En bog bliver til...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bog bliver til..."

Transkript

1 En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er tænkt som en kort orientering om udarbejdelse af et manuskript og om de arbejdsgange, der normalt forekommer i produktionen og udgivelsen af en bog. Bagest findes også lille en ordliste med nogle af de fagudtryk, der kan blive benyttet undervejs. Vi håber, du vil føle dig hjemme i vort samarbejde. Som et af branchens ældste forlag lægger vi stor vægt på et frugtbart samarbejde mellem forfatter og udgiver. Det er faktisk en af hovedårsagerne til, at vi nu har kunnet eksistere i mere end 130 år. Har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at slå på tråden. Løvstræde 8, 2, tv København K Tlf

2 MANUSKRIPTET Et manuskript bør være logisk opbygget. En god regel er at forsøge at holde sig inden for tre niveauer af overskrifter. Konsekvens i sprogbrug vil spare både dig og os megen tid. Læs derfor gerne en ekstra korrektur inden du afleverer det færdige manuskript og benyt fx tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og søg og erstat-funktion til at ensliggøre forkortelser, navne m.m. samt fjerne de mest almindelige indtastningsfejl som fx dobbelt ordmellemrum. Det er vigtigt ikke at gøre sig anstrengelser med at»layoute«teksten, selv om dit tekstbehandlingsprogram er i stand til både det ene og andet. Forlagets redaktører og konsulenter er vant til at læse»ren«tekst og imponeres ikke af mange forskellige skriftstørrelser og typer. I ombrydningen til bogsider slettes indtastninger som fx et større antal blanke linjer efter kapiteloverskrift, versaler, centreringer, forskellige størrelser og typer alligevel og erstattes med de principper, der fastlægges for din bog. Fire regler Derimod må du meget gerne benytte disse fire simple regler: Hold fast venstrekant og løs højrekant. Ved nyt kapitel benyt tekstbehandlingsprogrammets kommando for»ny side«. Ved nyt afsnit start ny linje med et tabulator-indryk. Efter blank linje, rubrik og overskrift skal der dog ikke benyttes indryk. Kursiver eller understreg tekst som i færdigt layout skal fremhæves, fx titler, personer, fremmedord. Fremhævelser bør dog ikke overdrives. Hvis din bog indeholder mere specielle elementer som fx citater, formler m.m., aftales disse forhold særskilt med redaktøren. Med hensyn til forkortelser, tegnsætning, tal/bogstavtal osv. henvises til Dansk Sprognævns retskrivningsregler. Illustrationer Fotos, stregtegninger og diagrammer kan være af lige så stor betydning som teksten. Jo før der tages stilling til omfanget af illustrationer jo bedre. Overvejelserne bør inddrage både de informationsmæssige virkninger, illustrationernes kvalitet i den færdige bog samt spørgsmålet om bogens prisfølsomhed. Et stort antal illustrationer kan således fordyre en bog væsentligt, ikke mindst hvis de skal gengives i farver. Billedtekster afleveres i særskilt file. Fodnoter Fodnoter nummereres fortløbende og skrives i særskilt afsnit. Er antallet mere end hundrede, kan de evt. nummereres inden for hvert kapitel.

3 Litteraturliste Hvis der skal udarbejdes litteraturliste med supplerende litteratur, skal du huske at få noteret både forfatter, titel, forlag og udgivelsesår. Titler skal kursiveres, fx:»jensen, Jens: En bog bliver til. Haase & Søns Forlag, (evt. by) 1999«. Ved udenlandske titler bør udgiverens hjemby også nævnes. Litteraturliste afleveres i særskilt file. Manuskriptet sendes efter aftale på mail. Med post sendes en pagineret papirudskrift med mindst halvanden linjeafstand, god venstremargen og uden orddelinger. FRA MANUSKRIPT TIL BOG Når forlaget har modtaget det færdige manuskript, skal det redigeres. Konsekvens i stavemåder, retskrivning, tegnsætning osv. er en vigtig del af den færdige bog. Hertil kommer naturligvis, at sproget er flydende og uden gentagelser. Redigeringen af manuskriptet foretages enten af en forlagsredaktør eller af en ekstern redaktør. Ved mere fagligt orienterede manuskripter kan en fagkonsulent også blive tilknyttet. Ved større ændringer i manuskriptet får du altid forslagene til ændringer til godkendelse, eller der arrangeres et møde. Omslag Hvis bogen skal forsælges hos boghandlerne, skal der meget tidligt produceres et omslag. Udarbejdelse af omslag er forlagets ansvar. Du må dog meget gerne så tidligt som muligt komme med forslag og kommentarer. Bagsideteksten skrives af forlagsredaktøren, men igen må du meget gerne bidrage med et udkast. Efter redigering af manus følger ombrydning til færdige sider, som afhængig af manuskriptets størrelse og karakter kan tage alt fra et par dage til flere uger. Ombrydningen foretages enten af forlaget eller af en ekstern layouter. Her skal tages stilling til skrifttype(r), skydning og placering af illustrationer. Der læses herefter 1. korrektur, og forfatter får normalt tilsendt en kopi af den ombrudte korrektur til godkendelse. Tegnsætning, korrekt stavemåde og sprogbrug er forlagets ansvar som forfatter har du først og fremmest ansvaret for indholdet (meningskorrektur). Alle rettelser foretages i margen. Hvis du ikke er fortrolig med korrekturtegn, kan du få tilsendt en korrekturliste. I 2. korrektur er eventuelle illustrationer placeret. Her kan tanker om udarbejdelse af et eventuelt register så småt begynde.

4 Register Registre er nyttige og ofte uundværelig for den gode lære- eller fagbog. De mest almindelige registre er personregistre, emneregistre og stikordsregistre. Udarbejdelse af register foretages normalt af forfatter. Du kan markere ord i den færdige korrektur og skrive dem ind med sidetal i et særskilt dokument. Hvis dit tekstbehandlingsprogram er i stand til at lave et automatisk register, kan du eventuelt få tilsendt en sideombrudt korrektur i det program, du benytter. K ONTRAKT OG ROYALTY Når bogen er antaget til udgivelse udarbejdes en kontrakt, som bl.a. fastsætter dato for aflevering af færdigt manuskript, bogens omfang, budgetteret udsalgspris, honorar (royalty), oplagets størrelse og betingelserne ved nye oplag og udgaver. Som udgangspunkt indholder en kontrakt de vilkår, som er aftalt mellem Forlæggerforeningen og forfatterforeningerne. Haase & Søns Forlag er aktivt medlem af Forlæggerforeningen og overholder alle aftaler, der er aftalt mellem udgiver- og ophavsretshavernes foreninger. Hvis din tekst skal forsynes med fordyrende elementer fx farveillustrationer eller mange tegninger må du påregne et fradrag i royalty. Royalty Forfatterens honorar kaldes royalty. Den beregnes som en procentsats af bogladeprisen ekskl. moms og beregnes efter salg pr. kalenderår. Ved udgivelser der specielt retter sig mod salg i bl.a. supermarkeder og kiosker vil royalty ofte blive beregnet af nettoprisen. I juni måned afregnes honoraret for foregående års salg. Forskud Ved underskrivelse af kontrakt eller ved godkendelse af manuskript betales et forskud på mindst en tredjedel af den samlede royalty for første oplag. Frieksemplarer Der beregnes ikke royalty af frieksemplarer, som benyttes til anmeldere, markedsføring o. lign. Som forfatter har du ifølge kontrakten krav på et vist antal frieksemplarer. Herefter kan man som forfatter tilkøbe yderligere eksemplarer med rabat.

5 ANDRE INDTÆGTER Som forfatter kan du ud over honoraret også forvente indtægt fra Copy-Dan og/eller fra Biblioteksafgiften. COPY-DAN Som vederlag for skolernes kopiering af forfatternes værker (primært skole- og lærebøger) fordeler COPY-DAN Tekst og Node hvert år et beløb direkte til den enkelte rettighedshaver. For at få del i dette beløb skal forfatter eller redaktør lade sig registrere hos: COPY-DAN Tekst og Node Østerfælled Torv København Ø Yderligere oplysninger: Biblioteksafgift Hvert år fordeles et beløb i støtte til kunstnere, hvis værker benyttes på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Som forfatter kan du søge om at få del i den årlige biblioteksafgift. Hvis du ikke i forvejen er tilmeldt Biblioteksafgiften, skal du rekvirere et tilmeldingsskema fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, Biblioteksafgiften, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf Når du én gang er tilmeldt Biblioteksafgiften, registrerer Biblioteksstyrelsen automatisk nye værker. Biblioteksstyrelsen har lavet en webservice på hvor de bl.a. bringer information om biblioteksafgiften. REKLAME OG SALG Kunsten at udgive og sælge en bog består bl.a. i at få budskabet om bogens eksistens ud til dem, der kunne have interesse for at købe og læse den. Der udgives over titler om året i Danmark heraf er ca kommercielle. Kun en meget lille del af disse bliver anmeldt eller omtalt i medierne. Annoncering i dagblade kan blive aktuelt for de bøger, der henvender sig til et bredt publikum. For mere specifikke titler benyttes i højere grad annoncering i fagblade og/eller direct mail. Som udgangspunkt afsætter vi cirka 8 % af en titels samlede bruttoomsætning til markedsføring. Beløbet for de enkelte udgivelser kan variere meget,

6 men for de fleste titlers vedkommende gælder, at reklamebudgettet ikke giver plads til omfattende kampagner. Hvor det er relevant, forventes det desuden, at du som forfatter tager del i markedsføringen i form af at stille op til interviews foredrag eller lign. Forsalg Den enkelte boghandler spiller en stor rolle for formidlingen og salget af forlagets titler. Inden udgivelserne informeres landets boghandlere om de nye titler (dog ikke skolebøger) og får lejlighed til at bestille det antal, som skønnes nødvendigt til at klare den første efterspørgsel ved udgivelsen. Vi præsenterer også de mest populære udgivelser for de store supermarkeder og bogklubber. Kataloger Branchens julekataloger fordeles til de interesserede bogkøbere gennem bogladerne eller ved hustandsomdeling. Nyheder til undervisningsbrug omtales i fagkataloger. For udgivelser inden for skole- og lærebøger udarbejdes brochurer og kataloger, der målrettes de respektive målgrupper. Alle forlagets titler præsenteres på såvel eget web-site som på/af relevante internetboghandler. Hovedparten af forlagets bøger sælges via boghandlerne, som er opkoblet til en fælles bogdatabase med både søge- og ordremulighed. Boghandlerne har ikke mulighed for at have alle bøger på lager, men det fælles distributionssystem betyder, at det højst tager en eller to dage for den enkelte boghandler at levere en hvilken som helst af forlagets bøger. Ekspeditionen til boghandlerne foretages af Nordisk Bog Center (NBC) i Haslev, som er et selskab i Gyldendalkoncernen.

7 ORDLISTE ark betegnelse for 16 normalsider á 2000 enheder = enheder blåkopi den sidste korrekturmulighed før bogen trykkes. Kaldes også ozalid brødtekst den løbende tekst cromalin bruges i forbindelse med farvekorrektur, altså et filmprøvetryk dummy en prototype af den endelige tryksag halvfed (bold) fed skrifttype helbind stift bind (uden smudsomslag) Horeunge udgangslinien står alene øverst på en side hæftet bog med blødt bind ISBN International Standard Book Number kapitæler store bogstaver med samme højde som x ets højde kolofon en udgivelses ophavsretslige og tekniske oplysninger. Står typisk på bogens side 4 eller bagest kolumne (udtales»klumme«) firkanten, som den løbende trykte tekst danner kolumnetekst en tekst, som gengiver kapitel- eller deloverskrift; placeres øverst eller nederst på en side kursiv (italic) hældende skrifttype. Kaldes også oblique for elektroniske skrifter minuskler små bogstaver normalkontrakt standardkontrakten som er aftalt mellem Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening ombrydning processen, hvor manuskriptet bliver til bogsider oplag uforandret optryk evt. med uvæsentlige rettelser opslag to modstående sider ordinær almindelig skrifttype pagina sidetal punkt måleenhed, der benyttes for skriftstørrelse og skydning. 1 punkt = 0,3759 mm. Forkortes pkt. eller blot p skydning betegnelse for afstanden mellem linjerne. Måles normalt i punkt smudstitel bogens første side smudsomslag løst omslag omkring en helbindsbog titelblad placeres normalt på bogens side 3 og indeholder de bibliografiske oplysninger. Hvis bogen ikke har smudstitel, placeres titelbladet på side 1 udgave en bog får nyt udgavenummer, når den genoptrykkes med væsentlige rettelser versaler store bogstaver

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA Flemming Madsen Poulsen Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA Forfattervejledning 2008 ATTIKA Indholdsfortegnelse 01 Vigtige data om din bog 03 01.1 Identifikation af bogen 03 02 Tilrettelæggelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

[Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider]

[Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider] Sådan laves en bog [Dette er bagsiden af forsiden, når der trykkes på begge sider] Sådan laves en bog Kolofon Sådan laves en bog Forfatter: Kurt Lundskov, www.lundskov.dk Udgave: 2. udgave (redigeret af

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen Smagsprøve Hjemmeside-bogen Jesper Ek ISBN: 87-7843-457-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-457-2 Indholdsfortegnelse, forord og første ca. 20 sider Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden.

Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. KODA MEDLEMSHÅNdBOG HVEM HJÆLPER MED HVAD HOS KODA? Der er altid nogen parat til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til KODA. Du kan også få svar på mange spørgsmål i vores FAQ på hjemmesiden. Medlemsinformation

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Selvudgiverens oversigt over udgivelsesmuligheder 2012 Kære forfatter Hvis du går med planer om at udgive bøger selv, eller allerede har været igennem processen, har du sikkert også opdaget at det kan

Læs mere

UDVIDELSER TIL JOOMLA!

UDVIDELSER TIL JOOMLA! JESPER KAAE UDVIDELSER TIL JOOMLA! TM TM 18 populære og gratis udvidelser til Joomla! 1.5 Læs også om installation i af fjoomla-udvidelser l Til alle med en hjemmeside baseret på Joomla Udvidelser til

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider.

Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. Ekstern manual Version 8 - Marts 2011 - for eksterne leverandører til arbejdsmiljøweb samt datterhjemmesider. I denne manual dækker betegnelsen 3BAR over de tre branchearbejdsmiljøråd BAR FOKA, BAR SoSu

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere