Bredsten sogneblad. Februar - maj Årgang Nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredsten sogneblad. Februar - maj 2015. Årgang 2015 - Nr. 1"

Transkript

1 Bredsten sogneblad Februar - maj 2015 Årets konfirmander på udflugt til København - her på trappen til Universitetets hovedbygning Årgang Nr. 1

2 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2,, tlf: , mandag er fridag Formand Else Marie Tavsen Troelsen, Skovvej 12, tlf / Kirkeværge Annette Buch Jakobsgaard, Lyngbjergvej 1, tlf Graver Henrik Kristensen, Gravertelefon: , tirsdag - fredag, Gravermedhjælper Heinz Foged Højland Organist Michael Ebbesen Tlf.: , Kirkesanger Henning Jespersen, Tlf.: , Kirkesanger Tove Hald, Tlf.: , Kirke og kulturmedarbejder Lisbeth Frandsen Mindested, Tlf , Præste sekretær Marianne Hundtofte Præstens ferie og efteruddannelse friweekends:d marts; april. Efteruddannelseskursus d marts. Vejle provstis kirkehøjskole Se programmet for 19.feb og 19.marts 2015 på Menighedsrådsmøder afholdes i sognehuset kl følgende datoer: 25.februar, 26.marts og 20.april Møderne er åbne og alle interesserede er velkomne. Næste sogneblad udkommer i uge 19 Diakoni i sognet: Julehjælpsfond er blevet en realitet og vi sender en stor sending med skriveredskaber, farver, papir og blokke afsted til romaer i Rumænien! I efteråret startede Bredsten menighed med at samle ind til en julehjælpsfond i Bredsten sogn. Til Spil Dansk dagen i oktober, hvor minikonfirmanderne også udstillede deres kunst, solgte vi vores gamle orgelpiber ude i våbenhuset og der var en herlig bazar-stemning med en trutten i alle orgelpiberne, så præsten var helt bange for støjklager Desuden har folk læst om projekt julehjælpsfond i sognebladet og der er blevet doneret penge anonymt til formålet. Vi har nu en sum på 6600! Tak for alle gode bidrag og køb af orgelpiber! Til december vil man så anonymt (kun præsten kender navnene under tavshedpligt) kunne søge julehjælp fra fonden. Mange har også været i deres gemmer og fundet skriveredskaber, farver, papir og blokke til vores indsamling til fattige romaer i Rumænien. Vi har jo en personlig kontakt derned, så vi ved at det med privatbiler og lastbil køres derned her til foråret og mange skolebørn vil få glæde af vores indsamling. Dejligt at gøre en forskel! 2 Bredsten sogneblad

3 Aktiviteter Indsamling til Gideonitternes arbejde de giver bl.a gratis Det Ny Testamente til hoteller og skoler i Danmark. Søndag d. 22.februar til gudstjenesten kl i Bredsten vil en repræsentant fra gideonitterne efter prædikenen kort fortælle om deres arbejde og den dag går indsamlingen til deres arbejde. Tirsdag d. 24.februar kl Foredrag i sognehuset Skagensmalerne og deres kvindfolk v. højskolelærer Lene Kirkegaard Kunstnerkolonien på Skagen rummede mange personligheder. Mændene var forrest i front, men eftertiden viste, at der var flere af kvinderne, der udfoldede store kunstneriske talenter. Anna Ancher blev en af de betydeligste malere i dansk kunst, mens andre kvindelige malere måtte stå i skyggen af deres mænd, som for eksempel Marie Krøyer. Tidsepoken omkring skagensmalerne er en historie krydret med mange gode historier, men også en beretning om det moderne gennembrud i kunsten og de nye strømninger ude fra Europa. Alle er velkomne! Gratis adgang kaffe og kage 25 kr. Udflugt for konfirmander fra Bredsten og Balle D. 25.februar: Til Kammerslusen, Ribe domkirke og Ribe kunstmuseum Vi glæder os over at skulle fylde en bus og sammen tage på tur til Vadehavet, vi skal se stormflodssøjlen i Ribe domkirke, vi skal op i tårnet og kigge ud over det flade marskland og på Ribe kunstmuseum skal vi se på kunst med dåb som tema. Derudover skal vi snakke, pjatte, spise kage og drikke sodavand - De to præster glæder sig! Nyt: Mere samarbejde ml. Balle og Bredsten Læs hvad de to formænd skriver: ET SOGN - TO KIRKER I Bredsten sogn har vi to kirker: Bredsten Kirke og Balle valgmenigheds Kirke. De to præster, fra de to kirker, har i et par år, haft et godt samarbejde om konfirmanderne, som bl.a. har besøgt hinandens kirker og haft fælles udflugter. Da Bredsten Kirkes børnekor var aktivt, desværre mangler vi for tiden en korleder, var koret for børn i både Bredsten og Balle. Nu har Bredsten menighedsråd og Balle valgmenigheds bestyrelse besluttet at samarbejde om et foredrag og en koncert om året. Disse arrangementer vil på skift foregå i Bredsten og i Balle. Bredsten sogneblad vil blive udvidet med datoer for gudstjenester og arrangementer, som foregår i Balle valgmenighed. Alle er altid velkomne til begge kirkers gudstjenester og arrangementer. 1. fællesarrangement bliver foredrag i Bredsten sognehus d. 19.maj kl ved Balles Valgmenighedspræst Maria O. Møller : Løgstrups liv og tanker se mere i næste sogneblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! Onsdag d. 4. marts kl kommer børnehaven Troldebo på besøg i kirken. De skal høre om kirken, vi skal synge fagtesange og vi skal se om vi kan bygge et stort tårn ligesom i Babel Juleindsamling i kirkens indsamlingsbøsser løb op på 3410 kr. som er blevet fordelt mellem Folkekirkens nødhjælp, Kirkens korshær og Børnesagens fællesråd. Tak for alle bidrag! Bredsten sogneblad 3

4 Aktiviteter Forårskoncert med Tågelundkoret d. 18. marts kl i Bredsten kirke Tågelundkoret under ledelse af Ebbe Kaad Jakopsen kommer og synger koncert i Bredsten kirke med temaet forår. Det bliver dejlige sange i et spændende og varieret program. Organist Michael Ebbesen vil derudover spille solostykker på orgel og til fællessang. Gratis entré! Vandring, stilhed, fløjtemusik og læsninger Kom og deltag i en Mariavandring på Maria bebudelsesdag d. 22.marts mellem Bredsten og Hover kirker! Man kan både nå til Gudstjeneste i Bredsten kl og komme med på turen, som starter ved sognehuset kl Man kan dog også bare møde op kl , hvor deltagerne fra Hover kommer kørende i bus. Igen i år har sognepræst Søren Due i Hover sammen med fløjtenist Birgit Sofia Kjær tilrettelagt en kirkevandring. Vi vandrer mod Hover kirke, hvor der er gudstjeneste kl. ca Turen er ca. 15 km i lettere kuperet terræn, og vi holder et rimeligt tempo med kortere hvil undervejs. Man skal være klædt på efter vejrets luner, og husk endeligt godt fodtøj! Husk også lidt proviant i rygsækken + en flaske vand. Vel mødt til pilgrimsvandringen på Maria Bebudelsesdag, hvor vi belyser Marias betydning fra forskellige vinkler, hører tekster fra Bibelen, synger sammen, får og har tid til eftertanke og fællesskab. Kl. ca er dagen slut og man må selv arrangere hjemtransport fra Hover kirke. Hvis det er et problem, så ring til sognepræst Dorte Volck Paulsen, , der kan være behjælpelig med at arrangere hjemtransport. 4 Bredsten sogneblad Glæd jer til påskens drama: Palmesøndag hvor vi mindes Jesu indtog i Jerusalem, hvor han bliver modtaget af palmeviftende tilhængere. (kirken er pyntet med palmegrene) Siden fejres Skærtorsdag til minde om det særlige sidste måltid som Jesus fejrede sammen med sine disciple. (vi har netop aftengudstjeneste den dag med altergang) Langfredag er mindedagen for selve Jesu død (denne dag er alterets lys slukkede og der er ingen blomster på alteret og Jesu lidelseshistorie genfortælles) og påsken kulminerer på selve Påskedag og 2.påskedag som fejrer Jesu opstandelse (her er kirken festpyntet med påskeliljer). Vi minder om kravlegudstjenesten lørdag den 28. februar kl i Bredsten kirke Her indbydes til en særlig gudstjeneste for børn fra 1-3 år med deres forældre/ bedsteforældre + eventuelle søskende. Vi vil bede børnene denne gang medbringe en bamse, for vi skal nemlig med sang, fortælling og bamser er høre fortællingen om Jesus sidste måltid med disciplene. Og så skal vi naturligvis igen hilse på kirkens nysgerrige høne, Bertha. Vi håber mange har lyst til at være med.

5 Aktiviteter Kreativt værksted max 20 deltagere! Fredag den 6. marts holder vi igen kreativt værksted for alle interesserede fra klasse! Denne gang vil vi kaste os over at lave engle på høje lærreder med akvarel, tusch, skrot og bonzaitråd. Englene fremvises ved børne- og familiegudstjenesten den efterfølgende søndag den 8. marts kl og må herefter komme med hjem og pryde væggen derhjemme Vi mødes i Bredsten Sognehus kl , hvor vi vil kaste os over dagens kreative arbejde. Sidst hygger vi os med pizza, inden vi siger tak for i dag kl Det er gratis at deltage! Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Lisbeth sognemedhjælper pr. sms på eller pr. Vi glæder os til at se dig! Dorte Volck Paulsen og Lisbeth Mindested Babysalmesangsafslutning opvisning for alle interesserede! Har du lyst til at se, hvad babysalmesang handler om eller blot hilse på sognenes nybagte mødre og deres små pus, så kom til en livgivende formiddag i: Nørup kirke den 18. marts kl Bredsten kirke: den 20. marts kl Alle er velkomne og naturligvis også til den efterfølgende kaffe! Musikalsk legestue - Et tilbud til 1-3 årige børn og deres forældre eller bedsteforældre Randbøl, Nørup og Bredsten kirker holder Musikalsk legestue for 1-3-årige med forældre eller bedsteforældre. Det kræver ingen sangkundskaber at være med kun lysten til et musikalsk og sjovt samvær med sit barn. Vi mødes i Nørup konfirmandstue og det varer ca. 45 minutter pr. gang. Sæt derfor kryds i kalenderen: Lørdag den 18. april kl Lørdag den 25. april kl Lørdag den 2. maj kl Forløbet er gratis, men kræver tilmelding til undertegnede på eller på dk. Ved tilmelding oplyses barnets navn og alder samt et telefonnummer. Holdet oprettes ved minimum 5 tilmeldte børn og der er maksimalt plads til 12 børn på holdet. Bemærk også tilbuddet om Musikalsk børnegudstjeneste med spisning, som også annonceres i bladet. Jeg glæder mig til at se jer! Lisbeth Frandsen Mindested Forårets babysalmesang Randbøl, Nørup og Bredsten sogne tilbyder igen babysalmesang. Denne gang et 4-ugers gratis forløb i Randbøl Kirke med start onsdag den 16. april kl. 10. Babysalmesang er for børn fra 0-12 mdr. Tilmelding via sms eller til sognemedhjælperen. Der opstartes 9-ugersforløb i Bredsten og Nørup i uge 34 - og også her, må tilmeldingen gerne være på tværs af sognegrænserne Randbøl-Nørup- Bredsten! Bredsten sogneblad 5

6 Aktiviteter Konfirmation i Bredsten kirke Bededag fredag d. 1. maj 2015 Kl. 9.00: Benjamin Nørrebo Rose, Mørtelvej 5, 8722 Hedensted Celine Mandal Søderberg Jensen, Vejlevej 18, Emil Skjødt Andersen, Jeppe Aakjærvej 6, Josefine Rørbæk Rasmussen, Hærvejen 117, 7300 Jelling Frederik Vestergaard Kristensen, Storedalsvej 26, Katrine Skaanning Andreasen, Thit Jensen Vej 25, Lauge Sigurdur Jensen, Thit Jensen Vej 17, Maddie Dyrby Hansen, Storedalsvej 31, Mia Louise Juul Smedemark, Storedalsvej 25, Sara Michelle Lundgaard Knudsen, Bredstenlundvej 22, Teresa Krogh, Vestervang 14, Kl Freja Nathalie Rau Elsborg, Storedalsvej 17, Johanne Bothilde Elkær Hansen, Elmevej 7, 7182 Bredten Josefine Worm, Kærbølling Skovvej 4, Kaja Gryager Hauptmann, Thit Jensen Vej 5, Kamma Fie Skovsende Østerkjærhus, Ønskes ikke oplyst Lukas Skøtt Henriksen, Kirkegade 17, Mads Kvist Duve, Ballevej 83, Marie Rindom Homann, Florasvej 6, Mathias Frostholm Maimburg, Skovglimt 42, 7100 Vejle Mille Johansen, Thit Jensen Vej 82, Patrick Kær Knop, Elmevej 2, Pernille Markussen, Elmevej 4, Tobias Kristian Bjørnholdt, Stenagervænget 17, 7100 Vejle Siden sidst Glohed Gospelgejst Lørdag den 24. januar emmede Bredsten Kirke af glohed gospelgejst. Nogle af sangerne var novicer inden for kor- eller gospelområdet og andre hilste med gensynsglæde på de øvrige workshopdeltagere, som de også de foregående år havde delt alt- eller sopranstemmen med. Efter morgenkaffen, blev de vinterkolde stemmer varmet op og så gik vi i krig med dagens egentlige repertoire. Ole Jørgensen og Kristian Enevoldsen leverede igen i år en formidabel indsats, hvor de med højt humør, humor og musikalsk overskud, fik os klædt på til eftermiddagens koncert. Og at dømme efter klapsalver og smil, fik også publikum mærket, at gospel berører og gospel giver glæde! 6 Bredsten sogneblad

7 Siden sidst Siden sidst i Bredsten Sogn Dåb : Gabriella Tsangaris Kristiansen : Vilhelm Smed Valentin Jensen : Nikoline Hvid Damgaard Smedemark : Lukas Skøtt Henriksen : Theo Merrild Skovgaard : Oskar Bundgaard Bramsen : Kevin Tolstrup Jørgensen Begravede/bisatte 14. november fra Skovkapellet: Mogens Henriksen 6. januar i Greisdal kirke: Jens Juhl Rasmussen 29. januar i Skovkapellet: Flemming Munk Nielsen 30. januar i Bredsten kirke: Evald Konstantin Kreütz Balle Valgmenighed Gudstjeneste i Balle Søndag d. 1. februar kl (MLM) Søndag d. 15. februar kl (MLM) Fastelavnsgudstjeneste, derefter tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Arr. i samarbejde med Balle Friskole og Balle Forsamlingshus. Søndag d. 22. februar kl (DT) Søndag d. 1. marts kl (MLM) Fredag d. 6. marts kl Sidst-på-dagen-gudstjeneste, prædikant offentliggøres senere. Søndag d. 8. marts kl (MLM) Søndag d. 22. marts kl (MLM) Fernisering af konfirmandernes billeder Søndag d. 29. marts kl Palmesøndag (DT) Torsdag d. 2. april kl Skærtorsdag (MLM) Efterfølgende ost og rødvin i præstegården Fredag d. 3. april Søndag d. 5. april Søndag d. 19. april kl Langfredag (MLM) kl Påskedag (MLM) kl (MLM) Søndag d. 26. april kl Valgmenighedens stiftelsesfest. Prædikant offentliggøres senere. Efterfølgende foredrag og kaffe i forsamlingshuset. Mandag d. 4. maj kl maj-gudstjeneste (MLM). Efterfølgende fællessang i kirken. Søndag d. 10. maj MLM: Maria Louise O. Møller DT: Doris Tiedemann kl Konfirmation (MLM) Arrangementer: Onsdag d. 4. februar kl Læsekreds: Løgneren af Martin A. Hansen. Medbring selv kop og brød til kaffen. Alle er velkomne. Fredag d. 20. februar kl : Debat på Aarhus Universitet: Kirke på kanten. Tre paneldeltagere fra tre forskellige valgmenigheder vil diskutere kirkens udfordringer i dagens Danmark med hinanden og med tilhørerne. De tre paneldeltagere er: Keld Dahlmann (Aarhus Valgmenighed, missionsk menighed), Massoud Fouroozandeh (Chrurc of Love, migrantmenighed), Maria L. O. Møller (Balle Valgmenighed, grundtvigsk menighed) Arrangementet er åbent for alle. Deltagelse koster 30 kr. Adresse: Auditorium 1, Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C. Se for yderligere oplysninger. Her annonceres eventuelle ændringer i programmet også. Bredsten sogneblad 7

8 Februar Gudstjenesteliste s.i fasten a Marts 1. 2.s.i fasten s.i fasten Familiegudstjeneste a* 15. Midfaste v. Ulrik Overgaard 22. Mariæ bebudelses dag a* 29. Palmesøndag a April 2. Skærtorsdag a 3. Langfredag Liturgiskgudstjeneste a* 5. Påskedag a 6. Anden påskedag s.e. påske s.e. påske a s.e. påske Liturgiskgudstjeneste Maj v. Ulrik Overgaard 1. Bededag: Konfirmation 9.00 og s.e. påske a s.e. påske a a: altergang *Se omtale i sognebladet Hvor andet ikke er skrevet står sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten pastorat for gudstjenesterne Grafisk Hus, tlf

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4

Bredsten sogneblad. November/februar 2014-15. Årgang 2014 - Nr. 4 Bredsten sogneblad November/februar 2014-15 Årgang 2014 - Nr. 4 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag

Læs mere

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2

Bredsten sogneblad. Juni - august 2015. Årgang 2015 - Nr. 2 Bredsten sogneblad Juni - august 2015 Årgang 2015 - Nr. 2 Info Ansatte ved Bredsten Kirke Sognepræst Dorte Volck Paulsen Mølletoften 2, 7182 Bredsten, tlf: 75 88 10 08, dkp@km.dk, mandag er fridag www.bredstenkirke.dk

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGN MARTS- MAJ 2014. Tur til Bonbonland. Kirkehøjskole. Running dinner og nyt løbehold.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGN MARTS- MAJ 2014. Tur til Bonbonland. Kirkehøjskole. Running dinner og nyt løbehold. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGN MARTS- MAJ 2014 KIRKE- OG SOGNEBLAD Running dinner og nyt løbehold Kirkehøjskole Skærtorsdag Tur til Bonbonland Et sogn i bevægelse. Læs om begge arrangementer i bladet

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sogneudflugten gik i år til Viborg og omegn. Her et besøg i Viborg Domkirke.

Sogneudflugten gik i år til Viborg og omegn. Her et besøg i Viborg Domkirke. Randbøl-Nørup Kirker www.randboel-noerupkirker.dk Sogneudflugten gik i år til Viborg og omegn. Her et besøg i Viborg Domkirke. Præstens side... 2 Nyt fra menighedsrådene... 2 Siden sidst... 3 Kommende

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus,

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Veerst, Bække og Gesten kirkeblad. Marts April Maj 2014 Nr. 1

Veerst, Bække og Gesten kirkeblad. Marts April Maj 2014 Nr. 1 Veerst, Bække og Gesten kirkeblad Marts April Maj 2014 Nr. 1 1 Påskespil og påskefest Præstens spalte Vi glæder os allerede nu til at skulle på skolen og præsenterer årets påskespil. Vi glæder os til at

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Juni - Juli - August 2015 Tillykke til konfirmandårgang 2015! En ny sæson med mange aktiviteter: Kilden - Hyggeligt Samvær Nål, tråd og garn - Gudstjenester - Fællesspisning

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Sognehuset blev taget i brug!

Sognehuset blev taget i brug! April - Juli 2011 Sognehuset blev taget i brug! 200 borgere fra Seest, borgmester og biskop, unge og ældre kom til reception, taler, sang og underholdning, da sognehuset åbnede. SE I BLADET: Seest Kirkes

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1

Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg. Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Maj - Juni - Juli - August 2015 Side 1 Når egene knoppes, og granerne duppes, og skræpperne kante den støvede vej. Når frøen fortæller, mens guldregnen hælder sig over syrenen i hviskende leg, da dages,

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2014. Nr. 1 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2014. Nr. 1 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Konfirmanderne i København Påskens arrangementer Ny kirkesanger LERBJERG Marts April Maj 2014 Nr. 1 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 Marsk & Muld Farup Sogneblad 19. årgang Nr. 2 februar-marts 2014 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere