FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. januar 2015 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense"

Transkript

1 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. januar 2015 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten ndersen, Nordfyn Næstformand Poul ndersen, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen, Langeland Bestyrelsesmedlem Niels Bebe, Middelfart Bestyrelsesmedlem Per Jespersen, Nyborg Bestyrelsesmedlem nders W. Berthelsen, Odense Bestyrelsesmedlem Birger Jensen, Svendborg Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard, Ærø Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk ndersen, Region Syddanmark Repræsentantskabsmedlem Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn Repræsentantskabsmedlem Jesper Hempler, Kerteminde Repræsentantskabsmedlem Hans Bjergegaard, ssens Direktør Carsten Hyldborg Jensen Sekretariatschef Ingrid Dissing Planchef Søren Junker Kommunikationschef Martin Bødker Krogh Drifts- og kvalitetschef Jan Gudmann Hansen Side 1 af 8

2 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 DGSORDEN: Sag til beslutning: Juridisk responsum Markedsføringsplan Odense Letbane og buskørslen i Odense Samarbejdsorganisation på bus- og flexområdet Meddelelser Eventuelt... 7 Side 2 af 8

3 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 Sag til beslutning: 1. Juridisk responsum Sagsnummer: Resumé: Sag vedrørende juridisk responsum eftersendes. Sagsfremstilling: Det juridiske responsum om kontrolopgaverne i forbindelse med flexkørsel er i skrivende stund torsdag den 15. januar 2015 ikke modtaget. Sag vedrørende juridisk responsum eftersendes. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender, at Vedtagelse: Bilag: Bilag 1.1 Responsum (eftersendes) Sag til orientering: 2. Markedsføringsplan 2015 Sagsnummer: Resumé: FynBus gennemfører hvert år en række aktiviteter indenfor trafikinformation, kundeinformation og salg som finansieres via fællesomkostningerne. Der er i 2015 afsat 2 millioner kroner i budgettet til disse aktiviteter, der indbefatter kampagneaktiviteter, markedsføring, trafikinformation ved køreplan- og takst-skifter, Rejseplan-abonnement, hjemmeside og Facebook-aktiviteter. Tillige vedtog bestyrelsen som en del af budget 2015 på bestyrelsesmødet den 11. september 2014, at der herudover skulle afsættes en ramme på kr. 4,2 millioner kroner til målstyret markedsføring, svarende til kr. 0,25 pr. passagerer. Det er udmøntningen af disse afsatte beløb, der udgør den samlede markedsføringsplan for Sagsfremstilling: Markedsføringsaktiviteterne for 2015 bygger videre på erfaringerne fra tidligere år, ligesom der er iværksat nye tiltag. I 2015 gennemfører FynBus en række kommune-indsatser, hvor der blandt andet satses på at komme ud i udkanten af kommunerne og udbrede kendskabet til fx telekørsel. FynBus har en stor opgave i forhold til udbredelsen af den kollektive trafik Side 3 af 8

4 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 overfor seniorkunder, ligesom de mange lokalråd på hele Fyn skal kontaktes og involveres i arbejdet med at udbrede den kollektive trafik. I 2015 har FynBus bestyrelse afsat ekstra midler til arbejdet med at skaffe nye kunder. Der er udvalgt tre konkrete indsatsområder: Nye og flere regionale pendlerkunder Fastholdelse af ungdomsuddannelseskunder Nye og flere kunder i Odense, hhv. pendlerkunder og KVIKkort-kunder. Herudover er planlagt en lang række indsatser som hver især er målrettet trafiksystemerne, hhv. de regionale busser, bybusserne, lokalbusser, telekørsel og flexkørsel. På mødet vil administrationen give en samlet præsentation af planerne for Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Markedsføringsplan for FynBus, 2015 Sag til orientering: 3. Odense Letbane og buskørslen i Odense 2015 Sagsnummer: Resumé: Orientering om buskørsel i forbindelse med arbejdet med Odense Letbane Sagsfremstilling: Der orienteres i mødet om arbejdet med etablering af Odense Letbane i 2015, samt de tiltag der planlægges for bussernes kørsel gennem byen i perioden. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: Side 4 af 8

5 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 Sag til orientering: 4. Samarbejdsorganisation på bus- og flexområdet Sagsnummer: Resumé: Der redegøres for organisering af samarbejdet på hhv. bus- og flexområdet. Sagsfremstilling: Der er på henholdsvis bus- og flexområdet etableret en række samarbejdsflader mellem FynBus og entreprenører, brancheorganisationer, entreprenører med videre. Der redegøres nedenfor først for flexområdet og dernæst for busområdet. Samarbejdsorganisation vedrørende Flextrafik: Kontaktudvalgsmøder Deltagelse af CT, Danske busvognmænd, Dansk Taxi Råd og de største entreprenører inden for variabel-, garantivogne- og specialkørsel. Fast dagsorden (drift og temadrøftelse) fholdes 2-3 gange årligt Ekstraordinære kontaktudvalgsmøder Kan ske forud for nye udbudsformer, fx rammeaftaler Odense Mulighed for at komme med bemærkninger til krav og beskrivelser i udbud Referat offentliggøres på hjemmeside fholdes efter behov Vognmandsmøder Temadrøftelser, fx vedrørende strategi fholdes 1 gang årligt Dialogforum Oprettet med baggrund i fokus på Flextrafik på Fyn Deltagelse af repræsentanter for de landsdækkende brancheorganisationer inden for vognmandsbranchen Deltagelse af de landsdækkende faglige organisationer. Deltagelse ad hoc fra Trafikstyrelsen Møder afholdes 1-2 gange årligt Driftsmøder Særskilt for alle vognmænd med kontrakt i FynBus 1-4 gange årligt efter størrelse og kørselsomfang fholdes eventuelt ad hoc efter behov Side 5 af 8

6 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 Nyhedsbreve til Kommuner fsendes løbende efter behov Nyhedsbreve til Chauffører fsendes løbende efter behov Udsendes til chauffør via vognmænd Min. 1 gang pr. måned Korte informationer med illustration Vores FynBus for taxi chauffører Opstart i starten af 2015 Fælles for Sydtrafik og FynBus nvendes til certificering af uddannelse Samme koncept som for buschauffører Samarbejdsorganisation vedrørende buskørslen: Driftsmøder Månedlige driftsmøder med entreprenøren af den regionale kørsel og bybuskørslen i Odense og kvart- eller halvårlige møder med øvrige entreprenører. Dagsorden for mødet består af følgende: Problemstillinger vedr. Bus IT (billetudstyr, realtidsudstyr, rejsekort mv.) Drift (status på daglig drift, driftsindmeldinger og busparken) Køreplanskift (forberedelse og evaluering af køreplanskift, aktuelle omkørsler) Kvalitet (Vores FynBus, chaufføruddannelse, samarbejdsaftaler) Økonomi (månedlige indberetninger vedr. driftsafvigelser mv og endelig afregning af bod mv) Generel orientering Vognmandsmøde FynBus har ikke pt. etableret et årligt fælles vognmandsmøde. Branchekontakt via TID Fyn Bus samarbejder med brancheforeninger gennem Trafikselskaberne i Danmark. Nyhedsbreve Fyn Bus udsender nyhedsbreve i form af Bybus Nyt til alle bybuschauffører i Odense og Chauffør Nyt til alle øvrige chauffører. Nyhedsbreve udsendes ca. hver 2. måned. Vores FynBus "Vores FynBus" er FynBus uddannelses- og kommunikationskanal i forhold til chaufførerne. På portalen kan chaufførerne foretage certificeringer, læse nyheder, finde instruktioner, debattere internt og kommunikere med FynBus. Involvering af chauffører i køreplanlægning FynBus har løbende dialog med chaufførrepræsentanter for de enkelte ruter forud for ændringer af køreplanen. Entreprenørerne involveres normalt i prøvekørsler ved Side 6 af 8

7 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 ændret ruteføring, nye bustyper mv. Samtlige chauffører har via Vores FynBus mulighed for at melde køreplanmæssige spørgsmål til FynBus. Tillidsmandsmøde FynBus holder møde med entreprenørernes tillidsmænd/sikkerhedsrepræsentanter efter behov, men ca. 1 gang årligt. Entreprenørens Chaufførmøder Entreprenørerne har løbende samlet deres chauffører til interne møder, og her deltager FynBus efter behov. Samarbejdsaftale om kvalitetsopfølgning FynBus har en aftale med de største entreprenører om kvalitetsopfølgning. ftalen betyder, at kvalitetsbrist drøftes og fælles plan for afhjælpning aftales, inden der uddeles bod efter kontrakten. Incitamentsaftaler FynBus har incitamentsaftaler med de største entreprenører. ftalen bygger på, at entreprenøren får bonus for fremgang i passagernes tilfredshed i de kvartårlige kundeundersøgelser, der supplerer FynBus store årlige kundeundersøgelse. Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Vedtagelse: 5. Meddelelser Større opgaver Status vedrørende Rejsekortet, herunder FynBus rolle. Flextrafik Status på tilbudspriser på FV4 Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer mv. 6. Eventuelt Side 7 af 8

8 FynBus 15. januar 2015 Bestyrelsesmøde den 22. januar 2015 Formand Morten ndersen Næstformand Poul ndersen Bestyrelsesmedlem Jan Ole Jakobsen Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Per Jespersen Bestyrelsesmedlem nders W. Berthelsen Bestyrelsesmedlem Birger Jensen Bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard Bestyrelsesmedlem Kristian Grønbæk ndersen Direktør Carsten Hyldborg Jensen Side 8 af 8

9 MRKEDSFØRING

10 Indholdsfortegnelse Om FynBus markedsføring Samlet ak vitetsoversigt for k viteter fordelt på transportsystemer for k vitetsbeskrivelser Vælg rig gt Real d Rejseplanens Busalarm Teletaxi selvbetjening Skraber Vidste du at Takst mbassadør foredrag mbassadør undervisning mbassadør messestand Kundecenter indsats Kommune indsats Citybussen Vinterferie Ungdomsuddannelser Regionale pendlere Ungdomskort Sommer d Påskeferie Odense omkørsler Turist indsats Udløb af ungdomskort Odense bilister SMS event Kris Himmelfart Sommerkøreplan for universitets bus Turist indsats Grundlovsdag Køreplanski e, lokal Ungdomskort, juli lvalg Uddannelsesruter Ungdomskort, start august Køreplanski e, lokal Omkørsler, fes valer Eventbille er, fes valer Køreplanski e Rejsekortet Ses du i mørket? Undskyld, vi er forsinkede Refleks kampagne E erårsferie Vinter d Sådan kører busserne l jul Natbusser + julefrokost dventskørsel, Citybussen dventskørsel Jule konkurrence Køreplanski e

11 Om FynBus markedsføring 2015 I oversigten opereres med fire farvekoder: Hvert år udarbejder FynBus en markedsføringsplan, der giver et overordnet overblik over trafikselskabets planlagte markedsføringsak viteter i forhold l arbejdet med nye og nuværende kunder. k vitet, der re er sig mod eksisterende kunder k vitet, der re er sig mod nye kunder Planen bliver brugt som overordnet styringsværktøj, og giver sam dig et k vitet, der re er sig mod både nye og eksisterende kunder Informa onsopgaver / public service hur gt overblik over de kommende ak viteter måned for måned, men også i forhold l trafikselskabets forskellige trafiksystemer, som fx regionalbusser og bybusser. Tillige opereres med fire bogstavkategorier, der refererer l de trafiksystemer, som ak viteterne kny er sig l eller kommunikeres i: Som noget nyt suppleres planen i år med en mere detaljeret beskrivelse af den enkelte ak vitet: Hvad er formålet? Hvem er målgruppen? Hvornår gennemføres ak viteten? Beskrivelsen indeholder llige eksempler på hvordan ak viteten/kampagnen fores lles visualiseret, eller, hvis man har gjort noget lsvarende før, et eksempel på hvordan. R = Regionale busser B = Bybusser (Odense) L = Lokale bus systemer T = Telekørsel Læseren skulle gerne opleve såvel overblik som konkret viden om FynBus foreløbige planer for markedsføring for det kommende år. Foreløbig, fordi planen ikke er mere sta sk, end at den kan ændres, hvis der pludselig opstår nye ønsker og behov. Udarbejdelsen af markedsføringsplanen understø er FynBus strategi for flere passagerer, og er et af de strategiske indsatsområder i de samlede strategi. Venlig hilsen 3 FynBus

12 Samlet ak vitetsoversigt for

13 Markedsføring 2015 Januar Februar Marts pril Maj Juni Juli ugust September Oktober November December Kunde kampagner Real d Vælg rig gt RP: Busalarm Tele selvbetjening Odense omkørsler SMS event Unibus sommerkp Uddannelses ruter Ungkort juli lvalg Ungkort start august Lokal KP Rejsekort / RP busalarm RP busalarm Natbusser og julefrokost Julekonkurrence dventskørsel + Citybus Salgs kampagner Skraber Citybussen Ungkort Turist indsats Turister Odense Eventbille er fes vals Skraber Skilte kampagner Tilfredshed / Scan dit stoppested / FynBus på Facebook / Rejseplanen / Citybus / Skriv l FynBus / Telekørsel / Mobilbillet / Forny dit kort på ne et Informa ons kampagner Takst 2015 Vinterferie Sommer d + Påskeferie Ungkort udløb af godkend. Kr. Himmelfart SommerKP + Grundlovsdag + L KP Fes valomkørsler + KP + L KP Ses du i mørket? Undskyld vi er forsinkede Refleks + E erårsferie + vinter d + KP jul og nytår Citybus advent + KP jul og nytår Decemberkørsel + Nye køreplaner Målstyret markedsføring Regional indsats Ungdomsuddannelses indsats Odense indsats Ungdomsuddannelses indsats Odense indsats Regional indsats Tema indsats Ældreråd / Ældresag / Lokalråd / Borgerservices / Datastuer / Foredrag / Skoler / Dagligvarebu kker / E erskoler / Uddannelsesmesser Kommune indsats Nyborg Nordfyn Kerteminde ssens Middelfart Svendborg Odense Langeland Faaborg Mid yn 5

14 k viteter fordelt på transportsystemer

15 Regionale busser 2015 Januar Februar Marts pril Maj Juni Juli ugust September Oktober November December Vælg rig gt Event UK Forlæng Udd bus Rejsekort Skraber Real d RP Busalarm Odense bygger om Udd ruter Natbusser + julefrokost Skraber Ungkort UK Start au Skolestart RP Busalarm J konkurr Regionale pendlere, bykampagne 1 5 KP ski e Regionale pendlere 6 9 Ungdomsuddannelse, fastholdelse Ungdomsuddannelse, fastholdelse Regionale busser Løbende skærmkampagner (adfærd, lbud, vidste du at, takster, ændringer mm) Løbende tema baserede ambassadør indsatser: Foredrag, undervisning, uds llinger Turist indsats dventskørsel Takst 2015 Vinterferie Sommer d + Påskeferie Ungkort udløb af godkend. Kr. Himmelfart SommerKP + Grundlovsdag + L KP Fes valomkørsler + KP + L KP Ses du i mørket? Undskyld vi er forsinkede Refleks + E erårsferie + vinter d + KP jul og nytår Citybus advent + KP jul og nytår Decemberkørsel + Nye køreplaner 7

16 Odense Bybusser 2015 Januar Februar Marts pril Maj Juni Juli ugust September Oktober November December Vælg rig gt Event Turister Events fest. Rejsekort Julefrok. Skraber Skraber Citybussen Odense bygger om PensionistIT Citybus adventskørsel PensionistIT Odense bilister KP ski e Odense bilister Løbende skærmkampagner (adfærd, lbud, vidste du at, takster, ændringer mm) Odense Bybusser Real d RP Busalarm Turist indsats RP Busalarm J konkurr Løbende tema baserede ambassadør indsatser: Foredrag, undervisning, uds llinger Takst 2015 Vinterferie Sommer d + Påskeferie Ungkort udløb af godkend. Kr. Himmelfart SommerKP + Grundlovsdag + L KP Fes valomkørsler + KP + L KP Ses du i mørket? Undskyld vi er forsinkede Refleks + E erårsferie + vinter d + KP jul og nytår Citybus advent + KP jul og nytår Decemberkørsel + Nye køreplaner 8

17 Øvrige trafiksystemer 2015 Januar Februar Marts pril Maj Juni Juli ugust September Oktober November December Vælg rig gt mbassadør besøg mbassadør besøg Real d RP Busalarm L KP L KP RP Busalarm J konkurr Lokalbusser Løbende skiltekampagner (adfærd, lbud, vidste du at, takster, ændringer mm) Nyborg Nordfyn Kerteminde ssens Middelfart Svendborg Odense Langeland Faaborg M Løbende tema baserede ambassadør indsatser: Foredrag, undervisning, uds llinger Selvbetjening, telekørsel Lokalråd + pensionistit Lokalråd + pensionistit Selvbetjening, telekørsel Telekørsel Nyborg Nordfyn Kerteminde ssens Middelfart Svendborg Odense Langeland Faaborg M Løbende tema baserede ambassadør indsatser: Foredrag, undervisning, uds llinger Flexkørsel nnonce Selvbetjening, handicapkørsel nnonce Selvbetjening, handicapkørsel Fælles Takst 2015 Vinterferie Sommer d + Påskeferie Ungkort udløb af godkend. Kr. Himmelfart SommerKP + Grundlovsdag + L KP Fes valomkørsler + KP + L KP Ses du i mørket? Undskyld vi er forsinkede Refleks + E erårsferie + vinter d + KP jul og nytår Citybus advent + KP jul og nytår Decemberkørsel + Nye køreplaner 9

18 k vitetsbeskrivelser 10

19 Vælg rig gt Kundekampagne Eksisterende kontantbetalende kunder Indsats beskrivelse: Gøre eksisterende kunder opmærksom på det korrekte valg af billet. Gøre kontantbetalende opmærksomme på billigere alterna ver og kny e dem tæ ere l FynBus. Skærmskilte Flyer uddelt af chauffører l primært kontantbetalende kunder Hvem: Flyer uddeles af chaufførerne, primært l kontantbetalende kunder. Januar + februar 2015 sammen med takstski et 11

20 Real d Kundekampagne Eksisterende kunder Markedsføre ny løsning for real dsvisning i busserne. Skærmskilte PR Hvem: Intern Januar

21 Rejseplanens Busalarm Kundekampagne Eksisterende periodekort kunder Udbrede kendskabet l Rejseplanens push løsning for Iphone og ndroid. Skærmskilte PR Elektronisk nyhedsbrev Hvem: Intern Februar marts + september oktober

22 Tele selvbetjening Kundekampagne Eksisterende telekørsels kunder. Udbrede kendskabet l selvbetjeningsløsning indenfor telekørsel. Direct mail l brugere nnonce i ugeaviser og lokal blade Phoner indsats PR mbassadørindsats Hvem: Intern Februar marts og september oktober 2015 T 14

23 Skraber Salgskampagne Bilister på virksomheder. mbassadører uddeler isskrabere og folderen vælg rig gt på parkeringspladser ved større virksomheder med kollek v trafikbetjening. Folder: Vælg rig gt Isskraber med påtryk: Tag en skraber i bussen Hvem: mbassadører Januar februar + november december

24 Vidste du at... Skilte kampagne Eksisterende kunder og nye buskunder Spot på adfærd og nye lbud fra FynBus l kunderne. Skærme i kundecentre Skærme i busterminal Skærme i bybusserne i Odense og Svendborg Skærme i regionale busser Hvem: Intern Januar december

25 Takst 2015 Eksisterende kunder Indsats beskrivelse: Formidling af nye takster for 2015 Hængeskilte l busser Skærmskilte Tavler l busser og busskure Pjece nnonce i FS og F PR Budget: Kr Hvem: Intern Januar

26 mbassadør foredrag Tema indsats Light users og nye kunder. mbassadørerne besøger ældreråd, ældreforeninger og lokalråd og fortæller om kollek v trafik, herunder takster, bus og telekørsel. Foredrag, personlig rådgivning. Hvem: mbassadører Hele

27 mbassadør undervisning Tema indsats Light users og nye kunder. mbassadørerne besøger biblioteker, ældreorganisa oner, lokalråd og data stuer og underviser i selvbetjeningsløsninger, herunder kortbes lling, Rejseplanen og klik en teletaxi. Foredrag/undervisning Undervisningsfilm, powerpoint og personlig instruk on. Hvem: mbassadører Hele

28 mbassadør messestand Tema indsats Light users og nye kunder. mbassadørerne besøger udannelsesmesser, uds llinger og lokale supermarkeder og medbringer uds llingsstand med materialer om FynBus og den kollek ve trafik. Dialog med messedeltagere. Give aways Flyers Hvem: mbassadører Hele

29 Kundecenter indsats Tema indsats Eksisterende kunder mbassadørerne er lstede i FynBus kundecentre og taler med kunderne i kundeområdet omkring selvbetjeningsløsninger. Formålet er på kort sigt at reducere kundernes vente d ved spidsbelastninger og på lang sigt at lære kunderne at beny e selvbetjening, og dermed sparer turen l FynBus. Dialog med kunderne, personlig rådgivning/instruk on. Hvem: mbassadører Hver måned omkring den 1., hele

30 Kommune indsats Nye kunder i. lokale busser, telekørsel og regionale busser. FynBus kundeambassadører arbejder koncentreret med en kommune ad gangen og formålet er at udbrede kendskabet l den kollek ve trafiks lbud med udgangspunkt i de lokale lbud. Indsatsen indbefa er uddeling af materialer i borgernes postkasser, lstedeværelse i lokale forretninger på fx lørdage, lstedeværelse i busserne, foredragsvirksomhed og deltagelse i lokale arrangementer. Uddeling Tilstedeværelse og dialog. Hvem: mbassadører Hele 2015, én kommune pr. måned. Se kommuneplan i skema over ak viteter. 22

31 Citybussen Kundekampagne Nye kunder i citybussen. Kendskabet l citybussen skal udbredes blandt de eksisterende bybus og regionalbus kunder, samt blandt helt nye kunder. Bus og terminalskærme. Elektronisk nyhedsbrev nnoncering Februar marts Kampagnen gentages på skærmene i november december. B 23

32 Vinterferie 2015 Informa onskampagne Eksisterende kunder Hvordan kører busserne i forbindelse med vinterferien? Skærmskilte i busserne Hjemmeside Elektronisk nyhedsbrev Kort pressemeddelelse Februar

33 Ungdomsuddannelser Målstyret markedsføring Eksisterende ungdomsuddannelseskunder Indsats for at fastholde ungdomsuddannelseskunder e er det fyldte 18. år. NB: De e projekt er et ud af tre særlige markedsførings projekter, der gennemføres i 2015 med henblik på skaffe yderligere kunder. Lokal dialog mbassadør lstedeværelse i busser og på skoler. Loyalitetsprogram. Budget: Max ca. kr (maximal ramme) Hvem: Uddannelsesambassadør Opstart i februar + e eråret 2015 R 25

34 Regionale pendlere Målstyret markedsføring Nye pendlerkunder Indsats for at forøge antallet af regionale pendlerkunder fra ni udvalgte fynske byer. NB: De e projekt er et ud af tre særlige markedsførings projekter, der gennemføres i 2015 med henblik på skaffe yderligere kunder. TB Budget: Max ca. kr. 1,2 million (maximal ramme) Hvem: TB Opstart i februar + e eråret 2015 R 26

35 Kundekampagne Eksisterende kunder Indsats for at forøge antallet kunder med automa sk kor ornyelse. Nyhedsbreve WEB Kundecenter indsats; Kundedialog Busskærme Hvem: Særlig fokuskampagne, der inkluderer indsats fra personale i FynBus kundecentre. Marts april

36 Ungdomskort Salgskampagne Kommende ungdomskort kunder Markedsføre ungdomskortet i forhold l kommende studerende. Materialer distribueret l ungdomsuddannelserne, så det kan udsendes l nye studerende, når de meddeles optag. Deltagelse på diverse uddannelsesmesser og tale med forældre og elever vedr. transportmuligheder l og fra skole. Marts 2015 R 28

37 Sommer d Informa onskampagne Eksisterende kunder Gøre opmærksom på ski e l sommer d og afledte konsekvenser i natbusser. Skilte i busser og terminaler. Marts

38 Påskeferie Informa onskampagne Eksisterende kunder Gøre opmærksom hvordan busserne kører i påsken. Skilte i busser og terminaler. Marts

39 Odense omkørsler Kundekampagne Eksisterende kunder, både Odense og regional kunder. Busdri en skal omlægges i Odense på grund af TBT byggeriet. Opgaven går på at fortælle kunderne om forandringer for busruter og stoppesteder. Busskærme Elektroniske nyhedsbreve PR nnoncering Budget: TB Hvem: Intern pril

40 Turist indsats Salgskampagne Nye turistkunder Salgsindsats i forhold l havnekontorer, turistkontorer, campingpladser og lignende med henblik på at formidle bus og telekørsels lbud l turisterne. Turistpakke inkl. ny turistbillet Hvem: mbassadører pril maj

41 Udløb af ungdomskort Informa onskampagne Eksisterende kunder Gøre opmærksom på at godkendelse skal fornys. Skilte i busser og terminaler. Direct mail l kortholdere pril

42 Odense bilister Målstyret markedsføring Nye kunder l bybusserne i Odense. Målre et kampagne for at få flere odenseanere l at tage bussen l city i stedet for bilen. NB: De e projekt er et ud af tre særlige markedsførings projekter, der gennemføres i 2015 med henblik på skaffe yderligere kunder. TB Budget: TB Hvem: TB Vi elsker bilister. Opstart i april + e eråret 2015 B 34

43 SMS Event Kundekampagne Eksisterende kunder + nye kunder Understø e salget af SMS eventbille er l de store events på Fyn: Fx, Rock under broen, Grøn Koncert, Tinderbox fes val, HC Festspil, Egeskov Marked etc. Skilte i busser og terminaler. rrangør markedsføring Premiere l maj og ellers op l årets events 35

44 Kris Himmelfart Informa ons kampagne lle eksisterende kunder Hvordan kører busserne fredagen e er Kris Himmelfart Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Budget: Hvem: Intern Maj

45 Sommerkøreplan for universitetsbus Informa onskampagne Kunder på bybusruten l SDU Udbrede kendskabet l ændringer i dri en som følge af færre studerende pga. læse og sommerferie. Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Maj 2015 B 37

46 Turist indsats, Odense Salgskampagne Nye turistkunder Salgsindsats i forhold l Odense bymidte og OBC. Rådgivning af turister i kollek v trafik. mbassadørindsats nnoncering: Visit Odense Bykort Hvem: mbassadører Juni 2015 B 38

47 Grundlovsdag Informa onskampagne lle eksisterende kunder Hvordan kører busserne på Grundlovsdagen Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Juni

48 Køreplanski e, lokal Informa onskampagne lle eksisterende kunder Fokus på lokalt køreplanski er e er sommerferien. Vig gt at melde dligt ud i de mange lokalruter, der jo fungerer som skolebusser. Skilte i busser og terminaler. Direct mail a la skoleskema l skolerne inden sommerferien Fra Juni 2015 L 40

49 Ungkort, juli lvalg Informa onskampagne Eksisterende ungdomskortkunder Unge, der har brug for deres ungdomskort i juli måned, informeres om, hvad de skal gøre. Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Fra Juni 2015 R 41

50 Uddannelsesruter Salgskampagne Ungdomskortkunder lle ungdomskortkunder gøres opmærksom på uddannelsesruterne, der giver dem hur gere og mere direkte bus. Terminal og busskærme Direct Mail Facebook Fra Juni 2015 R 42

51 Ungkort, start august Informa onskampagne Ungdomskortkunder med studiestart i august Informa on l UK kunder med studiestart i august måned. Terminal og busskærme Direct Mail Facebook Juli 2015 R 43

52 Køreplanski e, lokal Informa ons kampagne lle eksisterende kunder nnoncekampagne med fokus på lokal køreplanski er e er sommerferien. Vig gt at melde ud nu i de mange lokalruter, der jo fungerer som skolebusser. visannoncer (ugeaviser) Terminal og busskærme Nyhedsbrev Facebook Juni + august 2015 L 44

53 Omkørsler, fes valer Informa ons kampagne Eksisterende kunder, der kører gennem Odense (bybuser + regionale) Formålet er at give kunderne et overblik over ændringer i køreplanen, som følge af HC fes val, Blomsterfes val og Filmfes val Terminal og busskærme Hjemmeside + Facebook Elektronisk nyhedsbrev ugust 2015 B 45

54 Eventbille er, fes valer Kunde /Salgskampagne Eksisterende kunder og nye kunder Informa on om særligt raba erede eventbille er, som kan købes i forbindelse med fes valerne i Odense. Terminal og busskærme Hjemmeside + Facebook Elektronisk nyhedsbrev Event arrangører markedsfører lbud. ugust

55 Køreplanski e Informa onskampagne lle eksisterende kunder Fokus på at bybusserne i Odense og regionalbusserne får nye køreplaner og der llige lægges ruter om som følge af opgravningen af Odense. Terminal og busskærme nnoncering: viser, eksterne skærme, radio og lignende medier. Hjemmeside og Facebook Fra Juni

56 Rejsekortet Kundekampagne Eksisterende kunder på udvalgte buslinier Opstart af test strækninger for rejsekort. På disse strækninger vil man kunne anvende rejsekort OG sit normale FynBus kort. Terminal og busskærme Hjemmeside og facebook Direct mail l berørte kunder Fra august/september

57 Ses du i mørket? Kundekampagne lle eksisterende kunder Fokus på at kunderne skal være synlige på stoppestederne, når det igen bliver mørkt om a enen. Terminal og busskærme Facebook + hjemmeside September

58 Undskyld, vi er forsinkede Kundekampagne lle eksisterende kunder Informa onskampagne, der forklarer de oplevede forsinkelser på busne et i byen, og ind og ud af byen. Terminal og busskærme Facebook + hjemmeside September

59 Refleks kampagne Kunde kampagne lle eksisterende kunder FynBus uddeler gra s reflekser l kunderne for at skabe øget synlighed og forbedret sikkerhed for kunder og chauffører. Terminal og busskærme Facebook + hjemmeside PR Oktober

60 E erårsferie Informa onskampagne Eksisterende kunder Gøre opmærksom hvordan busserne kører i uge 42. Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Marts

61 Vinter d Informa onskampagne Eksisterende kunder Gøre opmærksom på ski e l vinter d og afledte konsekvenser i natbusser. Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Oktober

62 Sådan kører busserne l jul Informa onskampagne Eksisterende kunder Fortælle kunderne, hvordan busserne kører i juledagene. Skilte i busser og terminaler. Hjemmeside Nyhedsbrev Facebook Ul mo oktober + november + december

63 Natbusser + julefrokost Informa onskampagne lle eksisterende kunder nnoncekampagne der markedsfører kollek v trafik som løsningen, når kunderne skal hjem fra julefrokost. nnoncer (aviser og radio) Terminal og busskærme Nyhedsbrev Facebook og hjemmeside November + december 55

64 dventskørsel, Citybussen Kundekampagne Julekunder i citybussen. Ekstraordinær søndagskørsel i julemåneden. Bus og terminalskærme. Elektronisk nyhedsbrev Facebook og hjemmeside Evt. annoncering November/december 2015 B 56

65 dventskørsel Kundekampagne Eksisterende og nye kunder Kørsel e er lørdagskøreplan på adventssøndagene. Bus og terminalskærme. Elektronisk nyhedsbrev Facebook og hjemmeside nnoncering på eksterne skærme PR November/december

66 Jule konkurrence Kundekampagne Eksisterende kunder Julekonkurrence for kunderne med gode præmier. Bus og terminalskærme. Elektronisk nyhedsbrev Facebook og hjemmeside PR December

67 Køreplanski e Informa onskampagne lle eksisterende kunder Fokus på at bybusserne i Odense og regionalbusserne får nye køreplaner og der llige lægges ruter om som følge af opgravningen af Odense. Terminal og busskærme nnoncering: viser, eksterne skærme, radio og lignende medier. Hjemmeside og Facebook Budget: TB Fra december

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. december 2012 Bestyrelsesmøde den 13. december 2012 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. december 2012 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der afholdes

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 Øvrige bilag Indhold: Bilag 2.1 Bilag 5.1 Bilag 5.2 Bilag 5.3 Notat om ny turistbillet. FynBus arbejdsklausul FynBus administrationsgrundlag Højesterets

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere