Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d. 13.11.2012"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen Sputnik 7 d Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 885 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, 19 stk. 2: Den ( ) nævnte tilsynsfunktion skal blandt andet sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Berg Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende Søren Berg, tilsynsførende Specialområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, København V Fakta om undervisningsstedet Målgruppen for Sputnik 7 er elever i alderen år. Fælles for eleverne er, at de har diagnoser indenfor autismeområdet - herunder Aspergers syndrom Infantil autisme Atypisk autisme Non Verbal Learning Disorder (NLD) Desuden kan eleverne have krydsdiagnoser - eksempelvis Tourettes syndrom, ADHD og OCD. Eleverne har i mange tilfælde været i forbindelse med det psykiatriske system. Eleverne befinder sig som udgangspunkt kognitivt indenfor normalområdet, og der sigtes imod, at eleverne kan tage eksamen i et eller flere af de eksamensfag, der udbydes på afdelingen. Specialområdet Gyldenløvesgade København V Telefax

2 De fleste af eleverne har en problematisk skolehistorie med sig fra folkeskolen, hvor de ofte har haft en oplevelse af at være holdt udenfor og misforstået og har reageret ved at trække sig fra fællesskabet. Der er 28 elever indskrevet på skolen fordelt fra 5-10 klasse. Institutionsnummer: Undervisningspersonalet Anders Guldagger Bettina Råschou Anja P.Blicher Kirsten Kristensen Martin E. Olsen Mateja Mursec Beate Breum Allan Nordquist Niels C. Bahn Camilla Vindelin Simon Kristensen Jeppe Kurland Tobias Arrildt Halimi Chikri Leder og lærer Souschef og pædagog Pædagog Pædagog Pædagog Underviser Underviser Køkkenmedarbejder Undervisningsoverenskomst Er indgået med Børne- og Ungdomsforvaltningen i København juni måned Konklusion på tilsynsbesøg (eventuelle forudsætninger denne konklusion hviler på, er nævnt nederst i rapporten) Jeg finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet Sputnik 7 står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 40, stk. 1. Side 2 af 6

3 Bilag udleveret i forbindelse med tilsynet Personaleoversigt og liste over kvalifikationer Liste over fritagelser 7-10 klasse Klassernes skemaer 3 eksempler på socialpædagogiske handleplaner Timefordeling 7-9 klasse Oversigt over emneuger og fredagsundervisning Liste over elever med klassetrin og indskrivningsdatoer Timefordeling Undervisningsplan for Fysik/kemi Eksempel på undervisningsplan for eksamenselev Generel beskrivelse af hold 4 samt undervisningsplan for holdet. Timetalsberegning og fagrække Skolen Sputnik 7 tilbyder fuld fagrække og lever op til minimumstimetallene i Københavns Kommunes styrelsesvedtægt for Folkeskolen. Blågårdsskolen har prøveretten for skolen Sputnik. Der forefindes fritagelser for Tysk, Fysik/Kemi og Engelsk Beskrivelse af tilsynsbesøg Tilsynet er bestået af deltagelse i personalets morgenmøde, morgenmad med eleverne, tilsyn i samtlige klasser, deltagelse i pauseaktiviteter samt afslutningsvist et møde med skolens ledelse. Morgenmøde 8: personaler er samlet samt skolechef Michael Rasmussen. Leder af Sputnik 7 styrer mødet. Gårsdagens problematikker tages op, og der er en generel drøftelse af en pigeproblematik, lokaleindretning kontra elevers behov, praktik til elev der var gået godt m.m. Der vendes en bekymring i forhold til en elev, der ikke møder op grundet de hjemlige forhold. Drøftelse om indberetning til sagsbehandleren. Et par elever har haft en konflikt, og der sker en drøftelse af konfliktløsningen vedrørende dette. Disse Side 3 af 6

4 drøftelser ting tager 20 min. Derpå skiftes fokus til denne dag. Et par ture aftales, idet nogle elever skal til Vestamager og andre på besøg på HTX. Der kommer denne dag ligeledes en hundetræner forbi, og fortæller om hundetræneruddannelse. Der er rollespil om eftermiddagen, og i den forbindelse laves generelle aftaler for eftermiddagens program. 1. Lektion, engelsk med Hold Eksamensholdet. 5 elever (2 piger og 3 drenge)og to lærere. Holdet skal se en film på engelsk og vælge sig en karakter ud, som de efterfølgende skal lave en personkarakteristik på. Timen starter med en brainstorm omkring ungdomskultur. Eleverne går med på den og kommer aktivt deltagende med indspark. Eleverne ser derefter filmen The breakfast club i et stort fællesrum og eleverne tager noter i deres kladdehæfter imens. Holdet har også tidligere set Juno, hvilken har klare paralleller til temaet i den sete film og årsplanen for holdet i dansk i øvrigt. 2. Lektion. Matematik med hold til 8 klasses elever 7 elever sammen med tre lærere. Eleverne har udleveret en kopiside med forskellige matematikopgaver indenfor brøkregning, decimalregning og multiplikation. Forud for dette har de modtaget et fælles tavleoplæg omkring ovenstående Der ses en meget rolig stemning i lokalet, og eleverne arbejder primært selvstændigt mens lærerne løbende understøtter processen. Holdet holder en kort pause efter færdiggørelsen af opgaverne. ne kører undervisningen med overbevisende ro og faglighed. Lokalet indrettet som skole med tavle og borde. Der ses få visuelle afledningsmuligheder og eleverne har tydeligt fokus på skolearbejdet. Efter pausen går holdet ned til deres egne arbejdsstationer, hvor de arbejder individuelt med deres egne materialer. Der ses en faglig niveaumæssig spredning svarende til 4-8 klasse. Hver elev har egen computer og udenfor klassen ses der store lyse fællesrum med masser af plads til at slappe af. Eleverne sidder i to separate lokaler. Timen går i gang igen efter 15 minutters pause. En elev er på besøg fra en Frederiksbergafdeling af Sputniks skoler, og har en pædagog med fra denne. Eleven skal deltage i undervisningen frem til frokost med henblik på et fremtidigt skoleskifte. Materialer der er tilstede: Remasystemets bøger for 6-8 klasse. Enkelte elever er svære at motivere på skolearbejdet, og i den forbindelse virker det forstyrrende, at de enkelte elever har mulighed for at gå på sin egen pc midt i timen, idet denne er placeret umiddelbart foran hver enkelt elev. Side 4 af 6

5 3. Lektion Matematik med hold 3 (mellemtrinselever). 6 elever fordelt over tre separate lokaler, delt over af niveaumæssige årsager. Eleverne starter direkte ud med at arbejde i egne Rema 5 materialer. Der ses ingen mulighed for afledning i rummet og eleverne går selv i gang. Denne del af hold 3 er de elever, der i matematik og dansk stort set er aldersvarende fagligt. Eleverne er motiverede for undervisningen og aktivt deltagende. Skift til anden halvdel af hold 3. En enkelt elev sidder med sin egen lærer. Og arbejder i samme materialeserie som første gruppe af hold 3. Eleven har markant mere brug for lærerstyring i arbejdet, men er dog aktivt deltagende i arbejdet. Dette lokale er lidt større end det foregående, men indrettet på samme måde. Dog ses der i lokalet en del nye frilæsningsmaterialer. De to resterende elever sidder med en pædagog i et tredje rum med samme aktivitet 4. Lektion Dette hold består af 10.klasses elever (Hold 4). De har værkstedsfag og arbejder i et værksted i kælderen. Der laves fuglekasser til blåmejser efter udspecificerede mål. 2 elever og to lærere. En elev er i køkkenet og hjælper med frokosten og en elev er fraværende. Eleverne er nysgerrige på mig, men virker glade for aktiviteten. Hold 4 består af elever med en kognitiv problematik, men der ses klar interesse for denne praktiske undervisning. Tilsynsmøde Efter tilsynet afholdt jeg møde med skolens ledere samt Skolechef Michael Rasmussen. Vi drøftede tyskundervisningen og Fysikundervisningen som sker i samarbejde med andre Sputnik skoler. Dernæst drøftede vi fritagelsespapirer. Der findes en kommunal skabelon som jeg gerne så Sputnik brugte fremadrettet. Vi drøftede format og indhold for elevplanerne som Sputnik kalder Socialpædagogisk handleplan. Jeg vil gerne have, at det fremgik tydeligt af planen, at den var en elevplan. I den forbindelse skal den leve op til Bekendtgørelse 750 om elevplaner. Sputnik ville eftersende allonger på de fremsendte planer til tilsynet i forhold til at sikre, at elevplanerne indeholdt informationer om evalueringen af alle fag. Så talte jeg om lokalernes indretning og den forskel der var på undervisningen i de respektive rum. Tændte computere stjæler efter min mening for meget af elevernes opmærksomhed. Jeg mener, at Sputnik nøje bør overveje, om ikke indretningen af visse grupperum er uhensigtsmæssig, idet det af tilsynet fremgik, at en del elever ikke kan løsrive sig fra computeren 100 % i timerne. Side 5 af 6

6 Eventuelle bemærkninger der knytter sig til konklusionen Sputnik skal efter gensidig aftale fremsende allonger til elevplanerne hurtigst muligt. Søren Berg Tilsynsførende Skolelederunderskrift (tilsynsrapporten bedes underskrevet og returneret senest 2 uger efter modtagelsen) Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt. kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som bilag. Med venlig hilsen Søren Berg Side 6 af 6

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på:

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn d.15.3, 10.4 samt 6.4.2013 på: Sputnik 1 - Teglværksgade 37, 5 2100 København Ø Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr.

26-11-2013. Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard. Sagsnr. 2013-0257389. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Karlsvognen Behandlingsskolerne Amager Strandvej 58 2300 København S Att. Mette Buchard Tilsynsrapport Karlsvognen 2013 Lovgrundlag for

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Kære forældre...3 Jeksendalskolens elever...3 Elever på skolen...4 Personalegruppen...4 Skolens fysiske rammer...4 Skolens fysiske miljø...5 Jeksendalskolen fælles og gruppeopdeling...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynserklæring 2014

Tilsynserklæring 2014 Tilsynserklæring 2014 Skole Byens Skole, Høffdings vej 75, 2500 Valby Skolekode 101111 Tilsynsførende Lektor, ph.d. Camilla Hutters, fam@koedhutters.dk Tilsynets art og omfang Tilsynet er gennemført 10.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012

Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn ved Dalgaarden 7., 8. og 9. februar 2012 27. februar 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 8. november 2010 Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1471-061/ATG 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Behandlingshjemmet Sølyst... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver

Elevplan i praksis. - erfaringer og perspektiver Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 4-2004 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver 1 Elevplan i praksis - erfaringer og perspektiver Poul-Erik

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere