velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1

2 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med, at vi tilfører byen nye rekreative værdier. Når vi klimatilpasser byen med grønne og blå løsninger, som det er planen i Skt. Kjelds Kvarter, skaber vi også rammerne for et godt byliv og fællesskab Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal. Klimakvarter.dk er et projekt under Københavns Kommune i samarbejde med: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Alle illustrationer er lavet af tegnestuen: 2

3 KLIMAKVARTER Københavns første klimakvarter s. 5 Hvorfor klimatilpasning? s. 7 Grønnere gader og bedre byrum s. 9 Fordi der er plads til det s. 11 Det optimale byrum s. 13 Bryggervangen - den grønne kilde s. 17 Skt Kjelds Plads - kvarterets grønne hjerte s. 21 Tåsinge Plads - lokalt mødested og grøn oase s. 25 Grønne gårde - et kendetegn i kvarteret s. 29 3

4 4 Vision for fremtidens Skt. Kjelds Plads.

5 Københavns Første Klimakvarter Grønnere gader, blomstrende forhaver, et rigt dyreliv og landskabelige kanaler, der leder regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår vandskader ved de store regnskyl. Det er blot nogle af de projekter, vi håber på at føre ud i livet i Klimakvarteret på Ydre Østerbro over de kommende år. Her i folderen kan du læse om baggrunden for projektet og se de konkrete projektforslag til gader og byrum i kvarteret. Vi glæder os meget til, sammen med dig, at gøre Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro til Københavns første klimakvarter. KLIMAKVARTER.DK 5

6 6 Vandets vej til havnen. Skt. Kjelds Kvarter ligger på Ydre Østerbro, nord for Fælledparken. Vi vil sikre et helt kvarter mod følgerne af skybrud ved at indrette gaderne med kanaler, der leder vandmasserne til havnen, hvor det ikke gør skade.

7 hvorfor klimatilpasning? Klimaet ændrer sig. Vi kan se frem til flere kraftige regnbyger og skybrud, som dem København de sidste somre har oplevet. Regnskyl med så store mængder vand, at kloakkerne ikke kan følge med, og vores kældre bliver oversvømmet. At udvide kloaknettet, så det kan rumme enhver regn, vil være en dyr løsning, som vil kræve, at store dele af byen graves op. I stedet ønsker vi med Skt. Kjelds Klimakvarter at sikre byen mod de kraftige regnskyl med grønne løsninger i gadeplan. Løsninger der skaber frodige, smukke byrum og samtidig effektivt leder vand fra skybrud væk fra vores kvarter. Skybrudsløsninger kan være grønne kanaler i kvarterets bredeste gader, hvor vandet kan løbe som i en grøftekant. Eller det kan være nye cykelstier, der også fungerer som kanaler og leder vandmængderne væk fra kvarteret og ned i havnen, hvor de ikke gør nogen skade. Samtidig vil vi lave lokale løsninger som regnbede, der tilbageholder vandet, vandsøjler der opbevarer vandet og grønnere gårde der bidrager til at forsinke vandet. Det mindsker presset på kloakkerne ved den intense hverdagsregn. 7

8 Bryggervangen Skt. Kjelds Plads Tåsinge Plads Bryggervangen 8 8

9 grønnere gader og bedre byrum Skt. Kjelds Kvarter er blevet udpeget som udstillingssted for klimatilpasning i Københavns Kommune. Der er flere grunde til, at netop denne del af København er valgt. En af de vigtigste er, at kvarteret har brede gader og meget asfalt. Det ønsker vi at lave om på. Visionen er, at 20% af de befæstede arealer i kvarteret skal gøres til grønne områder, og at 30% af den regn der falder til daglig bliver afledt lokalt og ikke ender i kloakken. Sammen med beboerne i kvarteret vil vi finde de mest innovative og effektive løsninger til fremtidens klimatilpassede byrum og gårdrum. Projektet skydes igang i 2012, hvor fokus er på Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads og Bryggervangen. Målet er at indvie de første byrum ved en international konference i 2015/2016 om klimatilpasning i byer. Løsningerne i klimakvarteret kan således inspirere til grønnere gader og bedre byrum i Danmark og resten af verden. Vi håber, at du vil være med til at gøre ambitionerne til virkelighed og gøre vores byrum grønnere og smukkere til gavn og glæde for alle borgere i kvarteret. 9

10 m2 Er vejarealet i Skt. Kjelds Kvarter i dag. Gaderne er langt bredere, end nødvendigt for at kunne håndtere den lokale trafik. OVERFLADE I DAG m m m2 OVERFLADE I MORGEN OVERFLADE I DAG m m m2 Grønt areal kan vi skabe, hvis vi indretter gaderne efter gældende standarder - med trafik i begge retninger og samme antal parkeringspladser m m m2 x2 Byrumsflade OVERFLADE optimeret med I MORGEN 206% m2 Bedre byliv På den måde skaber vi plads til grønne korridorer, vejtræer, forhaver og blomstrende byrum. Uden at det koster en p-plads m m2 10 Byrumsflade opti 206% x

11 ...fordi der er plads til det Et kendetegn ved Skt. Kjelds Kvarter er, at her er meget asfalt. Gaderne virker for store visse steder, og der er områder, hvor de brede gader fremstår tomme og ufuldendte. Vejarealet i kvarteret udgør i dag m 2. Vejene behøver ikke at være så brede for at kunne håndtere den lokale trafik. Ved at indrette gaderne på nye måder kan vi frigøre m 2 areal, som i stedet kan blive til blomstrende byrum, grønne gader, forhaver, vejtræer og regnbede. En overordnet analyse viser, at vejene i gennemsnit kan være 20% smallere og stadig leve op til de gældende standarder. Vi kan altså reducere en femtedel af gadearealet og på samme tid skabe bedre byrum for fodgængere og cyklister. Uden at det koster en parkeringsplads og med samme adgang for busser og biler, som der er til kvarteret i dag. Bryggervangen ved Landskronagade i dag. Fra asfaltareal til grønt byrum. 11

12 Bryggervangen ved Ourøgade i dag Bryggervangen står som en bred vej med parallelparkering i begge sider - også i solsiden. Sol og skygge Gadelivet kan optimeres ved at koncentrere parkeringen i skyggesiden langs kontorer og butikker. Forslag På den måde frigøres plads til et grønt, rekreativt areal i boligernes solbeskinnede indgange uden at antallet af P-pladser reduceres. 12 Eksempel på optimering af gaderum - Bryggervangen ved Ourøgade

13 Det optimale byrum Arkitekterne i TREDJE NATUR har arbejdet med at optimere indretningen af Skt. Kjelds Plads, Tåsinge Plads og Bryggervangen ud fra en analyse af de tekniske, bylivsmæssige og trafikale potentialer. Det er et komplekst arbejde, som indeholder mange lag, blandt andet: Sol. Hvor på gaden, er der de bedste lysforhold, og hvilke grønne hjørner har størst potentiale? Indgange. Vi placerer mødesteder og rekreative arealer dér hvor beboerne færdes - ved opgange, gårde og butikker. Trafik. Hvor er trafikken i dag, og hvor meget smallere kan de enkelte gader blive og stadig håndtere trafikken? Ledninger og rør. Der løber et virvar af kloakledninger, vandrør, el-, telefon- og IT-kabler i jorden, som kan begrænse mulighederne for at etablere grønne byrum visse steder. Terræn. Hvor løber vandet naturligt hen, og hvordan skal kanaler og regnbede dimensioneres for at kunne håndtere det? Det næste opslag viser nogle af arkitekternes indledende analyser. De konkrete projektforslag, som følger derefter, viser, hvordan vi kan skabe et grønt kvarter med markante byrum og solrige grønne hjørner, mens der stadig er plads til både busser, biler og parkering. 13

14 14 indledende analyser

15 indledende analyser 15

16 Bryggervangen i dag Bryggervangen ved Landskronagade. Mindre byrum på Bryggervangen kan skabe lokale mødesteder langs den grønne kilde. 16

17 Bryggervangen Den grønne kilde Krydset hvor Bryggervangen møder Landskronagade er karakteristisk for Skt. Kjelds Kvarter i dag. Her er så meget asfalt, at mange mister orienteringen. Et stort opstribet asfaltareal er et forsøg på at afhjælpe forvirringen hos fodgængere, cyklister og bilister. Krydset er et oplagt sted at lave et flot grønt byrum uden at reducere antallet af parkeringspladser. På Bryggervangen er der i dag kontorbygninger på den ene side og boliger på den anden på en strækning på omkring 500 meter. For at skabe rum for bedre byliv kan parkeringspladserne flyttes over i skyggesiden, og placeres ved kontorbygningerne. Det betyder, at flest muligt beboere kan træde direkte ud i et grønt rum frem for at møde asfalt og parkerede biler. Ved at indrette Bryggervangen på den måde, kan vi skabe en grøn kilde gennem kvarteret, der gør gaden frodig og kan lede regnvandet til havnen ved skybrud. På udvalgte hjørner kan kilden bredes ud. Eksempelvis hvor Bryggervangen møder Landskronagade. Her er god mulighed for vandleg og et lokalt grønt byrum til gavn og glæde for beboerne. 17

18 18

19 19

20 Skt. Kjelds Plads i dag 20 Skt. Kjelds Plads. Forslaget er inspireret af dødislandskabet - et dansk kulturlandskab med karakteristiske fordybninger i overfladen. Her kan naturen bryde igennem asfalten.

21 Skt. Kjelds Plads Kvarterets grønne hjerte I dag er Skt. Kjelds Plads en stor rundkørsel. Her mødes kvarterets tværgående veje omkring en gruppe gamle, flotte træer. Rundkørslen er i dag 13 meter bred - tre gange så bred, som trafikken reelt kræver. Det betyder at mange bilister kører for stærkt, og at beboerne er afskåret fra at benytte det grønne areal i midten. Pladsen er et naturligt centrum i kvarteret, og Skt. Kjelds Plads kan blive kvarterets grønne hjerte. Et byrum, hvor det grønne får lov at brede sig, og hvor der stadig er plads til trafikken. Et tilgængeligt grønt landskab, hvor lyden af pjaskende vand og soppeleg overdøver trafikstøjen. I kraft af sin centrale placering og sin enorme størrelse på 8000 m 2, har Skt. Kjelds Plads potentiale til at blive et foregangseksempel for, hvordan vi klimasikrer vores byrum til inspiration for ind- og udland. Det endelige design skal findes i tæt dialog med beboerne omkring pladsen. 21

22 22 Illustration: TREDJE NATUR

23 23

24 Tåsinge Plads i dag stauder/højt højt ggræs hø æss vandsøjle dyyrkningshaver ver dyrkningshaver klimakrattet overfladebassin/vandleg Tåsinge Plads. Fra formålsløst asfaltareal til forfriskende grønt areal. 24

25 Tåsinge Plads lokalt mødested og grøn oase I dag er Tåsinge Plads en bunker med vild bevoksning. Et område beboerne omkring pladsen sjældent bruger. Det grønne areal på bunkeren er smukt indrammet og solrigt det meste af dagen. Derfor har Tåsinge Plads et stort potentiale for at blive et grønt mødested, hvor det lokale kultur- og caféliv kan spire. Tåsingegade, Ourøgade og Langøgade møder i dag hinanden i et stort asfaltareal ved siden af bunkeren, der er uoverskueligt og utrygt at færdes på. Det er et eksempel på asfalt, som intet formål tjener, men i stedet forstyrrer færdslen. Ved at indrette trafikken anderledes kan vi skabe et grønt areal på over m 2, uden at det koster parkeringspladser. Ved at lukke Langøgade af og lade det grønne areal brede sig ud, kan vi skabe bedre forhold for både bilister, cyklister og fodgængere. Butikslokalerne kan åbne sig op mod det grønne, og Tåsinge Plads kan blive et levende og eftertragtet sted at mødes. Et byrum med rigelig plads til hundeluftere, byhaver, bænke, børn og boldspil. Det er sammen med beboerne omkring pladsen, at den endelige indretning bliver besluttet. 25

26 26

27 27

28 Stor karré I en stor karré er der plads til mange store træer uden at gå på kompromis med lyset til lejlighederne. Tagene kan begrønnes og belagte arealer kan udnyttes til forhalingsbassiner ved skybrud og til vandleg. Smal karré I den smalle karré er det oplagt at tænke facaderne med i både klimatilpasning og energirenovering. Grønne og blå facader kan indgå i en nytænkning af boligens muligheder. Der spares energi, vandet køler bolig og gårdrum og vander den grønne facade. 28 Eksempler på klimatilpasning i gårdrum

29 Grønne gårde et kendetegn i kvarteret En slående oplevelse i Skt. Kjelds Kvarter er graden af åbenhed og intimitet i gårdene. Mange karreer har store, åbne og grønne gårde, hvor meget af kvarterets sociale liv udspiller sig. I nogle tilfælde er der også private forhaver på gadesiden, hvilket skaber en tryg og velkommende stemning. Denne kvalitet er noget, vi skal værne om og styrke. Københavns Gårdhaver skal i de kommende år forny flere gårde i kvarteret. Ud over at skabe en ny og bedre gård er målet at håndtere hverdagsregn lokalt. Tagvandet kan opsamles i regnbede, vandsøjler eller magasiner og anvendes lokalt til vanding eller leg. Samtidig skal gården indrettes, så kælderen holdes tør og vandet løber til gaden og herfra ud til havnen ved skybrud. Gårdene i Skt. Kjelds Kvarter er typiske Københavnerkarréer. Med de rigtige løsninger her kan vi inspirere resten af byen til at tage ansvar for deres lokale gård og dermed sikre, at vores by bliver klar til at modstå de forandringer, som klimaet byder på i fremtiden. 29

30 30

31 31

32 VÆR MED TIL AT SKABE KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER Kom og besøg os på Vennemindevej 39, 2100 København Ø. Kontakt os på eller Læs mere om projektet, de mange arrangementer og dine muligheder på

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER 2 3 Dette er et visionskatalog for arbedet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Klimakvarter

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION FEM CASES TIL INSPIRATION 1 CASE 1 RABALDERPARKEN Skateanlæg og regnvandsbassin i ét Rabalderparken i Roskilde er et af de første anlæg i Danmark, som forener regnvandsopsamling med rekreative faciliteter

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE

TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed Forandringer i det fysiske miljø kan øge tryghed, øge det sociale samvær, øge ejerskab, øge glæden ved at bo og gøre et boligområde

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet Et enestående område midt i København Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 28 VISIONEN LIVSKVALITET Sammenhæng i arkitektur og design Byrum med plads til mange slags oplevelser

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade Særpræg og identiteter idag Tre typer byrum Området er overordnet karakteriseret ved tre markante og forskelligartede typer byrum, som af historiske

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte

Grundskolen. Elevhæfte. Foto: Brøndby Kloakforsyning. Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø. Elevhæfte Foto: Brøndby Kloakforsyning Lokal anvendelse af regnvand i fremtidens bymiljø SIDE 0 Indholdsfortegnelse Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Læsevejledning 3 Introduktion 3 - Indledning 3 - Diskussion:

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere