Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest."

Transkript

1 2

2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf , Nærværende rapport er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som vurderes at være pålideligt. Udgiver påtager sig intet ansvar for eventuelle følgevirkninger af beslutninger, som træffes på baggrund af nærværende rapport. Kopiering og gengivelse af denne rapport er strengt forbudt. Det er alene tilladt at citere fra denne rapport efter forudgående aftale, og med tydelig kildeangivelse. 3

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor Introduktion Undersøgelsens population Resultatudvikling Forventninger til fremtiden Risikovurdering Introduktion Risikovurdering Udvikling i risikovurderingsindeks fra 2010 til Metodik Risikovurdering Finanstilsynets tilsynsdiamant (tilnærmet) Definition Tilsynsdiamanten (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) Gruppering af de undersøgte pengeinstitutter Arbejdskapital Solvens og kernekapital Risikovægtede aktiver Kernekapital Kernekapitalprocent Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) Basiskapital efter fradrag Solvensprocent Individuelt solvensbehov Solvensoverdækning Kreditrisici Udlån (ekskl. repo/reverse) Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) Udlån (inkl. repo/reverse) Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Akkumuleret nedskrivningsprocent Udlån med standset renteberegning Gearing Gearing II Overdækning ift. lovkrav om likviditet Summen af store engagementer Branchekoncentration Branchekoncentration landbrug Branchekoncentration ejendomssektor Branchekoncentration - bygge og anlæg Branchekoncentration - finansiering og forsikring Branchekoncentration - privatkunder

4 8 Balanceposter etc Aktiver Indlån Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) Indlånsoverskud Indlån i % af udlån Egenkapital Obligationsbeholdning Forrentning af obligationsbeholdning Udstedte obligationer Forrentning af udstedte obligationer Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år Udstedte obligationer med individuel statsgaranti Efterstillet kapital Forrentning af efterstillet kapital Funding ratio Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån Indtjening Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) Udlånsrente (inkl. repo/reverse) Indlånsrente Rentemarginal Omkostning pr. indtjeningskrone Omkostning pr. indtjeningskrone II (ekskl. kursreguleringer og nedskrivninger) Kursreguleringer i % af resultat før skat Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter Lånesagsgebyrer Garantiprovision Rentabilitet Basisresultat i % af forretningsomfang Afkast på risikovægtede aktiver Egenkapitalforrentning Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) Markedsrisici Renterisiko Valutaposition Bankpakke 1 & Garantiprovision vedr. Bankpakke Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke Hybrid kernekapital fra den danske stat Garantsparekasser Garantkapital Forrentning af garantkapital Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S Personale og direktion

5 14.1 Antal ansatte Løn pr. ansat Personalepension Personaleomkostning i alt Antal medlemmer af direktionen Direktionsaflønning Revision Omkostninger til lovpligtig revision Omkostninger til lovpligtig revision som funktion af forretningsomfang Børsnoterede pengeinstitutter Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Price/Earning multipler for børsnoterede pengeinstitutter Kurs /Indre værdi multipler for børsnoterede pengeinstitutter Definitioner Finanstilsynets nøgletalsdefinitioner Andre definitioner Tabeloversigt Tabel 1. Ændringer i 2011 undersøgelsespopulationen i forhold til tidligere år Tabel 2. Risikovurdering af institutter overtaget af Finansiel Stabilitet A/S Tabel 3. Risikovurdering Tabel 4. Forbedring af risikovurderingsindeks fra 2010 til Tabel 5. Risikovurdering Tabel 6. Risikovurdering Tabel 7. Risikovurdering Tabel 8. Risikovurdering Tabel 9. Risikovurdering Tabel 10. Finanstilsynets Tilsynsdiamant - definitioner og grænseværdier Tabel 11. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 1 og 2) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 12. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 13. De undersøgte pengeinstitutters (gruppe 3) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 14. De undersøgte pengeinstitutters (ophørte pengeinstitutter) overholdelse af Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) Tabel 15. Antal pengeinstitutter, som indgår i undersøgelsen Tabel 16. Arbejdende kapital for alle pengeinstitutter Tabel 17. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 18. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 19. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 20. Arbejdende kapital for gruppe Tabel 21. Risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 22. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 23. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 24. Risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 25. Risikovægtede aktiver for gruppe

6 Tabel 26. Reduceret kernekapital for alle pengeinstitutter Tabel 27. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 28. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 29. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 30. Reduceret kernekapital for gruppe Tabel 31. Kernekapitalprocent for alle pengeinstitutter Tabel 32. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 33. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 34. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 35. Kernekapitalprocent for gruppe Tabel 36. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for alle pengeinstitutter Tabel 37. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 38. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 39. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 40. Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) for gruppe Tabel 41. Basiskapital efter fradrag for alle pengeinstitutter Tabel 42. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 43. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 44. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 45. Basiskapital efter fradrag for gruppe Tabel 46. Solvensprocent for alle pengeinstitutter Tabel 47. Solvensprocent for gruppe Tabel 48. Solvensprocent for gruppe Tabel 49. Solvensprocent for gruppe Tabel 50. Solvensprocent for gruppe Tabel 51. Individuelt solvensbehov for alle pengeinstitutter Tabel 52. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 53. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 54. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 55. Individuelt solvensbehov for gruppe Tabel 56. Solvensoverdækning for alle pengeinstitutter Tabel 57. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 58. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 59. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 60. Solvensoverdækning for gruppe Tabel 61. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 62. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 63. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 64. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 65. Udlån (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 66. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 67. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 68. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 69. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 70. Udlånsvækst (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 71. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 72. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 73. Udlån (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 74. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 75. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 76. Udlånsvækst (inkl. repo/reverse) for gruppe

7 Tabel 77. Årets nedskrivninger for alle pengeinstitutter Tabel 78. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 79. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 80. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 81. Årets nedskrivninger for gruppe Tabel 82. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter Tabel 83. Årets nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter - ekskl. visse pengeinstitutter.. 95 Tabel 84. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 85. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 86. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 87. Årets nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 88. Akkumuleret nedskrivningsprocent for alle pengeinstitutter Tabel 89. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 90. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 91. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 92. Akkumuleret nedskrivningsprocent for gruppe Tabel 93. Udlån med standset renteberegning for alle pengeinstitutter Tabel 94. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 95. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 96. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 97. Udlån med standset renteberegning for gruppe Tabel 98. Gearing for alle pengeinstitutter Tabel 99. Gearing for gruppe Tabel 100. Gearing for gruppe Tabel 101. Gearing for gruppe Tabel 102. Gearing for gruppe Tabel 103. Gearing II for alle pengeinstitutter Tabel 104. Gearing II for gruppe Tabel 105. Gearing II for gruppe Tabel 106. Gearing II for gruppe Tabel 107. Gearing II for gruppe Tabel 108. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for alle pengeinstitutter Tabel 109. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 110. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 111. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 112. Overdækning ift. lovkrav om likviditet for gruppe Tabel 113. Summen af store engagementer for alle pengeinstitutter Tabel 114. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 115. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 116. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 117. Summen af store engagementer for gruppe Tabel 118. Branchekoncentration - landbrug for alle pengeinstitutter Tabel 119. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 120. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 121. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 122. Branchekoncentration - landbrug for gruppe Tabel 123. Branchekoncentration - ejendomssektor alle pengeinstitutter Tabel 124. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 125. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 126. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe Tabel 127. Branchekoncentration - ejendomssektor for gruppe

8 Tabel 128. Branchekoncentration - bygge og anlæg alle pengeinstitutter Tabel 129. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 130. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 131. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 132. Branchekoncentration - bygge og anlæg for gruppe Tabel 133. Branchekoncentration - finansiering og forsikring alle pengeinstitutter Tabel 134. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 135. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 136. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 137. Branchekoncentration - finansiering og forsikring for gruppe Tabel 138. Branchekoncentration - privatkunder for alle pengeinstitutter Tabel 139. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 140. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 141. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 142. Branchekoncentration - privatkunder for gruppe Tabel 143. Aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 144. Aktiver for gruppe Tabel 145. Aktiver for gruppe Tabel 146. Aktiver for gruppe Tabel 147. Aktiver for gruppe Tabel 148. Indlån for alle pengeinstitutter Tabel 149. Indlån for gruppe Tabel 150. Indlån for gruppe Tabel 151. Indlån for gruppe Tabel 152. Indlån for gruppe Tabel 153. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for alle pengeinstitutter Tabel 154. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 155. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 156. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 157. Indlån (inkl. indlån i puljeordninger) for gruppe Tabel 158. Indlånsoverskud for alle pengeinstitutter Tabel 159. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 160. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 161. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 162. Indlånsoverskud for gruppe Tabel 163. Indlån i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 164. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 165. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 166. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 167. Indlån i % af udlån for gruppe Tabel 168. Egenkapital for alle pengeinstitutter Tabel 169. Egenkapital for gruppe Tabel 170. Egenkapital for gruppe Tabel 171. Egenkapital for gruppe Tabel 172. Egenkapital for gruppe Tabel 173. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter Tabel 174. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 175. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 176. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 177. Obligationsbeholdning for gruppe Tabel 178. Forrentning af obligationsbeholdning alle pengeinstitutter

9 Tabel 179. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 180. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 181. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 182. Forrentning af obligationsbeholdning for gruppe Tabel 183. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 184. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 185. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 186. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 187. Udstedte obligationer for gruppe Tabel 188. Forrentning af udstedte obligationer for alle pengeinstitutter Tabel 189. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 190. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 191. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 192. Forrentning af udstedte obligationer for gruppe Tabel 193. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid mindre end ét år Tabel 194. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid mindre end ét år Tabel 195. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid mindre end ét år Tabel 196. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid mindre end ét år Tabel 197. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid mindre end ét år Tabel 198. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med løbetid længere end ét år Tabel 199. Udstedte obligationer for gruppe 1 med løbetid længere end ét år Tabel 200. Udstedte obligationer for gruppe 2 med løbetid længere end ét år Tabel 201. Udstedte obligationer for gruppe 3 med løbetid længere end ét år Tabel 202. Udstedte obligationer for gruppe 4 med løbetid længere end ét år Tabel 203. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter med individuel statsgaranti Tabel 204. Udstedte obligationer for gruppe 1 med individuel statsgaranti Tabel 205. Udstedte obligationer for gruppe 2 med individuel statsgaranti Tabel 206. Udstedte obligationer for gruppe 3 med individuel statsgaranti Tabel 207. Udstedte obligationer for gruppe 4 med individuel statsgaranti Tabel 208. Efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 209. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 210. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 211. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 212. Efterstillet kapital for gruppe Tabel 213. Forrentning af efterstillet kapital for alle pengeinstitutter Tabel 214. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 215. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 216. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 217. Forrentning af efterstillet kapital for gruppe Tabel 218. Funding ratio for alle pengeinstitutter Tabel 219. Funding ratio for gruppe Tabel 220. Funding ratio for gruppe Tabel 221. Funding ratio for gruppe Tabel 222. Funding ratio for gruppe Tabel 223. Garantier og andre eventualforpligtelser for alle pengeinstitutter Tabel 224. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 225. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 226. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 227. Garantier og andre eventualforpligtelser for gruppe Tabel 228. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for alle pengeinstitutter Tabel 229. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe

10 Tabel 230. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 231. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 232. Garantier og andre eventualforpligtelser i % af udlån for gruppe Tabel 233. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 234. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 235. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 236. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 237. Udlånsrente (ekskl. repo/reverse) for gruppe Tabel 238. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Tabel 239. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 240. Udlånsrente (inkl. repo/reverse) for gruppe Tabel 241. Indlånsrente for alle pengeinstitutter Tabel 242. Indlånsrente for gruppe Tabel 243. Indlånsrente for gruppe Tabel 244. Indlånsrente for gruppe Tabel 245. Indlånsrente for gruppe Tabel 246. Rentemarginal for alle pengeinstitutter Tabel 247. Rentemarginal for gruppe Tabel 248. Rentemarginal for gruppe Tabel 249. Rentemarginal for gruppe Tabel 250. Rentemarginal for gruppe Tabel 251. Omkostning pr. indtjeningskrone for alle pengeinstitutter Tabel 252. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 253. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 254. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 255. Omkostning pr. indtjeningskrone for gruppe Tabel 256. Omkostning pr. indtjeningskrone II for alle pengeinstitutter Tabel 257. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 258. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 259. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 260. Omkostning pr. indtjeningskrone II for gruppe Tabel 261. Kursreguleringer i % af EBT for alle pengeinstitutter Tabel 262. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 263. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 264. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 265. Kursreguleringer i % af EBT for gruppe Tabel 266. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for alle pengeinstitutter Tabel 267. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 268. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 269. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 270. Netto renteindtægter i % af netto rente- og gebyrindtægter for gruppe Tabel 271. Lånesagsgebyrer for alle pengeinstitutter Tabel 272. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 273. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 274. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 275. Lånesagsgebyrer for gruppe Tabel 276. Garantiprovision for alle pengeinstitutter Tabel 277. Garantiprovision for gruppe Tabel 278. Garantiprovision for gruppe Tabel 279. Garantiprovision for gruppe

11 Tabel 280. Garantiprovision for gruppe Tabel 281. Basisresultat i % af forretningsomfang alle pengeinstitutter Tabel 282. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 283. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 284. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 285. Basisresultat i % af forretningsomfang for gruppe Tabel 286. Afkast på risikovægtede aktiver for alle pengeinstitutter Tabel 287. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 288. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 289. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 290. Afkast på risikovægtede aktiver for gruppe Tabel 291. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 292. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 293. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 294. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 295. Egenkapitalforrentning for gruppe Tabel 296. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 297. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 298. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 299. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 300. Egenkapitalforrentning (ekskl. immaterielle aktiver) for gruppe Tabel 301. Egenkapitalforrentning for alle pengeinstitutter Tabel 302. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 303. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 304. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 305. Egenkapitalforrentning (ekskl. bidrag til Bankpakke 1 og Indskydergarantiordningen) for gruppe Tabel 306. Renterisiko for alle pengeinstitutter Tabel 307. Renterisiko for gruppe Tabel 308. Renterisiko for gruppe Tabel 309. Renterisiko for gruppe Tabel 310. Renterisiko for gruppe Tabel 311. Valutaposition for alle pengeinstitutter Tabel 312. Valutaposition for gruppe Tabel 313. Valutaposition for gruppe Tabel 314. Valutaposition for gruppe Tabel 315. Valutaposition for gruppe Tabel 316. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter Tabel 317. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 318. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 319. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 320. Garantiprovision vedr. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 321. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for alle pengeinstitutter Tabel 322. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 323. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 324. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 325. Årets nedskrivninger ifm. Bankpakke 1 for gruppe Tabel 326. Statslig hybrid kernekapital - alle pengeinstitutter Tabel 327. Statslig hybrid kernekapital - gruppe

12 Tabel 328. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 329. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 330. Statslig hybrid kernekapital - gruppe Tabel 331. Garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 332. Garantkapital for gruppe Tabel 333. Garantkapital for gruppe Tabel 334. Garantkapital for gruppe Tabel 335. Forrentning af garantkapital for alle garant sparekasser Tabel 336. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 337. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 338. Forrentning af garantkapital for gruppe Tabel 339. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for alle garant sparekasser Tabel 340. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 341. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 342. Garantkapital ekskl. garantkapital ejet af Finansiel Stabilitet A/S for gruppe Tabel 343. Antal ansatte for alle pengeinstitutter Tabel 344. Antal ansatte for gruppe Tabel 345. Antal ansatte for gruppe Tabel 346. Antal ansatte for gruppe Tabel 347. Antal ansatte for gruppe Tabel 348. Løn pr. ansat for alle pengeinstitutter Tabel 349. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 350. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 351. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 352. Løn pr. ansat for gruppe Tabel 353. Personalepension for alle pengeinstitutter Tabel 354. Personalepension for gruppe Tabel 355. Personalepension for gruppe Tabel 356. Personalepension for gruppe Tabel 357. Personalepension for gruppe Tabel 358. Personaleomkostning i alt for alle pengeinstitutter Tabel 359. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 360. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 361. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 362. Personaleomkostning i alt for gruppe Tabel 363. Antal medlemmer af direktionen for alle pengeinstitutter Tabel 364. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 365. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 366. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 367. Antal medlemmer af direktionen for gruppe Tabel 368. Direktionsaflønning for alle pengeinstitutter Tabel 369. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 370. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 371. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 372. Direktionsaflønning for gruppe Tabel 373. Omkostninger til lovpligtig revision for alle pengeinstitutter Tabel 374. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 375. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 376. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe Tabel 377. Omkostninger til lovpligtig revision for gruppe

13 Tabel 378. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for alle pengeinstitutter Tabel 379. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 380. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 381. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 382. Omkostninger til revision som funktion af forretningsomfang for gruppe Tabel 383. Markedsværdi af børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 384. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 385. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 386. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 387. Markedsværdi af børsnoterede institutter - gruppe Tabel 388. P/E multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 389. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 390. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 391. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 392. P/E multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 393. K/I multipler for børsnoterede institutter for alle pengeinstitutter Tabel 394. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 395. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 396. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Tabel 397. K/I multipler for børsnoterede institutter - gruppe Figuroversigt Figur 1. Populationens resultatudvikling Figur 2. Populationens forventede resultatudvikling E Figur 3. Fordeling af pengeinstitutter i 2011 efter risikoindeks Figur 4. Fordeling af pengeinstitutter i efter risikoindeks Figur 5. Risikovurdering metodik Figur 6. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i Figur 7. Finanstilsynets Tilsynsdiamant (tilnærmet) - Overskridelse af grænseværdier i Figur 8. NIRO Invests risikovurderingsmodel kombineret med Tilsynsdiamanten (tilnærmet) 48 Figur 9. Solvensprocent fordeling af de undersøgte pengeinstitutter Figur 10. Individuelt solvensbehov fordeling af de undersøgte pengeinstitutter. 74 Figur 11. Solvensoverdækning fordeling af de undersøgte pengeinstitutter Figur 12. Udlån (ekskl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 13. Udlån (inkl. repo/reverse) for alle pengeinstitutter Figur 14. Gearing 2011 (udlån ekskl. repo/reverse ift. egenkapital) for alle pengeinstitutter 108 Figur 15. Eksponering mod landbrug for alle pengeinstitutter Figur 16. Eksponering mod ejendomssektoren for alle pengeinstitutter Figur 17. Eksponering mod bygge og anlæg for alle pengeinstitutter Figur 18. Eksponering mod finansiering og forsikring for alle pengeinstitutter Figur 19. Eksponering mod privatkunder for alle pengeinstitutter Figur 20. Samlede aktiver for alle pengeinstitutter Figur 21. Indlån for alle pengeinstitutter Figur 22. Egenkapital for alle pengeinstitutter E Figur 23. Obligationsbeholdning for alle pengeinstitutter E

14 Figur 24. Udstedte obligationer for alle pengeinstitutter E Figur 25. Udstedte obligationer med løbetid mindre end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 26. Udstedte obligationer med løbetid længere end ét år for alle pengeinstitutter E Figur 27. Udlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 28. Indlånsrenter - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 29. Rentemarginal - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 30. Omkostning pr. indtjeningskrone - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne. 216 Figur 31. Omkostning pr. indtjeningskrone II - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 32. Gennemsnitlig løn pr. ansat - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 33. Personaleomkostning i alt - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 34. Direktionsaflønning - højeste, mindste og gennemsnit for grupperne Figur 35. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 36. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 37. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 38. Omkostninger til lovpligtig revision - gruppe Figur 39. Markedsværdi af børsnoterede pengeinstitutter Pengeinstitut profiler 1. A/S Møns Bank A/S Nørresundby Bank A/S Vinderup Bank Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank Aktieselskabet Lollands Bank Aktieselskabet Nordfyns Bank Alm. Brand Bank A/S Andelskassen Fælleskassen Andelskassen J.A.K. Slagelse P/F BankNordik Basisbank A/S Boddum-Ydby Sparekasse Borbjerg Sparekasse BRF Bank A/S Broager Sparekasse Brørup Sparekasse Cantobank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Danske Bank A/S Den Jyske Sparekasse DiBa Bank A/S Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Fanefjord Sparekasse Fanø Sparekasse Faster Andelskasse

15 28. FIH Erhvervsbank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Grønlandsbanken Aktieselskab Hals Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kongsted Sparekasse Kreditbanken A/S Københavns Andelskasse Langå Sparekasse Lægernes Pensionsbank A/S Lån & Spar Bank A/S Merkur Andelskasse Middelfart Sparekasse Nordea Bank Danmark A/S Nordjyske Bank A/S Norðoya Sparikassi Nykredit Bank A/S PenSam Bank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Spare- og lånekasse Rønde og Omegns Sparekasse Salling Bank A/S Saxo Bank A/S Skjern Bank A/S Spar Nord Bank A/S Spar Salling Sparekasse SPARBANK A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den Lille Bikube Sparekassen Djursland Sparekassen Farsø Sparekassen for Arts Herred Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland A/S Sparekassen Hobro Sparekassen Hvetbo A/S Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Limfjorden Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy

16 79. Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Østjylland Svendborg Sparekasse Sydbank A/S Suðuroyar Sparikassi P/F Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Tønder Bank A/S Vestfyns Bank A/S Vestjysk Bank A/S Vistoft Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank A/S Østjydsk Bank A/S Aarhus Lokalbank Aktieselskab

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2015 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2015 Halvårsartikel 2015 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 19,1 mia. kr.

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2016 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2016 Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 17,2 mia. kr.

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv

Bilag. Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Bilag Den Finansielle krise I et postkeynesiansk perspektiv Indhold Bilag 1: MFI- sektorens udlån og indlån til husholdningerne og BNP... 2 Regression:... 3 Bilag 2: MFI-sektorens ind- og udlån til alle

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2013 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2013 Halvårsartikel 2013 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 10,5 mia. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010

Pengeinstitutter. Markedsudvikling 2010 Pengeinstitutter Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i pengeinstitutternes årsregnskaber... 4 Figur 1: Kvartalsudviklingen i nedskrivninger på udlån, 2008-2010.... 5 Tabel 1: Gebyrindtægter,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2014 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2014 Halvårsartikel 2014 for pengeinstitutter 1. Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber: Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 16,1 mia. kr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017

Pengeinstitutter. Halvårsartikel 2017 Pengeinstitutter Halvårsartikel 2017 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Stort overskud og lave nedskrivninger... 4 3. Begyndende risikotagning... 7 4. Finanstilsynets undersøgelser og tiltag...

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Oplysninger om instituttet

Oplysninger om instituttet Indholdsfortegnelse Oplysninger om instituttet... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning 1. halvår 2012... 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar - 30. juni 2012... 9 Balance

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 31. oktober 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2011 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær

3. kvartalsrapport 2010. Piet Heins Ægget ved Skjern. Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær 3. kvartalsrapport 2010 Piet Heins Ægget ved Skjern - den... den sunde, lokale lokale og selvstændige og selvstændige bank bank... Handlekraft Individuelle løsninger Nærvær Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2010-28.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank

JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank Egenkapitalens forrentning JM INVEST Investeringsanalyse på Nordfyns Bank Aktie kurs 677 Markedsværdi (DKKm) 222,4 Free float 100% Nordfyns Bank Nordfyns Bank er en veldrevet lokalbank med 8 filialer på

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2015. Skjern Enge NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2015-29. oktober 2015 Velkommen til Skjern Bank i Skjern Tilfredsstillende resultat og styrket kapitalgrundlag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Overskud på 12,9 mio. kr. før skat Endnu et solidt og tilfredsstillende resultat, der afspejler bankens stabile indtjeningslinje. Banken fastholder sin udmelding for om at

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012

Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 27. februar 2013 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2013 Årsregnskabsmeddelelse for året 2012 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2011

Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2011 Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Nakskov, den 17. august 2011 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 2,4 mio. kr.

Læs mere