Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3."

Transkript

1 Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Personale ved begge kirker: Kordegn: Gitte Jørgensen Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Gravermedhj./kirketjener: Dan Jensen Gravermedhj./kirketjener: Anna Marie Vestergaard Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst (vikar): Jens Bisgaard, Vivaldisvej 13, 7400 Herning. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Mette Grønhøj Kristensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Tove Kokkendorff, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk Forsidebillede: Vagn Hansen TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på

3 Portræt af to foreninger i sognet Kirkens Korshær, Billund Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation inden for rammerne af den danske folkekirke med det formål at hjælpe samfundets mest udsatte mennesker. Der er omkring 8000 frivillige medarbejdere i Kirkens Korshær og 400 lønnede medarbejdere. Korshæren driver varmestuer, væresteder, herberger og genbrugsbutikker over hele landet. Omkring mennesker bruger hver uge Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og andre tilbud. Det kan være psykisk syge, misbrugere, hjemløse, straffede eller ensomme mennesker. Omkring mennesker bruger hver uge Kirkens Korshærs varmestuer, herberger og andre tilbud Vores genbrugsbutik på Søndermarksvej i Billund er en af de 230 genbrugsbutikker, som Kirkens Korshær driver, fordelt over hele landet. I vores butik er vi 25 frivillige medarbejdere, og vi holder åbent hver dag fra kl 13:00 til kl 17:00, om lørdagen fra kl 10:00 til kl 13:00. Vi tager imod donationer af alle slags, både møbler, tøj, sko og ting og sager - dog tager vi ikke imod computer udstyr og ej heller TV og radioer, da vi ikke har mulighed for at afprøve dette. Vi har en bil, så vi har mulighed for både at bringe og hente møbler. Alt, hvad vi tjener på vores donationer, bliver sendt til Kirkens Korshærs hovedkontor i København, som fordeler pengene til de mange væresteder, varmestuer, herberger m.v. over hele landet. Vi har selvfølgelig nogle udgifter i form af husleje og til brændstof og reparationer af vores bil, men størstedelen af vores overskud går til driften af varmestuer m.v. til socialt udsatte mennesker i Danmark. Vi har også en Sognekreds i Grindsted/Billund- området, som mødes på skift hos hinanden en gang om måneden for at strikke tæpper, strømper, handsker m.v. Og alt dette bliver sendt til København og bliver solgt i Kirkens Korshærs bod i Tivoli i december måned. Har du lyst til at blive frivillig i vores genbrugsbutik, så kig forbi! Vi har altid kaffe på kanden. På torsdage er vores butikschef Anny Hollænder og vores kontaktperson Karin S. Hansen i butikken. Telefonnumre: Butikken Anny Hollænder Karin S. Hansen Tove Kokkendorff 3

4 Portræt af to foreninger i sognet (fortsat) IM i Billund har i mere end 100 år haft til huse i Billund Missionshus, Billund Missionshus IM i Billund har i mere end 100 år haft til huse i Billund Missionshus, Vejlevej 13. Huset har intet navn, men det har med sin overskrift over døren altid meldt ud, at det var vigtigt for folket at høre Herrens Ord. Huset har været flittigt brugt. Og forestil jer, hvor mange mennesker, der i de godt 100 år har fået lov til at høre Herrens Ord der. Det har været lige fra vækkelsestiden, hvor hele familier fandt frelsen fra det fordærvede liv, mange var havnet i, til op gennem tiden med søndagsskole, KFUM & K, Ydremissions- og samfundsmøder, der har givet indsigt i livet med Gud. En indsigt og visdom som ikke kan måles, men må leves. Tiderne skifter, og tilbuddene i dag er mange. Men vi ønsker stadig, at alle må høre Herrens Ord til frelse og hjælp i hverdagene. Huset står måske ikke så længe endnu, men Ordet består til evig tid. Vi er en åben forening, der byder velkommen til enhver, der vil være med. Så hold øje med arrangementer i Kirkebladet under Det sker i Grene Sogn, og kom og vær med. Karen Arvad Jakobsen tlf

5 Fra friluftsgudstjenesten ved Kærhuset den 25. august. Fra konfirmandindskrivningen den 26. august. Fra flygelkoncerten med Thomas Tronhjem den 30. august. 5

6 Fra arkiverne - lidt om gamle skikke, der berører kirken (efter J. K. Nielsen). Når der skulle lyses for et par, gik deres fædre, om de levede, til præsten og begærede tillysning (den obligatoriske lysning blev afskaffet i 1969, men hvis et vordende ægtepar ønsker det, kan der også lyses til ægteskab i dag. Peter Fredensborg husker ikke, at det er sket i nyere tid). Den unge mand var ikke med hos præsten. Når der skete tillysning anden gang, var de unge i kirke. Bryllupstoget til kirken var med musik og forridere. En salme blev sunget før og efter måltidet. Alt, hvad der hørte religionen til, havde de gamle bønder respekt for. Alle ældre mænd sang kraftigt med på den gamle melodi: Guds godhed vil vi prise med sine mange toneudglidninger og sløjfninger i den vemodigste mol. Det var ganske ukendt, at en mand holdt barnet over dåben Ved barselgilde fadrede hele følget, dvs. ofrede til præst og degn i kirken, og barnets gudmoder afleverede sit med et lille kniks. Hun havde barnet på armen, mens hun ofrede. I kirken blev der bragt faddergave til barnet. Pengene blev lagt på barnets bryst, og gudmoderen modtog dem ligeledes med et li lle kniks. Barnet skulle som nu klædes i langt hvidt skrud. Senere er det blevet skik at anbringe røde sløjfer på kristentøjet for piger, mens drengenes sløjfer er blå. Det var ganske ukendt, at en mand holdt barnet over dåben. Ved barnedåben gik moderen gerne i kirke første gang efter sin nedkomst. I tiden mellem barnets fødsel og kirkegangen sad hun inden kirkesæde og forlod i denne tid ikke sit hjem. Ved 14. marts 1849 noteres i Grene kirkebog: På grund af svaghed blev moderen ikke introduceret på dåbsdagen. Barnet var født 14. marts og blev døbt 18. marts! Moderen blev introduceret 22. april. Barselkonen, der altid var ledsaget af en anden kone, ventede i våbenhuset, til præsten under den første salme indfandt sig og indløste hende, dvs. holdt en lille tale til hende, vel nok om det ansvar, hun nu fik ved barnets opdragelse, og den opgave, der var hende betroet (En ung præst i Grindsted misforstod denne skik, kom ud, bukkede for konen, bød hende armen og førte hende ind i kirken og bukkede igen for hende). Der holdtes ingen fest eller sammenkomst i anledning af konfirmationen Konfirmanderne hed præstebørn, og der blev talt meget om, hvem der stod øverst eller svarede godt på kirkegulvet. Søndagen hed afhøringsdag, og der taltes om afhøringstøj (i kirkebogen blev der givet karakterer for kundskaber og opførsel). Der holdtes ingen fest eller sammenkomst i anledning af konfirmationen. I 1857 og 1858 blev det noteret i Grene kirkebog, at en dreng herfra med herværende sognepræsts samtykke er konfirmeret i henholdsvis Nørup og Randbøl kirke af pastor Sveistrup; i 1858 var der ikke andre konfirmander her; i 1857 blev derimod flere andre konfirmeret her. Ved begravelse skulle degnen dengang synge den døde ud, inden man forlod hjemmet. Det var i reglen også degnens bestilling at forfatte det vers, som blev sat på kisten, såvel som at sammensætte den afdødes testamonium, en livsbeskrivelse, der af præsten blev læst op på prædikestolen. Der skelnedes mellem ligprædiken og ligtale; den første blev holdt inde i kirken, og hertil hørte testamoniet, den sidste ude på kirkegården. Det var kun et fåtal, som opnåede at få en ligprædiken. Familien besørgede selv graven kastet og ringningen med kirkeklokken. Kranse kendte man ikke. I hjemmet bagefter blev der ofte spillet kort, dog, forsikredes der, ikke om penge. Var det en sommerdag, kunne de unge undertiden tage sig en svingom på grønningen efter middagen. Der berettes (også for Grene sogns vedkommende) om proces mellem bønder og degn vedrørende den såkaldte småredsel (småind- 6

7 tægter in natura), som bønderne opfattede som frivillige gaver, men degnen som noget, han havde krav på. Ved lov af 19. februar 1861 blev det påbudt, at tiendeafgiften af føl, kalve m.m. samt småredsel skulle afløses med en afgift i byg efter kapitelstakstens gennemsnit Kommissionsmøde desangående for Grene sogn holdtes i Løvlund Mølle 30. august Det gjaldt både præst og degn. Ovenstående artikel er fra Grene Sogns og Kirkes historie ved Johs. Brus. Fakta Sognepræst ved Grene Kirke fra Johannes Otto Kofoed Brus. Født den i København, død den i Grindsted. Gift den i Pedersborg Kirke, Pedersborg sogn, Sorø amt med Valborg Jensine Henriksen; hun døde i Vagn Hansen Allehelgengudstjenester Ved Allehelgensgudstjenesterne den 1. november læses navnene op på de, som er døde og/eller begravede eller bisat fra vores sogn siden sidste Allehelgen. Ved højmessen kl i Billund Kirke finder navneoplæsningen sted som et led i den almindelige gudstjeneste, hvor børne- og ungdomskoret medvirker, og Peter Fredensborg prædiker. Ved gudstjenesten kl i Grene Kirke vil der ud over navneoplæsningen også være ekstra musikindslag undervejs ved fløjtenist Eva Lykke Nielsen. Jens Bisgaard forretter denne gudstjeneste. Præsterne De 9 læsninger Første søndag i advent, den 29. november, har vi som altid De 9 læsninger i Billund Kirke. Det er en musikgudstjeneste efter engelsk tradition, der veksler mellem tekstlæsninger, fællessalmer og musikindslag med tanke på at få sat julens evangelium ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Sognepræst Jens Bisgaard er liturg, mens organist Kristjan Piirimets spiller orgel og leder voksenkoret. Gudstjenesten finder sted kl ligesom sidste år, og der vil efter gudstjenesten være mulighed for at opleve juleoptoget ned gennem byen, hvorefter byens juletræ tændes kl. ca Familiegudstjeneste Søndag den 22. november er der familiegudstjeneste i Billund Kirke kl ved sognepræst Jens Bisgaard. Her markeres afslutningen på efterårets minikonfirmandforløb. Minikonfirmanderne og deres familier er efter gudstjenesten inviteret til et lille traktement i Å-fløjen. Alle er velkomne til selve gudstjenesten, hvor også Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. 7

8 I sognet Lektor i psykologi bliver præstevikar Jens Bisgaard præsenterer sig selv Under Solvej Paabøl Andersens studieorlov oktober - december skal jeg varetage hendes opgaver ved Grene Kirke og Billund Kirke. Jeg vil derfor kort præsentere mig selv. Jeg er opvokset og bor nu igen i Herning. Min kone er opvokset i Bindeballe tæt på den gamle købmandsgård, og sammen har vi tre voksne børn, der alle er flyttet hjemmefra. I årene var jeg sognepræst i Haderup og Feldborg nord for Herning, hvor jeg igennem en række orlovsperioder fik mulighed for at videreuddanne mig og afslutningsvis fik et forskningsstipendium omkring præsters psykiske arbejdsmiljø. Efter en årrække med analyser og artikler blev jeg i 2007 deltids-lektor i psykologi på Herning HF og VUC og 50% sognepræst i Toftlund og Tirslund i Sønderjylland. Sommeren 2013 blev min sønderjyske præstestilling nedlagt, og jeg har siden varetaget en række præstevikariater i Ribe og Viborg stifter. I min fritid holder jeg af at gå i haven og cykle ture i omegnen i et adstadigt tempo. Nu ser jeg med glæde frem til at kunne virke som præst i Grene Sogn de tre måneder frem til nytår. Jens Bisgaard Arrangementer i kirken Morgensang i Billund Kirke Første og sidste tirsdag i oktober og november kl (6.10, 27.10, 3.11 og 24.11) er der morgensang omkring flyglet i Menighedssalen (Billund Kirke). Her synger vi fra højskolesangbogen og salmebogen under ledelse af organist Christine Toft Kristensen. Alle er velkomne. Christine Toft Kristensen Billund Kirkes tre kvarter i forbindelse med de Kreative Tøsers julemarked i Billund Centret søndag den 22. november : Minikoncert med Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : Salmer i dans og bevægelse sammen med medlemmer af Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor : Ham vil vi synge vor julesang fællessang med nye og gamle julesalmer Alle arrangementer foregår i Billund Kirke. Christine Toft Kristensen Musikalsk adventskalender Hver torsdag kl i ugen op til hver adventssøndag (26.11, 3.12, og 17.12) vil der i adventskalenderen gemme sig en klingende overraskelse. En række musikere vil hver gang præsentere et program af 20 minutters varighed. Alle er velkomne. Christine Toft Kristensen Salmemaraton Kom rundt i salmebogen og provstiets kirker! Salmemaraton er blevet til i et provstisamarbejde der ligger foldere med program rundt omkring i våbenhusene. Det foregår på onsdage. Vi begynder hver gang kl. 17 og slutter kl. 18. Vi synger salmer, kendte og mindre kendte. Ser og hører lidt om de forskellige kirkerum og orgler. Og får en kop kaffe og mulighed for at hilse på hinanden. 7. oktober i Hejnsvig Kirke 21. oktober i Vonge Kirke 4. november i Skjoldbjerg Kirke 18. november i Nørup Kirke 8

9 Nyt fra menighedsrådet Af Else Marie Madsen, formand Velkommen til pastor Jens Bisgaard Som tidligere nævnt har Solvej Paabøl Andersen fået bevilget studieorlov fra 1. oktober til 31. december i år. Under hendes studieorlov vil hun blive afløst af pastor Jens Bisgaard, der bor i Herning. Han har de senere år haft forskellige vikariater som sognepræst. Derudover har han beskæftiget sig meget med præstens psykiske arbejdsmiljø, konflikter og konfliktløsninger, samarbejde m.m. inden for den kirkelige arbejdsplads. Emner som han underviser i, holder foredrag om og har skrevet flere bøger omkring. Han er kendt for at være en god og engageret sognepræst, en god samarbejdspartner med et godt humør. Velkommen til Grene sogn, Jens Bisgaard. Vi glæder os til samarbejdet med dig, og håber, det må blive til glæde for os alle i sognet. Sangpædagog ansat Billund Kulturskole har i samarbejde med Grene Menighedsråd ansat en sangpædagog, der bl.a. skal undervise børne- og ungdomskoret. Valget er faldet på Birgitte Dürr, der er uddannet klassisk sanger og sangpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har arbejdet som sangpædagog i flere forskellige sammenhænge siden Hun er også kirkesanger og bliver brugt som udøvende sanger i diverse kor og koncertsammenhænge. Vi vil gerne byde Birgitte Dürr velkommen til Grene Sogn og Billund Kommune og glæder os til samarbejdet, som vi håber, må blive frugtbart for alle parter. 9

10 Fra præsteværelset Af Peter Fredensborg Altid frejdig når du går! Allehelgens dag falder hvert år den 1. november og markeres ved gudstjenesterne i vores kirker den følgende søndag. Den er i nyere tid blevet en mindedag for vore døde. Den falder i øvrigt tidsmæssigt sammen med det amerikanske Halloween, der fejres den 31. oktober. Man kunne derfor få indtryk af, at der er tale om noget af det samme. Det er dog ikke tilfældet. Halloween har man fejret i USA i århundreder, og det er efter sigende en skik, som kelterne bragte dertil. De fejrede deres nytår denne dag og mente blandt andet, at det også var dagen, hvor de overnaturlige og døde kunne besøge de levende. I modsætning til det dunkle Halloween er vores Alle helgen fyldt med lys Allehelgen er hos os noget andet end Halloweens leg med det uhyggelige og skræmmende. Noget ganske andet faktisk. I modsætning til det dunkle Halloween er vores Alle helgen fyldt med lys. Som navnet siger er Allehelgens dag en dag, hvor man fejrer dem, der lyser op som gode forbilleder i tro, håb og kærlighed. Og så er det i dag også blevet til en mindedag for alle vores døde. Det er altså sådan, vi fejrer Allehelgen i de danske folkekirker: dels opfordres vi til at tage ved lære af den betydning, troen har haft hos andre, dvs. helgenerne, og dels mindes vi vores døde. Derfor læser vi ved Allehelgensgudstjenester her hos os (og mange andre steder) også navnene op på de sognebørn, som er døde det sidste år. Det fylder altid en med eftertanke at høre disse navne blive læst op og erkende hvor mange nye grave, der er kommet til siden sidste Alle helgens dag. Samtidig har sorg og savn rykket ind i endnu flere hjem. Og mange efterladte har spurgt: Hvor er der hjælp og trøst at finde? Et svar på det spørgsmål kan bl.a. findes i én af de salmer, som ofte bruges ved den åbne grav eller som afslutning på en bisættelse. Jeg tænker her på salmebogens nr. 784: Altid frejdig, når du går. Isoleret set er der slet ingen trøst i de ord. Tværtimod! Det er egentlig en helt igennem urimelig opfordring sådan at bede efterladte om frejdigt og frimodigt blot at gå videre oven på tabet af en af sine kære. Næsten som om intet var hændt. Det er imidlertid så langt fra meningen med disse ord. De står nemlig ikke isoleret, og derfor siger de i grunden noget ganske andet. For læg nøje mærke til, hvad der videre står, og læg særligt mærke til kommaerne: Altid frejdig, når du går veje, Gud tør kende.... Meningen er den, at når vi går på veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil vedkende sig, så kan vi altid være frejdige og ved godt mod. Vi kan altid gå frejdigt og frimodigt på de veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil kendes ved. Det er ikke alle veje, vi i sidste og yderste instans kan gå frejdigt og frimodigt på. Det kan virke besnærende at ville gå sin egen vej, og man kan sikkert også gøre det frimodigt en tid. Men når tilværelsens dybder åbner sig, viser det sig bare, at der ikke er hold i den vej. Anderledes med den, der går på de veje, som Gud kendes ved. Her er der en frimodig- 10

11 hed at hente, som ikke findes andre steder. Og hvilke veje kendes Gud så ved? Ja, det ser vi i hans søn, Jesus Kristus. Han vedkendte sig altid kærlighedens og fællesskabets vej. Også når det førte kamp med sig! Og så vedkendte han sig frem for alt lidelsens og dødens vej. Han gik den selv. Han gik den før os. Og han gik den for os. Så vi ikke behøver at skulle gå på den alene. Og så vi ikke for altid skal blive på den. Det ligger der en enorm styrke og frimodighed gemt i. Altid frejdig når du går, dvs. når du går med ham og går med et fadervor i pagt. Vi kan altid gå frejdigt og frimodigt på de veje, som Gud tør kende, dvs. som han vil kendes ved Den, der gør det, kan være ved godt mod, være frejdig! Altid! Det er i øvrigt ikke det samme, som at man altid og i alle forhold er ved godt mod eller altid er frejdig. Det kan svinge op og ned. Ja, der vil altid være både gode og dårlige dage i et menneskes liv. Men der er alligevel altid grund til frit og frejdigt mod. Selv på de dårlige dage. Grunden til frimodighed er lagt. Med Jesus Kristus og hans vej gennem lidelse og død for os og i vores sted. Dermed er frimodigheden altid Guds tilbud og aldrig noget, vi selv skal svinge os op til. Mange mennesker op igennem historien har kunnet vidne om denne betydning af at gå på Guds veje. Det er først og fremmest dem, der har givet dagen navnet: Allehelgens dag. De lyser op som forbilleder for os. Deres spor er værd at følge. For også i lyset fra deres liv giver det mening at synge: Altid frejdig! 11

12 Menighedsrådet arrangerer Børne- og familiekoncert Søndag den 4. oktober kl i Billund Kirke Børne- og familiekoncert i Billund Kirke med Jacob Venndt og Pojken Flensborg. En kirkekoncert med Flensborg/Venndt-duo er en oplevelse af de usædvanlige. Duoen, som leger på jazzens improvisatoriske legeplads, præsenterer egne fortolkninger af danske salmer og højskolesange, klassiske stykker samt egne kompositioner. Lyduniverset skabes blandt andet af instrumenterne flygel, kontrabas, kromatisk mundharpe, klokkespil, sav og melodika alt sammen serveret med lige dele respekt, humor og alvor. Der er fri entré til koncerten. Syng sammen Onsdag den 21. oktober Onsdag den 21. oktober klokken kan du komme på Billund Plejecenter og deltage i fællessang og kaffehygge. Kom og hør hvilke sange Niels Kristian Refstrup har et særligt forhold til. Efter kaffen synger vi på opfordringer. Organist Kristjan Piirimets sidder ved klaveret. Tilmelding er ikke nødvendig, men medbring venligst det gode humør. Foredrag ved Ole Urban: Søn af en krigsveteran Onsdag den 28. oktober kl i Å-fløjen. Ole Urban er søn af den dansk-sydslesvigske skomager Christian Urban, der i en meget ung alder blev tvunget til at være soldat og endte i russisk krigsfangenskab i Sibirien. Ole er dermed vokset op i skyggen af de traumer, som hans far pådrog sig på østfronten under Anden Verdenskrig, længe før posttraumatisk stress-syndrom var noget, man talte om. Det blev en opvækst præget af frygt for faderens vold, vrede og afvisning og siden hen en kamp for at forstå og for at tilgive. Foredraget tager livtag med de store eksistentielle spørgsmål i livet. Det meningsløse. Kærlighedens skånselsløse ubetingethed. Det guddommelige. Lidelsen og krænkelsen. Spil Dansk Dagen Torsdag den 29. oktober Spil Dansk Dagen er musiklivets årlige festdag, hvor den danskproducerede musik og det danske musikliv fejres. Spil Dansk Dagen har været en fast tradition siden 2001 på den sidste torsdag i oktober. Visionen for Spil Dansk Dagen er at samle befolkningen på tværs af alle skel gennem den danske musik og at skabe et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. Alle de toneangivende musikog kulturorganisationer er hvert år med til at arrangere Spil Dansk Dagen. Kl : Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor synger på Billund Plejecenter Kl : Den danske sang (fællessang fra Højskolesangbogen sammen med Billund Kirkes Voksenkor) i Billund Kirke. Adventsfest den 2. december Onsdag den 2. december klokken i Å-fløjen. Voksenkoret står for sang og underholdning. Solvejs vikar, Jens Bisgaard, har lovet at være aftenens taler, og vi skal traditionen tro også høre en julehistorie. Vel mødt til en hyggelig aften! 12

13 Sogneeftermiddage Programmet for efterårets sogneeftermiddage er på plads. De finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Deltagelse er gratis, kaffe og hjemmebag koster 25 kr. Kirkebilen kan bestilles. 20. oktober: Vikarierende sognepræst Jens Bisgaard: Et kirkehistorisk causeri over emnerne: Hvor fandt præsterne deres koner, da kongen efter reformationen gav dem et år til at blive gift i? Er det rigtigt, at præsten i gamle dage skulle gifte sig med sin forgængers enke? Hvor lå den ægte Nøddebo præstegård? Hvilket eventyr blev Altid frejdig skrevet til? Hvordan opførte konfirmanderne sig i gamle dage? 24. november: Adventshygge På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Film- og debataftner i Kulturhuset Grindsted Pris for billet og kaffe: 60 kr. pr. person pr. aften. Reservering/køb af billetter er mulig på Mandag den 19. oktober kl : Gensynet. En blanding af dokumentar og spillefilm om mobning. Filmens udgangspunkt er en invitation til et klassegensyn - en invitation, Anna Odell ikke modtog. Derfor kunne hun ikke deltage. Odell sætter sig for at finde ud af, hvorfor hun ikke blev inviteret, og hvad der kunne være sket, hvis hun havde deltaget. Derved konfronteres hun med den massive mobning, hun blev udsat for i barndommen. Derefter oplæg ved pædagogisk konsulent Anne Kragholm Nielsen fra PPR i Kolding og debat. Mandag den 2. november kl : Skyggen af en helt. Dokumentarfilm af Laurits Munch-Petersen. Hans morfar var digteren og billedkunstneren Gustaf Munch-Petersen, som i 1937 forlod sin gravide kone og deres datter for at kæmpe mod Francos fascistiske styrker i Spanien. Han døde i krigen. Lige siden har familien kæmpet med spørgsmålet om, hvorfor han valgte, som han gjorde. Efter forevisningen vil Laurits Munch-Petersen fortælle om filmen. Hvad fik ham til at lave den? Da der er tale om en meget personlig film, vil Laurits også komme ind på forholdet til sin mormor og forsøge at uddybe, hvorfor hun handlede, som hun gjorde efter tabet af sin mand og sine børns far. Efter oplægget er de fremmødte velkomne til at kommentere og stille spørgsmål. Film- og debataftenerne laves i samarbejde mellem Grindsted Kulturhus, Billund Bibliotekerne, Menighedsrådene i Grene og Grindsted samt Folkeuniversitetet. 13

14 Det sker... Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Oktober 2015 Mandag den 5. kl : Eftermiddag m/henri Jensen, Silkeborg November 2015 Mandag den 2. november kl : Eftermiddag m/ IMs økonomichef Leo Christensen. Onsdag den 18. november kl : Bibelkreds Mandag den 23. november kl : Kredsaften i Bække missionshus m/ forstander på Børkop Bibelskole, Erik Bach Pedersen. Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej oktober kl : Emneaften ved Peter Fredensborg 13. november kl : Generalforsamling Billund Y s Men s Club Jytte Laursen, Mølleparken 138, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Søren Strøm, Lillevang 19, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Højskoleweekend på Rønde Højskole november 2015 Oplev en weekend på højskole med en tur i Nationalpark Mols Bjerge, højskolesang, foredrag, gudstjeneste i Bregnet Kirke, hyggeligt samvær og dejlig mad. Ankomst fredag kl til kaffe Afrejse søndag kl efter frokost Program: se informationshylderne ved kirkerne Pris: 1500 kr. for medlemmer og 1550 kr. for ikkemedlemmer. Tilmelding senest 9. oktober til: Tove Kokkendorff tlf Lone From tlf Betaling senest 9. oktober til Den Jyske Sparekasse Formand: Gitte Jørgensen, Sønderkær 185, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktperson: Torben Møller, tlf Oktober Mandag den 19. kl : Møde ved Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj Fredag den 30. kl : Hyggeaften 14

15 I Grene Sogn November Fredag den 6. kl : Fællesskabsaften med fællesspisning Mandag den 16. kl : Møde ved Jakob Kristensen, Ordet og Israel Mandag den 23. kl : Kredsmøde i Bække Missionshus J4U Børne- og juniorklubben "J4U" Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin S. Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Oktober 2015 Fælles bibelkredsmøde: Vi deltager i sogneaftenen med Ole Urban i Å-fløjen onsdag den 28. oktober kl November 2015 Onsdag den 11. november kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Sidste søndag i kirkeåret: Matt 25, I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Else & Ove Høgh 4. Vera & Søren Hansen 6. Eva Madsen 8. Rita & Jens Dahlmann 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Edith Christiansen Døbte og fremstillede 16. juni til 31. august: Olau Noren Møbjerg Søndergaard Mille Djurslev Vigsø Merle Krolykke Gandrup Magnus Vinther Kristensen Plexi Marius Løvbjerg Westergaard Arthur Legarth Gubi Larsen Oliver Stanley Skovlund Benjamin Svinth Antonsen Magnus Holdt Refshøj Peter Müller Laursen Alfred Okholm Nicolajsen Ida Marie Kierby Jørgensen Tobias Kragh Sørensen Jasmin Ramopodi Vestergaard Thomsen Heidi Klausholm-Hansen Aura Selma Kaalund Povlsen Viede og kirkeligt velsignede 16. juni til 31. august: Majken Maria Gaardsvig og Niklas Gaardsvig Berglind Helga Ketilsdóttir og Henrik Lund Tine Legarth Gubi Larsen og Klaus Legarth Gubi Larsen Henriette Holdt Hansen og Jakob Refshøj Maria Müller Laursen og John Laursen Døde og begravede 16. juni til 31. august: Thomas Svend Friis-Ivanouw Egon Verner Kragh Birte Meiling Hansen Edith Bielas Knudsen Ingrid Krestine Bjerg Jakobsen Gurli Hougaard Madsen Hannelore Metzger Mogens Vagn Pedersen Jens Kastrup Larsen Søren Skov Pedersen Inga Lilly Knudsen 15

16 Gudstjenester Oktober Billund Grene Indsamlinger Søn s. e. trin Koncert JB Søn s. e. trin PF 9.00 PF Kaffe Søn s. e. trin 9.00 JB JB Søn s. e. trin PF VK 9.00 PF KFUM s Sociale Arbejde November Søn 1. Alle Helgen PF BK/UK JB Danske Sømands- og Udlandskirker Søn s. e. trin 9.00 PF Kaffe PF Søn s. e. trin JB 9.00 JB Søn 22. Sidste søndag i kirkeåret JB MINI / BK/UK 9.00 PF Søn s. i advent JB De 9 / VK PF Indre Mission December Søn s. i advent PF 9.00 PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. MINI = familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne. De 9 = gudstjeneste med De 9 Læsninger. Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 1. oktober kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 15. oktober kl Jens Bisgaard Torsdag den 5. november kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 19. november kl Jens Bisgaard

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2009 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår livsalig i Guds rige. April Maj 2006

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede Kirkebladet december 2014 januar februar 2015 Back to Basix julekoncert d. 3. december Alene Juleaften? Åbent hus i præstegården Sognedag d. 22. marts: Konflikten med IS Lovsangsaften og Salmemaraton 1

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 4september oktober november 2013 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup Præsentation af Jens Christian Hasager Kirk Alting har sin tid Foto: Frivillige ved Snejbjerg Kirke 2 kirkelige adresser Sognepræster:

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere