T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e. s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 0 0 8"

Transkript

1 T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r Menighedsrådsvalg 2008 Livets mening åbenbarer sig i grænsefeltet Ældreudflugt til Holmegaard Glasværk Spil Dansk Dagen Julen i Lyngby Kirke Hvad skal man tro?

2 2 Livets mening åbenbarer sig i grænsefeltet Af Leif Bork Hansen Ifølge den ungarske nobelpristager, Imre Kertész, er det karakteristisk for diktaturer, at de eksproprierer det enkelte menneskes identitet. Som om det nøgne liv i sig selv ingen betydning har, men kun, hvad staten tillægger det. Denne ekspropriering er ved at snige sig ind i Danmark. Det er blevet sværere at være anderledes i Danmark med en anderledes etnisk baggrund eller tro. Korstogene mod de anderledes har trukket blodige spor gennem Europas historie. For mig er livet ude i grænsefeltet det afgørende: Dette mirakuløse, at der kan opstå en uventet samhørighed, hvor vi ikke troede det muligt. Da jeg som ung gik på det teologiske fakultet, var et hovedanliggende reformatoren Martin Luthers opgør med den katolske kirke. Til eksamenspensum hørte bekendelsesskriftet Den augsburgske bekendelse. Her er der et ord, der går igennem bekendelsesskriftet, det latinske: Damnant. De fordømmer. De fordømmer katolikkerne, jøderne, muslimerne. Eller hvem det nu drejede sig om. Igennem mødet med flygtningene gik det siden op for mig, at det er en skæbnesvanger fejltagelse bevidstløst at overføre denne model på nutiden. Ærkebiskop Desmond Tutu fra Sydafrika taler om, at Gud har en drøm. Det drejer sig om en afrikansk udformet vision, der står i modsætning til den vision, der har redet Europa, og foreløbig fandt sin kulmination i Auschwitz, med udryddelsen af de anderledes. Under Anden Verdenskrig blev 6 millioner jøder udryddet fordi de var jøder. En dag kan det være muslimerne, der risikerer at stå for tur. Desmond Tutu ser Guds drøm for sig: I Guds familie er der ingen, som står udenfor. Alle hører til den. Sort og hvid, rig og fattig, homoseksuel og heteroseksuel, jøde og araber, palæstinenser og israeler, katolik og protestant, serber og albaner, hutu og tutsi, muslim og kristen, buddhist og hindu, pakistaner og inder alle hører til. Sand forsoning er aldrig omkostningsfri. Den kostede Guds søn livet, påpeger Desmond Tutu. Man vælger ikke selv sin familie, siger han i bogen Gud har en drøm. Den er Guds gave til os, ligesom vi er til den. Hvis vi kunne, ville vi måske have valgt andre brødre og søstre. Heldigvis eller desværre kan vi ikke. Vi hører til den, ligesom den hører til os. Og uanset hvordan en broder måtte være, kan man ikke fornægte ham. Han kan være morder eller det, der er værre, men han vil altid være ens bror. Uden forsoning er der ingen fremtid, ingen mening. Vidste du det? nej, det er Frans af Assisi af Karsten Møller Mange tror, at når de ser en korsfæstet person på et kalkmaleri, så må det da være Jesus. Det er ikke altid tilfældet. I Lyngby kirke kan man fx se dette kalkmaleri, der forestiller Frans af Assisi. Frans af Assisi ( ) blev født i en velhavende italiensk handelsfamilie. I stedet for at følge familiens ønsker om et solidt, borgerligt job, valgte Frans at leve et liv i nøjsomhed og for andre. Han stiftede derfor Franciskanerordenen (gråbrødrene eller barfodsmunkene), der i middelalderen stod for en del klostre i Danmark. Der er fortalt mange myter om Frans. En af dem fortæller, at Frans under en bøn så den korsfæstede Jesus for sig, og der sprang blod fra Jesus til Frans, hvorved han fik stigma på samme måde som Jesus. Denne myte er afbildet i Lyngby kirke.

3 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Ældreudflugt til Holmegaard Glasværk Tirsdag d. 23. september er der arrangeret en udflugt for ældre til Holmegaard Glasværk. Afgang i bus fra Baunehøj kl , fra Lyngby Kirkestræde 10 A kl Hjemkomst ca. kl På vejen ud besøger vi Vejleå Kirke i Ishøj. Pris kr. 150,-. Prisen inkluderer middag og eftermiddagskaffe på Glaskroen. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag d. 16. september. Spil Dansk Dagen På Spil Dansk Dagen torsdag d. 30. oktober vil der landet over være en mængde musikalske arrangementer. I år er der i anledning af Sangens År mulighed for at være med i Kirkerne synger et særligt landsdækkende arrangement for de danske kirker på Spil Dansk Dagen. I Lyngby Kirke er det organist og kantor Gerda Hartmann, der står for arrangementet, som begynder i kirken kl og fortsætter i Sognegården. Medvirkende er bl.a. koncertsangere, operasanger, kirkens kor, Lensgrevindens Serenadeensemble, Duo Fog & Olsen, Carl Nielsen Jazz Trio og duoen Fyr og Bi. Der vil være musik for fløjte, obo, trompet, guitar, kontrabas, klaver og orgel. Fællessalmer og -sange vil indgå i programmet, og Menighedsrådet byder på et let traktement. Gratis adgang. Hvad skal man tro? kristendom for voksne nybegyndere eller genstartere Ét er at få kristendom ind med modermælken, noget andet at lære den som voksen. Ét er at have lært noget om kristendom, da man var barn og gik til konfirmandundervisning, noget andet at skulle tænke over den som en del af voksenlivet, hvor man kræver svar på elementære spørgsmål: Tro og viden? Hvem er Gud? Hvor er Gud? Hvad er meningen med livet? Bliver man lykkelig af at være religiøs? Hvad er et godt liv? Alle Helgens Dag Søndag d. 2. november kl Lysmesse ved Rikke Vanggaard Der vil være mulighed for at tænde et lys for at mindes det eller de mennesker, vi har mistet og savner. Sorgen har et navn derfor vil vi denne dag også nævne navnene på de mennesker, der betød alt for os Man må begynde et sted! Man kunne begynde med sig selv og alle de andre, der også tumler med de samme spørgsmål. Kom og vær med i en åben og fordomsfri samtale om kristendom år Samtalerne vil tage udgangspunkt i en ny bog: Hvad skal man tro. 7 indgange til kristendommen (Else Hviid og Birgitte S. Larsen. People s Press 2008). Onsdagene 24. september, 29. oktober og 26. november Hver gang kl i Sognegården. Tilmelding til Jørgen Demant, tlf.: , i livet og nu ikke er her mere. Inden gudstjenesten vil der i våbenhuset stå en kurv, hvori man kan lægge et stykke papir med det navn, man gerne vil have nævnt. kl Gudstjeneste I ord, toner og meditation vil vi kalde erindringen frem om vore døde, der var med til at forme vort liv.

4 4 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Søren Kierkegaard-aftener ved Leif Bork Hansen Torsdag d. 18. september Kierkegaard og Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer, der var teolog, var med i det mislykkede attentat mod Hitler og blev hængt d. 9. april Hans fængselsbreve vidner om den Kierkegaardske lidenskab, og Bonhoeffer vender sig som Søren Kierkegaard imod at isolere kristendommen i kirkerne eller i menneskets indre. Optaktsaftener til Sogneudflugten til Dresden Torsdag d. 11. september kl Professor Per Øhrgaard (Copenhagen Business School) fortæller om tysk historie og kultur. Han vil forsøge at indkredse, hvori den tyske nationalkarakter består. Man taler om den dybe og indadvendte tyske kultur i modsætning til den mere lette og elegante franske kultur. Endvidere vil foredraget komme ind på udvekslingen mellem tysk og skandinavisk kultur. Menighedsrådsvalg 2008 Tirsdag d. 11. november 2008 afholdes der valg til menighedsrådene over hele landet. Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Kgs. Lyngby Sogn af 14 valgte medlemmer samt sognets tre præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således sammensætter bestyrelsen for kirkens forvaltning og det kirkelige liv i sognet. Torsdag d. 20. november Kierkegaard og Agnes Heller Agnes Heller er en jødisk-ungarsk filosof, der i 2006 modtog Sonningprisen i København. Hver gang kl i Sognegården. Litteraturstudiekreds Kom og få en god læseoplevelse! Litteraturkredsen fortsætter vi læser bøger og får lejlighed til at dele læsefrugterne med andre. Torsdag d. 23. oktober I. P. Jacobsen: Niels Lyhne Torsdag d. 27. november Hans Otto Jørgensen: Hestenes øjne Torsdag d. 11. december Linn Ullmann: Nåde Hver gang kl i Sognegården. Den første bog kan afhentes på kirkekontoret fra d. 15. september. Torsdag d. 25. september kl Forfatter og cand. pæd. Mogens Wenzel Andreasen giver i lyd og ord en introduktion til musiklivet i Dresden og Leipzig. Leipzig var Bachs hjem de sidste mange år af hans liv, og byen har et af de ældste og bedste orkestre i Europa, Gewandthausorkestret. I Leipzig studerede Grieg, Johan Svendsen, Horneman og Heise, og Niels W. Gade fik sit europæiske gennembrud her. I Dresden begyndte Wagner sin karriere, og senere blev byens berømte Semper Oper hjemsted for Richard Strauss operaer. Onsdag d. 8. oktober kl Leif Bork Hansen og Jørgen Demant vil tegne et portræt af det 20. århundredes tyske teologi, som har været med til at præge den hjemlige danske teologiske og kirkelige verden. Teologer som Karl Barth, Rudolf Bultmann og Dietrich Bonhoeffer står som markante teologiske skikkelser. Optaktsaftenerne er selvfølgelig tænkt til deltagerne i turen. Men interesserede, der ikke deltager, er også meget velkomne til at komme disse aftener, som foregår i Sognegården. Tirsdag d. 2. september kl i Sognegården afholdes der orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. Her vil valgproceduren samt arbejdet i menighedsrådet blive gennemgået. Efter orienteringsmødet er der opstillingsmøde, hvor mødeforsamlingen opstiller en liste til menighedsrådet. Bliver der efterfølgende ikke opstillet flere lister, er det kandidaterne på denne liste, der er valgt til menighedsrådet. Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt: at arbejde for kirkens liv og vækst at medvirke med sine ideer og energi til et godt kirkeligt liv i sognet at være forvaltningsmyndighed at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, bortset fra præsterne at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg) Alle er velkomne til orienterings- og opstillingsmødet. Mere information om menighedsrådsvalget 2008 vil blive bragt i lokalaviserne og på Lyngby Kirkes hjemmeside.

5 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r 5 Eftermiddagsgudstjenester: Kirken i det offentlige rum Tre eftermiddagsgudstjenester i efteråret er kendetegnet ved tema-gudstjeneste anden musik middag debat. Søndag d. 26. oktober kl Gud & Tørklæder Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer sognepræst Kathrine Lilleør med et oplæg til debatten om religiøse symboler i det offentlige rum. Søndag d. 9. november kl Skabt til at begynde ved Leif Bork Hansen Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer ekstern lektor ved Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet, cand. theol. Karen Marie Mortensen og fortæller om Hannah Arendt, der var én af det 20. århundredes store filosofiske og politiske tænkere. Karen Marie Mortensen har netop udgivet en ny bog: Skabt til at begynde. Det augustinske spor hos Hannah Arendt. Anis Søndag d. 23. november kl Kirke & Demokrati Ved sammenkomsten i Sognegården efter gudstjenesten kommer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen med et oplæg til debatten om lægfolks indflydelse på folkekirken. Babysalmesang og rytmik ved Marianne Ørum og Rikke Vanggaard Babysalmesang er for Jer med små børn i alderen ca. 7 måneder til 2 år ældre søskende er meget velkomne også. I kirkerummet danser, spiller og synger vi med børnene hjulpet på vej af forskellige instrumenter og en enkelt faldskærm. Lyngby Kirke 10 torsdage kl fra 28. august til 30. oktober. Tilmelding til kirkekontoret. Julen i Lyngby Kirke Adventsfest Søndag d. 7. december kl Gudstjeneste ved Rikke Vanggaard. Lyngbykirkernes Børnekor medvirker. Herefter er der adventsfest i Sognegården med adventstale, Luciaoptog, kinesisk lotteri og frokost. Lørdag d. 13. december kl Julekoncert med Københavns Politi Sangkor. Koret vil synge flerstemmige udenlandske korsatser samt danske julesange i fine afstemte arrangementer. Politikoret er et herrekor, som i mange år har sunget julen ind i Lyngby Kirke og hermed glædet alle tilhørere med deres stemningsfyldte korsang. Menigheden deltager i koncerten med et par fællessalmer organist Gerda Hartmann medvirker. Efter koncerten i kirken fortsætter koret i Sognegården med deres traditionelle gospelsang. Menighedsrådet byder på gløgg og æbleskiver. Gratis adgang. Tirsdag d. 16. december kl Julegudstjeneste for ældre ved kirkens præster. Efter gudstjenesten inviteres til kaffe og kage i Sognegården. Søndag d. 21. december kl De 9 Læsninger ved kirkens præster, organist og kor. De 9 Læsninger er en engelsk juletradition i den danske kirke sang, musik og ord om Jesu fødsel. Juleaften onsdag d. 24. december 4 gudstjenester: Kl , 15.15, og Juledag og 2. juledag Gudstjeneste kl

6 6 N y h e d e r & A r r a n g e m e n t e r Lappemøder I mødelokalet, Lyngby Kirkestræde 10 A, strikkes og hækles tæpper og trøjer til Mother Teresas arbejde i Indien. Alle interesserede er meget velkomne. Vi mødes 1. og 3. torsdag i måneden kl og 18. september 2. og 16. oktober 6., 20. og 27. november Ældremøder Tirsdag d. 2. september Tirsdag d. 7. oktober ved Rikke Vanggaard Tirsdag d. 4. november ved Leif Bork Hansen Tirsdag d. 2. december Hver gang kl i Sognegården. Samtalerum for forældre der har mistet voksne børn Forældre, der har mistet et voksent barn, indbydes til fælles samtale med andre i samme situation. Vi mødes 1. onsdag i måneden Lyngby Kirkestræde 10 A kl september 1. oktober 5. november 3. december Man er velkommen til at ringe til Leanne Corward, tlf.: , til kirkekontoret, eller blot møde op. Legestue ved Vibeke Lentz Lyngby Kirke inviterer til legestue i Sognegården hver onsdag kl Der vil dog ikke være legestue i ferierne. Mød op til socialt samvær med dine børn i alderen 6 mdr. til 6 år. Der vil blive sunget og spillet. I kan få lidt af spise og drikke det koster kr. 15,- pr. måned pr. barn. 17. december er sidste gang inden juleferien. På gensyn fra 3. september Vibeke Lentz Baunehøj Plejehjem Såvel gudstjenester som sammenkomster for ældre på Baunehøj Plejehjem er åbne for alle. De begynder kl og ledes af Leif Bork Hansen. Adressen er: Områdecenter Baunehøj, Bauneporten 22. Tirsdag d. 9. september Gudstjeneste Tirsdag d. 23. september Ældreudflugt Tirsdag d. 14. oktober Sammenkomst Tirsdag d. 28. oktober Gudstjeneste Tirsdag d. 11. november Sammenkomst Tirsdag d. 25. november Gudstjeneste Tirsdag d. 9. december Luciaoptog med børn fra Menighedsbørnehaven Tirsdag d. 16. december Julegudstjeneste for ældre i Lyngby Kirke Menighedsrådsmøder Tirsdag d. 16. september Tirsdag d. 21. oktober Tirsdag d. 18. november Tirsdag d. 16. december Møderne er offentlige. Hver gang kl i Sognegården. Høstgudstjeneste Søndag d. 5. oktober kl Høstgudstjeneste. Lyngbykirkernes Børnekor medvirker. Efter gudstjenesten samles vi i Sognegården til frokost med fortælling og sang.

7 K o n t a k t t i l L y n g b y k i r k e 7 Præsterne Julie K. Goldschmidt (kbf) Barselsorlov. Jørgen Demant (kbf) Hjortekærsvej Kgs. Lyngby Tlf.: Træffetid: Tirsdag, torsdag og fredag kl samt onsdag kl Mandag fri. Leif Bork Hansen Rustenborgvej Kgs. Lyngby Tlf.: Træffetid: Mandag til torsdag kl Onsdag tillige kl Fredag fri. Vikar for Julie K. Goldschmidt: Rikke Vanggaard Træffes tirsdag til fredag på tlf.: Mandag fri. Bladet Lyngby Kirke Ansvarshavende redaktør: Jørgen Demant Redaktion: Bladudvalget Layout: Mindgame Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Stof til næste nummer: Afleveres til ansvarshavende redaktør senest 1. november 2008 Kirkekontoret Lyngby Kirkestræde 10 A Boks 162, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Mandag til fredag kl Torsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognegården: Stades Krog 9 Organist Gerda Hartmann Elverbo 9, Øverød 2840 Holte Tlf.: Træffes bedst kl Træffes ikke onsdag. Kirketjener Marianne Ørum Tlf.: Træffes ikke tirsdag. De grønne pigespejdere Nærmere oplysninger: Tanja Arnholtz Jensen Tlf.: Menighedsrådet Formand for menighedsrådet Peter Schmidt Poppelhegnet 13, st. th Kgs. Lyngby Tlf.: Kirkenøglen Fødselsanmeldelse Fødsel meddeles senest 14 dage efter til kirkekontoret. Fødselsanmeldelsen samt (for ugifte) Omsorgs- og ansvarserklæring medbringes. Navngivning Navngivning finder sted ved henvendelse til kirkekontoret. Barnet skal have navn, enten ved navngivning eller i forbindelse med dåb, inden 6 måneder. Dåb Dåb anmeldes til kirkekontoret; selve dåbshandlingen aftales med den præst, der skal foretage dåben. Vielse Vielse anmeldes til kommunens vielseskontor, der udsteder prøvelsesattest. Skal vielsen finde sted i kirken, aftales tid ved henvendelse til kirkekontoret. Begravelse og bisættelse Henvendelse rettes til den præst, der skal medvirke, eller til kirkekontoret. Kirken er åben alle dage kl Se også

8 g u d s t j e n e s t e r September Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant Søndag d søndag efter Trinitatis Leif Bork Hansen Kirkekaffe Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant Oktober Søndag d søndag efter Trinitatis Leif Bork Hansen Høstgudstjeneste Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Kirkekaffe Søndag d søndag efter Trinitatis Peter Hansen Gudstjeneste for hørehæmmede Søndag d søndag efter Trinitatis Jørgen Demant November Søndag d. 2. Alle Helgens Dag Jørgen Demant Søndag d søndag efter Trinitatis Kirkekaffe Leif Bork Hansen Søndag d søndag efter Trinitatis Rikke Vanggaard Søndag d. 23. Sidste søndag i kirkeåret Jørgen Demant Søndag d søndag i advent December Søndag d søndag i advent Søndag d søndag i advent Tirsdag d Kirkens præster Julegudstjeneste for ældre Søndag d søndag i advent Kirkens præster De 9 Læsninger Onsdag d. 24. Juleaften Rikke Vanggaard Rikke Vanggaard Leif Bork Hansen Jørgen Demant Torsdag d. 25. Juledag Fredag d juledag Søndag d. 28. Julesøndag Læs mere om vores arrangementer og find oplysninger om sogn og menighed på Se også Lyngby Kirkes annoncer i Det Grønne Område. Næste nummer af Lyngby Kirke udkommer til januar 2009.

Barndommens røde tråd

Barndommens røde tråd T i l s a m t l i g e h u ss t a n d e Ly ng by k i r k e s e p t e m b e r o k t o b e r n o v e m b e r d e c e m b e r 2 011 Barndommens røde tråd Halloween Spaghettigudstjenester Kvinder i kirken Fyraftenssang

Læs mere

Ingen fremtid uden forsoning

Ingen fremtid uden forsoning T i l s a m t l i g e h u s s t a n d e Lyngby kirke j a n u a r f e b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 0 7 Ingen fremtid uden forsoning Legestue Efter Da Vinci Mysteriet Musikgudstjenester 2 Der er ingen

Læs mere

LY NG BY K I R K E. Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf. Sommerudflugt og sognetur

LY NG BY K I R K E. Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf. Sommerudflugt og sognetur T I L S A M T L I G E H U S S T A N D E LY NG BY K I R K E M A J J U N I J U L I A U G U S T 2 0 1 0 Religionen ude af skabet Sommerhøjskole Vi skal vel alle være her?! Markedsdag og kulturtræf Sommerudflugt

Læs mere

Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold

Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold Ly ng by k i r k e j a n u a r f e b r u a r m a r t s a p r i l 2 0 1 1 Kirken skal restaureres Vær velkommen! Eftermiddagsgudstjenester: Vold 2 Kirken skal restaureres af Jørgen Demant, formand for menighedsrådets

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55. Hasseris Sogneblad

15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55. Hasseris Sogneblad 15. november 2010-15. februar 2011. Årgang 55 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. September Oktober November 2008. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN September Oktober November 2008 Kirke Flinterup LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Det sker i 2 16-2008 Stor gospelkoncert i kirke Torsdag den 4. september, kl. 19.30 i kirke

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere