A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013

2 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene september 2013 og blev besøgt af ca gæster.

3 Virksomhedsprofil A.P. Møller Mærsk Gruppen er et verdensomspændende konglomerat af virksomheder med kernefokus på shipping, og på olie og gas. Gruppen beskæftiger ansatte, er repræsenteret i 135 lande og har hovedsæde i København. SERVICES & OTHER SHIPPING 1. Maersk Line er Gruppens største kerneforretning målt på omsætning og det førende containershippingselskab i verden. Maersk Line er en ledende kundeorienteret virksomhed inden for pålidelig og miljøeffektiv global transport. 2. Maersk Oil er et internationalt olie og gasselskab med rødder i Nordsøen, der går 50 år tilbage i tiden, og som nu har aktiviteter over hele verden. Maersk Oil er aktiv inden for olie og gasværdikæden fra efter forskning til produktion både på land og offshore. 3. APM Terminals kernekompetencer er udvikling, konstruktion og drift af havne og indenlandske faciliteter. Virksomheden har et globalt netværk på 65 havnefaciliteter i 40 lande og indenlandske faciliteter på over 160 steder i 47 lande. 4. Maersk Drilling er en ledende global operatør af højteknologiske borerigge. Maersk Drilling udfører boringer til havs for olie og gasselskaber med en af verdens yngste og mest avancerede flåder. 5. Services & Other Shipping består af Maersk Supply Service, Maersk Tankers, Damco og Svitzer. Fremmer verdens containerbårne handel Vi er verdens største containershippingselskab, og sammen med vores containerterminal og logistikvirksomhed håndterer vi en stor del af verdens containerbårne handel. 1 Maersk Line opererer med en global flåde på 584 skibe. Flådekapaciteten er ~2,6 mio. TEU (en 20 fods container). MAERSK LINE Svitzer er en global markedsleder inden for bugser og bjærgningsaktiviteter med en flåde på 376 skibe. Maersk Supply Service opererer en flåde på 98 skibe, som leverer services til offshoreindustrien samt tilhørende industrier over hele verden.

4 2 Maersk Oil opererer 77 platforme og tre FPSOs. Den totale produktionsandel er på tønder olieækvi valenter pr. dag. MAERSK DRILLING 4 Maersk Drilling er med 16 borerigge og 10 borepramme specialist i at operere på områder med hårdt vejr og på store vanddybder. MAERSK OIL Maersk Tankers ejer og driver en flåde på 130 tankskibe. Maersk Tankers flåde af produkttankskibe er en af de største i verden. Bidrager til at imødekomme verdens efterspørgsel på energi Vi bidrager til verdens efterspørgsel på energi gennem efterforskning, udvinding og transport af olie og gas. APM TERMINALS DAMCO 3 APM Terminals driver et globalt netværk af terminaler i 68 lande. Damco er en af verdens førende leverandører af ydelser inden for spedition og supply chain management. Damco har kontorer i flere end 93 lande over hele verden. Maersk Container Industry producerer tørcontainere, kølecontainere og kølemaskiner.

5 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Side LEDELSESBERETNING Hoved og nøgletal 4 Sammenfatning for Gruppen 6 Forventninger til Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør 12 Gruppens strategi 14 Gennemførelse af Gruppens strategi KONSOLIDERET REGNSKAB 2013 Konsolideret resultatopgørelse 72 Konsolideret totalindkomstopgørelse 73 Konsolideret balance pr. 31. december 74 Konsolideret pengestrømsopgørelse 76 Konsolideret egenkapitalopgørelse 77 Noter til det konsoliderede regnskab 79 Virksomheder Investeret kapital og ROIC 22 Segmentoversigt 25 Maersk Line 26 Maersk Oil 32 APM Terminals 38 Maersk Drilling 44 Maersk Supply Service 50 Maersk Tankers 52 Damco 54 Svitzer 56 Andre virksomheder 58 Ophørte aktiviteter 58 Regnskabsberetning 59 Risikostyring 62 Aktionærforhold 66 God selskabsledelse 69 Ledelsespåtegning 142 De uafhængige revisorers erklæringer 143 Bestyrelse og direktion 145 Virksomhedsoversigt 150 Definitioner 153 Selskabsmeddelelser 154 A.P. MØLLER MÆRSK A/S Regnskab Hoved og nøgletal 157 Resultatopgørelse 158 Totalindkomstopgørelse 159 Balance pr. 31. december 160 Pengestrømsopgørelse 162 Egenkapitalopgørelse 163 Noter til regnskabet 166 Ændring i præsentation og sammenligningstal Præsentationen af joint ventures er ændret pr. 1. januar 2013 i henhold til IFRS 11 Joint Arrangements. Det tidligere segment Maersk FPSOs og Maersk LNG samt Ophørte aktiviteter er, bortset fra Dansk Supermarked Gruppen, blevet samlet under Andre virksomheder. Sammenligningstal er tilpasset. Ændringerne er beskrevet i note 27. Medmindre andet er angivet, henviser samtlige tal i parentes til tilsvarende tal for samme periode sidste år. Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

6 4 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Hoved og nøgletal Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i joint ventures Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 8,1% 9,4% 57,1% ,0% 10,9% 54,3% ,8% 9,0% 51,4% ,7% 16,0% 51,5% ,2% 3,5% 46,0% Ophørte aktiviteter består af Dansk Supermarked Gruppen. Resultat og pengestrømsopgørelse i femårsoversigten er tilpasset.

7 Hoved og nøgletal A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i joint ventures Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,2% 9,2% 57,1% ,9% 10,7% 54,3% ,3% 9,6% 51,4% ,2% 15,4% 51,5% ,2% 3,4% 46,0% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved årets udgang 5,62 5,41 5,79 5,66 5,35 5,75 5,62 5,61 5,36 5,19 Maersk Line Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 8, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion 1 Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere 2 36,3 35,4 33,5 31,5 30,9 Maersk Drilling Effektiv operationel driftstid 97% 92% 96% 96% 94% 1 Tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag 2 Målt i mio. TEU vægtet med ejerandel

8 6 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Ledelsesberetning Ledelsesberetning (Tal for 2012 i parentes) Gruppen leverede et resultat på USD 3,8 mia. (USD 4,0 mia.), hvilket var lidt højere end den senest udmeldte forventning på ca. USD 3,5 mia. i delårsrapporten for tredje kvartal. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) var 8,2% (8,9%). Sammenfatning for Gruppen Resultatet for 2013 var positivt påvirket af forøgede containermængder og lavere enhedsomkostninger for Maersk Line, forøgede mængder for APM Terminals og en højere operationel driftstid for Maersk Drilling. Resultatet var negativt påvirket af lavere fragtrater i Maersk Line, en nedgang i Maersk Oils produktionsandel, et fald i den gennemsnitlige oliepris samt nedskrivninger, der primært vedrører Maersk Tankers samt engangsomkost ninger i forbindelse med omstruktureringer i Damco. Salgsavancer var USD 145 mio. (USD 610 mio.) inklusive salg af 24 tankskibe og salg af andele i virksomheder i APM Terminals. Eksklusive nedskrivninger og salgs avancer udgjorde resultatet USD 4,0 mia. (USD 2,9 mia.). Resultatet for 2013 var USD 261 mio. lavere end i 2012, hvor overskuddet var positivt påvirket af en engangsindtægt på USD 899 mio. fra Maersk Oils forlig i en algerisk skattesag. Omsætningen faldt med 4% til USD 47,4 mia. (USD 49,5 mia.), primært som følge af lavere containerfragtrater og en lavere olieproduktionsandel, som blev delvis modsvaret af højere containermængder. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 8,9 mia. (USD 7,0 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 4,9 mia. (USD 5,8 mia.) efter modregning af salgsprovenu, der udgjorde USD 1,4 mia. (USD 3,2 mia.). Gruppens frie pengestrøm var positiv med USD 4,0 mia. (USD 1,2 mia.). Den rentebærende nettogæld faldt med USD 2,9 mia. til USD 11,6 mia. (USD 14,5 mia.). Egenkapitalen udgjorde USD 42,5mia. (USD 39,3 mia.), positivt påvirket af årets resultat på USD 3,8 mia. Der blev udbetalt udbytte på USD 1,1 mia. (USD 945 mio.). Med en egenkapitalandel på 57,1% (54,3%) og en lik vi di tets reserve på USD 14,8 mia. (USD 13,1 mia.) er Gruppen velforberedt og besluttet på at føre sine langsigtede vækst ambitioner ud i livet og handle på de muligheder, der opstår i markederne inden for kernevirksomhederne. Maersk Line leverede et overskud på USD 1,5 mia. (USD 461 mio.), og ROIC var 7,4% (2,3%). Forbedringen blev opnået gennem effektivisering af rutenetværket, som medførte lavere enhedsomkostninger, der også var understøttet af en lavere brændstofpris. De gen nem snitlige fragtrater faldt med 7,2% til USD/FFE (2.881 USD/ FFE), og containermængderne steg med 4,1% til 8,8 mio. FFE (8,5 mio. FFE). Brændstofforbruget blev reduceret med 12,1%. Maersk Line fastholdt sin markedsandel på niveau med sidste år.

9 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Flådekapaciteten blev forøget med 0,2% til 2,6 mio. TEU (2,6 mio. TEU), hovedsagelig som følge af levering af fire TripleE containerskibe i Yderligere 16 TripleE skibe med en kapacitet på TEU forventes leveret i løbet af Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,7 mia. (USD 1,8 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,6 mia. (USD 3,6 mia.). Maersk Oil leverede et overskud på USD 1,0 mia. (USD 2,4 mia.), negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig produktionsandel på boepd ( boepd) samt lavere gennemsnitlige oliepriser på USD 109 pr. tønde (USD 112 pr. tønde). I resultatet for 2012 indgik en engangsskatteindtægt på USD 1,0 mia. fra forliget i en algerisk skattesag samt salgsavancer. ROIC var 16,2% (35,7%). I 2013 var der fokus på at modne porteføljen af vig tige udbygninger, herunder indsendelse af en udbygningsplan for Chissonga i Angola, der også dækker Cubalfun det, som blev gjort i løbet af året. Genindsættelsen af Gryphon FPSOen i Storbritannien, og den fortsatte udbygning af El Merk i Algeriet, fik igen Maersk Oils produktionsandel til at stige fra slutningen af Efterforskningsomkostninger lå fortsat på et højt nive au med USD 1,1 mia. (USD 1,1 mia.) med færdiggørelsen af 25 efterforsknings og vurderingsbrønde, der omfattede to vellykkede Cubalboringer i Angola samt seks vellykkede vurderingsboringer på Johan Sverdrup i Norge. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,2 mia. (USD 3,9 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,8 mia. (USD 2,0 mia.), lav ere end forventet, da en planlagt akkvisition ikke blev gennemført. APM Terminals leverede et overskud på USD 770 mio. (USD 701 mio.) positivt påvirket af avancer fra salg før skat på USD 70 mio. (USD 117 mio.) samt skatteomkostninger på USD 56 mio. (USD 163 mio.). ROIC var 13,5% (15,2%). Antallet af håndterede containere steg med 3% til 36,3 mio. TEU (35,4 mio. TEU), påvirket af tilgange af terminaler til porteføljen. Indtjeningen var positivt påvirket af resultatbidraget for hele året fra den fællesledede andel i Global Ports Investments PLC, Rusland, der blev tilkøbt i november Derudover blev driften påbegyndt i den fællesejede Brasil Terminal Portuario i Santos, Brasilien. Det fortsat høje investeringsniveau omfatter udbygningen af den nye terminal Maasvlakte II i Holland. Der blev indgået aftaler om nye terminalprojekter i Izmir i Tyrkiet og Abidjan i Elfenbenskysten. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 923 mio. (USD 910 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 841 mio. (USD 1,3 mia.). Maersk Drilling leverede et overskud på USD 528 mio. (USD 347 mio.), et historisk godt resultat positivt påvirket af fuld udnyttelse af alle rigge, en højere operationel driftstid samt højere dagrater. ROIC var 10,8% (8,8%). Maersk Drilling indgik i 2013 flere nye større kontrakter og har nu indgået aftale for seks ud af otte nybygninger til levering i Kontraktbeholdningen steg til USD 7,9 mia. (USD 7,0 mia.), og den etårige kontraktdækning udgjorde 94% (98%) ved udgangen af Den ope rationelle driftstid var i gennemsnit 97% (92%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 775 mio. (USD 597 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,5 mia. (USD 555 mio.).

10 8 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Ledelsesberetning Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 235 mio. (USD 132 mio.), og ROIC var 10,9% (6,1%), positivt påvirket af en højere udnyttelsesgrad og forbedrede drifts marginer. Kontraktdækningen for 2014 er 56% og 32% for 2015 eksklusive optioner. Maersk Tankers fik et tab på USD 317 mio. (tab på USD 315 mio.), og ROIC var negativ med 10,4% (negativ med 8,2%). Resultatet var negativt påvirket af nedskrivninger og hensættelser til tabsgivende kontrakter på USD 297 mio. (USD 238 mio.) samt omstruktureringsomkostninger på USD 36 mio. (USD 2 mio.). Eksklusive engangsposter var resultatet et overskud på USD 8 mio. (tab på USD 80 mio.). Maersk Tankers solgte i 2013 syv produkttankskibe, et VLCCskib og 16 LPGtankskibe. Derudover blev 11 chartrede skibe leveret tilbage til ejerne. Maersk Tankers indgik i januar 2014 aftale om at sælge flåden på 15 VLCCskibe til levering i Damco fik et tab på USD 111 mio. (overskud på USD 55 mio.), og ROIC var negativ med 22,0% (positiv med 13,1%). Resultatet skyldtes primært betydelige omkostninger og hensættelser i forbindelse med omstrukturering. Svitzer leverede et overskud på USD 156 mio. (USD 7 mio.), positivt påvirket af avancer fra salg, der blev delvist modsvaret af omkostninger i forbindelse med omstrukturering. I resultatet indgik endvidere nedskrivninger på USD 6 mio. (USD 109 mio.). ROIC var 10,8% (0,5%). Dansk Supermarked Gruppen (DSG) leverede et overskud på DKK 1,8 mia. (DKK 1,3 mia.), hovedsagelig som følge af resultatforbedringer i hele Dansk Supermarked Gruppen samt stigende omsætning i Netto. Der blev den 7. januar 2014 indgået en aftale om at sælge den bestemmende indflydelse i DSG, der er klassificeret som ophørte aktiviteter. AKTIEKURS OG UDBYTTE Aktiekursen på Maersk Baktien steg med 38,1% til DKK i løbet af Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK pr. aktie a DKK 1.000, svarende til en udbytteprocent på 2,4% baseret på Baktiens lukkekurs pr. 30. december FONDSAKTIER Bestyrelsen fremsætter forslag om udstedelse af fire fondsaktier pr. én A.P. Møller Mærsk A/S aktie inden for hver aktieklasse. Dette vil forøge aktiekapitalen fra DKK 4.395,6 mio. til DKK ,0 mio. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført ved overførsel fra overført resultat. KVARTALSTAL Kvartalstal for Gruppen for er tilgængelige på BÆREDYGTIGHED OG KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN En uafhængigt verificeret rapport om bæredygtighed for 2013 er offentliggjort og giver detaljeret information om Gruppens resultater inden for bæredygtighed og ny bære dygtighedsstrategi. Rapporten fungerer som Gruppens fremskridtsrapport i henhold til FNs Global Compact og opfylder årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar og rapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Rapporten er tilgængelig på: Documents/Maersk_Sustainability_Report_2013.pdf

11 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Fra venstre mod højre: Erik Rasmussen, Arne Karlsson, Sir John Bond, Jan Leschly, næstformand Ane Mærsk McKinney Uggla,formand Michael Pram Rasmussen, næstformand Niels Jacobsen, Lars Pallesen, Leise Mærsk McKinney Møller, Robert Routs, Jan Tøpholm, John Axel Poulsen.

12 Maersk Line Mærsk McKinney Møller Aarhus, Danmark Verdens største containerskib, Mærsk McKinney Møller på TEU, anløb en række containerterminaler i APM Terminals globale terminalnetværk på sin jomfrurejse, og det medførte individuelle produktivitetsrekorder i Rotterdam i Holland, Aarhus i Danmark, Göteborg i Sverige og Tanger i Marokko.

13 Forventninger til 2014 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Forventninger til 2014 Gruppen forventer et resultat betydeligt over 2013resultatet (USD 3,8 mia.) påvirket af salget af Dansk Supermarked Gruppen. Det underliggende resultat forventes at være på samme niveau som i 2013 (den fortsættende aktivitet med USD 3,6 mia.) eksklusive nedskrivninger og avancer fra salg. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer, brutto, forventes at blive i niveauet USD 10 mia. (USD 6,3 mia.), mens pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge udviklingen i resultatet. Maersk Drilling forventer et resultat, der er lavere end i 2013 (USD 528 mio.) på grund af planlagte værftsophold i 2014 samt betydelige omkostninger i forbindelse med ud dannelse og indfasning af seks nye borerigge. Maersk Line forventer et resultat på niveau med 2013 (USD 1,5 mia.). Maersk Line stræber efter at forbedre sin konkurrenceevne, selvom faldet i enhedsomkost ninger vil blive mindre end i Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at stige med 45%, og Maersk Line stræber efter at vokse med markedet. Overskudskapacitet vil sandsynligvis presse fragtraterne. Maersk Oil forventer et resultat, der er lavere end 2013 (USD 1,0 mia.) baseret på en oliepris på USD 104 pr. tønde. Maersk Oil forventer en produktionsandel, som er større end boepd. Produktionen vil være større i første og fjerde kvartal, mens planlagte nedlukninger vil resultere i en lavere produktion i andet og tredje kvartal. Stigningen i produktionsandelen fra boepd i 2013 vil hovedsageligt komme fra Algeriet og Storbritannien. Services & Other Shipping forventer et bedre resultat end i Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2014, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på det forventede indtjeningsniveau, og alt andet lige, er følsomhed for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel. Efterforskningsomkostninger forventes at blive på om kring USD 1,0 mia. APM Terminals forventer et bedre resultat end i 2013 (USD 770 mio.) samt en vækst, der ligger over markedet, understøttet af forøget bidrag fra joint ventures og associerede virksomheder samtidig med forbedringer af produktiviteten i eksisterende faciliteter. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,2 mia. Bunkerpris +/ 100 USD/ton /+ USD 0,2 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,9 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia.

14 12 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør På trods af vanskelige markedsforhold på de globale shippingmarkeder var 2013 et godt år for Gruppen. Det underliggende resultat steg fra USD 2,9 mia. i 2012 til USD 4,0 mia., og de fleste af Gruppens virksomheder forbedrede deres resultater takket være et stærkt fokus på effektivitet, markedsmuligheder og kunderelationer. Vi forbedrede balancen og styrkede konkurrenceevnen, så seks af otte kernevirksomheder nu er placeret i øverste kvartil inden for deres branche. Resultaterne er skabt i kraft af kvalitet og hårdt arbejde fra vores medarbejdere. Jeg vil gerne takke ledelsesteamet og medarbejderne i alle Gruppens virksomheder verden over for deres engagerede indsats, den betydelige fremgang og de opnåede resultater. FREMGANG I GRUPPEN Indtjeningsstigningen i 2013 skyldes hovedsagelig en fortsat fremgang i Maersk Line, der styrkede sin ledende position i containershipping målt på løn somhed, markedsandel og indsats på miljøområdet. Resultatet blev opnået gennem forbedret kundeservice, om kostningsstyring og optimering af rutenettet. Den forbedrede konkurrenceevne betyder, at vi også fremover er i stand til at håndtere udfordringerne i en volatil shippingbranche. Den planlagte operationelle alliance på østvest ruterne, P3, er endnu et skridt mod lavere omkostninger. Som forventet var Maersk Oils underliggende resultat lavere end sidste år som følge af et fald i produktionen og lavere oliepriser. Imidlertid stabiliserede produktionen sig som forventet i årets løb, og vi forventer nogen vækst i APM Terminals og Maersk Drilling opnåede en forbedret indtjening i henhold til deres strategi. Alle øvrige virksom heder havde også god fremgang med undtagelse af Damco, hvor den globale organisation er under omstrukturering og nye systemer er ved at blive indført. INVESTERING I FORTSAT EKSPANSION Der blev investeret mere end USD 7 mia. i 2013 for at styrke Gruppen til fremtiden, og de fleste af investeringerne blev allokeret til de fire store kerneforretninger i overensstemmelse med strategien. Vi investerede, hvor det var hensigtsmæssigt og fortrinsvis i vækstmar keder. I Latinamerika åbnede APM Terminals Santos terminalen, Brasiliens største containerterminal, og både helt nye projekter og udvidelser er i gang i Mexico, Costa Rica og Peru. Gruppen foretog en vigtig investering i Rusland i 2013 med købet af National Container Company gennem vores andel i Global Ports; dermed blev Global Ports den største containerterminaloperatør i Østeuropa. Ud over havneudvidelserne øgede Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Svitzer indsatsen i Vestafrika, og Maersk Oil fortsætter efterforskningen i Angola. Fremadrettet ser vi muligheder for vækst i flere af Gruppens mindre, men også i nogle tilfælde markedsledende virksomheder på verdensplan, og med det for øje har vi udvidet Gruppen med en femte kerneforretning Services & Other Shipping hvor indtjeningsmålet er USD 500 mio. i 2016.

15 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Det er af allerstørste vigtighed, at vi til enhver tid holder skarpt fokus på medarbejdernes sikkerhed. I 2013 mis tede fire medarbejdere livet under udførelse af deres arbejde i henholdsvis Vietnam, Peru og Malaysia i APM Terminals og på en Maersk Drilling rig ud for Camerouns kyst. Det tragiske tab af menneskeliv er uacceptabelt og står i skarp modsætning til Gruppens værdier. Vi har fokus på at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed ligger dybt forankret i vores adfærd, præstations og virksomhedskultur, og vi fortsætter bestræbelserne på at undgå ulykker. LØNSOM DRIFT I FREMTIDEN Gruppens 2013 prioritet Projekt FIT indgik som et vigtigt element for at forbedre afkast og frigøre midler til fremtidig lønsom vækst. I årets løb realiserede Gruppen USD 4,7 mia. gennem salg af aktiver, nedbringelse af leasingforpligtelser og forbedringer i driftskapitalen. Det betød, at vi kunne investere i seks nye produkttankskibe og en borerig ud over de planlagte kapitalinvesteringer i Salget af aktiemajoriteten i Dansk Supermarked Grup pen i begyndelsen af 2014 var et andet vigtigt skridt i forbindelse med frasalg af aktiver, der ikke er kerne for retninger. Med vores anden prioritet Stay FIT vil vi fortsat fokusere på at forbedre Gruppens balance for at sikre fortsat vækst og optimere anvendelsen af aktionærernes midler. Den tredje prioritet Udvikle innovative kundeløsninger handler også om at forberede sig til fremtiden. Vi skal sikre, at vi fortsat er i tæt kontakt med vores kunder og partnere og udnytter mulighederne for at skabe løsninger, der er til gavn for begge parter, ved at bruge vores kompetencer, kendskab til markedet og tekniske viden. I en verden i hastig økonomisk og markedsmæssig ud vikling fokuserer Gruppen fortsat meget på virksom hedens værdier, som i over hundrede år har været grund liggende for vores måde at drive forretning på. Også i fremtiden vil vi udvikle os på en bæredygtig måde. Vores forpligtelse over for rettidig omhu og vore medarbejdere minder os dagligt om vigtigheden af at sørge for alle medarbejderes sikkerhed. Vores indsats i 2013 har medvirket til at styrke grundlaget for en solid og lønsom ekspansion i de kommende år. Vi har en professionel organisation, gode markedspositioner og en stærk balance, og der venter en spænden de fremtid for Gruppen. VIRKSOMHEDER I VERDENSKLASSE I 2014 vil vi fortsat fokusere stærkt på at servicere kunder og partnere, vi vil styrke konkurrenceevnen i alle vores virksomheder og derudover levere tilfredsstillende finansielle resultater. Indsatsen for at opnå fremtidig vækst vil stille krav til hele organisationen, eftersom Gruppens kerneforretninger står over for en betydelig ekspansion. Maersk Drilling får således leveret seks nye store borerigge, hvilket medfører øgede investeringer i ansættelse af mandskab, uddannelse og opstartsaktiviteter. Maersk Line øger flåden med ni TripleE skibe, APM Terminals indvier Maasvlakte II terminalen i Holland, og Maersk Oil starter produktion på to nye felter i Storbritan nien og USA. Opfyldelse af indtjeningsmål og overholdelse af forpligtelser er Gruppens første prioritet i Nils Smedegaard Andersen

16 14 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Gruppens strategi Gruppens strategi Gruppen har fulgt sin strategi om at udvikle virksomheder i verdensklasse og samtidig opnå et godt samlet afkast af den investerede kapital. Gruppens portefølje vil fortsat blive mere fokuseret med salg af visse aktiver og virksomheder, der ikke er indenfor Gruppens kerneaktiviteter. Gruppen vil udvikle kernevirksomheder og forbedre effektiviteten af den investerede kapital på tværs af Gruppen. En disciplineret tilgang til anlægsinvesteringer samt salg har medført, at Gruppen er velkapitaliseret. Gruppens finansiering er fra flere kilder, og den tildelte kredit vur dering i september 2013 har yderligere styrket den finan sielle fleksibilitet. Vi ønsker at fastholde en kapitalstruktur, der passer til en stærk investmentgrade kreditvurdering i hele konjunkturforløbet, og støt øge det nominelle udbytte baseret på en underliggende indtjeningsvækst. Gruppen vil vurdere sin kapitalstruktur i perioder med over skyd ende kapital. VORES STRATEGI Vi vil fortsætte med at opbygge et førsteklasses konglome rat gennem aktiv portefølje og resultatstyring, discipli neret kapitalallokering og med en klar finansiel strategi. Vores globale netværk, dygtige medarbejdere og finansielle fleksibilitet bidrager til at skabe velstand for kunder og lande, så de kan udnytte deres økonomiske potentiale. Den nuværende stærke position i vækstmarkeder vil forblive et fokusområde, da Gruppen er i en god position til at bidrage til udviklingen i vækstlande og kapitalisere på væksten. Det er Gruppens finansielle ambition at udvikle sine kerne forretninger og opnå et afkast af den investerede kapital på over 10% gennem konjunkturforløb. Vores succesfaktorer Som gruppe er vores forretningssucces baseret på en række styrker: vores størrelse og globale spændvidde, vores finansielle fleksibilitet, vores dygtige medarbejdere, vores traditionsbundne værdier, vores fokus på sikkerhed og bæredygtighed samt vores initiativer inden for innovation. Samlet udgør disse styrker en enestående platform for fortsat lønsom vækst. Vores værdier Vi er stolte af vores arv, og vores virksomhedsværdier er yderst vigtige for os. Vores værdier er tæt forbundne med den stiftende familie og har hjulpet os med at vinde og bevare vore kunders, forretningspartneres og medarbejderes tillid og goodwill over hele verden. Vores værdier er grundlaget for, hvordan vore medarbejdere optræder, træffer beslutninger og samarbejder med andre uanset om de arbejder i Danmark eller globalt. Værdierne giver vores globale arbejdsstyrke et fælles fundament og sikrer, at vi fortsat over for vore kunder yder en forpligtende og engageret service af meget høj kaliber. En globalt ensartet forståelse af vore værdier er central for deres effektive efterlevelse. Derfor opererer vi med dem på engelsk. Gruppens værdier: Constant Care Take care of today, actively prepare for tomorrow. Humbleness Listen, learn, share, and give space to others. Uprightness Our word is our bond. Our Employees The right environment for the right people. Our Name The sum of our values: passionately striving higher.

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Koncernårsrapport 2012 For at gøre årsrapporten mere overskuelig og brugervenlig har A.P. Møller Mærsk Gruppen valgt at offentliggøre en koncernårs rapport, som ikke indeholder årsregnskabet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 CVR nr. 22756214 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2011 3 Sammenfatning for Gruppen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2013 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen for 2. kvartal 2013 3 Forventninger til 2013 5

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere