EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET"

Transkript

1 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND Statens Kunstråds Musikudvalg støttede den danske deltagelse på MIDEM-messen i Cannes, som foregik januar Det var 25. gang, den danske musikbranche var samlet på en fællesstand. På standen deltog 87 personer fordelt på 58 selskaber (ekskl. NIRAS, Music Management studerende, Kunststyrelsen og Statens Kunstråds Musikudvalg Det er en fremgang på 16 % målt på antallet af personer og 13,7 % målt på antallet af selskaber, i forhold til Til sammenligning kan det nævnes at MIDEM havde en generel deltagernedgang på ca. 5 %. Statens Kunstråds Musikudvalg støttede den danske deltagelse med kr., og Kunststyrelsen stod for den praktiske organisering af standen. Denne evaluering forholder sig til de mål som Statens Kunstråds Musikudvalg vedtog i projektgrundlaget for MIDEM. Den har til hensigt sammen med en ekstern evaluering af messeindsatser at danne baggrund for de kommende prioriteringer i forhold til MIDEM. 2) FAKTA OM PROJEKTET Projektets organisering Opdragsgiver: Statens Kunstråds Musikudvalg Projektejer: Henrik Wenzel Andreasen Projektleder: Jesper Martini Projektdeltagere: Jesper Martini, Bodil Høgh, Jens Fuglsang CVR-nr:

2 Side 2 Resultat af spørgeskemaundersøgelse: Jesper Martini Evaluering: Jesper Martini Ressourcer Timeforbruget på MIDEM 2011 var ca. 400 timer, hvoraf 137 timer er arbejdstimer anvendt på selve messen eller som rejseaktivitet. Timeforbruget ligger ca. 130 timer under forbruget på MIDEM 2010, og er eksklusiv de timer som Henrik Wenzel Andreassen samt medlemmer af Statens Kunstråds Musikudvalg har anvendt i forbindelse med deres deltagelse på MIDEM. Finansiering Statens Kunstråds Musikudvalg DKK Deltagerbetaling DKK Det samlede budget var på kr., hvilket er kr. lavere end i Regnskab for projektet er vedlagt som bilag. Deltagerbetalingen blev reduceret til kr ekskl. moms pr. deltager indtil 15. oktober (Early Bird) og kr ekskl. moms indtil 9. december for at matche MIDEMs Early Bird-pris og derved tiltrække mindre selskaber. Ca. 78 % af de tilmeldte selskaber benyttede sig af muligheden for tidlig tilmelding til Early Bird-pris, og dermed kom den reducerede pris langt de fleste deltagere til gode. Sponsorer Dicentia tryk af visitkortfolder/standkatalog opbygning af elektronisk standkatalog (www.dicentiamobile.dk/midem / 2D barcode) Carlsberg (øl) 3) EVALUERINGENS METODE Denne evaluering er foretaget på baggrund af indberettede spørgeskemaer fra deltagerne. 72,4 % af virksomhederne har besvaret spørgeskemaet (60,7 % i 2010). 57,5 % af deltagerne har besvaret spørgeskemaet (54,1 % i 2010). Den lave svarprocent for deltagerne skal ses i relation til, at flere af virksomhederne deltager med mere end én person, men kun har svaret én gang. De studerende fra Music Management -uddannelserne indgår ikke i datamaterialet. 4) PROJEKTETS MÅL Formål: Det overordnede formål med deltagelsen på MIDEM var at skabe en netværksplatform, som giver de danske musikselskaber optimale betingelser for at arbejde med musikeksport og tilegne sig viden om branchens udvikling i et internationalt perspektiv. De kortsigtede mål er at: 1. samle de danske selskaber, som opererer på MIDEM 2. opnå lavere deltagerbetaling og reducering af det samlede budget 3. forbedre kommunikationen ved at inddrage MXD, DUP, IFPI, Promus m.fl.

3 Side 3 De langsigtede mål er: 4. at få inkluderet flere nye musikselskaber i den danske repræsentation på MIDEM 5. at udvikle et samarbejde med MXD, IFPI, DUP og Promus om behovsafdækning af messer/showcases og om at skabe netværksaktiviteter for de danske deltagere osv. 5) RESULTAT OG ANALYSE 5.1) Mål 1: At samle de danske selskaber som opererer på MIDEM FAKTA: På standen deltog 87 personer fordelt på 58 selskaber. Det er en fremgang på 16 % for personer og 13,7 % for selskaber i forhold til : 75 personer fordelt på 51 selskaber. Nedgang på 12 % for personer og 15 % for selskaber fra : 85 personer fordelt på 60 selskaber. Nedgang på 20,6 % for personer og 6,25 % for selskaber fra : 107 personer fordelt på 64 selskaber. På MIDEM 2011 deltog personer fra 70 lande, hvilket er en nedgang på ca. 5 % i forhold til 2010, hvor personer fra 78 lande deltog. Succeskriterium: deltagerantallet er som minimum på niveau med 2010 Der var i år en deltagerfremgang på 16 % for personer og 13,7 % for selskaber i forhold til Succeskriterium: der laves en dansk kick-off-reception For at styrke samlingen af den danske branche blev der afholdt en get2gether-reception for alle de danske deltagere søndag den 23. januar. For at imødekomme et behov fra de danske deltagere var receptionen i år rykket fra lørdag til søndag. Ca. 80 personer deltog i receptionen. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen vurderer 82 % af de adspurgte at get2gether-receptionen er relevant eller meget relevant. Succeskriterium: der laves en netværksreception på standen, som kommunikeres til de danske deltagere senest 14 dage før messen starter Mandag d. 24. januar fra kl blev der afviklet en netværksreception på den danske stand, hvor de danske deltagere havde mulighed for at invitere forretningsforbindelser til en hyggelig sammenkomst på standen. Arrangementet blev kommunikeret ud til de danske deltagere via direct mail og kunst.dk primo januar Ifølge spørgeskemaundersøgelsen vurderer 56 % af de adspurgte at netværksreceptionen er relevant eller meget relevant. Udover netværksreceptionen på den danske stand havde de danske deltagere mulighed for at deltage i et speed networking -panel, hvor MIDEM-deltagere kunne møde den skandinaviske musikbranche (Danmark, Norge, Sverige). ReedMIDEM stod for arrangemenntet. Kunststyrelsen stod for kommunikationen via direct mail. 6 danske deltagere deltog i arrangementet.

4 Side 4 Møder og udvikling af internationale netværk og markeder til musikeksport Vedrørende afholdelse af møder på MIDEM viser spørgeskemaundersøgelsen, at: 41 % af respondenterne vurderer de har afholdt møder på MIDEM (47,5 % i 2010). 29 % har afholdt flere end 30 møder (22,5 % i 2010). Hertil angiver 70 %, at de har afholdt mindre end 25 % af deres møder på den danske stand (45 % i 2010). 22 % angiver at de har afholdt % af deres møder på standen (30 % i 2010). 8 % angiver at de har afholdt over 50 % af deres møder på standen (20 % i 2010). Stigningen i antallet af deltagere som har afholdt mindre end 25 % af deres møder på den danske stand skyldes muligvis at mødefaciliteterne i år var mere åbne, og derfor mindre velegnede til fortrolige møder end det var tilfældet i Til udbyttet af MIDEM og udvikling af internationale netværk viser spørgeskemaundersøgelsen,at: 53 % af deltagerne har været meget tilfredse (50 % i 2010) og 43 % tilfredse med deres udbytte af MIDEM 2011 (42,5 % i 2010). 73 % af deltagerne vurderer, at MIDEM er meget relevant (65 % i 2010), og 21% at det er relevant, i forhold til styrkelse af deres internationale netværk (30% i 2010). Man kan således sige, at de danske deltagere angiver, at de ser MIDEM som relevant for udvikling og styrkelse af deres internationale netværk. 5.2) Mål 2: At opnå lavere deltagerbetaling og reducering af det samlede budget FAKTA: Standen var igen i år på 63 m2 og placeret i Riviera Hall. Standen var designet af Kvorning Design og Kommunikation. Den var bemandet af et team fra Kunststyrelsen bestående af Jesper Martini (projektleder), Bodil Høgh og Jens Fuglsang. Teamdeltagerne havde forskudte rejsetider for at minimere ressourceforbruget. Projektleder var den eneste som var med under hele messen. Desuden deltog Henrik Holm fra Statens Kunstråds Musikudvalg samt Henrik Wenzel Andreasen fra Kunststyrelsen. Succeskriterium: udvalgets early bird er lavere end MIDEMs early bird (under 4000 kr. ekskl. moms) Deltagerbetalingen var i år reduceret til kr ekskl. moms pr. deltager indtil 15. oktober (Early Bird) og kr ekskl. moms indtil 9. december. MIDEMs priser går fra 4.425,- kr. til inkl. fransk moms. Ca. 78 % af de tilmeldte selskaber benyttede sig af muligheden for tidlig tilmelding til Early Bird-pris. Ifølge evalueringen fra NIRAS mener deltagerne, at det er vigtigere at prioritere støtte til messen til billig deltagerbetaling fremfor et avanceret standdesign. Hermed sænkes adgangsbarrieren for de mindre selskaber. Dette er helt i overensstemmelse med den prioritering af midlerne, som er gennemført i forbindelse med MIDEM 11.

5 Side 5 Succeskriterium: billigere standdesign Pris for standdesign i 2010 (inkl. standkatalog): kr Pris for standdesign i 2011 (inkl. standkatalog): kr Besparelse kr Ifølge evalueringen fra NIRAS har det ingen eller kun minimal betydning for de fleste danske deltagere, at der er reduceret i ressourcerne til indretningen af standen, da standens funktionelle indretning stadig er intakt. Det bliver dog nævnt at standens nuværende design og form ikke bør skaleres yderligere ned. Succeskriterium: færre medarbejderressourcer på standen Timeforbruget på MIDEM 2011 var ca. 400 timer. Heraf er 137 timer anvendt på selve messen eller som rejseaktivitet. Timeforbruget ligger ca. 130 timer under forbruget på MIDEM Ifølge spørgeskemaundersøgelsen angiver ca. 90 % af de adspurgte at Kunststyrelsens organisering af standen var Meget tilfredsstillende eller Tilfredsstillende. De resterende har svaret ved ikke. I 2010 svarede 100% af de adspurgte at de var Tilfredse eller Meget tilfredse. 5.3) Mål 3: At forbedre kommunikationen ved at inddrage MXD, DUP, IFPI, Promus m.fl. Succeskriterium: invitation sendes ud via egen mailingliste og via MXD, DUP og Promus Promus, DUP og MXD udsendte nyhedsbreve med invitation fra Statens Kunstråds Musikudvalg til deltagelse på den danske stand. Nyhedsbrevene blev udsendt, efter at invitationen blev udsendt til Musik-teamets mailingliste. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har deltagerne modtaget information om MIDEM via følgende kanaler: Kunststyrelsen (78%), MXD (16%), DUP (4%), Promus (8%), andre (8%). Det skal nævnes at flere deltagere har modtaget information fra flere kanaler. Der blev igen i år lagt vægt på kommunikationen til de danske deltagere på kunst.dk. Der blev lavet onlinebooking af mødeborde via kunst.dk, og den praktiske information til de danske deltagere blev samlet på kunst.dk, så den direkte mailinformation til deltagerne kunne blive mere kortfattet end tidligere. På spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne har anvendt kunst.dk i forbindelse med forberedelse til MIDEM 2011 svarer 14% ja ofte (2010: 12,5%) og 60% ja, få gange (2010: 57,5%), mens 26% svarer nej (2010: 30%). Der er tale om en ret begrænset fremgang, hvilket understreger at det er vanskeligt at vænne de danske deltagere til at benytte kunst.dk, når de skal bruge information om den danske deltagelse på MIDEM. De deltagere der ikke anvender kunst.dk sender s eller ringer, hvilket er tidskrævende for MIDEM-teamet og dermed problematisk i forhold til de begrænsede ressourcer. Der blev udarbejdet et standkatalog i samarbejde med Kvorning design og kommunikation og Dicentia (sidstnævnte stod for den digitale del). Kataloget var udstyret med en 2D-Barcode, således at det var muligt for messedeltagere med en smartphone at scanne koden og derved blive sendt ind på et mobilwebsite som indeholdt alle informationer fra kataloget. Fra sitet kunne man importere de kontakter man ønskede til sin adressebog på telefonen. Kataloget var også tilgængeligt direkte fra en webbrowser (www.dicentiamobile.dk/midem).

6 Side 6 Succeskriterium: udvalget samarbejder med organisationer om at kommunikere om muligheder ved messedeltagelse Kunststyrelsen formulerede sammen med Promus og DUP en skrivelse om hvad MIDEM kan bruges til, og hvordan man forbereder sig til messen. Dette blev publiceret på kunst.dk og udsendt via DUP og Promus. 5.4) Mål 4: at få inkluderet flere nye musikselskaber i den danske repræsentation på MIDEM Nedenfor ses fordelingen af nye og gamle selskaber på den danske stand på MIDEM. 90% 84% 82% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 18% 0% Nye 2010 Nye 2011 Gengangere 2010 Gengangere 2011 Der er en lille fremgang i antallet af nye selskaber på den danske stand. Det er bl.a. lykkedes at få inkluderet Crunchy Frog og Target som en del af den danske repræsentation. Disse selskaber har tidligere deltaget på MIDEM uafhængigt af den danske stand.

7 Side 7 Nedenfor ses fordelingen af selskaber på den danske stand i Betegnelsen musikselskaber indbefatter pladeselskaber, musikforlag, m.fl. Fordelingen er stort set identisk med De ekstra deltagende selskaber i 2011 er dog primært musikselskaber. Konsulentvirksomhed; 2% MIDEM 2011: SELSKABER Distribution/produktion; 21% Organisationer; 14% Musikselskaber; 58% Rettighedsselskaber; 5% 5.5) Mål 5: at udvikle et samarbejde med MXD, IFPI, DUP og Promus om behovsafdækning af messer/showcases og om at skabe netværksaktiviteter for de danske deltagere osv. Det er Kunststyrelsen som har stået for de netværksaktiviteter der har været for de danske deltagere på MIDEM. Behovsafdækningen er nedprioriteret på grund af den eksterne evaluering. Samtidig vurderes det at opbygningen af et samarbejde kræver involvering og ressourcer fra de forskellige parter og derfor en langsigtet strategi for messedeltagelsen.

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne for overgangen til obligatorisk digital kommunikation 2013/2014 1 Indhold 1. Evalueringens hovedkonklusioner...4 2. Om den fællesoffentlige kampagne...7 2.1.

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen. Center for Interventionsforskning

Førstehjælpsundervisning i folkeskolen. Center for Interventionsforskning Center for Interventionsforskning Førstehjælpsundervisning i folkeskolen Line Zinckernagel, Carolina Malta Hansen, Fredrik Folke, Christian Torp-Pedersen, Annette Kjær Ersbøll, Tine Tjørnhøj-Thomsen Førstehjælpsundervisning

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse med frivillige hjælpere ved Europæiske Kortbane Mesterskaber i svømning i Herning 2013 Resultatrapport Marie Overbye og Ulrik Wagner 1 Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere