Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3."

Transkript

1 Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Gravermedhj./kirketjener: Dan Jensen Gravermedhj./kirketjener: Anna Marie Vestergaard Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst (vikar): Jens Bisgaard, Vivaldisvej 13, 7400 Herning. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Mette Grønhøj Kristensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk Forsidebillede: Vagn Hansen TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 Portræt af to foreninger i sognet Kirkens Korshær, Billund Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation inden for rammerne af den danske folkekirke med det formål at hjælpe samfundets mest udsatte mennesker. Der er omkring 8000 frivillige medarbejdere i Kirkens Korshær og 400 lønnede medarbejdere. Korshæren driver varmestuer, væresteder, herberger og genbrugsbutikker over hele landet. Omkring mennesker bruger hver uge Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og andre tilbud. Det kan være psykisk syge, misbrugere, hjemløse, straffede eller ensomme mennesker. Omkring mennesker bruger hver uge Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og andre tilbud Vores genbrugsbutik på Søndermarksvej i Billund er en af de 230 genbrugsbutikker, som Kirkens Korshær driver, fordelt over hele landet. I vores butik er vi 25 frivillige medarbejdere, og vi holder åbent hver dag fra kl 13:00 til kl 17:00, om lørdagen fra kl 10:00 til kl 13:00. Vi tager imod donationer af alle slags, både møbler, tøj, sko og ting og sager - dog tager vi ikke imod computer udstyr og ej heller TV og radioer, da vi ikke har mulighed for at afprøve dette. Vi har en bil, så vi har mulighed for både at bringe og hente møbler. Alt, hvad vi tjener på vores donationer, bliver sendt til Kirkens Korshærs hovedkontor i København, som fordeler pengene til de mange væresteder, varmestuer, herberger m.v. over hele landet. Vi har selvfølgelig nogle udgifter i form af husleje og til brændstof og reparationer af vores bil, men størstedelen af vores overskud går til driften af varmestuer m.v. til socialt udsatte mennesker i Danmark. Vi har også en Sognekreds i Grindsted/Billund- området, som mødes på skift hos hinanden en gang om måneden for at strikke tæpper, strømper, handsker m.v. Og alt dette bliver sendt til København og bliver solgt i Kirkens Korshærs bod i Tivoli i december måned. Har du lyst til at blive frivillig i vores genbrugsbutik, så kig forbi! Vi har altid kaffe på kanden. På torsdage er vores butikschef Anny Hollænder og vores kontaktperson Karin S. Hansen i butikken. Telefonnumre: Butikken Anny Hollænder Karin S. Hansen Tove Kokkendorff 3

4 Portræt af to foreninger i sognet (fortsat) IM i Billund har i mere end 100 år haft til huse i Billund Missionshus, Billund Missionshus IM i Billund har i mere end 100 år haft til huse i Billund Missionshus, Vejlevej 13. Huset har intet navn, men det har med sin overskrift over døren altid meldt ud, at det var vigtigt for folket at høre Herrens Ord. Huset har været flittigt brugt. Og forestil jer, hvor mange mennesker, der i de godt 100 år har fået lov til at høre Herrens Ord der. Det har været lige fra vækkelsestiden, hvor hele familier fandt frelsen fra det fordærvede liv, mange var havnet i, til op gennem tiden med søndagsskole, KFUM & K, Ydremissions- og samfundsmøder, der har givet indsigt i livet med Gud. En indsigt og visdom som ikke kan måles, men må leves. Tiderne skifter, og tilbuddene i dag er mange. Men vi ønsker stadig, at alle må høre Herrens Ord til frelse og hjælp i hverdagene. Huset står måske ikke så længe endnu, men Ordet består til evig tid. Vi er en åben forening, der byder velkommen til enhver, der vil være med. Så hold øje med arrangementer i Kirkebladet under Det sker i Grene Sogn, og kom og vær med. Karen Arvad Jakobsen tlf

5 Fra friluftsgudstjenesten ved Kærhuset den 25. august. Fra konfirmandindskrivningen den 26. august. Fra flygelkoncerten med Thomas Tronhjem den 30. august. 5

6 Fra arkiverne - lidt om gamle skikke, der berører kirken (efter J. K. Nielsen). Når der skulle lyses for et par, gik deres fædre, om de levede, til præsten og begærede tillysning (den obligatoriske lysning blev afskaffet i 1969, men hvis et vordende ægtepar ønsker det, kan der også lyses til ægteskab i dag. Peter Fredensborg husker ikke, at det er sket i nyere tid). Den unge mand var ikke med hos præsten. Når der skete tillysning anden gang, var de unge i kirke. Bryllupstoget til kirken var med musik og forridere. En salme blev sunget før og efter måltidet. Alt, hvad der hørte religionen til, havde de gamle bønder respekt for. Alle ældre mænd sang kraftigt med på den gamle melodi: Guds godhed vil vi prise med sine mange toneudglidninger og sløjfninger i den vemodigste mol. Det var ganske ukendt, at en mand holdt barnet over dåben Ved barselgilde fadrede hele følget, dvs. ofrede til præst og degn i kirken, og barnets gudmoder afleverede sit med et lille kniks. Hun havde barnet på armen, mens hun ofrede. I kirken blev der bragt faddergave til barnet. Pengene blev lagt på barnets bryst, og gudmoderen modtog dem ligeledes med et li lle kniks. Barnet skulle som nu klædes i langt hvidt skrud. Senere er det blevet skik at anbringe røde sløjfer på kristentøjet for piger, mens drengenes sløjfer er blå. Det var ganske ukendt, at en mand holdt barnet over dåben. Ved barnedåben gik moderen gerne i kirke første gang efter sin nedkomst. I tiden mellem barnets fødsel og kirkegangen sad hun inden kirkesæde og forlod i denne tid ikke sit hjem. Ved 14. marts 1849 noteres i Grene kirkebog: På grund af svaghed blev moderen ikke introduceret på dåbsdagen. Barnet var født 14. marts og blev døbt 18. marts! Moderen blev introduceret 22. april. Barselkonen, der altid var ledsaget af en anden kone, ventede i våbenhuset, til præsten under den første salme indfandt sig og indløste hende, dvs. holdt en lille tale til hende, vel nok om det ansvar, hun nu fik ved barnets opdragelse, og den opgave, der var hende betroet (En ung præst i Grindsted misforstod denne skik, kom ud, bukkede for konen, bød hende armen og førte hende ind i kirken og bukkede igen for hende). Der holdtes ingen fest eller sammenkomst i anledning af konfirmationen Konfirmanderne hed præstebørn, og der blev talt meget om, hvem der stod øverst eller svarede godt på kirkegulvet. Søndagen hed afhøringsdag, og der taltes om afhøringstøj (i kirkebogen blev der givet karakterer for kundskaber og opførsel). Der holdtes ingen fest eller sammenkomst i anledning af konfirmationen. I 1857 og 1858 blev det noteret i Grene kirkebog, at en dreng herfra med herværende sognepræsts samtykke er konfirmeret i henholdsvis Nørup og Randbøl kirke af pastor Sveistrup; i 1858 var der ikke andre konfirmander her; i 1857 blev derimod flere andre konfirmeret her. Ved begravelse skulle degnen dengang synge den døde ud, inden man forlod hjemmet. Det var i reglen også degnens bestilling at forfatte det vers, som blev sat på kisten, såvel som at sammensætte den afdødes testamonium, en livsbeskrivelse, der af præsten blev læst op på prædikestolen. Der skelnedes mellem ligprædiken og ligtale; den første blev holdt inde i kirken, og hertil hørte testamoniet, den sidste ude på kirkegården. Det var kun et fåtal, som opnåede at få en ligprædiken. Familien besørgede selv graven kastet og ringningen med kirkeklokken. Kranse kendte man ikke. I hjemmet bagefter blev der ofte spillet kort, dog, forsikredes der, ikke om penge. Var det en sommerdag, kunne de unge undertiden tage sig en svingom på grønningen efter middagen. Der berettes (også for Grene sogns vedkommende) om proces mellem bønder og degn vedrørende den såkaldte småredsel (småind- 6

7 tægter in natura), som bønderne opfattede som frivillige gaver, men degnen som noget, han havde krav på. Ved lov af 19. februar 1861 blev det påbudt, at tiendeafgiften af føl, kalve m.m. samt småredsel skulle afløses med en afgift i byg efter kapitelstakstens gennemsnit Kommissionsmøde desangående for Grene sogn holdtes i Løvlund Mølle 30. august Det gjaldt både præst og degn. Ovenstående artikel er fra Grene Sogns og Kirkes historie ved Johs. Brus. Fakta Sognepræst ved Grene Kirke fra Johannes Otto Kofoed Brus. Født den i København, død den i Grindsted. Gift den i Pedersborg Kirke, Pedersborg sogn, Sorø amt med Valborg Jensine Henriksen; hun døde i Vagn Hansen Allehelgengudstjenester Ved Allehelgensgudstjenesterne den 1. november læses navnene op på de, som er døde og/eller begravede eller bisat fra vores sogn siden sidste Allehelgen. Ved højmessen kl i Billund Kirke finder navneoplæsningen sted som et led i den almindelige gudstjeneste, hvor børne- og ungdomskoret medvirker, og Peter Fredensborg prædiker. Ved gudstjenesten kl i Grene Kirke vil der ud over navneoplæsningen også være ekstra musikindslag undervejs ved fløjtenist Eva Lykke Nielsen. Jens Bisgaard forretter denne gudstjeneste. Præsterne De 9 læsninger Første søndag i advent, den 29. november, har vi som altid De 9 læsninger i Billund Kirke. Det er en musikgudstjeneste efter engelsk tradition, der veksler mellem tekstlæsninger, fællessalmer og musikindslag med tanke på at få sat julens evangelium ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Sognepræst Jens Bisgaard er liturg, mens organist Kristjan Piirimets spiller orgel og leder voksenkoret. Gudstjenesten finder sted kl ligesom sidste år, og der vil efter gudstjenesten være mulighed for at opleve juleoptoget ned gennem byen, hvorefter byens juletræ tændes kl. ca Familiegudstjeneste Søndag den 22. november er der familiegudstjeneste i Billund Kirke kl ved sognepræst Jens Bisgaard. Her markeres afslutningen på efterårets minikonfirmandforløb. Minikonfirmanderne og deres familier er efter gudstjenesten inviteret til et lille traktement i Å-fløjen. Alle er velkomne til selve gudstjenesten, hvor også Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. 7

8 I sognet Lektor i psykologi bliver præstevikar Jens Bisgaard præsenterer sig selv Under Solvej Paabøl Andersens studieorlov oktober - december skal jeg varetage hendes opgaver ved Grene Kirke og Billund Kirke. Jeg vil derfor kort præsentere mig selv. Jeg er opvokset og bor nu igen i Herning. Min kone er opvokset i Bindeballe tæt på den gamle købmandsgård, og sammen har vi tre voksne børn, der alle er flyttet hjemmefra. I årene var jeg sognepræst i Haderup og Feldborg nord for Herning, hvor jeg igennem en række orlovsperioder fik mulighed for at videreuddanne mig og afslutningsvis fik et forskningsstipendium omkring præsters psykiske arbejdsmiljø. Efter en årrække med analyser og artikler blev jeg i 2007 deltids-lektor i psykologi på Herning HF og VUC og 50% sognepræst i Toftlund og Tirslund i Sønderjylland. Sommeren 2013 blev min sønderjyske præstestilling nedlagt, og jeg har siden varetaget en række præstevikariater i Ribe og Viborg stifter. I min fritid holder jeg af at gå i haven og cykle ture i omegnen i et adstadigt tempo. Nu ser jeg med glæde frem til at kunne virke som præst i Grene Sogn de tre måneder frem til nytår. Jens Bisgaard Arrangementer i kirken Morgensang i Billund Kirke Første og sidste tirsdag i oktober og november kl (6.10, 27.10, 3.11 og 24.11) er der morgensang omkring flyglet i Menighedssalen (Billund Kirke). Her synger vi fra højskolesangbogen og salmebogen under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Christine Toft Kristensen Billund Kirkes tre kvarter i forbindelse med de Kreative Tøsers julemarked i Billund Centret søndag den 22. november : Minikoncert med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : Salmer i dans og bevægelse sammen med medlemmer af Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : Ham vil vi synge vor julesang fællessang med nye og gamle julesalmer Alle arrangementer foregår i Billund Kirke. Christine Toft Kristensen Musikalsk adventskalender Hver torsdag kl i ugen op til hver adventssøndag (26.11, 3.12, og 17.12) vil der i adventskalenderen gemme sig en klingende overraskelse. En række musikere vil hver gang præsentere et program af 20 minutters varighed. Alle er velkomne. Christine Toft Kristensen Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. 7. oktober i Hejnsvig Kirke 21. oktober i Vonge Kirke 4. november i Skjoldbjerg Kirke 18. november i Nørup Kirke 8

9 Nyt fra menighedsrådet Af Else Marie Madsen, formand Velkommen til pastor Jens Bisgaard Som tidligere nævnt har Solvej Paabøl Andersen fået bevilget studieorlov fra 1. oktober til 31. december i år. Under hendes studieorlov vil hun blive afløst af pastor Jens Bisgaard, der bor i Herning. Han har de senere år haft forskellige vikariater som sognepræst. Derudover har han beskæftiget sig meget med præstens psykiske arbejdsmiljø, konflikter og konfliktløsninger, samarbejde m.m. inden for den kirkelige arbejdsplads. Emner som han underviser i, holder foredrag om og har skrevet flere bøger omkring. Han er kendt for at være en god og engageret sognepræst, en god samarbejdspartner med et godt humør. Velkommen til Grene sogn, Jens Bisgaard. Vi glæder os til samarbejdet med dig, og håber, det må blive til glæde for os alle i sognet. Sangpædagog ansat Billund Kulturskole har i samarbejde med Grene Menighedsråd ansat en sangpædagog, der bl.a. skal undervise børne- og ungdomskoret. Valget er faldet på Birgitte Dürr, der er uddannet klassisk sanger og sangpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har arbejdet som sangpædagog i flere forskellige sammenhænge siden Hun er også kirkesanger og bliver brugt som udøvende sanger i diverse kor og koncertsammenhænge. Vi vil gerne byde Birgitte Dürr velkommen til Grene Sogn og Billund Kommune og glæder os til samarbejdet, som vi håber, må blive frugtbart for alle parter. 9

10 Fra præsteværelset Af Peter Fredensborg Altid frejdig når du går! Allehelgens dag falder hvert år den 1. november og markeres ved gudstjenesterne i vores kirker den følgende søndag. Den er i nyere tid blevet en mindedag for vore døde. Den falder i øvrigt tidsmæssigt sammen med det amerikanske Halloween, der fejres den 31. oktober. Man kunne derfor få indtryk af, at der er tale om noget af det samme. Det er dog ikke tilfældet. Halloween har man fejret i USA i århundreder, og det er efter sigende en skik, som kelterne bragte dertil. De fejrede deres nytår denne dag og mente blandt andet, at det også var dagen, hvor de overnaturlige og døde kunne besøge de levende. I modsætning til det dunkle Halloween er vores Alle helgen fyldt med lys Allehelgen er hos os noget andet end Halloweens leg med det uhyggelige og skræmmende. Noget ganske andet faktisk. I modsætning til det dunkle Halloween er vores Alle helgen fyldt med lys. Som navnet siger er Allehelgens dag en dag, hvor man fejrer dem, der lyser op som gode forbilleder i tro, håb og kærlighed. Og så er det i dag også blevet til en mindedag for alle vores døde. Det er altså sådan, vi fejrer Allehelgen i de danske folkekirker: dels opfordres vi til at tage ved lære af den betydning, troen har haft hos andre, dvs. helgenerne, og dels mindes vi vores døde. Derfor læser vi ved Allehelgensgudstjenester her hos os (og mange andre steder) også navnene op på de sognebørn, som er døde det sidste år. Det fylder altid en med eftertanke at høre disse navne blive læst op og erkende hvor mange nye grave, der er kommet til siden sidste Alle helgens dag. Samtidig har sorg og savn rykket ind i endnu flere hjem. Og mange efterladte har spurgt: Hvor er der hjælp og trøst at finde? Et svar på det spørgsmål kan bl.a. findes i én af de salmer, som ofte bruges ved den åbne grav eller som afslutning på en bisættelse. Jeg tænker her på salmebogens nr. 784: Altid frejdig, når du går. Isoleret set er der slet ingen trøst i de ord. Tværtimod! Det er egentlig en helt igennem urimelig opfordring sådan at bede efterladte om frejdigt og frimodigt blot at gå videre oven på tabet af en af sine kære. Næsten som om intet var hændt. Det er imidlertid så langt fra meningen med disse ord. De står nemlig ikke isoleret, og derfor siger de i grunden noget ganske andet. For læg nøje mærke til, hvad der videre står, og læg særligt mærke til kommaerne: Altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende.... Meningen er den, at når vi går på veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil vedkende sig, så kan vi altid være frejdige og ved godt mod. Vi kan altid gå frejdigt og frimodigt på de veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil kendes ved. Det er ikke alle veje, vi i sidste og yderste instans kan gå frejdigt og frimodigt på. Det kan virke besnærende at ville gå sin egen vej, og man kan sikkert også gøre det frimodigt en tid. Men når tilværelsens dybder åbner sig, viser det sig bare, at der ikke er hold i den vej. Anderledes med den, der går på de veje, som Gud kendes ved. Her er der en frimodig- 10

11 hed at hente, som ikke findes andre steder. Og hvilke veje kendes Gud så ved? Ja, det ser vi i hans søn, Jesus Kristus. Han vedkendte sig altid kærlighedens og fællesskabets vej. Også når det førte kamp med sig! Og så vedkendte han sig frem for alt lidelsens og dødens vej. Han gik den selv. Han gik den før os. Og han gik den for os. Så vi ikke behøver at skulle gå på den alene. Og så vi ikke for altid skal blive på den. Det ligger der en enorm styrke og frimodighed gemt i. Altid frejdig når du går, dvs. når du går med ham og går med et fadervor i pagt. Vi kan altid gå frejdigt og frimodigt på de veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil kendes ved Den, der gør det, kan være ved godt mod, være frejdig! Altid! Det er i øvrigt ikke det samme, som at man altid og i alle forhold er ved godt mod eller altid er frejdig. Det kan svinge op og ned. Ja, der vil altid være både gode og dårlige dage i et menneskes liv. Men der er alligevel altid grund til frit og frejdigt mod. Selv på de dårlige dage. Grunden til frimodighed er lagt. Med Jesus Kristus og hans vej gennem lidelse og død for os og i vores sted. Dermed er frimodigheden altid Guds tilbud og aldrig noget, vi selv skal svinge os op til. Mange mennesker op igennem historien har kunnet vidne om denne betydning af at gå på Guds veje. Det er først og fremmest dem, der har givet dagen navnet: Allehelgens dag. De lyser op som forbilleder for os. Deres spor er værd at følge. For også i lyset fra deres liv giver det mening at synge: Altid frejdig! 11

12 Menighedsrådet arrangerer Børne- og familiekoncert Søndag den 4. oktober kl i Billund Kirke Børne- og familiekoncert i Billund Kirke med Jacob Venndt og Pojken Flensborg. En kirkekoncert med Flensborg/Venndt-duo er en oplevelse af de usædvanlige. Duoen, som leger på jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, klassiske stykker samt egne kompositioner. Lyduniverset skabes blandt andet af instrumenterne flygel, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav og melodika alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. Der er fri entré til koncerten. Syng sammen Onsdag den 21. oktober Onsdag den 21. oktober klokken kan du komme på Billund Plejecenter og deltage i fællessang og kaffehygge. Kom og hør hvilke sange Niels Kristian Refstrup har et særligt forhold til. Efter kaffen synger vi på opfordringer. Organist Kristjan Piirimets sidder ved klaveret. Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring venligst det gode humør. Foredrag ved Ole Urban: Søn af en krigsveteran Onsdag den 28. oktober kl i Å-fløjen. Ole Urban er søn af den dansk-sydslesvigske skomager Christian Urban, der i en meget ung alder blev tvunget til at være soldat og endte i russisk krigsfangenskab i Sibirien. Ole er dermed vokset op i skyggen af de traumer, som hans far pådrog sig på østfronten under Anden Verdenskrig, længe før posttraumatisk stress-syndrom var noget, man talte om. Det blev en opvækst præget af frygt for faderens vold, vrede og afvisning og siden hen en kamp for at forstå og for at tilgive. Foredraget tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det meningsløse. Kærlighedens skånselsløse ubetingethed. Det guddommelige. Lidelsen og krænkelsen. Spil Dansk Dagen Torsdag den 29. oktober Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, hvor den danskproducerede musik og det danske musikliv fejres. Spil Dansk Dagen har været en fast tradition siden 2001 på den sidste torsdag i oktober. Visionen for Spil Dansk Dagen er at samle befolkningen på tværs af alle skel gennem den danske musik og at skabe et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. Alle de toneangivende musikog kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen. Kl : Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor synger på Billund Plejecenter Kl : Den danske sang (fællessang fra Højskolesangbogen sammen med Billund Kirkes Voksenkor) i Billund Kirke. Adventsfest den 2. december Onsdag den 2. december klokken i Å-fløjen. Voksenkoret står for sang og underholdning. Solvejs vikar, Jens Bisgaard, har lovet at være aftenens taler, og vi skal traditionen tro også høre en julehistorie. Vel mødt til en hyggelig aften! 12

13 Sogneeftermiddage Programmet for efterårets sogneeftermiddage er på plads. De finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Deltagelse er gratis, kaffe og hjemmebag koster 25 kr. Kirkebilen kan bestilles. 20. oktober: Vikarierende sognepræst Jens Bisgaard: Et kirkehistorisk causeri over emnerne: Hvor fandt præsterne deres koner, da kongen efter reformationen gav dem et år til at blive gift i? Er det rigtigt, at præsten i gamle dage skulle gifte sig med sin forgængers enke? Hvor lå den ægte Nøddebo præstegård? Hvilket eventyr blev Altid frejdig skrevet til? Hvordan opførte konfirmanderne sig i gamle dage? 24. november: Adventshygge På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Film- og debataftner i Kulturhuset Grindsted Pris for billet og kaffe: 60 kr. pr. person pr. aften. Reservering/køb af billetter er mulig på Mandag den 19. oktober kl : Gensynet. En blanding af dokumentar og spillefilm om mobning. Filmens udgangspunkt er en invitation til et klassegensyn - en invitation, Anna Odell ikke modtog. Derfor kunne hun ikke deltage. Odell sætter sig for at finde ud af, hvorfor hun ikke blev inviteret, og hvad der kunne være sket, hvis hun havde deltaget. Derved konfronteres hun med den massive mobning, hun blev udsat for i barndommen. Derefter oplæg ved pædagogisk konsulent Anne Kragholm Nielsen fra PPR i Kolding og debat. Mandag den 2. november kl : Skyggen af en helt. Dokumentarfilm af Laurits Munch-Petersen. Hans morfar var digteren og billedkunstneren Gustaf Munch-Petersen, som i 1937 forlod sin gravide kone og deres datter for at kæmpe mod Francos fascistiske styrker i Spanien. Han døde i krigen. Lige siden har familien kæmpet med spørgsmålet om, hvorfor han valgte, som han gjorde. Efter forevisningen vil Laurits Munch-Petersen fortælle om filmen. Hvad fik ham til at lave den? Da der er tale om en meget personlig film, vil Laurits også komme ind på forholdet til sin mormor og forsøge at uddybe, hvorfor hun handlede, som hun gjorde efter tabet af sin mand og sine børns far. Efter oplægget er de fremmødte velkomne til at kommentere og stille spørgsmål. Film- og debataftenerne laves i samarbejde mellem Grindsted Kulturhus, Billund Bibliotekerne, Menighedsrådene i Grene og Grindsted samt Folkeuniversitetet. 13

14 Det sker... Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Oktober 2015 Mandag den 5. kl : Eftermiddag m/henri Jensen, Silkeborg November 2015 Mandag den 2. november kl : Eftermiddag m/ IMs økonomichef Leo Christensen. Onsdag den 18. november kl : Bibelkreds Mandag den 23. november kl : Kredsaften i Bække missionshus m/ forstander på Børkop Bibelskole, Erik Bach Pedersen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej oktober kl : Emneaften ved Peter Fredensborg 13. november kl : Generalforsamling Billund Y s Men s Club Jytte Laursen, Mølleparken 138, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Søren Strøm, Lillevang 19, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Højskoleweekend på Rønde Højskole november 2015 Oplev en weekend på højskole med en tur i Nationalpark Mols Bjerge, højskolesang, foredrag, gudstjeneste i Bregnet Kirke, hyggeligt samvær og dejlig mad. Ankomst fredag kl til kaffe Afrejse søndag kl efter frokost Program: se informationshylderne ved kirkerne Pris: 1500 kr. for medlemmer og 1550 kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding senest 9. oktober til: Tove Kokkendorff tlf Lone From tlf Betaling senest 9. oktober til Den Jyske Sparekasse Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktperson: Torben Møller, tlf Oktober Mandag den 19. kl : Møde ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj Fredag den 30. kl : Hyggeaften 14

15 I Grene Sogn November Fredag den 6. kl : Fællesskabsaften med fællesspisning Mandag den 16. kl : Møde ved Jakob Kristensen, Ordet og Israel Mandag den 23. kl : Kredsmøde i Bække Missionshus J4U Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin S. Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Oktober 2015 Fælles bibelkredsmøde: Vi deltager i sogneaftenen med Ole Urban i Å-fløjen onsdag den 28. oktober kl November 2015 Onsdag den 11. november kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Sidste søndag i kirkeåret: Matt 25, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Else & Ove Høgh 4. Vera & Søren Hansen 6. Eva Madsen 8. Rita & Jens Dahlmann 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Edith Christiansen Døbte og fremstillede 16. juni til 31. august: Olau Noren Møbjerg Søndergaard Mille Djurslev Vigsø Merle Krolykke Gandrup Magnus Vinther Kristensen Plexi Marius Løvbjerg Westergaard Arthur Legarth Gubi Larsen Oliver Stanley Skovlund Benjamin Svinth Antonsen Magnus Holdt Refshøj Peter Müller Laursen Alfred Okholm Nicolajsen Ida Marie Kierby Jørgensen Tobias Kragh Sørensen Jasmin Ramopodi Vestergaard Thomsen Heidi Klausholm-Hansen Aura Selma Kaalund Povlsen Viede og kirkeligt velsignede 16. juni til 31. august: Majken Maria Gaardsvig og Niklas Gaardsvig Berglind Helga Ketilsdóttir og Henrik Lund Tine Legarth Gubi Larsen og Klaus Legarth Gubi Larsen Henriette Holdt Hansen og Jakob Refshøj Maria Müller Laursen og John Laursen Døde og begravede 16. juni til 31. august: Thomas Svend Friis-Ivanouw Egon Verner Kragh Birte Meiling Hansen Edith Bielas Knudsen Ingrid Krestine Bjerg Jakobsen Gurli Hougaard Madsen Hannelore Metzger Mogens Vagn Pedersen Jens Kastrup Larsen Søren Skov Pedersen Inga Lilly Knudsen 15

16 Gudstjenester Oktober Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trin Koncert JB Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Søn s. e. trin 9.00 JB JB Søn s. e. trin PF VK 9.00 PF KFUM s Sociale Arbejde November Søn 1. Alle Helgen PF BK/UK JB Danske Sømands- og Udlandskirker Søn s. e. trin 9.00 PF Kaffe PF Søn s. e. trin JB 9.00 JB Søn 22. Sidste søndag i kirkeåret JB MINI / BK/UK 9.00 PF Søn s. i advent JB De 9 / VK PF Indre Mission December Søn s. i advent PF 9.00 PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. MINI = familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne. De 9 = gudstjeneste med De 9 Læsninger. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 1. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 15. oktober kl Jens Bisgaard Torsdag den 5. november kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 19. november kl Jens Bisgaard

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni. Billund og Grene. august september. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i Anlægget den 7. juni Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. august september 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13.

2015-16. Billund og Grene. december januar. Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 13. Kirke sogn Fra syng-sammen-eftermiddag den 21. oktober på Billund Plejecenter Billund og Grene Hvorfor får vi flæskesteg og rødvin til jul? Se mere på side 13. portræt af to foreninger i sognet Se mere

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Billund Kirke i forårsomgivelser. Billund og Grene. juni juli. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Billund Kirke i forårsomgivelser Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. juni juli 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene.

Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene. Kirke sogn Sommer, sol og salmesang ved friluftsgudstjenesten i Anlægget ved Byens Fest den 7. juni. Se mere på side 3. Billund og Grene august september 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2007 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk BØRNEHJØRNET Israelitterne har nu efter at have været slaver i Egypten i mange, mange år, forladt landet og er

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14

Billund Kirke i vinterdragt. Billund og Grene. december januar 2013-14 Kirke sogn Billund Kirke i vinterdragt Billund og Grene december januar 2013-14 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere