Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen"

Transkript

1 Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8 iscenesatte selvmord og skulle omdeles på caféer og restauranter. Sloganet for reklameavisen var»why kill time, when you can kill yourself«. En senere revideret udgave af reklameavisen var billederne af de iscenesatte selvmord revet ud, men på en sådan måde at man tydeligt kunne se, at noget var revet ud af reklameavisen. 2 Et par indledende spørgsmål Reklamereguleringen 1. Er reklamer bindende? 1.1. Butiksvinduer 1.2. Hjemmesider 1.3. Adresseløse reklamer 1.4. Direct mail 2. Hvordan kan købelovens 76, stk. 1, nr. 2 anvendes til håndhævelse af markedsføringsloven? 3 Særlovgivningen Produkter Sundhedsydelser Lægemidler Tobak Brancheaftaler Alkohol- og læskedrikreklamenævnet Indholdstakserede teletjenester Medier E-handel (informationssamfundstjenester) Radio- og fjernsyn 4

2 Grundprincipper Lovlig, anstændig, hæderlig og sandfærdig Social og faglig ansvarsfølelse Må ikke svække tillid til markedsføring som sådan Anstændighed og hæderlighed Fremherskende normer for sømmelighed Ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte manglende erfaring / indsigt Social ansvarlighed Diskriminering og menneskelig værdighed Må ikke spille på frygt eller overtro Ikke anspore eller understøtte vold Ikke understøtte ulovlig eller forkastelig adfærd Almen sikkerhed og sundhed Må ikke beskrive farlig virksomhed eller situationer, hvor almen sikkerhed og sundhed tilsidesættes 5 6 Børn og unge Ikke udnytte manglende erfaring og godtroenhed Særlig påpasselig mht. vildledning Ikke skade børn og unge mentalt, moralsk eller fysisk ved at bringe dem i fare Ikke udnytte sociale værdier eller undergrave forældres autoritet Nedsættende omtale Må ikke virke nedsættende over for nogen organisation, produkt, profession, kommerciel aktivitet mv. ved at skabe foragt, latterliggørelse eller lignende. Goodwill og efterligning Ikke snylte på andres goodwill Herunder andres reklamekamagner Ikke efterligne andres reklame på en måde, der er egnet til at vildlede eller fremkalde forveksling 7 8

3 Case: Abonnement på oplysninger om politiets fartkontrol Sandfærdig fremstilling Et firma solgte abonnementer, som gav interesserede adgang til at få løbende opdaterede oplysninger om, hvor politiet aktuelt udførte fartkontrol. Firmaet meddelte sine oplysninger via Internettet og SMS-meddelelser Justitsministeriet anmodede Forbrugerombudsmanden om at vurdere, hvorvidt denne form for virksomhed var i overensstemmelse med markedsføringsloven. det var en betingelse for abonnementet, at kunderne underskrev en erklæring om ikke at ville anvende oplysningerne til at bryde gældende dansk lov. 9 Udsagn eller visuel fremstilling må ikke være egnet til at vildlede forbrugeren - Egenskaber, oprindelse, holdbarhed mv. - Varens værdi og den pris, der betales - Returnering, garanti mv. - Immaterielle rettigheder og officielle anerkendelser - Omfanget af støtte til godgørende formål - Brug af forskningsresultater Direkte eller ved underforståelse, udeladelse, tvetydighed eller overdreven påstand 10 Vildledede markedsføring Eksempler Vildledende og urigtige angivelser Udelade væsentlige information Vildledende, aggressiv eller utilbørlig Indhold, form eller anvendt fremgangsmåde Faktiske forhold skal kunne dokumenteres Anprisninger Udgangspunkt i en»almindelig, oplyst, rimelig opmærksom og velunderettet forbruger«11 Misrekommandering»Ulricks Garn ophører [hos os...]«, U SH Advarsel mod uoriginale reservedele (»piratknive«og»falskneri«), U SH Almindelige (og indholdsløse) anprisninger»den rigtige optiker«, U Kvalitetsangivelser»skrædersyet tøj«og»håndsyet tøj«, U H»Læderlook«, U H Prismarkedsføring 12

4 Case: Tøjindsamling Urimelig handelspraksis Tøjcontainere rundt om i landet var påført International Børnehjælps logo og med oplysning om, at overskuddet fra tøjindsamlingen gik til et godt formål. Det viste sig, at et privat firma stod bag containerne, og at det formentlig kun var en mindre del af overskuddet, der gik til International Børnehjælp. Senere blev det private firmas eget logo afbildet ved siden af International Børnehjælps logo, og der blev bl.a. påført oplysninger om firmaets navn og adresse, om indsamlingens formål og om, at 25% af virksomhedens overskud i 2002 blev anvendt som bidrag til Internationalt Børnehjælps arbejde. 13 Handelspraksis over for forbrugerne Særligt sårbare grupper Berører ikke aftaleretten eller produkters sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter Forudsætter I strid med»erhvervsmæssig diligenspligt«kan forvride forbrugerens økonomiske adfærd Vildledende handelspraksis Handlinger og udeladelser Aggressiv handelspraksis Bilag 1 14 Vildledende handlinger Vildledende udeladelser 1. Urigtige oplysninger eller vildleder i kraft af fremstillingsform Produktets eksistens eller art Egenskaber og pris Vedligeholdelse og drift Rettigheder, kvalifikationer m.v. Forbrugerens rettigheder Brug af forretningskendetegn og adfærdskodeks 2. Kan foranledige forbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet Udelader væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har behov for i den pågældende situation for at træffe en informeret transaktionsbeslutning Uklar, uforståelig, dobbelttydig præsentation Når mediet er begrænset i rum eller tid Oplysningskrav fastlagt i fællesskabslovgivningen 2. Kan foranledige forbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet 16

5 Aggressiv handelspraksis Købsopfordringer 1. Chikane, tvang, fysisk vold m.v. I væsentlig grad kan indskrænke forbrugerens valgfrihed eller adfærd Tidspunktet, sted samt karakter og vedholdenhed Truende eller utilbørligt sprog eller adfærd Udnyttelse af uheldig situation eller omstændighed Hindringer vedr. forbrugers udøvelse af rettigheder Trusel med foranstaltninger, som ikke kan træffes 2. Kan foranledige forbrugeren til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet Produktets karakteristika og pris Sætter forbrugeren i stand til at foretage et køb Oplysning om: (ellers vildledende udeladelse) Vigtigste karakteristika Fysiske adresse og navn Prisen inklusive afgifter Eventuelt beregningsmåden Eventuelle leveringsomkostninger Forhold vedrørende betaling og levering m.v. Eventuel fortrydelsesret Sammenlignende reklame Krav til sammenlignende reklame ( 5) Skal være loyal og ikke vildledende Skal bygge på loyal udvælgelse af kendsgerninger, der kan bevises Direktiv 97/55 om sammenlignende reklame Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. 19 Ikke vildledende, objektiv og relevant samt: 4. Ikke skaber forveksling på markedet (forretningskendetegn og produkter) 5 Ikke miskrediterer eller nedvurderer forretningskendetegn, produkter, aktiviteter m.v. 6 Vedrører samme oprindelsesbetegnelse 7 Ikke drager utilbørlig fordel af forretningskendetegn eller oprindelsesbetegnelser (sag 112/99 og 59/05) 8 Produktet ikke fremstår som en imitation eller en kopi (beskyttet varemærke eller firmanavn) Udtømmende oplisting af kriterier (sag 44/01) 20

6 Reklameidentifikation og skjult reklame ( 4) Garanti ( 12) Reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset form og medium Product placement På baggrund af aftale (ikke krav om vederlag Forholdet til 3 og 1 Samt e-handelsloven 9 Identifikation af afsenderen Er der problemer med markedsføring i computerspil? Hvordan kan de i givet fald løses? 21 Skal give en væsentlig bedre retsstilling Information om garantiens indhold og nødvendige oplysninger for at gøre garantien gældende Oplysning om at ufravigelige rettigheder ikke berøres af garantien Skriftlig garanti på dansk efter anmodning Ikke strafsanktioneret»webseals«og prisgarantier 22 Thank you for your attention! Jan Trzaskowski Copenhagen Business School (Law Department) / (+45) / This presentation is made in OpenOffice.org 23

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret

Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret EU-ret 2 - Markedsret 1.1 og 1.7. Urimelig handelspraksis - europæisering af dansk markedsføringsret I artiklen gennemgås og diskuteres de ændringer i markedsføringslovens generalklausul og vildledningsbestemmelse,

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1. Regelsæt... 2 1.2. Definitioner... 2 1.3. Anvendelsesområde... 3 1.4. Deltagelse

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer,

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere