Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014."

Transkript

1 Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal, Kontorchef i Drift- og Udviklingskontoret for handicap i Københavns Kommunes Socialforvaltning, og Thomas Grue, Politisk Konsulent i Landsforeningen LEV. Formand Danielle Pröschold bød velkommen til medlemmerne og de to oplægsholdere. Anna-Belinda Fosdal redegjorde for baggrunden for Fremtidens Dagtilbud - statusrapport Sidste år afholdt Center Lavuk Stjernen og Center Paletten en stor konference om visioner for dagtilbuddene i Københavns Kommune. Forud lå Dagtilbudsanalysen fra Efter konferencen har tema-arbejdsgrupper og workshop-grupper på forskellig vis arbejdet med de visioner og drømme, der kom frem på konferencen. Rapporten fremlægger de valgte indsatsområder med bud på, hvordan målene skal indfries. Anna-Belinda kommenterede de valgte fokuspunkter: Overgang fra barn til voksen Herunder bl.a.: Tiltag som samarbejde med STUerne, Visitation og information til unge borgere og deres pårørende skal fremrykkes, der skal laves praktikforløb målrettet den enkelte borger. Læring Herunder bl.a.: Akademitanken som udtryk for pædagogisk aktivitet/kursus med livslang læring og mestrig som formål. Socialforvaltningen håber at kunne etablere en Højskole /Dagskole hvor alle brugere på dagtilbudsområdet kan komme på 3 måneders kursus. Side 1 af 6 sider

2 Frivillighed. Herunder bl.a.: Undersøge hvordan frivillighed kan bruges til at øge forståelse og nedbryde tabuer. Give borgerne berigelse gennem en mangfoldighed af aktiviteter. Anna-Belinda fortalte, at forvaltningen arbejdede ihærdigt på at få realiseret disse fokuspunkter, og at man havde de bedste forhåbninger. Der var bred enighed blandt medlemmerne om, at der var rigtige mange gode tiltag i rapporten. Flere var dog bekymrede for, om planerne ville blive ført ud i livet. (Læs pjecen: Fremtidens Dagtilbud statusrapport januar 2014 ) Thomas Gruber beskrev baggrunden for KLs administrative information om hjemlen til at yde ledsagelse og støtte på ferier og udflugter til borgere, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det fremgår heraf, at: Kommunalbestyrelsen har ikke ret til at opkræve betaling fra borgeren til at dække personalets omkostninger til at tage med på en ferie eller udflugt. Thomas fortalte, hvad det havde afstedkommet af omtale i medierne og reaktioner i øvrigt. I flere år har LEV fra hele landet modtaget medlemmers klager over ulovlig brugerbetaling ved ferier m.v. Dette førte til, at LEV foranstaltede en rundspørge i lokalkredsene i hele landet. Dette viste, at kommunerne i årevis har opkrævet betaling for ledsagelse, nogle for både løn til personalet og til personalets udgifter til rejse og ophold, andre kommuner har udelukkende opkrævet betaling for personalets udgifter til rejse og ophold. Mennesker med udviklingshæmning har været udsat for at skulle betale kr. for at komme med på en ferie i Danmark - i sommerhus - i 4 dage. Side 2 af 6 sider

3 Anna-Belinda oplyste, at Københavns Kommune aldrig har krævet lønudgifterne dækket, men kommunen har indtil nu ment, at det var lovligt at opkræve øvrige udgifter forbundet med personalets ledsagelse på ferie, ture m.v. KL har så nu i en skrivelse til kommunerne slået fast, at disse former for brugerbetaling er ulovlig. De fleste, for ikke at sige alle, kommuner har reageret ved at stille ferier og ture i bero. LEV mener ikke, dette er lovligt, og LEV arbejder målrettet ad forskellige spor på at løse situationen, så borgernes får adgang til ledsagelse på lovlige og lige vilkår. Dette var der bred opbakning til blandt medlemmerne, flere havde oplevet store frustrationer blandt beboere og pædagoger. Talen faldt på pengene og budgetterne i kommunen, men som et medlem gav udtryk for og opfordrede til, så må det være muligt for Socialforvaltningen at finde en løsning hurtigt. Læs meget mere på LEVs hjemmeside Danielle takkede de to kompetente oplægsholdere, og vi gik over til : Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds onsdag d. 26. februar 2014 Side 3 af 6 sider

4 Referat: 1. Valgt af dirigent Jørn Jensen blev valgt, og han indledte med at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning. Formanden Danielle Pröschold forelagde bestyrelsens beretning med omtale af bestyrelsens handleplan og arbejdet i Landsforeningen, hvor Steen Stavngaard sidder i bestyrelsen. Danielle gik nærmere ind på tre indsatsområder: Sundhed, kost og motion Alverdens modeller Visioner for bo- og dagtilbud Fremadrettet vil bestyrelsen også holde fokus på disse indsatsområder. Læs også lederen i næste nummer af kredsbladet. Medlemmerne spurgte ind til LEVs udvalgsarbejde om inklusion i folkeskolen. Som kredsens alderspræsident humoristisk bemærkede: Spørger man eleverne, hvad de vil? Flere udtrykte bekymring for, om dette blot var endnu et sparemål. Herefter blev beretningen godkendt. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Kasserer Eva Gjøe omdelte årsregnskabet og gennemgik kort posterne. Igen var der stor ros og tilslutning til vores blad, også selv om der er udgifter forbundet med dette. Det er et godt signal ude omkring i kommunen, og på bostederne læses/ses bladet af beboerne. Medlemmerne gav udtryk for, at man håber, Lasse Rydberg vil forsætte det gode arbejde. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Behandling af indkomne forslag. Formanden havde ikke modtaget forslag til dagsordenens punkt Valg til bestyrelsen (for 2 år) a. Valg af formand. På valg: Danielle Pröschold, Danielle Pröschold genopstillede og blev valgt. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Side 4 af 6 sider

5 Annette- Frimann Jensen Eva Gjøe Birte Lynghøj Egon Pedersen Per Jonasson Gitte Svarre Steen Stavngaard Vibeke Holscher Alle genopstillede og blev valgt. c. Valg af suppleanter Ingen ønskede at stille op til valg som suppleant. d. Mogens Rasmussen blev valgt til kritisk revisor. 6. Eventuelt. Medlemmerne efterlyste de unge/yngre medlemmer såvel på generalforsamlingerne som i bestyrelsesarbejdet. Der var en rigtig god diskussion heraf, flere mente, at man engagerer sig mest i skolebestyrelser m.v. tæt på sit eget barn i de unge år, der er ikke kræfter til at lave det brede organisatoriske arbejde. Det gjorde mange af os andre også. LEV København forsøgte for et par år siden at invitere skolebestyrelserne til et åbent bestyrelsesmøde, men idet var der ikke interesse for. Der var for 20 år siden succes med et børneudvalgt i kredsen, men der var også mange udfordringer med ventelister m,v. Et medlem foreslog, at man forsøgte at samle de unge forældre om inklusion fx på Facebook. Bestyrelsen diskuterer anvendelsen af Facebook, det er der de unge er, men det kræver mange ressourcer. Birte efterlyste adresser til en medlemsnyhedsgruppe, p.t. har hun adresser på ca. 20 medlemmer. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. I løbet af aftenen deltog 29 medlemmer. Der var desværre en del afbud tæt op til generalforsamlingen. Venlig hilsen Birte Lynghøj Side 5 af 6 sider

6 Side 6 af 6 sider

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang

Nr. 1 Marts 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 1 Marts 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Magtens hus handicaporganisationernes nye hus Om ungdomsuddannelse, at tænke nyt og være reflekterende Alle har ret til et godt

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Nr. 2 April 2015 27. årgang

Nr. 2 April 2015 27. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 2 April 2015 27. årgang I dette nummer bl.a.: Et spændende medlemsmøde i LEV København Et liv et værk et portræt Klassisk koncert for udviklingshæmmede Elevrådsarbejde kan føre

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe

Fra sekretariatet: Mia Bjørnø, Maria Annemone Kongstad, Laura Rømer Weirsøe KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne DAGSORDEN Referat af rådsmøde d. 4. december 2014 Dato: d. 4. dec. Tid: 12.00-16.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 3. sal lok.318 Mødedeltagere:

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Tilbage til livet en rejse fra København til Gedser Idrætsforening for Udviklingshæmmede et portræt af KIFU Debat: Eksklusion inklusion

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 Frederiksberg, 15. marts 2002 Ref.: 8035/MT G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2002, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård

Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård Referat fra den ordinære generalforsamling den 8. marts 2011 i Grønbechs Gård 20 medlemmer var mødt. Bestyrelsesformand H. C. Holmstrand bød velkommen. Dagsorden fulgte vedtægterne og var udsendt sammen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling i Aabyhøj Basketball den 25. juni 2014 Formand, Peder Fløe, bød velkommen til årets generalforsamling i helt uvante omgivelser i det midlertidige Kulturhus i Åbyhøj.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen

Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen Kirsten Antonsen Referat af generalforsamling i Værløse Gymnastik Mandag den 30. september 2013 kl. 19:00 I Værløse hallen Tennislokalet. Til stede fra bestyrelsen: Hanne Svendsen Peder Sundgaard Gitte Dahl Kate Nielsen

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere