111139DK Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte"

Transkript

1 111139DK Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

2 Innhold 1 Funktionsbeskrivelse Varmeflade Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5 3 Oversigt betjeningspanel CI CI60 i brug Generelt Øg/reducér lufttilførsel Indregulering af lufttilførsel Justering af temperatur Filterskift Alarm Nulstilling 9 5 Oversigt betjeningspanel CI CI600 i brug Generelt Hviletilstand Menuhåndtering Opstart Driftsstatus 11 7 Hovedmenu CI Ventilatorhastigheder MAX timer Indstillinger Temperatur Timer Dag-/Ugeur Tid og dato Sprog Filter Alarm Driftsinformation 14 8 Menu Avanceret bruger CI Pinkode Avanceret bruger Temperaturregulering Konfiguration Driftstid 19 9 Vedligeholdelsesskema Fejlsøgning EU-overensstemmelseserklæring 22 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 ! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Det er installatørens ansvar at gennemføre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let-antændelige gasser. Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedlige-holdelsesarbejde. Før lågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 3 minutter). Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Kog ikke brændbare stoffer under emhætten. Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn. Følg brugervejledningens anvisninger. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelses-arbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. HØJSPÆNDING INDBLÆSNING UDSUGNING BERØRINGSFARE SIKKERHEDSAFBRYDER AFKAST UDELUFT! ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING (vist som højremodel) Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er reducerede, eller som mangler erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller får anvisninger om sikker brug af apparatet og forstår de farer, dette medfører. Bemærk, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af børn. Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, hvis de ikke er under opsyn. Vore produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor ret til ændringer. Vi tager også forbehold for eventuelle trykfejl. 3

4 1 Funktionsbeskrivelse Se side 19 for komponentbeskrivelse. I den ene halvdel af rotoren (HR-R) passerer den kolde udeluft, og i den anden halvdel passerer den varme udsugningsluft, uden at de blandes med hinanden. Ved hjælp af dette princip overføres en stor del af varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften (se systemskitser). Ved ekstra lav udetemperatur sørger en termostatstyret eftervarmeflade (EB1) desuden for, at indblæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblæsningsluft føres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften suges ud fra enten det samme rum eller via dørspalter eller riste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver varme, og blæses ud af bygningen via en taghætte, kombiboks eller en vægrist. Når der ikke er noget genvindingsbehov (f.eks. sommertid), vil rotoren standse. 1.1 Varmeflade Varmefladen er sikret mod overophedning af termostaten F20 (se side 15), der kobler ud ved 60 C. Som en ekstra sikkerhed kobler termostaten F10 (se side 15) ud ved 85 C. Termostaten F10 skal nulstilles manuelt ved at trykke resetknappen ind. Termostaten finder du ved at åbne aggregatlågerne (placeret lige over varmefladen) 1.2 Betjening af køkkenemhætte A - Drejeknap for spjæld og forcering B - Trykknap for belysning Ved madlavning åbnes spjældet ved at dreje knappen, A. Fig. 1 1) Drej knap til niveau 1. Så står spjældet halvt åbent. 2) Drej knap til niveau 2. Så står spjældet helt åbent. 3) Drej knap til niveau 3, så øger aggregatet luftmængden til hastighed 3 (forceret ventilation). 4) Man skal dreje spjældet tilbage manuelt (efter madlavning). B A Dette er udelukkende et ventilationssystem og ikke et opvarmningssystem. Boligen skal opvarmes på normal vis. B 4

5 2 Rengøring/vedligeholdelse Før lågen åbnes på varmegenvindingsenheden! eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes.! Husk først at fjerne sikkerhedslåsen øverst på lågen. sikkerhedslås Ventilatorer: Ventilatorerne skal rengøres 1 gang om året. Ventilatorbladene rengøres med fedtopløsningsmiddel på en klud eller børste og trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: Åbn lågerne som angivet. EC-ventilator: Løsn skruen fortil på ventilatoren. Træk den elektriske lynkontakt til motoren ud. Derefter kan ventilatoren trækkes forsigtigt ned og ud af aggregatet. Filtre: Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal! Hvis køkkenemhætten bruges ofte, skal afkastventilatoren kontrolleres og om nødvendigt rengøres to til tre gange om året. Øget luftmodstand i filteret mindre luft i boligen risiko for bakterievækst i filteret og i værste fald kan anlægget tage skade.! Husk, at lågen er tung (10 kg), når den skal løftes ned fra aggregatet. filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilter og udsugningsluftfilter består af et kompaktfilter (F7). Disse skubbes på plads. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Ved filterskift skal man også kontrollere, at hele anlægget fungerer normalt Rotor: Da anlægget er forsynet med filtre af høj tæthedsklasse, er der normalt ikke være behov for rengøring af rotoren. Hvis dette af en eller anden grund alligevel skulle blive nødvendigt, kan støv fjernes med en blød børste. Yderligere rengøring kan foretages ved at tage rotoren ud og sprøjte den med et fedtopløsende rengøringsmiddel og derefter renblæse den fra den modsatte side. Afstand ca. 60 mm og maks. tryk på 8,0 bar. Sørg for, at motoren ikke udsættes for vand under rengøringen. Kontrollér, at alle pakninger omkring rotoren er hele og tætte. Fig Tag fat i overkanten af lågen, hvor der er lavet en gribekant. 2. Ryk lågen ind mod dig selv, så den går ud af låsen. 3. Tag fat om siderne af lågen og løft den af. NB! Lågen vejer 10 kg. 5 Udvendig rengøring: Mange produkter til rengøring af køkkenflader indeholder kemikalier, som kan skade plastkomponenterne i produktet. Brug derfor blød klud, som er fugtet med varmt vand, og en neutral sæbe til at rengøre produktet udvendigt. Vigtigt! Brug ingen skarpe rengøringsmidler eller skurepulver, da sådanne produkter skader farven. Brug heller ikke produkter, som giver rustfrit stål en belægning, som modvirker fingeraftryk.

6 Brug ikke et rengøringsmiddel, der er skadeligt for aluminium eller for miljøet. Påmontering af låge: Fig C 3 1. Sæt lågens forkant ned i aggregatets forkant. 2. Styrepindene på lågen skal gå gennem aggregats bund. 3. Tryk på lågens overkant for at fastlåse lågen.! ADVARSEL! Af sikkerhedsmæssige grunde husk at montere dørskruen når du er færdig med at vedligeholde aggregatet! 6

7 Køkkenemhætte: Emhætten aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filteret skal rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Tag filteret ud (se fig. 4 og 5) og læg det i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassetten kan også vaskes i opvaskemaskinen. Emhætten bør rengøres indvendigt nogle gange om året. Den aftørres indvendigt med en fugtig klud med opvaskemiddel. Sæt filterkassetten i igen, og tryk den opad, så den låses fast i snaplåsene. For at skifte pære løsnes lampeglasset ved at trykke snaplåsene i pilens retning, fig. 6. Pæren kan nu udskiftes. International ILCOS-kode Philips betegnelse Osrams betegnelse Lyskilde FSD-11-G23 PL-S 2-pin DULUX-S Effekt 11 W 11 W 11 W Sokkel G23 G23 2-pin G23 2-pin! Brandfaren øges, hvis emhætten rengøres sjældnere end angivet her. Fig. 4 Fig. 6 Fig. 5 7

8 3 Oversigt betjeningspanel CI Nr. Beskrivelse 1 Knap for øget ventilation 2 Knap for reduceret ventilation 3 Indikering af MAX hastighed 4 Indikering af NORMAL hastighed 5 Indikering af MIN hastighed 6 Indikering af ALARM 7 Indikering af FILTERSKIFT Nr. Beskrivelse 8 Potentiometer for regulering af udsugningsluft ved NORMAL hastighed 9 Potentiometer for regulering af indblæsningsluft ved NORMAL hastighed 10 Knap for tillægsvarme TIL/FRA 11 Potentiometer for indstilling af indblæsningstemperatur 12 Knap for nulstilling af alarm *Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser 8

9 4 CI60 i brug 4.1 Generelt Styreenheden består af et touchpanel med trykknapper, lysdioder for indikering samt trimpot er og knapper for indregulering af ventilationsaggregatet. Styreenheden kommunikerer med ventilationsaggregatet via et lavspændingskabel. 4.4 Justering af temperatur Med potentiometer 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap Øg/reducér lufttilførsel Brug knap 1 og 2 for at øge hhv. reducere ventilationshastigheden og dermed luftstrømmen. Forskellige hastigheder alt efter driftssituation. POS. 10 TIL FRA MIN NORMAL MAX Kan Ikke anvendes under første driftsår, eller når der er personer i bygningen. Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være indreguleret efter gældende forskrifter. Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebadning eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. 4.5 Filterskift Hver 6. måned tænder lysdiode 7 som en påmindelse om, at det er tid at skifte luftfiltre i aggregatet. Se kapitel 3 for mere information om filterskift. Efter udført tiltag skal indikatoren nulstilles, se mere under afsnittet nulstilling. De forskellige hastigheder angives med dioderne 3, 4 og Indregulering af lufttilførsel I hastighedsniveau NORMAL skal ventilationsaggregatets lufttilførsel indreguleres i henhold til projektdata. Potentiometer 9 anvendes for indblæsningsniveau, og 8 for udsugningsniveau. Indjusteringsområdet går fra % af max-niveau i henhold til skalaen på potentiometeret. Fabriksindstillinger: MIN 50% (fast) NORMAL 75% (justérbar) MAX 100% (fast) Alarm Hvis der sker noget uforudset med ventilationsaggregatet, tænder indikator 6. Indikatorens signal afhænger af årsagen til, at den tændes. Permanent lys angiver: Fejl på returvandsføler (B5) Fejl ved varmegenvindingen (B-alarm) Permanent lys med blinkende MIN hastighet (indikator 5) angiver: Fejl på indblæsningsføler (B1) Fejl på udsugningsføler (B3) Fejl på udeluftsføler (B4) Blinkende lys angiver: Fejl på overophedningstermostat (gælder kun ved elbaseret eftervarme) Fejl på ekstern brand-/røgdetektor (tilbehør) Fejl ved varmegenvindingen (A-alarm) Fejl ved tillægsvarme (gælder kun, hvis aggregatet har vandvarmeflade)! 4.7 Nulstilling Når filteret er udskiftet eller årsagen til alarmen er afhjulpet, skal alarmen nulstilles. Dette gøres ved at trykke på knap Hvis indikatoren slukker, er tiltaget korrekt udført. Hvis indikatoren stadig lyser, er fejlen ikke blevet udbedret korrekt.

10 5 Oversigt betjeningspanel CI Nr. Beskrivelse 1 Knap OP/ØG 2 Knap TILBAGE/ANNULLÉR/NEJ 3 Knap NED/REDUCÉR 4 Knap OK/JA 5 Knap HJÆLP 6 Display 7 Indikering af DRIFT/OK -Grønt lys 8 Indikering af FILTERSKIFT -Gult lys 9 Indikering af ALARM -Rødt lys *Tallene benyttes som reference i senere beskrivelser 10

11 6 CI600 i brug 6.1 Generelt Styreenheden består af et farvedisplay, et touchpanel samt indikatorer (dioder). Styreenheden kommunikerer med ventilationsaggregatet via et lavspændingskabel. 6.2 Hviletilstand Hvis touchpanelet ikke bruges, vil styreenheden efter et stykke tid gå i hviletilstand, hvor der vises driftsinformation. Hvis du vælger en funktion, der har numeriske værdier, vises den aktuelle værdi med en lyseblå markering. Værdien ændres med knap 1 og 3, og bekræftes derefter ved at trykke på knap 4. KLOKKESLÆT OG DATO KL DAG MND ÅR A B C :43 18 C 22 C 13 : NORMAL D E F A. Tid og dato B. Udetemperatur C. Rumtemperatur D. Aktuel hastighed E. Tillægsvarme aktiveret/deaktiveret F. Dag-/Ugeur aktivt Hvis flere værdier kan ændres, hopper markeringen videre til højre, når et valg bekræftes med knap 4. Proceduren gentages, indtil alle værdierne er ændret til det ønskede. Hvis du vil annullere en funktion eller gå tilbage til det foregående display, benyttes knap 2. Knap 5 aktiverer en hjælpetekst, der kort beskriver det aktuelle display. 6.4 Opstart Når systemet startes, kommer du ind i en opstartsmenu. OPPTARTMENU 6.3 Menuhåndtering For at navigere i menurækkerne bruges knap 1 og 3. Markeringen ses ved, at rækken bliver lyseblå. Hvis det er muligt at foretage et valg på den aktuelle menurække, vises dette med til højre på rækken. Et valg bekræftes ved at trykke på knap 4. Hvis en menurække indeholder undermenuer, illustreres dette med et -tegn i enden af rækken. SPROG / LANGUAGE KLOKKESLÆT OG DATO HOVEDMENU INDSTILLINGER TEMPERATUR TIMER DAG / UGE INDSTILLING KLOKKESLÆT OG DATO SPROG FILTER ALARM AVANCERET BRUGER DRIFTSINFORMATION I menuen udføres grundindstillingerne sprog og dato. Når du har gjort det, skal du gå til hovedmenuen. 6.5 Driftsstatus Ved normal drift uden forstyrrelser lyser den grønne diode 7 som bekræftelse på, at alt fungerer normalt. Hvordan eventuelle forstyrrelser påvirker systemet, beskrives i senere afsnit. 11

12 7 Hovedmenu CI Ventilatorhastigheder I hovedmenuen er der forskellige valg, og de fleste vedrører ventilatorhastighederne. Valgt hastighed angives med større ventilatorsymboler og fed skrift. 7.2 MAX timer Menuvalget aktiverer en funktion, der øger hastigheden til MAX i en tidsbegrænset periode, for derefter at gå tilbage til tidligere valgt hastighed. Tidsperioden kan justeres under menuvalget INDSTILLINGER. HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER INDSTILLINGER For at ændre hastighed flyttes markeringen med knapperne 1 og 3. HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER INDSTILLINGER Når funktionen er aktiv, nedtælles tiden på displayet. Ved at vælge TIMER FRA, annulleres funktionen, og hastigheden går tilbage til forrige valg. 7.3 Indstillinger Under menuvalget INDSTILLINGER tilpasser du systemet efter eget ønske. INDSTILLINGER INDSTILLINGER Derefter bekræftes valget med knap 4, og den valgte hastighed markeres med større ventilatorsymboler og fed skrift. TEMPERATUR TIMER DAG / UGE INDSTILLING KLOKKESLÆT OG DATO SPROG FILTER ALARM AVANCERET BRUGER HOVEDMENU MIN NORMAL MAX MAX TIMER 7.4 Temperatur Her indstiller du ønsket temperatur på den luft, der kommer ind i bygningen. INDSTILLINGER TEMPERATUR 18 C 12 VARMEELEMENT AV/PÅ

13 En god regel er at justere temperaturen til max 18, for at luften skal blandes optimalt med den luft, der allerede er i bygningen. I menuvalget VARMEFLADE TIL/FRA kan tillægsvarmen i ventilationsaggregatet kobles fra. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. OBS! Dette gælder ikke, hvis anlægget har vandvarmeflade. Hvis varmefladen kobles fra, vises dette symbol, når displayet går i hviletilstand. 7.6 Dag-/Ugeur Programmeringen af uret begynder med valg af dag. DAG / UGE INDSTILLING MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG VARMEELEMENT AV/PÅ Under hver dag vises et nyt display. VARMEELEMENT PÅ TIRSDAG 1 08 : 00-16: 00 MIN : 00-18: 00 NORMAL : 00-19: 00 MAX : 00-24: 00 NORMAL Timer Her indstiller du ønsket tid for MAX TIMER-funktionen. Benyttes, når funktionen aktiveres fra hovedmenuen. TIMER 60 min Hver dag kan programmeres med fire forskellige tidsintervaller. Justér start- og stoptid for aktuelt interval, og justér derefter ønsket hastighed og temperatur. For at aktivere intervallet skal du til sidst vælge et grønt flueben. Et rødt kryds betyder, at intervallet ikke er aktiveret. Ved behov: Vælg derefter endnu et interval, og gentag proceduren. OBS! Der gælder følgende regler for programmeringen: Et tidsinterval med højere tal må aldrig påbegyndes, før et tidligere er afsluttet. Stoptiden må aldrig ligge før starttiden. Efter afsluttet programmering gentages proceduren for de øvrige dage. Når uret er aktivt, vises dette symbol, når displayet går i hviletilstand. Hvis der ikke er registreret et nyt tidsinterval efter afsluttet periode, går hastigheden og temperaturen tilbage til forrige indstilling. 13

14 7.7 Tid og dato I denne dialogboks kan du justere tid og dato. INTERVAL UDSKIFT. AF FILTER KLOKKESLÆT OG DATO KL DAG MND ÅR 13 : MND Normal tid er 6-12 måneder, alt efter miljø. 7.8 Sprog I denne dialogboks kan du vælge sprog. SPROG NORSK ENGLISH SVENSKA DEUTCH NEDERLANDS SUOMI DANSK Når filteralarmen udløses, tænder den gule indikator 8, og en informationstekst vises. Følg anvisningerne i teksten. Det er muligt at gå direkte til denne dialogboks fra meddelelsen eller via menutræet. Efter nulstilling begynder nedtællingen til næste filterskift Alarm Hvis der opstår funktionsforstyrrelser i ventilationsaggregatet, udløses en alarm. Den røde indikator 9 tænder, og der vises en informationstekst i displayet. Følg anvisningerne i teksten. Det er muligt at gå direkte til denne dialogboks fra meddelelsen eller via menutræet. ALARM NULSTILLE ALARM 7.9 Filter En påmindelse vises regelmæssigt i displayet. I denne dialogboks kan tidsintervallet justeres og filteralarmen nulstilles. FILTER INTERVAL UDSKIFTNING AV FILTER NULSTILLE FILTERALARM 7.11 Driftsinformation I dette oversigtsdisplay vises aktuelle temperaturværdier, om dag-/ugeuret er aktivt, samt aktivitet mellem % for køling, varmeveksler og tillægsvarme. DRIFTSINFORMATION INDSTILT TEMPERATUR DAG/UGE INDSTILLING INDBLÆSNING UDSUGNING UDELUFT RETURVAND GENVINDER KØLING VARME 22 AKTIV % 0% 100% 14

15 8 Menu Avanceret bruger CI600 OBS! For mer information om menuen Avanceret Bruger, se Referencemanual CI600 på Flexits hjemmesider. 8.3 Temperaturregulering I dette display konfigurerer du temperaturreguleringen og kølefunktionerne. 8.1 Pinkode For at få adgang til menuvalget skal pinkoden angives. PINKODE TEMPERATURREGULERING REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL Reguleringstype Ved valg af indblæsningsregulering kan der ikke foretages yderligere indstillinger her. Ved valg af udsugningsregulering kan max- og minindblæsningstemperatur også angives. 8.2 Avanceret bruger Menuen indeholder funktioner for overvågning, konfigurering og fejlfinding. AVANCERET BRUGER REGULERINGSTYPE REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS TEMPERATURREGULERING VENTILATORREGULERING KONFIGURATION DRIFTSTID FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE Køling OBS! Levering og projektering af kølemaskine udføres ikke af Flexit. I denne dialogboks aktiveres kølefunktionen, og parametrene MIN UDETEMP for tilførsel af køling samt MIN HASTIGHED for tilførsel af køling angives. Ved brug af DX-kølemaskine kan tilførselsforsinkelse mellem fra og til angives. KØLING KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE KØLEGENVINDING FRA 18 MIN 180 s 15

16 Det er også muligt at aktivere en funktion for at genvinde køling i bygningen ved hjælp af den roterende varmeveksler. Her angives ønsket difference mellem udetemperatur og indetemperatur ved aktivering af funktionen. KØLEGENVINDING KØLEGENVINDING DIFF FRA 1 Ventilatorregulering I dette display foretages valg og konfigurering for ventilatorerne. VENTILATORREGULERING INDBLÆSNING UDSUGNING TIMER LUFTMÆNGDE KOMP. Neutralzoner For at få jævnere temperaturregulering kan neutralzonerne indstilles i denne menu. Indregulering (Indblæsning og Udsugning) Denne dialogboks er identisk for indblæsnings- og udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne indreguleres individuelt til ønsket kapacitet for relevant hastighed. NEUTRALZONE INDBLÆSNING KØLEGENVINDING GENVINDER 2 1 MIN HASTIGHED NORMAL HASTIGHED MAX HASTIGHED 35% 50% 100% Ekstern temperaturstyring Styring af temperaturindstillingerne fra et overordnet system skal angives i denne menu. I så fald tilsidesættes temperaturindstillingerne i styreenheden. EKST. TEMP. KONTROL Fabriksindstillinger: MIN 5V NORMAL 7,5 MAX 10V EKST. TEMP. KONTROL FRA 16

17 Timer I denne menu foretages indstillinger for hastighed samt den tid, der skal gælde for funktionen MAX TIMER i hovedmenuen. TIMER STANDARDHASTIGHED STANDARDTID MAX 30 m 8.4 Konfiguration I dette display bestemmes den overordnede konfiguration. KONFIGURATION FØLERE BRAND/RØG KOMMUNIKASJON START/STOPP SEKVENS HVILEMODUS Luftmængdekompensering Denne funktion kan aktiveres via en indgang på styrekortet. Her vælges ønskede hastigheder for den enkelte ventilator. Funktionen kan benyttes sammen med køkkenventilator eller lign., der kræver ekstra indblæsningsluft. Følere I denne menu kan temperaturfølere kalibreres for at stemme bedre overens med virkeligheden, og en trykføler kan aktiveres som pressostat i stedet for den indbyggede tidsstyring. FØLERE LUFTMÆNGDE KOMP. INDBLÆSNING UDSUGNING MAX MIN INDBLÆSNING UDSUGNING UDELUFT RETURVAND PRESSOSTAT Displayet er identisk for alle temperaturfølere; de kan justeres inden for et interval på 5 C. INDBLÆSNING KALIBRERING 0 17

18 Hvis pressostaten aktiveres, skal der kobles en ekstern føler til styrekortet. Føleren erstatter den indbyggede filtertidsstyring. PRESSOSTAT AKTIVERING FRA Kommunikation Gå videre til undermenuen HJEMME/UDE. KOMMUNIKATION HJEMME/UDE Brand/røg Funktionen kræver, at der kobles en ekstern føler til styrekortet. BRAND/RØG MODUS 1 Indstillingerne foretages for valget UDE. Hastighed og temperatur kan vælges, ligesom du kan vælge, hvor længe efter aktiveringen den nye indstilling skal indtræde. Hviletilstand I denne menu kan du justere, hvor lang tid der skal gå, før displayet går i hviletilstand. HVILEMODUS TIDSFORSINKELSE 2 min Tilstand Indblæsningsventilator Udsugningsventilator 1 STOP STOP 2 MAX MAX 3 STOP MAX 4 MAX STOP 18

19 8.5 Driftstid I dette display vises ventilationsaggregatets totale driftstid, samt hvor lang tid der er gået siden seneste filterskift. DRIFTSTID DRIFTSTID FILTER 312 tim 125 tim 19

20 9 Vedligeholdelsesskema Komponent Filtre Der bør skiftes filter mindst 1 gang om året. Det anbefales at gøre det 2 gange om året, Interval 6-12 mdr. Ventilatorer før og efter pollensæsonen. Kontrollér, at filterpakningen er helt tæt. Ventilatorerne bør rengøres mindst 1 gang om året for at opretholde ventilatorens virkningsgrad. Hvis køkkenemhætten bruges ofte, skal afkastventilatoren kontrolleres og om nødvendigt rengøres to til tre gange om året. 4 mdr. Veksler Kontrollér, at overfladerne er rene. Kontrollér, at tætningslisterne ligger an mod veksleren. 12 mdr. Sørg for, at bælte til rotor er hele og ikke for slack. 12 mdr. Køkkenemhætte Vask fedtfilter. Kontrollér, at spjældet er rent og lukker helt. 2 uger Pakninger Kontrollér, at pakningerne i aggregatet er hele. 12 mdr. Ventiler Rengøres mindst 1 gang om året. 12 mdr. Luftindtag Kontrollér, at løv og lign. ikke har sat sig fast i risten. 12 mdr. Taghætte Hvis anlægget har taghætte, skal den kontrolleres for løv og lign. 12 mdr. Kontrollér også, at drænspalten i taghætten er åben. Kanaler Kontrollér, at kanalerne er rene. 10 år 20

21 10 Fejlsøgning Hvis der opstår strømafbrydelse, vil aggregatet ved genstart automatisk gå tilbage til normal drift (brugerens indstillinger). Aggregatet har en sikkerhedsafbryder, der afbryder strømmen, når lågen fjernes. Fejltype: Kold træk Ventilatorerne kører ikke Lille luftmængde Afhjælpning: Kontrollér, hvilken indblæsningstemperatur der er valgt. Se betjeningspanel. Kontrollér, at rotoren drejer. Kontrollér, at eftervarmen er i drift. Behov for nyt udsugningsluftfilter. Kontrollér, at aggregatet får strøm. Kontrollér, at overophedningstermostat ikke er udløst. Nulstilles ved at trykke knappen ind. Skal også justeres på automatikpanelet. Kontrollér, at aggregatet ikke er sat i stop-indstilling. Kontrollér, hvilken hastighed aggregatet er indstillet til. Kontrollér, om filtrene er tætte. Kontrollér indtagsristen. Hvis intet af ovenstående hjælper, skal du kontakte din forhandler for service. Opgiv modelbetegnelse og serienummer (på mærkepladen inde i aggregatet / åben låge). 21

22 11 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne: 2004/108/EF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet (LVD) 98/37/EEC Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje Type: K2 R Ventilationsenhed Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :2002 EMF-standard: EN 50366:2003 EMC-standard: EN EN :2000 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket: 2011 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje 22

23 a 23

24 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik 114530DA-05 2016-11 C2 A Brugervejledning Himlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds-

Læs mere

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110737DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 3 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 3 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

111537DK Spirit UNI 2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111537DK Spirit UNI 2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111537DK-10 2016-11 Spirit UNI 2 A Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indhold 1 Funktionsbeskrivelse af balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4 1.2 Filtre (FI1, FI2)

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

111537N FLEXIT SPIRIT UNI 2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111537N FLEXIT SPIRIT UNI 2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111537N-03 2012-01 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Funktionsbeskrivelse af balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4 1.2

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK 94233DK-03 2005-12 FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2009-02 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk

94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500. Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS. Tel. 70 20 19 11. www.oeland.dk 94269DK-02 2007-08 FLEXIT CS 50/CS 500 Brugervejledning Styringsautomatik ØLAND AS Tel. 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Oversigt...6 1.1 Kort beskrivelse...6 1.2 Funktioner...6 1.3 Tilbehør til CS

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31

Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Da: Betjeningsvejledning Indbygningsmodul: EM 22, EM 31 Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner,

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1.

Betjeningsvejledning. Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC. Version 1.4_1. Betjeningsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC Optima 300 DC Version 1.4_1.4 Indholdsfortegnelse: Optima 300 AC/DC Betjeningspanel mv.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nube

Da: Betjeningsvejledning Nube Da: Betjeningsvejledning Nube Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Llano

Da: Betjeningsvejledning Llano Da: Betjeningsvejledning Llano Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere