Københavns Miljø TV Allégade 12, st Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling"

Transkript

1 Københavns Miljø TV Allégade 12, st Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Klage over skjult reklame for en homøopat i tv-program sendt af Københavns Miljø TV på Kanal 23 (i København) Sundhedsstyrelsen har i skrivelse af 28. november 2008 bedt Radio- og tvnævnet at tage stilling til, hvorvidt der forekommer skjult reklame i et tvprogram om homøopat Christian Andersen, sendt af den lokale tv-station Københavns Miljø TV på Kanal København den 20. oktober 2008 kl : Sundhedsstyrelsen skal hermed gøre opmærksom på, at den lokale tvstation Københavns Miljø TV på Kanal København den 20. oktober 2008 kl bragte et program om homøopat Christian Andersen, hvori der er omtalt sundhedsydelser. TV- og Radionævnet bedes i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt der i forhold til indslaget er tale om skjult reklame. Sundhedsstyrelsen skal anmode om at blive orienteret om afgørelsen, idet annoncering for sundhedsmæssig virksomhed i TV ikke må finde sted, jf. lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser 2, stk Beskrivelse Københavns Miljø TV har som bilag til høringssvar af 19. januar 2009 tilsendt Radio- og tv-nævnet en cd-rom med udsendelsen Influenza Indsprøjtning eller sendt af Københavns Miljø TV på Kanal 23 (i København) den 20. oktober 2008 mellem kl Udsendelsen varer i alt 12 minutter og 40 sekunder. Udsendelsen begynder med en visning af et gadehjørne, hvorefter kameraet zoomer ind på et vejskilt, hvorpå der kan læses Rathsacksvej.

2 - 2 - Derefter vises i et par sekunder et gammelt emaljeskilt på en havestol, hvorpå der står Chr. Andersen. Imens indleder en kvindelig speaker udsendelsen med ordene: Vi er på besøg hos Christian Andersen på Rathsacksvej 27. Og det er vi så igen, for vi har været her tidligere og talt om koralsand, og nu skal vi tale om influenzaindsprøjtninger. Efterfølgende interviewes homøopat Christian Andersen i klinikken. Speakeren (som ikke vises i billedet) siger: Du har et alternativ til de her indsprøjtninger, fordi du ikke er så glad for dem? C. A. svarer: Der findes nogle forskellige ting, som vi får fra Frankrig, og det ene hedder Influensinum. Det er nogle forskellige influenzavirus, som man har lagt ned i et homøopatisk middel, som man har testet i Frankrig, og fundet ret virksomt, det kan man så give forebyggende mod den forbandede influenza. Vi forsøger at få folk til at få det bedre på en naturlig måde. I ca. 3 sekunder vises et nærbillede af en pakke med det homøopatiske middel Influensinum og ligeledes en plastikkurv fyldt med forskellige små flasker, hvor etiketterne ikke er læselige. Interviewet handler i det følgende om influenzaindsprøjtninger. C. A. omtaler bl.a. forskellige bivirkninger som allergiske reaktioner ved sådanne vaccinationer. Speakeren spørger: Og hvordan gør du efter man har fået en indsprøjtning, som man er blevet syg af? Hvordan kan du oprette balancen? C. A. svarer: Ja, man kan gå ind med andre homøopatiske midler som går ind på vaccinationsskader, og det gør man så i 4-8 dage bagefter. I 80 % af tilfældene retter mennesket sig op igen.

3 - 3 - Interviewet handler herefter om immunsystemets vigtighed, samt om, at man kan nedsætte risikoen for at få influenza ved at indtage Influensinum eller andre homøopatiske midler fra helsekostforretninger som Echinacea. Der vises billeder af benene af en patient, der ligger ned. Forskellige steder er der sat sugekopper med lange plastikslanger til hans hud. To gange vises der billeder af avisartikler, der omhandler behandlinger foretaget af Christian Andersen. Visningerne varer få sekunder og overskrifterne ( Han hjælper barnløse par og Udsigterne var dystre, men Tina og Ole gav ikke op: Lykken er en datter ) er kun svært læsbare på grund under den korte visning. I det følgende skifter interviewets emne til vakuumterapi, og der vises flere billeder af patienters legemer påsat sugekopper, herunder hvordan sugekopperne fjernes. C. A. udtaler bl.a.: Vakuum er en meget dyb form for akupunktur uden nåle. Jeg har lavet et sammensat program, som jeg kan gå ind i kroppen med. Jeg kan få kroppen til at fungere på mange planer. Jeg kan få kroppen til at fungere optimalt. Jeg har fjernet i masser af tilfælde diskusprolapser, kolde skuldre, gigt, nakkeproblemer. Jeg har givet blinde mennesker deres syn tilbage, jeg har givet lamme mennesker førligheden tilbage. Jeg har gjort mange forskellige ting. Det lyder måske lidt pralende, men sådan er det, det er en del af min hverdag. Det er, som man siger små mirakler, som vi laver her. Efter flere udtalelser om vakuumterapi, og hvordan C. A. herved bl.a. kan fjerne smerte, spørger speakeren til hvor mange behandlinger der er nødvendige og hvor lang tid en behandling varer. C. A. oplyser, at han har mange patienter, der kun behøver at komme en gang, mens andre har brug for flere behandlinger, samt at der nogle han ikke kan gøre noget ved. Også behandlingstiden er forskelligt, fra 20 mi-

4 - 4 - nutter til flere timer og han begrunder forskellene med de forskellige patienters tilstande mv. I slutningen af interviewet siger speakeren: Så det vi kan konkludere her, det er, at hvis der er nogen der vil opleve det du taler om, så kan de bare komme herind og så vil du lave en individuel behandling af en ellen anden slags og så vil du gøre hvad du kan for at hjælpe dem? C. A. svarer: Ja, det har jeg gjort i over 30 år, så jeg må have en berettigelse af en eller anden art. Udsendelsen afsluttes med den samme visning af navneskiltet på en havestol som vist i starten, samt med rulletekster. Der fremgår ingen kontaktoplysninger til C. A. af rulleteksterne. HØRING Københavns Miljø TV Københavns Miljø TV har i høringssvar af 19. januar 2009 bl.a. anført følgende til Sundhedsstyrelsens klage: Jeg vil starte med at slå fast, at vi på Københavns Miljø TV aldrig modtager penge eller ydelser for at reklamere eller bringe redaktionelt stof. Vi er ikke en kommerciel tv-station. Jeg skal samtidig beklage, at der i starten af udsendelsen bringes et produktbillede, der i samspil med udtalelser i programmet kan udlades som en reklame for produktet. Ligesom der i slutningen af programmet forekommer udtalelser, der kan opfattes som en opfordring til at søge Christian Andersens ydelser. Dette har ikke været tilsigtet og skyldes at vi ikke er professionelle journalister, til trods for at vi generelt kører en omfattende egenkontrol af vores programmer. Vi vil selvfølgeligt i fremtiden være særlig opmærksom omkring programmer med sundhedsmæssigt indhold....

5 - 5 - Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har som svar på Mediesekretariatets høring i skrivelse af 9. marts 2009 anført følgende:... Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at det ikke er i overensstemmelse med lov nr. 326 af den 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser på hjemmesider, at markedsføring af sundhedsydelser ikke må finde sted i fjernsynet. Det fremgår af lovens 2, stk. 5, at markedsføring af sundhedsydelser ikke må finde sted i fjernsynet eller på video. Baggrunden herfor er, at mediet levende billeder i almindelighed bliver betragtet som et meget stærkt medie, og at patienter må antages at være særligt påvirkelige af denne form for markedsføring, jf. pkt. 8 i vejledning nr. 100 af den 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. Ved markedsføring forstås enhver handling foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes sundhedsydelser, jf. vejledning nr. 100 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser Begrebet markedsføring skal forstås i vid betydning. Markedsføring kan således bestå i, at man enten skriftligt, mundtligt, billedligt eller på anden måde udbyder sundhedsydelser. Ved sundhedsydelse forstås, jf. bekendtgørelse nr. 738 af 21. august 2003 om markedsføring af sundhedsydelser 1, den sundhedsfaglige virksomhed, som autoriserede sundhedspersoner udfører i medfør af deres autorisation eller i øvrigt udfører, og som ikke-autoriserede sundhedspersoner har adgang til at udføre. Det fremgår af bekendtgørelsen 2, at der ved sundhedsfaglig virksomhed forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje, sundhedsfaglige forebyggelsestiltag over for den enkelte patient, m.v. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at TV-indslaget om homøpat Christian Andersen sendt den 20. oktober 2008 indeholder omtale af sundhedsydelser omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser. I indslaget omtales eksempelvis, at Christian Andersen udfører forebyggende homøpatisk behandling mod influenza, homøpatisk behandling af influenza samt såkaldt vakumbehandling af gigt, smerter, diskusprolapser m.v.

6 - 6 - Det er videre Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der er tale om skjult reklame for Christian Andersens klinik. Der er i den forbindelse lagt vægt på: Udsendelsen omtaler i begyndelsen, mens der vises billeder fra Frederiksberg, at adressen på klinikken. I løbet af udsendelsen vises der periodevis billeder af artikler, der positivt omtaler behandlinger foretaget af Christian Andersen. Eksempelvis Han hjælper barnløse par og Udsigterne var dystre, men Tina og Ole gav ikke op: Lykken er en datter. Intervieweren stiller kun spørgsmål om hvad Christian Andersen kan behandle og hvordan det foregår. Derved understøtter interviewformen, at indslaget udelukkende bliver en fremvisning af klinikkens ydelser uden at der stilles kritiske spørgsmål. Christian Andersen omtaler sine forskellige behandlinger i stærkt rosende vendinger, eks. : Man kan nedsætte risikoen for influenza væsentligt ved at indtage homøpatiske remedier, bruge andre homøpatiske produkter, som kan gå ind på vaccinationsskaden i 4-8 dage og i 80 % af tilfældene retter menneskene sig op igen, Jeg har i masser af tilfælde fjernet diskuprolapser, kolde skuldre, nakkeproblemer, whiplash-problemer, gigt, givet blinde mennesker synet tilbage, jeg har givet lamme mennesker førligheden tilbage det lyder måske lidt pralende, men sådan er det. En del af min hverdag er små mirakler.. Sundhedsstyrelsen skal anmode om at blive orienteret, når der er truffet afgørelse i sagen.... Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2009 på sit møde den 29. juni 2009 behandlet sagen, og skal udtale: Sundhedsstyrelsen har indgivet anmeldelse til Radio- og tv-nævnet vedrørende et tv-program om homøopat Christian Andersen, sendt af Københavns Miljø TV på Kanal 23 (i København), og bedt Radio- og tv-nævnet om at tage stilling til, hvorvidt der i programmet forekommer skjult reklame.

7 - 7 - Sundhedsstyrelsen har desuden henvist til, at markedsføring for sundhedsmæssig virksomhed i fjernsyn ikke må finde sted, i henhold til 2, stk. 5, i lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. Københavns Miljø TV har som bilag til høringssvar af 19. januar 2009 tilsendt Radio- og tv-nævnet en cd-rom med indslaget Influenza Indsprøjtning eller sendt af Københavns Miljø TV på Kanal 23 (i København) den 20. oktober 2008 kl I henhold til 72, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 429 af 27. maj 2009 og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, skal reklamer klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer i fjernsyn må kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne, jf. reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, 1. pkt. og radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, 1. pkt. Klagen vedrører tv-programmet Influenza Indsprøjtning eller, der handler om alternativer til influenzaindsprøjtninger. Udsendelsen indeholder et interview med homøopat C. A. og visning af klienter under behandling på hans klinik. Interviewet omhandler alternative behandlingsformer til forebyggelse af influenza, samt behandling af allergiske reaktioner på influenzaindsprøjtninger og forskellige andre sygdomme og smerter, som han tilbyder. Skjult reklame defineres i artikel 1c i direktiv 89/552 EØF som følgende: "mundtlig eller visuel fremhævelse af varer eller tjenesteydelser eller af en vareproducents eller en tjenesteydelsesleverandørs navn, varemærke eller aktiviteter i programmer, når fremhævelsen er tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side i reklameøjemed og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. En fremhævelse anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller lignende betaling." For at udgøre skjult reklame skal fremhævelsen altså opfylde tre kumulative betingelser: Fremhævelsen skal være tilsigtet fra tv-radiospredningsorganets side; den skal være i reklameøjemed, og den vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten af denne fremhævelse. Da skjult reklame er tilsigtet, kan det i praksis være ret vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v. Kommissionen har derfor i sin fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om "fjernsyn uden grænser" i forbindelse med tv-reklamer (2004/C 102/02) bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet "uberettiget fremhævelse" af en vare eller tjenesteydelse eller en

8 - 8 - virksomheds varemærke eller navn: Det urimelige kan bl.a. ligge i, at mærket eller den pågældende vare eller tjenesteydelse optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i de udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, tyder det på, at der foreligger skjult reklame. Spørgsmålet er herefter, om omtalen og eksponeringen af homøopat C. A. og hans klinik i udsendelsen Influenza Indsprøjtning eller må betragtes som skjult reklame og dermed er udsendt i strid med reglerne. Nævnet skal i denne forbindelse bemærke, at omtalen af forskellige alternative behandlingsformer samt homøopatens udtalelser om sundhed og sund livsstil isoleret set kan være berettigede i forhold til udsendelsens redaktionelle formål, nemlig oplysning om alternative behandlingsformer og sundhed generelt. I udsendelsen vises og omtales imidlertid kun behandlingsformer, som C.A. selv tilbyder i sin klinik, ligesom der gennemgående fokuseres meget på personen C.A. og hans evner. Den første del af interviewet handler overordnet om alternativer til influenzaindsprøjtninger samt behandling af allergiske reaktioner på influenzavaccinationer. Efter Radio- og tv-nævnets vurdering indeholder interviewet kun delvist saglige og generelle informationer til emnet. Radio- og tv-nævnet er af den opfattelse, at der gennem de stillede spørgsmål og svar under interviewet samt de underlagte billeder i udsendelsen samlet set opnås den virkning, at netop de på C.A. s klinik udførte behandlingsformer og deres fortrin fremhæves. Nævnet finder desuden, at homøopatens succes med behandling af blandt andet alvorlige sygdomme omtales på en gennemgående anprisende måde. Særligt interviewerens sidste spørgsmål indeholder efter Nævnets opfattelse en åben opfordring til at opsøge C.A.: Så det vi kan konkludere her, det er, at hvis der er nogen der vil opleve det du taler om, så kan de bare komme herind og så vil du lave en indivi-

9 - 9 - duel behandling af en ellen anden slags og så vil du gøre hvad du kan for at hjælpe dem? Nævnet skal derudover bemærke, at der i starten af udsendelsen nævnes homøopatens adresse, og der zoomes ind på et gadeskilt. Idet udsendelsen blev sendt på Kanal 23 i København, anser Nævnet dette som en angivelse af en kontaktadresse, der er tilstrækkeligt for seeren til at finde frem til behandleren. Radio- og tv-nævnet er derfor af den opfattelse, at den gennemgående fremhævelse af homøopat C.A. og behandlingsformerne, der tilbydes på hans klinik sker uden redaktionel berettigelse i forhold til almindelig forbrugerinformation om alternative behandlingsformer og sundhed. Radio- og tv-nævnet har foranlediget af Sundhedsstyrelsens anmeldelse til Nævnet bedt Sundhedsstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt udsendelsen om homøopaten C.A. omhandler sundhedsydelser omfattet af lovgivningen om markedsføring af sundhedsydelser. Sundhedsstyrelsen anfører i høringssvar af 9. marts 2009, at udsendelsen omhandler sundhedsydelser omfattet af lov om markedsføring af sundhedsydelser, idet der i indslaget bl.a. omtales, at Christian Andersen udfører forebyggende homøopatisk behandling mod influenza, homøopatisk behandling af influenza samt såkaldt vakuumbehandling af gigt, smerter, diskusprolapser m.v. Nævnet finder på denne baggrund, at fremhævelserne af homøopat C.A. og hans klinik i udsendelsen Influenza Indsprøjtning eller har karakter af skjult reklame for sundhedsydelser. Derudover skal Radio- og tv-nævnet udtale, at der også i visningen og den uddybende omtale af det homøopatiske middel Influensinum ligger en fremhævelse af dette produkt. Nævnet lægger her navnlig vægt på, at der i flere sekunder zoomes tæt ind på en pakke, hvorpå midlets navn tydeligt kan læses, samt at C.A. omtaler præparatets virkning uddybende og anprisende i interviewet. Nævnet er af den opfattelse, at også denne fremhævelse sker uden redaktionel berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle formål. På denne baggrund finder Nævnet, at også denne visning og omtale har karakter af skjult reklame.

10 På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet på sit møde den 29. juni 2009 truffet følgende AFGØRELSE: Programmet Influenza Indsprøjtning eller sendt af Københavns Miljø TV på Kanal 23 (i København) den 20. oktober 2008, indeholder skjult reklame i strid med 72, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 429 af 27. maj 2009 og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn. Christian Scherfig formand / Ulrike Clade Christensen nævnssekretær Kopi til: Sundhedsstyrelsen

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET 20. oktober 2008 Sagsnr: 2008-0194 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere