T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 0 8"

Transkript

1 T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r Menighedsrådsvalg 2008 Livets mening åbenbarer sig i grænsefeltet Ældreudflugt til Holmegaard Glasværk Spil Dansk Dagen Julen i Lyngby Kirke Hvad skal man tro?

2 2 Livets mening åbenbarer sig i grænsefeltet Af Leif Bork Hansen Ifølge den ungarske nobelpristager, Imre Kertész, er det karakteristisk for diktaturer, at de eksproprierer det enkelte menneskes identitet. Som om det nøgne liv i sig selv ingen betydning har, men kun, hvad staten tillægger det. Denne ekspropriering er ved at snige sig ind i Danmark. Det er blevet sværere at være anderledes i Danmark med en anderledes etnisk baggrund eller tro. Korstogene mod de anderledes har trukket blodige spor gennem Europas historie. For mig er livet ude i grænsefeltet det afgørende: Dette mirakuløse, at der kan opstå en uventet samhørighed, hvor vi ikke troede det muligt. Da jeg som ung gik på det teologiske fakultet, var et hovedanliggende reformatoren Martin Luthers opgør med den katolske kirke. Til eksamenspensum hørte bekendelsesskriftet Den augsburgske bekendelse. Her er der et ord, der går igennem bekendelsesskriftet, det latinske: Damnant. De fordømmer. De fordømmer katolikkerne, jøderne, muslimerne. Eller hvem det nu drejede sig om. Igennem mødet med flygtningene gik det siden op for mig, at det er en skæbnesvanger fejltagelse bevidstløst at overføre denne model på nutiden. Ærkebiskop Desmond Tutu fra Sydafrika taler om, at Gud har en drøm. Det drejer sig om en afrikansk udformet vision, der står i modsætning til den vision, der har redet Europa, og foreløbig fandt sin kulmination i Auschwitz, med udryddelsen af de anderledes. Under Anden Verdenskrig blev 6 millioner jøder udryddet fordi de var jøder. En dag kan det være muslimerne, der risikerer at stå for tur. Desmond Tutu ser Guds drøm for sig: I Guds familie er der ingen, som står udenfor. Alle hører til den. Sort og hvid, rig og fattig, homoseksuel og heteroseksuel, jøde og araber, palæstinenser og israeler, katolik og protestant, serber og albaner, hutu og tutsi, muslim og kristen, buddhist og hindu, pakistaner og inder alle hører til. Sand forsoning er aldrig omkostningsfri. Den kostede Guds søn livet, påpeger Desmond Tutu. Man vælger ikke selv sin familie, siger han i bogen Gud har en drøm. Den er Guds gave til os, ligesom vi er til den. Hvis vi kunne, ville vi måske have valgt andre brødre og søstre. Heldigvis eller desværre kan vi ikke. Vi hører til den, ligesom den hører til os. Og uanset hvordan en broder måtte være, kan man ikke fornægte ham. Han kan være morder eller det, der er værre, men han vil altid være ens bror. Uden forsoning er der ingen fremtid, ingen mening. Vidste du det? nej, det er Frans af Assisi af Karsten Møller Mange tror, at når de ser en korsfæstet person på et kalkmaleri, så må det da være Jesus. Det er ikke altid tilfældet. I Lyngby kirke kan man fx se dette kalkmaleri, der forestiller Frans af Assisi. Frans af Assisi ( ) blev født i en velhavende italiensk handelsfamilie. I stedet for at følge familiens ønsker om et solidt, borgerligt job, valgte Frans at leve et liv i nøjsomhed og for andre. Han stiftede derfor Franciskanerordenen (gråbrødrene eller barfodsmunkene), der i middelalderen stod for en del klostre i Danmark. Der er fortalt mange myter om Frans. En af dem fortæller, at Frans under en bøn så den korsfæstede Jesus for sig, og der sprang blod fra Jesus til Frans, hvorved han fik stigma på samme måde som Jesus. Denne myte er afbildet i Lyngby kirke.

3 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Ældreudflugt til Holmegaard Glasværk Tirsdag d. 23. september er der arrangeret en udflugt for ældre til Holmegaard Glasværk. Afgang i bus fra Baunehøj kl , fra Lyngby Kirkestræde 10 A kl Hjemkomst ca. kl På vejen ud besøger vi Vejleå Kirke i Ishøj. Pris kr. 150,-. Prisen inkluderer middag og eftermiddagskaffe på Glaskroen. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag d. 16. september. Spil Dansk Dagen På Spil Dansk Dagen torsdag d. 30. oktober vil der landet over være en mængde musikalske arrangementer. I år er der i anledning af Sangens År mulighed for at være med i Kirkerne synger et særligt landsdækkende arrangement for de danske kirker på Spil Dansk Dagen. I Lyngby Kirke er det organist og kantor Gerda Hartmann, der står for arrangementet, som begynder i kirken kl og fortsætter i Sognegården. Medvirkende er bl.a. koncertsangere, operasanger, kirkens kor, Lensgrevindens Serenadeensemble, Duo Fog & Olsen, Carl Nielsen Jazz Trio og duoen Fyr og Bi. Der vil være musik for fløjte, obo, trompet, guitar, kontrabas, klaver og orgel. Fællessalmer og -sange vil indgå i programmet, og Menighedsrådet byder på et let traktement. Gratis adgang. Hvad skal man tro? kristendom for voksne nybegyndere eller genstartere Ét er at få kristendom ind med modermælken, noget andet at lære den som voksen. Ét er at have lært noget om kristendom, da man var barn og gik til konfirmandundervisning, noget andet at skulle tænke over den som en del af voksenlivet, hvor man kræver svar på elementære spørgsmål: Tro og viden? Hvem er Gud? Hvor er Gud? Hvad er meningen med livet? Bliver man lykkelig af at være religiøs? Hvad er et godt liv? Alle Helgens Dag Søndag d. 2. november kl Lysmesse ved Rikke Vanggaard Der vil være mulighed for at tænde et lys for at mindes det eller de mennesker, vi har mistet og savner. Sorgen har et navn derfor vil vi denne dag også nævne navnene på de mennesker, der betød alt for os Man må begynde et sted! Man kunne begynde med sig selv og alle de andre, der også tumler med de samme spørgsmål. Kom og vær med i en åben og fordomsfri samtale om kristendom år Samtalerne vil tage udgangspunkt i en ny bog: Hvad skal man tro. 7 indgange til kristendommen (Else Hviid og Birgitte S. Larsen. People s Press 2008). Onsdagene 24. september, 29. oktober og 26. november Hver gang kl i Sognegården. Tilmelding til Jørgen Demant, tlf.: , i livet og nu ikke er her mere. Inden gudstjenesten vil der i våbenhuset stå en kurv, hvori man kan lægge et stykke papir med det navn, man gerne vil have nævnt. kl Gudstjeneste I ord, toner og meditation vil vi kalde erindringen frem om vore døde, der var med til at forme vort liv.

4 4 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Søren Kierkegaard-aftener ved Leif Bork Hansen Torsdag d. 18. september Kierkegaard og Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer, der var teolog, var med i det mislykkede attentat mod Hitler og blev hængt d. 9. april Hans fængselsbreve vidner om den Kierkegaardske lidenskab, og Bonhoeffer vender sig som Søren Kierkegaard imod at isolere kristendommen i kirkerne eller i menneskets indre. Optaktsaftener til Sogneudflugten til Dresden Torsdag d. 11. september kl Professor Per Øhrgaard (Copenhagen Business School) fortæller om tysk historie og kultur. Han vil forsøge at indkredse, hvori den tyske nationalkarakter består. Man taler om den dybe og indadvendte tyske kultur i modsætning til den mere lette og elegante franske kultur. Endvidere vil foredraget komme ind på udvekslingen mellem tysk og skandinavisk kultur. Menighedsrådsvalg 2008 Tirsdag d. 11. november 2008 afholdes der valg til menighedsrådene over hele landet. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Kgs. Lyngby Sogn af 14 valgte medlemmer samt sognets tre præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således sammensætter bestyrelsen for kirkens forvaltning og det kirkelige liv i sognet. Torsdag d. 20. november Kierkegaard og Agnes Heller Agnes Heller er en jødisk-ungarsk filosof, der i 2006 modtog Sonningprisen i København. Hver gang kl i Sognegården. Litteraturstudiekreds Kom og få en god læseoplevelse! Litteraturkredsen fortsætter vi læser bøger og får lejlighed til at dele læsefrugterne med andre. Torsdag d. 23. oktober I. P. Jacobsen: Niels Lyhne Torsdag d. 27. november Hans Otto Jørgensen: Hestenes øjne Torsdag d. 11. december Linn Ullmann: Nåde Hver gang kl i Sognegården. Den første bog kan afhentes på kirkekontoret fra d. 15. september. Torsdag d. 25. september kl Forfatter og cand. pæd. Mogens Wenzel Andreasen giver i lyd og ord en introduktion til musiklivet i Dresden og Leipzig. Leipzig var Bachs hjem de sidste mange år af hans liv, og byen har et af de ældste og bedste orkestre i Europa, Gewandthausorkestret. I Leipzig studerede Grieg, Johan Svendsen, Horneman og Heise, og Niels W. Gade fik sit europæiske gennembrud her. I Dresden begyndte Wagner sin karriere, og senere blev byens berømte Semper Oper hjemsted for Richard Strauss operaer. Onsdag d. 8. oktober kl Leif Bork Hansen og Jørgen Demant vil tegne et portræt af det 20. århundredes tyske teologi, som har været med til at præge den hjemlige danske teologiske og kirkelige verden. Teologer som Karl Barth, Rudolf Bultmann og Dietrich Bonhoeffer står som markante teologiske skikkelser. Optaktsaftenerne er selvfølgelig tænkt til deltagerne i turen. Men interesserede, der ikke deltager, er også meget velkomne til at komme disse aftener, som foregår i Sognegården. Tirsdag d. 2. september kl i Sognegården afholdes der orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. Her vil valgproceduren samt arbejdet i menighedsrådet blive gennemgået. Efter orienteringsmødet er der opstillingsmøde, hvor mødeforsamlingen opstiller en liste til menighedsrådet. Bliver der efterfølgende ikke opstillet flere lister, er det kandidaterne på denne liste, der er valgt til menighedsrådet. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt: at arbejde for kirkens liv og vækst at medvirke med sine ideer og energi til et godt kirkeligt liv i sognet at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) Alle er velkomne til orienterings- og opstillingsmødet. Mere information om menighedsrådsvalget 2008 vil blive bragt i lokalaviserne og på Lyngby Kirkes hjemmeside.

5 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r 5 Eftermiddagsgudstjenester: Kirken i det offentlige rum Tre eftermiddagsgudstjenester i efteråret er kendetegnet ved tema-gudstjeneste anden musik middag debat. Søndag d. 26. oktober kl Gud & Tørklæder Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer sognepræst Kathrine Lilleør med et oplæg til debatten om religiøse symboler i det offentlige rum. Søndag d. 9. november kl Skabt til at begynde ved Leif Bork Hansen Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer ekstern lektor ved Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet, cand. theol. Karen Marie Mortensen og fortæller om Hannah Arendt, der var én af det 20. århundredes store filosofiske og politiske tænkere. Karen Marie Mortensen har netop udgivet en ny bog: Skabt til at begynde. Det augustinske spor hos Hannah Arendt. Anis Søndag d. 23. november kl Kirke & Demokrati Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen med et oplæg til debatten om lægfolks indflydelse på folkekirken. Babysalmesang og rytmik ved Marianne Ørum og Rikke Vanggaard Babysalmesang er for Jer med små børn i alderen ca. 7 måneder til 2 år ældre søskende er meget velkomne også. I kirkerummet danser, spiller og synger vi med børnene hjulpet på vej af forskellige instrumenter og en enkelt faldskærm. Lyngby Kirke 10 torsdage kl fra 28. august til 30. oktober. Tilmelding til kirkekontoret. Julen i Lyngby Kirke Adventsfest Søndag d. 7. december kl Gudstjeneste ved Rikke Vanggaard. Lyngbykirkernes Børnekor medvirker. Herefter er der adventsfest i Sognegården med adventstale, Luciaoptog, kinesisk lotteri og frokost. Lørdag d. 13. december kl Julekoncert med Københavns Politi Sangkor. Koret vil synge flerstemmige udenlandske korsatser samt danske julesange i fine afstemte arrangementer. Politikoret er et herrekor, som i mange år har sunget julen ind i Lyngby Kirke og hermed glædet alle tilhørere med deres stemningsfyldte korsang. Menigheden deltager i koncerten med et par fællessalmer organist Gerda Hartmann medvirker. Efter koncerten i kirken fortsætter koret i Sognegården med deres traditionelle gospelsang. Menighedsrådet byder på gløgg og æbleskiver. Gratis adgang. Tirsdag d. 16. december kl Julegudstjeneste for ældre ved kirkens præster. Efter gudstjenesten inviteres til kaffe og kage i Sognegården. Søndag d. 21. december kl De 9 Læsninger ved kirkens præster, organist og kor. De 9 Læsninger er en engelsk juletradition i den danske kirke sang, musik og ord om Jesu fødsel. Juleaften onsdag d. 24. december 4 gudstjenester: Kl , 15.15, og Juledag og 2. juledag Gudstjeneste kl

6 6 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Lappemøder I mødelokalet, Lyngby Kirkestræde 10 A, strikkes og hækles tæpper og trøjer til Mother Teresas arbejde i Indien. Alle interesserede er meget velkomne. Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden kl og 18. september 2. og 16. oktober 6., 20. og 27. november Ældremøder Tirsdag d. 2. september Tirsdag d. 7. oktober ved Rikke Vanggaard Tirsdag d. 4. november ved Leif Bork Hansen Tirsdag d. 2. december Hver gang kl i Sognegården. Samtalerum for forældre der har mistet voksne børn Forældre, der har mistet et voksent barn, indbydes til fælles samtale med andre i samme situation. Vi mødes 1. onsdag i måneden Lyngby Kirkestræde 10 A kl september 1. oktober 5. november 3. december Man er velkommen til at ringe til Leanne Corward, tlf.: , til kirkekontoret, eller blot møde op. Legestue ved Vibeke Lentz Lyngby Kirke inviterer til legestue i Sognegården hver onsdag kl Der vil dog ikke være legestue i ferierne. Mød op til socialt samvær med dine børn i alderen 6 mdr. til 6 år. Der vil blive sunget og spillet. I kan få lidt af spise og drikke det koster kr. 15,- pr. måned pr. barn. 17. december er sidste gang inden juleferien. På gensyn fra 3. september Vibeke Lentz Baunehøj Plejehjem Såvel gudstjenester som sammenkomster for ældre på Baunehøj Plejehjem er åbne for alle. De begynder kl og ledes af Leif Bork Hansen. Adressen er: Områdecenter Baunehøj, Bauneporten 22. Tirsdag d. 9. september Gudstjeneste Tirsdag d. 23. september Ældreudflugt Tirsdag d. 14. oktober Sammenkomst Tirsdag d. 28. oktober Gudstjeneste Tirsdag d. 11. november Sammenkomst Tirsdag d. 25. november Gudstjeneste Tirsdag d. 9. december Luciaoptog med børn fra Menighedsbørnehaven Tirsdag d. 16. december Julegudstjeneste for ældre i Lyngby Kirke Menighedsrådsmøder Tirsdag d. 16. september Tirsdag d. 21. oktober Tirsdag d. 18. november Tirsdag d. 16. december Møderne er offentlige. Hver gang kl i Sognegården. Høstgudstjeneste Søndag d. 5. oktober kl Høstgudstjeneste. Lyngbykirkernes Børnekor medvirker. Efter gudstjenesten samles vi i Sognegården til frokost med fortælling og sang.

7 K o n t a k t t i l L y n g b y k i r k e 7 Præsterne Julie K. Goldschmidt (kbf) Barselsorlov. Jørgen Demant (kbf) Hjortekærsvej Kgs. Lyngby Tlf.: Træffetid: Tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag kl Mandag fri. Leif Bork Hansen Rustenborgvej Kgs. Lyngby Tlf.: Træffetid: Mandag til torsdag kl Onsdag tillige kl Fredag fri. Vikar for Julie K. Goldschmidt: Rikke Vanggaard Træffes tirsdag til fredag på tlf.: Mandag fri. Bladet Lyngby Kirke Ansvarshavende redaktør: Jørgen Demant Redaktion: Bladudvalget Layout: Mindgame Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Stof til næste nummer: Afleveres til ansvarshavende redaktør senest 1. november 2008 Kirkekontoret Lyngby Kirkestræde 10 A Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognegården: Stades Krog 9 Organist Gerda Hartmann Elverbo 9, Øverød 2840 Holte Tlf.: Træffes bedst kl Træffes ikke onsdag. Kirketjener Marianne Ørum Tlf.: Træffes ikke tirsdag. De grønne pigespejdere Nærmere oplysninger: Tanja Arnholtz Jensen Tlf.: Menighedsrådet Formand for menighedsrådet Peter Schmidt Poppelhegnet 13, st. th Kgs. Lyngby Tlf.: Kirkenøglen Fødselsanmeldelse Fødsel meddeles senest 14 dage efter til kirkekontoret. Fødselsanmeldelsen samt (for ugifte) Omsorgs- og ansvarserklæring medbringes. Navngivning Navngivning finder sted ved henvendelse til kirkekontoret. Barnet skal have navn, enten ved navngivning eller i forbindelse med dåb, inden 6 måneder. Dåb Dåb anmeldes til kirkekontoret; selve dåbshandlingen aftales med den præst, der skal foretage dåben. Vielse Vielse anmeldes til kommunens vielseskontor, der udsteder prøvelsesattest. Skal vielsen finde sted i kirken, aftales tid ved henvendelse til kirkekontoret. Begravelse og bisættelse Henvendelse rettes til den præst, der skal medvirke, eller til kirkekontoret. Kirken er åben alle dage kl Se også

8 g u d s t j e n e s t e r September Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant Søndag d søndag efter Trinitatis Leif Bork Hansen Kirkekaffe Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant Oktober Søndag d søndag efter Trinitatis Leif Bork Hansen Høstgudstjeneste Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Kirkekaffe Søndag d søndag efter Trinitatis Peter Hansen Gudstjeneste for hørehæmmede Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant November Søndag d. 2. Alle Helgens Dag Jørgen Demant Søndag d søndag efter Trinitatis Kirkekaffe Leif Bork Hansen Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Søndag d. 23. Sidste søndag i kirkeåret Jørgen Demant Søndag d søndag i advent December Søndag d søndag i advent Søndag d søndag i advent Tirsdag d Kirkens præster Julegudstjeneste for ældre Søndag d søndag i advent Kirkens præster De 9 Læsninger Onsdag d. 24. Juleaften Rikke Vanggaard Rikke Vanggaard Leif Bork Hansen Jørgen Demant Torsdag d. 25. Juledag Fredag d juledag Søndag d. 28. Julesøndag Læs mere om vores arrangementer og find oplysninger om sogn og menighed på Se også Lyngby Kirkes annoncer i Det Grønne Område. Næste nummer af Lyngby Kirke udkommer til januar 2009.

Eftermiddagsgudstjenester: Fremtidens folkekirke

Eftermiddagsgudstjenester: Fremtidens folkekirke T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e September oktober november december 2007 Eftermiddagsgudstjenester: Fremtidens folkekirke Fra Christensen til Krarup dansk kirkeliv i det 20. århundrede

Læs mere

T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 0 8

T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 0 8 T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 0 8 Verden i en vanddråbe Kulturtræf på tværs Grundlovsfest Sommerudflugt til Frederiksdal Sommerhøjskole 2 Verden

Læs mere

Når murene mellem Paradis og Infernum brydes ned Kirken og EU I Luthers fodspor Søren Kierkegaard-aftener Lyngbykirkernes Børnekor og Spirekor

Når murene mellem Paradis og Infernum brydes ned Kirken og EU I Luthers fodspor Søren Kierkegaard-aftener Lyngbykirkernes Børnekor og Spirekor Til s a m t li g e h uss t a n d e Ly ng by k i r k e sep t e m be r o k t o be r n o v e m be r d e c e m be r 2 0 0 9 Når murene mellem Paradis og Infernum brydes ned Kirken og EU I Luthers fodspor Søren

Læs mere

De sammenspiste: Om Faderhuset, Ungdomshuset og Kirkehuset

De sammenspiste: Om Faderhuset, Ungdomshuset og Kirkehuset T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 0 7 De sammenspiste: Om Faderhuset, Ungdomshuset og Kirkehuset Sommerhøjskole ved Lyngby Kirke Sangaften Sommerudflugt

Læs mere

Barndommens røde tråd

Barndommens røde tråd T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 011 Barndommens røde tråd Halloween Spaghettigudstjenester Kvinder i kirken Fyraftenssang

Læs mere

Tiden læger alle sår eller gør den? Menighedsmøde

Tiden læger alle sår eller gør den? Menighedsmøde Ly ng by k i r k e j a n u a r fe b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 1 0 Fosterdiagnostik hvad skal jeg gøre? Tiden læger alle sår eller gør den? Eftermiddagsgudstjenester: Etiske dilemmaer Menighedsmøde

Læs mere

Ingen fremtid uden forsoning

Ingen fremtid uden forsoning T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke j a n u a r f e b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 0 7 Ingen fremtid uden forsoning Legestue Efter Da Vinci Mysteriet Musikgudstjenester 2 Der er ingen

Læs mere

Ly ng by k i r k e. Menneskets selvbestemmelse. De grønne pigespejdere Eftermiddagsgudstjenester Studiekredse Babysalmesang

Ly ng by k i r k e. Menneskets selvbestemmelse. De grønne pigespejdere Eftermiddagsgudstjenester Studiekredse Babysalmesang T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e September oktober november december 2006 Menneskets selvbestemmelse De grønne pigespejdere Eftermiddagsgudstjenester Studiekredse Babysalmesang

Læs mere

Ly ng by k i r k e. Danskerne sætter sig i skriftestolen. Jobs Bog et forløb i 3 dele

Ly ng by k i r k e. Danskerne sætter sig i skriftestolen. Jobs Bog et forløb i 3 dele T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Ly ng by k i r k e Januar februar marts april 2009 Danskerne sætter sig i skriftestolen Jobs Bog et forløb i 3 dele Eftermiddagsgudstjenester Søren Kierkegaard-aftener

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Leif Bork Hansen Pinsegudstjeneste Frilandsmuseet

Leif Bork Hansen Pinsegudstjeneste Frilandsmuseet T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e M a j j u n i j u l i a u g u s t 2 Leif Bork Hansen Pinsegudstjeneste Frilandsmuseet Ny altertavle Markedsdag Sommerudflugt og sognetur 0 1 2

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lyngby kirke. Om at spise dyr Vesper og pilgrimsvandring. Kristendom og konsekvens!

Lyngby kirke. Om at spise dyr Vesper og pilgrimsvandring. Kristendom og konsekvens! T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 1 0 Om at spise dyr Vesper og pilgrimsvandring Kristendom og konsekvens! 2 Om at

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Ly ng by k i r k e. Det gælder den fælles overlevelse

Ly ng by k i r k e. Det gælder den fælles overlevelse T i l s a m t l i g e h u s s ta n d e Ly ng by k i r k e m a j j u n i j u l i a u g u s t Det gælder den fælles overlevelse Lyngbykirkernes Børnekor Sommerhøjskole ved Lyngby Kirke 2007 Sommerudflugt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Nyhedsbrev. August September Oktober

Nyhedsbrev. August September Oktober Nyhedsbrev August September Oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke d. 20. august 10. søndag efter Trinitatis d. 27. august 11. søndag efter Trinitatis Poul Erik Kammersgard d. 3. september 12. søndag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Ly ng by k i r k e. Præst? Aldrig i livet!

Ly ng by k i r k e. Præst? Aldrig i livet! T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Ly ng by k i r k e m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 0 9 Præst? Aldrig i livet! Skibet der forsvandt Hvad er Jesus for en fisk? Sommerhøjskole Grundlovsfest

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kristen valg eller vane? Mod et samfund med et menneskeligt ansigt

Kristen valg eller vane? Mod et samfund med et menneskeligt ansigt T I L S A M T L I G E H U S S T A N D E LY N G B Y K I R K E S E P T E M B E R O K T O B E R N O V E M B E R D E C E M B E R 2 0 0 5 Kristen valg eller vane? Mod et samfund med et menneskeligt ansigt Ad

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold

Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold Ly ng by k i r k e j a n u a r f e b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 1 1 Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold 2 Kirken skal restaureres af Jørgen Demant, formand for menighedsrådets

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

GUDSTJENESTER CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lyngby kirke. Fælles pinsegudstjeneste på Frilandsmuseet. Kirken af levende stene. Sommerhøjskole Helte og Skurke Markedsdag og kulturtræf

Lyngby kirke. Fælles pinsegudstjeneste på Frilandsmuseet. Kirken af levende stene. Sommerhøjskole Helte og Skurke Markedsdag og kulturtræf T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke m a j j u n i j u l i a u g u s t 2 0 1 1 Fælles pinsegudstjeneste på Frilandsmuseet Kirken af levende stene Sommerhøjskole Helte og Skurke Markedsdag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Munkesten til Spanien

Munkesten til Spanien T I L S A M T L I g E H U S S T A N D E Ly Ng By K I R K E J A N U A R F E B R U A R M A R T S A P R I L 2 0 1 2 Munkesten til Spanien Pilgrimsvandring Kvinder i kirken Politikere om kirke og stat Fangekoret

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Erstatningsbarnet Når alt håb synes ude, kan vi begynde forfra

Erstatningsbarnet Når alt håb synes ude, kan vi begynde forfra T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke J a n u a r f e b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 0 6 Erstatningsbarnet Når alt håb synes ude, kan vi begynde forfra Koncerter i Lyngby Kirke Sogneindsamling

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

LY NG BY K I R K E. Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf. Sommerudflugt og sognetur

LY NG BY K I R K E. Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf. Sommerudflugt og sognetur T I L S A M T L I G E H U S S T A N D E LY NG BY K I R K E M A J J U N I J U L I A U G U S T 2 0 1 0 Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf Sommerudflugt

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Forår og sommer. Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest SAMARBEJDE I ODENSE

Forår og sommer. Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest SAMARBEJDE I ODENSE F O L K E K I R K E N S T V Æ R K U LT U R E L L E SAMARBEJDE I ODENSE Forår og sommer APRIL - MAJ - JUNI 2016 Musikgudstjeneste i Vollsmose Kirke Havnefestival i Odense Sankt Hans Aften Kvindernes forårsfest

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Godt nytår - happy new year

Godt nytår - happy new year FOLKEKIRKENS TVÆRKULTURELLE SAMARBEJDE I ODENSE Godt nytår - happy new year JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2016 Internationale gudstjenester og gudstjenester på engelsk Young & younger Christians in FTS-Odense

Læs mere