2. Kort præsentationsrunde af deltagerne (Alle ved Søren) 4. Arrangement af VM 2014 i Havneparken (BFA ved Helen, cf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kort præsentationsrunde af deltagerne (Alle ved Søren) 4. Arrangement af VM 2014 i Havneparken (BFA ved Helen, cf."

Transkript

1 BFAS REFERAT AF MØDE MELLEM BRYGGEN FOR ALLE, REPRÆSENTANTER FOR KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE OG LOKALPOLITIET FOR AMAGER OG CHRISTIANSHAVN TORSDAG DEN 13. NOVEMBER 2014 KL I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGENS LOKALER, NJALSGADE 13 Mødedeltagere: Fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltning (TMF): Jesper Sejerø-Hansen, bylivschef, Byliv Sidse Wulff, bylivsrådgiver, Byliv Bruno Nielsen, parkbetjent, driftsanalyser Claus Beck Schmidt, miljøtekniker, støjgener Johnny Svendsen, miljømedarbejder, støjgener Laura Koch Rotne, parkprojekter Kulturhuset Islands Brygge (KIB) og politiet: Kasper Prange Hansen, kulturmedarbejder Kulturhuset, Islands Brygge Jesper Schultz Wiingaard, sektionsleder, lokalpolitiet for Amager og Christianshavn Fra Bryggen for Alle (BFA): Helen Majew Søren Bald Christine Espersen Schrøder Janie Strüwing Susan Thorpe Fraværende: Henriette Lunn Vonsbæk, parkforvalter i Kbh., stab Ordstyrer: Søren Bald Dagsorden for mødet: 1. Velkomst og introduktion til arbejdet (BFA ved Helen) 2. Kort præsentationsrunde af deltagerne (Alle ved Søren) 3. Havneparken som udendørs diskotek oplevet fra beboernes perspektiv og mulige løsnings forslag ved BFA (BFA ved Christine, cf. Bilag 1, punkt 1) 4. Arrangement af VM 2014 i Havneparken (BFA ved Helen, cf. Bilag 1, punkt 2) 5. Den projekterede dansescene i Havneparken (BFA ved Susan, cf. Bilag 1, punkt 3) 6. Perspektiverne fra Københavns Kommune (TMF) 1

2 7. Diskussion af mulige løsninger der kan imødekommes på kort- og langt sigt (Alle) 8. Aktioner som opfølgning af mødet (Alle) 9. Planlægning af næste møde (Alle) Pkt. 1: Helen bød velkommen og takkede Sidse for at have taget initiativ til mødet, for at skaffe lokaler og for at invitere relevante personer fra kommunen og andre instanser. Helen forklarede, at BFA arbejder for at skabe balance mellem aktiviteter i Havneparken og beboernes behov for at kunne opholde sig i deres lejligheder og få sovet om natten i sommermånederne. Mange, der boede tæt på Havneparken, er allerede flyttet pga. støjplager, andre arbejder på at flytte fra Bryggen af samme grund. Helen fortalte om den konstruktive dialog BFA har haft med KIB, Copenhagen Marathon og Café Ida, der har resulteret i den ønskede balance, og hun udtrykte håb om, at vi gennem dialog og samarbejde med kommunen også her kan opnå, at aktiviteter i Havneparken i fremtiden finder sted med respekt for beboernes behov. Pkt.2: Mødedeltagerne præsenterede sig. Pkt.3: Christine forklarede, hvordan beboerne oplever Havneparken som et åbent diskotek om sommeren og brugte som illustration et slideshow. Christine gik ud fra sine egne oplevelser og fortalte, at også hun og hendes kæreste overvejer at flytte fra Bryggen pga. problemer med støj, selvom de i øvrigt holder meget af stedet (cf. Bilag 1, pkt. 1). Mulige løsningsforslag: Christine foreslog, at skilte med ordensregler sættes op i parken; at der muligvis bliver sat decibelmålere op, f.eks. i form af ører, der skifter farve, jo højere db niveauet er; og tilstedeværelse af flere parkvagter -- specielt på de lune sommer aftener og nætter. Ang. skilte: Parkforvalter Henriette Lunn Vonsbæk oplyste (via en skrivelse udleveret ved mødet), at der allerede er skiltning med ordensregler i Havneparken ( Velkommen i det Fri! ). Disse findes ud for Njalsgade og flere andre steder (Se vedlagte fil med Henriettes skrivelse og kort, vedlagt her som Bilag 2). Erfaringerne med skilte er dog, at de åbenbart ikke har den store effekt. Ang. decibelmålere: Der var ikke den store tilslutning til dette forslag, specielt da Johnny kunne fortælle om dårlige erfaringer fra Nørrebroparken, hvor der faktisk er sat decibelmålere op. Her er det blevet til en sport for nogle at se, om det kan lykkes at få lyden helt op i det røde felt. Ang. parkvagter: Henriette præciserede, at Kommunen ikke har parkvagter men parkbetjente. Der er ikke planer om at ansætte flere end de 7 nuværende parkbetjente, der passer samtlige byens parker (se Henriettes skrivelse ang. deres arbejdsområder). Bruno fremhævede, at parkbetjentene ikke varetager politi opgaver, og at de under alle omstændigheder kun kan skride 2

3 ind, såfremt der er skiltning af parkreglementer. Overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen (og dermed parkreglementer) kan kun håndhæves af politiet. BFA henviste til den formodede præventive effekt der kan opnås ved en mere intensiv patruljering af Havneparken på de varme sommer aftener/nætter. Udover bedre kontrol med lyd / støj fra Havneparken ville Kommunen formentlig kunne spare en del penge på oprydning og forhindring af hærværk. Ang. toiletter: Der bliver ikke stillet flere toiletter op i Havneparken: Se Henriettes mail. Under de senere diskussioner blev det også nævnt, at BFA uopfordret har fået henvendelser fra beboere, der oplever andre støjproblemer på Islands Brygge end dem i Havneparken. Der blev talt om quad-bike kørsel i bl. a. Njalsgade og aften/natte aktiviteter ved Pakhusene i Njalsgade. Pkt. 4: Helen gjorde rede for bryggeboernes oplevelse af VM i Havneparken i juni/juli Det har uden tvivl været en fantastisk oplevelse for deltagerne, men et mareridt for bryggeboerne -- ikke bare for dem, der boede helt tæt på arrangementet, men også for beboere i resten af Bryggen. Mange af de tusindvis af besøgende holdt efterfester med skrig, skrål, druk og larm i Havneparken og ned gennem Bryggens gader efter kampene til langt ud på natten (cf. Bilag 1, pkt. 2). Mulige løsningsforslag: BFA foreslog, at storskærmsarrangementer i VM og andet afholdes på steder, der ligger langt fra beboelse såsom Refshaleøen. Claus oplyste, at Miljøkontrollen kan angive retningslinjer men ikke bestemme, hvor arrangementer skal afholdes. Retningslinjerne, der blev benyttet mht. til VM arrangementet, var Retningslinjer for Udendørs Musikarrangementer (vedtaget af Københavns Kommune d. 6. juni 2007). På baggrund af disse retningslinjer gav politiet Havnestadens Grundejerforening tilladelse til at afholde arrangementet og leje deres plæne ud til VM. Til orientering oplyste Kasper, at KIB havde modtaget en forespørgsel om hvorvidt KIB ville stå for før-kamp fester ved VM transmissionerne. KIB takkede nej til dette af hensyn til beboerne. Pkt. 5: Susan fortalte om den projekterede dansescene set fra BFA s synsvinkel (cf. Bilag 1, pkt. 3). Hun gennemgik forløbet fra Bryggebladets offentliggørelse af Københavns Borgerrepræsentations vedtagelse af projektet i august 2012 til og med den nylige udsættelse af projektet (pga. HOFOR s arbejde). Allerede i 2012 kontaktede BFA borgmesteren for Teknik- og Miljøudvalg for at udtrykke beboernes bekymring for, at den foreslåede dansescene vil blive en ny støjkilde i Havneparken. Borgmesterens oplyste i sit svar, at et lydovervågningssystem med afbryder er planlagt etableret, og at lyden vil være retningsbestemt. Det blev dog også oplyst, at evt. lyd og lys gener først skal evalueres efter det første års brug af dansescenen. Ved mødet påpegede BFA, at moderne 3

4 teknologi tillader strømforsyning til musikanlæg uafhængigt af, om der er tændt eller slukket for elnettet, så der er stadig frygt for støj på vilkårlige tidspunkter på døgnet. Fra Havneparkens arkitekt, Poul Jensen, foreligger der en tilstandsrapport om Havneparkens øjeblikkelige tilstand. Parken er godt slidt, og en renovering er hårdt tiltrængt. BFA fremsatte derfor forslag om alternativer til den planlagte dansescene. Mulige løsningsforslag: Et alternativ til det planlagte dansescene kunne være at bevare og udbygge den eksisterende dansescene der blev opstillet ved KIB i sommer Denne har tilsyneladende fungeret udmærket set fra beboernes synspunkt. De 3 mio. kr. bevilget til dansescenen på Pinens område, kunne i stedet blev omkanaliseret til forskønnelse af KIBs dansescene, til etableringen af et udendørs motionsområde på Pinens areal og til renovering af den meget nedslidte havnepark. Laura, projektleder på den planlagte dansescene, forklarede, at de 3 mio. kr. er øremærket specielt til en dansescene, hvor Pinen har ligget, og at beløbet ikke kan kanaliseres til andre formål. I håb om, at kunne overbevise kommunen om, at en alternativ løsning til den planlagte dansescene ønskes af mange borgere, igangsatte BFA en underskriftsindsamling i september/oktober Underskrift indsamlingen med ca. 250 underskrifter blev fremvist for deltagerne og bliver afleveret til politikerne i Københavns Rådhus. Pkt. 6: Vi oplevede betydelig velvilje og forståelse for BFAs frustrationer fra alle de fremmødte fra TMF, Politiet, og KIB. Man ville fra kommunens side gerne være med til at løse problemerne, og der blev udtrykt tilfredshed med, at en dialog mellem kommune og beboere er kommet i stand. Vigtigheden af mødet blev understreget. Fra politiets side udtrykte Jesper Schultz Wiingaard vilje til at gøre, hvad der er muligt indenfor de rammer han har til at forbedre samarbejdet imellem politiet og borgerne. I talerunden omkring bordet blev det nævnt, at retningslinjer for afholdelse af udendørs musikarrangementer i København skal revideres i 2014/15, da tiden er løbet fra de nuværende, der stammer fra Der foregår jo flere og flere aktiviteter i byens uderum. Antallet af tilladte arrangementer er steget fra 2000 i 2010 til 3000 i Borgmesteren for Teknik og Miljø fastslog i en officiel skrivelse fra 2007, at der kan gives tilladelse til 10 musikarrangementer om året i kommunens del af Havneparken.I dag tæller et musikarrangement for et arrangement på trods af, at det varer flere dage. Fremover tæller vi antallet af dage med musik og ikke antallet af musikarrangementer. Det må derfor også forventes, at antallet af dage sættes tilsvarende op. På nuværende tidspunkt er det både Jazzfestivalen og Kulturhavn, der er undtaget fra retningslinjerne om udendørs arrangementer. VM arrangementet er heller ikke medregnet, fordi det foregik på 4

5 Havnestadens Grundejerforenings del af Havneparken. Jesper Sejerø-Hansen fortalte om nogle af overvejelserne omkring opdatering af retningslinjerne for musikarrangementer i Kbh. Der vil bl.a. blive stillet skærpede krav til arrangørerne om at informere naboerne. Der bliver indført et abonnementssystem således, at borgerne kan vælge at abonnere på modtagelsen af en mail, når tilladelsen er givet. (De tilladte arrangementer kan allerede nu ses på BFAs hjemmeside.). Mht. til håndhævelse af retningslinierne, forklarede Jesper Sejerø-Hansen, at såfremt en arrangør ikke overholder reglerne i tilladelsen, kan de blive nægtet tilladelse til arrangementet det efterfølgende år. Det er specielt de gældende regler for tidspunkter og db niveuaer tilladt for musik/høj lyd samt retningslinjer for benyttelsen af boomboxe og anden tekno-musik i Havneparken, der efterlyses. I en afklaring efter mødet af reglerne for musik i Havneparken oplyser Teknik og Miljøforvaltningens jurist, at det er ordensbekendtgørelsens 8, stk. 1 sammenholdt med straffebestemmelsen i 18, stk. 1, der gælder for både kommunens og den privatejede del af Havneparken. Bekendtgørelsen gælder for offentligt tilgængelige parker. Bekendtgørelsen har følgende indhold: 8: Politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. 18: Overtrædelse af 3-13 og 15 stk. 2, overtrædelse af de i medfør af 14 og 15, stk. 1 og 16 udstedte regler og bestemmelser eller overtrædelse samt manglende efterkommelse af påbud eller forbud udstedt i medfør af 3, stk. 4, 4. 2, 6, stk. 1 og 2, 8, stk. 1, 13, stk. 4 og 17 straffes med bøde. Herudover kan der fastsættes parkregulativer med hjemmel i ordensbekendtgørelsens 16 Det er ordensbekendtgørelsens 8, stk. 1 og hjemlen til bøde 18, der er den lovgivning, som politiet skal håndhæve i forbindelse med boombox- og teknomusik fra private i Havneparken. For de musikarrangementer, som kommunen giver tilladelse til, gælder Københavns Kommunes retningslinjer for miljømæssige forholdsregler ved udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune, Hvad angår private grundejere, er det dem, der skal tage initiativ til at lave regler og sætte skilte op, reglerne skal godkendes af politiet, som skal indhente udtalelse fra kommunen. Pkt. 7: Se venligst foroven under punkterne 3, 4, og 5. Forslag til løsninger er inkorporeret i teksten under hver af punktene. Pkt. 8: De kommunale repræsentanter havde stor forståelse for vores frustrationer og vil tage dem med ind i arbejdet for at prioritere deres indsats. Kommunen og BFA synes, at det er en god idé, at der bevilges flere midler til, at myndighederne (bl. a. politiet) kan være til stede i nattelivet. Claus Beck Schmidt og hans kolleger fra Miljøkontrollen patruljerer i øjeblikket fredag og lørdag aften og nat. Deres arbejdsopgave vedr. støj drejer sig hovedsagelig om støjklager fra caféer og restauranter. Man får dem til at komme ud ved at ringe til rådhusvagten. (Tlf. nr. findes på BFAs hjemmeside). Claus udtrykte et ønske om, at borgere og myndigheder bliver bedre til at finde løsninger sammen. 5

6 Vi i BFA fik det råd at signalere til politikerne, hvad vi mener der kan forventes at virke for at forbedre forholdene i Havneparken. Søren bemærkede, at det store slid på Havneparken vidner om en omfattende benyttelse, og han opfordrede de kommunale repræsentanter til at være ekstra opmærksomme på, hvilke og hvor mange tilladelser, de giver. Mødet sluttede i en atmosfære af gensidig forståelse. Referent: medlemmer af Bryggen for Alle 6

7 Bilag 1 til dagsordenen 1) Havneparken som udendørs diskotek: Havneparken har udviklet sig til et tilholdssted for specielt unge fra Storkøbenhavn og forstæder, som bruger parken som et åbent diskotek. Det er i høj grad de private, uautoriserede musik/teknofester med højt db niveau, der foregår i timevis ( timer), der skaber problemer. Mange beboere oplever, at det er meget vanskeligt at kunne sove roligt om natten. Der er desuden støj, affald, hærværk, optræk til vold og rockere, hvorfor mange lokale beboere er holdt op med at komme i Havneparken. Politiet griber sjældent ind. Løsningsforslag: Regler for ophold i Havneparken etableres i lighed med reglerne for andre parker og gademusik i København. Decibelmålere sættes op således, at brugerne af Havneparken, politiet og beboerne har konkrete lydniveauer at forholde sig til. Bøder uddeles, når reglerne ikke overholdes Udvidet patruljering af parkvagter og/eller politiet - - også om natten i nødvendige perioder Begrænset tilladelse til høj musik/speak niveauer ved afholdelse af sportsarrangementer og - - om muligt et begrænset af antal af events Opførelsen af flere toiletter 2) VM arrangement juni/juli 2014: Dette arrangement forløb over en hel måned på Havnestadens Grundejerforenings plæne, der grænser op til mange etageboliger. Der deltog op imod mennesker, en enkelt dag 7.000,på dage med særligt spændende kampe og i godt vejr. Støj, skrald, efterfester og tisseri overalt fra Havneparken og ned gennem hele Bryggen var et mareridt for mange lokale beboere. Løsningforslag: Lignende, langvarige events tillades kun i områder uden tæt beboelse. 3) Den projekterede dansescene i Havneparken: Vores nuværende forståelse er, at det vil være muligt at benytte scenen 24/7-365 dage om året uden noget krav om tilladt lydniveau. Dette er ikke farbart i et tæt bebygget område. Løsningsforslag: Etablering af dansescenen i et mindre tæt befolket område i København eller etablering og håndhævelse af begrænsninger for den tilladte lydstyrke samt perioderne for benyttelsen. 7

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset

Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Referat af årsmøde i Islands Brygges Lokalråd/Bryggens Borgerforening d. 27. oktober 2014 kl.19:30 i Kulturhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Referat af ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Onsdag den 26. marts 2014 afholdt Grundejerforeningen Fredensborg Søpark sin 40. ordinære generalforsamling

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk

Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening den 23. oktober 2012 i Marina i Vedbæk I generalforsamlingen deltog ca.60 deltagere. Fra Rudersdal Kommune (RK) var mødt Jens Ive (JI), borgmester

Læs mere

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN

KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN KONFERENCE OM NÆRDEMOKRATI I KØBENHAVN Københavns Kommunes tredje og afsluttende konference om hverdagens demokrati blev afholdt den 14. juni i VEGA på Vesterbro med 170 deltagere. Konferencen udgjorde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere