Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til fællesmøde fra DN København for drøftelse af samarbejde og grænsesnit i forbindelse med arrangementer i. Invitationen er i sin helhed vedhæftet nedenfor. Søren har kvitteret for modtagelsen, og har lovet at vende tilbage, når bestyrelsen har drøftet henvendelsen, hvilket først sker nu pga. ferie, jul mv. Vi har tilkendegivet, at vi undrer os over, at DN København ikke kigger bredere for egne arrangementer og udnytter DN Københavns godkendelse som folkeoplysende forening i Københavns kommune. Her findes der flere gode svømmesteder, fx Øbrohallen, DGI Byen, det nye Vandkulturhus, for ikke at glemme de mange svømmehaller på forskellige skoler der er spredt rundt i byen. Flere af disse vil antagelig kunne stilles frit til rådighed for DN København. Endvidere har vi meddelt, at Frederiksberg svømmehal desværre har ændret retorik overfor os som forening, efter at DN København på egent initiativ selv overtog drøftelserne med svømmehallen, i forbindelse med planlægningen af DN-Ks arrangement til Kulturnatten. For at DN-FS kan bevare (og genoprette) det gode samarbede som vi har med, har vi bedt om, at al fremtidig henvendelse ske gennem DN- FS, ligesom vi har bedt om, at dette bliver respekteret. er hjemsted for Danske Naturister i og det giver ikke stor mening, at andre DN lokalforeninger, afholder arrangementer på vores hjemmebane. Da invitationen opridser dels problematikken og dels har et forslag til dagsorden besluttede bestyrelsen at gennemgå punkterne enkeltvis. Det er jo DN Frederiksberg, der qua søndagssvømning og kurbade har den største daglige kontakt med svømmehallen, men da også DN- København er brugere af faciliteterne. Vi undrer os over udsagnet om at DN-K er bruger af faciliteterne DN København har aldrig ønsket at være en del af nøgensvømningen i Frederiksberg Svømmehal. Vi læser mellem linjerne, at der kan være nogle misforståelser og der derfor kan være behov for, at beskrive historikken omkring svømning mv. i.

2 Historik Naturistsvømningen i Frederiksberg svømmehal startede tilbage i foråret 2001 dengang DN stadig hed DUN (Danske Unge Naturister) og blev varetaget af en aktivgruppe under landsforeningen (dengang lokalforeninger endnu ikke eksisterede). For at udnytte de muligheder der lå i folkeoplysningslovens bestemmelser om gratis tildeling af lokaler (svømmehaller) oprettede nogle progressive kræfter DN København i oktober 2004, med hjemsted i Københavns kommune. Landsforeningen overførte dengang alle medlemmer, som boede på Sjælland til DN København, for at styrke det økonomiske grundlag for den nye lokalforening. Man fandt, at det ville være forkert at have en hovedaktivitet (nøgensvømning på Frederiksberg) i en anden kommune end hjemstedskommunen (København). Endvidere ønskede man at beskæftige sig med andre naturistarrangementer end vintersvømning, hvilket også fortsat i dag fremgår af DN Københavns hjemmeside på naturister.dk Derfor forblev nøgensvømningen i, som en aktivgruppe under DN land og blev ikke en del af DN København. Dårlig økonomi og lukning af nøgensvømning i Frederiksberg svømmehal begyndte efterhånden at ligne en selvopfyldende profeti, hvilket Helle og jeg ikke fandt acceptabelt. Vi indgik derfor i starten af 2006 i dialog med DN Land og DN København om forskellige løsningsmodeller. DN Land ønskede at aktiviteten blev forankret lokalt, men DN København ønskede sådan set ikke at overtage (den underskudsgivende) aktivitet. Drøftelserne endte op med, at der den 9. april 2006 blev underskrevet en aftale mellem DN København og Aktivgruppe om svømning, hvor Aktivgruppen var selvstyrende med egen økonomi og kun formelt forankret til DN København. Reelt virkede aktivgruppen fra 1. januar 2006, idet økonomien fra forårssæsonen indgik i årsregnskabet. Aktivgruppen fik vendt udviklingen ændret kønsfordelingen og antallet af gæster, ligesom der blev igangsat og afprøvet nye initiativer. Succesen rejste nogle økonomiske spørgsmål, som også ville kunne påvirke DN Københavns økonomi negativt. Endvidere ønskede Aktivgruppen at udfordre mulighederne i folkeoplysningsloven. Derfor indgik Aktivgruppen igen i dialog med DN Land om optagelse som selvstændig lokalforening under DN og med DN København om formel løsrivelse (hvor Aktivgruppen jo i forvejen var selvstyrende, med egen økonomi). Aktivgruppen ønskede ikke at være en konkurrerende forening til DN København, hvorfor man arbejdede med en smal model, med få men aktive medlemmer, hvorimod DN København skulle være den rent geografiske forening, der organiserede medlemmerne og arbejdede med andre naturistaktiviteter. Hovedformålet for Danske Naturister i s blev derfor at arrangere naturistsvømning, naturistkurbad og andre arrangementer i. Den 26. februar 2012 stiftedes Danske Naturister i med virkning fra 1. januar 2012 og blev samtidig optaget som selvstændig lokalforening under Danske Naturister i h.t. 9A (som formålsforening). fortalt af Søren Kristensen

3 og desuden har (DN København) langt den største medlemsskare som deltagere i DN-Frederiksbergs arrangementer, finder vi det formålstjenligt at få aftalt præcist hvem der gør hvad i forskellige situationer. Vi er gennem årene kommet op på, at der kommer gennemsnitligt 100 gæster hver gang vi afholder arrangementer i svømmehallen. Om langt det fleste gæster kommer fra DN København er tvivlsom og der ligger ingen konkret statistik herfor. Vi ved imidlertid, at der kommer ca. 30 pr. gang, som ikke er medlem af DN, ligesom der kommer mange der alene er medlem af DN land eller medlem af DN Sjælland. Det er i øvrigt også ligegyldig hvor vores gæster kommer fra, for alle blive behandlet ens; uanset om de kommer fra DN København eller DN Esbjerg, eller om de slet ikke er medlemmer. Vi indgår gerne i dialog med alle om vores arrangementer i. Forslag til dagsorden: 1. Hvem kontakter svømmehallen for leje af lokale til DN-Kbh's generalforsamling, møder, julefrokost m.v.? Enhver henvendelse til skal ske gennem os, da det er vores hjemmebane. Endvidere er det os der har kontrakten med. Desuden kan/skal svømmehallen ikke forstå DNs organisering med en landsforening og forskellige lokalforeninger, som for udeforstående nemt kan skabe forvirring. 2. Hvad er proceduren hvis DH-Kbh ønsker at udstede fribilletter til svømning eller kurbad? Så retter man på forhånd henvendelse til bestyrelsen for DN-FS og aftaler nærmere omkring udstedelse, udlevering og betaling. 3. Hvilke aftaler skal indgås af hvem i fald DN-Kbh ønsker at gennemføre initiativer ifm. svømning eller kurbad (vandvolley, vandaerobic, livredderprøve, rutchkonkurrence etc.) Så retter man ligesom alle andre af vores gæster - henvendelse til bestyrelsen for DN-FS med forslag til nye aktiviteter. Alle aktiviteter i Frederiksberg svømmehal gennemføres i samarbejde med bestyrelsen, der har det overordnede ansvar. Vi undrer os imidlertid over, at DN København ikke selve tager skrid til at lave egne arrangementer i Københavns kommune og udnytter sin godkendelse som folkeoplysende forening i Københavns Kommune, jf. vores indledning.

4 4. Hvad skal kommunikeres, på hvilken måde og med hvilket varsel i tilfælde af fotografering til svømning eller kurbad? Reglerne for fotografering fremgår af vores retningslinjer på hjemmesiden på naturister.dk Heraf fremgår det, at Fotografering og filmning er ikke tilladt, uden forudgående aftale med Aktivgruppen og fordrer endvidere samtykke fra de deltagere, der bliver fotograferet. Hvis børn ønskes fotograferet, forudsætter det forældrenes samtykke!. Vi finder i, at det er utroligt vigtigt at lukke den sunde nysgerrighed ind, i form af studerende fra de forskellige medieretningen. På den måde er vi med til at vise den ufarlige nøgenhed, som bl.a. nøgensvømning er udtryk for at lade være, ville bekræfte de fordomme der også hersker om, at de der naturister er vist nogle værre nogen, er de ikke en slags svingere? dyrker de ikke fri sex? er det ikke lidt obskurt det de render og laver? hvilket jo langt fra er sandheden. En sidegevinst ved at tage godt imod de studerende er jo, at vi sikrer os retten til at bruge deres produkter, for på den måde at kunne profilere naturismen, som uproblematisk og ufarlig. Tidligere har vi kvit og frit fået produceret en super video om DM i NøgenRutsj, som vi kan bruge i vores markedsføring. De billeder vi hidtil har kunnet bruge i vores markedsføring, stammer fra andre studerende, som vi har haft på besøg. Enhver fotoseance vil blive fulgt af en person fra bestyrelsen, der samtidig sikre tilsagn fra enkeltpersoner der fotograferes. Oversigtsbilleder må accepteres, idet enkeltpersoner altid vil være svært genkendelige på disse. Hvis det ikke er meddelt på forhånd, vil der vil ved indgangen være opsat et skilt, hvis der er fotograf til stede i Svømmehallen. Retningslinjerne på hjemmesiden er senest redigeret i 2009 og ovenstående vil indgå i bestyrelsen for DN-FS videre arbejde med opdatering af disse. S. Hvordan skal kommunikationen forløbe i fald DN-Kbh laver egne arrangementer i svømmehallen, såsom kulturnat? DN København skal ikke lave egne arrangementer i. er hjemsted for Danske Naturister i og det giver ikke stor mening, at andre DN lokalforeninger, afholder arrangementer på vores hjemmebane. Afslutning Helge tilkendegav afslutningsvis, at han ikke deltager i nogen form for møder med den nuværende bestyrelse af DN København. Søren sender link til referatet til bestyrelsen for DN København og inviterer til en eventuelt afklarende møde. Referent: Søren

5

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe og Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud: Martin

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere