Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest."

Transkript

1 2

2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf , Nærværende rapport er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som vurderes at være pålideligt. Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, som træffes på baggrund af nærværende rapport. Kopiering og gengivelse af denne rapport er strengt forbudt. Det er alene tilladt at citere fra denne rapport efter forudgående aftale, og med tydelig kildeangivelse. 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor Introduktion Undersøgelsens population Resultatudvikling Forventninger til fremtiden Risikovurdering Introduktion Risikovurdering Udvikling i risikovurderingsindeks fra 2010 til Metodik Risikovurdering Finanstilsynets tilsynsdiamant (tilnærmet) Definition Tilsynsdiamanten (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Gruppering af de undersøgte pengeinstitutter Arbejdskapital Solvens og kernekapital Risikovægtede aktiver Kernekapital Kernekapitalprocent Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) Basiskapital efter fradrag Solvensprocent Individuelt solvensbehov Solvensoverdækning Kreditrisici Udlån (ekskl. repo/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) Udlån (inkl. repo/reverse) Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Akkumuleret nedskrivningsprocent Udlån med standset renteberegning Gearing Gearing II Overdækning ift. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Branchekoncentration Branchekoncentration landbrug Branchekoncentration ejendomssektor Branchekoncentration - bygge og anlæg Branchekoncentration - finansiering og forsikring Branchekoncentration - privatkunder

4 8 Balanceposter etc Aktiver Indlån Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud Indlån i % af udlån Egenkapital Obligationsbeholdning Forrentning af obligationsbeholdning Udstedte obligationer Forrentning af udstedte obligationer Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år Udstedte obligationer med individuel statsgaranti Efterstillet kapital Forrentning af efterstillet kapital Funding ratio Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån Indtjening Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) Udlånsrente (inkl. repo/reverse) Indlånsrente Rentemarginal Omkostning pr. indtjeningskrone Omkostning pr. indtjeningskrone II (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) Kursreguleringer i % af resultat før skat Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter Lånesagsgebyrer Garantiprovision Rentabilitet Basisresultat i % af forretningsomfang Afkast på risikovægtede aktiver Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) Markedsrisici Renterisiko Valutaposition Bankpakke 1 & Garantiprovision vedr. Bankpakke Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke Hybrid kernekapital fra den danske stat Garantsparekasser Garantkapital Forrentning af garantkapital Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S Personale og direktion

5 14.1 Antal ansatte Løn pr. ansat Personalepension Personaleomkostning i alt Antal medlemmer af direktionen Direktionsaflønning Revision Omkostninger til lovpligtig revision Omkostninger til lovpligtig revision som funktion af forretningsomfang Børsnoterede pengeinstitutter Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Price/Earning multipler for børsnoterede pengeinstitutter Kurs /Indre værdi multipler for børsnoterede pengeinstitutter Definitioner Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner Andre definitioner Tabeloversigt Tabel 1. Ændringer i 2011 undersøgelsespopulationen i forhold til tidligere år Tabel 2. Risikovurdering af institutter overtaget af Finansiel Stabilitet A/S Tabel 3. Risikovurdering Tabel 4. Forbedring af risikovurderingsindeks fra 2010 til Tabel 5. Risikovurdering Tabel 6. Risikovurdering Tabel 7. Risikovurdering Tabel 8. Risikovurdering Tabel 9. Risikovurdering Tabel 10. Finanstilsynets Tilsynsdiamant - definitioner og grænseværdier Tabel 11. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 1 og 2) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 12. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 13. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 14. De undersøgte pengeinstitutters (ophørte pengeinstitutter) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 15. Antal pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen Tabel 16. Arbejdende kapital for alle pengeinstitutter Tabel 17. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 18. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 19. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 20. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 21. Risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 22. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 23. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 24. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 25. Risikovægtede aktiver for gruppe

6 Tabel 26. Reduceret kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 27. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 28. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 29. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 30. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 31. Kernekapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 32. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 33. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 34. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 35. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 36. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for alle pengeinstitutter Tabel 37. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 38. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 39. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 40. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 41. Basiskapital efter fradrag for alle pengeinstitutter Tabel 42. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 43. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 44. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 45. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 46. Solvensprocent for alle pengeinstitutter Tabel 47. Solvensprocent for gruppe Tabel 48. Solvensprocent for gruppe Tabel 49. Solvensprocent for gruppe Tabel 50. Solvensprocent for gruppe Tabel 51. Individuelt solvensbehov for alle pengeinstitutter Tabel 52. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 53. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 54. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 55. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 56. Solvensoverdækning for alle pengeinstitutter Tabel 57. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 58. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 59. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 60. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 61. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 62. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 63. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 64. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 65. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 66. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 67. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 68. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 69. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 70. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 71. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 72. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 73. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 74. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 75. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 76. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe

7 Tabel 77. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter Tabel 78. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 79. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 80. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 81. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 82. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter Tabel 83. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter - ekskl. visse pengeinstitutter.. 95 Tabel 84. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 85. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 86. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 87. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 88. Akkumuleret nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter Tabel 89. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 90. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 91. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 92. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 93. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter Tabel 94. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 95. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 96. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 97. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 98. Gearing for alle pengeinstitutter Tabel 99. Gearing for gruppe Tabel 100. Gearing for gruppe Tabel 101. Gearing for gruppe Tabel 102. Gearing for gruppe Tabel 103. Gearing II for alle pengeinstitutter Tabel 104. Gearing II for gruppe Tabel 105. Gearing II for gruppe Tabel 106. Gearing II for gruppe Tabel 107. Gearing II for gruppe Tabel 108. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter Tabel 109. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 110. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 111. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 112. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 113. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter Tabel 114. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 115. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 116. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 117. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 118. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter Tabel 119. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 120. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 121. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 122. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 123. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter Tabel 124. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 125. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 126. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 127. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe

8 Tabel 128. Branchekoncentration - bygge og anlæg alle pengeinstitutter Tabel 129. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 130. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 131. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 132. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 133. Branchekoncentration - finansiering og forsikring alle pengeinstitutter Tabel 134. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 135. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 136. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 137. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 138. Branchekoncentration - privatkunder for alle pengeinstitutter Tabel 139. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 140. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 141. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 142. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 143. Aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 144. Aktiver for gruppe Tabel 145. Aktiver for gruppe Tabel 146. Aktiver for gruppe Tabel 147. Aktiver for gruppe Tabel 148. Indlån for alle pengeinstitutter Tabel 149. Indlån for gruppe Tabel 150. Indlån for gruppe Tabel 151. Indlån for gruppe Tabel 152. Indlån for gruppe Tabel 153. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for alle pengeinstitutter Tabel 154. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 155. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 156. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 157. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 158. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter Tabel 159. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 160. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 161. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 162. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 163. Indlån i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 164. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 165. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 166. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 167. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 168. Egenkapital for alle pengeinstitutter Tabel 169. Egenkapital for gruppe Tabel 170. Egenkapital for gruppe Tabel 171. Egenkapital for gruppe Tabel 172. Egenkapital for gruppe Tabel 173. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter Tabel 174. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 175. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 176. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 177. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 178. Forrentning af obligationsbeholdning alle pengeinstitutter

9 Tabel 179. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 180. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 181. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 182. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 183. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 184. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 185. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 186. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 187. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 188. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 189. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 190. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 191. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 192. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 193. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år Tabel 194. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år Tabel 195. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år Tabel 196. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år Tabel 197. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år Tabel 198. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år Tabel 199. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år Tabel 200. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år Tabel 201. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år Tabel 202. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år Tabel 203. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti Tabel 204. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti Tabel 205. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti Tabel 206. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti Tabel 207. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti Tabel 208. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 209. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 210. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 211. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 212. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 213. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 214. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 215. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 216. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 217. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 218. Funding ratio for alle pengeinstitutter Tabel 219. Funding ratio for gruppe Tabel 220. Funding ratio for gruppe Tabel 221. Funding ratio for gruppe Tabel 222. Funding ratio for gruppe Tabel 223. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter Tabel 224. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 225. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 226. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 227. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 228. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 229. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe

10 Tabel 230. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 231. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 232. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 233. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 234. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 235. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 236. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 237. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 238. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 239. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 240. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 241. Indlånsrente for alle pengeinstitutter Tabel 242. Indlånsrente for gruppe Tabel 243. Indlånsrente for gruppe Tabel 244. Indlånsrente for gruppe Tabel 245. Indlånsrente for gruppe Tabel 246. Rentemarginal for alle pengeinstitutter Tabel 247. Rentemarginal for gruppe Tabel 248. Rentemarginal for gruppe Tabel 249. Rentemarginal for gruppe Tabel 250. Rentemarginal for gruppe Tabel 251. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter Tabel 252. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 253. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 254. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 255. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 256. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter Tabel 257. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 258. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 259. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 260. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 261. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter Tabel 262. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 263. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 264. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 265. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 266. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 267. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 268. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 269. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 270. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 271. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 272. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 273. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 274. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 275. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 276. Garantiprovision for alle pengeinstitutter Tabel 277. Garantiprovision for gruppe Tabel 278. Garantiprovision for gruppe Tabel 279. Garantiprovision for gruppe

11 Tabel 280. Garantiprovision for gruppe Tabel 281. Basisresultat i % af forretningsomfang alle pengeinstitutter Tabel 282. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 283. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 284. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 285. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 286. Afkast på risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 287. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 288. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 289. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 290. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 291. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 292. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 293. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 294. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 295. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 296. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 297. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 298. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 299. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 300. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 301. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 302. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 303. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 304. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 305. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 306. Renterisiko for alle pengeinstitutter Tabel 307. Renterisiko for gruppe Tabel 308. Renterisiko for gruppe Tabel 309. Renterisiko for gruppe Tabel 310. Renterisiko for gruppe Tabel 311. Valutaposition for alle pengeinstitutter Tabel 312. Valutaposition for gruppe Tabel 313. Valutaposition for gruppe Tabel 314. Valutaposition for gruppe Tabel 315. Valutaposition for gruppe Tabel 316. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter Tabel 317. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 318. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 319. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 320. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 321. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter Tabel 322. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 323. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 324. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 325. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 326. Statslig hybrid kernekapital - alle pengeinstitutter Tabel 327. Statslig hybrid kernekapital - gruppe

12 Tabel 328. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 329. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 330. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 331. Garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 332. Garantkapital for gruppe Tabel 333. Garantkapital for gruppe Tabel 334. Garantkapital for gruppe Tabel 335. Forrentning af garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 336. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 337. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 338. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 339. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for alle garant sparekasser Tabel 340. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 341. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 342. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 343. Antal ansatte for alle pengeinstitutter Tabel 344. Antal ansatte for gruppe Tabel 345. Antal ansatte for gruppe Tabel 346. Antal ansatte for gruppe Tabel 347. Antal ansatte for gruppe Tabel 348. Løn pr. ansat for alle pengeinstitutter Tabel 349. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 350. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 351. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 352. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 353. Personalepension for alle pengeinstitutter Tabel 354. Personalepension for gruppe Tabel 355. Personalepension for gruppe Tabel 356. Personalepension for gruppe Tabel 357. Personalepension for gruppe Tabel 358. Personaleomkostning i alt for alle pengeinstitutter Tabel 359. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 360. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 361. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 362. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 363. Antal medlemmer af direktionen for alle pengeinstitutter Tabel 364. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 365. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 366. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 367. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 368. Direktionsaflønning for alle pengeinstitutter Tabel 369. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 370. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 371. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 372. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 373. Omkostninger til lovpligtig revision for alle pengeinstitutter Tabel 374. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 375. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 376. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 377. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe

13 Tabel 378. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 379. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 380. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 381. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 382. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 383. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 384. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 385. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 386. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 387. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 388. P/E multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 389. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 390. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 391. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 392. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 393. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 394. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 395. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 396. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 397. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Figuroversigt Figur 1. Populationens resultatudvikling Figur 2. Populationens forventede resultatudvikling E Figur 3. Fordeling af pengeinstitutter i 2011 efter risikoindeks Figur 4. Fordeling af pengeinstitutter i efter risikoindeks Figur 5. Risikovurdering metodik Figur 6. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i Figur 7. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i Figur 8. NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) 48 Figur 9. Solvensprocent fordeling af de undersøgte pengeinstitutter Figur 10. Individuelt solvensbehov fordeling af de undersøgte pengeinstitutter. 74 Figur 11. Solvensoverdækning fordeling af de undersøgte pengeinstitutter Figur 12. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 13. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 14. Gearing 2011 (udlån ekskl. repo/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter 108 Figur 15. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter Figur 16. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter Figur 17. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter Figur 18. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter Figur 19. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter Figur 20. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter Figur 21. Indlån for alle pengeinstitutter Figur 22. Egenkapital for alle pengeinstitutter E Figur 23. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter E

14 Figur 24. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter E Figur 25. Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 26. Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 27. Udlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 28. Indlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 29. Rentemarginal - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 30. Omkostning pr. indtjeningskrone - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne. 216 Figur 31. Omkostning pr. indtjeningskrone II - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 32. Gennemsnitlig løn pr. ansat - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 33. Personaleomkostning i alt - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 34. Direktionsaflønning - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 35. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 36. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 37. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 38. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 39. Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Pengeinstitut profiler 1. A/S Møns Bank A/S Nørresundby Bank A/S Vinderup Bank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Lollands Bank Aktieselskabet Nordfyns Bank Alm. Brand Bank A/S Andelskassen Fælleskassen Andelskassen J.A.K. Slagelse P/F BankNordik Basisbank A/S Boddum-Ydby Sparekasse Borbjerg Sparekasse BRF Bank A/S Broager Sparekasse Brørup Sparekasse Cantobank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Den Jyske Sparekasse DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Fanefjord Sparekasse Fanø Sparekasse Faster Andelskasse

15 28. FIH Erhvervsbank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Grønlandsbanken Aktieselskab Hals Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kongsted Sparekasse Kreditbanken A/S Københavns Andelskasse Langå Sparekasse Lægernes Pensionsbank A/S Lån & Spar Bank A/S Merkur Andelskasse Middelfart Sparekasse Nordea Bank Danmark A/S Nordjyske Bank A/S Norðoya Sparikassi Nykredit Bank A/S PenSam Bank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Spare- og lånekasse Rønde og Omegns Sparekasse Salling Bank A/S Saxo Bank A/S Skjern Bank A/S Spar Nord Bank A/S Spar Salling Sparekasse SPARBANK A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den Lille Bikube Sparekassen Djursland Sparekassen Farsø Sparekassen for Arts Herred Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland A/S Sparekassen Hobro Sparekassen Hvetbo A/S Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Limfjorden Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy

16 79. Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Østjylland Svendborg Sparekasse Sydbank A/S Suðuroyar Sparikassi P/F Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Tønder Bank A/S Vestfyns Bank A/S Vestjysk Bank A/S Vistoft Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank A/S Østjydsk Bank A/S Aarhus Lokalbank Aktieselskab

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 13 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2014

vestjyskbank Årsrapport 2014 2014 vestjyskbank Årsrapport 2014 Indhold Forord 3 Ledelsesberetning 8 Hoved- og nøgletal 8 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 10 Regnskabsberetning 12 Investor Relations 27 Ledelse 30 Organisation

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere