Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre"

Transkript

1 Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

2 Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden FOU - Efterretninger FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Sjov Motion FOU - Forslag til servicekatalog for lokaleudlån FOU - Vedtægter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning FOU - s input til den fremtidige kollektive busdrift i Lejre Kommune FOU - Fastsættelse af mødedatoer for FOU - Meddelelser til pressen FOU - Eventuelt

3 Side 3 1. FOU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 07/711 Beslutning den Godkendt.

4 Side 4 2. FOU - Efterretninger Sagsnr.: 07/711 Resumé: Kommunalbestyrelsen har i møde den 26. november 2007 godkendt følgende indstillinger fra : Overførsel af s ubrugte startpulje på kr. til Omplacering af kr. fra den frivillige folkeoplysende voksenundervisning til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagerne tages til efterretning. Beslutning den Til efterretning.

5 Side 5 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra Pulje til særlige formål - Sjov Motion Sagsnr.: 07/17339 Resumé: Sjov Motion fremsender ansøgning om tilskud til lederuddannelse. Sagsfremstilling: Sjov Motion gør opmærksom på, at de hvert år har modtaget tilskud til lederuddannelse og derfor betragter det som en selvfølge, at de også i år modtager tilskud til lederuddannelse. I slutningen af oktober henvendte foreningen sig til administrationen om hvornår de skulle indsende dokumentation for afholdte udgifter til lederuddannelse med henblik på udbetaling af tilskud. Til deres overraskelse fik de besked om, at der ikke længere er afsat midler til lederuddannelse, men at udgifter til lederuddannelse kan afholdes af foreningen selv, evt. via medlemstilskud. Foreningen modtager ikke medlemstilskud, da den ikke har medlemmer under 25 år. Derfor søger foreningen om at få dækket deres udgifter via pulje til særlige formål. Foreningen har 185 medlemmer, hvoraf nogle er gengangere på forskellige aktiviteter. Foreningen tilbyder badminton, gymnastik, yoga, petanque og svømning. Pulje til særlige formål er til: Nye initiativer Udviklingsarbejder for børn og unge Andre særlige formål, der efter s skøn berettiger til ekstra støtte. Herunder i årene 2007 og 2008 særligt til foreninger, der som følge af harmonisering af tilskudsreglerne, måtte være så hårdt ramt, at deres økonomiske grundlag er bragt i fare. Administrationens vurdering: Administrationen oplyser, at Sjov Motion fik udbetalt 335 kr. til lederuddannelse i Administrationen anbefaler, at sagen drøftes. Økonomi og finansiering: Sjov Motion har i 2007 haft udgifter til lederuddannelse på 1.463,80 kr., som den søger dækket via pulje til særlige formål. Budgettet for pulje til særlige formål er i kr. Heraf er der bevilget kr., hvorefter der resterer kr. Beslutningskompetence:

6 Side 6 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: Brev fra Sjov Motion Beslutning den Der bevilges kr., som et særligt éngangstilskud i Yderligere tilskud kan ikke forventes. opfordrer Kommunalbestyrelsen til, at der etableres tilskudsordning for senioridrætten. er indstillet på at administrere en eventuel tilskudsordning.

7 Side 7 4. FOU - Forslag til servicekatalog for lokaleudlån. Sagsnr.: 07/1428 Resumé: I forbindelse med kommunefusionen skal retningslinier for lokaleudlån harmoniseres. Sagsfremstilling: På grund af tidspres i administrationen blev retningslinierne for lokaleudlån ikke harmoniseret i besluttede derfor den 21. marts 2007, at fordeling af lokaler for sæson 2007/08 skulle ske efter samme principper som i de tre "gamle" kommuner, dog således at fordelingen af lokaler i "gamle" Bramsnæs blev foretaget af administrationen i tæt samarbejde med brugergrupperne. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder et forslag til servicekatalog for lokaleudlån, med henblik på politisk behandling i februar, således at servicekataloget kan benyttes i forbindelse med lokalefordelingen for sæson 2008/09. Administrationen har udarbejdet kommissorium for arbejdsgruppen, som er vedlagt. Administrationen anbefaler at forslag til servicekatalog er i overensstemmelse med halarbejdsgruppens forslag til organisering af haller. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kommissoriet godkendes 2. at der nedsættes en arbejdsgruppe som beskrevet i kommissoriet. 3. at udpeger to repræsentanter blandt dets medlemmer til at indgå i arbejdsgruppen, dels fra foreningsområdet og dels fra aftenskoleområdet. Bilag: Kommissorium Beslutning den Ad 1 og 2: Indstillingen tiltrædes. Ad 3: Torben Olsen udpeget for foreningsområdet. Jette Pikilidi udpeget for aftenskoleområdet.

8 Side 8 5. FOU - Vedtægter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Sagsnr.: 07/18599 Resumé: Gennemgang af vedtægter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning med henblik på at få sikkerhed for, at foreningerne opfylder kravene til at modtage tilskud. Sagsfremstilling: En forening, der etablerer frivillig folkeoplysende voksenundervisning skal lige som de frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge have en vedtægt. Forskellen på de to foreningsformer er, at aftenskoleforeningen tilbyder undervisning for alle, men deltagerne vil typisk ikke være medlemmer af aftenskoleforeningen, mens en frivillig folkeoplysende forening for børn og unge tilbyder aktiviteter for medlemmerne. Der er modtaget vedtægter fra: KreativSkolen Bramsnæs Aftenskole FOF, Hvalsø Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at vedtægterne ikke giver anledning til bemærkninger, bortset fra foreningernes hjemkommunebetegnelse, som anbefales ændret ved først givne lejlighed. Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at vedtægterne tages til efterretning, idet foreningerne anmodes om at ændre hjemstedkommunen ved først givne lejlighed. Bilag: dof - Bramsnæs Aftenskole - vedtægter FOF-Hvalsø - Vedtægter Kreativskolen - vedtægter Notat - vedtægtskrav Beslutning den Indstillingen tiltrådt.

9 Side 9 6. FOU - s input til den fremtidige kollektive busdrift i Lejre Kommune. Sagsnr.: 07/19173 Resumé: På s temadag den 6. oktober 2007 blev der fra flere sider udtrykt behov for udbygning af infrastrukturen, herunder mulighed for offentlig transport på tværs af de gamle kommunegrænser. Sagsfremstilling: Lejre Kommune skal nu i gang med at udarbejde handlingsplan for den fremtidige kollektive busdrift. I den forbindelse indbydes borgerne til at komme med forslag og ideer, der kan indgå i arbejdet med handleplanen. Administrationens vurdering: har nu mulighed for at fremføre ideer og synspunkter til den kommende busplanlægning. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udnytter sin mulighed for at fremføre sine synspunkter til handlingsplanen. Bilag: Notat med annoncetekst om borgerdialog om busdrift i Lejre Kommune Beslutning den foreslår udbygning af telebusordningen kombineret med fast rutekørsel på tværs af kommunen primært mellem skoler, idrætsfaciliteter og andre fritidsog kulturfaciliteter. ønsker mulighed for bestilling af udvidet buskapacitet i forbindelse med større arrangementer.

10 Side FOU - Fastsættelse af mødedatoer for Sagsnr.: 07/19509 Resumé: Fastsættelse af mødedatoer for kalenderåret Sagsfremstilling: Forslag til mødedatoer fremgår af vedlagte kalender for de stående udvalg. De forslåede mødedatoer er placeret 2 uger før Udvalget for Kultur og Fritid bortset fra oktobermødet, hvor der er taget højde for deadlines for tilskud til aftenskolerne. Administrationens vurdering: Ingen Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslaget tiltrædes. Bilag: Udvalgsmødekalender for 2008 Beslutning den Forslaget tiltrædes bortset fra februarmøde, som flyttes til den 27. februar 2008.

11 Side FOU - Meddelelser til pressen Sagsnr.: 07/711 Beslutning den Sjov motion Servicekatalog lokaler s input til busdrift.

12 Side FOU - Eventuelt Sagsnr.: 07/377 Beslutning den Intet.

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. januar 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-16.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere