Tværgående indsatser 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværgående indsatser 2009"

Transkript

1

2 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever at have indflydelse på Levuks generelle aktiviteter. Med en pædagogisk målsætning, der bl.a. har fokus på at klubbens aktiviteter skal svare til de unges behov og interesser, og at de unge dermed skal have indflydelse, er det nødvendigt at se på hvorfor og hvordan en stor del af medlemmerne ikke har den oplevelse. I naturlig forlængelse heraf arbejdes med øget medlemsindflydelse. Delaktiviteter for indsatsområdet er: Bearbejdning af tilfredshedsundersøgelsens resultater Gennemgang af eksisterende udvalg, hvor medlemmer kan deltage samt oprettelse af Brugerråd Pædagogisk dialog om indflydelse samt tydeliggørelse af indflydelse Bearbejdning af tilfredshedsundersøgelsens resultater Tegn på succes At der er en fælles forståelse af undersøgelsesresultater, og hvilke elementer, der skal arbejdes i dybden med. Viderebearbejdning/yderligere undersøgelse af eventuelle elementer i undersøgelsen Jan-feb Gennemgang af udvalg og fora, med henblik på unges muligheder for deltagelse. Herunder bestyrelsespost/brugerrådspost. Feb april At der findes et eller flere udvalg/fora, hvor unge kan deltage, pædagogisk begrundet Forberedelse af pædagogisk møde i maj dialog om indflydelse. April maj Pædagogisk møde om medlemsindflydelse, betydning og muligheder. I samarbejde med værdigruppen Steen tager kontakt Maj At der er en fælles bevidsthed i medarbejdergruppen om indflydelse, muligheder og sikringen af sammenhængen mellem ord og handling Forberedelse og tilrettelæggelse i forhold til at inddrage de unge i forskellige fora Juni-aug Involvere og engagere de unge i udvalg, fora Aug-sept At de unges indgang til og forståelse af egen rolle i forskellige fora er tydelig og motiverende Løbende opfølgning og evaluering af de unges udbytte, reelle indflydelse Sept - dec At medarbejdergruppen arbejder bevidst med begreberne inddragelse og indflydelse Gruppen sikrer løbende evaluering af indsatsområdet. I december følges op de gennemførte indsatser og resultater Marianne er tovholder for dagsorden og referater fra møderne, med henblik på struktur og opfølgning. 2

3 Det fortsatte værdiarbejde Levuk havde i 2008 værdier som indsatsområde. Især i forbindelse med nye medarbejdere i organisationen, finder såvel ledelse som medarbejdergruppe, at det er vigtigt for Levuks fortsatte positive udvikling, at fortsætte arbejdet med de grundlæggende værdier i Målet er at sikre dialog, udvikling og synliggørelse om og af værdierne i dagligdagen. Der er to hovedaktiviteter i indsatsområdet: Dialog om og indarbejdelse af værdierne i det daglige arbejde på linjen. Dialog om og udvikling af værdierne i fælles pædagogisk forum Møde om overlevering med tidligere tovholdergruppe 22.1 Bearbejdning af nuværende rutiner for møder og arbejdsfordelinger, som kan indgå i en værdidialog. Nuværende rutiner: Medlemsmøder, personalemøde andre kan evt. indgå Febmarts Udarbejdelse af oplæg til dialog på linjegruppemøde d samt præsentation for øvrige medarbejdere. Forberedelse og tilrettelæggelse af pædagogisk forum(dag) med dialog om værdier. I samarbejde med tovholdergruppen Medlemsindflydelse Marts Marts- april At der ligger konkret oplæg til dialog, som linjegrupperne arbejder med ved gruppemøde d Oplæg, der opfordrer til kort og konkret dialog. Afholdelse af pædagogisk dag om værdier Udarbejdelse af oplæg til dialog på linjegruppemøde d. 3.9 samt præsentation for øvrige medarbejdere. Nyt emne 22.5 August At den samlede medarbejdergruppe har fælles dialog om værdier og deres betydning i hverdagen Forberedelse og tilrettelæggelse af pædagogisk forum(dag) med dialog om værdier. Der inviteres ekstern forstyrrer som udgangspunkt for dialogen Sept okt At dagen er planlagt og udmeldt i god tid, så alle medarbejdere har mulighed for at deltage. Afholdelse af pædagogisk dag om værdier inkl. Nov. ekstern. Der evalueres efter hvert enkelt tiltag, og fra fælles pædagogiske dage er der tydelig opsamling Sandra er tovholder for dagsorden og referat med henblik på struktur og opfølgning. 3

4 Ungdomskultur og medlemsprofiler Mål: At fastholde og udvikle ungdomskulturen på Levuk. Ungdomskultur er en vigtig rammeforudsætning for det pædagogiske arbejde med udvikling af de unges identitet, frigørelsesproces, selvopfattelse og selvtillid, seksualitet, evner til at skabe relationer mv. Indsats: Udvikling og implementering af afklaringsmodel. Beskrivelse af ungdomskultur. Fastlæggelse af dokumenteret ramme for Levuks sammensætning af unge i forhold til deres ressourcer og barrierer for at bidrage til ungdomskulturen i klubben. Der arbejdes desuden med afklaring af muligheder i forhold til udarbejdelse af et ydelseskatalog for Levuks tilbud. Kortlægning af afklaringsmodeller blandt lignende ungdomsklubber samt model fra det tidl. amt Valg af en til to modeller. Evt. med tilpasning ift. kortlægning af medlemmers ressourcer og barrierer for at kunne bidrage til ungdomskultur feb - mar Pilottest af en til to modeller på Teater- og musiklinjen mar - apr Der er gennemført en pilottest af en til to modeller Valg samt eventuel tilpasning af model apr maj Model, der svarer til Levuks behov, er valgt Præsentation af model og vejledning i metode for hele medarbejdergruppen aug - sep Der er udarbejdet medlemsprofil for alle Beskrivelse af medlemsprofiler medlemmer på Levuk Afdækning af muligheder mht. ydelseskatalog blandt ungdomsklubber og lignende institutioner okt - nov Evt. udarbejdelse af ydelseskatalog Beskrivelse af ungdomskultur med specifik beskrivelse af alle vigtige elementer. Herunder inddragelse af hele medarbejdergruppen feb - jun feb maj Der foreligger en beskrivelse af alle vigtige elementer for ungdomskultur, som er udarbejdet med inddragelse af alle medarbejdere på Levuk Der er udarbejdet en dokumenteret ramme for Samlet analyse af nuværende medlemsprofiler i forhold til ungdomskultur med henblik på etablering af ramme for Levuks sammensætning af medlemmer nov - dec Levuks sammensætning af unge i forhold til deres ressourcer og barrierer for at bidrage til ungdomskulturen i klubben Evt. afholdelse af tema-arrangementer om ungdomskultur og handicappede for forældre, interesseorganisationer og andre interessenter. aug - okt 4

5 ne evalueres løbende. Der evalueres på pilottest i april. I august evalueres på proces og beskrivelse af ungdomskultur samt planlægning af tema-arrangementer. I december evalueres på hele processen samt resultat med hensyn til etablering af en veldokumenteret ramme for Levuks sammensætning af medlemmer. Kommunikation om Levuk Mål: At udvikle kommunikationen om Levuk. Alle interessenter skal være velinformerede om Levuks tilbud. Målgrupperne er: De unge i målgruppen for Levuks tilbud og deres pårørende Sagsbehandlere i de geografisk relevante kommuner Medarbejdere på værksteder, bo-tilbud, børneskoler, SFO er og efterskoler på specialområdet Handicaporganisationer Kommunikationen skal medvirke til at sikre et tilstrækkeligt optag af medlemmer i klubben. Indsats: Kortlægning af brugergrundlag og målgrupper. Oplæg til og gennemførelse af målrettet kommunikation over for alle relevante målgrupper. Kortlægning af handicaprådgivere for nuværende medlemmer samt i øvrige kommuner i det tidl. Fr.b. Amt Direct mail til handicaprådgivere med brev (to versioner) samt Levuks virksomhedsplan feb Alle handicaprådgivere har modtaget direct mail med specifik navne-attention Afdækning brugergrundlag og interessenter i et passende geografisk nærområde (primært det tidligere Fr.b. Amt) mar - apr Der er udarbejdet en afdækning af brugergrundlag Kortlægning af målgrupper apr Målgrupper er kortlagt Oplæg til kommunikationsaktiviteter apr - maj Oplægget er udarbejdet og godkendt Gennemførelse af kommunikationsaktiviteter jun - dec De planlagte aktiviteter er gennemført Med baggrund i evaluering af de gennemførte aktiviteter udarbejdes et dec Der foreligger et årshjul for Levuks eksterne kommunikation årshjul for Levuks eksterne kommunikation. Der evalueres på direct mail til handicaprådgivere samt afdækning af brugergrundlag i april. Kommunikationsaktiviteterne evalueres løbende. I december evalueres på procesforløbet og de gennemførte kommunikationsaktiviteter med henblik på udarbejdelse af årshjul. 5

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere

Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere Kommunikation og samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere SpecialUndervisningsNetværkets benchlearningprojekt 2010 Afsluttende rapport 1 Resumé Projektets mål er udvikling af kommunikation og samarbejde

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundheds Aktivitetsplan 2015 Indhold Indledning... 3 Indsatsområder... 4 Budget 2015... 5 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Grib ind - godt kollegaskab uden mobning... 6 Konference

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -

Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 - Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august 2011 - - 1 - 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2.

Læs mere