irkebladet Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Sdr. Bjert Sogn 36. årg. December - Januar - Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "irkebladet Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Sdr. Bjert Sogn 36. årg. December - Januar - Februar 2010-2011"

Transkript

1 Foto: Verner Ravn K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. December - Januar - Februar Lys i den mørke tid Sognet fyldt med aktiviteter i vintermånederne Læs mere inde i bladet

2 Til eftertanke... Det ordentlige menneske Det ordentlige menneske, skrevet af Henrik Jensen, var temaet ved et arrangement i Sognehuset i efteråret. Det var en aften der gav meget stof til eftertanke. Henrik Jensen var selv til stede og fortalte om sit bud på det ordentlige menneske; en med gode manerer, høfligt og dannet. En som kender sine pligter frem for sine rettigheder, en som tilbyder fællesskabet noget frem for at pleje sit ego. Jensen skriver i sin bog, at moralsk autoritet er roden til det ordentlige menneske. Lidt senere hen på aftenen gør Jensen grin med en anden bog - Hvordan man coacher sin teenager eller noget i den retning. 2 Ja Jensen var nærmest fornærmet over at man kunne nå så langt ud i mangel på autoritet at man skulle ty til coaching af sit eget barn. Man kan selvfølgelig være uenig med andres valg af metode, men jeg manglede bare en lille anerkendelse af faderens gode intentioner. Faren søger aktivt andre veje, når han indser, at fordi jeg siger det ikke længere er en mulighed for ham. Faren har lært sin søn bl.a. at være kritisk, at kæmpe mod magtmisbrug, ikke at være underdanig, at stille spørgsmål til alt, og at tro på sig selv ja alt har en bagside! Men hvem vil tilbage, der hvor alle kendte deres plads? Verden forandrer sig, og det kræver rigtig meget af os som mennesker, og nogle gange lever vi ikke op til de krav, men verden bliver ved med at forandre sig, og så må vi prøve igen. Jeg ved ikke om jeg synes, at Jensen var helt ordentlig i sin kritik af den coachende far. Jensen hælder nok til et samfund af ordentlige mennesker, men jeg hælder til det anerkendende menneske. Suzanne Mc Carthy

3 Tvangsharmonisering og julesorg Tvangsharmonisering... er det ikke noget med EU-regulativer og ens størrelser på agurker og alverdens ting? Jo, det er det nok. Men findes tvangsharmonisering ikke også mellem mennesker? Måske med en lidt anden tydning: Nemlig at vi tvinges til at give udtryk for at være evigt harmoniske, vellykkede, i balance... I serien Sommer, der blev vist i tv for et par år siden, mødte vi den ældste søn, Adam. Hans sind og livssituation var ikke af de nemmeste. Og ved en julefrokost i familien, går det galt. Jeg orker ikke at spille harmonisk familie mere! siger han, smækker med døren og går og katastrofen er løs. For nu var det jo lige så hyggeligt... Det var egentlig ikke, fordi Adam ikke ville være sammen med familien; han fornemmede bare ikke, at han kunne være der som sig selv. Han SKULLE være glad! Ja, ikke bare glad, men MEGET glad... for nu var det jo jul... Men hans liv var et virvar af tvivl og kærestesorg og bøvl med arbejdet. Kender vi det i hvert fald lidt? Den påtvungne harmoni, tvangsharmoniseringen, hvor alle skal være på en helt bestemt måde for at passe ind i juleglæden, julefrokosten? For ikke at tale om julekortenes opremsning af den udbredte vellykkethed i den harmoniske familie. Hvad jeg frygter (måske mest af alt) er vores uangribelige vellykkethed - Sådan skriver en norsk digter, Ketil Bjørnstad, i et af sine digte. Vellykkethed har en hul klang af overfladiskhed og falskhed. Lad os afskaffe den! Lad os turde stå ved vores sårbarhed, vores egne og hinandens bøvlede liv, og lad os få omsorgen, det sårbare, bøvlede, flossede liv tilbage. Det kunne være vores nytårsløfte til hinanden. Vel skal vi alle gøre os umage for at gøre livet godt for hinanden, og vel skal ingens surmuleri ødelægge andres glæde. Men... lad os dog lade hinanden være, som vi er. Lad os ikke forlange sprudlende glæde fra ham, der netop er blevet skilt og skal fejre jul uden sine børn, eller fra hende, der netop har mistet en elsket ægtefælle. Lad den sørgmodige, den melankolske, den mismodige være med - og være med som sig selv. For det er også en del af julens glæde: At den sørgmodige kan rummes af juleglæden, der er helt uafhængig af vores sindstilstand. Juleglæden er der som et varmt rum, vi må være i, præcis som vi er. Vi må sidde der med tårer på kinden og mærke, at vi langsomt tøs op. Vi må have lov at være lidt med på sidelinjen og bæres af de andre. Da kan det ske, at juleglæden indfinder sig, stille og mild. Næsten usynlig, som et lille barn, svøbt og liggende i en krybbe. Vor Fader i himlen! Lad det ske, lad julesorgen slukkes! Tine Illum 3

4 Menighedsrådsarbejde er ikke kun tal og økonomi! Kirkeblad eller hvad? I september var alle menighedsrådsmedlemmer til stiftsmøde i Haderslev. Temaet var kommunikation. Bliver de budskaber, vi sender ud, formidlet, så modtagerne læser dem? Sker formidlingen af de rigtige kanaler (kirkeblad, hjemmeside, annoncer, direct mail, plakater osv.) eller gør vi, som vi har gjort i årevis? Der bliver brugt rigtig mange penge på kommunikation, og derfor er det utrolig vigtigt, at pengene bruges rigtig. For vort sogns vedkommende ca. kr pr år. til kirkeblad, annoncer, direct mail, hjemmeside m.m. Menighedsrådet vil på den baggrund se på og drøfte vores måde at kommunikere og undersøge, om det er den rigtige. Det er klart, at Kirkebladet s fremtid vil blive drøftet, da det er den tungeste post. Ny kirkeværge Midt i november døde sognets særdeles vidende kirkeværge Jørgen Føns, der meget samvittighedsfuldt havde varetaget embedet i mange år. Men inden nåede han at få megen tak for sin gerning - og i oktober at aflevere posten i god stand til sin efterfølger. Det er Henrik Uhd Jepsen, som straks gik i gang med opgaven - og dermed fik fælles arbejdsplads med sin kone. Det er vores organist. Men hvad laver en kirkeværge? Det er forskelligt fra sogn til sogn. Nogle steder skal kirkeværgen overvåge kirkens fysiske stand, men i Sdr. Bjert er funktionen udelukkende mod et beskedent vederlag at klare de administrative funktioner omkring kirkegården i forhold til stiftet med gravstedslegater og lign., men også at være med til at spore forne gravsattes pårørende ved fornyelser. 4 Hvor skal sognet sejle hen? I oktober var der et menighedsmøde/visionsmøde i Sognehuset som skulle give et fingerpeg, om vi gør det rigtige. Der kom mange spændende forslag f.eks. et arrangement for gamle konfirmander tredje juledag, flere kirkefrokoster, en velkommen-pakke til tilflyttere osv. Det kræver kun at nogle brænder for ideen, vil tage medansvar og lægge arbejdskraft i. Vi hører gerne fra dig. Midtvejsvalg eller hvad? Hvert år i november skal vi foretage nyvalg til alle formands- og udvalgsposter. Så er det naturligt at tænke fremad. Der er nu kun to år tilbage af valg-perioden og derfor vigtigt at kigge sig omkring og opfordre til at stille op til næste valg, så der også i fremtiden er et godt arbejdende menighedsråd til opgaverne. Arne Friis Jørgen Fønns overgav posten før sin død Henrik Udh Jepsen er den nye kirkeværge Her er Dorthea Lyngbye i Agtrupskov en god hjælp, idet hendes hukommelse rækker langt tilbage. Hun kan også om en tidligere kirkeværge, Knud Jochumsen, fortælle, at han uden for sit hus på Vesterløkke havde sat et stort bemalet træskilt med indskriften: Kirkeværge. Så var ingen i tvivl. Henrik Uhd Jepsen nøjes med sit og Birgit lille navneskilt på Abildvej 57. Erik Randel

5 K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Vil du være besøgsven så kommer chancen nu Bjert og Stenderup sogne sammen om en fælles besøgstjeneste Der er et voksende behov for at hjælpe dem, der på grund af familiens og venners travlhed og geografiske afstand føler sig sat lidt uden for det daglige fællesskab. Det skal der gøres noget ved, og først i det nye år vil en nyskabelse blive præsenteret Bjert- Stenderup Besøgstjeneste. Formålet er at kunne knytte kontakten mellem de mere ensomme i de to sogne og de medborgere, som har styrke og mentalt overskud til at blive en besøgsven. Det vil sige aflægge regelmæssige besøg hos dem, der mangler netværk og menneskelig kontakt. En arbejdsgruppe af ildsjæle fra de to sogne og de to præster har i nogle måneder forberedt projektet med Vivi Myrtoft for bordenden og rundt om bl.a. Ruth Junker og Helga Hübner. De vil sammen med hele gruppen præsentere projektet ved et åbent møde torsdag den 13. januar kl i konfirmandstuen i Sdr. Stenderup. Her er det meningen, fortæller Vivi Myrtoft, at give en orientering til dem, der har noget at give af, og de der gerne vil være værter, som vi kalder dem. Eller deres venner eller pårørende, der kender behovet. Vivi, der har erfaring fra Kolding Selvhjælp, peger på, at behovet jo ikke blot findes hos de ældre, men f.eks. også hos yngre i en sygeseng eller i kørestol, hos en enlig forsørger med en stor børnefamilie. En besøgsven er ikke en ekstra hjemmehjælp eller ekstra plejehjemsassistent, men skal kunne supplere den menneskelige kontakt Vivi Myrtoft - mener behovet er stort for besøgsvenner ved over en kop kaffe eller lille gåtur at lytte og udveksle tanker. Ruth Junker understreger de faste regler for tjenesten: Der må ikke være økonomiske forhold mellem parterne, og besøgsvennen skal sikre værten absolut diskretion og tavshed om mødernes forløb.. En kontakt startes ved at en af projektgruppens tre koordinatorer tager en snak med hver af parterne for sig - for at finde det rigtige match - og overværer derefter over en kop kaffe det første fælles møde Så er besøgsforholdet forhåbentlig vel etableret. Men altså vel mødt den 13. januar. Erik Randel Foto: Karen Lützen 5

6 Fra advent til kyndelmisse særlige gudstjenester omkring jul Advent er juleoptakt. Helligtrekonger og kyndelmisse er julens genklang. Så juletiden er en lang række af gudstjenester og arrangementer, hver med deres særpræg. På disse sider omtales nogle af dem. En udførlig liste findes side 8 og 9. Søndag 28. november 10.30: første søndag i advent. Kirkens adventskrans tændes for første gang. Onsdag 1. december 19.00: Julekoncert, hvor kirkekor og voksenkor medvirker. Tirsdag 7. december 17.00: Vi synger advent ind. En lille times tid omkring klaveret i kirken, hvor vi synger gamle og nye salmer. Søndag 12. december 19.00: Stemningsfuld aftengudstjeneste med Luciaoptog og De ni Læsninger. Kirkens kor og Tyrstrup kirkekor medvirker. Onsdag 15. december Krybbespil i kirken. Hvert år forbereder 4. klasse et krybbespil, der opføres i forbindelse med de yngste klassers juleafslutning. I år vil der som noget nyt være mulighed for at alle andre også kan se krybbespillet. Det varer ca. en time. Fredag 24. december og Juleaftensgudstjenester. I Kirkecaféen brænder en flamme, der er tændt ved fredslyset i Betlehem. Hvis man tager en lanterne eller flagermuslygte med, kan man få flammen med hjem til lysene på juletræet. Fredag 24. december Julenatsgudstjeneste. Denne gudstjeneste er præget at en stilfærdig nattestemning, og har plads til eftertanke. Vejen til kirken vil være oplyst af fakler og der vil være lys ved bænkene som et genskin af det lys, der kom til verden julenat. 6

7 Fotos: Karen Lützen K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Julesalmesøndag! Søndag 26. december, 2. juledag, Ved gudstjenesten mulighed for at synge sin yndlingsjulesalme. Fra første til fjerde søndag i advent vil der i våbenhuset være en Julekasse, hvor store og små kan lægge sedler med forslag til en julesalme. Ved tilrettelægningen af gudstjenesten vil vi så vidt muligt tilgodese ønskerne. Tirsdag 28. december ca Gammeldags julefest i sognehuset for hele familien. Her leges de gamle sanglege, vi synger julesalmer, der er julehistorie, kaffe, sodavand, kage, dans omkring juletræet og godteposer til børnene. Pris: 25,- for voksne og 10,- for børn. Fredag 31. december 15.30: Nytårsaftensgudstjeneste En festlig gudstjeneste for alle! Efter gudstjenesten er der lejlighed til at ønske hinanden Godt nytår med kransekage og noget med brus i i kirkecaféen. Onsdag 5. januar 19.00: Helligtrekongersgudstjeneste, hvor vi synger julen ud. Traditionen tro skal vi bl.a. synge alle 19 vers af Dejlig er den himmel blå. Hver familie får et helligtrekongermærkat med hjem som kan sættes over hoveddøren. Onsdag 2. februar: Kyndelmissegudstjeneste. Konfirmanderne medvirker sammen med Anna Søvndal. Kyndelmisse er den sidste gudstjeneste, der knytter sig til julen. Her er det 40 dage siden juleaften, og her bar Maria og Josef Jesus hen i templet, hvor den gamle Simeon havde ventet på dem. Han tager barnet i armene og ved, at det er Guds søn, han bærer det barn, der bærer hele verden. Han siger, at han nu har set Guds lys. Til kyndelmisse tager de ældste de yngste med i kirke: børnene, børnebørnene, nabobørnene, eller måske fadderbørnene. Kyndelmisse tænker vi på, at også vi engang blev båret hen i kirken, nemlig dengang vi blev døbt. Der er tradition for, at man kyndelmisse spiser pandekager, så efter gudstjenesten vil der være en pandekage til alle i kirkecaféen. Tine Illum 7

8 Kalenderoversigt Kirkebil: Alle i sognet, der har behov for at køre med kirkebilen, kan rette henvendelse til graverkontoret (tlf ) mellem kl og 9.30 hverdage - senest fredag. Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum præst ved gudstjenesterne. = Under prædiken kan børnene gå i børnerummet og få fortalt bibelhistorie. = Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten. Foto: Karen Lützen Gudstjenester og møder i Sønder Bjert Kirke og Sognehuset vinter DECEMBER Onsdag 1. december kl Julekoncert (se s. 12) Søndag 5. december kl Anden søndag i advent Indsamling til Danmission Mandag 6. december kl Spejdernes juleafslutning i kirken Tirsdag 7. december kl Vi synger advent ind! Søndag 12. december kl De ni Læsninger (se s. 6) Luciaoptog Indsamling til Mission Afrika Tirsdag 14. december kl Juleafslutning for dagplejere og børnehaver Tirsdag 14. december kl Eftermiddagsgudstjeneste i advent Pensionistforeningen deltager Onsdag 15. december kl Krybbespil (se s. 6) Fredag 17. december kl Skolernes juleafslutning klasse DECEMBER Fredag 17. december kl Skolernes juleafslutning klasse Søndag 19. december kl Fjerde søndag i advent v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til De frie Fugle i Kolding Fredag 24. december og Juleaften Indsamling til Fremtidsbørn (se s. 6) Fredag 24. december kl Julenat (se s. 6) Lørdag 25. december kl Juledag Indsamling til Fremtidsbørn Søndag 26. december kl Juledag (se s. 7) Indsamling til Fremtidsbørn Tirsdag 28. december kl Julefest Fredag 31. december kl Nytårsgudstjeneste (se s. 7 ) Indsamling til Det danske Bibelselskab

9 Sdr. Bjert Sogn December Januar - Februar 2011 K irkebladet JANUAR Søndag 2. januar kl Helligtrekongers søndag v. Finn Illum Indsamling til Folkekøkkenet Onsdag 5. januar kl Helligtrekongersaften (se s. 7) Vi synger julen ud Søndag 9. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Finn Illum Indsamling til Missionen blandt hjemløse Søndag 16. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Mellemkirkeligt Arbejde Søndag 23. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Kirkens Korshær Torsdag 27. januar kl Sogneeftermiddag (se s. 11) Sønder Bjert sogn i billeder før og nu Søndag 30. januar kl søndag efter helligtrekonger v. Maria Frederiksen Indsamling til Danmission FEBRUAR Onsdag 2. februar kl Kyndelmissegudstjeneste Konfirmanderne deltager (se s. 7) Søndag 6. februar kl søndag efter helligtrekonger Indsamling til Økumenisk Ungdom Torsdag 10. februar kl At være sig selv uden at være sig selv nok v. Hanse Rørbæk (se s. 11 ) Søndag 13. februar kl Sidste søndag efter helligtrekonger v. Jens Christian Bach Iversen Indsamling til Sat 7 Søndag 20. februar kl Søndag septuagesima Indsamling til Danmission Torsdag 24. februar kl Filmeftermiddag (opslag kommer senere) Søndag 27. februar kl Søndag seksagesima Indsamling til Folkekirkens Ungdomskor Åben kirke - en oase i hverdagen De fleste torsdage er kirken åben mellem og Kirkerummet indbyder til stilhed og eftertanke, men et par gange vil der være bøn, og hver gang vil der kl. 21 være et kvarters bibellæsning. Man kan komme og gå som man vil, være der en time eller ti minutter. Her kan man bare være. Datoerne i vinteren er: 2., 9. og 16. december; 6., 13., 20. og 27. januar, samt 3. og 24. februar. Tine Illum, Inge Vesterdal, Hans Erik og Inge Friberg samt Marianne Lund er der på skift. 9

10 Møder Indre Mission, Sdr. Bjert December: Torsdag d. 2. kl. 19,30 Adventsmøde v. missionær Carsten Mikkelsen, Kolding. Januar: Onsdag d.12. kl. 19,30 Bedemøde v. Else Severinsen, Kolding. Onsdag d. 26. kl. 19,30 Vintermøde i Vejen v. Pastor Jørgen Jørgensen, Aabenraa. Februar: Onsdag d.2. kl. 19,00 Kyndelmisse-gudstjeneste i Sdr, Bjert Kirke. Møder Danmission Januar: Onsdag d. 19. kl. 14,30 Møde hos Anna Damm og Henry Noer, Havevej 24. Februar: Onsdag d. 16. kl. 14,30 Møde hos Valborg Koldsø, Bjert Stationsvej 17. Så er det grantid! Det er et stort arbejde at udføre grandækning på gravstederne og det klares ikke bare på et par uger. Hanne Buhl, Dorthe Skousen og John Hansen startede allerede i oktober for at være færdige til december. De har forinden været på kursus og sætter en ære i at hvert grevsted får sin egen unikke dækning med de forskellige gransorter. På billedet er Hanne i fuld sving. Erik Randel Foto: Karen Lützen 10

11 Sdr. Bjert Sogn K irkebladet Sogneeftermiddage og -aften i Sognehuset Torsdag 27. januar kl Sønder Bjert i billeder før og nu v. Hans Jørgen Pedersen fra Sønder Bjært Lokalhistorisk Forening. Efterhånden er det en tradition, at vi i januar kan glæde os over en eftermiddag med vores lokalhistoriske forening. Denne gang vil det blive de lange historiske penselstrøg hen over sognet. Deltagelse: 20,- kr. Torsdag 24. februar kl Filmeftermiddag Sidste år besluttedes det, at vi ville have én filmeftermiddag om året. Også i år drejer det sig om en nyere film, der både er spændende, morsom, og som vækker til eftertanke. Filmens titel bekendtgøres senere. Deltagelse: 20,- kr. Torsdag 10. februar kl Foredrags- og sangaften med Hanse Rørbæk I samarbejde med Husholdningsforeningen. At være sig selv uden at være sig selv nok Tanker om forholdet mellem den enkelte og de andre, det private og fællesskabet, individet og samfundet. Tanker om det universelle og det aktuelle. Tanker om etik. Sange og fælles-sange at skylle ned med undervejs. Deltagelse: 50,- kr. 11

12 Julekoncert med kor og solister Onsdag den 1. december kl Foto: Karen Lützen Aftenen byder tradtionen tro på vellyd i mange former fremført af fremragende gæster og sognets egne. Programmet består bl.a. af Faurés Messe Basse for kor og orgel med kirkesanger Jette Zoega som solist. Man vil også kunne høre danske julesange - samt få Peters Jul af Michael Bojesen. Vi får besøg af medlemmer af Kolding Kammerorkester, som sammen med oboist Kim Seir Hansen giver en obokoncert af Albinoni til bedste. Kormusikken leveres af Voksenkoret ved Sdr. Bjert Kirke, Voksenkoret ved Tyrstrup Kirke samt Kirkekoret. Ved orglet sidder organist Mette-Lise Bennedsgaard fra Tyrstrup. Birgit Jepsen Lucia og Læsninger Søndag den 12. december kl indledes aftenen i Sdr. Bjert kirke med Luciaoptog med Kirkekoret, hvorefter vi skal høre De ni læsninger. Musikken til læsningerne er planlagt i samarbejde med organist Mette-Lise Bennedsgaard fra Tyrstrup. Medvirkende er voksenkorene fra Sdr. Bjert og Tyrstrup kirker samt Kirkekoret, og kirkesanger Jette Zoega Birgit Jepsen 12

13 Fri til bøn - præstens orlov i januar Tine Illum har orlov i januar. I stedet kan Finn Illum kontaktes, tlf Finn er ansat 25 pct. i januar, og får hjælp fra Jens Christian Bach Iversen og Maria Frederiksen til at passe sognet. Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster (i daglig tale: Præstehøjskolen) har bedt nogle teologer og sprogfolk om at skrive og få andre til at skrive hverdagsbønner i et moderne sprog og ind i en nutidig tankegang. Denne bog skal udkomme lige før Bededag 2011 og skal derfor redigeres færdig i januar. Tre af gruppens medlemmer har fået orlov til at gøre bogen færdig. Vi ved endnu ikke, hvad bogens titel bliver, men i det daglige kalder vi den Hverdagsbogen. Desuden skal vi i januar tegne konturerne til det, vi som arbejdstitel kalder Søndagsbogen, nemlig en bog med kollekter og bønner til søn- og helligdage, særlige dage som f.eks. Mortensdag og til kirkelige handlinger. Der er tale om ulønnet arbejde, men af og til har det været nødvendigt at være sammen i flere dage for at få større sammenhænge færdige. Jeg taknemmelig for, at nabopræsterne vil træde til, så man altid kan kontakte nogen, selv om jeg er i Løgumkloster. Som det fremgår, er den første bog endnu ikke færdig. Mange har bidraget med forskellige bønner, så der vil være mange forskellige toner i bogen. Det skulle gerne betyde, at man her kan finde bønner, som man kan føle sig hjemme i og kan bruge. Vores opgave i januar er så at få de forskellige afsnit til at hænge sammen i en helhed. K irkebladet Sdr. Bjert Sogn En 12-årig afghansk skoleelev sagde: Jeg ved, at når freden kommer, så vil der blive plantet blomster i stedet for miner. Det har inspireret til følgende bøn, omarbejdet til dansk: Gud. Lad min vens drøm gå i opfyldelse. Han drømmer om, at jorden skal være fuld af blomster i stedet for miner. De skal eksplodere i stilhed og få os til at falde i svime. Deres farver skal blænde vores øjne, deres duft vil synge i vores næsebor, sidde i tøjet og ligge i luften. Farvede fragmenter vil stige til vejrs og ingen skal være bange for at færdes. Vi skal værne om blomsternes skønhed når der bliver fred. Gud lad det ske. Bare lige som en smagsprøve Tine Illum 13

14 Englealtertavle nu med Jesusbarn! Der manglede altså noget på den fine englealtertavle, som minikonfirmanderne lavede for to år siden. Der manglede noget, mente efterårets minikonfirmander: Jesusbarnet. Derfor har de brugt en eftermiddag til at sætte Jesusbarnet ind i englemylderet og på at gøre mylderet endnu tættere. Det fine resultat kan ses på billedet her. Glæd jer til at se det i kirken. Englealtertavlen er oppe fra juleaften til helligtrekonger. Tine Illum Forårets minikonfirmander Alle børn i 3. b på Sønder Bjert Centralskole indbydes til at være minikonfirmander i foråret. Første gang er onsdag 26. januar lige efter skoletid, kl Der kommer invitation ud først i det nye år. Hvis man bor i Sønder Bjert, men går i skole et andet sted, er man også velkommen. Tine Illum 14 Døbte 15. august Millemai Wichmann Brødsgaard Havevej 2, Bjert 5. september Valdemar Noah Otto Grabow Mads Kehlets Vej 33, Agtrup, Bjert 12. september Mads Slothuus Lund Nissen Møllebakken 3, Agtrup, Bjert 19. september Mynte Thoning Løgervej 15, Agtrup, Bjert 19. september Milla Thoning Løgervej 15, Agtrup, Bjert 19. september Storm Valdemar Øhrberg Guldager 2, Bjert 26. september Lauge Lundgaard Nielsen Havevej 3 B, Bjert 31. oktober Noah Kristensen Ødisvej 11, Taps, 6070 Christiansfeld 6. november Erik Kjærhus Svendsen Nedre Kragelundvej 7, 6622 Bække Viede 27. august Mette Hansen Rønholt og Michael Erik Hansen Østerløkke 13, Agtrup, Bjert 28. august Tine Kronow von Qualen og Henrik Schrøder von Qualen Bjert Stationsvej 1, Bjert 4. september Susanne Grarup Kjergaard og Søren Grarup Kjergaard Østerløkke 9, Agtrup, Bjert SØGES Messias (nyfødt, fredelig, af hellig familie) søger lille kammer, gerne i hjertet, hos et M(enneske); hvis muligt helst fra og uden opsigelse. Medbringer selv varme og lys. Kontakt:

15 Dødsfald og bisættelse/begravelse 14. juli Bendt Brodersen Løgervej 37, Bjert 8. august Kirsten Britta Blom Kongsgårdsvej 27, Nørre Aaby 24. august Birger Christian Høj Toftegårdsvej 9, Bjert 5. september Erna Iglemose Vesterløkke 10, Bjert 14. september Sigrun Marie Mikkelsen Abildvej 7, Bjert 26. september Hortenze Platz Vesterløkke 10, Bjert 27. september Martha Lorense Petersen Hybenvænget 24, Kolding 2. oktober Hans Olav Føns Vesterløkke 10, Bjert 19. oktober Lilly Johanne Farre Bjert Strandvej 5, 6091 Bjert 15. november Anna Margrethe Jørgensen Vesterløkke 10, 6091 Bjert 15. november Lilly Nielsine Koed Andersen Vesterløkke 10, 6091 Bjert 15. november Jørgen Rasmus Føns Havevej 5, 6091 Bjert K irkebladet Sdr. Bjert Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst, Mandag fridag Tine Illum Gl.Bjert 27, 6091 Bjert Menighedsrådet: Arne Friis, formand Hans Lind, næstformand Peter Uldall Juhl, kasserer Thyge Lind Ingrid Borbye Inge Vesterdal Hanne Føns Kirkesangere: Hanne Schneider Jette Zoega Organist og korleder: Birgit Jepsen, Abildvej Kirkeværge: Henrik Uhd Jepsen, Graver: Kirkegårdskontoret, bedst Hanne Buhl (privat) Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten. Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten senest to dage efter fødslen Dødsfald - anmeldes til sognepræsten Sognehuset Hanne Buhl Kirkebladets redaktion Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) Helle Aavild Juhl, Mariavej Erik Randel, Guldager Arne Friis, Agerland Tine Illum, Gl. Bjært Grafisk: X-tension ApS Tryk: InPrint, Kolding Deadline til næste nr. (marts-april-maj) den 7. februar

16 Guds børn - bibelhistorier I en ny bog til børn og forældre genfortæller den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu en række af Bibelens kendte og mindre kendte historier om barmhjertighed, tvivl, angst, retfærdighed og kærlighed. En global bog om frihed, forsoning og menneskeligt fællesskab. I forordet skriver forfatteren Bibelen handler om, at hver enkelt af os hver eneste pige og hver eneste dreng er et helt særligt menneske, Gud skabte dig, nøjagtig som du er, for at du kan være din egen unikke og værdifulde gave til verden. Som en hyldest til alle klodens børn har jeg bedt kunstnere fra hele verden illustrere bogens fortællinger ud fra hver deres enestående kulturelle arv. Tutu har tre ting, som han synes vi skal huske. For så bliver verden et meget bedre sted: 1) Gøre hvad der er rigtigt. 2) Være gode ved hinanden. 3) Og være venner med Gud. De 56 fortællinger er korte og nemme at læse højt, og hver historie slutter med en Tutubøn fx Kære Gud. Lad mig elske alle mennesker uanset, hvor de kommer fra og Kære Gud. Hjælp mig til at blive vis og træffe gode valg. Man mærker tydeligt Desmond Tutus glade og måske lidt naivistiske holdning til verden. Illustrationerne er farverige, meget forskellige og gør bogen til noget helt særligt. En rigtig flot gavebog til 189 kr. På forlaget Alfa s hjemmeside kan du se en video om bogen og om Desmond Tutu. Karen Lützen

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

irkebladet Kirkehjælper på job Anders (t.v.) giver som konfirmand en hånd med om søndagen Sdr. Bjert Sogn 38. årg. Dec - Jan - Feb 2012-13 Se side 7

irkebladet Kirkehjælper på job Anders (t.v.) giver som konfirmand en hånd med om søndagen Sdr. Bjert Sogn 38. årg. Dec - Jan - Feb 2012-13 Se side 7 K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 38. årg. Dec - Jan - Feb 2012-13 Foto: Karen Lützen Kirkehjælper på job Anders (t.v.) giver som konfirmand en hånd med om søndagen Se side 7 Til eftertanke... Døbt som 58-årig

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 59. årgang * december 2009 - februar 2010 Adventstiden - tid til forventning 1. søndag i advent De 9 læsninger Julen for skoler og børnehaver Basunerne skal

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul

Juleaften Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul Juleaften 2016 Læsninger: Es 9,1-6a Luk 2, 1-14 Salmer: Dejlig er den himmel blå Et barn er født Julen har bragt Glade jul I julekalenderen Den anden verden flygter Sarah ind i en eventyrverden, hvor hun

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202

Kirkebladet INDHOLD. Det ældgamle evigt unge julebudskab. Dec Jan. - Febr årgang - nr. 202 Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Dec. 2015 - Jan. - Febr. 2016 37. årgang - nr. 202 INDHOLD Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Det ældgamle evigt unge julebudskab De fleste synes det

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

irkebladet Kirken genåbnes med nyt indre Se mere side 4-7

irkebladet Kirken genåbnes med nyt indre Se mere side 4-7 K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 41. årg. December - Januar - Februar 2015-2016 Kirken genåbnes med nyt indre Præst og rådsformand på en af de sidste inspektioner. Prædikestolen flyttet - og meget andet er

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere