REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:"

Transkript

1 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund (formand), Erik Pold, Lene Vestergård, Anders Ahnfelt-Rønne og Niels Andersen Til stede fra Kulturstyrelsen: Bo Hansen (p. 3 og 12), Kirsten Sylvest (p. 8), Ann Berit Sourial (p. 5-7 og 12), Henrik Wenzel Andreasen (p. 1-9) og Christina Fich Jensen (ref.) DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Økonomi Ansøgning fra turnenetværket Behandling af puljen International Teaterudveksling Behandling af festival-puljen Behandling af DIVA-puljen Behandling af Residency-puljen Driftsaftale mellem Aalborg Kommune og Teater Nordkraft Åben Scene i København Status på eksternt seminar i maj 11. Nye betingelser for samarbejde med institutionsteatre Neander Evaluering af puljerne fra fristen 15. februar Henvendelse om publikumsudvikling Til generel orientering Kommunikation og formidling 16. Eventuelt 17. Næste møde 18. Mødets gang 19. Henvendelse fra Holland House CVR-nr:

2 Side 2 DAGSORDEN REFERAT 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 19. Henvendelse fra Holland House. 2. Økonomi Statens Kunstråds Scenekunstudvalg tog økonomioversigt for 2013 pr. 18. april 2013 til efterretning. 3. Ansøgning fra turnenetværket Turnénetværket havde søgt om tilskud til fortsat drift af netværket i sæsonerne 2013/14 og 2014/15 samt tilskud til markedsføring i sæsonerne 2014/15 og 2015/16. Udvalget besluttede, at givet et tilskud på kr. Heraf er kr. til drift i sæsoner 2013/14 og kr. til underskudsdækning i sæsonerne 2010/11 og 2011/12. Udvalget besluttede at bede Turnénetværket indsende deres fremtidige planer for netværket før udvalget behandler ansøgningen om tilskud til sæson 2014/15 og 2015/ Behandling af puljen International Teaterudveksling Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede 54 ansøgninger fra puljen International Teaterudveksling modtaget til fristen 15. marts. Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilsagn til 20 ansøgninger for i alt kr. ansøgningerne, der skulle behandles på dagens møde. Ansøgninger med inhabilitet blev behandlet først. Rikke Juellund forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Martin Lyngbo. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Martin Lyngbo. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Charlotte Rindom. KTF pga. inhabilitet i forhold til en personlig relation til ansøger Erik Pold forlod lokalet under behandlingen af søgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til arbejdsmæssig relation til Henrik Vestergård. Lene Vestergård forlod lokalet under behandlingen af søgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til arbejdsmæssig relation til teatret. Niels Andersen forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.:

3 Side 3 KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret og til Danish+. Anders Ahnfelt-Rønne forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. Udvalget besluttede, at udvalgets definition af kvalitet på puljen International Teaterudveksling skal være identisk med definitionen på puljerne Scenekunst voksne og Scenekunst-børn : Det nuværende Statens Kunstråds Scenekunstudvalg lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på: en stærk og original kunstnerisk intention indholdsmæssigt og udtryksmæssigt klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk klare valg i relation til publikum 5. Behandling af festival-puljen Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede 39 ansøgninger fra puljen Festivaler og andre tilbagevendende begivenheder med internationalt indhold til fristen 15. marts. Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilsagn til 17 ansøgninger for i alt kr. ansøgningerne, der skulle behandles på dagens møde. Ansøgninger med inhabilitet blev behandlet først. Rikke Juellund forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Martin Lyngbo. KTF pga. inhabilitet i forhold til en personlig relation til Jens-Christian Wandt. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til ansøger Lene Vestergård forlod lokalet under behandlingen af søgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en personlig relation til Vigga Bro. Niels Andersen forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. Anders Ahnfelt-Rønne forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret. KTF pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til teatret.

4 Side 4 Udvalget besluttede, at udvalgets definition af kvalitet på festival-puljen skal være identisk med definitionen på puljerne Scenekunst voksne og Scenekunst-børn : Det nuværende Statens Kunstråds Scenekunstudvalg lægger i vurderingen af kunstnerisk kvalitet vægt på: en stærk og original kunstnerisk intention indholdsmæssigt og udtryksmæssigt klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk evne og vilje til afsøgning af scenekunstneriske udtryk klare valg i relation til publikum 6. Behandling af DIVA-puljen Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede 9 ansøgninger fra DIVA-puljen til fristen 15. marts. Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilsagn til 3 ansøgninger for i alt kr. ansøgningerne, der skulle behandles på dagens møde. Ansøgninger med inhabilitet blev behandlet først. Rikke Juellund forlod lokalet under behandlingen af ansøgning nr.: KAT pga. inhabilitet i forhold til en arbejdsmæssig relation til Catherine Poher. 7. Behandling af Residency-puljen Statens Kunstråds Scenekunstudvalg behandlede 7 ansøgninger fra Resicency-puljen til fristen 15. marts. Der blev ansøgt for i alt kr. Udvalget besluttede at give tilsagn til 3 ansøgninger for i alt kr. ansøgningerne, der skulle behandles på dagens møde. Der var ingen inhabilitet vedr. residencypuljen. 8. Driftsaftale mellem Aalborg Kommune og Teater Nordkraft Jf. bekendtgørelse om små storbyteatre skal Scenekunstudvalget kommentere udkast til driftsaftaler mellem kommuner og små storbyteatre. Aalborg Kommune har indsendt udkast til driftsaftale med det lille storbyteater Nordkraft. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg afgjorde, at Teater Nordkrafts virksomhed kan karakteriseres som professionel. Udvalget tog udkast til aftale mellem Aalborg kommune og Teater Nordkraft for perioden til til efterretning uden yderligere kommentarer.

5 Side 5 Rikke Juellund og Anders Ahnfelt-Rønne forlod lokalet under behandlingen af dette punkt, på grund af inhabilitet i forhold til Teater Nordkraft. 9. Åben Scene i København Scenekunstnere Uden Scene og Uafhængige Scenekunstnere havde sendt en henvendelse til Kulturministeriet vedr. løsningsforslag for en åben scene i København. Henvendelsen til ministeriet var også sendt til orientering til Statens Kunstråds Scenekunstudvalg. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 10. Status på eksternt seminar i maj Erik Pold orienterede om status for udvalgets eksterne seminar Scenekunst-Update 2013 i maj i Aarhus og København. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 11. Nye betingelser for samarbejde med institutionsteatre Neander Statens Kunstråds Scenekunstudvalg havde besluttet at genbehandle en ansøgning fra Neander vedr. projekt Second, hvortil udvalget i efteråret 2012 gav kr. i tilskud. Årsagen til genbehandlingen var, at udvalget oprindeligt havde tildelt et tilskud til projekt Second ud fra retningslinjer, hvor institutionsteatret skulle bidrage med minimum 50 % af udgifterne til produktionen. Udvalget har i mellemtiden gjort dets betingelser for samarbejde med institutionsteatre mere fleksible. Udvalget besluttede at bede Neander indsende et nyt budget, der tager udgangspunkt i udvalgets justerede regler for samarbejde med institutionsteatre. Udvalget besluttede, at det vil genbehandle ansøgningen, når materialet foreligger. 12. Evaluering af puljerne fra fristen 15. februar Statens Kunstråds Scenekunstudvalg evaluerede puljerne inkl. Afslagsbegrundelser fra ansøgningsfrist den 15. februar 2013: Scenekunst voksne og Scenekunst- børn med henblik på annoncering af puljerne til kommende frister. Udvalget besluttede, at rykke vinter-ansøgningsfristen fra den 15. februar til den 15. januar og at det skal være muligt til vinter-fristen at kunne søge til de 2 kommende sæsoner. Udvalget besluttede, at det fortsat skal være muligt at søge om 4-årig drift ved sommerfristen 3. juni. Desuden besluttede udvalget, at det ikke skal være muligt at genansøge med en identisk ansøgning på udvalgets puljer. Kun hvis projektet er udviklet siden første ansøgning, er det muligt at søge igen. Derud over godkendte udvalget udkast til nye puljebeskrivelser inkl. afslagsbegrundelser.

6 Side Henvendelse om publikumsudvikling Sara Topsøe (Carte Blanche) og Nina Kareis (Livingstones Kabinet) havde henvendt sig med et forslag til et publikumsudviklende tiltag. Udvalget besluttede, at det ønsker at se henvendelsen i sammenhæng med garantiordningen og turnénetværket. Udvalget besluttede at udskyde drøftelsen af henvendelsen og turneområdet til det har modtaget Turnenetværkets fremtidige planer for netværket. (se punkt. 3) 14. Til generel orientering Statens Kunstråds Scenekunstudvalg fik en liste over beslutninger truffet af formanden og en liste over administrative beslutninger foretaget af Kulturstyrelsen siden sidste møde til orientering. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 15. Kommunikation og formidling Intet til dette punkt. 16. Eventuelt Intet til dette møde. 17. Næste møde Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs kommende møde er den 29. maj Mødets gang Intet til dette punkt. 19. Henvendelse fra Holland House På mødet omdelte Styrelsen en henvendelse fra Holland House vedrørende en ændring i ansøgningen Frygt og bæven (journalnr. KTF ), hvortil udvalget ved behandlingen af ansøgningerne fra fristen 15. februar, havde besluttet til give kr. Udvalget godkendte at Holland House samarbejder med Det Kongelige Teater om projektet Frygt og Bæven. Det Kongelige Teater bidrager til finansieringen af forestillingen med samme andel som udvalget.

7 Side 7

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen, Geir Sveaass, Mikael Fock 13. juni 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 6 Mødedato: 26. maj 2014 Tidspunkt: kl. 8.30 16.30 (mødet blev forlænget til kl. 18.00) Sted alle dage: Lokale 4 Kl. 11.00:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER

Kulturelt udbud af PLANETEN. - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER CORIGINAL & UNIQUE EXPERIENCES SIN Kulturelt udbud af PLANETEN - teatermiljøets vækstscene HUSET-KBH INFORMATIONS- OG ANSØGNINGSFOLDER * HUSET-KBH * E 1970 Skab teatermiljøets vigtigste vækstscene Nu får

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou.

Tilstede fra udvalget: Christine Buhl Andersen (formand), Eva Koch (næstformand), Jakob Jakobsen, Mikael Andersen, Gitte Ørskou. 26. marts 2009 Referat Begivenhed Møde i Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg 9. -10. marts 2009. Referat af møde i Kunstrådets internationale billedkunstudvalg 9. -10 marts 2009. Godkendt af CBA

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere