Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION"

Transkript

1 Swegon CASA W1 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, flerfamiliehuse og ferieboliger under 2 m².også velegnet til renoveringsopgaver. Den maksimale luftmængde overskrider 1 l/s. Temperaturvirkningsgrad ca. 8 %. Energieffektive og lydsvage ventilatorer. Installeres i maskinrum, pulterrum, vaskerum osv. Mulighed for at tilslutte emhætte til separat fraluftkanal. Styring fra et separat kontrolpanel eller fra en emhætte. Premium-styreteknik. Nu endnu lavere, under 5 mm. BOLIGVENTILATION W1B_g_DK-p

2 Tekniske data Generelt Swegon CASA W1 er et avanceret ventilationsaggregat til boliger og tilsvarende steder. Aggregatet har varmegenvinding med en modstrømsveksler. Aggregatet kan monteres på væggen eller i loftet. Kasse Kassen er af metal, og isoleringslaget består af genvundet skumplast og mineraluld. Aggregatet er pulverlakeret i hvid farve (NCS S 62-G) ind- og udvendigt. Frontlågen har gevind, hvilket forenkler kontrol og service. Lågeafbryderen slukker automatisk for aggregatet, når lågen åbnes. Ventilatorer Ventilatorer har energibesparende jævnstrømsmotorer af EC-typen, hvis elforbrug er omkring halvdelen af traditionelle vekselstrømsventilatorers forbrug. Motorerne forsynes med vekselstrøm, som den indbyggede elektronik konverterer til jævnstrøm, som får motoren til at køre. Fordelen ved EC-ventilatorerne er, at de kan omdrejningstalsreguleres trinløst, og der opnås en høj virkningsgrad selv ved lave omdrejningstal. El- og styrekablerne har lynkontakter, og ventilatorerne kan efter behov let afmonteres fra aggregatet. Filtre Aggregatet har grovfiltre i klasse G3 til tilluft og fraluft. Derudover findes der et finfilter i klasse F7 til tilluften. Varmeveksler Krydsveksleren arbejder i henhold til modstrømsprincippet, og er fremstillet af aluminiumslameller. Luftmængderne til og fra varmeveksleren passerer gennem separate kanaler, hvilket gør, at lugt ikke kan overføres. Varmeveksleren afmonteres let fra aggregatet med henblik på kontrol og service. Aggregatets mekaniske bypassspjæld styrer fraluften uden om varmeveksleren, når der ikke er behov for varme, og derved kan den kølige natteluft benyttes til udluftning af boligen. Så frakobles den elektriske varmeflade til eftervarme også. Swegon CASA W1 med frontlågen åbnet. nulstilles automatisk, når temperaturen er steget tilstrækkeligt. Frostbeskyttelsen kontrollerer også tilluftens temperatur efter varmeveksleren. Sammen garanterer disse tiltag en effektiv optøning, og overordnet set holdes varmevekslerens virkningsgrad på et højt niveau. Eftervarme Elektrisk model Som standardudstyr i den elvarmede model findes der en elektrisk varmeflade på 5 W, der er placeret efter varmeveksleren. En justerbar termostat tilslutter varmefladen, når tilluftens temperatur er lavere end den indstillede værdi. Econo Econo-modellen har en vandvarmeflade, hvis temperatur indstilles i aggregatet. Varmeflade forvarme En elektrisk 1 W varmeflade til forvarmning, placeret før varmeveksleren, er standardudstyr i aggregatet. En justerbar termostat tilslutter varmefladen, når der er behov for at forhindre rimdannelse. Man kan også tilslutte forvarmen, når udeluftens temperatur er lavere end den indstillede værdi. Frostbeskyttelse Varmeveksleren er udstyret med en temperaturføler til frostbeskyttelse. Hvis der er risiko for, at varmeveksleren kan fryse, mindskes tilluftventilatorens hastighed, og den varme fraluft forhindrer rimdannelse i varmeveksleren, og desuden tilsluttes varmefladen til forvarme. Beskyttelsen 2

3 Styresystem Generelt Ventilationsaggregatet styres fra Premium-kontrolpanelet, som er standardudstyr, og hvorfra man også kan aflæse og ændre indstillinger. Fra en Premium-emhætte kan der også vælges tre forskellige hastigheder til ventilatorerne. Styring fra et Premium-kontrolpanel Et Premium-kontrolpanel installeres på et valgfrit sted, i en indbygget installationsdåse eller på væggen. Det placeres ved siden af aggregatet eller på et andet valgfrit sted, hvor det tilsluttes via et 2 m langt modulkabel. Desuden kan man installere et ekstra kontrolpanel, hvis man ønsker at at styre aggregatet fra flere steder. Funktioner, der kan vælges fra Premium-kontrolpanelet Drift: Aggregatet kan startes og standses. Ventilatorhastighed: Aggregatets ventilatorer kan indstilles og styres med forskellige hastigheder. Displayet viser Ude, når ventilatoren kører på laveste hastighed, og Hjemme, når ventilatoren kører på normalhastighed. Tilluftventilatorens hastighed kan afvige fra fraluftventilatorens, og hastigheden kan indstilles fra kontrolpanelet. Tidsur: Døgn-/ugeuret har fire programmer. I uret indstiller man tider og ønskede ventilatorhastigheder, der svarer til tiderne. Funktioner: Hjemme, Ude, Forcering, Køling. På modellen med elektrisk efteropvarmning kan man også vælge den ønskede tillufttemperatur. Temperatur: Den ønskede temperatur for en elektrisk varmeflade kan indstilles i området 13 2 C. Eftervarmen kan også slukkes (elmodellen). Undertrykskompensering: Ved brug af en separat emhætte eller en centralstøvsuger opstår der et undertryk i boligen, da fraluftmængden bliver højere end tilluftmængden. Funktionen kompenserer for undertrykket ved automatisk at øge tilluftmængden. Der kræves et signal fra en kontakt i emhætten eller centralstøvsugeren. Optændingsfunktion: Funktionen skaber et overtryk i boligen og genererer et træk i skorstenen, hvilket forhindrer, at der trænger røg ind i rummet, når der tændes op. Visning af driftsfunktion: Den aktuelle driftsfunktion vises kontinuerligt som tekst på displayet. Servicepåmindelse: Påmindelsesintervallet for service kan indstilles inden for området 3 12 måneder. Ventilationsaggregatet styres fra Premium-kontrolpanelet, der er standardudstyr. Automatiske funktioner Alarm: Angiver behov for filterskift eller service samt en eventuel driftsforstyrrelse. Overophedningsbeskyttelse: For motorer og elektrisk varmeflade. Frostbeskyttelse: Forhindrer rimdannelse i varmeveksleren. Aggregater i Econo-modellen er udstyret med automatisk frostbeskyttelse for vandvarmefladen. 3

4 Styring fra en Premium-emhætte Funktioner, der kan vælges Emhættens kontrolpanel har tre trykknapper. Ud over tænding og slukning af emhættens belysning, kan der styres to funktioner på følgende måde: Ventilatorhastighed: Aggregatets ventilatorer har de tre hastigheder Ude/Hjemme/Forcering. Tilluftventilatorens hastighed kan være lavere end fraluftventilatorens. Tiden for forceringshastigheden er indstillet til 6 minutter, og derefter skifter aggregatet til Hjemmehastigheden. Emhættens lukkespjæld: I forbindelse med madlavning kan spjældets åbentid vælges til 3, 6 eller 12 minutter. Styring af emhættens lukkespjæld Indikering 3/6/12 min. Belysning Kontrolpanel til Premium-emhætte. Aggregatets ventilatorhastighed Ude, Hjemme, Forcering Behovsstyring Behovsstyring er mulig med følgende ekstraudstyr: Tidsur: Døgn-/ugeur, som kan benyttes til at programmere fire forskellige programmer, hvori man angiver hastighederne Ude, Hjemme og Forcering til brug med ønskede tidsintervaller. Forceringstimer: En manuel trykknap (ekstraudstyr), der f.eks. kan placeres i et vaskerum eller lignende. Optændingsfunktionsknap: En manuel trykknap (ekstraudstyr), der kan placeres valgfrit. Funktionen skaber et overtryk i boligen og genererer et træk i skorstenen, hvilket forhindrer, at der trænger røg ind i rummet, når man tænder op. Undertrykskompensering: Ved brug af emhætte opstår der et undertryk i boligen, da fraluftmængden bliver betydeligt højere end tilluftmængden. Funktionen kompenserer for undertrykket ved automatisk at øge tilluftmængden. Omskifter Hjemme Ude: Placeres i nærheden af yderdøren. Når der trykkes på knappen, skifter aggregatet til Ude-indstilling, og der spares energi. Personføler: Føleren (ekstraudstyr) registrerer bevægelser i boligen og øger ventilatorhastigheden. Styring med personføler er velegnet på steder, der regelmæssigt ikke benyttes, f.eks. skoler, børnehaver, kontorer osv. Fugtføler: Føleren (ekstraudstyr) registrerer, at luftfugtigheden stiger og hæver ventilatorhastigheden. Den kan placeres i et badeværelse, et vaskerum osv. Kuldioxidføler (CO2): Føleren registrerer, at kuldioxidindholdet stiger, og hæver ventilatorhastigheden. Den er velegnet på steder, hvor antallet af personer varierer. DDC-styring. Central styring af grundlæggende funktioner. Modbus gateway: (ekstraudstyr), kan kun bestilles i forbindelse med bestilling af aggregat)! Fjernstyring via kommunikation. Swegon CASA Swing Premium-emhætte Swegon CASA Rock Premium-emhætte 4

5 Ekstraudstyr Aggregatets ekstraudstyr Ekstra Premium-kontrolpanel Det ekstra kontrolpanel kan installeres, hvis man ønsker at kunne styre aggregatet fra flere steder. Panelets anden kontakt kan benyttes til sammenkobling af to paneler. Loftsmonteringsramme Loftsmonteringsramme Letter montering af aggregatet. Monteringsramme med diffusionsspærre Monteringsrammen har en diffusionsspærre, der forhindrer, at der trænger fugt ind i isoleringen i loftsbjælkelaget, og at der kommer luft fra loftet ned i rummet. Udskiftningsfiltersæt Filtersættet indeholder et PPI-2-filter, et G3- filter og et finfilter i klasse F7. Vandlås Lydløs vandlås, der ikke tørrer, til bortledning af ventilationsaggregatets kondensvand. Systemprodukter Ventilationsaggregatet er en del af et økonomisk og attraktivt ventilationssystem til boligen. Swegon tilbyder en komplet produktserie til boligventilation. Når alle komponenter kommer fra samme leverandør, fungerer de sikkert sammen, og man kan vælge korrekt dimensionerede produkter. Dette giver for eksempel mulighed for at styre ventilationsaggregatet fra emhætten. Emhætter De elegante og praktiske emhætter findes i flere modeller og materialer. Hvis man ikke vil tilslutte emhætten til et ventilationsaggregat, vælger man en emhætte, der kan tilsluttes til en loftsventilator. Lyddæmper Lyddæmperne er lette at montere i de runde ventilationskanaler og giver takket være deres excentriske form en god dæmpningseffekt. Gennemføringstætning til kanal Muliggør en tæt gennemføring til tilluft- og fraluftarmaturets kanaler. Tilgængelige i sæt med 5 stk., i størrelserne 1, 125 og 16 mm. Vandlås Lyddæmper Monteringsramme med diffusionsspærre Udskiftningsfilter Gennemføringstætning 5

6 Montering Passende monteringssteder er vaskerum, pulterrum osv. Temperaturen i rummet skal være over +1 C. Afløbsrøret til kondensvand (på aggregatets underside) skal udstyres med en vandlås og føres til et gulvafløb eller lignende. W1 I boliger med normal loftshøjde monteres aggregatet normalt over tørreskab eller vaskesøjle. Aggregatet monteres på væggen ved hjælp af vægbeslaget, som medfølger i leverancen (Duo-modeller) eller i loftet ved hjælp af loftsmonteringsrammen (tilbehør). Væg- og loftskonstruktionen skal kunne bære aggregatets vægt, 47 kg. 185 Tørretumbler Vaskemaskine En monteringsramme (ekstraudstyr) letter tilpasningen af kanalerne, og ved hjælp af denne får man tætte gennemføringer gennem loftsbjælkelaget. Emhætten tilsluttes aggregatet Emhætten kan tilsluttes via en kanal til ventilationsaggregatets ekstra fralufttilslutning. Når emhætten benyttes, går fraluften lige ud gennem fraluftventilatoren og passerer slet ikke gennem varmeveksleren. Af denne årsag skal den almindelige ventilation i køkkenet tilsluttes den normale fraluftkanal, således at energien kan genvindes fra luften. Eksempel på montering i vaskerum Tilluft Fraluft Fraluft fra emhætten Udeluft Afkastluft Ventilationsaggregatet kan styres enten fra en Premiumemhætte eller fra et separat Premium-kontrolpanel, eller fra begge. Gennemføringstætning Monteringsramme med diffusionsspærre W1 Emhætte 6

7 Econo til vandbårne opvarmningssystemer Swegon CASA W1 Econo har en vandvarmeflade, der kan kobles direkte til vandbårne radiator- eller gulvvarmesystemer. Modellen er velegnet som ventilationsaggregat i huse med jordvarme Tilluft Fraluft Udeluft Afkastluft 1. Swegon CASA W1 ventilationsaggregat 2. Monteringsramme til diffusionsspærre 3. Afkasthætte 4. Lyddæmper 5. Swegon CASA-emhætte med kontrolpanel og transformer (ILVA) 6. Loftsventilator 7. Gennemføringstætning Varmefladen til efteropvarmning af tilluften kan tilsluttes som en radiator til varmeledningskredsen. Dermed sparer man dyr el ved efteropvarmning af tilluften. rørtilslutninger foretages inden i aggregatet lavt elforbrug effektiv varmeflade, tilluftvarmer 3-trins frostbeskyttelse ingen separat glykolkreds let at tilslutte som en radiator til samme styrekreds som resten af varmedistributionen velegnet til huse med gulvvarme, da vandvarmefladen er dimensioneret til at fungere i et opvarmningssystem med temperaturer på 35 3 C. Rørtilslutninger Tv1 = Reguleringsventil til fremløbsvandets temperatur Tv2 = Reguleringsventil til tilluftens temperatur P1 = cirkulationspumpe 15 Cu- eller plastrør Fordelingsblok Varmekedel eller akkumuleringstank Gulvvarme Bemærk! Aggregatet må ikke tilsluttes et fyr uden regulator til fremløbsvandet. Sørg for kontinuerlig vandcirkulation gennem fordelingsblok og ventilationsaggregat. 7

8 Individuelle ventilationsløsninger A. Boligens til- og fraluftkanaler er tilsluttet ventilationsaggregatet, placeret f.eks. i vaskerummet. Fra emhætten fører en fraluftkanal til en separat loftsventilator. B. Aggregatet, placeret f.eks. i vaskerummet, er tilsluttet emhætten og klarer boligens til- og fraluftventilation. Emhættens fraluftkanal er forbundet til tilslutningen i aggregatets øvre del, hvilket betyder, at fraluften ledes direkte via aggregatets fraluftventilator uden at komme i kontakt med varmeveksleren. C. Ved lejlighedsspecifik ventilation i fleretageshuse ledes fraluften fra hver lejlighed via separate kanaler op på loftet. Emhætten kan tilsluttes boligens ventilationsaggregat. D. Fra hver bolig ledes fraluften ud gennem væggen. 8

9 Dimensionering Tilluftmængde Tilluftmængde Econo % 4 1% 35 9% 35 9% Disponibelt tryk Pa % 7% 8% Disponibelt tryk Pa % 7% 8% 1 5 4% 5% 1 5 4% 5% Luftmængde l/s Luftmængde l/s Fraluftmængde Fraluftmængde Econo % 4 1% % 9% Disponibelt tryk Pa % 6% 8% Disponibelt tryk Pa % 6% 8% 5 5% 4% 3% 5 5% 4% 3% Luftmængde l/s Grov linje = SFP 2. eller under. Luftmængde l/s Effektforbrug Effektforbrug Econo % 225 1% 2 2 Total effekt W % 8% Total effekt W % 8% 75 7% 75 7% % 5% 4% 3% % 5% 4% 3% Luftmængde l/s Luftmængde l/s Emhættens fralufttilslutning Indstilling % Luftmængde l/s

10 Lyddata Støj til tilluftkanal Ventilatorindstilling % Lydeffektniveau i forskellige oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Vægtet lydeffektniveau L WA, db(a) Støj til fraluftkanal Ventilatorindstilling % Lydeffektniveau i forskellige oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Vægtet lydeffektniveau L WA, db(a) * * * * * Støj til omgivelserne Ventilatorindstilling % Lydeffektniveau i forskellige oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 25 Hz 5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz Vægtet lydeffektniveau L WA, db(a) Lydtryksniveau 1 m² lydabsorption L P (1), db(a)* * * * Svarer til et normalisoleret rum. 1

11 Dimensionering af vandvarmeflade Fremløbsvand C Vandflow l/h Luftmængde l/s Effekt W Swegon CASA W1 Econo Tryktab i varmeflade til efteropvarmning Tryktab kpa Varmeflade Varmeflade + termostat dm³/h,2,3,4,5,7 dm³/s Vandflow l/h Tilslutning af el Aggregatet har stiktilslutning til. Styring fra en Premium-emhætte Leverancen omfatter et 1 m langt kabel og et 2 m langt kabel med modulkontakter, der benyttes til tilslutning af aggregatet, emhætten, kontrolpanelet og Modbus gateway. Modulkablerne installeres i et min. 2 mm beskyttelsesrør. Styring fra et Premium-kontrolpanel Kontrolpanelet placeres på et valgfrit sted. Det kan suppleres med f.eks. et ekstra kontrolpanel til styring fra flere steder eller en Modbus gateway til fjernstyring. Tilslutningseffekter W1 EC W1 EC Econo Tilslutning 23 V, 5 Hz, 7,8 A 23 V, 5 Hz, 5,7 A Ventilatorer 289 W 289 W Varmeflade forvarme 1 W 1 W Varmeflade eftervarme 5 W - Totaleffekt 18 W 13 W Sikring 1 A 1 A Styring fra en Premium-emhætte Styring fra et Premium-kontrolpanel Kabel med modulkontakter Ekstra kontrolpanel Kabel med modulkontakter Kabel med modulkontakter Stiktilslutning Stiktilslutning W1 Stiktilslutning Ekstra kontrolpanel Premium-kontrolpanel W1 Premium-emhætte 11

12 Premium-styring via Modbus gateway Kabel med modulkontakter Premium-kontrolpanel, f.eks. ved indstillings- eller servicearbejde Stiktilslutning Emhætte (ingen forlængelsesmulighed) Premium-kontrolpanel Modbus gateway W1 Modbus RTU Eksempelskema 1 PREMIUM-KONTROLPANEL Hvis installationen ikke er fast, kan kontrolpanelet fungere som en ren håndterminal ved indstillings- eller servicearbejder. Så skal man sørge for, at man har adgang til kablets tilslutningskontakter. Modulkabel Modulkabel - Hjemme-Ude-Forcering - Døgn-/ugeur - Optændingsfunktionsknap - Alarm Modbus gateway Premium-emhætte Modbus RTU Se separat vejledning Fugtføler Kuldioxid-/temperaturføler Personføler Div. 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC F.eks. 6 x,5 Omskifter Hjemme-Ude DDC (fjernovervågning) - Nødstop - Driftsstatus/ventilatorer - Driftsstatus/temperatur Eksempelskema 2 PREMIUM-KONTROLPANEL Modulkabel Modulkabel - Hjemme-Ude-Forcering - Døgn-/ugeur - Optændingsfunktionsknap - Alarm Modbus gateway Premium-emhætte Modbus RTU Se separat vejledning Fugtføler Omskifter Hjemme-Ude Kuldioxid-/temperaturføler Personføler Div. 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC F.eks. 8 x,5 DDC (fjernovervågning) - Nødstop - Driftsstatus/ventilatorer - Driftsstatus/temperatur - Styring af ventilatorhastighed - Styring af temperatur Når styrespændingen afbrydes, skifter styringen tilbage til beboeranvendelse. 12

13 Eksempelskema 3 PREMIUM-KONTROLPANEL Modulkabel - Hjemme-Ude-Forcering - Døgn-/ugeur - Optændingsfunktionsknap - Alarm Undertrykskompensering Anden emhætte (ikke Premium) Fugtføler Modbus gateway Modbus RTU Se separat vejledning Kuldioxid-/temperaturføler Personføler 4 x,5 4 x,5 W8 EC W1 EC W13 EC W23 EC R85 EC R12 EC DDC (fjernovervågning) - Nødstop - Driftsstatus/ventilatorer - Driftsstatus/temperatur Div. Varianter Højre- eller venstreudførelse For at lette montering kan aggregatet fås i højre- eller venstreudførelse. De er spejlbilleder af hinanden. Dermed kan man vælge en variant, der giver så enkelt et kanalsystem som muligt. Dette er vigtigt, eftersom ekstra bøjninger på kanalerne øger trykket, og ventilatorerne belastes yderligere. 4 K 1 1 K Swegon CASA W1 L Swegon CASA W1 R Tilluft 1 Fraluft 2 Udeluft 3 Afkastluft 4 Fraluft fra emhætten K 13

14 Dimensioner Kondensvandtilslutning Swegon CASA W1 R Swegon CASA W1 L Kondensvandtilslutning 22 Kanaltilslutninger Tilluft 16 Fraluft 16 Udeluft 16 Afkastluft 16 Fraluft fra emhætten 125 Aggregatets nettovægt = 47 kg. 14

15 15

16 Specifikationer Ventilationsaggregat Projektmodeller (uden vægbeslag og kontrolpanel) Swegon CASA W1 Premium R (højreudførelse) L (venstreudførelse) Swegon CASA W1 Premium Econo R (højreudførelse) L (venstreudførelse) Duo-modeller (med vægbeslag og kontrolpanel) Swegon CASA W1 Premium Duo R (højreudførelse) L (venstreudførelse) Swegon CASA W1 Premium Duo Econo R (højreudførelse) L (venstreudførelse) Styring Premium-kontrolpanel EN, SE, FI, NO, DE, FR (inkl. 2 m modulkabel) PW1SR PW1SL PW1ER PW1EL PW1SRN PW1SLN PW1ERN PW1ELN PSP143 Ekstraudstyr Fugtføler Kuldioxidføler Personføler Optændingsfunktionsknap Uge-/døgnur Forceringsomskifter med timer Modbus-gateway Rumtemperaturføler 117KKH 117HDL 12LT 12TKC 15A1 15TK PMB PRTG 2 m modulkabel med RJ9-kontakt PMK2 2 m modulkabel til RJ9-udtag 6414 RJ9-forlængerkontakt 6358 Loftsmonteringssæt (R/L) Vægbeslag Monteringsramme med diffusionsspærre (R/L) Vandlås Filterudskiftningssæt 1 stk. G3 + 1 stk. F7 + Systemprodukter Emhætter Lyddæmper PW1KA PW8SAT 121WYP UVL 1 stk. PPI-2 PW8FS Gennemføringstætning til kanal, 5 stk. pr. pakke 1 mm 125 mm 16 mm 12LT1 12LT1 12LT16 16

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h

Produktdata. Comfort CT150 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 175 m 3 /h Produktdata Comfort CT10 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 17 m 3 /h Comfort CT10 Produktbeskrivelse Comfort CT10 er et energieffektivt ventilationsaggregat

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding

Produktdata. VPL 15 Top by nilan. Ventilation & aktiv varmegenvinding. Komfort varme. Komfort køl. < 325 m 3 /h. varmegenvinding Produktdata VPL 1 Top by nilan Ventilation & aktiv varmegenvinding Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < m /h Komfort varme Komfort køl vpl 1 top Produktbeskrivelse VPL 1 Top er et energieffektivt

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler

VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler Produktinformation - Udgave 6 VEX200-serien Luftbehandlingsaggregat med roterende varmeveksler VEX240: 400-2350 m 3 /h VEX250: 700-3700 m 3 /h VEX260: 1100-5600 m 3 /h VEX270: 1300-9100 m 3 /h VEX280:

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT... 3 2. ANVENDELSE... 4 3. MONTAGE... 5 3.1. Service område... 5 3.2. Sektionssamling... 7 3.3. Rørtilslutning

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere