SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport."

Transkript

1 Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de omkring enmandsbetjente fartøjer. Informations-kampagner Skriftlig egenkontrol af fartøjet Periodiske syn for alle erhvervs-fartøjer også de enmandsbetjente Direct mail ved ulykker Risikovurdering Arbejdsmiljøsyn på enmandsbetjente trawlere Også fartøjets forsikringsmæssige værdi og/eller landet fangstværdi afgør, om et fartøj skal opfylde bestemte regler og/eller underkastes syn Søfartsstyrelsens registrering skal gøres mere målrettet og have større forebyggende effekt Det er det, der kan være med til at dæmme op for de ulykker, der sker på de enmandsbetjente fiskefartøjer. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Arbejdsgruppen der har Mogens Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste som formand - har brugt 3 år på at kulegrave samtlige sø-ulykkes-rapporter og på at dokumentere de særlige faremomenter, der er på de enmandsbetjente fartøjer. Nu ligger den endelige beslutning i Søfartsstyrelsen. Desuden arbejder Arbejdsmiljøtjenesten videre med at finde et egnet overvågnings- og alarmsystem. EN VIGTIG KULTUR Det kystnære fiskeri spiller traditionelt en stor rolle i Danmark. Og de enmandsbetjente fartøjer har også en stor kulturel og social betydning. Men hvem er de, enmands-fiskerne? Der er fiskere, der arbejder alene på deres enmandsbetjente fartøjer. Det svarer til næsten halvdelen af landets fiskere. De fleste driver fiskeri med garn, bundgarn, ruser og kroge. Men 230 af dem har trawlere og 3 har snurrevods-fartøjer. Langt de fleste fartøjer er under 15 brt. Kun 97 er over. Langt de fleste enmands-fiskere tjente under ,- i Men 600 af dem har erhvervsøkonomisk betydning for landet. FAKTABOKS

2 Kystfiskeriet fra de mere end 200 små landingssteder langs de danske kyster har en kulturel værdi, som ikke må undervurderes. Dansk fiskeri er mere end fiskeri fra de store havne med gode faciliteter og god markedsadgang. Kilde: Regeringens oplæg til Folketingets fiskeri-politiske debat den SÅDAN GÅR DET GALT OK-Enhedens sø-ulykkes-rapporter giver et fingerpeg om, at det går galt på de enmandsbetjente fartøjer pga. forlis, kollision og grundstødning. Forlis ved bordfyldning af fartøjet Forlis ved vandfyldning i maskinrum Kollision Grundstødning Det er de hyppigste årsager til sø-ulykker på enmands-fartøjerne. Halvdelen af ulykkerne sker i årets fire sidste måneder. Den samme periode har også en overvægt af dødsulykker. Arbejdsgruppen peger i sin rapport på, at det fx kan skyldes, at fiskerne tvinges ud på havet for at hente årslønnen hjem på trods af vejret. De fleste sø-ulykker sker desuden i dagslys og kun ganske få timer efter afsejling fra havn ofte indenfor de første 2 timer. Arbejdsgruppen konkluderer derfor: Forlis Der er således ikke konstateret uheld i det enmandsbetjente fiskeri, der kan henføres til træthed som følge af lang tid til søs. Det kan skyldes manglende tilsyn med fartøjet inden afsejlingen eller en fejlvurdering af fartøjets evne til at klare vind- og vejrforholdene. En sø-ulykke på et enmandsbetjent fartøj ender ofte med et forlis særligt hvis fartøjet er en damjolle. Og det skyldes enten bordfyldning eller vandfyldning gennem skroget. Fartøjer over 5 brt. har dog en væsentlig større risiko for at blive ramt af en søulykke end et fartøj under 5 brt. Arbejdsgruppen fastslår også, at mange mindre fartøjer tit bliver bygget om. De har også fået flere og tungere fiskeredskaber om bord, og de bliver som regel sat på dækket sammen med fangsten. Begge dele kan forringe stabiliteten. Byggemåden og den traditionelle udformning kan også have indflydelse på ulykker i hårdt vejr. Også medløbende sø er skyld i mange ulykker. Arbejder alene Arbejdsgruppen peger også på, at selve det at være alene på havet kan få fatale følger.

3 I en del af uheldene ville forløbet sandsynligvis have været et andet, hvis der havde været ikke 1, men 2 mand om bord. - Der er næppe tvivl om, at en forulykket fisker på et enmandsbetjent fartøj i flere tilfælde ville have været i live i dag, hvis han havde anmodet en kollega om assistance, hedder det videre i rapporten. I alt 22 enmands-fiskere omkom ved en sø-ulykke fra Det svarer til hver 4. dødsulykke i fiskeriet. INFORMATIONS KAMPAGNE Kampagne skal gøre det mere sikkert at fiske fra enmands-betjente fartøjer. Informations-kampagne skal fortælle ejere og brugere af de mindre fartøjer om de forhold og mangler, der har indflydelse på en sikker drift. Og kampagnen skal både give praktisk information og checklister. Den skal bl.a. fortælle om de faremomenter, der er om bord. Og den skal fortælle, hvordan man opnår en sikker drift fx hvordan man bruger redningsflåde og redningsmidler. BEDRE REGISTRERING Søfartsstyrelsens registrering bør gøres mere målrettet og have større forebyggende effekt. Den måde Søfartsstyrelsen registrerer og opsamler sø- og arbejdsulykker på bør revurderes. Det skal den, så oplysningerne kan blive mere målrettet og derfor bedre kan bruges til at forebygge ulykker. Sådan lyder arbejdsgruppens konklusion. Og det gør den, fordi Styrelsen skelner mellem handelsskibe og fiskefartøjer, men ikke ud fra det enkelte fartøjs anvendelse og størrelse. Derfor siger arbejdsgruppen om Styrelsens oplysninger: - Disse oplysninger kan ikke uden en omfattende yderligere bearbejdning medvirke til at fastlægge de særlige risici i enmandsbetjente fartøjer. Arbejdsgruppen opfordrer desuden Søfartsstyrelsen til at undersøge, om det er lovligt - ifølge registertilsyns-loven - at sende en direct mail til søsterskibe, når der er sket et uheld på et fartøj. ØKONOMI Også fartøjets værdi og fangst skal afgøre, om det skal opfylde bestemte regler og underkastes syn.

4 Det foreslår arbejdsgruppen på baggrund af, at økonomien selvsagt har indflydelse på skibets drift. - Alt andet lige tvinger en stor investering og en økonomisk afhængighed af fartøjets indtjening fiskeren til at have flere havdage og derved en mere intensiv brug af fartøjet, hedder det i arbejdsgruppens rapport. Det bliver bl.a. dokumenteret af 3 forlis med ikke mindre end 7 omkomne fiskere til følge. Ulykkerne skete alle i vindstyrker på over 14 m/sek., og de skete med kort tids mellemrum midt i 1990 erne. Som følge af dødsfaldene blev der i øvrigt indført krav om redningsflåder i alle mindre fartøjer. Arbejdsgruppen peger på, at Søfartsstyrelsen hidtil kun har brugt fartøjets størrelse og fartsområde til at afgøre, om det skal opfylde bestemte regler og underkastes syn. Arbejdsgruppen mener derfor, at Styrelsen bør overveje at også fartøjets forsikringsmæssige værdi og/eller landet fangstværdi skal afgøre, om det skal opfylde bestemte regler og/eller underkastes syn. SYN OG RISIKOVURDERING Arbejdsmiljøsyn, periodiske syn, skriftlig egenkontrol og risikovurdering det kan være med til at gøre det mere sikkert at være enmands-fisker. Danmark bør adoptere et engelsk forslag om, at skipper skal lave en skriftlig egenkontrol af sit fartøj en gang om året. Det anbefaler arbejdsgruppen, ligesom den går ind for, at der bliver indført periodiske syn for alle erhvervsmæssige fartøjer også de enmandsbetjente. Dette er noget, OK-Enheden har slået til lyd for i flere år. Risikovurdering Arbejdsgruppen dokumenterer, at enmands-trawlfiskeri udgør en særlig og meget høj risiko. Derfor mener de, at: - Alle førere af enmandsbetjente trawlere uanset størrelse skal foretage en risikovurdering, hvorefter fartøjet skal gennemgå et arbejdsmiljøsyn. Det skal ske for at sikre, at fartøjet er indrettet, så arbejdet om bord kan udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. FAKTABOKS Det ved vi ikke i dag: Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange enmandsbetjente fiskefartøjer, der har en redningsflåde Det er ikke muligt at fastslå nøjagtigt, hvor mange enmandsbetjente fiskefartøjer, der bliver stillet udstyrs- og konstruktive krav til bortset fra krav om redningsflåde og vest

5 FAKTABOKS: Der findes ikke en systematisk og gennemskuelig dataregistrering af sø- og arbejdsulykker i Søfartsstyrelsen Langt fra alle sø-ulykker kommer til OK-Enhedens kendskab Der bliver kun lavet sø-ulykkes-rapporter på 25% af de indrapporterede uheld Det gælder allerede nu for enmandsbetjente fartøjer: Obligatorisk uddannelse af nye skibsførere Redningsflåder i alle fartøjer dog med visse undtagelser En redningsvest per person om bord De største fartøjer er omfattet af Meddelelser F Forskrifter for arbejdets udførelse Søvejsregler, regler om sejlads-sikkerhed i SOLAS Konventionens kapitel V Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal

Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Projekt Fiskere i krydspres 1:2015 Omvæltninger og det psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet i ord og tal Jørgen Møller Christiansen - Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Martim Sundhed og Samfund, SDU Omvæltninger

Læs mere

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april

Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 24-04-2003 Havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar Tema om havnesikkerhedsudvalgenes arbejdsmiljø-seminar i Billund 4.-5. april 4½ MILLION TIL BEDRE ARBEJDSMILJØ Der er afsat 300.000 til paravaner

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Oktober 2005, nr. 8. Nyt fra Skibsbevaringsfonden PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Oktober 2005, nr. 8 Læs om Skonnerten Aron Nearmiss - også for SME SOK - ny organisering fra nytår Alkohol - ny politik på vej Nyt fra Skibsbevaringsfonden

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT BRANCHEANALYSE PÅ HJEMMESERVICEOMRÅDET August 2014 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fiskerne der forsvandt

Fiskerne der forsvandt Projekt Fiskere i krydspres 2:2015 Fiskerne der forsvandt - hvorfor ophører fiskerne i fiskerierhvervet, og hvor går de hen? Jørgen Møller Christiansen Anders Berthelsen Carlsbæk Center for Maritim Sundhed

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere