Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen, Basen, Carl Nielsens Alle` 15 D Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Helle Garman Ommundsen Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 693 af : Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 20 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Helle Garman Ommundsen, tilsynsførende Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Specialområdet Fakta om undervisningsstedet Institutionsnummer: Basen Skole/dagbehandlingstilbud henvender sig til børn og unge i alderen 8-18 år. Behandling og undervisning ses som en integreret helhed og Basen Skole tilbyder faglig, kvalitativ og struktureret undervisning og Gyldenløvesgade København V Telefon EAN nummer

2 behandling, som tilrettelægges ud fra den enkelte unges behov i samarbejde med Basens psykolog og psykiater. For at få viden om den unges generelle intellektuelle funktionsniveau og specifikke kognitive kompetencer, kan Basens interne psykolog udarbejde en pædagogisk psykologisk vurdering af den unges kognitive ressourcer og kompetencer. Målet er at udvikle den unges faglige og personlige kompetencer, med mulighed for at erhverve folkeskolens afgangsprøve i samtlige fag. Basen, Carl Nielsens Allé indeholder en blanding af store gode fællesområder og to store fløje med et meget stort fællesrum, hvor der også er til knyttet køkken, et par større lokaler og en række mindre lokaler. Der er d.d. indskrevet 20 elever på Basens afdeling på Carl Nielsens Alle` på Østerbro. Basen benytter sig af faglokaler til fysik/kemi på Strandvejskolen, og anlægget ved B93`s baner og Fælledparken til idræt. Alle elever på Basen har adgang til PC og der anvendes ligeledes Ipads i undervisningen. Basen har licens og anvender digitale læremidler i undervisningen. Basen benytter sig af prøve retten på Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) Undervisningspersonalet Navn Uddannelse Linjefag Anne Louise Sørensen Lærer, speciallærer udd. Billedkunst, historie Laura Herlev Nyholt Lærer Dansk, geografi, spec. pæd Line Teissøe Lærer Dansk, idræt, svømmelærer Suzan Nielsen Meritlærer Biologi, N/T, fysik/kemi, matematik Torben Just Lærer/pædagog N/T, spe. pæd. Unnur Abildgaard Socialformidler (afd.leder) Christina Edvardsen Pædagog, lederudd. Dustin Kwateng Pædagog Side 2 af 7

3 Sanne Koblauch Patrich Bøtcher (vikar) Julie Olsen (praktikant) Lars Kristensen Cand.merc.psyk Bachelor idræt og sundhed,afsluttet 1. år på lærerudd. Pædagog praktikant Bachelor i dansk, læser filosofi KU Undervisningsoverenskomst Ny revideret overenskomst er under udarbejdelse. Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet Oversigt over undervisningspersonalet og dets kvalifikationer Elevoversigt 2 eksempler på årsplaner 2 eksempler på elevplaner Skemaer for alle klasser Timefordelingsplan Oversigt over digitale læringsmidler FSA resultater maj/juni 2014 Beskrivelse af elevernes adgang til IT Beskrivelse af tilgangen til faglokaler Beskrivelse af samarbejde med lokal folkeskole Timetalsberegning og fagrække Det ses ved gennemgang af det til tilsynet udleverede materiale, at Basen skole underviser i den fulde fagrække, samt leverer et timeantal svarende til, hvad der er angivet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Københavns Kommune Side 3 af 7

4 Beskrivelse af tilsynsbesøg Skema for dagen: Kl Morgen møde for personalet, informationer bliver udvekslet og dagens program gennemgås. Kl Eleverne møder ind, nogle går direkte til klasserne, andre mødes i fællesrummet og spiser morgenmad. Denne dag er præget af en del sygdom blandt eleverne, 2 elever er til terminsprøve, og et hold skal på tur på Arbejdermuseet. Skolen er delt op i 2 afdelinger, klasse er i samme afdeling. Der er flere små klasse rum. Et af rummene fungerer som fællesrum for kl. hvor der er op til 3 elever, der udover er der mulighed for at trække sig til mindre tilstødende rum, nogle af eleverne på dette klassetrin har deres eget rum. På 7.klassetrin er der 4 elever, der bliver undervist i samme rum. En elev i denne afdeling bliver hjemmeundervist. Kl Matematik i 7.kl. Der er 4 elever tilknyttet klassen. Denne dag er 2 syge. Fra morgenstunden er der mødt en elev i klassen, den anden elev sidder i det store fællesrum og vil blive der og arbejde med skolematerialet. Der udleveres julematematik opgaver til den ene elev, og lærer og elev gennemgår opgaven sammen på whiteboard. Herefter gennemgås andre matematikstykker og formler, pytagoras sætning. Bogmaterialet er matematiktak og matematrix formelsamling. Der bliver holdt en lille pause midtvejs i modulet. Herefter arbejdes der videre med opgaver. Rummet er inddelt med 6 individuelle borde langs væggene og ved pladserne står der bogkasser til den enkelte elev, samt en fællesbogreol med andre materialer. På væggen hænger en whiteboard, som læreren i denne time bruger til gennemgang af opgaver. Kl Dansk i 8./9. kl. Der er 3 elever tilknyttet klassen, men også her er der mandefald i dag. En elev er syg og en anden er til terminsprøve. Overskriften for timen er kortfilmanalyse, Filmen hedder Happy now, og er hentet fra filmcentralen. Filmen varer ca.20. min. Side 4 af 7

5 Der er på klassens whiteboard skrevet hvilke effekter/symboler/detaljer/stemningsbilleder der skal lægges mærke til undervejs, mens filmen afspilles. Under normale omstændigheder ville det være gennemgået for alle 3 elever, der herefter skal løse opgave. Efter filmen taler lærer og elev om ovenstående punkter. Materialet er hentet fra forskelligt undervisningsmateriale om kortfilm, bl.a. fra forlaget Alinea. Læreren fortæller kort om næstes times emne, som er karakteristik. Udover borde, stole og whiteboard er der ikke andet inventar i rummet Kl Matematik i 3. kl Dagen er startet med en gennemgang af dagen på whiteboard, derudover har hver elev sin egen kalender, hvor dagens skema bliver bygget op med piktogrammer. Der er 2 elever tilknyttet klassen, den ene har i morgentimerne været i køkkenet og haft X-fag, hvor der blev tilberedt sushi, hvilket er noget eleven har valgt. Der var en god stemning i køkkenafdelingen. Overskriften på matematik timen er at arbejde med spillet minecraft i undervisningen Der er på væggen opsat et ark over hvilke matematiske emner der kan arbejdes med inde for spillet minecraft. Bl.a. rumfang og areal, og der bliver flere gange talt om højde x bredde. Ideén er at der bygges et hus med lejligheder på pc, og der undervejs ganges, med lige og ulige tal bl.a. i forhold til hvor mursten og vinduer skal placeres. Der refereres hele tiden til rumfang og hvordan klodserne kan passe ind. Begge elever er i gang på hver deres pc, men supplerer og kommenterer hinanden undervejs. Der er en positiv stemning. Timen virker struktureret og forudsigeligt bygget op. Anden del af timen arbejdes der med Matematik professoren, hvor det er division og gange. Der bliver brugt pc og whiteboard undervejs. Af andre matematik materialer er der bl.a. matematikbogen Kontext, Rema, kopiark leg og lær, Vitello skaffer 49 kr.. Der er2 individuelle borde og et lidt større bord, sidstnævnte bliver brugt til pc bord. På væggen er elevernes individuelle dagstavler og whiteboard, der hænger alfabetkort på væggen. Der er reol med kasser, til bøger for de enkelte fag. kl , Dansk 5. kl Der er 2 børn tilknyttet klassen. Der er et lille fællesbord, og 2 individuelle pladser og i det omfang det er muligt, bestræbes der på fælles informationer med resten af gruppen i denne afdeling. Til hver time bliver de enkelte punkter skrevet på whiteboard, hvilket eleverne profiterer af. På væggene er der reoler med materialer, og der står bøtter med udsagnsord, navneord. Der hænger plancher med ugens staveord. Side 5 af 7

6 Meget af undervisningen er baseret på individuel undervisning, hvor nogle af emnerne bl.a. er nedenstående. Kogebog Staveord Kryds/tværs og labyrint Spille spil I denne del af timen er der kun 1 elev i lokalet. Timen er meget struktureret og der bliver punkt for punkt gennemgået hvad der skal ske til dagens opgave. Eleven er ved at skrive en kogebog, med livretter og en ny ret skal tilføjes. Det specifikke emne i dag er bål mad. Der bliver googlet og skrevet på pc om bål mad. Eleven skriver overskrift, ingredienser, og skal finde billeder til retten. Under hele forløbet sidder der en lærer ved siden af og understøtter forløbet. Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Efter tilsynet holdes der møde med skolens ledelse hvor dagens observationer drøftes. Basen, Carl Nielsens vej, fremstår på tilsynsdagen, som et tilbud, hvor eleverne virker trygge og hvor undervisningen fremstår struktureret og planlagt, med inddragelse af IT i undervisningen. Der bliver talt om hvorledes lærernes linjefag fremadrettet kan sprede sig over hele fagrækken, hvilket Københavns Kommune vægter højt i forhold til kvaliteten af undervisningen. Det bliver fra tilsynets side fremhævet, at hovedparten af undervisningen foregår i meget små grupper eller 1:1, hvor der fremadrettet kan arbejdes på at have mere fælles undervisning, samt hvorledes pauser kan indlægges i skemaet, så undervisnings timetallet samtidig kan overholdes. Helle Garman Ommundsen Tilsynsførende Side 6 af 7

7 Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Helle Garman Ommundsen Side 7 af 7

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr.

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard Tilsynsrapport Karlsvognen 2013 Lovgrundlag for

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 8. november 2010 Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1471-061/ATG 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Behandlingshjemmet Sølyst... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15

Skolekode: 217029 AL IRCHAD SKOLEN Skoleår 2014-15 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup

Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014. Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Sivested den 18. april 2014 Tilsynserklæringen for skoleåret 2013/2014 Midtdjurs friskole. Skolekode: 280040 Tilsynsførende Kurt Madsen - lærer på Specialcenter Syddjurs i Pindstrup Tilsynserklæringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere