De får undskylde: men jeg blev opholdt nede trykkeret. Godaften, herr byfogd. BYFOGDEN l hlser ldt stvt I. Herr redaktør. Kommer formodentlg forretnng! >r?

30 8 HOVSTAD. Tldels. Der er mget, som.skulde nd bladet. BYFOGDEN. Kan tænkc mg det. Mn bror skal være en særdeles frugtbar forfatter Folkebudet", horer je«. HOVSTAD. Ja, ban tllader sg at skrve..folkebudet", når han har et sandhedens ord at sge om et og andet. FKU (tl Men vl De kke? STOGKMANN HOVSTAD). (peger mod spsestuen.) BYFOGDEN. Bevares vel; jeg fortænker ham sletkke, at han skrver for den læsekreds, hvor han tor vente at tnde mest anklang. For ovrgt har jo jeg personlg ngen grund tl at nære nogen uvlje mod Deres blad, herr Hovstad. HOVSTAD. Nej, det synes jeg også. BYFOGDEN. 1 det hele tåget råder der en smuk fordragelghedens ånd vor by; en rgtg god borgerånd. Og det kommer deraf, at v har et stort fælles anlggende at samle os om, et anlggende, som lge hoj grad vedkommer alle retsndge medborgere - Badeanstalten, ja. HOVSTAD.

31 BYFOGDEN. Netop. V har vor store, nye, prægtge badeanstalt. Pas på! Badet blr byens fornemste lvsbetngelse, berr Hovstad. Utvvlsomt! FRU Det samme sger Tomas også. BYFOGDEN. Hvlket ganske overoverdentlgt opsvng bar kke stedet tåget bare dsse par år! Her er kommet penge mellem folk; lv og rørelse. Bygnnger og grundejendomme stger værd med hver dag. IIOVSTAD. Og arbejdsløsheden tar af. BYFOGDEN. Også det, ja. Fattgbyrden er bleven en glædelg grad formndsket for de besddende klasser og vl bl' det endnu mere, hvs v blot dette år må få en rgtg god sommer; rgtg talrgt besøg af fremmede, brav mange syge, som kan brnge anstalten ry. HOVSTAD. Og det er der jo udsgt tl, borer jeg. BYFOGDEN. Det tegner meget lovende. Hver dag ndlober der foresporgsler om bolger og sådant noget. IIOVSTAD. Nå, da kommer jo doktorens opsats netop tlpas. BYFOGDEN. Har ban nu skrevet noget gen?

32 . II) HOVSTAD. Dette her er aoget, han skrev vnter; en anbefalng for badet, en fremstllng af de gunstge sundhedsforholde her hos os. Men dengang lod jeg opsatsen lgge. BYFOGDEN. ved Aha, der var formodentlg en eller anden hage den? HOVSTAD. Nej, kke det; men jeg syntes, det var hedre at be tl nu udover våren; for nu hegynder jo folk at ruste sg og tænke på sommerophold BYFOGDEN. Meget rglgt; overmåde rgtgt, herr Hovstad. FRU Ja, Tomas er såmænd utrættelg, når det gælder badet. BYFOGDEN. Nå, han står jo også hadets tjeneste HOVSTAD. Ja, og så er det jo også ham, som har skabt del fra først af. BYFOGDEN. Er det ham? Ja sa? Ja, jeg horer jo undertden, at vsse folk er af den menng. Men jeg trode dog rgtgnok, at jeg også havde en heskeden andel dette foretagende. FRU Ja, det slder Tomas altd.

33 11 HOVSTAD. Ja, hvem nægter det, herr byfogd? De har sat sageo gang og førl den ud det praktske lv; det véd v jo alle. Men jeg mente hare, at deen kom fra forst af fra doktoren. HYFOGDEN. Ja, deer har vsselg mn bror havt nok af sn td desvarre. Men nar noget skal sættes værk, så spørges der om andre slags mænd, herr Hovstad. Og jeg trode rgtgnok, at man allermndst her huset FRL" Men. kasre svoger HOVSTAD. Hvor kan dog byfogden FRU Gå så nd og få Dem noget tllvs, herr Hovstad; så kommer vsst mn mand mens. HOVSTAD. Tak: en lden bd kanske. (han gar nd spsestuen.) BYFOGDEN (noget dæm ell. Det er mærkelgt med de folk, som stammer dnkte fra bønder; aldrg kan de lægge taktløsheden af. FRU Men hvad er nu det værd at bry sg om? Kau kke De og Tomas dele æren som brødre?

34 12 HYFOGDEN. Jo. del skulde jo synes sa: men drt <t nok kke alle og enhver, som nojes med at dele. lader det tl. FRU Snak om en tng! De og Tomas kommer jo så udmærket ml af det med hnanden. (lytter.) Der v har ham. tror jeg (hun går hen og åbner doren tl forstuen. I DOKTOR STOCKMANN (ler og stojer derude). Se, her får du en gæst tl, Katrne. Er kk<^ det morsomt; hvad? Vær så god, kaptejn Horster; hæng frakken der på knaggen. Nå så. De går kke med overtråkke, De? Tænk, du, Katrne, jeg fanged ham på gaden; han vlde næsten kke gå op med. KAPTEJN HORSTEH (kommer ndenfor og hlser på fruen). DOKTOR STOCKMANN doren). Ind med jer, gutter. Nu er de skrubsultne gen, du! Kom her, kaptejn Horster; nu skal De få smage en oksesteg (han drver horster nd spsestuen. EJLIF og MORTEN går også dernd.) F HU Men, Tomas, ser du da kke? DOKTOR STOCKMANN (vender sg doren). a A. er det dg, Peler! (går hen og rækker ham hånden.) Nej, det var da nderlg morsomt. n FOCDEX. Je; må desværre gå om el ojehlk

35 :; DOKTOR Snksnak; du kommer snart toddyen pa bordet. Du glemmer vel kke toddyen, Katrne? FRU. Nej vsst: våndet står og koger. lm går nd speost.) BYFOGDEN.! Todly også DOKTOR Ja, slå dg bare ned, så skal v ha' det hyggelgt. BYFOGDEN. Tak; jeg deltager aldrg toddyglder. DOKTOR Men dette her er da kke noget glde. BYFOGDEN. ser Jeg synes dog mod spsestuen). Det er nærkværdgt, at de kan sætte al den mad tllvs. DOKTOR STOCKMANN (gnder hænderne.) Ja, er det kke velsgnet at se unge mennesker spse? Altd madlyst, du! Det er som det skal være. Mad må der (l! Kræfter! Det er de folk, som >k<\\ rode op det gærende fremtds-stof, Peter. BYFOGDEN. Tør jeg spørgé, hvad her skulde være at,,rode op '', som du ud trykker dg? DOKTOR Ja, del lår du spørge ungdommen om når

36 14 tden kommer. V sn- det naturlgvs kke. Selvfølgelg. Slge to gamle stodere, som du og jeg BYFOGDEN. Nå na da! Det er dog en hojst påfaldende benævnelse DOKTOR Ja, du må kke tåge det så nøje med mg. Teler. For jeg er så nderlg glad og fornojet. skal jeg sge dg. Jeg foler mg så ubeskrvelg lykkelg mdt alt dette sprende, sprættende lv. Det er dog en berlg td v lever! Det er som en hel ny verden var opkomst omkrng en. BYFOGDEN. Fnder du vrkelg det? DOKTOR Ja, du kan naturlgvs kke se det så godt som jeg. Du har jo alle dne dage levet med dette Iht: og så sloves ndtrykket. Men jeg, som måtte sdde der nordpå mn afkrog alle dsse mange år, næsten aldrg se et fremmed menneske, som havde - et vækkende ord at sge mg, på mg vrker det, som om jeg var flyttet mdt nd en mylrende verdensby. BYFOGDEN. Hm; verdensby DOKTOR la, jeg véd jo nok, sammenlgnng med mange at forholdene er små andre steder. Men lnr er lv. forjadtelser, en utallghed al' tng at vrke for og strde for; og det er råber. hovedsagen, Katrne, har kke postbudet væref her?

37 15 FlT STOCKMANN ( spaestuen). Nej, her bar ngen været. DOKTOR Og så det gode udkomme, Peter! Det er noget, en Uerer at sætte prs på, når man, stm v, har levet på sulteforng BYFOGDEN. Gud bevares DOKTOR STOCKMANN7. Å jo, du kan vel tænke dg, at det var trangt for os mangen gang deroppe. Og nu at kunne leve som en herremand! Idag, for exempel, havde v oksesteg tl mddag; ja, v har havt af den tl aftens også. Vl du kke smage på et stykke? Eller skal jeg kke vse dg den alfald? Kom her.na, sa kom her da. Ser du, v har fat bordtæppe? BYFOGDEN. Nej, nej, på ngen made DOKTOR. Ja. jeg BYFOGDEN. har hemærket det. DOKTOR Og så har v fat lampeskærm. Ser du? Alt del bar Katrne sparet sammen. Og det gør stuen -a hyggelg. Synes du kke det? Stl dg harr ler; nej, nej, nej; kke så. Sa. ja! Ser du; når lyset falder sådan samlet ned. Jeg tnder at vrkelg, det ser elegant ud. Hvad?

38 .' <; \;\ FOGDEN. Ja, oår man kan tllade sg den slags luxus DOKTOR A jo. m kan jeg nok tllade mg det. Katrne sger, at jeg tjener westen Ige sa meget, senn v bruger. Xjesten, ja DOKTOR BYFOGDEN. Men en vdenskabsmand bor dog leve en smule fornemt. Jeg er vss på, at en almndelg amtmand bruger meget mere om året end jeg. Ja, del tror BYFOGDEN. jeg nok! En amtmand, en over- «vrgbedsperson DOKTOR Nå, så en smpel grosserer da! En slg en bruger mange gange så meget.la. det lgger nu BYFOGDEN. forboldene. DOKTOR For resten oder jeg sandelg kke noget tl unytte. Peler. Men jeg synes da kke jeg kan nægte mg den hjertens glæde at se mennesker bos mg. Jeg treenger tl det. ser du..leg, som bar sddel så længe udestængt, - for mg er det en lvsfornodenhed at være sammen med unge. kække. frejdge mennesker, frsndede mennesker, vrkelystne ; og del er de, alle de, som sdder og spser sa godt dernde. Jeg vlde onske. du kendle ldt tl Ilovstad

39 17 BYFOGDEN..la Ho\stad. det er sandt, lan fortalte mg, at nu vl han trykke en opsats at' dg gen. DOKTOR En opsats al' mg? HYFOGDEN. Ja. nn badet. En opsats, som du havde forlattel vnter. DOKTOR Å den. ja! Nej, men den vl jeg nd nu lor det første. kke ha' BYFOGDEN. Ikke det? Da tnder jeg dog, at det netop nu \ lde være den helejlgste td. DOKTOR.la. det kan du ha' ret ; under almndelge forholde I går henover gulvet.) BYFOGDEN (ser efler ham). Hvad ualmndelgt skulde der da være ved forholdene nu? DOKTOR STOCKMANN (standser). la. Peter, det kan jeg nnsæl kke sge dg for ojeblkket; alfald kke aften. Der kan være mangt meget ualmndelgt ved forholdene; eller også kan>ke slet ngentng. Del kan gerne være, at del hare er en ndhldnng. IIENhIK IBSENS SAMIIhh VÆKKF.R. VII. -

40 hårel 18 BYFOGDEN. Jeg må tlstå, dette klnger 1 1 < > ^ t j gådefuldt. Er der nogel påfærde? Noget, som jeg skal holdes udenfor? Jeg skulde dog formene, al jeg, som badebestyrelsens fonnand DOKTOR Og jeg skuldr formene, at jeg -; nå, lad os kke ryge på hnan<l<>. Poter. BYFOGDEN. Gml bevares vel; del er kke mn vane at ryge håret, som du sger. Men jeg må på del bestemteste forlange, at alle foranstaltnnger Inelfes og afgøres på forretnngsmessg vej og gennen de dertl lovlg ndsatte myndgheder. Jeg kan kke tllade, al der betrædes krogveje og bagveje. DOKTOR Bruger jeg nogensnde al gå krogveje og bagveje! BYFOGDEN. Du har en ndgroet tlbøjelghed tl al gå dne egne veje alfald. Og det er et vel ordnet samfund omtrent lgeså ullstedelgt. Den enkelte får sandelg tnde sg at ndordne sg under det hele, eller, redere sagt, under de myndgheder, som har al våge over del leles vel. DOKTOK Kan uerne være. Man hvad pokker kommer del mg ved? BYFOGDEN. Jo, for del er dette, mn gode Tomas, som du aldrg synes at vlle lære. Men pas på; du kommer

41 I 19 nok engang ll al lndr for det, sent eller tdlgt. Nn har jeg sag! dg <l<l. Farvel. DOKTOR Men er du bndegal? Du er rent på vldspor - uyf(k;de.n. Det plejer jeg dog kke Forøvrgt må jeg frabede mg (hlser ad spsestuen.) Farvel, svgernde. Farvel, mne herrer. la l får.) Gk han? Hl STOCKMANN (kommer ul daglgstuen). HoKTOR ST()CK.\IA>.\. Ja. (I. og del fu Id arrgskah. FRU.Men, kære Tomas, hvad har du da nu gjort ham gen? DOKTOR [agen verdens tng. Han kan da kke forlange, at jeg skal gorr ham regnskab, for tden kommer. FRU Hvad skulde du gøre ham regnskab tor? DOKTOR lm: lad mg om det. Katrne. Det er da besynderlgt, at kke postbudet kommer. (hovstad, bllng og HORSTEn Imr rojal -'- r fra spsebordet nl duglgslne. e..f <> morten kommer ldt etter.) BILLING I -.mekker armene). Al, efter el slg døde mg. som e nyt menneske. '>:-,' kommer måltd toler man sg, Gud

42 20 Det kommer fra maven; han har en dårlg fordojolse. ku HOVSTAD. Byfogden var nok kke det lyse hjørne kveld. DOKTOB HOVSTAD. Del var nok sær os Folkebudet", han kke ule fordøje. FRU STOCKMA.W.!>' kom da tålelg godt ad af det med ham, synes jeg. HOVSTAO. A ja; men det er nu kke andet end en slags våbenstlstand. nu. lm;. Der er det! Def ord udtømmer stuatonen. DOKTOB \ må huske på, at Poter er en enslg mand, stakker. Hau har kke noget hjem. hvor han kan hygge sg; bare forretnnger, forretnnger. Og sa all del fordømte tvnle thevand, som han går og tyller sg. Nå, sa sæt dog stole tl bordet, gul ter! Katrne, får v sa kke toddyen nd? FRU STOCKMANN, (s går 1 spsestuen). Xu kommer je- med den. DOKTOR Og sal Dem sa her sofaen hos mg. kaptejn Horster. En sjelden gæst, som De. Vær sa god; la' plads, mne venner. (Herreroe sætter -_- om bordet, fru stockmann brnger cl bræt, hvorpå kogemaskne, glasse, karafler og øvrg! tlbehør.)

43 RU 21 STOCKM wn. Se så; her er arrak, og dette her er nm: og Uer står kognak. Nu far enhver bjælpe sg selv. DOKTOR STOCKMANN (tar -l glas). Jo dt'l skal v lnk. (mena teddyen blandes.) ( )^ så ugarerne frem. Ejlf, du véd vsst, hvor kassen står. du. Morten, kan la" mn pbe. (guterne går nd >g Isel h.jr, Jeg har en mstanke om, at Ejlf knber en cgar en gang mellem; men jeg lader som ngentng, (raber. Og så mn kalot. Morten! Katrne, kau kk.' du >rr ham. hvor jt'g har lagt den. Nå, lan har den lo! (guterne brnger det forlangte.) Vær sa god, mne venner. Jeg holder mg tl pben, véd I: denne her har gjort mangen uvejrs-tur sammen med mg deroppe Nordland, (koker. Skål! Ah, det er rgtgnok aogel hedre at sdde her trygt og lunt. FRU STOCKMANN (som sdder og strkker). Skal De snart sejle, kaptejn Horster? HOHSTER. I næste uge tænker jeg at bl' faerdg. Og så går De jo, FRU Ja, del er menngen. tl Amerka? HORSTER. BILLING. Men sa kan De jo kke ta" del det nye formandsvalg. HORSTER. Skal In-r være nyt valg?

44 nord. de 11 BILLING. Véd De kke det? H0RS1 ER. Nej, jeg blander mg kke sager. M,!>. bryr Dem da vel om de offentlge anlggender? BILLING. mn stek. Nej, jeg forstar mg kke på slgt. BILLING. Allgevel; <' må være med at stemme alfald. HORSTER. De. som kke skønner sg på det, også? BILLING. Skomrr? -Ta, hvad mener De med «let? Samfundet er som et skb; alle mand må være mrd al styre roret. HORSTEK. Kan hande det er lua' på landjorden; men ombord vlde kke det gå godt. HOVSTAI). Det er underlgt, at de fleste sjøfolk bryr sg så lde! "n landets sager. BILLING. ( ranske mærkelgt. DOKTOfl Sjøfolk er s trækfuglcne; de foler sg hjemme både syd og Men derfor na \ andre vare

45 23 desto vrksommere, herr Hovstad. Kommer der nogel almengavnlgt Folkebudet M morgen? hovstad. Ikke nogel nm byens sager. Men overmorgen lænkte jeg al ta' nd Deres opsats DOKTOR Ja, død (»g plage, opsatsen! Nej, hor. den m De vente med. HOVSTAD. Så? Nu bavde v nelop så god plads, og jeg synes, det var just den belejlgste td DOKTOR Ja ja, det kan De nok ha' ret ; men De må vente allgevel..leg skal sden forklare Dem Ipeta, hal Og kåbe og med en del skrveboger under armen, kommer ( odaften. nd fra forstuen.) DOKTOR PETRA. Godaften, Petra; er du der? Genadge hlsener; petha lægger tøjet og bogerne fra s;,' p; en stol ved deren.) PETRA. >g ber sdder man og gor sg tlgode, mens jeg har været ude og træl Id. DOKTOR Na, sa gør dg tlgode, dn også. BILLING. Skal jeg lave «'t ldet glas tl Dem?

46 hen -1\ IxMMMM PETRA tl bordel \. Tak, vl heller jeg selv; De laver det alttl tor stærkt. Men (let er sandt, far, jeg har et brev tl dlg. (går hen hl slulen, lvor tø.jet Ugger.) DOKTon Et brev! Fra hvem? PETRA (soger kåbelommen). Je^r tk det af postbudet just som jeg gk ud Og sa brnger DOKTOB STOCKMANN (rejser sg og g;r len mod hende.) du det forst nu! PETRA. Jeg havde vrkelg kke td tl at lobe op gen. Værs'god, her er det. DOKTOR STOCKMANN (grber brevet). Lad mg se; lad mg se, barn. (ser på ldskrften.) Jo, ganske rgtgt! FRU Er det det, du bar ventet så på, Tomas? DOKTOR Ja netop; nu må jeg straks nd. Hvor skal jeg fnde et lys, Katrne? Er der nu ngen lampe mt værelse gen! FRU Jo, lampen star og brander pa skrvebordet.

47 25 DOKTOl >lhk\l\n\. Godt, godt. Undskyld et øjeblk (lnn g<r nd værelset tl hejre.) PETRA. Hvad kan del være for noget, mor? FRU Jeg ved kke; de sdste daue har han spurgl så ldt eller postbudet. BILLING. Formodentlg en ndenbys patent PETRA. at be- Stakkers far; lan far snart altfor meget stlle, laver st glas.) Ah, det skal smage! HOVSTAD. Har De læst aftenskolen dag også? PETRA To tmer. (npper tl glussetl. BILLING. Og formddags fre tmer nsttutet PETRA Fem tmer. (setter sg ved døren). FRU Og taften bar du stle at rette, ser jeg. En bel bunke, ja. PETRA.

48 26 llm.v.; del De har mk også fuldl op ;l bestlle, lader tl. PETRA Ja; men det er bra'. En blr. -så dejlg træl bagetter. BILLING. Svf.s De om det? PETKA. I.. for så sover en så godt. MOITEN. Du må være svært syndg, du, Petra. Synd-? PETIA. MOITEN..la. når du arbejder så meget. Herr Rorlund sger, at arbejde er en sla f for vore synder. EJLIF (blæser). Pyh, hvor dum du er, at du tror på slgt noget. FRU Nå, nå, Ejlf! BILLING (ler). Nej, det er udnuerket. IH \ STAD. Vl kke lu gene arbejde så meget. Morten? MORI EN. Nej, det vl jeg kke.

49 21 HOVSTAD. Ja. men hvad vl du da bl' ll verden? Mol! TEN. Jeg vl helst ltl" vkng, jeg. EJLIF..Men så matte «lt jo være hednng da. MORTEN. Ja, sa kunde jeg jo bl' hednng da. BILLING. Det holder jeg med dg, Morten! Jeg sger akkurat del samme. FRU STOCKMANN (gør tegn). Nej vss gør De kke, nej, herr Bllng. BILLING. Jo, Gud dode! mg Jeg er en hednng, og det er jeg stolt af. Pas på, snart blr v hednnger allesammen. MO UTEN. Og kan v da ta lov at gore alt det v vl? BILLING. Ja. ser du, Morten FUL" Nu skal I ga nd med jer, gutter; UOget at hese over tl norgen. har vsst EJLIF. Jeg kunde da gerøe fa ltl' en stund

50 28 FRI Sl 0CKMANN. Ikke du heller; tr; sa het^e to. (Gutttrne sger godnal og går nd r værelset tl venstre.) HOVSTAD. Tror De vrkelg, det kan skade gutterne a høre på slgt? FRU Ja, jeg véd kke; men jeg synes kke om det. PETRA. Ja, men, mor, jeg tror det er rent galt af dg. FRU la, det kan gerne være; men jeg synes kke om det; kke her hjemme. PETRA. Der er sa megen usand led både hjemmet og skolen må skolen. I hjemmet skal der tes, og v stå og lyve for hornene. Må De [yve? HORSTER. PETRA. la, tror De kke, v må foredrage mangt og meget, som v kke selv tror pa? BILLING. Jo. det er nok altfor vsst. PETRA. Havde jeg hare mdler tl det. sa skulde jeg -elv oprette en skole, og ter skulde det gå anderledes tl.

51 29 BILLING. A hval, mdler HORSTER. la. tamker De >a det, fnken Stoekmam. sa.-kal he gene få lokale hos mg. Salg fars gamle store hua star jo næsten tomt; der er en svært stor spsesal neden under 1'ETRA U-n. la. ja. tak skal De ha'; men det blr der nok kke aogel af. UOVSTAD. A nej, frøken Petra går nok heller over tl bladskrverne, ta-nker jeg. Det er sandt, har De fat td tl at se ldt på den engelske fortællng, som De lovte at oversætte for os? 1'ETlA. Nej, rette td. kke endnu; men De skal nok fa den (dok emann kummer fra > t værelse med det åbne brev hånden.) DOKTOR STOCKMANN s\ nger brevet). In. du kan I tro. her skal sportes nyt hven! Nyt? BILLING. FRU Hvad er del for noyel nyt? DOKTOB Ku -lur opdagelse, Katrne!

52 30 Så? FRU HOVSTAD. Sum du har gjort? DOKTOR Ja netop jeg. (gfa frem og tlbage.) Lad dem nu kumme, som de plejer, og sge, at det er grller og gal mands påfund. Men de vogter.sg aok! Haha. de vogter sg, tænker jeg! PETRA. Men, far, så sg da, lvad det er. DOKTOR Ja, ja, gv mg bare td, sa skal I få vde del altsammen. Tænk, om jeg nu havde havt Peler her! la, der ser man, hvorledes v mennesker kan L r a omkrng og domme som de blndeste muldvarper - HOVSTAD. Hvad mener De med det. herr doktor? DOKTOR STOCKMANN (stundser ved bordel. Er det kke den almndelge menng, at vor by er et sundt sted? HOVSTAD. Jo, det forstår sg da vel. DOKTOH Et ganske overordentlg sundt sted endogså, - el sted, som fortjener at anbefales på det varmeste både tor syge og for frske medmennesker l ; l.la men, kære Tomas

53 :; DOKTon STOCKHANN. Og nnhefalet «let og lov >rst det har v da også. Jeg bar skreve! og skrevet både llvv» skrfter Folkebudet tt og tå Nu ja. og sa V BOVSTAD. DOKTOR Denne badeanstalt, som kaldes for byens pulsåre, og byens lvsnerve og og fanden véd, l vad del er for nogel altsammen BILLING. Byens hankende hjerte" har jeg engang en festlg stund tlladt mg at DOKTOR Å ja, det også. Men véd De så, hvad det vrkelgheden er, delte store, prægtge, lovprste badeanlæg. som har kostet så mange penge, véd De, hvad det er? HOVSTAO. Nej, hvad er det da for noget? FRU Ja, bvad er det da? DOKTOR Hele badet er en pesthule. PETRA. Badet, far! FRU STOCKMANN Vort bad! {på summe td).

54 Netop der. HOVSTAD. 32 Ml >\ STAI» (lgeså). Men, herr doktor Aldeles BILLING. utrolgt! DOKTOK Hele badeanstalten er en kalket forgftg grav. sger jeg. Sundhedsfarlg allerhøjeste grad! Alle dsse uhumskhedeme oj) )e Mølledalen, alt dette ler, som lugter sa fælt, det nfcerer våndet spsnngsrørene tl brøndhuset; og dette samme fordømte gftge smnds sver også nd stranden HORSTER. Der. hvor sjøbadene lgger? DOKTOB Hvoraf véd De nu alt dette så vsst, herr doktor? DOKTOR Jeg har undersøgt forholdene så sanvttghedsfuldt, som tænkes kan. A, jeg gk længe og havde en mstanke om noget slgt. Ifjor ndtraf her en del påfaldende sygdomstlfælder blandl hadegæsterne, både tyføse og gastrske tlfælder FRU.la. det gjorde der jo også. DOKTOK Dengang trode v. at de fremmede havde ført smtten med sg; men sden, vnter. kom jeg

55 33 l»; andre tanker: og sa gav jeg mg tl at undersøge randet, så u r olt del lod sg gere. FRO Det t altså det, du har lavl så travlt med! DOKTOR Ja, du kan nok sge jeg har havt travlt, Katrne. Men her mangled jeg jo de fornodne vdenskabelge hjælpemdler ; og sa sendte jeg prover både af drkkevande! og af sjøvande! nd tl unverstetet for at få en exakl analyse af en kemker. HOVSTAD. - 'hu har De nu fat? DOKTOR STOCKMANN vser brevet). Her har jeg den! Der er påvst tlstedeværelsen af forrådnede organske stoffer våndet, nfusorer mængdevs. Det er absolut skadelgt for sundheden, nten del nu bruges ndvortes eller udvortes. dt FRU Det var da en Guds lykke, at du kom efter tdr. DOKTOR.la. det må du nok sge. HOVSTAD. Og hvad agter De nu at gore, DOKTOR herr doktor? Naturlgvs se at fa rettet på sagen. IIO\ STAI). har del sg altså gore? HENRIK IB9EN9 9AMI H>l 7ÆBKEB. VII. 3

56 34 DOKTOH Det må la' sg gøre. Ellers er hele badeanstalten uhrugelg, ødelagt. Men det har ngen nød. Jeg er ganske på det rene med, hvad der na foretages. FRU Men, snlle Tomas, at du har holdt alt dette her sa hemmelgt. DOKTOH Jo, jeg skulde kanske rendt ud byen og snakket om det. før jeg havde fuld vsshed? Ne tak; sf gal er jeg kke. PETRA. Nå, men tl os her hjemme DOKTOR Ikke tl nogen levende sjæl. Men morgen k;m du ohe ndom tl grævlngen" FRU Nej men, Tomas! DOKTOK Nå, nå, tl bedstefar da. Jo, nu skal han få noget at forundre sg over, den gamle; lan tror jo. jeg er forrykt hodet; å ja, der er nok flere, som tror det samme, har jeg mærket. Men nu skal de godtfolk få se nu skal de bare få ; se! (går omkrng og gnder hænderne.) Her blr et slgt opstyr byen. Katrne! Du kan aldrg tænke dg det. Hele vandlednngen må lægges om. HOVSTAD (vj-ser sg). Hele vandlednngen?

57 35 DOKTOR Ja, <l<'l forslr sg. Indtaget lgger for lavt; «I «- 1. flyttes tl el sted meget højere oppe. PET; \. Så lk lu altså dog ret allgevel. DOKTOR Ja, kun du huske det, Petra? jeg skrev mod dem, da de skulde ll at bygge. Men dengang var «Irr ngen, som vlde hore på mg. Nå, I kan tro, jeg gr dem del glatte lag: ja, for jeg har naturlgvs skreve! en fremstllng tl badebestyrelsen; len bar lgget færdg en bel uge; jeg har bare gå'1 og ventet på dette her. (vser brevet) Men nu skal den afsted Straks på tmen, (går ad st værelse og kom r tlbåge med en pakk,' paprer.) Se ber! Hele fre tætskrevne rk! Og brevel skal begges ved. En avs, Katrne! Skaf tl mg noget omslag. Godt; se så; gv del tl tl ; (stamper.) hvad fanden er det nu hun heder? Nå, gv det tl pgen da; sg, hun skal straks brnge det ned tl byfogden. (pmu stockman.n gar n, cl pakken ud gennera spsestuen.) PETRA. Ilvad tror du onkel Peter vl sge. far? DOKTdll Hvad skulde hau vel sge? Han må da vel sagtens bl' glad ved, at en så vgtg sandhed kom-. mer For dagen, véd jeg. HO V.ST Al). Må jeg la lov ll ;t brnge en I den notts om Deres opdagelse..folkebudet" V DOKTOR.I.. del sk.l De rgtg ha' tak for. 8*

58 36 HOVSTAD. Det er j<» ønskelg!, al almenheden får vde besked jo lor jo heller. DOK rob Ja vsst er det så. KUL' STOCKMANN doktor! (kommer tlbage) Nu.k hun med det. BILLING. De blr, Gud døde mg, byens første muml. hen KuKTOR STOCKMANN (går fornøjel omkrng). A hvad; gnmden har jeg jo kke gjort andet end mn plgt. Jeg har været en heldg skattegraver: det er det hele; men allgevel BILLING. Hovstad, synes kke De, at byen burde brnge doktor Stockmann et fanetog? HOVSTAD. Det vl jeg alfald ta' ordet for. BILLING. Og jeg skal snakke med Aslaksen om det. DOKTOR Nej, kaere venner, lad slg gogl fare; jeg vl kke vde af nogen slags tlstelnnger. Og hvs badebestyrelsen skulde falde på at bevlge mg gagetl- I.-l;. s. tar jeg kke mol det. Katrne, del sger e- d-. jeg tar det kke.

59 Han 37 l UV STIICKMANN. \h\ gor du d j, Tomas. I' ET HA Skal, far! (løfter -t glas). IIOVSTAD og BILLING. Skal. skal, herr doktor. HORSTER (kluker med doktoren). Gd De na la hare glædé af dette her. DOKTOR Tak. tak, mne kærc venner! Jeg er så hjertelg glad : a, det er dog velsgnet at vde med sg selv, at en har gjort sg fortjent af sn fodehy og af sne medborgere. Hurra, Katrne! grber hende med begge hænder om halsen o^r snurrer sg rundt med hende, mu stockmann skrger og strtter mod. Latter, håndklap og hurraråb for doktoren. Gutten u-.-.lkker hodel nd jje n dørene.)

60 ANDEN AKT. Doktorena daglgstue. Doren tl spseværelset er lukket. Formddag.),,,,,., I el forseglel brev spseværelset, går FRU STOCKMANN hånden kommer fra ben tl den forreste dor tl højre og kger ml. Er du hjemme, Tomas? DOKTOl! STOCKMANN (ndenl Ja, jeg kom nu netop. (kom r nd -) Er der noget: Fl l" Brev fra dn bror. [rækker ham det) DOKTOH Aha. lad OS se. (åbner slagel og læser:),. Det uversendte manuskrpt remtteres herved -" æser mumlende vdere.) Hll FRU Hvad sger han så?

61 hyens hedste. FRU 39 Duk nm STOCKMANN (stkker pnprerne lommen). Ne, lan skrver bare, at han vl sch komme berop benmod mddag. n n- FRU Sf.) du endelg buske på at holde dg hjemme. DOKTOH.la. de! kan jeg godt; for jeg er herdg med formddagsbesøg. FUf.leg er svært nysgærrg efter at vde, hvorledes han tar det. DOKTOR Du skal se, lan vl kke synes rgtg om, at det er mg og kke ham selv, som har gjort den o[x;ll. r rlse. FRU.la. er kke du også bange for det? DOKTOR Nå, grunden blr han jo glad, kan du skonne. Men allgevel ; Peter er sa forbandet ængstelg for. at andre folk, end han, skal udrette noget tl Men. \('m1 du hvad, Tomas, sa skulde du såre snl og dele æren med ham. Kunde det kke bede sg, at del er ham, som har sat dg pa spor? DOKTOR Jo, det kan det gerne fo mg. Nar jeg bare lar rettet pa Bagen, sa

62 40 G Wll.K MORTEN KIIL (stkker hode nd geonem forsl lon n, ser sg forskend ler nd sandt, vendg og Bpørger poldab Er det er del sandt? Far, er det dg! FRU STOCKMANN mod ham). DOKTOR Nej se, svgerfar; godmorgen godmoren! Hl A. men sa kom da nd. MORTEN KIIL. Ja, hvs det er sandt; for ellers gar jeg gen. Hvad for noget DOKTOH er sandt? MORTEN KIIL. Denne galskahen med vandværket. Er det det? DOKTOR Ja vsst er det sandt. Men hvorledes har De fat vde det? MORTEN KIIL (kummer nd). Petra fløj ndom, da hun gk tl skolen Nej, gjorde DOKTOR hun det? MORTEN KIIL. Jaha; og sa forheller hun. Jeg tænkte hun hare vlde holde mg for na ; men det lgner kke Petra heller.

63 at De vkle drve abespl med Deres egen kodelge bror. DOKTOR < l DOKTOR.\ej, hvor kunde De lanke sl:t! MORTEN KIIL. Å, en skal aldrg lde pf nogén; en kan ll ll gjort DET, for en véd al' lel. Men sa er det altså Bandt allgevel? DOKTOR Ja llforladelg er det så. Sæt Dem nu bare, er det kke en svgerfar. (neder ha -<\ pa sofaen.) Og sand lykke for hyen? Lykke for hyen? MORTEN (kæmper aed KIIL latteren). DOKTOR Ja, at jeg gjorde den opdagelse sa betmelg HORTEN KUL (som l'ol. Jo, jo, jo! Men aldrg havde jeg da tankt. Abespl! FRU Nej men, kære tar MORTEN KIIL (hvler I - 1 n- og hagen pa -^lukk-knappeu og blnker pnluuk ll dukto en). Hvorledes var del du? Var det kke sa, at der kommet nogeo dyr nd vandrerene? var

64 noget nd. DOKTOR 0< IL» D0KT0I1 S I A ja, nfusonsdyr. KMANN. MORTEN KUL. )'j; der skulde jo være kommet mange slge dyr ( dernd. sa' Petra. En nut ustyrtelg mamgde. DOKTOR Ja vel; de kan være der hundrede-tusendvs. MORTEN KIIL. kke Men der er ngen, som kan se dem. var det så? DOKTOR Jo; se dem kan man kke. MORTEN KIIL (med stlle klukkende luller). Dette her er. fan' flytte mg, det bedste, jeg har hort af Dem endnu. DOKTOR Hvorledes, mener De? MORTEN KIIL. Men aldrg verden far De hldt byfogden slgt Nå, det skal v nok få se. MORTEN KIIL. Tror De, han kumle være så gal? DOKTOl; Jeg haber hele hyen vl være så gal.

65 :; MORTEM KIIL. Hele hyen! Ja, de! kan s*gu gerne være. «let. Men del er tlpas for dem: «let har te I god af. De skulde nu være sa meget klogere end v gamle. De hundsvoterte mg ud af Formandskabet. Ja, jeg sger så; for de voterte mg ut som en hund, gjorde de. Men nu lår de det gen. Drv bore abespl med dem. Stockmann. DOKTOR Ja men, svgerfar MORTEM KIIL. Bare abespl, sger jeg. (røyser sg.) Kan De få det tl det, a byfogden og lans venner render med næsen en klutl. så gr jeg straks på tmen hundrede kroner tl de fattge. DOKTOR Se, det var jo snldt af Dem. MORTEN KIIL. Ja, jeg har jo kke stort at rutte med, kan De vde; men får De det tl det, så skal jeg betænke de fattge med halvhundrede kroner tl juleaften. [REDAKTØH BO VSTAD kolmler (Va forstlen.) IIO V.STAD. Godmorgen! (atandser.) A undskyld Nej DOKTOR kom De: kom De. MORTEN KIIL (klukker 'en!. Han! Er han også med pa det?

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Henrik Ibsen. En folkefiende

Henrik Ibsen. En folkefiende En folkefiende PERSONERNE DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge. FRU STOCKMANN, hans hustru. PETRA, deres datter, lærerinde. EJLIF MORTEN deres sønner, 13 og 10 år gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

En folkefiende. Skuespil i fem akter. Henrik Ibsen

En folkefiende. Skuespil i fem akter. Henrik Ibsen Henrik Ibsen En folkefiende Skuespil i fem akter H e n r i k I b s e n s s k r i f t e r, U n i v e r s i t e t e t i O s l o I b s e n. n e t 2 0 0 5 Denne utgaven baserer seg på Henrik Ibsens samlede

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Henrik Ibsen: En folkefiende. Skuespil i fem akter

Henrik Ibsen: En folkefiende. Skuespil i fem akter Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2011 Henrik Ibsen: En folkefiende Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1882 og er basert på xml-fil mottatt fra

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

En folkefiende. Hovedtekst, 1. utg.

En folkefiende. Hovedtekst, 1. utg. En folkefiende 1882 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Inger Marie

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i;" i tf+ il.t-i-;-t+; i i

Vodskov cv Revyen 1902.,i i f i--i:-i f-i; i i-i i r-,ir,ij+-,i,i ;,i.'',i-',i-,i; i tf+ il.t-i-;-t+; i i Vodskov cv Revyen 1902., f --:- f-; - r-,r,j+-,, ;,.'',-',-,;" tf+ l.t--;-t+; Vodskov-Revyen 1902.! Mel.: Falderavsen. rr l-ler Vodskov By v alle rolg bor, Faldera! th af Munterhed er nasten kke Spor,

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 8. december

JULEPOSTHUSET. 8. december STHUSET afs. 8 - side 1 JULEPOSTHUSET 8. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS BORNHOLMERBÅD INT CLS BORNHOLMERBÅD EXT (SØGANG) POSTHUSDØR KLEMTER DAMPSKIBSFLØJTE SOVEPOSELYNLÅS LARMENDE LØBENDE BØRN MÅGESKRIG

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns)

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Den grusomme jæger Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Der findes grusomme jægere. Ham her for eksempel. Hver eneste dag lader han sit store jagtgevær med en hel masse 5 patroner. Han siger til sin kone: Jeg

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11

Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015. Skrøbelige lerkrukker. Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Prædiken tl konfrmaton Bededag den 1. maj 2015 Skrøbelige lerkrukker Salmer: 754 260 192 // 369 752 v.4-5 11 Læsninger: Rom. 12,9-17, 2. Kor. 4,6-7 og Luk. 18,9-14 Kære konfrmander. Det er i dag jeres

Læs mere

Hvide heste. NBO Ms b

Hvide heste. NBO Ms b vide heste vide heste 1886 enrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Åshild augsland, Inger Marie Kjølstadmyr, enninge Solberg, Mette Witting 1 vide heste 1. 2 vide heste

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Regnvejr i Troldeskoven

Regnvejr i Troldeskoven Regnvejr i Troldeskoven Er den ene af bøgerne i materialesættet Tre nye historier om Ar & Mi, som sammen med materialesættene Ar & Mi i skole og Ar & Mi og Troldeskolen udgør den komplette materialepakke

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] 1 2 Første

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere