Dantryk. - en fjerdegenerations virksomhed i Hurup. Af Knud Møller Madsen, Hurup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dantryk. - en fjerdegenerations virksomhed i Hurup. Af Knud Møller Madsen, Hurup"

Transkript

1 Dantryk - en fjerdegenerations virksomhed i Hurup Af Knud Møller Madsen, Hurup Albert Andersens Bogtrykkeri i Hurup, det senere Dantryk a/s, kunne den 1. maj 2009 fejre 100-års jubilæum. Artiklen er en forkortet, og til dels omskrevet, udgave af bogen Dantryk igennem 100 år, som blev udgivet i anledning af Dantryks 100 års jubilæum. Albert Andersen Under yderst beskedne forhold startede den 33-årige typograf Albert Andersen den 1. maj 1909 et bogtrykkeri i et kælderlokale i Jernbanegade 3 i Hurup. Trykkeriet, der var det første i Thy udenfor Thisted, hvor der var to store avis trykkerier, fik navnet Albert Andersens Bogtrykkeri. Albert Andersen stammede fra Lem ved Ringkøbing og blev udlært som sætter på Ringkøbing Amtsavis i Efter at være blevet udlært fik han plads på Morsø Folkeblad, hvor han arbejdede i tre år. Herefter gik turen til Thisted Amts Tidende, hvor han ligeledes arbejdede i tre år. I 1903 flyttede Albert Andersen til København, hvor han fik arbejde på Kraks Vejviser. At Albert Andersen så en fremtid for sig som selvstændig bogtrykker, ja, det kunne ses kort tid efter ankomsten til hovedstaden, idet han anskaffede sig en fluesmækker - en trykkemaskine, der var bygget på B & W1. Fluesmækkeren blev installeret i familiens lille lejlighed, Albert Andersens Bogtrykkeri side indd 58 03/11/

2 Fluesmækkeren, der i dag er udstillet i forhallen på Dantryk hvor Albert Andersen med hjælp af sin kone, Elise, kunne fremstille de første tryksager. Fluesmækkeren fulgte med til Hurup, hvor den gjorde nytte i mange år. I dag pryder den forhallen på trykkeriet Dantryk i Hurup. De første mange år måtte Albert Andersen og hustruen Elise slide hårdt i det for at skaffe det daglige udkomme. Således måtte Albert Andersen i de første år cykle rundt på egnen til de forretningsdrivende, for at optage ordrer på diverse tryksager. Det første år havde det lille nystartede trykkeri en omsætning på kr. Cykleriet blev ikke mindre, da trykkeriet allerede året efter i 1910 begyndte at udgive en lokal avis ved navn Thylands Adresse Avis. Nu var det ikke kun ordrer på tryksager Albert Andersen cyklede efter, men også for at tegne annoncer til den nye avis. I regn og blæst og undertiden i vinterkulde cyklede Albert Andersen rundt på egnen for at besøge forretningsdrivende - fra købmand til købmand og fra kontor til kontor. Herefter måtte Albert Andersen og hustru arbejde om aftenen og natten med selve trykningen af diverse tryksager og den nye avis. Efterhånden overtog telefonen dog cykleriet. I 1910 flyttede bogtrykkeriet til Ny Refsvej i huset til venstre på billedet side indd 59 03/11/

3 Kort tid efter starten blev lokalerne i Jernbanegade for små, og trykkeriet flyttede i 1910 til nye lokaler på Ny Refsvej. Firmaets første lærling var Søren Møller, en nevø fra Esbjerg. Søren Møller flyttede senere igen til Esbjerg, hvor han blev maskinsætter på avisen Vestkysten. Den ældste søn i familien, Hilmer Andersen, kom i lære i 1915, og et andet familiemedlem Svend Birkemose fra Nørresundby blev udlært i starten af 1920erne. Han flyttede senere til Aalborg, hvor han i en årrække arbejdede for Obels Kartonagefabrik. Bredgade nr. 9 I 1923 købte Albert Andersen en ejendom i Bredgade nr. 9 og flyttede trykkeriet hertil, i dag har forretningen Hos Thea til huse her. Forretningen gik så godt, at Albert Andersen nu var i stand til at købe denne centralt beliggende ejendom. Mod gaden var der privatbeboelse, og i haven bag beboelsen blev der bygget trykkeri. Adgangen til trykkeriet var gennem to smalle smøger, hvorigennem en trækvogn til papir, aviser og tryksager netop kunne passere. Med de stadig øgede ordrer og flere annoncer i Thylands Avis blev det nødvendigt med udvidelser i midten af 1930erne og igen i begyndelsen af 2. verdenskrig, så rammerne om et traditionelt trykkeri med tilhørende distriktsblad til stadighed var optimale. Det er indtil videre det sted, trykkeriet har haft til huse i den længste periode men med stadige udvidelser, såvel bygningsmæssigt som maskinmæssigt. Albert Andersen med barnebarnet Jens Jørgen 1939 Lidt om arbejdet i trykkeriet Indtil 1940 var alt håndsat. På dette tidspunkt fik trykkeriet den første sættemaskine, en gammel Typograph, som blev installeret under forhold, som ingen i dag ville arbejde under. Der var ingen udluftning, og kun varmen fra det smeltede bly kunne bringe temperaturen op i de kolde vintermåneder. Faggrænserne i 1920erne, 1930erne og 1940erne var ikke så snævre som i dag. Således kunne kontordamen hjælpe til i huset og desuden arbejde med den vigtige funktion som pålægger. Trykkerens arbejde sluttede ikke altid til normal arbejdstids ophør, idet trykkeren eksempelvis skulle sørge for, at de færdigtrykte regninger blev skåret til, hæftet og forsynet med sort ryg og sluttelig pakket ind. Først herefter var det fyraften. En af de ansatte var i perioden Niels Yde Sørensen, der senere blev bogtrykker i Koldby. Firmaet, Koldby Bogtrykkeri, blev i 2006 opkøbt af Dantryk a/s. En rejsende svend, kaldet Søren Sødsuppe, dukkede undertiden op på trykkeriet, og hvis der var et eller andet arbejde, som han kunne udføre, fik han et job og kunne således tjene en skilling indtil trangen til landevejen igen blev for stor. Efter kortere eller længere tids forløb dukkede Søren Sødsuppe så op igen for at se, om der var et arbejde til ham. Den sidste, der kom i lære hos Albert Andersen, var Christian Christoffersen (Chris), der dog først blev udlært, da sønnen Hilmer Andersen havde overtaget trykkeriet i Hilmer Andersen I 1952 døde stifteren af trykkeriet, og 2. generation kunne rykke ind med sønnen Hilmer Andersen som bogtrykker og avisudgiver side indd 60 03/11/

4 Hilmar Andersen foran bogtrykkeriet i Bredgade Hurtigt herefter begyndte der at ske nye fremskridt. Som noget af det første købte Hilmer Andersen en for firmaet ny - men dog brugt hurtigpresse - der gjorde den manuelle pålægning af Thylands Avis overflødig. Christian Christoffersen skrev ved Thylands Avisens 75-års jubilæum i artiklen En avis og dens historie: Vi havde i hele min læretid trykt avisen på en trykkemaskine med manuel pålægning, og denne pålægning var noget af det første, vi lærlinge blev sat til. Ganske vist var sideantal eller oplag ikke så stort som i dag, men vi kunne heller ikke trykke mere end 2 sider ad gangen, hvilket krævede, at vi måtte igennem hele oplaget for hver 2 sider et langsomt og søvndyssende arbejde, men alligevel et arbejde hvor man skulle passe på som en smed, ellers smuttede papiret i valserne, eller man tog to ark ad gangen med det til følge, at en af vore læsere ingen tryk fik på den ene side, eller en avis der var ulæselig på grund af afsmittet sværte på cylinderen. Vi havde som regel dengang en pige i huset og med i hendes arbejde var at pakke aviser. Når vi så langt om længe var blevet færdige med oplaget på begge sider, tog vi de bundtede aviser på nakken og bar dem på posthuset, for vi havde hverken bil eller andet transportmiddel den første tid. Hilmer Andersen skaffede sig dog snart en gammel, engelsk, venstrestyret Ford Standard, og det var en forletning, undtagen om vinteren, for da ville bilen som regel ikke starte, og vi lærlinge måtte så ud at skubbe den i gang. Det store fremskridt skete, da Hilmer Andersen købte en brugt hurtigpresse med automatisk pålægning, og på denne maskine blev avisen trykt i en del år, indtil den hurtige udvikling af trykkemaskiner også indhentede den. Alligevel skal det indrømmes, at det gjorde ondt, da en flok fra Hurup Jernstøberi gik løs på den gamle avismaskine med store hamre og knuste den til ukendelighed for til andet end gammelt jern kunne den ikke bruges, tiden var uhjælpelig løbet fra den som fra så meget andet. Chris Christoffersen, Thylands Avis, 26/ Der blev i 1950erne indrettet nye lokaler til sætteriet, og det gamle kulfyrede centralvarmeanlæg, der havde sin placering midt i trykkeriet, kunne fjernes, idet man i 1958 fik indlagt fjernvarme. Da man startede i Bredgade fyrede man med tørv, hvilket støvede ganske forfærdeligt. Støvet ikke alene lagde sig på de løse skrifttyper og gjorde dem alt andet end behagelige at arbejde med, men sammen med farven fra de store valser på trykkemaskinen svinedes typerne til, og de blev derfor forholdsvis hurtigt slidt ned. Af den grund havde trykkeriet visse skrifter, der var for fine til avistrykning og kun måtte bruges til tryksagsopgaver. Men vi snød dog engang imellem og huggede en af de fine skrifter til en overskrift i en annonce med fare for en reprimande, men stolte var vi unægtelig over vor kreativitet og det var annoncørerne fra dengang forhåbentlig også. Chris Christoffersen, Thylands Avis, 26/ Hilmer Andersen gav ligeledes de administrative rutiner og det stadig større bogholderi en kraftig opstrammer. Ikke alt maskineri, der blev indkøbt til trykkeriet, fungerede perfekt. Således kan Christian Christoffersen i ovennævnte artikel berette følgende: side indd 61 03/11/

5 Noget jeg husker tydeligt fra den tid, i 1950erne, var når det virkelig brændte på i håndsætteriet den allerede på den tid antikvariske Thypograph sættemaskine, der var installeret i et lille rum bagerst i trykkeriet uden nævneværdig udluftning af de giftige blydampe. Maskinen var på det nærmeste livsfarlig, hvis en matrice gik i klemme, idet det smeltede bly så for omkring i rummet, og så var det med i en fart at dække ansigt og især øjne. Her var Hilmer Andersen faktisk den eneste, der turde give sig i kast med uhyret. Chris Christoffersen, Thylands Avis, 26/ Hilmer Andersen nåede kun at stå i spidsen for trykkeriet fra , hvor han døde, 57 år gammel. Hilmer Andersen havde gennem årene haft stor støtte af sin kone, Klara Andersen, der nu uden at være fagmand drev såvel trykkeri som distriktsavis videre sammen med sønnen Jens Jørgen Andersen, 24 år, der havde den nødvendige fagmæssige viden. Under den fælles ledelse gik trykkeriet støt og roligt fremad, og maskinparken blev i de følgende år væsentligt forbedret med nogle af de nye og moderne maskiner, der efterhånden så dagens lys. Således installerede man i tresserne en ny Heidelberg cylinderpresse og en Heidelberg vingeautomat, der kunne klare de hastigt voksende bogtrykopgaver. En væsentlig forbedring i sætteriet skete, da man købte en Linotype sættemaskine, der tidligere havde udført fint arbejde på dagbladet Politiken. I opgangstiderne i tresserne fik firmaet i Hurup stadig flere arbejdsopgaver, hvil ket betød, at man i 1965 kunne ansætte Frits Havshøj Sørensen fra Thisted. Medarbejderstaben bestod herefter ud over Frits Havshøj Sørensen af Christian Christoffersen, der ledede sætteriet, og Jørgen Frost Larsen, som tog sig af det administrative samt trykkeriet og desuden af lærlinge. Gennem tresserne var lærlingene Jannick Frost Larsen, Finn Andersen, Alex Salmon, Rene Nørskov, Ryan Vestergaard, Hans Andersen og John Mouritsen. I 1968 købte Jørgen Larsen et trykkeri i Esbjerg. To nye blev ansat på trykkeriet, Viggo Fredensborg og Ole Madsen Pedersen. Gennem 1960erne fik trykkeriet flere og flere opgaver, og virksomheden fortsatte sin fremgang, men tiden nærmede sig, hvor Klara Andersen gerne ville trække sig tilbage. Tiden var nu inde til, at Jens Jørgen Andersen måtte beslutte sig, om han ville vende tilbage til den virksomhed, hans farfar havde startet i Jens Jørgen Andersen tilbage til Hurup i 1971 I 1967, efter at have arbejdet to år i København havde Ruth og Jens Jørgen Andersen købt et bogtrykkeri i Nakskov. Det var et gammelt trykkeri med udgangspunkt i den nedlagte Vestlollands Avis, og det havde i en del år kørt med tabsgivende ordrer. Ægteparret Andersen kunne derfor købe trykkeriet forholdsvis billigt. Som det første blev alle de tabsgivende ordrer håndfast skåret væk, og en ny kundekreds skulle herefter bygges op. For at markere, at trykkeriet, Vestlollands Bogtrykkeri, også ville arbejde uden for det lokale område, fik trykkeriet et nyt navn, Dantryk. Specielt kastede man sig over kasseblokke, hvor man hurtigt fik kunder over hele landet, især takket være Ruth Andersens store salgsindsats. Dette, at gå udenfor det lokale område og satse på hele landet som potentielle kunder, blev også kendetegnet for familiefirmaet efter Jens Jørgen Andersens hjemkomst til Hurup. Selv om ægteparret efterhånden havde fået arbejdet det lollandske firma op til en sund forretning, valgte Jens Jørgen Andersen og hustru at vende tilbage til Hurup, hvor de overtog firmaet i juni 1971, som værende 3. generation. Da firmaet i Nakskov ikke kunne sælges, blev det i stedet flyttet med til Hurup. Med fra Nakskov medbragte man en gammel Eickhoff automat, en vingeautomat samt en skæremaskine. Ikke alene blev en del af maskinparken flyttet med til Hurup, men også mange af de specialtrykkeopgaver som formularsæt, kasseblokke og kopibøger, man havde fået opdyrket i Nakskov, flyttede med. Dette satte naturligvis yderligere gang i virksomheden i Bredgade side indd 62 03/11/

6 Desuden flyttede firmaets eneste typograf Lars Sørensen og dennes kone samt en pige i huset med til Hurup. Med de mange nye opgaver blev pladsforholdene derfor hurtigt for trange, og da der ikke var de store udvidelsesmuligheder i Bredgade, købte firmaet et areal i det nye industrikvarter i Hurup, hvor der blev bygget et nyt trykkeri, Industrivej nr. 9. Dantryk på Industrivej Den nye trykkeribygning, tegnet af arkitekt Lars Raadal, havde et areal på 755 m 2, hvoraf trykkehallen, som det centrale led i virksomheden, optog de 360 m 2. I forbindelse med trykkehallen blev der opført en bygning, som skulle rumme lokaler til teknikken på trykkeriet, kontorer, kantine m.v.. Med god assistance af Sydthy Erhvervsforening havde Sydthy Kommune formidlet et bygge- og maskinlån, egnsudviklingsstøtte til bogtrykker Jens Jørgen Andersen Med det nye byggeri ville firmaet tage den mest avancerede teknik i brug med offset-tryk og fotosats. Firmaet, der havde specialiseret sig i leverancer af formularsæt til moderne bogholderi og regnskabsføring, kunne nu med den nye offsetpresse trykke disse formularer i to farver på en gang og automatisk indlægge carbonpapir og kopi. Sættekasserne var nu delvis blevet erstattet af fotosats. En nyanskaffet BMN-computer kunne levere fotosatsen med muligheder for valg mellem otte forskellige skriftstørrelser og med utallige muligheder for at kontrollere og rette under sætningen. Det nye udstyr betød en forenkling og billiggørelse af hele arbejdsprocessen, og alligevel måtte firmaet på grund af en stigende ordremængde forøge sin arbejdsstab, så der kort tid efter indvielsen af det nye trykkeri var 20 ansatte på Dantryk. De første år efter Jens Jørgen Andersens overtagelse af trykkeriet fungerede det stadig som et egentligt bogtrykkeri. Fra 1975 blev produktionen omlagt fra bogtrykkeri til blankettrykkeri. Det nye trykkeri med dets mange specialopgaver blev hurtigt for lille, og man kom til at mangle plads. Avisen optog en del af pladsen og var faktisk i vejen for sats- og pladefremstilling til de forslugne formulartrykkemaskiner. En løsning på pladsmangelen var en udskillelse af avisen, hvilket da også skete i Dantryk flyttet til Industrivej side indd 63 03/11/

7 Tre virksomheder i 1980 Året efter at Thylands Avis pr. 1. januar 1979 var blevet udskilt i et særligt aktieselskab, blev sætteriet af administrative årsager skilt ud i et satsselskab Dansats den 1. maj De tre virksomheder Dantryk, Dansats og Thylands Avis beskæftigede nu 22, hvoraf 8 var typografer og 1 typograflærling. Dansats ejedes af Arne Staun og Christian M. Jensen. Ved navneændringen til DanDigital i 2002 kom Dantryk A/S med i ejerskabet. I slutningen af 2008 købte Dantryk de to tidlige ejeres aktier, således at DanDigital nu er ejet af Dantryk a/s. Formularer i endeløse baner Først i 1980erne havde den tekniske udvikling taget endnu et stort skridt i form af minicomputernes udbredelse. Også her tog Jens Jørgen Andersen med vanlig situationsfornemmelse et spring ind i fremtiden og kunne imødekomme kundernes ønsker om formularer i hele baner frem for de hidtidige ark. En stor del af firmaets kunder investerede først i 1980erne i administrative dataanlæg, og de fik dermed brug for sammenhængende edb-blanketter. Dette behov så man i 1982 på Dantryk og investerede i første omgang i en brugt maskine. Satsningen viste sig at være rigtig kunderne var der og allerede året efter blev der indkøbt to nye rotationsmaskiner til edb-formularer. Efterspørgselen var undertiden så stor, at firmaet måtte køre på to-holdsskift for at kunne klare de mange ordrer. Dette krævede i starten af 1980erne en større investering, men da det var overstået i 1984 fremstod Dantryk som en af de mest veludstyrede virksomheder i Danmark på området Udvidelser i 1980erne Allerede i 1981 blev det nødvendigt med en ny udvidelse på Industrivej, hvorved trykkeriets areal fordobledes til ca m 2. Igen i 1986 måtte der på grund af den stadig større produktion en udvidelse til. Dantryk købte en ejendom på Nørre Alle, hvortil man flyttede produktionen af løbende baner til edb-maskiner. Selv om konkurrencen på denne produktion var hård, så firmaet stadigvæk store muligheder på området. I forbindelse med flytningen blev der ansat mere personale, blandt andre en grafisk leder og en til bogbinderiet. I 1986 var der 35 ansatte, hvoraf de 10 var beskæftiget med produktionen af edb-blanketter i endeløse baner, medens fremstillingen af formularsæt, lodsedler m.v. var lagt i hænderne på driftsleder Arne Staun og 25 andre ansatte. Maskinparken i midten af 1980erne Firmaet havde i årenes løb investeret millioner i nye maskiner, hvilket betød, at i 1986 var der ingen maskiner, der var over fem år gamle. Det er nødvendigt hele tiden at være med og kunne lave det alle andre kan, ikke mindst fordi vi sælger over hele landet, udtalte Jens Jørgen Andersen til Thisted Dagblad, 7/ Dorte og Peter Andersen, 1991 I 1991 skiftede det hidtidige aktieselskab til et nyt navn under navnet Dantryk-Hurup af 1991 a/s. Dette skete i ønsket om at forberede et glidende generationsskifte. I det nye selskab med en aktiekapital af samme størrelse som det gamle, fik børnene Dorte og Peter Andersen 90 % af aktierne i form af B-aktier. På dette tidspunkt var Dorte Andersen endnu i bogtrykkerlære i Thisted, medens Peter Andersen efter endt uddannelse i branchen var vendt tilbage til firmaet. Som det eneste firma i den kun godt hundredårige gamle stationsby var Dantryk ene om at kunne kalde sig en fjerdegenerations virksomhed. Firmaet beskæftigede ved indgangen til 1990erne omkring 40 medarbejdere. Nye udvidelser i 1994 Selv om firmaet i de første år af 1990-erne havde styrket sin position på landsbasis inden for edb-formularer, hvilede firmaet ikke på laurbærrene. Nye udfordringer blev taget op, hvilket bl.a. betød, at man ville styrke firmaets position inden for reklametryk. Nu var det fjerde generation, der sammen med faderen skulle stå i spidsen for en udvi side indd 64 03/11/

8 Generationsskifte i Fra venstre ses Jens Jørgen, Ruth, Dorte og Peter delse af det snart 100-årige firma. Udvidelsen af aktiviteterne krævede nye investeringer i såvel bygninger som maskiner på omkring 6 millioner kroner og yderligere ansættelser af nye medarbejdere. En ny 700 m 2 hal måtte bygges i 1994 bl.a. til at rumme en ny 5-farve trykkemaskine med en længde på 25 meter. Den nye, avancerede, fuldautomatiske maskine ville give firmaet mange nye muligheder, idet der bl.a. kunne trykkes 5-farver fra ruller på begge sider. Rullerne ville i samme arbejdsgang blive skåret ud i ark. Desuden var maskinen udstyret med UV-tørring, hvilket betød, at der også kunne trykkes på glittet papir. Et andet stort område ville blive fotoposer, ligesom firmaet ville blive konkurrencedygtigt inden for reklameaviser, der hidtil i stort omfang var blevet trykt i udlandet. En hel del mennesker, ikke mindst indenfor postvæsenets rækker, har været eller er blevet overfølsomme over for disse reklameblade, der var trykt ved dybtryk. Dantryks nye maskine var en offsetmaskine, der ikke skulle give disse overfølsomhedsgener. Nye udvidelser i 1996 Ekspansionen af Dantryk fortsatte i 1996 med anskaffelse af endnu en 5-farve fuldautomatisk maskine, og samtidig købte man ejendommen på Industrivej 16. Formålet med dette køb var at flytte sætteriet fra Industrivej 9 til Industrivej 16 for at gøre plads til den nye trykkemaskine. Med købet af den første 5-farve trykkemaskine kom firmaet ind på markedet for direct-mail, reklame udformet som et brev, der repræsenterer et produkt eller en serviceydelse med henblik på at foretage et salg til modtageren. Det lykkedes så godt, at man i takt med de stigende ordremængder måtte gå fra 1-holdsskift til 2-holdsskift og i perioder endda 3-holdsskift. En ny maskine, der blev taget i brug i sommeren 1998 bevirkede, at man igen kunne gå til 2-holdsskift side indd 65 03/11/

9 En af de store kunder var Foto Knudsen, der drev direct-mail fotoforretning i flere lande i Europa. Den nye trykkemaskine var klar til at løse opgaverne, idet den kunne trykke stk. laserark i timen med op til 5 trykfarver på én gang. Denne trykhastighed betød en meget stor konkurrencedygtighed, idet de to maskiner nu kunne trykke omkring ark i timen. De to maskiner, købt i henholdsvis 1994 og 1998, ville have en nyværdi på mere end 10 millioner kroner. Men på grund af den store konkurrence indenfor trykkeribranchen var det lykkedes at købe dem fra et konkursbo til en for firmaet fordelagtig pris. 1990erne var præget af store investeringer, hvilket var en nødvendighed, hvis firmaet fortsat skulle være på forkant med markedet. Som Peter Andersen udtrykte det: Der sker hele tiden ændringer i virksomhedernes papirgange, hvilket kræver et vågent øje, hvis man skal fastholde markedet. I den forbindelse har vi også investeret i en etiket-påsætningsmaskine og avanceret edb-udstyr. Thylands Avis, 16/ Thylands Adresse - Avis Avisen, fra omkring 1920 Thylands Avis, udkom første gang i september måned 1910 med et oplag på som et Upolitisk Ugeblad for Syd- og Mellemthy. Thylands Adresse Avis var de første mange år kun på 4 sider, men som Albert Andersen skrev i lederen i det første nr.: ikke stort; men vi skal dertil sige, at hvad man ikke er, det kan man blive. Man skal jo helst begynde ved Jorden, hvis man i det lange Løb skal have fast Grund under Fødderne. Her anes den vestjyske besindighed og alligevel en vis optimisme - det skal nok gå med nøjsomhed og flid. I 1979 blev Thylands Avis udskilt fra Dantryk som et selvstændigt aktieselskab og flyttede til egne lokaler i Jernbanegade 3 i den samme bygning, hvor Albert Andersen i 1909 startede sit trykkeri. Med Jens Jørgen Andersen og hustru, Ruth, indtrådte nu i det nye aktieselskab typograf Christian Christoffersen (Chris) og redaktør Egon Hummelshøj. I foråret 1987 flyttede Thylands Avis til den tidligere lægebolig Bredgade 139, hvor man havde lejet størstedelen af stueetagen og hermed var sikret god plads til personale og teknik. Selve trykningen skulle Morsø Folkeblad tage sig af. Gennem tiderne har Thylands Avis udgivet en del specialudgaver af avisen: Thybanen fylder 100 år i 1982 (100 sider), Thylands Jubilæumsavis, 1985 (104 sider) og Jubilæumsog Messeavis i anledning af Håndværker- og Borgerforeningens 100 års jubilæum (40 sider). En epoke slut I 2001 overtog De Bergske Blade (Nordjyske Medier) Thylands Avis, der i perioden havde været i familien Andersens eje, fra 1979 et nyt aktieselskab se ovenfor. Hædersbevisninger Den 19. marts 1990 fik Jens Jørgen Andersen og hustru, Ruth, på Sydthy Erhvervsforenings generalforsamling i Hurup overrakt foreningens hædersbevisning i form af et slips. Hvert år laver Børsens Nyhedsmagasin en oversigt over de 100 hurtigst voksende virksomheder i Danmark med en omsætning på millioner kroner - en såkaldt gazellevirksomhed. I 1995 var den eneste virksomhed i Thy, der var med i oversigten, Dantryk. Familievirksomheden Dantryk - Hurup a/s avancerede på fire år fra en 86. plads til en 46. plads i 1995 blandt de 100 hurtigst voksende virksomheder i landet. Miljøministeriet har EMAS-registreret, EUs forordning om miljøstyring og miljørevision, Dantryk i Hurup. Samtidig hermed erhvervede Dantryk retten til at mærke virksomhedens produkter med det nordiske miljømærke, Svanen. Ændret strategi og profil i det nye årtusinde Med opkøbet af de tre virksomheder i Thy Thy Bogtryk & Offset A/S, 2003, Koldby Bogtrykkeri i/s, 2006, og Wadmann Grafisk a/s, 2008, ændredes firmaets profil til også at producere direkte til slutbrugere i lokalområdet side indd 66 03/11/

10 Fra at være et specialtrykkeri, der hovedsageligt var underleverandør af formularer for grafiske virksomheder over hele landet, ændrede vi i 2003 vores profil til også at producere til slutbrugerne i vores lokalområde. Peter Andersen, Thisted Dagblad, Dantryk a/s i 2009 Efterskrift af Mogens Knudsen En gammel gubbe på hundrede år ved, at et så langt liv byder på både medgang og modgang, og sådan har det også været for Dantryk a/s. Medgangen har glædet, og modgangen har gjort menneskene bag firmaet stærke og robuste nok til at fortsætte mod nye mål. Den vestjyske udholdenhed og til tider stædighed har betydet, at firmaet har overlevet i en branche, der de seneste tredive år har gennemlevet en forandring af dimensioner. Det er lykkedes Dantryk a/s at gennemføre forandringer på såvel det materielle som på det menneskelige plan i takt med omvæltningerne i branchen. Derfor er firmaet i dag gearet til at være med i konkurrencen om kundernes gunst. Langt hovedparten af kunderne er fra branchen. Dantryk a/s har kunder over hele landet, men uden for lokalområdet er det andre trykkerier, tryksagsudbydere, kontorforsyningsvirksomheder m.fl., der udgør kundegruppen. Dantryk a/s er klar til fremtidens udfordringer og tilbyder i jubilæumsåret alt inden for trykt kommunikation. Ledelse og medarbejdere glæder sig til at tage hul på de næste hundrede år Vigtige årstal i Dantryks historie 1909: Albert Andersens Bogtrykkeri starter 1910: Thylands Adresse-Avis starter Trykkeriet flytter til Ny Refsvej 1923: Trykkeriet flytter til Bredgade : Tilbygning i Bredgade : Dantryk starter i Havnegade 36, Nakskov 1971: Dantryk flytter til Hurup og bliver slået sammen med Albert Andersens Bogtrykkeri Familien samlet i jubilæumsåret Ruth og Jens Jørgen Andersen, Dorte Eriksen og Peter Andersen 1974: Nyt trykkeri opføres på Industrivej : Første tilbygning på Industrivej : Første maskine til endeløse baner købes 1984: Yderligere to maskiner til endeløse baner købes 1992: Industrivej 16 købes (naboejendom) 1994: Anden tilbygning på Industrivej : To haller på Nørre Allé 41 købes, og produktionen af endeløse baner flyttes hertil 1998: Tredje tilbygning på Industrivej : Bygning til papirlager opføres på Industrivej : Schjølin Tryk, København, købes 2001: Thylands Avis sælges til De Bergske Blade 2002: Den sidste plads på Industrivej 9 udnyttes med en ny hal side indd 67 03/11/

11 2002: 2003: 2004: 2006: Køber maskinparken fra Oensbæks Formulartrykkeri ApS og flytter maskinerne til Hurup Thy Bogtryk, Hvidbjerg, købes og flyttes til Hurup Trykkerihal til arktryk opføres på Industrivej 16. Nørre Allé 41 sælges, og 4 rotationer til endeløse baner flyttes til en ny hal på Industrivej 16 Koldby Bogtrykkeri købes og flyttes til Hurup 2006: 2008: 2009: 1 Halvdelen af aktiekapitalen i Merco Print a/s købes Wadmann Grafisk købes og flyttes til Hurup Overtagelse af maskine og produktion fra Intermail Graphic Burmeister & Wain Dantryks medarbejdere i jubilæumsåret: Forrest fra venstre ses Tage Sejer Hansen, Dorte Eriksen, Sonny Eriksen, Palle Andersen, Ruth Andersen, Jens Jørgen Andersen og Peter Andersen. 2. række: Peter Kongsgaard, Peter Johansen, Margaret Mikkelsen Andersen, Metha Nielsen, Kirsten Bennedsen, Mike Nielsen, Mads Svaneborg og Dorrit Sørensen. 3. række: Gordon Christensen, Arne Staun, Lene Rønne Pedersen, Søren Poulsen, Tage Skaarup, Gitte Hummelshøj Jensen, Birgit Jensen og Eva Krog Jensen. 4. række: Kurt Iversen, Peter Nilsson, Christian Jensen, Jesper Yde Sørensen, Peter Møller, Per Sanderhoff Jensen og Kristine Bertelsen. 5. række: Mogens Knudsen, Ove Christensen, Jan Nielsen, Erik Nielsen, Ebba Hummelshøj, Peter Wadmann og Tina Kjær side indd 68 03/11/

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik

Midt i Thy, og helt i front med service og teknik Midt i Thy, og helt i front med service og teknik GRØNKJÆR s Maskinværksted holder til i Hurup Thy, hvor der er højt til loftet og plads til udvikling. Der er ikke langt til gode veje, og færgeforbindelserne

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer

2takts bygning. Ca. 1911: L. P. Houmøller begynder at spekulere i 2takts dieselmotorer 2takts bygning Tidslinje 1883: Produktionen af skibsmotorer i Frederikshavn starter med, at brødrene Jens og Lauritz Peter grundligger motorfabrikken Brdr. Houmøllers Jernstøberi i Søndergade. o Køber

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder

Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder Murerfirmaet Erik Andersen ApS 100 års jubilæum 1915-2015 3 generationer gennem 100 år fortalt i ord og billeder Laurits, 1915-1956 Erik, 1953-1982 Det er med stolthed, at vi 5. december i år kan fejre

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Graphic House. Profilbrochure

Graphic House. Profilbrochure Graphic House Profilbrochure JYSK FIRMA MED FORSTAND Graphic House er kendt for deres gode service og ekspertise inden for deres fagområde, Vi laver mange forskellige cases, men brillierer bla. inden for

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg!

Danmarks største flishugger kommer fra Grønbjerg! Side 1 af 6 Læs Give Avis Om os Annoncer VAF MEDIER Kontakt Ikke afgjort om 17-årig bliver sigtet for voldtægt Fantomredninger af Jan D. gav Give sejren! 17-årig voldtaget ved klassefest FORSIDE LÆSERBREVE

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 50 øre tofarvet Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 Det at samle tofarvede Jeg har samlet på frimærker siden jeg var 7 år og med mellemrum. Det ændre sig i 1981 da

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

4. generation fører forretningen videre

4. generation fører forretningen videre 1981 2011 4. generation fører forretningen videre 1 Splinterny rustvogn VEJEN: Møbelhandler Søren Fischer Viig, som også driver Fischers Begravelsesforretning i Vejen og P. Brøggers Begravelsesforretning

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir.

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. TRYKPÅ! Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. CMYK Man skelner mellem flere trykteknikker: Højtryk Papir

Læs mere

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014

Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 Formandens beretning ved PD Danske Lokalavisers årsmøde i Brabrand, 9. maj 2014 I stedet for den traditionelle indledning vil jeg i år lægge ud med et centralt emne for branchen, som vi i PD Danske Lokalavisers

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

»Vi kan mere end du tror«

»Vi kan mere end du tror« »Vi kan mere end du tror«hvad kan et lille foretagende som Vitten Grafisk egentlig? Svaret er:»vi kan det hele, og vi har alt i eget hus«, fortæller bogtrykker Lasse Borgbjerg Af Knud Erik Jensen Det er

Læs mere

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956

Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Ved dette blev deres liv Hanne og Jens Aage Dalgaard etablerer sig som vognmand og stiftede familie i Tvis, 1949-1956 Hanne og Jens Aage Dalgaard er begge fødte i Feldborg og gifter sig i 1948. Ved den

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Niels-Henrik Pedersen, Arne Bertelsen, Hans Pedersen, Henrik Jensen & Thorkil Bennedsen

Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Niels-Henrik Pedersen, Arne Bertelsen, Hans Pedersen, Henrik Jensen & Thorkil Bennedsen Bestyrelsesmøde Sydthy Golfklub Mødetid: Lørdag den 12. december 2015 Mødested: Klubhuset Deltagere: Ib Overgaard, Jens Kr. Yde, Niels-Henrik Pedersen, Arne Bertelsen, Hans Pedersen, Henrik Jensen & Thorkil

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight

Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Pressemeddelelse København, d. 9.11.2017 Bloggigant køber Mascha Vangs millionvirksomhed: Blognetværket Blogly bliver en del af Bloggers Delight Efter to år med stor vækst er Blogly, som hidtil har været

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson

Navn Mødetid Mødested Kontaktperson MBL 2011 - Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 26754900 Stævneleder Blaine Dyrlund 20213916 Stævnespeaker Jørn Kim Hansen 22334530 Parkering, nøgler m.v. Per Sandberg 20197989 Stævnelæge Per Møller

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt.

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. Side 1 af 8 Kendelse af 29. april 1996. 95-58.524. Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. (Connie Leth, Eskil Trolle og Vagn Joensen) Advokat A har på vegne

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

Den første onsdag I måneden eller efter aftale.

Den første onsdag I måneden eller efter aftale. Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2011 Avis nr. 10 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43, Halvrimmen, 9460 Brovst Mail: dgbhalvrimmen@gmail.com WWW.detgamlebibliotek.nordjyskeklubber.dk

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Licenskort 2017 Licenskort 2017

Licenskort 2017 Licenskort 2017 Licensnr. 34-1347 Reserve Ja Licensnr. 34-1301 Reserve Daniel Hamborg Leif Sabroe ØFC ØFC 1 Gennemsnit 2017 20 Gennemsnit 2017 21 Gennemsnit 2016 Gennemsnit 2016 19,8 Gennemsnit 2015 Gennemsnit 2015 21,6

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere