Retræte - en invitation til dig! side 3. Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3. Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retræte - en invitation til dig! side 3. Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3. Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4"

Transkript

1 Kirkeblad for Nordby og Sønderho sogne september - november 2015 Retræte - en invitation til dig! side 3 Sorggruppe - et tilbud til efterladte side 3 Referat Sommermødet i præstegårdshaven side 4 Højskole Studiekreds hvor går Gud hen? side 4 1

2 2 Præstens Børn - drøm og virkelighed Af I filmen Præstens børn kommer den unge katolske præst, Don Fabian, til en mindre Dalmatiensk ø i Adriaterhavet. Den unge præst må dog sande, at han ikke er lige så efterspurgt blandt øens beboere som sin folkelige og fodbold elskende, men aldrende præstekollega. Don Fabian ved ikke hvordan han kan udfylde sin rolle som katolsk pater på øen, men én dag får han en lys idé, da bestyreren af havnekiosken kommer for at skrifte, og bekender for Don Fabian at han synder mod Gud ifølge hans samvittighedsfulde kone -, fordi han sælger kondomer både til de fastboende og til turisterne på øen. Derfor begynder Don Fabian ved hjælp af havnekioskens bestyrer og to gamle Singer symaskiner, systematisk at prikke hul i alle kondomerne, før de bliver solgt og brugt. Don Fabians idé er udtænkt og smart. For det første er prævention forbudt ifølge den katolske kirke, og Don Fabian må derfor stiltiende se til at hans sognebørn synder imod kirken når de bruger kondom, og for det andet, forhindrer det øen i at blive affolket, da der ikke fødes børn længere, hvilket betyder at skolen må lukke og han selv kan se frem til at blive forflyttet til storbyen, hvor der er mere brug for ham. I begyndelsen ser det ud til at Don Fabians plan vil gå godt. For første gang i flere årtier fødes der over 30 børn på et år, hvilket er næsten lige så mange, som der er gamle der dør. Men problemerne begynder naturligvis at melde sig, for ingen vil vedkende sig faderskabet til børnene, og efterhånden opstår der kaos på øen. Jeg må tilstå at jeg med en vis sindsro og uden frygt, godt tør skrive om Don Fabian, - også selvom der har fundet et mindre babyboom sted i de seneste måneder, her på Fanø - fordi undfangelsen af børnene fandt sted flere måneder inden jeg for første gang satte mine ben på Fanø. Og jeg kan naturligvis heller ikke mene at Don Fabians plan på nogen måde kan retfærdiggøres, også selvom det kan være humoristisk at overvære de mange forviklinger og tragedier der opstår, når det er fiktion og film. På den ene side er Don Fabians idé et overgreb Forsætter på side 5 >>> Nordby og Sønderho Sogne Sognepræst Jørgen Johannes Tornøe (barselsvikar for Nanna D. Coln) Træffes bedst efter aftale på kirkekontoret: Bavnebjergtoft 8, 6720 Fanø / Træffes ikke om mandagen. Sognepræst Sønderho Strandvej 1, 6720 Fanø / Kirketjener Nordby Karen Marie Kofoed Petersen Kirketjener Sønderho Malene Bech Organist Nordby Johnny Nielsen Organist Sønderho Nina Davidsen, Kirkesanger Sønderho Marie-Louise Exner Nordland 34, 6720 Fanø Menighedsråd Formand Karen Gejl Friis Spelmanns Toft 34 B 6720 Fanø Kirkeværge Nordby og Sønderho Carl Martin Christensen Kirkegårdene Kontor: Niels Sørensensvej 1, 6720 Fanø, Kirkegårdsleder Lene Andersen Øvrige medarbejdere: Flemming Pedersen, Michael Tvedesøe, Lars Djurhuus Kirkekontoret: Kordegn Karen Marie Kofoed Petersen: Tirsdage kl Torsdage kl Nordby Præstegård, Bavnebjergtoft 8 Tlf: Mail: Kirkerne på Fanø Kirkeblad for Nordby og Sønderho sogne. Redaktionsudvalg: Kirsten Andersen Jørgen Johannes Tornøe Produktion: Casa Grafika, Fanø Oplag: 2000 eksemplar Retræte - en invitation til dig! Af Fra begyndelsen har "retræte" været en praksis i kirkens åndelige liv. Ordret betyder det "tilbagetrækning". For en periode trækker man sig bort fra det almindelige liv for at rette opmærksomheden mod et åndeligt liv. Formålet med retræte er at skifte fokus. Det almindelige daglige liv er fyldt af impulser og tanker, som vedrører familie, arbejde og fritidsinteresser. Som kontrast hertil er retræten en mulighed for at sætte forholdet til Gud i centrum. I øjeblikket er jeg i gang med en retrætelederuddannelse, så vil gerne tilbyde andre at være sammen med mig om at sætte forholdet til Gud i centrum. Derfor inviterer jeg til et par dage dette efterår, som vi sammen kan bruge på at meditere, fordybe os, samt lytte til stilheden. Når dagligdagens mange gøremål kommer lidt på afstand, erfarer jeg Sorggruppe - et tilbud til efterladte At miste et menneske, som man elsker og holder af, er altid svært. At være i sorg kan være et ensomt sted at være. Mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som også har erfaringen af tab og sorg i nær erindring. Kirkerne på Fanø vil gerne fortsætte med at tilbyde muligheden for at mødes i et fællesskab af ligesindede og dele det, der tynger efter et dødsfald. For dét at få at det bliver muligt at se og mærke sig selv tydeligere. Det betyder at man kan komme til at mærker sin uro og bekymring eller opdager hvor meget lyst og længsel fylder i sindet, men samtidig sker der det, når de mange forskellige impulser, som hele tiden stjæler vores opmærksomhed dæmpes, at vi bedre kan samle opmærksomheden om forholdet til Gud. Sindets tavshed er betingelsen for at høre Guds tale. Retræten består at lange perioder med uforstyrret stilhed, meditation og bøn, individuel og fælles fordybelse korte gudstjenester eller andagter. Retræten finder sted lørdag den 7. november kl og søndag den 8. november kl i Sønderho præstegård og Sønderho Kirke. Det er gratis at deltage i selve retræten men koster 100 kr for frokost og aftensmad lørdag. Alle er hjertelig velkomne! Kontakt Miriam Florez, tlf eller inden 1. novmber for tilmelding og for nærmere info. mulighed for at fortælle sin historie kan være med til at gøre det lettere at lære at leve med sorgen. Sorggruppen er for voksne og ledes i denne omgang af Miriam Florez (sognepræst og psykoterapeut) og Kirsten Andersen (psykoterapeut). Vi lægger stor vægt på, at sorggruppen skal være et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Datoer: 19.august, 2. september, 7. og 21. oktober. Allle dage kl og mødes i konfirmandstuen i Præstegården i Nordby. Ved tilmelding eller spørgsmål kontakt da venligst sognepræst Miriam Florez på mobil: eller mail: Alle er meget velkomne også tidligere deltagere! 3

3 Referat Sommermødet i præstegårdshaven 21. juni 2015 Foredragsholderen ved dette års sommermøde var tidligere biskop i Aalborg, Søren Lodberg Hvas. Pastor Hvas var sognepræst i Nordby sogn fra 1970 til 1980, og det var derfor en glæde, at han ville varetage gudstjenesten i Nordby kirke om formiddagen. Overskriften for foredraget: Hvad er det, min Marie... var en fortælling om Grundtvig og Marie Toft. En kærlighedsfortælling, som Hvas formidlede med indlevelse. Foredraget var delt i to afsnit, og i pausen sang vi selvfølgelig Grundtvigs sang til Marie på hendes fødselsdag få måneder før deres bryllup: Hvad er det, min Marie! Vejret viste sig fra sin milde side, og det blev en dejlig dag i præstegårdshaven. mod de forældre, der ikke ønskede at få et barn, det siger sig selv, men filmen viser først og fremmest vor tids store udfordring; at vi som postmoderne mennesker, lever i en verden hvor absolutte idéer, naturlig teologi og metafysik ofte forbliver levn og rester vi ikke kan komme af med, selvom de ikke længere antages at være gyldige af flertallet af befolkningen, men findes både i kirken, staten, lovgivningen, sproget, litteraturen, og som bevidste eller ubeviste omgangsformer og forestillinger. Ifølge den franske psykoanalytiker Lacan er vore fantasier og drømme et resultat af en undvigelsesmanøvre, som vi foretager os for ikke at blive konfronteret med det virkelige og det reale. For Don Fabian er der derfor ikke noget der ligger ham nærmere, end at handle i forlængelse af den katolske kirkes lære om at prævention er i strid mod Guds- og den naturlige lov. Undvigelsesmanøvre og drømme ligger mennesket nærmere, end verden derude, derfor er det nødvendigt, ifølge Lacan, at vi ikke begynder med at kritisere virkeligheden, men at vi begynder med at kritisere vore egne drømme. <<< Forsættelse fra side 2 udviklende en generel teori om at jøderne var af en lavere race, en teori som han troede fuldt og fast på, på trods af, at jøderne i virkeligheden var bedre uddannede og klarede sig økonomisk bedre end germanerne. Drømme og idéer er en kilde som volden kan udspringe fra, og det gælder i særdeleshed, hvis der ikke finder en dialog sted mellem drøm og omverdenen, mellem den tavse og hemmelige drøm og verdenen, eller når du holder drømmen for dig selv, netop for at drømmen ikke skal briste. Don Fabians idé ville ikke holde, hvis han havde talt åbent om den og delt den med øens beboere, derfor måtte han sidde om natten med sin sammensvorne kioskejer og prikke hul i kondomerne. Det samme må siges at gælde for lukkede forsamlinger og foreninger, det være sig både politiske og religiøse, hvor du hellere vil mødes med vennerne fremfor at holde en fri og åben dialog og hvor forskellige meninger kan drøftes, hvilket forhåbentlig kan forhindre at fanatismen vil udvikle sig. 4 Højskole Studiekreds hvor går Gud hen? I denne studiekreds skal vi, så at sige ud at gå med Gud, og læse nye tekster hvor gudsforestillingen er i centrum. Vi lægger ud med at læse uddrag fra bogen Jeg tror at jeg tror af den italienske hermeneutikker Gianni Vattimo, der bl.a. er kendt for sin svage tænkning en tænkning der ifølge Vattimo udspringer af kristendommens kærlighedsbudskab (d. 02. og 09. september). John D. Caputo overvejer hvordan vi bruger og forstår navnet Gud, og taler for at vi skal bruge ordene og billederne: tigger, vagabond, den mest marginaliseret nogen blandt nogen som helst, en personløs blandt personløse, en hjemløs gud blandt hjemløse guder, før vi bruger navnet fader og skaber om Gud (d.30. september). Gudstjenestens Bønner I af bl.a. biskop Elof Westergaard, er et postmoderne bud på Guds nærvær på jorden, i form af billedsprog og poesi (d.07. oktober). Den postmoderne gudsforestilling har ingen skabelsesteologi. Vi læser uddrag af K.E. Løgstrups bog Skabelse og tilintetgørelse. Jeg vil argumentere for, at inddrage dele af Løgstrups skabelsesteologi, i en postmoderne teologisk sammenhæng (d. 22. oktober). Vi afslutter med at læse uddrag af Lars Sandbecks bøger De gudsforladtes Gud og Afsked med almagten.(d.28. oktober). Og der vil blive god lejlighed til at stille spørgsmål til Lars Sandbeck selv, når han kommer og holder foredrag i konformandstuen i Nordby i jan Tid og sted: onsdage i konfirmandstuen i Nordby. Vi læser 3-6 sider til hver gang. Teksten udleveres gangen forinden (teksten til første gang kan hentes på præstegårdens kontor, i min kontortid, og der vil desuden ligge nogle eksemplarer i våbenhuset i Nordby- og i fra midt aug.). Mødets gang: Jeg holder et lille oplæg, derefter gennemgår vi dagens på forhånd læste tekst og der afsluttes med en fri drøftelse. Alle er meget velkommen. Vel mødt! Og det vil ikke overraske de fleste, at det er mennesker, hvis drømme, idéer og tanker der ligger længst fra virkeligheden og den historiske verden, som også har sværest ved at kritisere deres drømme og overbevisninger. Det er et stort problem, både for samfund og for religion, hvis afstanden mellem virkelighed og drøm bliver for stor, og når drømmen bliver til fanatisme og fundamentalisme, fordi kærligheden eller tilknytningen til drømmen er større end kærligheden til verden og til mennesker. Grundtvig kaldte kærligheden til én bestemt idé, for en fortvivlet forestilling, der ødelægger livet for sig selv og for andre. Derfor er det nærliggende at se drømme og idéer som potentielle farlige og voldelige, ikke mindst, når de sættes i system. Hvis Hitler blot ville have nøjes med at hade jøderne i sin bydel, kunne han have smidt dem ud af deres huse hvilket så var det - men han Ifølge tænkeren Gianni Vattimo, vil ideen om at det er etisk acceptabelt at forsvare sig med vold, enten for at undgå at du selv eller andre udsættes for vold, miste sin legitimitet når vi gør det klart at vores epoke ikke har noget absolut fundament at stå på og nogen absolut sandhed at besidde, men at vores fundament er et nihilistisk udgangspunkt. Det betyder ikke at vold ikke kan opstå, men at den ikke kan retfærdiggøres eller legitimeres, ud fra noget. Og for Vattimo er det nihilistiske element og vejen til ikke vold, opstået af den kristne arv, hvor vi har lært at Gud ikke er en voldsom magt vi skal frygte, men at vi er elsket af Gud, som er blevet vores ven. Derfor er det etisk ansvarligt og næstekærligt, først at prikke hul i sin drøm og idé, ved at lade drømmen blive gyldig gennem dialog, så den kan accepteres som norm, og derved undgå at der efterfølgende prikkes hul i kondomet. 5

4 6 Kalender September Onsdag den 2. september Babysalmesang i Nordby kirke kl Babysalmesang er et uforpligtende tilbud til forældre om at komme i Nordby kirke og synge salmer og børnesange med deres spædbørn i alderen 0-12 måneder. Otte gange i løbet af september og oktober indbyder vi onsdag formiddage mødre og fædre med deres babyer til babysalmesang under ledelse af Cecilie Sønderskov Hansen. Kirkerummet er et særligt rum, hvor musik klinger anderledes end hjemme i stuen. Selvom børnene ikke forstår teksterne i salmerne, kan de alligevel opfange lyden, stemningen og ånden i dem. Kom og vær med babysalmesangen varer ca. 45 minutter, og vi mødes otte gange, hver gang slutter vi af med kaffe /te samt hyggeligt samvær. Deltagelse er gratis. Tilmelding sker ved kordegn Karen Marie Kofoed Petersen på mail: med oplysning om barnets navn og fødselsdato, samt den deltagende forælders navn og tlf. nr. Torsdag den 17. september, Helios Trio. En hyldest til Carl Nielsen Helios Trio giver et friskt bud på hvordan Carl Nielsens musik kan lyde i dag med et varieret og overraskende instrumentarium og med de kendte melodier iklædt helt nye akkorder. Med bibeholdelse af Carl Nielsens smukke melodier og tekster, har trioen, bestående af vokal, guitar og bas, omarrangeret sangene med fodfæste i traditionerne fra den nordiske jazz, den amerikanske folkemusik og de danske salmer. Musikerne er alle uddannede fra konservatoriet i Esbjerg på henholdsvis vokal, guitar og bas. Undervejs i koncerten vil sangerinde Signe Juhl fortælle om Carl Nielsens liv i relation til musikken og teksterne. Helios Trio har derudover arrangeret udvalgte salmer til fælles sang - igen med et personligt bud på hvordan nye akkorder og klange kan understøtte den kendte melodi og lyrik. Helios Trio består af: Signe Juhl: vokal & klaver Mads Jørgensen: guitar, pedal-steel, dobro Niels Kvist: bas. Der er fri entre til koncerten. Søndag d. 21. september, Meditativ strik-gudstjeneste, En gudstjeneste med strikpinde i hænderne og med tanke på Gud. Sindet hviler bedst mens hænderne er beskæftiget og når sindet hviler høres Guds tale. Velkommen til en gudstjeneste med sang, meditation og bøn og med Guds stemme mellem maskerne. Kom med eller uden strik! Søndag d. 28. september Høstgudstjeneste i Nordby kirke Så er det atter blevet tid til at afholde høstgudstjeneste, og det gøres igen i år som en børne- og familiegudstjeneste, hvor årets mini-konfirmander også vil deltage. Så kom og vær med til en festlig gudstjeneste og se kirken flot pyntet med høstens gaver, som man også godt må smage på. Efter gudstjenesten er der kaffe og saftevand. Oktober Søndag d. 4. oktober Høstgudstjeneste i Sønderho kirke Kirken er smukt pyntet, violinerne spiller og børn bærer frugt og grønt ind i kirken under sang - kom og vær med til en festlig gudstjeneste! Der er kaffe, juice og æblekage efter gudstjenesten. Tirsdag den 6. oktober kl Sogneaften. I Fanø Biograf viser vi filmen Ida af den polske instruktør Pawel Pawlikowski Det polske drama 'Ida' handler om en 17-årig pige, der i 1960ernes Polen er på vej til at blive nonne. Ida er mere eller mindre vokset op på klostret og har ingen kontakt til sin familie. Alligevel føler den unge novice et stærkt behov for at opsøge sin eneste slægtning, morens søster Wanda, før hun tager sit klosterløfte. Ida er filmet i smukke sort/hvide billeder og kombinerer på én gang de barske realiteter fra jødeforfølgelsen under Anden Verdenskrig med fortællingen om en ung piges (dragende spillet af Agata Trzebuchowska) religiøse identitet samt spirende seksualitet. Alle er velkommen. Torsdag, den 29. oktober KL. 19,30, Spil Dansk Spil Dansk Dagen har udviklet sig til årets største musikbegivenhed, og også i går det løs med korsang og fællessang. Spil Dansk Dagen arrangeres for 14. gang, og sidste år satte dagen igen rekord med hele 1352 indslag i kalenderen. November Søndag d. 1. november Alle Helgens dags gudstjeneste I anledning af Alle Helgen dag afholder vi to stemningsfulde gudstjenester - i Nordby kirke kl og i Sønderho kirke kl Ved gudstjenesterne vil vi læse navnene højt på de døde i vores sogne og tænde et lys for dem. Tirsdag den 3. november kl I Fanø Bio, Filmen Min fynske landsby Som optakt til foredraget om Carl Nielsen den 8. november i Nordby præstegård, vises filmen Min fynske landsby, som er baseret på Carl Nielsens selvbiografi af samme navn og skildrer hans opvækst i en fynsk landsby, hvor han gik fra gåsedreng og trommeslager med landsbyens spillemænd til regimentsmusiker og komponist på tærsklen til verdensberømmelse. Filmen fortæller også historien om en skuffet kærlighed, omsat til musikalsk inspiration... Søndag d. 8/11 kl Foredrag i Nordby Præstegård I anledning af 150-året for Carl Nielsen inviteres til en spændende eftermiddag med Ida-Marie Vorre, museumsinspektør ved Carl Nielsen-museet i Odense. Ida-Marie vil fortælle om Carl Nielsens liv og musik krydret med fællessange undervejs. Et foredrag vekslende mellem fællessang, billeder som baggrund for biografisk og musikalsk fortælling om Carl Nielsens liv og værk,- og, ikke mindst musikeksempler undervejs. Alle er velkommen, gratis entre. Kaffe/the og kage koster 20 kr. Søndag d. 29. november, 1. s.i advent Familiegudstjeneste i Sønderho kirke kl Vi indleder adventstiden med en gudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten slutter med at små og store børn går Lucia i kirken og så er det advent i Sønderho! Efter gudstjenesten inviterer Borgerforeningen til Glögg og æbleskiver i Bakskuld. Lørdagsdåb i Kirkerne på Fanø i 2016 Lør. d. 16. januar Lør. d. 05. marts Lør. d. 07. maj Lør. d. 02. juli Lør. d. 03. september Lør. d. 05. november Alle dage henholdsvis: og kl Alle Helgens dags gudstjeneste I anledning af Alle Helgen dag afholder vi to stemningsfulde gudstjenester - i Nordby kirke kl og i Sønderho kirke kl Ved gudstjenesterne vil vi læse navnene højt på de døde i vores sogne og tænde lys for dem. Litteraturkreds Datoer for efterårets Litteraturkreds: Mandage fra kl i Sønderho Skole, den 5. og 19. oktober, 02. og 16. november, og den 30. november

5 Gudstjenester i Nordby og Sønderho kirker sept. - nov September Søn. d søn. e. trin. Luk. 17, Søn. d søn. e. trin. Matt.6, Søn. d søn. e. trin. Luk. 7, Søn. d søn. e. trin. Luk. 14, 1-11 Oktober Søn. d søn. e. trin. Matt.22, Søn. d søn. e. trin. Mark. 2, 1-12 Søn. d søn. e. trin. Matt.22, 1-14 Søn. d søn. e. trin. Joh.4, Indsamling Sankt Lukas Stiftelsen, Høstgudstjeneste Indsamling Børnesagens Fællesråd kl , Høstgudstjeneste Indsamling NFS. Grundtvigs Fond November Søn. d. 1. Alle helgens dag Matt.5, 1-12 kl kl Indsamling Danske Sømænds- og Udlandskirker Søn. d søn. e. trin. Matt.22, Søn. d søn. e. trin. Matt.9, Søn. d. 22. Sidste s.i kirkeåret Matt.25, Indsamling Folkekirkens Nødhjælp Søn. d s.i.advent Luk. 4, kl Indsamling Hans Tausens Fond Kirkebil i Nordby Sogn: Gangbesværede tilbydes gratis kørsel til og fra gudstjeneste. Ring til Taxi, tlf , i så god tid, at Taxi kan tilrettelægge kørslen. k: kirkekaffez Gudstjenester på Fanø Plejecenter Torsdag d.10. sept. kl Torsdag d. 24.sept. kl Altergang (A). Torsdag d.8.okt. kl Torsdag d.22.okt. kl (A). Torsdag d.05. nov. kl Torsdag d.19.nov. kl16.30 (A). Casa Grafika Fanø

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2

Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE. Maj - September 2013 Nr. 2 Kirkebladet SODERUP, KR. ESKILSTRUP, ST. TÅSTRUP, TØLLØSE, UGERLØSE SOGNE Maj - September 2013 Nr. 2 Tanker fra en strandkant Der er ingenting i verden så stille som sne. Det totale fravær af lyd, når

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN

KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN KIRKEBLADET FREDERIKSKIRKEN SKÅDE SOGN SEPT. / OKT. / NOV. / DEC. 2015 Det sker i Skåde Sogn HØST - gudstjeneste og marked søndag 13. september Ved højmessen søndag 13. september kl. 10.00-13.30 markeres

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse SEPTEMBER Tirsdag den 1. kl. 14.00 Torsdag den 3. kl. 17.00 Torsdag den 3. kl. 14.10 Fredag den 4. kl. 17.30

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2

Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2010 8. årgang nr. 2 Grundlovstale ved Frank Hvam Grundlovsfest i vive læs artiklen side 12 - program på bagsiden! 1 Adresser Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet

Læs mere

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015

Syv Kirke. Kirkenyt. December. Ørsted Kirke. Januar. Dåstrup Kirke. Februar. Gadstrup Kirke 2014/2015 Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt December Januar Februar 2014/2015 Læs mere om julens gudstjenester, vinterens foredrag og aktiviteter, Veteranklubben, nytårskoncert, indsamling

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Morgenfruesalve. Samarbejde, kommunikation og omsorg

Avedøre kirkeblad. Morgenfruesalve. Samarbejde, kommunikation og omsorg Avedøre kirkeblad Samarbejde, kommunikation og omsorg sådan lød det, da Conny Hjelm Pedersen holdt kursus for de frivillige i kirken den 18. september 2009. Det var både sjovt og vigtigt det, vi lærte:

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 April 2015 - Maj 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt Det dejlige spæde forår

Læs mere