irkebladet Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Sdr. Bjert Sogn 36. årg. December - Januar - Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irkebladet Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Sdr. Bjert Sogn 36. årg. December - Januar - Februar 2010-2011"

Transkript

1 Foto: Verner Ravn K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. December - Januar - Februar Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Læs mere inde i bladet

2 Til eftertanke... Det ordentlige menneske Det ordentlige menneske, skrevet af Henrik Jensen, var temaet ved et arrangement i Sognehuset i efteråret. Det var en aften der gav meget stof til eftertanke. Henrik Jensen var selv til stede og fortalte om sit bud på det ordentlige menneske; en med gode manerer, høfligt og dannet. En som kender sine pligter frem for sine rettigheder, en som tilbyder fællesskabet noget frem for at pleje sit ego. Jensen skriver i sin bog, at moralsk autoritet er roden til det ordentlige menneske. Lidt senere hen på aftenen gør Jensen grin med en anden bog - Hvordan man coacher sin teenager eller noget i den retning. 2 Ja Jensen var nærmest fornærmet over at man kunne nå så langt ud i mangel på autoritet at man skulle ty til coaching af sit eget barn. Man kan selvfølgelig være uenig med andres valg af metode, men jeg manglede bare en lille anerkendelse af faderens gode intentioner. Faren søger aktivt andre veje, når han indser, at fordi jeg siger det ikke længere er en mulighed for ham. Faren har lært sin søn bl.a. at være kritisk, at kæmpe mod magtmisbrug, ikke at være underdanig, at stille spørgsmål til alt, og at tro på sig selv ja alt har en bagside! Men hvem vil tilbage, der hvor alle kendte deres plads? Verden forandrer sig, og det kræver rigtig meget af os som mennesker, og nogle gange lever vi ikke op til de krav, men verden bliver ved med at forandre sig, og så må vi prøve igen. Jeg ved ikke om jeg synes, at Jensen var helt ordentlig i sin kritik af den coachende far. Jensen hælder nok til et samfund af ordentlige mennesker, men jeg hælder til det anerkendende menneske. Suzanne Mc Carthy

3 Tvangsharmonisering og julesorg Tvangsharmonisering... er det ikke noget med EU-regulativer og ens størrelser på agurker og alverdens ting? Jo, det er det nok. Men findes tvangsharmonisering ikke også mellem mennesker? Måske med en lidt anden tydning: Nemlig at vi tvinges til at give udtryk for at være evigt harmoniske, vellykkede, i balance... I serien Sommer, der blev vist i tv for et par år siden, mødte vi den ældste søn, Adam. Hans sind og livssituation var ikke af de nemmeste. Og ved en julefrokost i familien, går det galt. Jeg orker ikke at spille harmonisk familie mere! siger han, smækker med døren og går og katastrofen er løs. For nu var det jo lige så hyggeligt... Det var egentlig ikke, fordi Adam ikke ville være sammen med familien; han fornemmede bare ikke, at han kunne være der som sig selv. Han SKULLE være glad! Ja, ikke bare glad, men MEGET glad... for nu var det jo jul... Men hans liv var et virvar af tvivl og kærestesorg og bøvl med arbejdet. Kender vi det i hvert fald lidt? Den påtvungne harmoni, tvangsharmoniseringen, hvor alle skal være på en helt bestemt måde for at passe ind i juleglæden, julefrokosten? For ikke at tale om julekortenes opremsning af den udbredte vellykkethed i den harmoniske familie. Hvad jeg frygter (måske mest af alt) er vores uangribelige vellykkethed - Sådan skriver en norsk digter, Ketil Bjørnstad, i et af sine digte. Vellykkethed har en hul klang af overfladiskhed og falskhed. Lad os afskaffe den! Lad os turde stå ved vores sårbarhed, vores egne og hinandens bøvlede liv, og lad os få omsorgen, det sårbare, bøvlede, flossede liv tilbage. Det kunne være vores nytårsløfte til hinanden. Vel skal vi alle gøre os umage for at gøre livet godt for hinanden, og vel skal ingens surmuleri ødelægge andres glæde. Men... lad os dog lade hinanden være, som vi er. Lad os ikke forlange sprudlende glæde fra ham, der netop er blevet skilt og skal fejre jul uden sine børn, eller fra hende, der netop har mistet en elsket ægtefælle. Lad den sørgmodige, den melankolske, den mismodige være med - og være med som sig selv. For det er også en del af julens glæde: At den sørgmodige kan rummes af juleglæden, der er helt uafhængig af vores sindstilstand. Juleglæden er der som et varmt rum, vi må være i, præcis som vi er. Vi må sidde der med tårer på kinden og mærke, at vi langsomt tøs op. Vi må have lov at være lidt med på sidelinjen og bæres af de andre. Da kan det ske, at juleglæden indfinder sig, stille og mild. Næsten usynlig, som et lille barn, svøbt og liggende i en krybbe. Vor Fader i himlen! Lad det ske, lad julesorgen slukkes! Tine Illum 3

4 Menighedsrådsarbejde er ikke kun tal og økonomi! Kirkeblad eller hvad? I september var alle menighedsrådsmedlemmer til stiftsmøde i Haderslev. Temaet var kommunikation. Bliver de budskaber, vi sender ud, formidlet, så modtagerne læser dem? Sker formidlingen af de rigtige kanaler (kirkeblad, hjemmeside, annoncer, direct mail, plakater osv.) eller gør vi, som vi har gjort i årevis? Der bliver brugt rigtig mange penge på kommunikation, og derfor er det utrolig vigtigt, at pengene bruges rigtig. For vort sogns vedkommende ca. kr pr år. til kirkeblad, annoncer, direct mail, hjemmeside m.m. Menighedsrådet vil på den baggrund se på og drøfte vores måde at kommunikere og undersøge, om det er den rigtige. Det er klart, at Kirkebladet s fremtid vil blive drøftet, da det er den tungeste post. Ny kirkeværge Midt i november døde sognets særdeles vidende kirkeværge Jørgen Føns, der meget samvittighedsfuldt havde varetaget embedet i mange år. Men inden nåede han at få megen tak for sin gerning - og i oktober at aflevere posten i god stand til sin efterfølger. Det er Henrik Uhd Jepsen, som straks gik i gang med opgaven - og dermed fik fælles arbejdsplads med sin kone. Det er vores organist. Men hvad laver en kirkeværge? Det er forskelligt fra sogn til sogn. Nogle steder skal kirkeværgen overvåge kirkens fysiske stand, men i Sdr. Bjert er funktionen udelukkende mod et beskedent vederlag at klare de administrative funktioner omkring kirkegården i forhold til stiftet med gravstedslegater og lign., men også at være med til at spore forne gravsattes pårørende ved fornyelser. 4 Hvor skal sognet sejle hen? I oktober var der et menighedsmøde/visionsmøde i Sognehuset som skulle give et fingerpeg, om vi gør det rigtige. Der kom mange spændende forslag f.eks. et arrangement for gamle konfirmander tredje juledag, flere kirkefrokoster, en velkommen-pakke til tilflyttere osv. Det kræver kun at nogle brænder for ideen, vil tage medansvar og lægge arbejdskraft i. Vi hører gerne fra dig. Midtvejsvalg eller hvad? Hvert år i november skal vi foretage nyvalg til alle formands- og udvalgsposter. Så er det naturligt at tænke fremad. Der er nu kun to år tilbage af valg-perioden og derfor vigtigt at kigge sig omkring og opfordre til at stille op til næste valg, så der også i fremtiden er et godt arbejdende menighedsråd til opgaverne. Arne Friis Jørgen Fønns overgav posten før sin død Henrik Udh Jepsen er den nye kirkeværge Her er Dorthea Lyngbye i Agtrupskov en god hjælp, idet hendes hukommelse rækker langt tilbage. Hun kan også om en tidligere kirkeværge, Knud Jochumsen, fortælle, at han uden for sit hus på Vesterløkke havde sat et stort bemalet træskilt med indskriften: Kirkeværge. Så var ingen i tvivl. Henrik Uhd Jepsen nøjes med sit og Birgit lille navneskilt på Abildvej 57. Erik Randel

5 K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Vil du være besøgsven så kommer chancen nu Bjert og Stenderup sogne sammen om en fælles besøgstjeneste Der er et voksende behov for at hjælpe dem, der på grund af familiens og venners travlhed og geografiske afstand føler sig sat lidt uden for det daglige fællesskab. Det skal der gøres noget ved, og først i det nye år vil en nyskabelse blive præsenteret Bjert- Stenderup Besøgstjeneste. Formålet er at kunne knytte kontakten mellem de mere ensomme i de to sogne og de medborgere, som har styrke og mentalt overskud til at blive en besøgsven. Det vil sige aflægge regelmæssige besøg hos dem, der mangler netværk og menneskelig kontakt. En arbejdsgruppe af ildsjæle fra de to sogne og de to præster har i nogle måneder forberedt projektet med Vivi Myrtoft for bordenden og rundt om bl.a. Ruth Junker og Helga Hübner. De vil sammen med hele gruppen præsentere projektet ved et åbent møde torsdag den 13. januar kl i konfirmandstuen i Sdr. Stenderup. Her er det meningen, fortæller Vivi Myrtoft, at give en orientering til dem, der har noget at give af, og de der gerne vil være værter, som vi kalder dem. Eller deres venner eller pårørende, der kender behovet. Vivi, der har erfaring fra Kolding Selvhjælp, peger på, at behovet jo ikke blot findes hos de ældre, men f.eks. også hos yngre i en sygeseng eller i kørestol, hos en enlig forsørger med en stor børnefamilie. En besøgsven er ikke en ekstra hjemmehjælp eller ekstra plejehjemsassistent, men skal kunne supplere den menneskelige kontakt Vivi Myrtoft - mener behovet er stort for besøgsvenner ved over en kop kaffe eller lille gåtur at lytte og udveksle tanker. Ruth Junker understreger de faste regler for tjenesten: Der må ikke være økonomiske forhold mellem parterne, og besøgsvennen skal sikre værten absolut diskretion og tavshed om mødernes forløb.. En kontakt startes ved at en af projektgruppens tre koordinatorer tager en snak med hver af parterne for sig - for at finde det rigtige match - og overværer derefter over en kop kaffe det første fælles møde Så er besøgsforholdet forhåbentlig vel etableret. Men altså vel mødt den 13. januar. Erik Randel Foto: Karen Lützen 5

6 Fra advent til kyndelmisse særlige gudstjenester omkring jul Advent er juleoptakt. Helligtrekonger og kyndelmisse er julens genklang. Så juletiden er en lang række af gudstjenester og arrangementer, hver med deres særpræg. På disse sider omtales nogle af dem. En udførlig liste findes side 8 og 9. Søndag 28. november 10.30: første søndag i advent. Kirkens adventskrans tændes for første gang. Onsdag 1. december 19.00: Julekoncert, hvor kirkekor og voksenkor medvirker. Tirsdag 7. december 17.00: Vi synger advent ind. En lille times tid omkring klaveret i kirken, hvor vi synger gamle og nye salmer. Søndag 12. december 19.00: Stemningsfuld aftengudstjeneste med Luciaoptog og De ni Læsninger. Kirkens kor og Tyrstrup kirkekor medvirker. Onsdag 15. december Krybbespil i kirken. Hvert år forbereder 4. klasse et krybbespil, der opføres i forbindelse med de yngste klassers juleafslutning. I år vil der som noget nyt være mulighed for at alle andre også kan se krybbespillet. Det varer ca. en time. Fredag 24. december og Juleaftensgudstjenester. I Kirkecaféen brænder en flamme, der er tændt ved fredslyset i Betlehem. Hvis man tager en lanterne eller flagermuslygte med, kan man få flammen med hjem til lysene på juletræet. Fredag 24. december Julenatsgudstjeneste. Denne gudstjeneste er præget at en stilfærdig nattestemning, og har plads til eftertanke. Vejen til kirken vil være oplyst af fakler og der vil være lys ved bænkene som et genskin af det lys, der kom til verden julenat. 6

7 Fotos: Karen Lützen K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Julesalmesøndag! Søndag 26. december, 2. juledag, Ved gudstjenesten mulighed for at synge sin yndlingsjulesalme. Fra første til fjerde søndag i advent vil der i våbenhuset være en Julekasse, hvor store og små kan lægge sedler med forslag til en julesalme. Ved tilrettelægningen af gudstjenesten vil vi så vidt muligt tilgodese ønskerne. Tirsdag 28. december ca Gammeldags julefest i sognehuset for hele familien. Her leges de gamle sanglege, vi synger julesalmer, der er julehistorie, kaffe, sodavand, kage, dans omkring juletræet og godteposer til børnene. Pris: 25,- for voksne og 10,- for børn. Fredag 31. december 15.30: Nytårsaftensgudstjeneste En festlig gudstjeneste for alle! Efter gudstjenesten er der lejlighed til at ønske hinanden Godt nytår med kransekage og noget med brus i i kirkecaféen. Onsdag 5. januar 19.00: Helligtrekongersgudstjeneste, hvor vi synger julen ud. Traditionen tro skal vi bl.a. synge alle 19 vers af Dejlig er den himmel blå. Hver familie får et helligtrekongermærkat med hjem som kan sættes over hoveddøren. Onsdag 2. februar: Kyndelmissegudstjeneste. Konfirmanderne medvirker sammen med Anna Søvndal. Kyndelmisse er den sidste gudstjeneste, der knytter sig til julen. Her er det 40 dage siden juleaften, og her bar Maria og Josef Jesus hen i templet, hvor den gamle Simeon havde ventet på dem. Han tager barnet i armene og ved, at det er Guds søn, han bærer det barn, der bærer hele verden. Han siger, at han nu har set Guds lys. Til kyndelmisse tager de ældste de yngste med i kirke: børnene, børnebørnene, nabobørnene, eller måske fadderbørnene. Kyndelmisse tænker vi på, at også vi engang blev båret hen i kirken, nemlig dengang vi blev døbt. Der er tradition for, at man kyndelmisse spiser pandekager, så efter gudstjenesten vil der være en pandekage til alle i kirkecaféen. Tine Illum 7

8 Kalenderoversigt Kirkebil: Alle i sognet, der har behov for at køre med kirkebilen, kan rette henvendelse til graverkontoret (tlf ) mellem kl og 9.30 hverdage - senest fredag. Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum præst ved gudstjenesterne. = Under prædiken kan børnene gå i børnerummet og få fortalt bibelhistorie. = Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten. Foto: Karen Lützen Gudstjenester og møder i Sønder Bjert Kirke og Sognehuset vinter DECEMBER Onsdag 1. december kl Julekoncert (se s. 12) Søndag 5. december kl Anden søndag i advent Indsamling til Danmission Mandag 6. december kl Spejdernes juleafslutning i kirken Tirsdag 7. december kl Vi synger advent ind! Søndag 12. december kl De ni Læsninger (se s. 6) Luciaoptog Indsamling til Mission Afrika Tirsdag 14. december kl Juleafslutning for dagplejere og børnehaver Tirsdag 14. december kl Eftermiddagsgudstjeneste i advent Pensionistforeningen deltager Onsdag 15. december kl Krybbespil (se s. 6) Fredag 17. december kl Skolernes juleafslutning klasse DECEMBER Fredag 17. december kl Skolernes juleafslutning klasse Søndag 19. december kl Fjerde søndag i advent v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til De frie Fugle i Kolding Fredag 24. december og Juleaften Indsamling til Fremtidsbørn (se s. 6) Fredag 24. december kl Julenat (se s. 6) Lørdag 25. december kl Juledag Indsamling til Fremtidsbørn Søndag 26. december kl Juledag (se s. 7) Indsamling til Fremtidsbørn Tirsdag 28. december kl Julefest Fredag 31. december kl Nytårsgudstjeneste (se s. 7 ) Indsamling til Det danske Bibelselskab

9 Sdr. Bjert Sogn December Januar - Februar 2011 K irkebladet JANUAR Søndag 2. januar kl Helligtrekongers søndag v. Finn Illum Indsamling til Folkekøkkenet Onsdag 5. januar kl Helligtrekongersaften (se s. 7) Vi synger julen ud Søndag 9. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Finn Illum Indsamling til Missionen blandt hjemløse Søndag 16. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Mellemkirkeligt Arbejde Søndag 23. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Kirkens Korshær Torsdag 27. januar kl Sogneeftermiddag (se s. 11) Sønder Bjert sogn i billeder før og nu Søndag 30. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Maria Frederiksen Indsamling til Danmission FEBRUAR Onsdag 2. februar kl Kyndelmissegudstjeneste Konfirmanderne deltager (se s. 7) Søndag 6. februar kl søndag efter helligtrekonger Indsamling til Økumenisk Ungdom Torsdag 10. februar kl At være sig selv uden at være sig selv nok v. Hanse Rørbæk (se s. 11 ) Søndag 13. februar kl Sidste søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Sat 7 Søndag 20. februar kl Søndag septuagesima Indsamling til Danmission Torsdag 24. februar kl Filmeftermiddag (opslag kommer senere) Søndag 27. februar kl Søndag seksagesima Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor Åben kirke - en oase i hverdagen De fleste torsdage er kirken åben mellem og Kirkerummet indbyder til stilhed og eftertanke, men et par gange vil der være bøn, og hver gang vil der kl. 21 være et kvarters bibellæsning. Man kan komme og gå som man vil, være der en time eller ti minutter. Her kan man bare være. Datoerne i vinteren er: 2., 9. og 16. december; 6., 13., 20. og 27. januar, samt 3. og 24. februar. Tine Illum, Inge Vesterdal, Hans Erik og Inge Friberg samt Marianne Lund er der på skift. 9

10 Møder Indre Mission, Sdr. Bjert December: Torsdag d. 2. kl. 19,30 Adventsmøde v. missionær Carsten Mikkelsen, Kolding. Januar: Onsdag d.12. kl. 19,30 Bedemøde v. Else Severinsen, Kolding. Onsdag d. 26. kl. 19,30 Vintermøde i Vejen v. Pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa. Februar: Onsdag d.2. kl. 19,00 Kyndelmisse-gudstjeneste i Sdr, Bjert Kirke. Møder Danmission Januar: Onsdag d. 19. kl. 14,30 Møde hos Anna Damm og Henry Noer, Havevej 24. Februar: Onsdag d. 16. kl. 14,30 Møde hos Valborg Koldsø, Bjert Stationsvej 17. Så er det grantid! Det er et stort arbejde at udføre grandækning på gravstederne og det klares ikke bare på et par uger. Hanne Buhl, Dorthe Skousen og John Hansen startede allerede i oktober for at være færdige til december. De har forinden været på kursus og sætter en ære i at hvert grevsted får sin egen unikke dækning med de forskellige gransorter. På billedet er Hanne i fuld sving. Erik Randel Foto: Karen Lützen 10

11 Sdr. Bjert Sogn K irkebladet Sogneeftermiddage og -aften i Sognehuset Torsdag 27. januar kl Sønder Bjert i billeder før og nu v. Hans Jørgen Pedersen fra Sønder Bjært Lokalhistorisk Forening. Efterhånden er det en tradition, at vi i januar kan glæde os over en eftermiddag med vores lokalhistoriske forening. Denne gang vil det blive de lange historiske penselstrøg hen over sognet. Deltagelse: 20,- kr. Torsdag 24. februar kl Filmeftermiddag Sidste år besluttedes det, at vi ville have én filmeftermiddag om året. Også i år drejer det sig om en nyere film, der både er spændende, morsom, og som vækker til eftertanke. Filmens titel bekendtgøres senere. Deltagelse: 20,- kr. Torsdag 10. februar kl Foredrags- og sangaften med Hanse Rørbæk I samarbejde med Husholdningsforeningen. At være sig selv uden at være sig selv nok Tanker om forholdet mellem den enkelte og de andre, det private og fællesskabet, individet og samfundet. Tanker om det universelle og det aktuelle. Tanker om etik. Sange og fælles-sange at skylle ned med undervejs. Deltagelse: 50,- kr. 11

12 Julekoncert med kor og solister Onsdag den 1. december kl Foto: Karen Lützen Aftenen byder tradtionen tro på vellyd i mange former fremført af fremragende gæster og sognets egne. Programmet består bl.a. af Faurés Messe Basse for kor og orgel med kirkesanger Jette Zoega som solist. Man vil også kunne høre danske julesange - samt få Peters Jul af Michael Bojesen. Vi får besøg af medlemmer af Kolding Kammerorkester, som sammen med oboist Kim Seir Hansen giver en obokoncert af Albinoni til bedste. Kormusikken leveres af Voksenkoret ved Sdr. Bjert Kirke, Voksenkoret ved Tyrstrup Kirke samt Kirkekoret. Ved orglet sidder organist Mette-Lise Bennedsgaard fra Tyrstrup. Birgit Jepsen Lucia og Læsninger Søndag den 12. december kl indledes aftenen i Sdr. Bjert kirke med Luciaoptog med Kirkekoret, hvorefter vi skal høre De ni læsninger. Musikken til læsningerne er planlagt i samarbejde med organist Mette-Lise Bennedsgaard fra Tyrstrup. Medvirkende er voksenkorene fra Sdr. Bjert og Tyrstrup kirker samt Kirkekoret, og kirkesanger Jette Zoega Birgit Jepsen 12

13 Fri til bøn - præstens orlov i januar Tine Illum har orlov i januar. I stedet kan Finn Illum kontaktes, tlf Finn er ansat 25 pct. i januar, og får hjælp fra Jens Christian Bach Iversen og Maria Frederiksen til at passe sognet. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (i daglig tale: Præstehøjskolen) har bedt nogle teologer og sprogfolk om at skrive og få andre til at skrive hverdagsbønner i et moderne sprog og ind i en nutidig tankegang. Denne bog skal udkomme lige før Bededag 2011 og skal derfor redigeres færdig i januar. Tre af gruppens medlemmer har fået orlov til at gøre bogen færdig. Vi ved endnu ikke, hvad bogens titel bliver, men i det daglige kalder vi den Hverdagsbogen. Desuden skal vi i januar tegne konturerne til det, vi som arbejdstitel kalder Søndagsbogen, nemlig en bog med kollekter og bønner til søn- og helligdage, særlige dage som f.eks. Mortensdag og til kirkelige handlinger. Der er tale om ulønnet arbejde, men af og til har det været nødvendigt at være sammen i flere dage for at få større sammenhænge færdige. Jeg taknemmelig for, at nabopræsterne vil træde til, så man altid kan kontakte nogen, selv om jeg er i Løgumkloster. Som det fremgår, er den første bog endnu ikke færdig. Mange har bidraget med forskellige bønner, så der vil være mange forskellige toner i bogen. Det skulle gerne betyde, at man her kan finde bønner, som man kan føle sig hjemme i og kan bruge. Vores opgave i januar er så at få de forskellige afsnit til at hænge sammen i en helhed. K irkebladet Sdr. Bjert Sogn En 12-årig afghansk skoleelev sagde: Jeg ved, at når freden kommer, så vil der blive plantet blomster i stedet for miner. Det har inspireret til følgende bøn, omarbejdet til dansk: Gud. Lad min vens drøm gå i opfyldelse. Han drømmer om, at jorden skal være fuld af blomster i stedet for miner. De skal eksplodere i stilhed og få os til at falde i svime. Deres farver skal blænde vores øjne, deres duft vil synge i vores næsebor, sidde i tøjet og ligge i luften. Farvede fragmenter vil stige til vejrs og ingen skal være bange for at færdes. Vi skal værne om blomsternes skønhed når der bliver fred. Gud lad det ske. Bare lige som en smagsprøve Tine Illum 13

14 Englealtertavle nu med Jesusbarn! Der manglede altså noget på den fine englealtertavle, som minikonfirmanderne lavede for to år siden. Der manglede noget, mente efterårets minikonfirmander: Jesusbarnet. Derfor har de brugt en eftermiddag til at sætte Jesusbarnet ind i englemylderet og på at gøre mylderet endnu tættere. Det fine resultat kan ses på billedet her. Glæd jer til at se det i kirken. Englealtertavlen er oppe fra juleaften til helligtrekonger. Tine Illum Forårets minikonfirmander Alle børn i 3. b på Sønder Bjert Centralskole indbydes til at være minikonfirmander i foråret. Første gang er onsdag 26. januar lige efter skoletid, kl Der kommer invitation ud først i det nye år. Hvis man bor i Sønder Bjert, men går i skole et andet sted, er man også velkommen. Tine Illum 14 Døbte 15. august Millemai Wichmann Brødsgaard Havevej 2, Bjert 5. september Valdemar Noah Otto Grabow Mads Kehlets Vej 33, Agtrup, Bjert 12. september Mads Slothuus Lund Nissen Møllebakken 3, Agtrup, Bjert 19. september Mynte Thoning Løgervej 15, Agtrup, Bjert 19. september Milla Thoning Løgervej 15, Agtrup, Bjert 19. september Storm Valdemar Øhrberg Guldager 2, Bjert 26. september Lauge Lundgaard Nielsen Havevej 3 B, Bjert 31. oktober Noah Kristensen Ødisvej 11, Taps, 6070 Christiansfeld 6. november Erik Kjærhus Svendsen Nedre Kragelundvej 7, 6622 Bække Viede 27. august Mette Hansen Rønholt og Michael Erik Hansen Østerløkke 13, Agtrup, Bjert 28. august Tine Kronow von Qualen og Henrik Schrøder von Qualen Bjert Stationsvej 1, Bjert 4. september Susanne Grarup Kjergaard og Søren Grarup Kjergaard Østerløkke 9, Agtrup, Bjert SØGES Messias (nyfødt, fredelig, af hellig familie) søger lille kammer, gerne i hjertet, hos et M(enneske); hvis muligt helst fra og uden opsigelse. Medbringer selv varme og lys. Kontakt:

15 Dødsfald og bisættelse/begravelse 14. juli Bendt Brodersen Løgervej 37, Bjert 8. august Kirsten Britta Blom Kongsgårdsvej 27, Nørre Aaby 24. august Birger Christian Høj Toftegårdsvej 9, Bjert 5. september Erna Iglemose Vesterløkke 10, Bjert 14. september Sigrun Marie Mikkelsen Abildvej 7, Bjert 26. september Hortenze Platz Vesterløkke 10, Bjert 27. september Martha Lorense Petersen Hybenvænget 24, Kolding 2. oktober Hans Olav Føns Vesterløkke 10, Bjert 19. oktober Lilly Johanne Farre Bjert Strandvej 5, 6091 Bjert 15. november Anna Margrethe Jørgensen Vesterløkke 10, 6091 Bjert 15. november Lilly Nielsine Koed Andersen Vesterløkke 10, 6091 Bjert 15. november Jørgen Rasmus Føns Havevej 5, 6091 Bjert K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst, Mandag fridag Tine Illum Gl.Bjert 27, 6091 Bjert Menighedsrådet: Arne Friis, formand Hans Lind, næstformand Peter Uldall Juhl, kasserer Thyge Lind Ingrid Borbye Inge Vesterdal Hanne Føns Kirkesangere: Hanne Schneider Jette Zoega Organist og korleder: Birgit Jepsen, Abildvej Kirkeværge: Henrik Uhd Jepsen, Graver: Kirkegårdskontoret, bedst Hanne Buhl (privat) Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten. Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten senest to dage efter fødslen Dødsfald - anmeldes til sognepræsten Sognehuset Hanne Buhl Kirkebladets redaktion Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) Helle Aavild Juhl, Mariavej Erik Randel, Guldager Arne Friis, Agerland Tine Illum, Gl. Bjært Grafisk: X-tension ApS Tryk: InPrint, Kolding Deadline til næste nr. (marts-april-maj) den 7. februar

16 Guds børn - bibelhistorier I en ny bog til børn og forældre genfortæller den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu en række af Bibelens kendte og mindre kendte historier om barmhjertighed, tvivl, angst, retfærdighed og kærlighed. En global bog om frihed, forsoning og menneskeligt fællesskab. I forordet skriver forfatteren Bibelen handler om, at hver enkelt af os hver eneste pige og hver eneste dreng er et helt særligt menneske, Gud skabte dig, nøjagtig som du er, for at du kan være din egen unikke og værdifulde gave til verden. Som en hyldest til alle klodens børn har jeg bedt kunstnere fra hele verden illustrere bogens fortællinger ud fra hver deres enestående kulturelle arv. Tutu har tre ting, som han synes vi skal huske. For så bliver verden et meget bedre sted: 1) Gøre hvad der er rigtigt. 2) Være gode ved hinanden. 3) Og være venner med Gud. De 56 fortællinger er korte og nemme at læse højt, og hver historie slutter med en Tutubøn fx Kære Gud. Lad mig elske alle mennesker uanset, hvor de kommer fra og Kære Gud. Hjælp mig til at blive vis og træffe gode valg. Man mærker tydeligt Desmond Tutus glade og måske lidt naivistiske holdning til verden. Illustrationerne er farverige, meget forskellige og gør bogen til noget helt særligt. En rigtig flot gavebog til 189 kr. På forlaget Alfa s hjemmeside kan du se en video om bogen og om Desmond Tutu. Karen Lützen

irkebladet Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Se mere side 6-7 Sdr.

irkebladet Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Se mere side 6-7 Sdr. K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 40. årg. December - Januar - Februar 2014-2015 FRA 1. JANUAR HOLDES GUDSTJENESTERNE I SOGNEHUSET... Fotografik: Arne Friis/Charlotte Flyttedag forude Grønt lys for kirkerenoveringen

Læs mere

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5 Foto: Arne Friis K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Se side 4 og 5 Til eftertanke... Jeg undrer mig!

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere

39. årg. Marts - April - Maj 2014. Hvad var det nu for noget?

39. årg. Marts - April - Maj 2014. Hvad var det nu for noget? K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 39. årg. Marts - April - Maj 2014 10 år med Tine Hvad var det nu for noget? Foto: Karen Lützen En meget forundret Tine Illum blev hyldet ved aftengudstjenesten 2. februar,

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

k i r k e b l a d e t

k i r k e b l a d e t Kirkebladet 15. november 2010-15. februar 2011 - Lys i mørke - Mørket greb det ikke S ø n d e r m a r k s k i r k e n vejviser Sognepræster Børn og unge Søndermarkskirkens kirkekontor Sognepræst Anne Birgitte

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Varnæs Sogns Kirkeblad

Varnæs Sogns Kirkeblad Varnæs Sogns Kirkeblad Hvorfor er julen så vigtig Jo, for troen er troen i kraft af glædesforventning og ikke troen på. Det er i bogen Til trøst, Johannes Møllehave beskæftiger sig med de breve, Søren

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014 december 2013 - januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn.

Kirkebladet. December Januar Februar. Kære Gud, I dette nummer bl.a.: vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. ØRUM VISKUM VEJRUM 61. årgang nr. 1 2008/09 Kirkebladet Kære Gud, December Januar Februar vi takker dig for den velsignelse og glæde, du har givet os med vore børn. Deres tillid og umiddelbarhed lærer

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr.

Det ny kirkeblad. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne. December 2009 - Februar 2010 Nr. FIRKLØVERET - et samarbejde mellem Nr. Jernløse, Kvanløse, Sdr. Jernløse og Søstrup sogne December 2009 - Februar 2010 Nr. 1 Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere vores 4 sognes nye kirkeblad,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen

Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen Sognenyt Indholdsoversigt Breve fortæller historie v/ Jens Jonassen...side 2 Et samfund skal behandles på hvordan vi behandler de svageste...side 3 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2012/2013 Præstens ord Advent, at vente og forvente Med advent begynder det nye kirkeår. Og med 1. søndag i advent fejrer vi kirkens nytår, hvilket medfører,

Læs mere

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang

BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD. Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang BOGENSE SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4. 2014 dec - jan - feb 20. årgang V E J V I S E R B O G E N S E S O G N Hjemmeside: www.bogensekirke.dk Bogense Sogns kirkekontor Teglgårdsvej 1. 5400 Bogense tlf. 64 81 26

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere